SCHULDIG OF ONSCHULDIG en het oordeel voor U is????

Na een "fatsoenlijk leven" geleefd te hebben, kwam mijn tijd op aarde ten einde.

Het eerste dat ik me herinner is dat ik op een bank zit in de wacht ruimte van wat ik dacht een gerechtsgebouw te zijn. De deuren openden en ik werd opgedragen om binnen te komen en een plaats te nemen bij de verdedigingstafel. Terwijl ik rond keek zag ik de "eiser." Hij was een gemeen kijkende heerschap die naar mij snauwde terwijl hij naar me staarde, hij was absoluut de kwaadaardigste persoon die ik ooit had gezien.

Ik ging zitten en keek naar mijn linkerzijde en daar was mijn advocaat, een vriendelijk, zacht ogende mens van wie zijn verschijning me vertrouwd scheen. De hoekdeur vloog open en daar verscheen de rechter in volledig gewaad. Hij beval een ontzagwekkende aanwezigheid terwijl hij zich in de kamer bewoog en ik kon mijn ogen niet van hem af houden. Terwijl hij in zijn stoel plaats nam zei hij "Laten we beginnen."

De eiser stond op en zei, "Mijn naam is Satan en ik ben hier om u te tonen waarom deze mens in de hel behoort." Hij begon te vertellen van de leugens die ik had verteld, dingen die ik stal en, in het verleden, toen ik anderen bedroog. Satan vertelde over andere vreselijke perversies die eens in mijn leven waren en hoe meer hij sprak hoe verder ik in mijn stoel zakte. Ik was zo beschaamd dat ik niemand kon aankijken, zelfs mijn eigen advocaat, terwijl de duivel sprak over zonden die ik zelfs niet kon herinneren.

Van streek geraakt door Satan voor het vertellen van al deze dingen over mij, werd ik eveneens van streek geraakt door mijn vertegenwoordiger die daar stil zat, geen enkele vorm van verdediging aanbiedend. Ik weet dat ik me aan die dingen schuldig had gemaakt, maar ik had wat goeds in mijn leven gedaan, kon dat niet minstens een deel recht zetten van het kwaad dat ik gedaan heb?

Satan eindigde woedend en zei, "Deze mens behoort in de Hel. Hij is schuldig aan alles wat ik hem ten laste hebt gelegd en er is geen persoon die het tegendeel kan bewijzen."

Toen het zijn beurt was, vroeg mijn advocaat eerst of hij de rechtbank kon benaderen. De rechter stond dit toe over de bezwaren van Satan, en wenkte hem om naar voren te komen. Terwijl hij opstond en begon te lopen, kon ik hem nu in zijn volledige luister en majesteit zien. Nu realiseerde ik mij waarom hij zo vertrouwd scheen. Dit was Jezus die mij vertegenwoordigt, mijn Heer en mijn Heiland.

Hij stopte bij de rechtbank en zei zacht tot de rechter, "Hallo Papa," en toen draaide hij zich om om zich tot het hof te richten. "Satan was correct om te zeggen dat deze mens gezondigd had. Ik zal geen van deze aantijgingen ontkennen. En ja, het loon van de zonde is de dood en deze mens verdient te worden gestraft." Jezus nam een diepe adem en draaide zich om tot zijn Vader met uitgestrekte armen en kondigde, "Nochtans, stierf ik op het kruis zodat deze persoon het eeuwige leven zou kunnen hebben en hij heeft mij als zijn Heiland aanvaard, zodat hij van mij is." Mijn Heer vervolgde met, "Zijn naam is geschreven in het boek van het leven en niemand kan hem van mij wegrukken. Satan begrijpt het nog steeds niet. Deze mens is niet te worden veroordeeld, maar eerder genade te worden bewezen."

Terwijl Jezus ging zitten, pauzeerde hij stil, keek naar Zijn Vader en antwoordde, "Er is niets anders nodig dat moet worden gedaan, ik heb het allemaal gedaan."

De Rechter hief zijn machtige hand op en sloeg de hamer neer, "Deze mens is vrij, de straf voor hem was reeds geheel betaald. De zaak is verworpen."

Terwijl mijn Heer me weg leidde, kon ik Satan horen fulmineren en razen, "Ik zal niet opgeven, ik zal de volgende winnen." Ik vroeg Jezus terwijl hij me mijn instructies gaf waar daarna te gaan. "Hebt u ooit een zaak verloren?" Christus glimlachtte liefdevol en zei, "Iedereen die naar mij is toegekomen en mij gevraagd hebben hen te vertegenwoordigen heeft het zelfde oordeel ontvangen als u, Geheel Betaald."

Moge de Heer u zegenen!

* * *

 

[Bron: www.amightywind.com]