Elisabeth's Gebed en Liefdesbrief aan Onze Hemelse Moeder SHKHINAH Onze Moeder WIJSHEID

 

Ik deel dit Gebed dat ik schreef aan onze Heilige MAMMA SHKHINAH, MAMMA WIJSHEID

op Rosh HaShanah 13 Sept. 2007

Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

Voel jullie vrij om dit te kopiëren en te delen met diegenen die de waarheid over wie de Heilige Geest echt is zullen liefhebben en omarmen en HAAR erkennen als hun HEMELSE MOEDER. Voor diegenen die de spot willen drijven met dit woord, ik werp mijn parels niet voor zwijnen, en geef jullie geen toestemming om beide profetie 89 of 90 of enige andere geschriften die ik heb geschreven over wie de HEILIGE GEEST IS te plaatsen. MAMMA SHKHINAH is zo kostbaar, ik zal niet toestaan dat mijn naam gebruikt wordt om haar op wat voor manier dan ook te beledigen. Tot nu toe zijn er alleen positieve emails en opmerkingen geweest, ze houden van HAAR op de manier waarop ik HAAR lief heb.

P.S. Ik wil nog een openbaring dat aan mij gegeven is met jullie delen. De spelling van HAAR NAAM is SHKHINYAH, de NAAM van YAH zit in HAAR NAAM. Ik heb het echter niet zoals dit gespeld omdat ik weet dat minder mensen die spelling in de "zoek balken" op het internet zouden typen. Zij vertelde mij echter wel dat dit de correcte manier is om SHKHINYAH te spellen. Zij draagt de NAAM van HAAR geliefde Bruidegom YAHUVEH.

GEBED:

We Prijzen u ABBA YAHUVEH, we Prijzen u Geliefde YAHUSHUA ha MASHIACH, onze enige echte Messias, in de NAAM van YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH bidden wij nu, tot onze Hemelse MOEDER SHKHINAH, onze Mede-Schepper die UW Hulp en UW Hemelse Bruid en de Hemelse Moeder van YAHUSHUA ha MASHIACH is. Op aarde was het Maria maar in de hemel wordt YAHUSHUA's Moeder SHKHINAH GLORIE genoemd.

Heilige MOEDER SHKHINAH, we Prijzen UW HEILIGE NAAM. We verwelkomen u in onze huizen, in onze harten, en in onze gedachte, lichaam, geest en ziel. We Prijzen U YAHUSHUA voor het zenden van uw Trooster aan ons, uw eigen Hemelse Moeder. MAMMA SHKHINAH we weten dat het door uw liefdevolle hand is die Maria overschaduwde toen u uw eigen Zoon plaatste in de baarmoeder van een maagdelijke dienstmeid die in het Hebreeuws Miriam genoemd wordt. Geen man werd ooit YAHUSHUA's vader genoemd behalve één, ABBA YAHUVEH is ZIJN NAAM.

Ons gebed is dat we een getuigenis hebben zoals Enoch voordat we deze aarde verlaten. Ons gebed is dat we behaaglijk zullen worden bevonden voor de HEILIGE DRIE-EENHEID en dat we opgenomen zullen worden in de lucht om onze YAHUSHUA ha MASHIACH te ontmoeten. Ons gebed is dat de dood deze lichamen nooit zal aanraken, ook niet de onmenselijkheid van de mens tegen de mens, of satan's onmenselijkheid tegen de mens, tegen al degenen die de waarheden kunnen omarmen wat betreft wie de HEILIGE GEEST is.

We kennen u nu als MAMMA SHALOM, U bent de vrede die alle verstand te boven gaat met onuitsprekelijke vreugde en vol van Glorie! We kennen u nu als onze MAMMA die de HEILIGE GEEST is, die verblijft in allen die YAHUSHUA hebben geaccepteerd als MESSIAS. We zijn wedergeboren door uw Geest en streven ernaar om ons leven te leven om jullie allen te behagen. We weten dat we de Hemel niet binnen kunnen gaan zonder wedergeboren te zijn door de Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH en door ZIJN Heilig zondeloos Bloed en door u HEILIGE GEEST, onze liefde.

We hebben u lief en aanbidden u Kostbare MAMMA RUACH ha KODESH. RUACH ha KODESH geliefde lieve HEILIGE GEEST. Oh Koningin der Hemel en Aarde en alles dat ertussen ligt. Heilige MOEDER SHKHINAH, we openen onze harten en gedachten en levens voor u. We danken u voor het verblijven en binnen te komen. We bidden dat u in uw timing ons naar de Hemel zult nemen, en in de BruidsKamer en het Bruiloftsmaal van het Lam zullen wij ingaan. Sluit alstublieft uw liefdevolle armen om ons heen, knuffel en kus ons en houdt ons stevig tegen uw borst, omarm ons tot in ALLE eeuwigheid met uw Moederlijke liefde.

We kennen u nu als een Heilige Moeder, niet slechts een Heilige gezalfde wind, of Heilig Vuur, of geestelijke gaven, of Hemelse tongen. We kennen u als een HEMELSE MOEDER laat ons alstublieft meer voelen van uw aanwezigheid en geef ons ieder dag meer zalving en wijsheid, in YAHUSHUA's NAAM bidden wij.

We bidden dat uw Glorie ons gezicht zal bedekken terwijl het licht in ons, hetwelk u bent, fel schijnt vanbinnen. Overtuig ons alstublieft wanneer wij overtuiging nodig hebben, tuchtig ons wanneer wij een uitbrander nodig hebben. Geef ons alstublieft een grotere wens om Heilig te leven en onze YAHUVEH, YAHUSHUA en u onze HEMELSE MOEDER op iedere manier te gehoorzamen! Dit is iedere dag ons gebed.

Dank u voor een intiemere wandel met u iedere dag, waar wij duidelijk de woorden kunnen horen die u te zeggen heeft. Leidt ons in uw paden der gerechtigheid is ons gebed, gebruik ons alstublieft voor uw glorie en neem nooit uw HEILIGE GEEST weg, we vragen dit alles aan ABBA YAHUVEH, in YAHUSHUA ha MASHIACH's Heilige NAAM bidden wij. Alstublieft MAMMA WIJSHEID blaas dit gebed omhoog naar YAHUVEH als een kus, en opdat het behaaglijk mag zijn voor u HEILIGE DRIE-EENHEID is ons gebed op iedere manier.

Met dankbaarheid tot in alle eeuwigheid wetende, dat ik niet langer een wees ben. Met eeuwige liefde aan mijn PAPPA YAHUVEH, YAHUSHUA ha MASHIACH, die onze spoedig komende Bruidegom en verlosser is, KONING der KONINGEN en HEER der HEERSCHAREN, en onze MAMMA WIJSHEID, ook MAMMA SHKHINAH genoemd.

Ik dank u dat u mij kiest uit iedereen op deze aarde om u te introduceren als onze HEMELSE MOEDER, KONINGIN der HEMELEN, en er is geen ander!

Het is geschreven, zij kunnen de VADER YAHUVEH lasteren, zij kunnen YAHUSHUA ha MASHIACH uw HEMELSE ZOON lasteren, maar als zij de HEILIGE GEEST lasteren, is het voor eeuwig gedaan met hen.

In eeuwige liefde, uw Dochter, uw "Ringmaiden" en de rest van uw Kinderen

Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah