PROFETIE 1

Oordeel Begint Bij Het Huis Van YAHUVEH!
Gegeven aan Rev. Sherrie Elijah op 31 December, 1996.
Het is een vreesachtig en verschrikkelijk iets om in de handen te vallen van een levende God. MIJN toorn kan zo groot zijn als MIJN liefde, maar niemand spreekt hierover. In het jaar van 1997, zal IK MIJZELF openbaren als niet alleen een God van Liefde, maar voor diegenen die MIJN kracht bespotten en ontkennen, of MIJN liefde weigeren, en ernaar zoeken om MIJN schapen op een dwaalspoor te leiden…zij zullen de dagen van Ananias en Saffira weer opnieuw proeven. Wijsheid is Vrees voor YAHUVEH! Velen van MIJN eigen schapen nemen MIJ vanzelfsprekend. Zij doen dingen en denken dat het bedekt is door genade. Zij doen dingen, wetende dat het onheilig is en dat het MIJ beledigt.

Maar zij denken dat IK blind en doof BEN. In het jaar van 1997, zal IK bewijzen dat IK een God van vuur ben en dat wat in de wegen staat van MIJN Dienaren zal verteerd worden in MIJN woede. Zij die het wagen om het Evangelie van YAHUSHUA ha MASHIACH te stoppen zullen het ergst lijden. IK zal komen voor een kerk zonder vlek of rimpel en opnieuw zeg IK tegen jullie, waarschuw de kerk. De kerk is niet de pastor, het is niet het gebouw. De kerk is de mensen, MIJN schapen. IK heb er genoeg van dat mensen bedieningen naar zichzelf vernoemen; zij hebben het recht niet om deze gruweldaad te doen. Zij betaalden niet de ultieme prijs; zij zijn niet heilig genoeg om dit te doen. IK, YAHUSHUA ha MASHIACH, betaalde deze prijs op Golgotha.

Tenzij zij zonder zonde en perfect zijn, hebben zij geen recht om een bediening naar zichzelf te vernoemen. IK alleen BEN perfect en zonder zonde, niet de mens, “Want allen hebben gezondigd en derven de Heerlijkheid van YAHUVEH!” Jullie zijn zondeloos in MIJN zicht omdat MIJN Bloed jullie zonden wegwast. Het is niet doordat jullie zondeloos zijn voor jullie perfectie. Jullie zijn een zondaar gered door MIJN gratie en genade. Het Bloed van Golgotha wast jullie zonden weg, klopt. Maar een bediening vertegenwoordigt MIJ, jullie vader YAHUVEH en de bediening moet genaamd worden naar heiligheid, niet de mens.

Opnieuw, profeteer IK door jou heen en zeg pas op. Waarschuw hen, want wanneer de imperfecte man valt (en hij zal vallen), dan valt de bediening die zijn naam draagt en verspreiden de schapen zich naar het kamp van de vijand. Vertel hen, MIJN Dienstmaagd. Waarschuw hen. Doe deze gruweldaad niet meer voor MIJN ogen. Want IK zei, ben Heilig want IK ben Heilig. Zelfs de bovenaanstaande Profeten en Dienaren die MIJN zalving dragen zijn in dwaze hoogmoed en zij zijn dat aan het benoemen wat niet van hen is…de gezalfde bedieningen naar zichzelf. Hiervoor, zullen zij vallen. IK zal er zijn om hen op te tillen nadat zij gekastijd zijn.

Maar waarschuw hen, het is als een kind die billenkoek krijgt, maar vele malen gewaarschuwd werd. IK, kastijd diegenen die IK liefheb. IK ben een lam voor diegenen die MIJN Bloed gave op Golgotha accepteren. IK ben een LEEUW van de stam van Juda voor MIJN vijanden. IK ben een krijger en niet een doetje. IK keerde eenmaal de andere wang toe. Maar wanneer IK opnieuw tot MIJN vijanden kom, breng IK MIJN furie mee. Wee aan hen die zichzelf MIJN vijand noemen en de goede werken wagen te vernietigingen die IK door MIJN dienaren heen aan het doen ben. Een leeuw rijt en scheurt voordat het zijn prooi verslindt. Ook doet de adelaar dat, hetwelk jullie hemelse Vader vertegenwoordigt. Jullie zullen MIJN furie zien in 1997.

Maar MIJN kinderen hebben niets te vrezen, diegenen die MIJ waarlijk liefhebben, aanbidden, en op de eerste plaats zetten in hun levens. IK zal opruiming gaan houden in de tempels. IK zal gaan bewijzen dat IK een God ben om enorm gevreesd te worden. IK ben nog steeds een God die Heiligheid van MIJN kinderen eist. IK ben niet aan het spreken over uiterlijke verschijning; dit is ijdelheid en mensgemaakte heiligheid. Waarachtige Heiligheid komt van binnenuit. Er komt een burgeroorlog aan en het is alreeds begonnen in Amerika.

Maar er kan meer beter geen civiele oorlog zijn in MIJN kerken. Zij kunnen maar beter niet bevooroordeeld zijn, of het nu uiterlijke verschijning of ras zou zijn. Want wanneer MIJN kinderen elkaar zien, kunnen zij maar beter alleen ROOD, MIJN BLOED zien! Stop met het verdelen van jullie kerken bij kleuren. IK zie geen kleur. IK ben alle rassen in één. Stop met het veroordelen van elkaar door uiterlijke verschijning. Want waar de geest der vooroordeel is, zal MIJN RUACH ha KODESH (Heilige Geest) niet blijven, en niet wonen. In plaats daarvan, zullen boosaardige geesten toegelaten worden. Jullie zijn gewaarschuwd geworden.

Sherrie, (Elisabeth) jij hebt niet geweten wat je zult gaan typen van het ene woord tot het andere. Geef deze profetie aan al diegenen die oren hebben om te horen, laat alle anderen doof blijven. IK kom eraan voor een kerk zonder vlek of rimpel. Wat MIJ tegen aan het houden is, is hetzelfde dat MIJ terug zou moeten brengen. MIJN kerk! MIJN mensen! MIJN pastors! MIJN dienaren! IK haat trots! Het is één van de 7 dodelijke zonden, toch denken MIJN eigen pastors die MIJN zalving dragen dat zij de kerk bouwen, dat zij de kerk beheren en dat zij de schapen moeten besturen. IK alleen ben de enige Goede Herder. Jullie taak is om de vinger te zijn die naar MIJ, YAHUSHUA wijst.

Hoogmoed, grote trots, is gekropen in zelfs de tempels waar IK MIJN zalving over uit heb gegoten. Wie heeft de grotere gemeente, het meeste geld? Dit maakt MIJ ziek. Wie wint de meeste zielen? De jaloezie en hebzucht zijn in MIJN eigen tempels. Dit maakt MIJ ziek. Jullie zeggen, “Wanneer komt YAHUSHUA weer?” IK zeg, “IK ben aan het wachten geweest op de kerk, de tempels, om zichzelf op te poetsen.” Stop met het gekijf onder elkaar. Ontmasker de wolven die MIJN schapen aan het verslinden zijn geweest. Zij staan achter de preekstoelen en iedereen is zo bezorgd om hun eigen kerken, niemand geeft om de schapen.

Wie kan de grotere tempels bouwen? Wie kan de meeste aandacht krijgen van de media? Wie is de nummer één evangelist, profeet, pastor, kerk? IK vertel jullie dit door deze Profetes heen, luister naar haar. Oordeel begint bij het huis van YAHUVEH! Daarna zal IK de heidenen afhandelen. Dit maakt MIJ ziek. IK verlang ernaar om jullie allen in MIJN armen te sluiten, en in plaats daarvan kijven jullie en beledigen jullie elkaar door jullie geslacht. IK kies om te gebruiken wie IK kies om te gebruiken. De meest nederige zal IK op een machtige manier gebruiken.

IK kies ervoor om dit vaatwerk te gebruiken omdat zij denkt dat zij de zwakste is van het terrein, maar IK zeg weer opnieuw, IK zal de nederige en de makke gebruiken, diegenen waarvan niemand denkt dat IK hen gebruiken zal want MIJN kracht openbaart zicht het best in zwakke mensen. Anderen weten dat het niet van hen is en zij roemen niet. Want zij weten dat het alleen MIJN zalving is die ieder juk, boei, ketting, schakel en band verbreekt. Het is niet door jullie macht nog kracht maar door MIJN Geest. Aldus zegt YAHUSHUA, “IK koos ervoor om te komen als een baby'tje, de zwakste van allen om te bewijzen, kijk niet naar de buitenkant, kijk naar de binnenkant. De zalving kent geen geslacht, ras, leeftijd.”

De RUACH ha KODESH (Heilige Geest) gebruikt gewillige, gehoorzame vaatwerken van klei, die diegenen die schreeuwen, “Gebruik mij omdat ik zo mooi ben, ik ben heiliger dan de rest.” IK zal niet diegenen gebruiken die denken dat zij goud zijn; IK gebruik diegenen die weten dat zij gebroken vaatwerken van klei zijn maar machtige krijgers voor YAHUSHUA ha MASHIACH. In 1997, zal IK diegenen eruit lanceren die bedieningen hebben gehad die nederig of niet bestaand zijn gebleven voor de massa meerderheid. Diegenen die IK niet alleen geroepen heb maar diegenen die gekozen zijn geworden, gekozen door hun geloof waar IK de auteur en de volbrenger van ben. IK begin niet met iets om dan te falen. IK ben jullie Goed die niet kan falen.

Maak jullie gereed, want in 1997, IK vertel jullie dat de rijkdom van de goddeloze gekeerd zal worden in de handen van de rechtvaardige door MIJN Naam en MIJN Bloed YAHUSHUA ha MASHIACH's. Het zullen MIJN schapen zijn die de rijkdom en de banen hebben. De kinderen van de vijand zullen dit zien en hun tanden knarsen in woede en jaloezie, maar IK doe dit om te bewijzen dat MIJN geschriften niet een leugen zijn. Deut. 28 zegeningen zijn nog steeds gereserveerd voor MIJN kinderen en IK ken hen bij naam en bij de haren op hun hoofd.

Maak jullie gereed, want voor MIJN kinderen is dit de grootste uitstorting van MIJN RUACH ha KODESJ (Heilige Geest) tot nu toe. IK zal diegenen gebruiken die denken dat zij niet populair zijn, niet mooi zijn, gebrek hebben aan educatie, diegenen die weten dat zij niets kunnen doen zonder MIJN zalving van de RUACH ha KODESH (Heilige Geest). Diegenen die verworpen zijn geweest, misbruikt zijn geweest, genegeerd, die verteld zijn om op te geven, dat het 't niet waard is.

Diegenen die niet de financiën hebben gehad zullen opkijken naar Almachtige God en IK zal de ramen van de hemel openen en hen zo overvloedig zegenen dat zij gedwongen zullen zijn om aan anderen te geven zodat ook zij overvloedig gezegend zullen zijn. En dit zal zijn als een kettingreactie. MIJN Woord zegt, “Geliefden, ik wens boven alle dingen dat jullie voorspoedig mogen zijn en in goede gezondheid, zoals jullie ziel voorspoedig is.”

IK zal gaan bewijzen dat MIJN Woord niet ledig tot MIJ kan terugkeren. Pas op wie jullie verwerpen als waardeloos. Want het is de pastor die de kleine kudde heeft, maar erop staat dat de RUACH ha KODESH de volledige controle heeft ongeacht hoeveel schapen zullen vertrekken voor kerken waar er geen tekens, wonderen en mirakels zijn, want daar is ook geen overtuiging van de RUACH ha KODESH.

Pas op voor het afwijzen van de evangelisten die in jullie ogen onbekend zijn, en hun eigen financiën gebruiken om het evangelie te verspreiden en zielen te winnen. Pas op voor het bespotten, mishandelen en negeren van de Profeet die tot jullie komt met een profetie en omdat jullie de profetie niet willen geloven omdat zij het verkeerde geslacht zijn of omdat zij een “niemand” zijn en niet beroemd zijn. Pas op voor het beledigen van de jongelingen die IK op aan het voeden ben en ja, om de ouderen te waarschuwen om te luisteren naar de stem van de Almachtige God.

Stap uit hoogmoed. Omdat dit degenen zijn die IK aan het zenden ben. Wanneer jullie hen beledigen dan beledigen jullie de God die hen zond. Zij zijn slechts MIJN Boodschappers, dus stenig niet de boodschapper. Het zullen degenen zijn die beschouwd worden als “niemand”, de onbekenden waardoor IK MIJN tekens, wonderen en mirakels zal werken, en een mondstuk voor YAHUVEH. Want zij zijn niet een “niemand”. Alleen in de ogen van de hoogmoedige. Zij zijn een “iemand” voor MIJ want IK kan en zal hen machtig gebruiken voor MIJN Lof, Eer, en Glorie. Want zij zullen niet datgene van MIJ stelen zoals anderen dat hebben geprobeerd te doen.

Jullie bouwden niet deze succesvolle bedieningen. Het was door de kracht en zalving van de RUACH ha KODESH dat het een succes was. Stop met het nemen van MIJN Glorie. Jullie zijn niet de geneesheer, bevrijder; het is Almachtige YAHUVEH alleen die bevrijdt. Deze boodschap aan de kerk van 1997 is om nederig te worden voor YAHUVEH. Deze boodschap is voor de Profeten, Evangelisten en Pastors. Jullie hebben geen kracht zonder MIJN zalving. IK ben een jaloers God. Haal de mensennamen van MIJN bedieningen af. Jullie zijn gewaarschuwd geworden. Geef de lof, erkenning aan de enige die een recht heeft om een bediening naar zichzelf te vernoemen, jullie Meester en Redder, degene die jullie beweren te dienen en te aanbidden. IK deel MIJN Glorie met geen mens.

Er is een valse leer die rondgaat in deze eindtijden en in sommige van MIJN kerken waar MIJN zalving is uitgestort. Een geest van trots en religie heeft de leugen verspreid dat de pastors aan het zeggen zijn alleen 'Wij' hebben de autoriteit om te zeggen wie kan bidden en wie niet kan bidden. Het is jullie verboden om voor elkaar te bidden zonder onze toestemming. Zelfs niet YAHUVEH Almachtig, Schepper van Hemel en aarde zou zoiets zeggen.

MIJN Woord verklaart duidelijk, “Bid gij voor elkander.” IK ben geen aanziener des persoons. Dus waarom zou IK zoiets toelaten. Jaag deze valse herders MIJN huis uit. Vertel hen dat jullie het Woord van YAHUVEH kennen. Stop met het geloven en het verspreiden van deze leugen. Ja, er zijn mensen die jullie zouden proberen te vervloeken in plaats van te zegenen, maar de vervloekingen zullen alleen terugkeren tot het hoofd van degene die het vervloeken verricht dat vermomd is als gebed. De occulte geest die erop uit is om MIJN schapen te vernietigen zal terug keren als een boemerang tot de zender.

De RUACH ha KODESH is behoorlijk in staat om diegenen te beschermen waarvoor gebeden wordt. Stop met het proberen te doen van hetgeen dat nooit bedoeld was dat jullie het doen. Dit is de taak van de RUACH ha KODESH. Dit is de taak van de Goede Herder en IK alleen ben de Goede Herder; IK ben in staat om voor alles te zorgen dat van MIJ is. Haal de balk uit jullie eigen ogen voordat jullie oordelen of iemand waardig genoeg is om voor een ander te bidden. Oordeel begint bij het huis van YAHUVEH. IK zal gaan huishouden op een machtige manier in 1997, voordat IK de heidenen oordeel. Zonde is zonde. Onheiligheid is nog steeds onheiligheid. IK ben niet een God die verandert met jullie tijden. IK ben dezelfde gisteren, vandaag, en voor altijd.

Omdat pastors weigeren de vrijmoedigheid te hebben om op te staan en te zeggen toon berouw en YAHUVEH's woord zegt dit is zonde. Zij zijn bang voor het verliezen van hun belastingvrijstelling, en laten de regering hen het zwijgen opleggen omwille van angst. Nu zullen zij iemand hebben om te vrezen, IK, YAHUSHUA. Omdat jullie zwijgzaam zijn gebleven, en niet spraken en zeiden toon berouw of anders zal het vuur van de Hel jullie verteren. Hetgeen dat jullie pastors en dienaren vreesden zal plotseling op jullie neerkomen. Jullie zullen niet langer jullie belastingvrijstelling hebben. IK zal de regering toestaan om het weg te nemen zodat jullie weer opnieuw zonder angst zullen spreken, wat zonde is. Dit zal jullie teken zijn dat deze profetie van MIJ is want jullie zullen dit zien gaan geschieden. Promotie komt vanuit nergens behalve het noorden hetwelk de Hemel is.

Ik ben het die de één promoveert en de ander degradeert. Velen zullen gedegradeerd worden in 1997 die profijt hebben gemaakt door het verkopen van de gaven van de RUACH ha KODESH. Het was niet van jullie om te verkopen. Diegenen die de bediening zijn binnengetreden, denkende dat het een manier is om snel rijk te worden, en sommige bovenaanstaande bedieningen zijn nu erg hebzuchtig. Zij zullen ofwel berouw tonen of vallen. Jullie zullen dit zien gaan geschieden. Dienaren die in geheime zonde zijn, zoals jaren voorheen zullen ontmaskerd en beschaamd worden voor de hele wereld om te zien. Want de geest in de geestelijke leider is de geest in de gemeente. IK moet een open schouwspel maken en diegenen berispen die het Woord van YAHUVEH prediken, maar toch geen vrees voor MIJ hebben, die denken dat IK verblind ben door hun goede werken. Het is niet door goede werken dat jullie tot de hemel komen opdat niemand roemen zal. Aan wie veel gegeven is word veel vereist.

Pastors, Evangelisten, Profeten, Dienaren, MIJN Kinderen…jullie worden aansprakelijk gehouden voor wat jullie weten. Sommigen weten meer dan anderen, maar dan worden zij meer verantwoordelijk gehouden want zij weten beter dan om MIJ te beledigen. In 1997 onderzoek jullie zelf en verlaat zondige levensstijlen en de geesten van trots en rebellie. Omdat IK een God ben die alles weet, ziet, en hoort. Diegenen die zichzelf MIJN schapen en dienaren noemen zullen verantwoordelijk worden gehouden voor wat zij weten dat Heiligheid is en onheiligheid beoefenen.

Die pastors die slechts doen alsof ze houden van en geven om de schapen, maar in het echt niet meer om hen geven zullen gedegradeerd worden. Indien zij erin zijn geweest voor hebzucht, zullen zij armoede kennen. Oordeel zal beginnen bij het huis van YAHUVEH in 1997 op een machtige manier en indien jullie, die rechtvaardig zijn nauwelijks gered zijn, hoeveel meer zouden de heidenen dan moeten vrezen. Beproef de Geest die spreekt en jullie zullen zien dat het de stem is van de RUACH ha KODESH die voort spreekt vanuit deze Profetes om te berispen, te zegenen, en de heiligen van YAHUVEH te verheffen en de bazuin der verdoemenis te luiden voor de vijanden van het evangelie van YAHUSHUA ha MASHIACH.

Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn Profeten geen kwaad. Stenig deze boodschapper niet voor het geven van MIJN boodschap. Want kwaad zal komen tot degene die een woord opheft tegen MIJN Boodschapper. Beproef MIJ en zie of IK niet een God ben van verterend vuur. Het vuur van de Hel is MIJN woede die ontstoken is. Laat het niet ontstoken zijn tegen u.

Kopieer dit en geef het aan al diegenen die oren hebben om te luisteren. Laat alle anderen doof blijven. Slechts omdat zij niet geloven betekent niet dat IK niet zal doen wat IK gesproken heb, het zal geschieden. Ezechiël 3:17-21 zegt waarschuw hen en indien zij niet luisteren, zal het bloed niet aan jouw handen zijn. Indien jij hen niet waarschuwt en deze profetie doorgeeft, dan zullen zij sterven in hun zonde maar het bloed zal aan jouw handen zijn. IK zend MIJN profeten om te waarschuwen voordat de verdoemenis komt. IK zend MIJN Profeten om te zeggen dat een zegen eraan komt, voordat de zegen komt.

* * * * * * *

Gegeven deze dag op 31/12/96 aan Rev. Sherrie Elijah toen zij het 't minst verwachtte terwijl ze een ander schreef om hen te danken voor gebed.