Profetie 6

EERST HUIL IK, DAN BEN IK WOEDEND!


Gegeven aan Sherrie Elijah op 12 Mei, 1997

In een boodschap dat gedateerd is op 12-05-1997 01:15, schrijft KT Jerome: Ik ben trots op Christenen zoals jij die zullen durven om de waarheid te spreken in het gezicht van vervolging en/of kritiek.

Liefste Kelly,
Jij weet niet hoezeer ik het nodig had om jou deze woorden te horen zeggen. Net deze avond, werd ik zo agressief aangevallen. Het is de derde keer in een week en het komt van gelovigen die zeggen dat zij YAHUSHUA dienen. Vanavond, belijd ik aan jou dat ik huilde omdat ik werd aangevallen en goddeloos werd genoemd door mijn gave, mijn foto, omdat ik lang blond haar heb, en makeup draag. Het deed zoveel pijn en ik huilde en YAHUSHUA zei niets om mij te troosten. Daardoor voelde ik me nog erger.

Toen, wanneer ik zei, “YAHUSHUA, geeft U er niet om dat ik pijn heb, ik wil alleen maar een zegen zijn aan Uw mensen, waarom vallen zij me zo aan? Waarom bent U stil?” Ik weet niet waarom ik jou dit aan het vertellen ben; ik dacht niet dat ik het aan iemand zou vertellen omdat ik me zo schaam. Vreemd, ik voel de zalving op mij komen om deze woorden te spreken, stoppende om te bidden in de RUACH ha KODESH (Heilige Geest)

* * * * * * *

YAHUSHUA (Jezus) sprak tot mijn Geest en zei, “Ja IK geef erom en de reden dat IK niet aan het spreken ven is omdat IK aan het huilen ben met jou. Omdat IK jou naar MIJN Mensen zend om een zegen te zijn en sommigen hebben jou behandeld als een vervloeking. Maar IK, YAHUSHUA, ben ook gezonden als een zegen en hoeveel behandelen MIJ als een vervloeking? IK huil met jou, en voor jou, en voor diegenen die beter weten, maar toch MIJN gezalfde boodschappers aanraken, hoewel zij gewaarschuwd zijn geweest. IK huil voor wat MIJN Kinderen die zichzelf bij MIJN NAAM noemen tegen elkaar doen. De begeerte, de jaloezie, de wantrouw, de beschuldigingen, de onliefde en haat. De leugens die verteld worden tegen elkaar en zij plaatsen MIJN NAAM op de leugen alsof IK het gesproken heb. IK huil, want MIJN hart breekt, want er is zoveel onvolwassenheid zelfs in de volwassen Christenen.

De Profeten zijn alleen geweest voor zo lang. Zij zijn zovele malen afgewezen geweest, nu weten zij alleen hoe ze elkaar moeten afwijzen en isoleren, hoewel MIJN verlangen in deze eindtijden is dat jullie allen je bij elkaar aansluiten in MIJN NAAM, in een akkoord. In deze eindtijden moet dit gekibbel en bekvechten stoppen. Jullie, MIJN Apostelen, Profeten, Leraren, Evangelisten en Pastors moeten in één akkoord zijn. Jullie zijn MIJN eindtijd leger. Alle vijfvoudige bedieningen, jullie moeten stoppen met jezelf te isoleren en samen komen in MIJN liefde. Jullie moeten stoppen met het toebrengen van sterfelijke wonden op elkaars Geest. Jullie moeten stoppen met het toebrengen van sterfelijke wonden op elkaars Geesten en de wonden beginnen te verbinden die jullie onder elkaar hebben veroorzaakt. IK huil voor jullie allen, want jullie allen zijn gekwetst geweest door iemand die zei dat ze van MIJN Geest waren. Ja, jullie, de meerderheid heeft en het is zeldzaam indien jullie zeggen dat jullie niet verleid geweest zijn door de vijand die naar jullie komt vermomd als een schaap maar in plaats daarvan een wolf is die erop uit is om MIJN kudde te verslinden. Maar jullie kunnen niet doorgaan met het verslinden van elkaar. IK zal het niet toestaan.

IK ben opnieuw voort aan het spreken vanuit MIJN Dienstmaagd om jullie te vertellen dat IK niet alleen aan het huilen ben voor wat er gaat worden van de vijanden van het Evangelie, maar IK ben aan het huilen voor jullie MIJN Kinderen. Want de manier waarop jullie elkaar behandelen is helemaal niet van MIJN liefdevolle Geest. Zegt MIJN Woord niet, “Hieraan zult gij hen kennen, de liefde die zij hebben voor elkander?” Beseffen jullie niet dat het de vijand is die naar jullie toe komt en deze boosaardige dingen zegt om MIJN Krijgers op te roeren om onder elkaar te vechten en zich niet bij elkaar aan te sluiten, vechtende tegen de vijand maar denkende dat ze het helemaal alleen kunnen. Zegt MIJN Woord niet, “IK zet er duizend op de vlucht?” Hoeveel meer demonen zullen er op de vlucht gezet worden, indien jullie je bij elkaar aansluiten en niet tegen elkaar? Dit is wat Gideons leger verdeelde. De verdeeldheid die zij voor elkaar hadden. Dit is wat vele legers verdeelt. Jullie zijn in het Leger van de grote ‘IK BEN’. Jullie zijn het eindtijd bataljon die IK gekozen heb met eigen hand. Ja de vijand heeft jullie misleid, ZET JE EROVER HEEN!

IK werd verraden door Judas. Behandel IK iedereen als een Judas? Nee. IK werd verloochend door Petrus, Verloochen IK jullie? Nee. Stop nu hiermee. Nog een keer kies IK ervoor om voort te spreken en te zeggen het eind is in zicht, indien jullie slechts konden zien hoe dichtbij MIJN komst is. Waartoe jullie ook geroepen zijn om te doen, doe het nu, met alles waarmee IK jullie uitgerust heb. Er zijn geestelijke gaven die binnenin jullie opgesloten zijn waar jullie niet van weten. Jullie moeten elkaars gaven oproeren, niet elkaars woede oproeren. Jullie zijn MIJ woedend aan het maken wanneer jullie dit doen. Jullie zijn niet aan het vechten voor MIJ, jullie zijn aan het vechten tegen MIJ. Indien jullie niet voor MIJ zijn, zijn jullie tegen MIJ. Stop met elkaar te beoordelen bij hun verschijning. Hoeveel keren moet IK mezelf herhalen? Waarom zullen jullie niet luisteren? Waarom denken jullie dat jullie beter zijn dan een ander door de kleur van huid, of ras, uiterlijke vertoning, of verschijning?

Begrijpen jullie het nu nog niet? Hoe lang moet IK met jullie strijden? De vijand verdeelt jullie zelfs voordat IK jullie bij elkaar kan aansluiten. Maar denk niet dat jullie onvervangbaar zijn. Want IK zal andere krijgers opvoeden om jullie plaats in te nemen. Dit is jullie laatste kans. TOON BEROUW! Niet allen van jullie hebben dezelfde gaven. IK heb unieke gaven gegeven aan een geselecteerd paar. Tast MIJN gezalfden niet aan en doe MIJN Profeten geen kwaad. Ja, beoordeel wat gesproken wordt, komt het overeen met het Heilig Woord? Staat het in context of is het uit context? Jullie zullen het weten. Maar stop met MIJN Profeten het zwijgen op te leggen. Stop met MIJN Apostelen het zwijgen op te leggen. Stop met hen te vertellen dat zij zullen falen, want de taak is te groot en het kan niet dat zij aan het horen zijn van YAHUVEH en YAHUSHUA. Stop met MIJ in een box te plaatsen. Ben IK niet de GOD van het onmogelijke? Is er iets te moeilijk voor MIJ?

Waarom overtuigen jullie hen dat zij zullen falen, wanneer IK heb gezegd dat zij voorspoedig zullen zijn? Stop met diegenen te ontmoedigen die jullie zouden moeten aanmoedigen. Is hun werk niet moeilijk genoeg? Nemen zij niet genoeg mishandeling van de vijand? Moet het komen van diegenen die hen zouden moeten liefhebben, steunen, helpen en aan het bidden moeten zijn voor hun succes? Ben IK niet de auteur en volbrenger van hun geloof, jullie geloof? Indien IK jullie vertelde om iets te doen, hoewel anderen jullie vertellen dat het onmogelijk is. Dit is wanneer jullie weten dat IK het gesproken heb. Weer opnieuw nam IK controle over deze Dienstmaagd, zeg IK niet, “Hoe groter de zalving hoe groter de vervolging?” Maar de vervolging komt niet van MIJ, maar van de vijand die jou wil ontmoedigen. De vervolging komt rechtstreeks vanuit de monden van MIJN eigen dienstknechten tegen elkaar.

IK ga beginnen met hardhandig te oordelen want Oordeel begint bij het huis van YAHUVEH en IK heb jullie weer opnieuw op voorhand gewaarschuwd. IK sta op het punt om diegenen te verwijderen die IK gewijd en geroepen had maar omdat zij erop uit zijn om diegenen te vernietigen die IK gewijd heb en willens en wetens en met voorbedachte rade met afgunst in hun harten (hoewel zij geen twijfel hebben dat zij voor MIJ spreken) hebben hun eigen vernietiging gezocht. In plaats daarvan zeg IK, “Vernietiging zal neerkomen op hun eigen boezem” het zal terugkeren tot henzelf. Jullie zijn gewaarschuwd. Eerst huil IK, daarna ben IK woedend! Maar jullie willen niet jullie Opperbevelhebber woedend zien. Vertrouw MIJ. IK was slechts eenmaal dat lam dat geslacht werd voor de wereld. IK ben niet langer dat makke en milde lam, maar IK kom als een Leeuw van de stam Juda. IK moet MIJN Kerk gereed krijgen zonder vlek of rimpel…al het uitstel moeten eindigen.

Doe wat jullie weten wat jullie moeten doen en doe het vlug. Diegenen die jullie hebben beledigd, maak het in orde. Breng MIJ geen offerande, en offers totdat jullie berouw tonen voor het kwaad dat velen van jullie hebben gedaan in MIJN ogen. Toon berouw voor MIJ en toon berouw voor jullie broeders en zusters, jullie medekrijgslieden van YAHUSHUA ha MASHIACH. Jullie zijn gewaarschuwd. Laat MIJ mezelf niet herhalen. ‘Heb elkander lief,’ hiervoor bewijzen jullie dat jullie MIJ liefhebben en bewijzen jullie dat jullie MIJ liefhebben en dienen boven al het andere. Noem MIJ niet Heer indien jullie MIJ niet gehoorzamen, zeg niet dat jullie MIJ liefhebben indien jullie MIJ niet gehoorzamen. Want een Heer is een Meester, heerser en hoe kunnen jullie MIJ Heer noemen indien jullie MIJ niet aan het gehoorzamen zijn? Heb elkander lief; dit is MIJN gebod aan ieder van jullie.

Sta samen en vecht voor Heiligheid. Sta samen en bevecht onheiligheid. In MIJN KRACHT, in MIJN WOORD, in MIJN NAAM, onder MIJN ZALVING, door MIJN BLOED zullen jullie meer dan veroveraars zijn door YAHUSHUA ha MASHIACH jullie meester heen. Maar jullie moeten je bij elkaar aansluiten. Geen gelovige is een ketting, slechts een link in een gouden ketting. Sommigen zijn grotere links dan anderen, maar nog steeds hebben jullie elkaar nodig in deze ketting, die satan op zal binden en hem in de poel des vuurs zal gooien op zijn voorbestemde tijd. Onthoud, IK ben voor jullie, heel de Hemel staat op MIJN bevel. Jullie zullen niet falen tenzij jullie ervoor kiezen om niet naar deze woorden te luisteren die IK heb gesproken deze dag. Maar zelfs dan zal IK niet falen. Want IK ben niet een GOD die kan falen, IK zal alleen meer eindtijd troepen opvoeden om jullie plekken in te nemen. Jullie zullen niet falen zolang als jullie acht geven op deze woorden die voort gesproken worden deze dag door MIJN Dienstmaagd, Sherrie Elijah heen op 12-5-1997.

Diegenen die geestelijke oren hebben om te horen zullen luisteren, alle anderen zullen doof blijven. Zo is het gezegd en opgenomen op deze dag. Zegeningen of vervloekingen zullen op jullie weg komen, afhankelijk van wat jullie doen met deze profetie deze dag. Toon nu berouw MIJN Kinderen voordat het te laat is.

* * * * * * *

Gegeven aan Profeet Sherrie Elijah op 12-5-1997
Kelly, jij bent de eerste die dit ontvangt. Het is omdat jij de RUACH ha KODESH gehoorzaamde en mij schreef en mij zegende en mij troostte toen je niet eens wist dat ik troost nodig had. Dit is nu de 6e profetie die de RUACH ha KODESH door mij heen heeft geschreven sinds 31-12-1996. Alle profetieën kunnen gevonden worden op mijn website voor YAHUSHUA op http://almightywind.com or http://amightywind.com. Alpha & Omega AlmightyWind Holy Ghost Fire Church".

Lees dit alsjeblieft en vertel me of je de stem hoort van de RUACH ha KODESH erdoorheen. Ik ben zo verrast. Ik was aan het vasten sinds de 9e en 11e en dit is misschien waarom deze boodschap voort kwam. Ik weet het niet… Dankjewel voor het zo snel mogelijk antwoorden en alstublieft YAHUSHUA laat jullie mensen duidelijk Uw woorden horen en niet de mijne. Indien u dit echt bent dan laat Kelly de eerste zijn om de machtige zalving te voelen. Zegen dit lieve hart die Uw stem hoorde, en mij een woord van bemoediging schreef hoewel ze mij niet kende, maar U gehoorzaamde zodat deze zalving voort kon komen. Zegen haar machtig en ik bid dat de mensen die elkaar opzettelijk hebben gekwetst, elkaar hebben ontmoedigd, openlijk berouw aan U zullen tonen en aan elkaar. In Uw Naam YAHUSHUA vraag ik het. Ik vergeef diegenen die mij agressief aanvielen zonder reden, en ik reken het als vreugde omdat U iets goeds eruit voort bracht. Alle dingen werken samen ten goede voor diegenen die YAHUVEH liefhebben en geroepen zijn voor zijn doeleinden. Ik hou van U YAHUSHUA. Ik hou van jou lieve Kelly voor het gehoorzamen van YAHUSHUA. Ik wil jouw email zo houden als het is, zodat anderen kunnen zien dat dit niet verzonnen is. Mag ik het gebruiken zoals het is? Schaam je alsjeblieft niet want YAHUVEH gebruikte jou om de gaven in mij op te roeren. YAHUSHUA zal jou machtig zegenen want jij hebt deze dienstmaagd gezegend deze vroege ochtend om 3:35 uur.

Persoonlijke Notitie bij deze Profetie #6
Ik voel me weer opnieuw bewogen om dit te vragen aangezien dit binnenkort gelovigen over heel de wereld zal bereiken, alstublieft ik ben aan het zoeken naar een andere levende profeet van YAHUVEH, voornaam is Nikomia, misschien in Canadees gebied, spreekt Frans, vloeiend. YAHUVEH heeft mij deze naam gegeven en zei dat hij een vitaal instrument is voor de bediening waar ik in ben. Email mij alstublieft indien u van iemand afweet met deze naam. Waarlijk YAHUSHUA zal u machtig zegenen. Geloof zonder werken is dood dus blijf ik vragen; zeg alstublieft een gebed dat ik hem spoedig vind voor YAHUSHUA ha MASHIACH’s Glorie!

Het gewoon zeggen van dat gebed in de RUACH ha KODESH zal een zegen zijn aan deze dienstknecht en ik heb geen twijfel dat u gezegend zult worden door degenen vanuit wie alle zegeningen voort vloeien. Alstublieft wanneer u deze profetie kopieert dan voeg deze persoonlijke notitie toe. Dank u. Ik ben aan het wachten op een wonder van een GOD die niet kan liegen.