Profetie 4

WEES NIET WANHOPIG WANNEER U MIJ NIET AAN UW ZIJDE KUNT VOELEN!


Gegeven aan Rev. Sherrie Elijah op 5 februari, 1997

Vandaag zei ik; "YAHUVEH, wat is er aan het gebeuren waardoor ik Uw aanwezigheid niet ervaar zoals ik dat gewend ben? Ik heb me bekeerd van welke zonde dan ook die ik wetend of onwetend heb gedaan, nog is de aanwezigheid niet het zelfde. YAHUVEH spreekt niet zo veel, en ik maak me zorgen. Het is niet vanwege wat wij doen, want wij weten dat YAHUSHUA nog altijd van ons zal houden, wij doen ons best om HEM wel te behagen en gehoorzaam te zijn. Wij weten dat wij door geloof het woord van YAHUVEH moeten geloven. HIJ heeft ons niet verlaten.

Wij gaan niet op ons gevoel af, het gevoel liegt ons voor, wij moeten in ons geloof wandelen. Want de rechtvaardigen zullen enkel door geloof, en niet door gevoel leven. Het was geweldig toen wij ook ZIJN aanwezigheid mochten voelen, maar iets verandert in het geestelijke rijk en hoewel YAHUSHUA nog aan onze kant is, lijkt het erop dat HIJ slaapt in de boot en dat wij worden aangevallen met de stormen van het leven. En wij zijn de discipelen die zeggen, "YAHUSHUA, wordt wakker anders komen wij om"! Dan wordt YAHUSHUA wakker en zegt "Oh gij kleingelovige" en berispt de storm. Ik wacht nog steeds op HEM om de zware onweren te berispen waar ik al een lange tijd doorheen ga. Wij weten dat er een vastgestelde tijd voor onze bevrijding is. Terwijl ik dit typ ontvang ik de zalving. Ik ben gestopt en heb gebeden in de Geest en zal dit een andere keer doen nadat ik gezag over satan heb genomen in YAHUSHUA ha MASHIACH’s Naam. Als YAHUVEH werkelijk opnieuw door me wil spreken, dan zal HIJ dat doen. IK draag mijn handen aan U op, YAHUSHUA ha MASHIACH, mijn gedachten, mijn geestelijke oren en geestelijke ogen.

Spreek alstublieft tot mij, zodat ik een Woord van bemoediging aan mijn jongere broeder kan geven. In uw naam YAHUSHUA vraag ik dit en door de kracht van de Heilige Geest, door het bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH van Golgotha, is er een Woord dat U tot Uw mensen wilt spreken? Indien dat zo is dan vraag ik u Heilige Geest om mijn handen nu te zalven zoals U voorheen door deze ongebruikelijke zalving (3) profetische boodschappen heeft gesproken. Want U geeft om de mensen op het Internet die geen andere mogelijkheid hebben om uw boodschappen duidelijk te horen zodat zij kunnen begrijpen, en verwarring geen grip op hen kan hebben in satanisch beheer. De zalving is op mijn handen aan het komen nu en weer opnieuw is de stem van YAHUSHUA aan het spreken tot mij. Prijs YAHUSHUA!

* * * * * * *

Vertel hen MIJN kind, vertel hen dat IK niet langer meer de razernij van MIJN Vader kan tegenhouden. IK heb geprobeerd. IK heb om genade geroepen voor diegenen die opzettelijk alles vervuilen dat Heilig is; diegenen die weigeren het woord zonde te erkennen. Diegenen achter de preekstoelen die slappe excuses maken voor zonde, kan zelfs het beste excuus de zwartheid van zonde bedekken? Maar toch wanneer IK met hen pleit om zich te bekeren, om de zonde de rug toe te keren, bespotten zij MIJ en zeggen YAHUVEH geeft er niet om, Hij begrijpt het wel. Zij vertellen MIJN Profeten en Apostelen om te zwijgen en hen met rust te laten, om hun woorden voor zich te houden. Zij zullen hen niet toe staan om in de kerken te spreken, en staan duivelse occulte geesten toe om de kerken binnen te gaan zodat zelfs een profeet niet veilig is tijdens het bidden. Deze kwaadaardige geesten liggen op de wacht, wetende dat de profeten eraan komen om MIJN waarschuwingen te verkondigen, en zij worden geblokkeerd en ja, sommigen zelfs gekwetst. Hoe groter de waarschuwing, hoe groter de weerstand van de vijand.

Satan doet hard zijn best om Mijn profeten en Apostelen tot zwijgen te brengen en diegenen die verteld zijn om de mensen te waarschuwen. Waarschuw hen over een GOD in Nahum 1 dat zegt dat HIJ in de stormen en aardbevingen spreekt. Waarschuw hen, dat YAHUVEH een jaloers GOD is en HIJ zal niet enige andere Goden voor HEM toelaten. Waarschuw hen, dat YAHUVEH's woede niet makkelijk gekalmeerd wordt. WAARSCHUW HEN! Toch zend IK, YAHUSHUA MIJN Boodschappers voort om hen te waarschuwen en zoals in de bijbel worden zij in elkaar geslagen, en sommigen zelfs gedood. IK heb gesproken over de satanische planten in de kerken: niemand is aan het luisteren.

Zo weinigen zijn ook maar aan het proberen om hen te ontmaskeren. IK heb hen gewaarschuwd dat satan in het midden van de kerken is en hij is aan het vechten voor valse doctrine, geesten van rebellie, en een geest die de kerk binnendringt dat zonde geen zonde is. Maar IK ben een HEILIGE GOD en IK eis dat jullie heilig zijn zoals IK HEILIG ben. IK heb MIJN eigen Geest in jullie geplaatst zodat jullie goed van fout onderscheiden. Zonde is zwart het is niet grijs, Heiligheid is wit en het is geen andere kleur Sommigen zullen nu satan toestaan om dat te nemen en een rassen connotatie uit dit te maken. Stop het nu, jullie weten wat ik bedoel. Slechts rood zal deze zonde van jullie gedachten wassen, en dat is het Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH op Golgota. IK ben nu aan het waarschuwen dat de reden dat MIJN aanwezigheid niet wordt gevoeld zoals voorheen is omdat IK aan het treuren ben. IK ben aan het huilen voor wat IK zeer spoedig moet doen.

Luisterden zij naar deze Profeet die IK nu gebruik toen IK op voorhand waarschuwde dat China MIJN woede door aardbevingen zou proeven. De grootste is nog niet voorgekomen maar het komt eraan. Zij hebben zoveel van MIJN Kinderen gedood en Mijn kinderen, Mijn boodschappers gemarteld en gevangen genomen. Hiervoor, zal de regering machtig boeten en het land zal uit elkaar worden gescheurd met aardbevingen terwijl zij erop uit zijn om MIJN Mensen te verdelen en hen van MIJ weg te keren uit vrees voor het openlijk aanbidden van de GOD die zij ooit dienden, en nu vrezen zij om openlijk te dienen. Zoals zij MIJN Mensen verdeeld hebben, zo zal IK hun land verdelen!

IK ben diegenen aan het beschermen die van MIJ zijn, en IK weet wie van MIJ is. IK heb zelfs de gevangenis deuren als in  de dagen van oudsher geschud, zodat de gevangenen die het evangelie predikten, dit was hun enige misdaad, werden bevrijd. IK kom op een machtige manier en dit jaar, hoewel uw lokale nieuwsstations weigeren om de vernietiging en de woede toe te geven die IK alreeds dit jaar heb tentoongesteld. Ik zal beginnen te demonstreren op manieren die zij niet meer zullen kunnen negeren. Zij geven de schuld aan moeder aarde. Er is slechts één Schepper en IK ben de Vader van al de schepping. IK BEN wie IK BEN! Er is geen ander. IK deel mijn Glorie met niemand en vooral geen moeder natuur. IK heb de waarschuwingen voort gezonden in televisieprogramma's, ja de rots heeft uitgeroepen, maar zijn zij aan het luisteren, zo weinig oh, zo weinig. Denk niet dat IK me verheug in wat IK moet doen, want dat doe IK niet, maar IK moet, want de kinderen denken nu dat zij de ouder overheersen.

Een ketting van vulkanen zullen tegelijkertijd uitbarsten, het zal MIJN rood hete lava zijn die voort spuugt dat MIJN woede symboliseert. Hoe weinig proberen ook maar om nog Heilig te zijn. Zij denken dat IK zal knipogen naar zonde. Als zij zich slechts zouden bekeren. Als zij zich slechts zouden realiseren dat IK een GOD ben die niet verandert. IK ben dezelfde gisteren, vandaag, en voor altijd.  Jullie moeten veranderen, niet de grote 'IK BEN,' 'IK BEN' wie 'IK BEN' en IK verontschuldig MIJ voor niets dat IK doe. IK leg aan niemand verantwoording af. De Grote YAHUVEH is woedend en zelfs MIJN Zoon, degene die IK aan jullie gaf als een Redder kan MIJN woede niet veel langer kalmeren. IK sta op het punt wat van MIJN woede te luchten, pas op iedereen die MIJ en het woord van YAHUSHUA hebben bespot en diegenen het zwijgen op hebben gelegd die de zalving hebben van MIJN Boodschappers, en dezelfde hebben misbruikt, gemarteld en gevangen genomen in de gevangenissen van de mens. IK BEN boos! Ik waarschuwde Sodom en Gomorrah en IK waarschuw u nu nogmaals. De wereld is een moderne daagse Babylon, deze wereld. IK ben een Schepper die Heiligheid eist; IK plaatste in ieder mens een plek die Heiligheid en een relatie met hun Schepper verlangt.

IK zal niet alleen de vulkanen zenden die in een kettingreactie zullen losbarsten, maar IK zal de aarde schudden zoals een ouder een ongehoorzaam kind schudt. IK ga niet één sectie van de aarde, maar vele secties van de aarde tegelijkertijd schudden. IK ga Mijn voeten vooruit zenden die de grond in woede zullen stampen. Want MIJN woede is groots naar de opstandige die hun vuist in MIJN gezicht hebben geschud, en gezegd hebben dat zij weigeren om een boek en regels te gehoorzamen die duizenden jaren geleden geschreven zijn. Voor diegenen die MIJN NAAM als vloekwoord gebruiken. Voor hen die het Bloed bespotten van MIJN Zoon dat voor hen op Golgota werd uit gestort. Ik zal de orkanen zenden om de tranen te demonstreren die IK om MIJN kinderen die weigeren berouw te tonen heb vergoten en over diegenen die IK creëerde die MIJN Kinderen hadden moeten zijn maar weigerden om MIJ als Vader te erkennen.

Diegenen die tot onheiligheid keerden, en niet eens probeerden om MIJ te zoeken of MIJ te behagen! Vloeden zullen komen en zullen vele secties van de aarde tegelijk bedekken. Deze zullen MIJN tranen symboliseren, terwijl zo vele Hel boven de Hemel hebben. Zij die satan boven YAHUSHUA kozen. IK zal de tornado’s voort zenden en het zal MIJN vuist zijn die de vliegende wind voort zendt. IK zal dit niet op één plek demonstreren, wanneer jullie velen samen zien komen zullen jullie weten dat IK aan het spreken ben en dat IK boos ben en dat MIJN woede niet gemakkelijk wordt gekalmeerd.

Er zijn hier en daar altijd aardbevingen, vloeden, tornado’s, orkanen geweest maar wanneer u hen als een kettingreactie ziet, velen tegelijkertijd dan zullen jullie weten dat dit de tijd is waar IK jullie over heb gewaarschuwd. BEKEER JULLIE NU, voordat het te laat is. IK heb mijn woede veel te lang nu teruggehouden. Omwille van MIJN Zoon en ZIJN gebeden voor jullie, de mensen,heb IK Mijn toorn teruggehouden. Maar satan bespot MIJ en beschimpt MIJ omdat IK jullie niet heb gestraft. HIJ gebruikt MIJN eigen schepping om MIJ te bespotten en MIJ te beschimpen. De monden die IK heb gecreëerd. De monden die IK eens zalfde. Ja, zelfs in MIJN eigen kerken word IK bespot terwijl het Heilige Woord verdraaid wordt om te vervormen in het beeld van de mens. En niet in het beeld van een Heilige GOD. Zij onderwijzen dat homoseksualiteit van MIJ is, dat het geen zonde is, dat het een fout van YAHUVEH is, dat het een geboortedefect is.

De liegende en de verleidende geesten zijn voort aan het gaan uit hen die een vorm van godvruchtigheid hebben, maar geen godvruchtigheid vanbinnen. IK zal persoonlijk afhandelen met deze kwade herders op manieren die de mensen zullen tonen dat IK niet een GOD ben om bespot te worden. IK ben niet een GOD om makkelijk woedend gemaakt te worden. IK zal ruw met hen afhandelen en jullie zullen hen dood achter de preekstoelen zien vallen, diegenen die deze dingen en abortus aanmoedigen! IK kende ieder van jullie voordat jullie in de baarmoeders van jullie moeder waren. IK creëerde en vormde en plande wat IK wilde dat jullie levens zouden zijn. Het was jullie keuze of jullie werden wat IK bedoelde. Beschuldig MIJ niet, want IK wilde slechts het beste voor jullie. Zelfs diegenen van jullie die geleden hebben, en een leven hebben geleid dat niet gezegend leek, IK zal en IK heb jullie gebruikt voor Mijn Glorie, in jullie lijden hebben jullie MIJ verheerlijkt terwijl anderen zien dat jullie MIJ nog steeds zullen prijzen, MIJ zullen dienen en MIJ zullen aanbidden. MIJN zalving vloeit voort in jullie levens, zelfs groter dan diegenen die een leven met weinig problemen hebben geleid. Jullie leven is niet de zegen van anderen gegeven, maar het was niet omdat IK jullie niet liefheb zoals de anderen, het is omdat zoals YAHUSHUA op deze aarde gezet werd om te lijden omwille van anderen, zo waren jullie dat ook, en groot zullen jullie beloningen in hemel zijn indien jullie tot aan het einde getrouw blijven.

Sommigen van MIJN Kinderen zijn bitter geworden terwijl zij de heidenen zien, die nooit een knie buigen, of een gebed van dank aan MIJ geven, en MIJN Kinderen zeggen wat voor een GOD is dit? Ik zeg tegen jullie, jullie zouden de rijken die MIJ niet erkennen niet moeten benijden, of de goddeloze. Het lijkt alsof zij alle zegeningen in dit leven hebben want dat is alles wat zij ooit zullen hebben, en daarna zal er eeuwige verdoemenis zijn, en eeuwige Hel en marteling. Zij gaven eeuwigheid in Hemel op voor korte jaren op aarde waar zij deelnamen aan ieder soort van zonde, vooral de zonde van het denken dat zij geen Redder nodig hadden.

Jullie daarentegen, zouden jullie getrouw blijven zullen de Hemel zien en voor een korte tijd op aarde zullen jullie lijden kennen, haat en misbruik, maar word niet bitter, keer niet weg van MIJ. Keer tot MIJ in plaats daarvan. Kijk wat een liefdevolle Vader IK ben. IK heb jullie op voorhand gewaarschuwd zodat wanneer deze dingen tot de aarde komen jullie alreeds van tevoren gewaarschuwd zijn, zodat jullie je kunnen bekeren en anderen kunnen waarschuwen voordat MIJN woede wordt gelucht. IK zend MIJN Profeten om te waarschuwen voordat IK de verdoemenis zend. Maar jullie die trouw en liefdevol, MIJ aan het dienen zijn, en jezelf wassen in het Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH zodat jullie heilig blijven voor MIJN aangezicht, jullie hebben niets gedurende deze tijd te vrezen, jullie zullen niet onopgemerkt overvallen worden.

IK zal alles beschermen dat van MIJ is, en IK ken alles dat van Mijn is. IK ken de harten van elk en iedereen, en IK heb jullie zielen in MIJN handen want jullie hebben je leven en ziel aan MIJ gegeven toen jullie YAHUSHUA ha MASHIACH als jullie Meester en Redder aannamen. Jullie hebben je lichamen als een levend offer gepresenteerd voor MIJN Glorie! IK ben niet boos op jullie. IK hou van jullie, en IK zal jullie beschutten en beschermen. Ja, zelfs wanneer jullie de wereld geschud ziet worden in MIJN razernij, roep uit naar MIJ. IK zal er zijn om jullie te troosten.

De reden dat zovele van jullie MIJN aanwezigheid op dit moment niet voelen, heeft niets met jullie te maken. Ja, zelfs degene die IK aan het gebruiken ben om deze woorden te spreken en niet weet welk woord ze na deze zal typen, heeft moeilijkheden met het voelen van MIJN aanwezigheid sinds IK haar voor de laatste keer gebruikte om de mensen te waarschuwen. IK heb haar deze ongebruikelijke zalving gegeven om de aandacht van MIJN mensen te krijgen, tot wie zij op geen andere manier zou kunnen spreken, want IK heb jullie over de hele wereld verspreid zitten. MIJN Profeten en Boodschappers zullen horen, en geestelijke oren en ogen en een vrijmoedige mond hebben om de mensen te waarschuwen die niet aan het luisteren zijn.

IK vertel jullie opnieuw Profeten en Kinderen van MIJ, wanhoop niet en denk dat IK jullie heb verlaten wanneer u MIJ niet meer aan uw zijde kunt voelen. IK ben nergens heen gegaan, IK ben nog steeds; IK ben alleen stil want het is de kalmte voor de storm. IK word zwijgzaam voordat IK MIJN geduld verlies want IK probeer de woede tegen te houden, maar sinds de vloed van Noach is het opgebouwd geworden en opnieuw ben IK in treur wanneer IK alles zie dat IK heb gedaan, zelfs MIJN enige geboren Zoon als offer gegeven. Abraham had een ander offer; IK gaf MIJN Zoon, als uw Redder. Hoe weinig zullen HEM ontvangen. IK BEN WOEDEND! IK gaf ZIJN Lichaam zodat jullie genezen konden worden. Hoe weinig zullen geloven dat er genezing is vanwege die striemen (strepen) die op ZIJN Lichaam werden gelegd. IK gaf ZIJN Bloed, zodat jullie vergeven konden worden. Hoe weinig zullen die gave op Golgotha aannemen. IK gaf ZIJN leven, zodat jullie gered konden worden. Oh, dit is waarom jullie het verlies van MIJN aanwezigheid voelen. Zijn jullie nooit zo woedend op jullie kinderen geweest dat jullie het verlangen om te spreken verloren, uit vrees voor jullie eigen woede? Hebben jullie nog nooit zo erg getreurd dat jullie enkel stil wilden zijn of zo woedend dat jullie gewoon stil willen zijn. Het niet durvende om jullie woede te luchten uit vrees voor wat er zou gaan gebeuren. IK BEN DAAR!  

 IK ben niet woedend op diegenen die het missen om MIJN aanwezigheid te voelen. IK ben woedend op diegenen die niet eens opmerken dat IK stil ben, en waarbij MIJN aanwezigheid niet gemist wordt. Voor diegenen van jullie die voelen dat MIJN aanwezigheid ontbreekt, en verdrietig zijn daardoor, zich bekerende en afvragen wat jullie verkeerd hebben gedaan, nu spreek IK voort uit Mijn Dienstmaagd en vertel IK jullie, jullie hebben alles gedaan dat goed is, dat is waarom jullie MIJN zwijgzaamheid aan het opmerken zijn en MIJN aanwezigheid niet aan het voelen zijn. IK ben niet aan het spreken tot diegenen die in zonde zijn en MIJ nooit kenden of MIJ misten op de eerste plaats. Jullie weten tot wie IK aan het spreken ben. Alleen MIJN Kinderen zullen het begrijpen. Voor diegenen onder jullie, die Mijn kinderen waren maar lauw werden, IK smeek jullie kom nu terug. Mis MIJ en verlang ernaar om opnieuw MIJN stem te horen. IK ben nooit weggegaan, jullie zijn weggegaan.

Bekeer jullie van het fout onderwijs geven. Bekeer jullie van het leren, dat zonde niet onheiligheid is en dat er niet zoiets is als zonde, want een al liefhebbende YAHUVEH zal jullie vergeven voor wat jullie ook doen. Het is niet nodig om berouw te hebben, of zonde de rug toe keren. Kunnen jullie niet zien dat dit een leugen van de duivel is. De duivel zegt, “Jullie hebben geen Redder nodig, MIJN Gave, MIJN geliefde Zoon YAHUSHUA.” Kunnen jullie niet zien, terwijl IK huil wanneer IK denk aan de prijs die Mijn Geliefde heeft betaald voor jullie? Indien jullie zeggen dat er niet iets is als zonde, en alles aanvaardbaar is voor MIJ want IK ben een GOD die het niet meer scheelt met wie of met wat jullie slapen.

Welk onschuldig bloed wordt vergoten? Zelfs de ongeborenen, “het is geen zonde om hen te doden zolang jullie hen niet kunnen zien. Zelfs wanneer jullie hen kunnen zien zolang zij onschuldige baby’s aan het vermoorden zijn om het leven van anderen te redden, ook goed, dan zijn ze ergens nuttig voor. Dit is moord en dit is zonde. Predikers jullie zullen persoonlijk verantwoording aan MIJ afleggen want jullie hebben gezegd, dat jullie aan het werken zijn voor MIJ, maar jullie zijn tegen MIJ aan het werken geweest. Homoseksualiteit is ZONDE! Abortie is ZONDE! Moord is ZONDE! Rebellie is ZONDE! Hekserij is ZONDE! Jullie weten wat ZONDE is! Lees de 10 geboden. Predikers, Apostelen, Profeten, Leraren, Evangelisten, ga terug naar het prediken van zonde als zonde. Alleen een bekeerde zondaar zal vergeven worden.

Niet meer iedereen sluit jullie ogen wij willen niemand voor schut zetten, zodat zij hun handen omhoog kunnen heffen en YAHUSHUA ha MASHIACH als hun Redder kunnen accepteren. Hebben jullie enig idee hoe woedend MIJ dat heeft gemaakt? Sinds wanneer is het een bron van schaamte om tot YAHUSHUA te komen voor de vergeving van jullie zonden. Er kan geen verlossing zijn zonder het belijden van jullie zonden aan anderen. Belijdenis wordt gedaan tot verlossing. IK vertel je indien je MIJ niet belijdt voor mensen, zal YAHUSHUA jou niet belijden voor IK de Vader. MIJN eigen kinderen, MIJN eigen Evangelisten, Profeten, Pastors, Leraren en Apostelen hebben dit gedaan.

Oh, de pijn. De treur die IK hierom gedragen heb. Hoe lang denken jullie dat deze mensen die te beschaamd waren om te staan en te belijden dat ze een Redder nodig hadden, gered zullen blijven? Direct zal de vijand dat kleine zaadje stelen dat geplant werd. Diegenen onder jullie, die dit hebben gedaan, TOON BEROUW! Weiger openlijk om dit niet meer te doen. Want jullie zullen verantwoording afleggen voor de verloren zielen die gered zouden zijn geweest. Diegenen onder jullie die MIJ uit hebben gemaakt om een GOD van misleiding te zijn wanneer jullie zeggen dat zij hun handen in het geheim op kunnen heffen en zeggen YAHUSHUA kom in mijn hart, zonder eerst te leren dat zij moeten huilen en berouw tonen voor hun zonden, en weg moeten keren van die zonden. Ben in overeenstemming om YAHUSHUA op de eerste plek te zetten in hun levens, en om Heiligheid na te volgen, niet onheiligheid. Jullie zullen ook persoonlijk verantwoording aan MIJ afleggen, en voor al diegenen die dachten, eens gered altijd gered, nu kunnen we alles doen dat we willen omdat al onze zonden bedekt zijn. Jullie leerden hen niet, ‘waarom zeggen jullie dat jullie van MIJ houden en gehoorzamen MIJ niet?’

Diegenen onder jullie die de geest der trucage hebben gebruikt om de mensen hun handen omhoog te laten heffen terwijl ieders ogen gesloten zijn, alleen om hen omhoog te laten komen en te staan voor de mensen nadat jullie hen hebben geleid in het geloven dat zij het in het geheim konden doen. Jullie hebben hen laten zien dat YAHUVEH een GOD is van misleiding en trucage. DAT BEN IK NIET! Hiervoor zullen jullie boeten, indien jullie je niet bekeren. Ja, voordat de aarde begint te rotsen, ben IK zelfs nu aan het rotsen en de goddeloze aan het scheiden van de godvruchtige in wat MIJN Kerken zouden moeten zijn, MIJN Tempels. IK spreek over de vergaderplekken nu want de Ware Kerk en Tempels zijn MIJN Mensen.

Maar in de kerk gebouwen zullen jullie zien wat er gebeurt met diegenen die MIJN Schapen hebben verleid. Of diegenen die schapen wilden zijn maar veranderden in geiten, want de kwade herder is een wolf die onder MIJN Schapen gezonden is om hen te vernietigen voor gebrek aan kennis en onderscheiding. IK BEN WOEDEND! In de kerk gebouwen hebben jullie alreeds de verdeeldheid zien beginnen. IK ben de vijand aan het ontmaskeren binnen jullie eigen kampen. Pas op, stop, kijk, en luister naar de stem van de RUACH ha KODESH. Opnieuw blijf op MIJ roepen en zeggen IK mis uw aanwezigheid want deze zijn degenen die normaal gesproken MIJN aanwezigheid voelden en normaal gesproken MIJN stem dagelijks hoorden en nu MIJN stilte opmerken.

Maar IK zal niet altijd stil blijven MIJN Geliefden, het is slechts voor een korte tijd dat jullie MIJN bedroefdheid zullen voelen, en jullie moeten niet gaan bij jullie gevoelens want dat is vlees. Jullie moeten gaan met jullie geloof want dat is van de Geest. Deze dag heb IK gekozen om te spreken door deze Dienstmaagd heen, maak geen ruzie onderling en zeg, “Waarom zou YAHUVEH spreken door een vrouw of haar handen zalven.” IK laat jullie hiermee, IK kies te gebruiken wie IK kies te gebruiken, en IK antwoord aan geen man en indien IK alleen haar mond gezalfd had zoals zij gewend is, en niet haar handen gezalfd had op het toetsenbord, zouden jullie MIJ dan deze boodschap door haar heen hebben horen spreken deze dag? Jullie hebben jullie eigen vraag beantwoord.  

Nu alstublieft waarschuw de mensen, hoewel zoals in de tijd van Noach de meesten niet zullen luisteren. Toch, heb niet het bloed aan je handen zoals Ezéchiël 3:17-21 zegt, “Laat het bloed niet aan uw handen bevonden worden.” WAARSCHUW DE MENSEN! Er is nog steeds een kleine tijd over, omwille van MIJN Zoon heb IK genade gehad met de mensen, maar de tijd van wraak en oordeel nadert spoedig. Waarschuw hen, en zoek MIJ nu IK nog gevonden kan worden. Merk deze datum op en kijk aandachtig toe naar de gebeurtenissen in de wereld, 25-2-1997. IK heb MIJN Dienstmaagd, Sherrie Elijah verboden, om één woord te veranderen dat IK gesproken heb. Hoewel zij weet dat niet allen zullen verwelkomen wat IK heb gesproken.

Opnieuw, IK waarschuw diegenen die MIJN vijanden zijn maar zich voordoen als MIJN vrienden, Judassen pas op, want wanneer jullie erop uit zijn om deze boodschapper te kwetsen dan zijn jullie degene aan het kwetsen die haar heeft geschapen en haar heeft gezalfd. Jullie zullen de eerste zijn die MIJN toorn voelen en jullie zullen MIJN aanwezigheid kennen op manieren die jullie liever niet zouden weten. IK BEN WOEDEND, en jullie die MIJ hebben gesmeekt om te spreken hebben de stem van liefde, herverzekering, bedroefdheid, en intense woede gehoord. Jullie hebben de stem gehoord van de Grote YAHUVEH, ‘IK BEN’ spreek voort uit een gebroken vaatwerk van klei deze dag. Bid voor diegenen wiens harten jullie hebben proberen te bereiken, en MIJ toch wegduwen. Bid dat zij zich zullen bekeren want morgen zal misschien te laat zijn.

Gegeven aan Rev. Sherrie Elijah op 5-2-1997

* * * * * * *

Broeder Noël, ik las dit voor aan mijn rebellerende tienerzoon, en zei dat er mensen over de hele wereld zijn die zullen bidden en streven naar YAHUVEH om te zien of hetgeen ik geschreven heb van YAHUVEH is. Was het werkelijk YAHUVEH de Vader die door de zalving van de Heilige Geest door me sprak, dit zal door vele profeten, pastors, apostelen, leraren, evangelisten worden beproefd en worden bevestigd. Voorheen hebben zij de andere profetische berichten van YAHUVEH dit jaar bevestigd, die YAHUVEH sprekend door me gaf, ik vraag jou nu zoon van mij, was dit de stem van YAHUVEH die door me spreekt? En de beste bevestiging voor me was toen mijn zoon zei, ja!

Prijs YAHUSHUA, ik zei tegen hem dat er nog hoop voor hem is. Want zelfs de rebellerende jeugd kan de stem van YAHUVEH horen! Dit was de grootste test tot nu toe en ik heb geen twijfel dat YAHUVEH Zelf deze woorden sprak, zodat ik ze deze dag kon typen. Kopieer dit a.u.b. en verzend het naar iedereen waarvan de Heilige Geest u verteld. Deel het in uw kerk, zelfs indien zij niet zullen luisteren. En Noel ik moet deze volledige brief verzenden om anderen te laten weten dat dit een bericht is voor alle mensen. Toen ik benieuwd was of Hij me opnieuw zou gebruiken, sprak hij krachtiger dan de andere 3 keer!