Profetie 9

Predik Het, Onderwijs Het, Veroorzaak Anderen Om Het

Te Geloven!

MIJN Geliefde. IK ken je hart en zij die jou veroordelen weten niet waarvan zij spreken. IK ben je rechter en jury, niet zij die rechtszitting houden zonder MIJN toestemming. Stap opzij en vraag niet waarom, want als zij jou niet in kleine dingen verdedigen, zullen zij jou later niet in grote kwesties verdedigen.

Jij bent MIJN Geliefde, en zij die rechtszitting houden tegen jou, zonder enig bewijsmateriaal, zullen zien dat IK niet blij ben. IK bracht je naar deze site om je te bemoedigen, en jouw geteisterd hart te kalmeren. Want jij en IK kennen de pijn die je voelt. Hoewel de verwerping niet voor jou is, maar zij verwerpen een deel van MIJ.

Je hebt jouw gevoel voor humor want IK heb je dat gevoel voor humor gegeven, IK riep je en verordende je zoals je bent. Je hebt de gave van het lachen gekregen om de lasten van jou evenals van anderen te helpen verlichten. Het lachen doet goed zoals een goede medicijn. Maar zelfs het lachen en de humor hebben een balans. IK ben niet in de beweging van de kerken waar dwaze demonen zich manifesteren en dwazen van MIJN mensen maken.

Pas op voor voorvallen, om het even wat voor manifestaties, waarvan je niet kan voorstellen dat jouw YAHUSHUA hieraan zou deelnemen. Blaft jouw GOD als een hond, miauwt als een kat en gromt als een leeuw? MIJN eigen woord bespot. Zou de RUACH Ha KODESH iemand vernederen en mensen oncontrolleerbaar maken en hen tot het punt van disruptie brengen? Deze duivelse manifestatie en erger, wordt toegestaan, en zij kunnen het echte bewegen van MIJN RUACH Ha KODESH (Heilige Geest) en de valse beweging van de anti-messias niet eens onderscheiden. Zij die achter de preekstoelen staan en zich wijs denken, gedragen zich zo dwaas. Zichzelf en de gemeente open stellend voor duivelse manifestaties, en bezit, en onderdrukking.

Bevrijding moet worden gedaan en schoonmaak van MIJN tempels van die de meest gerespecteerde, geestelijke leiders van vandaag werden genoemd. Vanwege deze dwaasheid verzamel IK nu troepen rond de wereld. IK sluit nooit een deur zonder een andere te openen. Denk niet dat dit het einde is want het is slechts een begin van een grotere werk waar IK je voor ga gebruiken. Verander niet voor wie dan ook. Maar voor de Almachtige GOD YAHUVEH die je dient. Je kunt niet alle mensen altijd tevreden stellen dus hou op dat te proberen. In je hart weet je wat juist is, enkel blijf het doen.

Luister naar MIJN stem, spreek MIJN woorden. IK beoordeel of veroordeel je niet, maar hen die jou vals hebben beschuldigd zullen worden beoordeeld. Je vergeeft hen, want zij werden gebruikt door de vijand van je ziel en zij wisten het niet. De nieuwe wijn en de oude wijn kunnen niet en zullen zich nooit vermengen. De nieuwe wijn waarmee IK jou tot overstromens toe hebt gevuld zal de container doen barsten als je probeert het oude en nieuwe te mengen. De oude wijn wil geen deel van de nieuwe wijn, wees niet verdrietig over dat wat je denkt dat je hebt verloren, want je hebt niets verloren dat IK niet zelfs meer zal geven, samengedrukt en geschud en overstromend. Je zult worden gezegend.

Je moet de oude zalving loslaten en de weg vrij maken voor de nieuwe zalving. Houd je oren en ogen open en spreek wat IK je vertel te zeggen hoewel je ruw zal worden beoordeeld, je kent MIJN stem en je hebt de onverschrokkenheid van Johannes de Doper om MIJN woorden voort te spreken. Wanneer je denkt dat je voor MIJ naar beneden stapt, ben je werkelijk enkel omhoog en voorwaarts gestapt. Treur niet om jezelf, maar treur om hen die IK kastijd voor het veroorzaken van zulk een verdriet en leed voor MIJN kleine. Treur om hen die jou vals hebben beschuldigd.

IK hou van je, MIJN Geliefde. En IK alleen ken je hart. Het snakt naar MIJ zoals een hert naar water snakt. Wanneer je aan vervolging lijdt voor MIJN NAAM, ben je echt gezegend. De dienaar staat niet boven zijn meester, IK leed aan vervolging vooral door hen die zich godsdienstig noemen, en zo zul jij. IK ken hun harten zoals IK die ken die jou verkeerd beoordelen, houd je handen onschuldig van toorn, en laat MIJ wraak voor je nemen. Want als zij zich niet voor MIJ bekeren, dan zullen zij zien. Wraak is de MIJNE, zegt YAHUVEH en IK zal echt terug betalen. Beoordeel ME niet op de wijze waarop anderen, die claimen MIJ te vertegenwoordigen, jou beoordelen.

Je bent MIJN Geliefde en MIJN strijder en IK heb je geroepen en verordend en niemand kan dat van je afnemen. De weg van de profeet is geplaveid met beproevingen, verdrukkingen, verdriet en misverstanden. Zo weinig willen werkelijk horen wat de Almachtige GOD YAHUVEH moet zeggen. Zij willen geloven dat IK slechts liefde en genade ben, en vergeten dat IK BEN wie IK BEN en IK BEN ook een GOD van balans in alle dingen. Dat betekent dat samen met liefde en genade, IK evenwichtig ben met toorn en oordeel en, ja, haat, zovelen vergeten dat ik toorn en haat heb voor MIJN vijanden.

Zegt MIJN woord niet, "Jacob heb IK van gehouden, Esau heb IK gehaat."? Zegt MIJN woord niet, "Zegeningen aan wie gehoorzamen. Vloeken aan wie niet gehoorzamen."? Je moet prediken wie IK in volledigheid BEN. Niet alleen de zijde van YAHUVEH die niet beledigt, maar de zijde van Almachtige GOD YAHUVEH die velen beledigt. De ZONDE IS ZONDE en IK heb niet geweifeld of ben niet veranderd noch zal IK ooit. Lees Openbaringen 19 en 20. Hoe weinig begrijpen dat IK eens het gedode Lam was. IK was maar eens een slachtoffer. Voor jou werd IK het slachtoffer.

Maar nu ben IK niet meer dat zachtaardige, milde Lam. Wanneer IK weer kom om die te vernietigen die zich tegen MIJ en Heiligheid verzetten, zul je zien dat IK zelfs in oorlog Almachtig ben, MIJN kinderen hoeven geen vrees te hebben, maar MIJN vijanden zullen beven en beven zullen zij want zij weten dat IK een GOD ben die wraak zal nemen op MIJN vijanden. IK ben Alpha en Omega, het begin en het einde. IK heb mijn woede tegengehouden, opstapelend voor die dag. Niemand zal MIJ in de weg staan.

Predik het; onderwijs het, opdat anderen het zullen geloven. IK ben GOD die niet alleen redding maar verdoemenis brengt aan hen die verkiezen om zich tegen MIJ te verzetten en MIJN Reddende Bloed en Reddende Naam te weigeren. Er is geen verlossing buiten dat het komt door het vergoten Bloed aan het Kruis. En door de naam van YAHUSHUA Ha MASHIACH! IK ken MIJN kinderen, en zij kennen MIJ, en IK ken al degenen die MIJN vijanden zijn. Wanneer zij jou raken, raken zij MIJ. Als zij jou onschuldig hebben beledigd, MIJN kinderen, dan zal IK vergeven want de vijand is uit om te bedriegen en te verwarren. Maar als zij opzettelijk jou trachten te vernietigen, vertel hen om op te passen.

Want het is MIJN toorn die zij op hun halzen zullen voelen ademen. Slechts in berouw zullen zij opnieuw MIJN gunst hebben. IK kastijd die van wie IK hou. Ik vernietig die die IK haat. Wat niet heilig is is niet van MIJ. Om het even wie achter de preekstoel staat en zegt, "God is liefde, HIJ zal begrijpen." DE ZONDE IS ZONDE! IK ben een GOD die niet verandert. De mens verandert. IK, de grote IK BEN, verander niet! Predik het, onderwijs het, opdat anderen het zullen geloven. Zij die MIJN stem kennen zullen erkennen dat IK gesproken heb, alle anderen zullen doof blijven. Want, MIJN vijanden, het is een vreselijk iets om in de handen van de levende GOD, YAHUVEH en YAHUSHUA, te vallen. Af en toe, ja, moet IK u een pak slaag geven, maar ook MIJN handen beschut, leidt en beschermt u. MIJN kinderen die MIJ proberen te gehoorzamen hebben voor MIJN handen niet te vrezen, hen die in MIJN Reddend Bloed gewassen zijn.

Maar hen die MIJ haten, en haten waar IK voor sta, hebben elke reden te beven en zo zullen zij. BEKEERT U, het Koninkrijk van de Hemel is aanstaande. IK heb u de gave van Redding aangeboden, nu is het uw keus hetzij voor redding of verdoemenis te kiezen. Kiest deze dag welke God u zult dienen! Predik het! Onderwijs het! Opdat anderen het zullen geloven!

 

Gegeven aan dit kind, strijder, Bruid van YAHUSHUA Ha MASHIACH op 10/16/97

Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah