Profetie 101

IK, YAHUVEH Zeg,
"Jouw Daden Spreken Luider Dan Jouw Woorden.


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen.
2 Oktober, 2008 om 3.am
Rosh HaShana

Mijn echtgenoot Niko was aan het werk met een uitleg over de 10 Dagen van Ontzag om het op de Bediening site te zetten en hij vroeg aan mij of ik iets erbij toe te voegen had met de uitleg van hoe YAHUSHUA onze MASHIACH in deze Heilige tijd past. Zodra ik YAHUVEH begon te vragen met wat ik moet zeggen, kwam deze leer voort wat ook tot mijn verbazing was. Een splinternieuwe Profetie was geboren op de eerste dag van Rosh haShanah, 2 Oktober, 2008.

Dit is wat ik hoorde voor de leer over de 10 Dagen van Ontzag.

Dit is een tijd waarin wij onze relatie met YAHUVEH en YAHUSHUA weerspiegelen en of wij een liefdevolle en gehoorzame relatie hebben met hen. Wij allen hebben gezondigd en zijn te kort gekomen van YAH's glorie, omdat er geen enkel perfect persoon op deze aardbodem heeft gewandeld behalve YAHUSHUA onze MASHIACH. Zelfs een verkeerde gedachte is een zonde. De Orthodoxe Joden geloven niet dat de Messias al is gekomen, dus hebben zij geen bloed offer voor de verzoening van hun zonden. Zij verwerpen YAHUSHUA onze MASHIACH als de MESSIAS en de eniggeboren zoon van YAHUVEH.

Deze Heilige tijd is niet alleen een tijd van viering, maar het is ook een tijd van grote angst voor diegenen die niet weten of hun namen in het Lams Boek des Levens staan gegraveerd. Wij die onze opgestane MESSIAS YAHUSHUA dienen en aanbidden, weten dat er slechts één bemiddelaar is voor onze Schepper YAHUVEH en slechts één manier om in de hemel te komen door YAHUSHUA onze MASHIACH's naam en vergoten bloed op Golgotha. YAHUSHUA onze MASHIACH is ons bloed offer. Wij Messiaanse Joden hoeven niet te treuren en te rouwen op Yom Kippur, treur omdat wij geen bedekking zouden hebben voor onze zonden, zoals diegenen die YAHUSHUA hebben verworpen die treur wel hebben. Wij moedigen jou aan om op deze Heilige tijd dichter tot YAHUSHUA onze MASHIACH te komen dan dat je ooit van te voren hebt gedaan.

* * * * * * *

IK, YAHUVEH Zeg,
"Jouw Daden Spreken Luider Dan Jouw Woorden"

Dit is wanneer YAHUVEH begon te spreken.

Alzo zeg IK, YAHUVEH, wacht niet langer met het bekeren van jouw zonden, doe het meteen. Heb niet een vorm van goddelijkheid, maar heb goddelijkheid van binnen in. Laat iedere gedachte gevangen gehouden worden door IK, YAHUVEH. Pre-mediteer geen zonde, keer weg van het kwade en maak geen excuses voor zonde. Stop met de schuld geven aan de duivel voor jouw gedachten en daden, want hij kan niets doen dat jij hem niet toelaat te doen door jou heen. IK spreek deze woorden aan diegenen van jullie die zeggen dat ze behoren tot YAHUSHUA ha MASHIACH, die zeggen dat ze zijn gewassen in het vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH, die bidden in de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH en toch waarschuw IK, YAHUVEH jou nu, voor diegenen die hun liefde voor MIJ en MIJN Zoon YAHUSHUA proclameren, IK ken jullie harten en jullie daden spreken meer dan jullie woorden!

Stop met het testen van de RUACH ha KODESH, stop met het verdriet doen aan MIJN Geest. Deze wereld staat nu aan de rand van een afgrond, de afgrond is de Grote Verdrukking. Roep nu YAHUSHUA ha MASHIACH aan, terwijl er nog tijd is. Op Yom Kippur tijdens deze 10 Dagen van Ontzag, onthoud dat IK alleen de gebeden hoor van de nederige van hart. Wees niet zelfvoldaan in je eigen verlossing.

In de tijden van oudsher zondigden de kinderen van Israel heel erg tegen MIJ. Zij namen hun goud en zilver dat IK ze had gegeven als een zegen en maakten er een gouden kalf van om te aanbidden en voor neder te buigen, het is nu niet anders. Deze wereld neemt het goud en het zilver en buigt zich neer voor de rijken en aanbidt hen, maar IK laat jullie zien zoals ik deze wereld schud, alsof je popcorn aan het bakken bent op een kachel en diegenen die zo opgeblazen zijn in trots, de zeer rijken die hebben gezegd dat zij god zijn, dat zij geen andere god nodig hebben, zij lasteren MIJN Heilige Woorden, zij lasteren MIJN Heilige Geboden, zij verontreinigen alles dat Heilig is, en als overkookte popcorn zullen jullie de stank ruiken terwijl jullie hen verschroeid en verbrand zien.

Wee aan de kwade, kwade mannen die zichzelf pastor noemen. Jij die de naam kerk hebt gebruikt en die de spiritueel hongerige mensen gebruikt om je eigen financiële rijkdommen op te bouwen. Je zult verschroeien en je zult branden en jouw financiële rijken zullen neergehaald worden door IK, YAHUVEH met MIJN eigen hand en je zult vertoond worden als het kwaad dat je bent. IK zal MEZELF niet verontschuldigen aan Sodom en Gommorah, wee aan de wereld die in hun voetsporen treden! Je bent aan het einde van een klif en alleen diegenen die echt een liefdevolle en gehoorzame relatie hebben met IK, YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH zullen gered worden. Bekeer vandaag, want morgen kan het te laat wezen.

De plannen die de vijanden hebben, beide in de regering en in satans koninkrijk zijn voor kwaad, om te stelen, doden en vernietigen. Om te verhongeren en te vergiftigen de lucht die jullie inademen. Om te experimenteren met het water dat jullie drinken, waarin allemaal verschillende soorten gif jullie water al bevuilen. De rijken willen de aarde ontvolken om alle middelen voor henzelf te redden, maar IK, YAHUVEH zeg, IK zal het laatste woord hebben. IK zal niet bespot worden. IK zal diegenen die van MIJ zijn beschermen en de vijanden hun wapens zullen henzelf verteren.

Nu is het de tijd om op te staan en te staan voor Heiligheid terwijl je het nog kunt. Stop met compromis te sluiten met de duivel en met de dienstknechten van satan. Vrees het beledigen van IK, YAHUVEH meer dan het beledigen van een sterfelijk mens.

Einde van Profetisch Woord
Deut 31:8 - YAHUVEH nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Gegeven aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Rosh haShanah 2 Oktober, 2008 om 3 a.m.

Als deze Profetie een zegen voor u is geweest, mail mij alsjeblieft en laat het me weten.


* * * * * * *

Dit is de uitleg van de gewoonten en de overtuigingen van vele Joden voor de 10 Dagen van Ontzag. Onthoud alstublieft dat dit de gewoonten van velen van de Joodse Mensen zijn die NIET YAHUSHUA als hun MESSIAS hebben geaccepteerd. Dit zijn gewoonten en niet geboden van YAHUVEH van de Torah. Dit is om het verschil te laten zien tussen de Orthodoxe Joodse overtuigingen en van diegenen die YAHUSHUA als hun MESSIAS hebben geaccepteerd en wij hebben YAHUSHUA'S reddende Vergoten Bloed voor de verzoening van onze zonden.

De tien dagen beginnende op Rosh Hashanah en eindigende op Yom Kippur staan gewoonlijk bekend als de Dagen van Ontzag (Yamim Noraim) en als de Dagen van Bekering. Dit is een tijd voor sirieuze zelfbeschouwing, een tijd om de zonden van het afgelopen jaar te overdenken en te bekeren voor Yom Kippur.

Één van de aanhoudende thema's van de Dagen van Ontzag is het concept dat YAHUVEH "boeken" heeft, waarin HIJ onze namen erin schrijft. Erin schrijven wie zal leven en wie zal sterven, wie een goed leven zal hebben en wie een slecht leven zal hebben voor het volgende jaar. Die boeken worden geschreven op Rosh Hashana, maar onze daden tijdens de Dagen van Ontzag kan YAH's beslissingen veranderen. De daden die het vonnis kan veranderen zijn "teshuvah, tefilah en tzedakah," bekering, gebed en goede daden (meestal liefdadigheid). Die "boeken" zijn verzegeld op Yom Kippur. Dit begrip van schrijven in boeken is het oorsprong van de vaak voorkomende groet tijdens deze tijd " Moge je opgedragen en verzegeld worden voor een goed jaar."

Tussen de gewoontes van deze tijd, is het vaak voorkomend om verzoening te zoeken met de mensen die jij fout hebt aangedaan tijdens het verloop van het jaar. De Talmud houdt aan dat Yom Kippur alleen verzoend voor de zonden tussen mens en YAH. Om verzoening voor zonden tegen een andere persoon moet je jezelf met die persoon verzoenen, de dingen rechtzetten die jij hebt fout gedaan tegen hen als het mogelijk is.

Werk is toegestaan zoals gewoonlijk tijdens de tussenkomende Dagen van Ontzag, van Tishri 3 tot Tishri 9, natuurlijk uitgezonderd voor de Shabbat tijdens die week.

De Shabbat die in deze periode voorkomt staat bekend als Shabbat Shuvah (de Sabbath van Terugkomst. Dit is een weloverwogen belangrijke Shabbat.