Profetie 7

HOUD STEVIG VAST AAN DE ZOOM VAN MIJN GEWAAD!

Gegeven aan Rev. Sherrie Elijah

De Zoom van MIJN gewaad, het is niet meer genoeg om het enkel vast te houden. Blijf kloppen aan MIJN deur en dan wanneer het antwoord niet snel genoeg komt, bons. Wanneer je moe wordt, blijf vragen. Zoek en je zult vinden, maar stop niet totdat je van de Hemel gehoord hebt.

Want IK heb jullie beloofd, MIJN kinderen, brood en niet de kruimels van deze wereld. Want je ziet dat het oordeel gekomen is bij het huis van YAHUVEH en dat is niet zo makkelijk als MIJN zoom aanraken of zachtjes kloppen voor jouw antwoorden. Bereid je maar voor, want er kan worsteling nodig zijn voor je zegeningen, zoals Jacob. Maar dat bewijst alleen jouw geloof en het maakt het sterker, wat nodig is in deze eindtijden. Dus blijf zeggen geen kruimels meer. Je zult niet geweigerd worden, want jij bent de met het Bloed gekochte Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH.

IK zal jou antwoorden en bevrijden. IK lieg niet. Want je bent beloofd niet de kruimels van deze wereld, maar het Brood des Levens, de kindekens brood van genezing, bevrijding, voorspoed, leven in overvloed en vol van Glorie. Want YAHUSHUA is jouw Brood des Levens en IK wil zien of jij MIJ toch zal prijzen en jouw geloof zal vasthouden, ondanks dat Ik niet meteen antwoord. IK ben niet altijd een magnetron GOD. Ja, IK weet van magnetrons, wie denk je dat jullie die uitvinding gegeven heeft?

Jullie hebben geschriften om op te staan, lees Mattheüs 15;22-28, over het geloof van een Kanaänietische vrouw. Zij was YAHUSHUA aan het aanbidden en toch negeerde HIJ haar, liet de discipelen haar berispen, liet haar een hond genoemd worden en zei dat de zegening niet voor haar bedoeld was maar voor een ander. Jij zegt, ”Waarom YAHUSHUA, waarom zou U dit alles gedaan hebben?" Want in deze laatste dagen, zal dit alles gebeuren met MIJN meest betrouwbare volgelingen, zij die MIJ aanbidden, dit zal gedaan worden door anderen in MIJN NAAM.

Je zult beledigd worden, afgewezen en vervolgd, maar toch als je blijf vast houden aan jouw geloof, hoewel IK niet meteen red, dan zoals deze Kanaänietische vrouw, zul je beloond worden. Want IK zal zien hoe groot jouw geloof is, want in deze eind tijden bereid IK MIJN Lichaam op deze manier voor, wanneer IK weer kom, hoeveel zullen aan hun geloof hebben vast gehouden? Hoeveel zullen de rug toe keren, wanneer ze in gebed uitroepen voor een nood en IK niet meteen antwoord?

Je moet ze vertellen om gewillig te zijn om met MIJ te worstelen voor hun zegeningen, net zoals Jacob dat deed. Want IK verlang te zegenen. IK wil alleen testen en zien hoe graag je deze zegening wilt. Zul je MIJ nog steeds aanbidden als IK niet meteen antwoord? Het is niet MIJN tuchtiging die dit veroorzaakt, want de vrouw viel en aanbad MIJ aan de voeten. Jij bent aan het aanbidden aan MIJN voeten. Maar het oordeel is bij het huis van YAHUVEH begonnen en één van de dingen die IK test is, hoe sterk is jouw geloof?

Hoe loyaal en hoeveel zul je op MIJ vertrouwen? Net zoals de Kanaänietische vrouw zal jouw geloof en jouw loyaliteit beloond worden, want je zult zien wat je verlangt, en veel meer overvloedig en overtreffend zal Ik MIJN zegeningen doen regenen als een rivier die overstroomd. Je zult zoveel vreugde hebben en IK zal je zoveel zegenen, je zult gedwongen zijn het aan anderen te geven. Houd stevig vast aan de zoom van MIJN gewaad. Laat niet los. Blijf kloppen totdat de deur geopend wordt tot de zegeningen waar je om gevraagd hebt. Ik zal uiteindelijk antwoorden. Leun niet op jouw eigen inzicht, maar erken MIJ in al jouw wegen en IK zal jouw paden recht maken.

Herinner dat je beproevingen van jouw geloof meer waard zijn dan goud. Houd je ogen op jouw Redder en niet op de golven van de zee of anders zullen de golven jou verdrinken. Maar IK ben hier om jou te redden, want IK ben jouw Redder en Verlosser, ben IK dat niet? Ik zal jou niet falen nog jouw verlaten. IK weet hoeveel druk IK op de klei moet zetten alvorens het breekt, hoeveel vuur IK jou toe zal staan om doorheen te gaan voordat je verteerd wordt. De golven van wanhoop zullen je niet verdrinken. Want IK ben hier om te redden en te bevrijden, niet alleen je ziel, maar gedachte, lichaam en Geest. Vertrouw MIJ en je zult het zien gebeuren. Dan herinner je wie jou bevrijd heeft, ´t was geen man of vrouw, maar jouw GOD die jou gemaakt heeft.

Toch ben IK het die jouw roep zal antwoorden, want IK weet wat je wilt nog voordat je het vraagt. In het geestelijke rijk is het volbracht, maar alleen wacht het op MIJN perfecte timing om het zich te laten manifesteren in het lichamelijke rijk. Jou geloof helpt dit om het voort te laten komen. Zegt MIJN Woord niet, dat het onmogelijk is YAHUVEH te behagen zonder geloof? Je behaagt MIJ door je geloof te laten zien in een GOD die geeft, hoort en alles weet.

Jij laat jouw geloof zien wanneer je realiseert dat jij jezelf niet kunt redden, maar MIJ nodig hebt, jouw Redder om jou te bevrijden en zo zal IK dat ook doen. Want ben IK niet jouw Meester en Redder? Is de GOD die je dient doof? Nee. Is MIJN arm tekort om jou te redden? Nee. Wordt jouw geloof getest? Ja. Verlang IK ernaar om jou te zegenen? Ja. Wil je één van hen zijn die vast houdt aan de zoom van MIJN gewaad en blijft kloppen? Wil je één van hen zijn die staat en wacht op MIJN bevrijding en de zegeningen die IK jou beloofd heb? Het is jouw keuze. Ik heb vandaag uit deze dienstmaagd voort gesproken, zodat je zult begrijpen waarom sommige dingen die beloofd zijn nog niet uitgekomen zijn. Blijf vast houden aan de mate van geloof die IK jouw gegeven heb en bevrijding zul je uiteindelijk spoedig zien.

* * * * * * *

Gegeven aan Profeet Sherrie Elijah

Dit is de laatste profetie aan mij gegeven om door te geven en YAHUVEH's schapen te voeden. Houd stevig vast aan de zoom van ZIJN gewaad. Hoewel mijn lange blonde haar door het stof sleept terwijl HIJ de menigte voorbij gaat en mijn gezicht naar boven gericht is naar het Zijne, zal ik niet loslaten. Wanneer je hierdoor heen gaat en ik moest lezen wat ik deed, om het te ontvangen zodat ik het door kan geven aan anderen die willen weten waarom hun gebeden niet snel genoeg beantwoord worden.

Is YAHUVEH doof? Nee. Is ZIJN arm te kort om ons te bereiken? Nee. Zoals YAHUSHUA zei, ons geloof wordt getest, niet een prettige ervaring, is het? Maar wel nodig om het te laten groeien. Ik ben op dit moment zoals Jacob, worstelende met GOD totdat HIJ mij zegent met de bevrijding die HIJ mij beloofd heeft. Maar ik heb mijn hakken in de grond gezet en tegen mijn Meester YAHUSHUA gezegd dat ik niet afgewezen wil worden, want HIJ heeft me geen kruimels meer beloofd. De wereld geeft kruimels, maar wij zijn het brood des levens beloofd, de kindekens brood van genezing en leven in overvloed. Mijn knokkels doen zeer van het kloppen. Mijn zicht is dim van het huilen. Maar we moeten volharden. Wanneer YAHUSHUA weer komt, hoeveel zal HIJ vinden die nog steeds geloof hebben? Ik wil bij dat getal horen, jij niet?

In de dienst van Meester en Redder YAHUSHUA ha MASHIACH een gebroken vaatwerk van klei. Maar een machtige strijder in YAHUSHUA Pastor Apostel Elisabeth Elijah. Nu, als je nog niet beproefd bent met een gebed waar je al zo lang op wacht en het niet vervult gezien. ( Ik heb 21 jaar lang gewacht) dan zul je niet begrijpen waar ik het over heb. Maar ik ben gezonden naar zij die hun gebeden nog niet vervuld hebben gezien in lichamelijke rijk, hoewel het in het geestelijke rijk beloofd werd. Daarom zegt YAHUSHUA in deze eindtijden, “Zal hij het geloof nog vinden, wanneer Hij terug komt?” Nu moet ik de mensen waarschuwen. Nu moet jij de mensen waarschuwen, zodat ze niet op zullen geven aan YAHUSHUA en naar de wereld keren voor hun antwoorden of keren naar de geest van de antichrist voor antwoorden.

YAHUSHUA Messias’ handmaagd, helper, pastor, Elisabeth (Elisheva) Elijah