Hoe weet je dat je

Echt Vergeven Bent?

BEN JE VERGEVEN? HOE WEET JE HET ZEKER?


Lukas 23:39-43
39 En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40 Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? 41 En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zeide tot YAHUSHUA: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. 43 En YAHUSHUA zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Commentaar:


Drie mannen waren veroordeeld om te sterven. Maar er was een verschil. En het werd snel duidelijk voor één van de ware criminelen. Twee van de drie mannen hingen aan het kruis voor hun misdaden. De derde hing daar ook voor hun misdaden. Maar HIJZELF, had geen misdaden begaan. Niet tegen de Staat, nog tegen YAHUVEH. Toch accepteerde HIJ de beker die voor HEM was en gaf zichzelf over aan een van de meest verschrikkelijke methoden van sterven uitgevonden door de zondige mens; Kruisiging. Indien je een goed beeld wilt hebben van de verschrikkingen van kruisiging, lees Psalm 22 geschreven door David, honderden jaren voordat kruisiging ontwikkeld werd.

Toepassing:

Eén dief bespotte YAHUSHUA, de ander accepteerde HEM. Zelfs in z'n laatste momenten voor het sterven, keerde deze dief tot YAHUSHUA voor verlossing. YAHUSHUA antwoordde niet met “Sorry Charlie, je had daaraan moeten denken voordat je eindigde op dat kruis”. Nog vereiste HIJ van de man om bepaalde woorden te zeggen of bepaalde handelingen te verrichten. HIJ zei gewoon, “Vandaag zul je met MIJ zijn in het Paradijs”.

YAHUSHUA accepteerde de dief daar waar hij was, toen de dief de fout van zijn eigen wegen erkende en het Heerschap van YAHUSHUA. YAHUSHUA accepteert jou en mij op dezelfde manier wanneer wij onze zondige natuur erkennen en de nood voor ZIJN gave van verlossing. Overweeg sterk om deze gave te accepteren indien je dit nog niet hebt gedaan. Bezoek “Het Velossingsgebed” pagina, email Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah, of spreek tot een Christelijke vriend wat betreft hoe het te accepteren.

Er is NU daarom GEEN oordeel voor hen die in YAHUSHUA zijn. Broeders en zusters, het is de beschuldiger van de broeders die jullie beschuldigt. Je moet geloven dat wanneer je YAHUSHUA accepteerde als HEER en Redder, je Verzegeld bent met het Bloed van YAHUSHUA en Satan kan niet jouw ziel nemen, want je hebt het gegeven aan YAHUSHUA. Voor de Duivel om jouw ziel te nemen, zou je YAHUSHUA moeten hebben verlaten, HEM de rug toekeren, goddeloos leven en er NIETS om geven, en dan Sterven in die toestand. Je hebt dit NIET gedaan, nog zul je dit ooit doen! Ik weet één ding, dit is NIET een beslissing, het is zo natuurlijk als ademen. Ik zou niet kunnen stoppen met YAHUSHUA lief te hebben en het proberen om HEM te behagen, net zoals ik mijn hart niet kan stoppen te kloppen! Het is hetzelfde voor jou.

Wanneer je wederom geboren bent en gevuld met de Heilige Geest, in zekere zin is het waar dat het ONMOGELIJK is om je verlossing the verliezen! Omdat je je best aan het doen bent om je HEER en Meester, YAHUSHUA te behagen. Je bent afhankelijk van HEM om jouw Redder te zijn. Dat betekent dat WIJ NIET perfect zijn! Indien je ooit denkt dat iemand perfect is of naar anderen kijkt die YAHUSHUA gebruikt, dan ben je HEM aan het uitnodigen om hen van het voetstuk af te kloppen waar je hen op aan het zetten bent. Doe dat alsjeblieft niet, want HIJ zal het doen. De Bijbel zegt, “Beleid je zonden aan elkander”. Wanneer we dat doen, laten we elkaar weten dat we toegeven dat we een Redder NODIG HEBBEN! Indien wij PERFECT konden zijn, zouden wij YAHUSHUA NIET nodig hebben! Maar we hebben een Redder NODIG en HIJ is getrouw om onze tekortkomingen te vergeven, want HIJ weet dat we ons best aan het doen zijn om HEM te gehoorzamen, en HEM te dienen, en we HOUDEN van Hem boven al het andere!

Weet dit alsjeblieft, YAHUSHUA verwacht NIET van ons dat we nooit fouten maken. We worstelen constant tegen het VLEES, ons VLEES heeft een luidere stem dan onze geest. Stop met jezelf te verwijten over de zwakheid van jouw Vlees, zeg gewoon, “YAHUSHUA ik zal doorgaan met U te behagen en wanneer ik het verknal, vertrouw ik in geloof dat dit de reden is waarom U mijn Redder bent, want U bent getrouw om te vergeven wanneer ik me bekeer en het beter probeer te doen”.

We kunnen niet onze weg naar de Hemel WERKEN. Een prediker kan miljoenen tot YAHUSHUA leiden en toch zijn EIGEN ziel VERLIEZEN! Dit schokte mij. Dit is een persoonlijke beslissing, willen wij YAHUSHUA behagen en HEILIG zijn zoals HIJ HEILIG is? Dat is wat de Bijbel zegt, dat is een constante worsteling terwijl we in dit VLEES zijn. Maar we moeten doorgaan met proberen omdat hoewel we altijd tekort zullen komen, op z'n minst doen we ons BEST en laten de REST over aan YAHUSHUA. Is dit logisch?

De Bijbel zegt wanneer YAHUSHUA Vergeeft, worden onze zonden NIET meer herinnerd! Ze zijn zo ver weg als het OOSTEN is van het WESTEN! Ik vertel je dit nu, iedere keer dat je vergeving vraagt voor iets dat YAHUSHUA heeft gezegd dat Vergeten is, weet HIJ NIET eens waar je het over hebt. Want het is de DUIVEL die jou beschuldigt! NIET YAHUSHUA. YAHUSHUA heeft ONS schoon GEWASSEN met ZIJN Reinigend Bloed op Golgotha. YAHUSHUA heeft de PRIJS voor ONS betaald, wetende dat we nooit perfect konden zijn. Begrijp je?

Stop met het vragen van vergeving voor iets dat YAHUSHUA in de zee der vergetenheid heeft geworpen. Herwas je SCHONE kleren? YAHUSHUA gaf mij deze openbaring, dat is wat velen aan het proberen zijn te doen, om hun harten te wassen en bepaalde zonden weg te wassen die alreeds GEREINIGD zijn. Indien je hetzelfde opnieuw doet, dan moet het opnieuw GEREINIGD worden door wegwassing van onze ongerechtigheid met het REINIGENDE BLOED VAN YAHUSHUA. Behalve dan dat, ben je aan het vragen om gereinigd te worden van iets dat alreeds schoon is. Begrijp je?

Zolang als wij vergeving vroegen, de vorige zonden die we begingen zijn weggewassen met het perfect vergoten Bloed van YAHUSHUA Messias! YAHUVEH de Vader eist Heiligheid en HIJ weet dat we niet zo HEILIG als YAHUSHUA kunnen zijn, maar we kunnen Heilig zijn wanneer ZIJN Heilig vergoten Bloed ons wast en reinigt van onheiligheid!

Wanneer YAHUVEH de Vader op ons neerkijkt, ziet HIJ zijn Zoon YAHUSHUA's Bloed ons bedekken. Begrijp je? Nu laat de leugens los die anderen jou verteld hebben, en geloof wat het Woord van YAHUVEH zegt. Je bent vergeven en YAHUSHUA HOUDT zoveel van jou! Je verlangt om HEM te behagen en Heilig voor HEM te wandelen. Denk nooit dat YAHUVEH alles behalve het BESTE voor jou wilt, en HIJ heeft jou het BESTE gegeven door YAHUSHUA.