Profetie 8

Zul Jij Bewijzen Dat Je Van MIJ houdt?

Aldus zegt YAHUSHUA (Jezus Christus), zo zul je zijn. Want IK zie je hart. IK hoor je roepen tot MIJ. IK voel je verbrokenheid wanneer een leider waarop je vertrouwde je bedriegt. Maar IK heb je geroepen en verordend. IK zal je ondersteunen. IK, YAHUSHUA en RUACH Ha KODESH (Heilige Geest), leiden je op. IK zal je niet uitzenden naar de frontlinie tot je in staat bent om de ontberingen te weerstaan en te verdragen. Maar vele zullen je zegeningen zijn.

Vele zielen zullen tot MIJ komen, wanneer IK je geloof versterk en je voorwaarts gaat in MIJN NAAM om de grote werken te doen in de naam van YAHUSHUA. En iedereen zal weten dat jij het niet bent maar de zalving van RUACH Ha KODESH die deze manifestaties van bevrijding en genezing brengt en IK zal je gebruiken om MIJN woorden te spreken en je zult het vrijmoedig doen, hoewel velen aanstoot zullen nemen. Het zijn MIJN woorden, niet jouw woorden; je wordt niet verantwoordelijk gehouden voor wat IK zeg. Of voor de manier hoe IK denk. Want MIJN gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Zijn zij niet?

IK spreek niet alleen tot jou, maar opnieuw spreek IK tot alle profeten en apostelen die in MIJN NAAM bedienen. De weg is niet gemakkelijk geweest noch zal het gemakkelijker worden. Maar houd vast aan de mate van je geloof die IK elk van jullie gegeven heb. Want het is bovenmate dat wat je in deze eindtijd zal ondersteunen. Want je Bruidegom komt, ja IK ben zelfs nu aan de horizon. Je kunt MIJ nu voelen in dit uur, wees voorbereid.

Doe wat IK je heb geroepen om te doen, en zet je hand aan de ploeg en kijk niet achterom. Maar kijk vooruit. Loop de goede wedloop naar de hoogste roeping. Word niet bedrogen, de verdrukking is nog niet begonnen. Bid dat je dit zal worden bespaard, want de verdrukking is niet voor MIJN Bruid. Waarom zou IK MIJN geliefde Bruid slaan en mishandelen? Waarom zou IK MIJN echtgenote, MIJN Bruid, doden die op haar bruidegom wacht? MIJN Bruid met al haar juwelen aan en die fijn versierd is, en die slechts MIJ aanbidt, slechts leeft voor MIJ, IK zou dat niet doen.

IK vertel jou dat iedereen die zegt dat IK jou zal toestaan om door de grote verdrukking te gaan MIJN woorden niet spreekt. Zij spreken woorden van vrees en misleiding. IK kom voor MIJN Bruid om haar tedervol weg te dragen en haar liefdevol te beschermen. Zij is niet waardig voor MIJN toorn, want zij houdt van en gehoorzaamt MIJ. Zij vertrouwt op MIJ. Zij vertrouwt op MIJ om haar te redden. Vrees niet voor wat de zogenaamde deskundigen zeggen, en zij zeggen dat jij hier voor de toorn van Almachtige GOD YAHUVEH zal zijn. Want dat komt niet van MIJ. IK hou van MIJN Bruid, MIJN kinderen, bovenal. IK gaf MIJN leven zodat je gespaard wordt.

Zoals je op MIJ vertrouwt om je van de hel weg te houden, vertrouw op MIJ ook om je van de komende verschrikking van de grote tijd van ellende weg te houden, die komt op deze aarde in de onverdunde toorn van Almachtige YAHUVEH!!! MIJN kinderen, bid voor MIJN snelle komst. Want het oordeel moet beginnen bij MIJN eigen kinderen, dan zullen de heidenen worden geoordeeld. Dit is de grote tijd van ellende waarvan IK heb gesproken. Waarvoor IK je heb geroepen om te doen, doe het nu want spoedig zal het te laat zijn.

Houd je ogen op de oostelijke hemel en weet dat mijn aankomst aanstaande is. Kun je de opwinding niet voelen? Want je Bruidegom komt eraan. Maar voor jou, MIJN Bruid, is er geen vrees, slechts verheuging. De vrees is voor hen die mij bespotten of MIJ weigeren. Vrees voor de verloren schapen. Vrees voor de goddeloze en het verworpen zilver. Zoals zij MIJ hebben verworpen, zo heb IK hen verworpen. Je zult verworpen zilver kennen; want je zult weten dat RUACH Ha KODESH hen niet trekt. Hij zal niet altijd met mensen strijden, vooral in deze eindtijden.

Jij, Daniel, kwam zoekend naar een woord. Jij, Daniel, bent beloond deze dag. Nogmaals gebruikte IK jou om de gaven in MIJN handmaagd op te wekken. Jullie beiden wisten niet dat IK een afspraak voor jou had geregeld om online samen te komen, maar IK heb dat gedaan. Deze boodschap is niet alleen voor jou, Daniel, maar nogmaals, geliefde zoon, heb IK jou gebruikt om voort te spreken tot al mijn kinderen.

Vrees niet, jouw Bruidegom komt eraan. Houd vast aan je geloof, want hoewel IK stil ben test IK hen die hun liefde voor MIJ proclameren. Maar door MIJN schapen te voeden en te waarschuwen, zul je jouw liefde voor MIJ bewijzen. Door bereid te zijn om aan vervolging, haat, verwerping te lijden voor MIJN NAAM, bewijs je jouw liefde voor MIJ. Door aan je geloof vast te houden, hoewel met je ogen jij het antwoord aan jouw gebeden niet kunt zien, zul je jouw liefde voor MIJ bewijzen, zoals je zegt, "YAHUSHUA, zelfs als U nooit een ander gebed beantwoordt ik aanbid U voor wie U bent, voor wat U voor mij deed aan het Kruis."

Dit zal jouw liefde voor MIJ bewijzen, door het bereid zijn om jouw reputaties voor MIJ neer te leggen en indien noodzakelijk jouw leven voor het Evangelie van YAHUSHUA te offeren. Dit zal jouw liefde voor MIJ bewijzen, door MIJ te gehoorzamen en MIJ te zoeken, en MIJ openlijk te belijden en MIJ te aanbidden. Dit zal jouw liefde voor MIJ bewijzen.

Door de wolven in het hol van de schapen te ontmaskeren die komen om de schapen te verslinden, door MIJN zwaard van RUACH Ha KODESH op te nemen en MIJN schapen te verdedigen zul jij jouw liefde voor MIJ bewijzen. Je zegt dat je van MIJ houdt, mijn kinderen? Dan door voor heiligheid en voor gerechtigheid te staan en niet voor ongerechtigheid, door naar MIJN beeld gevormd te zijn en niet naar dat van de wereld zul jij jouw liefde voor MIJ bewijzen. Ik beëindig dit met één vraag, "Zul jij jouw liefde voor MIJ bewijzen?".

IK kijk en je wordt omringd door een wolk van getuigen. Zelfs de vijand van je ziel kijkt, met vrees. Zul jij jouw liefde voor MIJ bewijzen door van elkaar te houden? Zij die dat doen, je weet dat je van MIJ bent en je zult het weten. Zul jij jouw liefde voor MIJ bewijzen door het beschutten en liefhebben van en jouw handen in gebed voor hen op te heffen? Dit zal jouw liefde voor MIJ bewijzen. MIJN schapen kennen MIJN stem; zij zullen tot geen andere herder komen. Heb je MIJN stem deze dag gehoord? Dan is deze boodschap voor jou. IK heb MIJN liefde voor jou aan het Kruis bewezen. Nu, zul jij jouw liefde voor MIJ bewijzen?

* * * * * * *

Gegeven aan deze handmaagd van YAHUSHUA,
Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah op 28 Mei, 1997.

JA, ik zal mijn liefde voor U, YAHUSHUA, bewijzen! Dank U voor het voortspreken, nogmaals vanuit dit verbroken vat van klei. Alstublieft, ik bid, RUACH Ha KODESH, zalf deze woorden krachtig voor de Glorie van YAHUSHUA. Alstublieft, help de schapen om de stem van YAHUSHUA te onderscheiden. Alstublieft, RUACH Ha KODESH, help ons om onze liefde voor onze Meester, Heerser, Heiland, Koning der koningen, onze spoedig komende Bruidegom, te bewijzen! Wij aanbidden, prijzen en adoreren U, YAHUSHUA Ha MASHIACH! Altijd Uw handmaagd, kind, strijder, Bruid.