Profetie 3

PAS OP VOOR SATANISCHE PLANTEN IN DE KERKEN!

Gegeven aan Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah op 17 Januari, 1997De "plantenĒ is hoe de satanisten hen noemen. Een occulte geest is opgestaan in de volle evangeliekerken door deze planten. Maar wanneer jullie hen zien zullen jullie hen herkennen, want IK YAHUVEH ben jullie, de Ware Kerk van YAHUSHUA ha MASHIACH (Jezus Christus) nieuwe ogen om te zien, nieuwe oren om te horen, en een vrijmoedige mond om te spreken en nieuwe handen om ze te verdrijven aan het geven. Want het zijn MIJN handen, IK heb MIJN rechterarm bloot gegeven, de arm der Heiligheid en zoals MIJN Zoon het kwaad verjoeg van het huis van YAHUVEH zo zal het opnieuw gebeuren. †

Dit jaar zullen sommige kwaadaardige pastors, de planten, sterven tijdens hun preken. Want zij prediken MIJN Woord om de spot met MIJ te bedrijven. Maar zij kennen MIJ niet, nog het Woord dat vleesgeworden was. Satan kent het Woord, wees niet misleid, en vreest hij het genoeg om zijn kwaadaardigheid te stoppen? Nee, en nog zullen de planten dat doen want zij hebben hun zielen aan satan verkocht en zij zullen de vernietiging oogsten die zij hebben gezaaid. Sommigen zijn evangelisten, en hoewel zij zeggen dat zij zielen tot Jezus Christus aan het leiden zijn, is het een andere Jezus waar zij hen tot aan het leiden zijn, tot de voeten van antichrist.

De mensen beginnen daarna de leider te aanbidden en dit is jullie teken. Zij stoppen met het zoeken naar MIJ en MIJN regels en Woord en zoeken een woord van slechts een man. Het scheelt hen niet dat de enige en echte YAHUVEH Almachtig de Grote ĎIK BENí wordt beledigd maar in plaats daarvan maken ze zich zorgen over het beledigen van de pastor die een plant voor satan is, om verwarrings-, hopeloosheids-, rebellie, vernietigings-, armoede, liegende, verleidende geesten te brengen en om het klein geloof te stelen die MIJN Schapen ooit hadden.

Wanneer zij onder de macht vallen terwijl de plant voor hen aan het bidden is, vallen zij niet aan de voeten van YAHUSHUA maar aan de voeten van de antichrist en zij begrijpen niet eens dat ze MIJ aan het zoeken waren, en toch zorgt een gedachtecontrole geest ervoor dat ze een andere herder vinden, de kwade herder die zijn schapen martelt en hen afslacht wetende dat zij zich zullen aansluiten bij de planten terwijl zij aan satan geofferd worden als slachtoffer. Dit klinkt misschien vreemd voor sommigen maar het gebeurt in de Assemblage God kerken, en Pinkster kerken, en in alle hoofdlijnkerken.

Maar IK ga bewijzen dat YAHUSHUA de enige Goede Herder is en dit jaar kom IK eraan om MIJN Schapen te redden. Om de wolven uit mijn kerken te jagen, en IK zal jullie gebruiken om het te doen. Zoals IK MIJN Levend Water en Nieuwe Wijn heb uitgestort, heeft satan de vervalste azijn uitgegoten die IK weigerde, de geest van lauwheid om een vorm van godvruchtigheid te hebben maar geen godvruchtigheid vanbinnen. †

IK treur want MIJN Kinderen en MIJN uitverkorenen worden misleid. IK ben een GOD vol van genade voor diegenen die de MIJNE zijn, maar omdat zij op een dwaalspoor worden gebracht door jeukerige oren om te horen, alleen hetgeen dat zij willen horen, zijn zij geleid naar de slacht. Ik ben een machtig Leger van Gideon op aan het voeden om MIJN Schapen terug te halen met een nieuwe zalving die sommigen van jullie alreeds opgemerkt hebben.

Terwijl u deze profetieŽn leest zullen de gaven die IK jullie gegeven heb elkanders RUACH ha KODESH (Heilige Geest) gaven oproeren tot een grotere mate. Nu, voor diegenen die intellectuele en logische geesten hebben, dit zal zijn als de Oude Wijn en de Nieuwe Wijn zijn die zich proberen te mengen. Dit evangelie van YAHUSHUA is zo eenvoudig dat zelfs een baby kan begrijpen hoe gered te worden. † †

Compliceer niet wat IK met opzet eenvoudig heb gemaakt. De reden daarvoor is, dat IK de hel nooit bedoelde om voor mensen te zijn, het werd gecreŽerd voor satan en zijn gevallen engelen. IK maakte een uitweg voor jullie; hij is de ENIGE uitweg, de enige waarheid, het leven, en de weg naar de Hemel en in MIJN wachtende armen waar IK verlangd heb om u te verzamelen zoals een moederkip haar kuikens verzamelt. †

IK wil niet dat iemand verloren gaat of verdoemd wordt, waarschuw hen alstublieft. Laat de bazuin horen met de zalving die IK jullie heb gegeven. Zoals een moeder of een vader waarschuwt alvorens zij hun kinderen op de billen geven, zeg IK in mijn oneindige genade en liefde waarschuw hen. Want wanneer IK mijn woede loslaat zal het moeilijk zijn om MIJ te kalmeren. †

Indien u hen aan het waarschuwen bent, hoewel zij Mozes bespotten, gehoorzaamde hij en waarschuwde hen. Wanneer de aarde aan alle kanten geschud zal worden zullen alleen MIJN Ware Kinderen die MIJN stem horen en MIJN RUACH ha KODESH kennen, en bedekt zijn in MIJN Zoons vergoten Bloed op Golgotha, en roepen op de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH, YAHSHUA MESSIAH, bij wat voor taal jullie ook spreken. HIJ kent ZIJN NAAM en de Geest van waaruit ZIJN NAAM wordt gesproken. †

Alleen dezen zullen gered worden. Roep op de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH en u en uw huis dat roept op de NAAM van YAHUSHUA zal gered worden. Luister weer als ooit; onverwachts heb IK MIJN Woorden geschreven door MIJN Dienstmaagd, MIJN Profeet, MIJN Kind, Krijger en Bruid van YAHUSHUA heen. † †

Sherrie Elijah wist opnieuw niet dat IK haar zou gaan gebruiken om deze bazuin te laten horen, samen met anderen die IK over geheel de wereld in verschillende delen van de wereld heb geplaatst. Hoor het geschal van de waarschuwingsbazuin, voordat de oorlog zich voort zet zend IK het bazuingeschal.

Waarschuw hen, en jullie zullen je deel aan het doen zijn. Al diegenen die dit aan het ontvangen zijn hebben een deel om diegenen te waarschuwen die oren om te horen hebben en luisteren, en ja voor diegenen die ervoor kiezen om doof te blijven. Zij zullen tenminste niet in staat zijn om te zeggen dat ze niet gewaarschuwd werden.

* * * * * * *

Gegeven aan Rev. Sherrie Elijah on 17/01/1997