Profetie 5

U bent Mijn Verborgen Schat,
U bent Mijn Verborgen Wapen!


Gegeven aan Rev, Sherrie Elijah op 14 Maart 1997

Ik begon in tongen van de Heilige Geest te bidden en het volgende dat ik weet is dat YAHUVEH mij zalfde en het bericht hieronder kwam eruit voort.

Alhoewel ik dacht dat het alleen voor Daniel bedoeld was, bleek het voor velen te zijn. Wees gezegend terwijl je het hier beneden leest, en zie of de Heilige Geest jou niet laat zien, dat het ook voor jouw is.

Als u constant MIJN aangezicht zoekt en MIJ vraagt: "Wanneer zal IK u gebruiken?" Dan is deze boodschap voor diegene. Als je MIJN stem hoort in deze profetie, dan is deze profetie voor jou MIJN Zonen en Dochters. MIJN Geest zal in jou bevestigen, als deze boodschap voor jou is, want het zal getuigen aan de geest binnen in jou. Alle anderen zullen doof blijven en het zal enkel woorden zijn. Zij zullen zich afvragen of het echt YAHUVEH is die door deze handmaagd spreekt. Je hebt gelijk als jij dit zo aanvoelt, het was niet voor jou bedoeld.

* * * * * * *

MIJN Geliefde Kinderen, jullie zijn als een verborgen schat. Jullie zijn als een verborgen koker met pijlen, wanneer zij alleen een boog zien. Ik zal je gebruiken om krachtig te spreken en je zult doen wat je zuster doet, waarschuwen over het komend oordeel. Jij bent ook een wachter op de toren. Kijk naar de tekenen in de lucht zoals Elijah dat deed, want je zult gewaarschuwd worden en daarna die waarschuwing aan anderen doorgeven. MIJN kinderen, Ik heb jullie gezalfd om de gaven te delen welke Ik jullie gegeven heb. Je hebt niet het vertrouwen gehad om dat te doen, op de manier hoe Ik jou gezalfd heb, Maar deze dag heb Ik voorbestemd, je hebt MIJN handmaagd ontmoet en haar gaven en die van jou zijn één geworden. Jullie hebben elkanders gaven opgewekt! Denk niet dat dit per ongeluk is, want jullie zijn één in MIJN geest.

MIJN Woord binnen in je brand als een vlammend zwaard. Het tweesnijdend zwaard zal diep snijden. Er is veel vuur in jouw botten opgesloten, en je weet niet wat je ermee moet doen. Begin het uit te spreken. MIJN Woorden kunnen niet ledig tot MIJ weder keren, het moet doen wat IK voort gesproken heb om te doen. IK heb jou veel in het geheim verteld en je hebt het nog niet met anderen gedeeld. Nu is het tijd om op de trompet te blazen en te waarschuwen over het naderende onheil voor hen die bespotten of negeren. Maar een tijd van zegeningen voor hen die gehoorzamen en nederig MIJN aangezicht zoeken, zij die trachten te luisteren naar MIJN stem, en MIJN Schapen kennen MIJN stem en gaan niet naar een vreemde. Dezen hebben niets te vrezen.

Alhoewel de dood hen omringt en je hun vertelt, het zal hen niet schaden die van MIJ zijn. En als ze martelaren zijn, zal het bloed de grond ingaan om alleen meer Paulussen te doen opstaan die eens Saulus waren en het brengt meer Stefanussen voort.

Je bent als een Stefanus; MIJN geheime wapen die Ik verborgen heb. Nogmaals zeg IK, je kent MIJN stem en je hebt vannacht van één van MIJN profeten bevestiging gehad. Je zult en je wordt krachtig gebruikt voor diegenen die je al geraakt hebt. Veracht kleine beginnen niet, want zelfs een machtige eikenboom begint uit een klein zaad. Je bent als een machtige eikenboom van rechtvaardigheid. MIJN gerechtigheid. Je bent niet gevuld met trots, nog zal IK dat toestaan, want IK zal je van je voetstuk afslaan, als je het alleen al zou proberen. Je bent nederig gebleven voor MIJ, en IK houd zo ontzettend veel van jou, want IK zie je studeren in de late uurtjes, Ik voel je eenzaamheid en dat jij je afvraagt waar je thuis hoort.

De voetstappen van de Godvruchtige zijn al bepaald door YAHUVEH. Blijf MIJN voetstappen volgen en leidt anderen naar MIJ. Volg MIJN voetstappen en leidt anderen naar het kruis van Golgotha. Volg MIJN voetstappen en leidt anderen naar de poorten van de Hemel. IK heb jou geleerd en niet de mens. IK heb jou aangesteld en niet de mens. Jij bent MIJN verborgen schat. MIJN verborgen wapen en IK zal beginnen om jou machtig te gebruiken in deze eindtijden, en wees niet misleidt het zijn de eindtijden. Maar niet het einde voor MIJN kinderen, voor hen is het een wonderbaarlijk nieuw begin.

Een thuiskomst zal plaats vinden en kijk naar al MIJN Kinderen die zich rond de bankettafel vergadert hebben. Ja, MIJN Zonen en Dochters jullie zullen sneller dan jullie denken aan de bankettafel vergadert zijn. Begin eerst de oogst binnen te halen, want het is zo groot en er zijn weinig. De bespotting wordt luider nu IK leiders hoor die eens MIJN evangelie deden prediken en nu hun eigen evangelie prediken. Ze noemen zichzelf goden. IK zal hun laten zien wie GOD YAHUVEH is. Ze zullen zich berouwen dat ze dit geleerd hebben, want velen zijn verdwaald door deze leugen. Velen zijn dood en hebben zich verbaasd, dat ze MIJ niet hebben ontmoet en in plaats daarvan is het de boze die ze zien. Maar wees niet misleidt, IK ben niet makkelijk te bespotten. Vele leugens worden verteld door die geestelijke leiders die je ooit kon vertrouwen. Ze zullen verantwoordelijk gehouden worden voor wat zij weten. Ze hebben rebellie gepredikt en benoemden het evangelie. IK zeg u ze zullen op een machtige manier boeten. Want ze noemen MIJ Vader en weten niet eens wie IK ben. Maar niet jullie MIJN Zonen en Dochters. Niet degenen die MIJN stem herkennen in de profetische boodschappen, welke IK MIJN Handmaagd gegeven heb.

MIJN Schapen zullen MIJN stem kennen. Hoewel de vreemde stem die ze horen van de gerespecteerde pastor kan komen, of geestelijke leider, welke je in het verleden kon vertrouwen, kun je nu niet meer vertrouwen. Kijk niet naar de mens, maar naar YAHUSHUA alleen als jouw geestelijke leider. Komt wat deze geestelijke leiders zeggen overeen met het Heilige Woord van YAHUVEH, of nemen ze het en manipuleren het totdat het in overeenstemming is met het beeld van mensen? Je moet je keren tot de HEILIGE GEEST en HIJ zal je in de waarheid leiden en je geestelijke ogen en oren geven om te horen. Vertrouw een geestelijke leider alleen totdat de HEILIGE GEEST zegt niet meer. Vele bedieningen vallen vlak voor je ogen. Het is maar het begin van het jaar en wat IK profeteerde is gebeurd, en velen zullen vallen voordat het jaar ten einde komt. Wees niet verdrietig om de gevallen bedieningen, of bedienaars, want ze waren gewaarschuwd.

Wees bedroefd om de schapen die misleid zijn en nu gestopt zijn met MIJ te vertrouwen. Heb verdriet om de schapen die naar het wolvenhol gaan, omdat ze een masker van een schaap dragen en hen zullen verslinden. Ze zullen hen verslinden, omdat de schapen nogmaals, vanwege jeukerige oren, naar het kamp van de vijand gaan. Let op uw oren, MIJN Kinderen. Let op uw ogen. Wees niet misleid door wat een tong spreekt, want hoewel het vloeiend is als honing; moet je de Geest onderscheiden die het spreekt. Onderscheid met je ogen. Komt het overeen met het Woord van YAHUVEH? Denken ze ah ha, nu heb ik zoveel gestudeerd en heb ik een nieuwe openbaring, en die openbaring brengt je niet dichter tot MIJ, maar zorgt ervoor dat je weg gaat van MIJ. Een echte geestelijke leider zal je dichter tot MIJ brengen, waarschuwen, bemoedigen, en versterken. Een echte geestelijke leider is niet gevuld met trots.

Ze weten dat ze niet een God zijn en zelfs niet een kleine. Ze weten wie ze zijn; ze zijn gemaakt naar MIJN evenbeeld, dat betekent dat ze een neus, ogen en oren hebben. Kom op; kijk in de spiegel en je zult weten wat een evenbeeld is. Laat deze dwaze leiders jou niet misleiden. Je bent geadopteerd, IK heb maar één Eniggeboren Zoon, is dat niet zo? Maar ondanks dat je geadopteerd bent, houd IK evenveel van jou als van MIJN Eniggeboren Zoon. Vertel anderen van wat IK vanavond gesproken heb, want ondanks dat het voor één iemand begon, veranderde het in woorden voor velen. IK ben YAHUVEH, jouw GOD en IK verkwist niets. Zelfs dit gesprek is voorbestemd. Jullie ontmoeting Is voorbestemd.

IK vertel je nu, dat YAHUSHUA voor ZIJN Bruid komt, en diegenen die HEM niet verwachten zullen ACHTER blijven! Zij die niet leven alsof HIJ iedere dag zou kunnen terugkeren zullen ACHTER blijven. Bemoei je met MIJN zaken en doe het werk waar IK jou toe geroepen heb om te doen. Het maakt niet uit of zij geloven of niet, laat dat tussen hun en MIJ. Zoals in de dagen van Noach geloofden zij niet. Zoals in de dagen van Lot geloofden zij niet. Maar wees niet misleid, de stem in deze profetieën spreekt tot MIJN Kinderen en IK zal niet toestaan dat ze misleid worden. Tenzij ze daarvoor kiezen.

Hoe meer tekenen IK stuur van MIJN toorn, hoe meer woede er zal oprijzen tegen de Profeten die deze boodschappen voort spreken. Maar weet dit, IK zend altijd de Profeten om te waarschuwen van MIJN liefde en genade. IK wil niet dat er één lijd, of verloren gaat, of onder eeuwige verdoemenis lijd. Dus blaas nog een keer op de trompet, zij die geestelijke oren hebben om te horen, zullen MIJN stem duidelijk horen en alle anderen zullen doof en blind blijven. Het is hun keuze en niet jouw keuze om te maken.

* * * * * * *

Gegeven aan dit vaatwerk van klei 14/3/97. Kom YAHUSHUA, kom!
Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah