Profetie 102

“Het Is Slechts Een Kwestie Van Tijd!”


* * * * * * *
Elisabeth: 17 Oktober, 2008. Ik was niet in staat om te slapen. Er is veel aan de gang in ons leven op dit moment. Er komt vanuit zoveel verschillende richtingen haat op mij af dat het voelt als een wapen. Ik weet dat de vijand mij zal haten maar wat het meest pijn doet is diegenen die aan het beweren waren dat zij Jezus (YAHUSHUA) liefhebben, en toch zenden zij hun wapens van haat. En haat is een geest, of mensen het weten of niet, wanneer je haat dan zend je een boze geest voort. Vooral wanneer het richting iemand is die YAHUSHUA liefheeft.

Maar in ieder geval, we waren in gebed en ik had dit visioen dat ik opnieuw en opnieuw en opnieuw bleef zien. We waren aan het bidden over iets persoonlijks in ons leven hier bij het Bruids Heiligdom want de aanvallen zijn hevig geweest. Vooral sinds wij die $6,500 uitgaven om gewoon in staat te zijn de Waarheid te spreken tegen diegenen die rense.com zouden lezen. Wij krijgen de brieven dat de degenen die terug in zonde waren vervallen terug zijn gekeerd en dat de nieuwe bekeerden hun leven hebben gegeven aan YAHUSHUA MASHIACH. Maar we krijgen ook sommige haatvolle, haatvolle, haatvolle brieven. En wee aan jullie die deze haatvolle brieven sturen. Het grappige is dat we zelfs horen van aliens maar daar zullen we het nu niet over hebben omdat zij echt niet grappig zijn en we weten dat ze echt zijn. Het is gewoon dat zelfs zij denken dat deze Bediening een bedreiging is.

Dus hier is mijn visioen terwijl ik aan het bidden was met Kathrynyah, en Niko was in de kamer. We waren aan het bidden en dit is het visioen dat ik opnieuw en opnieuw zag. Ik heb nooit een visioen zoals deze gehad omdat ik het kon vasthouden. Ik kon het vasthouden om in staat te zijn duidelijk te zien wat er was, en ik opende mijn ogen en ik sprak tegen Kathrynyah en toen sloot ik mijn ogen opnieuw en het was weer terug. Het gebeurde 3 maal en ik wil dit altijd herinneren. Dit is een tijd van Sukkot. Dit zal de derde nacht zijn vannacht en dus zal dit een sukkot boodschap gaan zijn. Wat ik zag was een rechthoekig raam en het zag er absoluut uit alsof het in een gevangeniscel was. Het had 5 dikke tralies die neerkwamen. Ik keek en ik telde de tralies. Zij waren zwarte, dikke, zware tralies. Terwijl ik uit het raam keek kon ik nog net een boom onderscheiden. Toen zei ik, “Wat is het dat ik zie? Oh, het is een boom.” Plotseling nam YAHUVEH de tralies weg en kon ik duidelijk zien. Er waren 5 hele grote, sterke, gezonde, wij zouden ze Altijd Groenblijvende Bomen noemen, maar ik bleef het woord “dennen” boom horen, staande in een rij van prachtige bomen. Toen opende ik mijn ogen en zei ik tegen Kathrynyah; “Whoa, hoor wat ik zojuist zag.” Ik ben niet iemand die zo makkelijk visioenen heeft, normaal gesproken zouden ze gewoon zo vlug komen en gaan maar dit was een visioen die lang duurde.Hij wilde dat ik dit zag. Iedere keer dat ik mijn ogen opende en ze erna sloot, terwijl we het over een ander onderwerp hadden.. Whoa, ik zag de gevangenistralies weer. Toen zag ik dat ze verdwenen waren en dan zag ik de 5 bomen weer.

Ik was dit naderhand aan het overpeinzen. Joainneyah was in de kamer gekomen nadat ze in de Sukkot was geweest gisternacht, vertellende hoeveel vrede daar was. Ik zei, “Bid alsjeblieft hierover. Ik heb hier niet de betekenis van en het stoort mij, ik zal geen vrede hebben totdat ik de betekenis heb van dit visioen.” Terwijl wij begonnen te bidden, terwijl zij bad, was het plotseling zo makkelijk en begon er een Woord voort te komen. Dus nu ga vertrouw ik er in geloof op dat ABBA YAHUVEH dit terug zal gaan geven aan mij, de betekenis van het visioen en het Woord dat HIJ heeft.

Ik heb alreeds gevraagd en ik heb alreeds het Bloed van YAHUSHUA onze MASHIACH over mijn lippen gepleit. Ik heb alreeds een slot en een sleutel op hen gezet. Ik heb HEM alreeds eraan laten herinneren dat HIJ de SCHEPPER van deze lippen is en dat HIJ de ENIGE is die deze lippen kan weerhouden van het voort spreken van enig woord dat niet van HEM is. Ik moedig een ieder aan die gelooft dat zij de gave hebben van een profeet, dat zij hetzelfde zouden moeten doen omdat waarlijk op dit moment overal valse profeten zijn. En dan zijn er nog diegenen die valselijk aan het profeteren zijn en toch houden zij van YAHUSHUA en ik twijfel daar niet aan. Toch zijn de dingen die zij aan het profeteren zijn niet aan het geschieden en zijn zij misleid geweest door een boze geest, of hun vlees heeft gesproken. In beide gevallen zijn zij misleid geweest en toch zei YAHUVEH dat deze niet “valse profeten” genoemd worden, maar zij hebben valselijk geprofeteerd. Een valse profeet is iemand die opzettelijk en wetend mensen op een dwaalspoor leidt voor eigen motieven. Iemand die mensen naar een andere waarheid leidt, naar een andere god.

Ik ben nu aan het lachen omdat ik aan het denken ben aan orgone en een zekere valse profeet genaamd Sherry Shriner die wil dat u uw geloof stelt in orgone, die nu de meest verschrikkelijke leugens vertelt over mij en deze Bediening, maar, och ja, wat verwacht je van een alien? Dus, in ieder geval, nu vraag ik ABBA YAHUVEH om mij deze Woorden terug te geven. In de Naam van YAHUSHUA onze MASHIACH. Dus ABBA YAHUVEH, opnieuw vraag ik U, of U dit alstublieft tegen mij wilt herhalen. Als U het was die deze Woorden sprak, dan herhaal het alstublieft opnieuw tegen mij. Wat waren de gevangenistralies die ik zag? Waarom werden zij verwijderd en waarom stonden de 5 sterke bomen daar, de dennenbomen?

* * * * * * *

Elisabeth spreekt in Heilige Tongen...
Oh ABBA YAHUVEH, geef het alstublieft opnieuw aan mij. Het spijt mij zo dat we niet gereed waren. Geef het alstublieft terug aan mij. Toen ik zei dat we niet gereed waren, we hadden geen batterijen in de cassette recorder en de Zalving is zo fragiel.

Het Profetische Woord Begint…

“Het Is Slechts Een Kwestie Van Tijd!”


Oh MIJN kostbare Bruid, MIJN kostbare Bruid, MIJN kostbare Bruid, in deze tijd van feestviering gedurende Sukkot geef IK jullie deze Boodschap van hoop. IK spreek tegen diegenen die MIJ op de eerste plaats zetten in hun liefde, in hun leven. Die zich niet schamen voor de Naam van YAHUSHUA jullie MASHIACH. Alle anderen, ga gewoon door en blijf doof en blijf blind. Dit Woord is niet voor jullie op dit moment.

IK laat jou Elisabeth een visioen zien van een gevangenis raam met 5 tralies. MIJN kostbare Bruid, jullie worden vertegenwoordigd door de 5 Wijze Maagden in de Gelijkenis in de Heilige Geschriften. De vijand zal proberen om jullie klem te zetten en jullie gevangen te nemen op 5 verschillende manieren. Er is slechts één uitweg. Er is slechts één uitzicht.

Want recht voor jouw ogen Elisabeth verwijder IK die tralies want dit is MIJN belofte aan MIJN Bruid, en jullie zullen staan als die dennenboom geplant bij het water, het LEVENDE WATER. En IK spreek gezondheid, en IK spreek voorspoed en IK spreek de zegeningen die gereserveerd zijn voor diegenen die gehoorzamen in Deut. 28. En de 5 bomen vertegenwoordigen de 5 Wijze Maagden die MIJN Ware Bruid vertegenwoordigen.

Ik zal voor jullie altijd voorzien van een weg van ontsnapping, zelfs wanneer jullie denken dat de vijand jullie ingesloten heeft, opnieuw en opnieuw heb IK dit gezegd tegen Elisabeth, jullie wandelen in geloof en niet bij zicht. Pas op MIJN kostbare Bruid, op 5 verschillende manieren willen de vijanden in deze wereld, en de vijanden die naar deze wereld komen proberen om jullie gevangen te nemen. 5 verschillende manieren.

IK waarschuw jullie nu, zoek MIJ, bid waar jullie ark is. Bid wanneer het niet langer meer veilig is voor jullie om te blijven waar jullie zijn, bid dat IK een veilig huis voor jullie opricht, een veilig heiligdom. IK vertel jullie op voorhand wat de vijand van plan is om te doen.

Het is slechts een kwestie van tijd. Het is slechts een kwestie van tijd.

Weeg voorzichtig jullie woorden. Geliefde Bruid raak eraan gewend om over jullie schouder te kijken want zelfs diegenen die jullie liefhebben, indien zij niet gered zijn, zullen aanvallen. Pas op MIJN Bruid. Bewaak jullie tong. Zulks waren de dagen van oudsher. Treurig om te zeggen dat deze dagen zijn gekomen voor sommigen. Voor anderen zal het later komen.

De vijand bespioneert jullie. Zij proberen om jullie iedere beweging te bekijken. Zij verdraaien jullie woorden alsof het een dolk is om in jullie hart te dompelen. MIJN geliefde Bruid, er bestaat niet iets op deze aarde meer als vrijheid voor jullie tenzij het door MIJ heen is. In MIJN Naam, in de Naam van YAHUSHUA, jullie MASHIACH, er is vrijheid in MIJ. Dus verberg jullie voor een kleine tijd terwijl MIJN woede en MIJN furie en MIJN toorn over diegenen voorbijgaan die slechts gepast zijn om MIJN vijanden te zijn. Voor de haatvolle woorden en daden die tegen jullie zijn gedaan, voor de vervolging die tegen jullie komt, het is omdat zij MIJ in jullie zien.

Zij kunnen MIJ niet aanraken. Maar omdat jullie in het vlees zijn, weet de vijand waar zij hun wapens op moeten richten. Jullie leven in een kwaadaardige, kwaadaardige, kwaadaardige tijd waarin er over goed wordt gesproken als kwaadaardig en er over kwaadaardigheid wordt gesproken als goed, waar seksuele zonde alom heerst en de lijn van moraliteit helemaal vervaagd is; zelfs in de meerderheid van de kerken weigeren zij te spreken wat moraliteit is! Zij vrezen de regering meer dan YAHUVEH! En hiervoor zullen jullie pastors gaan boeten. Jullie verkochten jullie ziel voor deze belasting vrijstelling. Hoe het bedienen voor MIJ jullie financieel zou kunnen belonen.

Sommigen van jullie hebben berouw getoond want jullie wisten nu wat jullie hadden gedaan. Sommigen van jullie hebben gezegd, “Neem deze belasting vrijstelling (Elisabeth zegt, “OK, ik zal het zeggen.”) en steek het daar waar de zon niet schijnt!” Jullie behagen MIJ. Jullie zijn vergeven. Jullie hebben deze fout recht gezet.

Maar voor de andere pastors van de andere kerken die deze steekpenning hebben genomen van de regering om een slot en een sleutel op jullie lippen te zetten. (Elisabeth zegt, “Oh jonge, mijn hand is gevoelloos!”) IK zei, “Weg van MIJ! IK heb jullie nooit gekend! MIJN GEEST wordt niet gevonden in jullie kerken.”

Joel Osteen, jij hebt een prijs te betalen. Met jouw ziel, zul jij boeten! Jij bent niets meer dan de Redenaar (Spreker). Jij staat achter een preekstoel maar er is niets Heiligs in jou of jouw vrouw en de gemeente die deze hal vult en de kerkbanken vullen, laag na laag. IK ken niemand van jullie! Jullie zijn niet Heilig.

Jullie komen om jullie oren gevuld te krijgen met alleen datgene dat jullie de verlangens van jullie harten geeft. Jullie willen niets weten dat te maken heeft met jullie geesten behalve vrolijke gedachten te denken en vrolijk zijn! Jullie zitten onder een drug; jullie zitten onder een illusie! Jullie zitten onder gedachten controle, jullie zitten onder gedachten manipulatie! Jullie vullen de schalen met giften totdat het overloopt, de rijkdom ophopende voor degenen die zichzelf (Elisabeth begint moeilijkheden te krijgen om te spreken. De duivel wil niet dat zij spreekt en valt haar stembanden aan.) als een keizer.

Joel Osteen, en IK spreek tegen alle pastors die volgen in zijn voetstappen, IK ga het gouden kalf recht voor jullie ogen uitkleden, weg van jullie! Jullie zullen de vervloekingen van Deut. 28 dragen alsof het een tweede huid is want jullie hebben de mensen op een dwaalspoor geleid. De blinde leidsman leidt de blinde. Jullie hebben hun ogen gefocust op de rijkdom van deze wereld zodat zij niet zullen kijken naar de armoede van hun ziel!

Het is slechts een kwestie van tijd!

Ben aangemoedigd MIJN kostbare Bruid. Jullie zullen deze vijanden zien vallen. IK waarschuw jullie MIJN kostbare Bruid, jullie ergste vijanden zullen gevonden worden in jullie eigen huishouden. Diegenen die niet hun leven hebben overgegeven en niet hun liefde hebben overgegeven aan MIJ, diegenen die MIJ niet op de eerste plek zetten in hun leven en hun liefde, diegenen die weigeren de Waarheden in de Heilige Geschriften te geloven, diegenen die weigeren te erkennen dat er slechts één weg is naar de Hemel, door MIJN Naam en vergoten Bloed, diegenen die weigeren te geloven dat er een Hel te betalen is voor de consequenties van onbekeerde zonde.

Jullie ergste vijand zal gevonden worden in jullie eigen huishouden want deze zijn degenen die de meeste pijn toe kunnen brengen. Dat is waarom IK MIJN scheidend zwaard aan het brengen ben! Het is niets nieuws. Lees het Woord. IK ben jullie aan het beschermen want er komt een dag aan en het is slechts een kwestie van tijd, dat diegenen waar jullie naar kijken als jullie geliefden jullie zullen verraden, jullie zullen opofferen aan het gerechtshof van de wet van het land, dat zij zullen antwoorden aan de beloningen op jullie hoofd wanneer zij vragen, “Waar zijn zij?”

Het is slechts een kwestie van tijd.

Dat is waarom IK jullie nu vertel, ben voorbereid want Bruid voordat IK jou meeneem naar huis, naar de Hemel, voordat met MIJ weggenomen wordt, zal IK jou moeten gaan leren hoe je moet rennen en je moet verbergen, hoe je jezelf moet verbergen voor de ogen van de vijand, maar het is goed MIJN schatten want het is slechts een kwestie van tijd.

Houd stevig vast aan de zoom van MIJN gewaad. Laat niet los. Terwijl jullie slapen daarbuiten in jullie Sukkha's (Loofhutten), onthoud dat dit slechts een tijdelijke tabernakel is, net zoals dit sterfelijke vlees een tijdelijke tabernakel is. En net zoals IK jullie veilig houd in jullie Sukkha's, hoeveel meer zal IK voor jullie doen terwijl jullie MIJ eren op de Heilige Feesten terwijl jullie de feestdagen van deze wereld vermijden, terwijl jullie kleven en trouw blijven aan MIJ als een Minnaar waarvan jullie de omhelzing niet los willen laten, hoeveel meer zal IK jullie vasthouden? Hoeveel meer zal IK jullie liefkozen?

(Elisabeth zegt, “Ow, ik wil gewoon zeggen, de Zalving is zo intens!”)

Oh hoeveel IK van jullie hou. Terwijl jullie ernaar verlangen dat IK kom, hoeveel meer verlang IK ernaar om naar jullie te komen! IK vang een ieder van jullie tranen. Wanneer jullie naar MIJ uitroepen omdat jullie vervolgd worden, de flesjes zijn opgeborgen hier in de Hemel en IK vang een ieder van jullie tranen! Gouden flesjes met juwelen bezet en een ieder van jullie hebben een unieke. Een ieder heeft een unieke schoonheid. Het hangt af van het leiden dat jullie hebben doorstaan voor MIJ. Dit is hoe mooi jullie flesje is. Hoeveel jullie hebben geofferd voor MIJ. Hoe diegenen van jullie die jullie laatste penning van de weduwe hebben gegeven aan deze Bediening, begrijpen jullie het niet? Niets is verspild.

Voor diegenen die hebben geofferd en opstonden voor de moraliteit, jullie leggen jullie leven neer om een ongeboren kind te beschermen. Jullie zijn bereid geweest om vernederd te worden en in de gevangenis geworpen te worden om te protesteren tegen abortus, homohuwelijken. Op zoveel verschillende manieren, afhankelijk van waar jullie zijn in deze wereld. Sommigen geslagen geworden; sommigen zijn gemarteld geworden; sommigen zijn gevangengezet geworden. Oh MIJN schatten! Afhankelijk van de vervolging, afhankelijk van het lijden waar jullie doorheen zijn gegaan, dit is de beschrijving van jullie prachtig flesje dat jullie tranen bevat die als een zoete geur tot MIJN neusgaten komen, en IK streel deze flesjes liefelijk want IK ken de prijs die jullie betalen voor MIJ! En MIJN schat, MIJN Bruid, het gaat niet makkelijker worden! (YAHUSHUA is aan het huilen door Elisabeth heen.) Want Satan haat jullie zo! Hij haat jullie! Hij haat jullie! Hij haat jullie! Want MIJN lof is constant in jullie mond! Woedend zegt hij, “Prijs mij! Aanbid mij!” Maar in plaats daarvan, zeggen jullie, “Wij berispen jou satan! Ga weg! Het vergoten Bloed van YAHUSHUA staat tegen jou!” En hij krimpt in elkaar en hij rent!

IK heb jullie onze Heilige Namen geleerd. IK liet jullie het belang zien van de Heilige Feesten. IK vertelde jullie om op te staan voor Heiligheid en om nooit compromis te sluiten door hetgeen te doen dat jullie weten dat fout is! Jullie huilen en treuren wanneer IK jullie families scheid, wanneer IK een man gebied om te scheiden van een vrouw of een vrouw gebied om te scheiden van een man. Haat deze Profeet niet die aan het spreken is want zij zegt niets dat niet in MIJN Heilig Woord is. Het Heilig Woord zegt, “Ben niet ongelijk verbonden.” Dit is de Eindtijd. (2 Kor 6:14)

Het is slechts een kwestie van tijd…

Alles dat door deze Bediening heen geprofeteerd is zal geschieden!

De gevallen engelen zullen opstaan. De gevallen engelen zullen zeggen, “Geloof niet langer in die Bijbel, het is verleden tijd! Het is slechts een sprookjesboek! Dit is het, 'Moderne Tijdperk'.” Homoseksualiteit en homohuwelijken… zij zullen schreeuwen dat ze in hun recht staan om de ongeboren baby te doden in de baarmoeder van de moeder.

Politieke leiders, waar satan hun hart heeft vervuld tot overlopen, zullen woeden en schreeuwen, “Jullie die geloven in deze YAHUSHUA, jullie hoofden zullen rollen!”

Het is slechts een kwestie van tijd.

En nu spreek IK niet tegen de Bruid. IK spreek tegen diegenen die de Gasten zullen zijn op het Bruiloftsmaal van het LAM. Jullie moeten bereid zijn om jullie leven neer te leggen voor MIJ. Jullie zullen in de Grote Verdrukking zijn. Voor diegenen onder jullie die zeggen, “Het is te zwaar, te moeilijk om Heilig te leven, te zijn, ik zal het in de Grote Verdrukking we goed doen.” IK vertel jullie dit, als jullie het nu niet kunnen doen en er tot nu toe geen offer is geweest dat jullie hebben moeten maken, jullie niet is verteld om jullie leven neer te leggen, om jullie hoofd te leggen in een guillotine, wat laat jullie dan denken dat jullie het dan kunnen wanneer jullie het nu niet eens kunnen doen? Wat laat jullie denken dat jullie dan meer geloof hebben wanneer verhongering en dood en verwoesting, wanneer verschrikkingen die niet te bevatten jullie overal om jullie heen zullen zien? Wanneer de wegen, jullie door het bloed zullen moeten waden! Wat laat jullie denken dat jullie dan meer geloof zullen hebben? Nu kost het jullie niets meer dan om een “Bijbellezer” genoemd te worden.

En IK spreek niet tegen de landen nu dat het jullie zoveel meer kost, IK spreek voor de meerderheid van deze aarde waar zij hebben gezegd, “Oh, het is te moeilijk voor mij om Heilig te leven! Oh, de duivel verleidt mij zo met porno! Oh, ik kan de sigaretten niet op het altaar neerleggen! Oh, ik kan de drank niet neerleggen! Oh, het is te moeilijk om Heilig te leven! Ik kan het vloeken niet weerhouden om door mijn lippen heen te komen! Ik kan niet Heilig leven! Bid voor mij, ik kan niet Heilig leven!” Wat laat jullie denken dat het dan makkelijk gaat worden?

(Ik vermag alle dingen door YAHUSHUA, die mij kracht geeft. Fillipenzen 4:13) Nu, zijn jullie magen vol! Nu, is jullie tong niet opgedroogd met dorst! (YAHUSHUA is aan het huilen door Elisabeth.) En toch kunnen jullie MIJ nu niet loven? Wat laat jullie denken dat het dan makkelijker zal zijn?!

Jullie drijven de spot met Profeten als deze! Jullie zeggen, “Durf niet te spreken over Hel en de consequenties van zonde!” Jullie drijven de spot met Bedieningen zoals deze! Jullie zeggen, “Jullie zijn een en al somberheid.” IK zal jullie een en al somberheid laten zien!

En nu spreek IK tegen de vijanden van deze Bediening en diegenen die Heiligheid prediken. IK zal jullie een en al somberheid laten zien. IK zal jullie laten zien wat dorst is. IK zal jullie laten zien wat honger is! Diegenen die hun ogen hebben gefocust op het Gouden Kalf van deze wereld, IK zal jullie laten zien wat honger is! Jullie zullen op je eigen tong kauwen van honger! Jullie die zo rijk en machtig zijn, jullie vertreden en trappen op diegenen die niet in jullie inkomsten klasse zitten, IK zal jullie laten zien. IK zal jullie laten zien wat er gebeurt met dat Gouden Kalf. IK zal jullie laten zien…

Zie, IK was slechts eenmaal dat geslachte LAM. IK liet de vijand MIJN gezicht slaan. Maar dat was slechts eenmaal! IK droeg de doornenkroon! IK nam de vernedering van deze aarde! Maar dat was slechts eenmaal… IK hing aan dat Kruis! IK werd geslagen totdat IK onherkenbaar was! IK dorstte voor jullie! IK dorstte voor jullie ongerechtigheid! IK hongerde voor jullie! IK werd bespot en IK werd gelasterd! Dit (Sukkot) is de tijd van MIJN geboorte op deze aarde! En hoe weinigen erkennen het ook maar! Zij zullen een heidense feestdag nemen die opgedragen is aan een andere heiden (Koning Nimrod) rechtstreeks vanuit de putten der hel en zij gaven MIJ die verjaardag? Maar op deze tijd van Sukkot, hoe weinig eren MIJ? Hoe weinig eren de prijs die IK betaalde?...

Oh, maar IK heb MIJN trouwe Bruid. IK betaalde de prijs, maar het was slechts eenmaal! Het was slechts eenmaal dat IK moest sterven! En geen man nam MIJN leven! Het was IK en alleen IK, YAHUSHUA, die zei “het is volbracht!” En het was MIJN tijd! IK stierf niet in de tijd van de mens! IK herrees niet in de tijd van de mens! IK herrees in YAHUVEH'S tijd!

Dus vertel IK jullie dit oh vijanden van MIJ, diegenen onder jullie die de lasterleugens schrijven over deze Profeet en Bediening, het is slechts een kwestie van tijd, IK zal op jullie gaan trappen! IK heb jullie vervloekt, net zozeker als dat IK de vijgenboom vervloekte die geen vrucht voortbracht! Het is slechts een kwestie van tijd! Dus ga zo door en werp jullie toverspreuken. Ga zo door en probeer de Profeet te vernietigen die aan het spreken is. Jullie zien, IK hef haar alleen maar opnieuw en opnieuw op! En zij komt alleen maar terug om MIJN Woorden opnieuw voort te spreken. Jullie kunnen haar leven niet ontnemen! Het behoort niet toe aan jullie! Satan heeft geen deel aan deze Bediening! Ga zo door en haal de Bediening neer! Beschuldig haar van “te Heilig”, “te rechtvaardig” te zijn. Ga zo door en drijf de spot met deze Bediening die zegt dat jullie de Tien Wetten moeten gehoorzamen en Heilig moeten leven zoals YAH heilig is. Ga zo door en drijf de spot…

IK bespotte de Farizeeën. IK noemde hen “slangen” en IK noemde hen “adders”. IK vertelde hen dat zij slechts gepast zijn voor hel! En nu zeg IK hetzelfde tegen jullie!

Het is slechts een kwestie van tijd!

En de Hel en de Poel des Vuurs zal jullie zielen opeisen. Jullie hebben één kans; dat is nadat jullie deze Boodschap horen. Zullen jullie je bekeren? En diegenen onder jullie die bidden, en zeggen dat er slechts één Naam is en ZIJN Naam is J-E-Z-U-S, JEZUS, IK heb nooit gezegd dat er geen kracht in die Naam is op dit moment. In deze Profetische Boodschappen heb IK opnieuw en opnieuw voort gesproken, er is vergeving, genezing, bevrijdingskracht in de Naam van JEZUS CHRISTUS.

Maar het is slechts een kwestie van tijd wanneer de Grote Verdrukking komt en de man des verderfs daar staat, Judas is weer opnieuw teruggekeerd, hij zal de spot drijven met alles dat Heilig is. Hij zal zeggen dat hij “Jezus Christus” is. Hij zal de Naam van YAHUSHUA vermijden want de Naam van YAH is in die Naam. Wat zullen jullie dan doen? Want wanneer jullie bidden in de naam van Jezus Christus en hij zijn hand opheft en zegt, “Hier ben ik,” wat zullen jullie dan doen?

Want jullie weigeren MIJN Hebreeuwse Naam te gebruiken! Jullie zeggen, “Iedere naam kan ermee door.” En dan spreek IK nog tegen degenen die erop staan om “Yeshua” te zeggen, opnieuw en opnieuw heb IK gezegd, “YAH is in MIJN Naam. YAHUVEH is MIJN VADER. IK ben ZIJN Eniggeboren ZOON. IK vertelde jullie dat het MIJ niet uitmaakt of jullie YAHUVEH of YAHWEH zeggen maar laten we het niet naar het extreme brengen want niet iedere naam kan ermee door.

Oh de haatvolle, haatvolle, haatvolle, haatvolle brieven, hoe durven, hoe durven sommigen van jullie jezelf de MIJNE te noemen? Wanneer jullie deze Boodschap horen kunnen jullie maar beter op jullie aangezicht vallen voor MIJ. Jullie kunnen maar beter berouw tonen en jullie kunnen maar beter een brief naar deze Bediening aan het zenden zijn. Proberende de wonden te verzachten die jullie hebben toegebracht omdat zij durft te waarschuwen over Hel, omdat deze Bediening Heiligheid predikt, omdat deze Bediening waarschuwt voor de consequenties van zonde, omdat deze Bediening de toekomst op voorhand voorspelt.

Wat denken jullie dat een Profeet is? En voor diegenen die lachen en lasteren en zeggen, “Er is niet zoiets als Profetieën;” “Er is niet meer zoiets als Profeten,” wat zullen jullie doen met MIJN Heilige Geschriften? Beseffen jullie niet dat IK de GEEST VAN PROFETIE ben! Wat zullen jullie doen met MIJN Heilige Geschriften?! IK ben PROFEET DER PROFETEN! IK ben PROFETIE! De Profeten profeteerden dat IK zou komen! Als er niet zoiets was als Profeten wat zullen jullie dan gaan doen met het boek der Openbaringen. Hoe dwaas, hoe dwaas, hoe dwaas zo velen van jullie zijn, want Johannes de Onthuller profeteerde wat gaat komen.

(Openbaring 1:1 “De openbaring van YAHUSHUA ha MASHIACH, die YAHUVEH hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten.”
Openbaring 1:1-2 De openbaring van YAHUSHUA ha MASHIACH... die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
Dewelke het woord van YAH betuigd heeft, en de getuigenis van YAHUSHUA ha MASHIACH, en al wat hij gezien heeft.

Openbaring 19:10 Want de getuigenis van YAHUSHUA ha MASHIACH is de geest der profetie.” En de profetie hetwelk YAHUSHUA ha MASHIACH ons gaf is dit boek der Openbaringen:

Openbaring 22:16 “Ik, YAHUSHUA, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten.)

Wee aan diegenen die niet waardig worden bevonden om aan de Grote Verdrukking te ontsnappen! Wee! Wee! Wee! Wee! Wee aan diegenen die niet waardig worden bevonden om te ontsnappen aan de Grote Verdrukking! Jullie weten niet wat jullie hebben gedaan. Jullie weten niet wat jullie hebben gedaan! Maar jullie zullen het dan weten. Sommigen zullen de Gasten zijn. Oh hoezeer jullie deze Bediening hebben gehaat! In die tijd zullen jullie huilen en jullie zullen berouw tonen voor de geest der vernietiging die jullie zonden. Oh, jullie zullen berouw tonen…, maar het zal jullie je leven kosten. En jullie zullen Elisabeth in de ogen moeten kijken in de Hemel, jullie zullen moeten toegeven hoezeer IK haar liefheb. En jullie zullen haar bedanken voor de prijs die zij betaalde. En al diegenen die deze Waarheid prediken. Al diegenen die jullie lasterden en bespotten, jullie zullen hen in de ogen kijken en jullie zullen je excuses aanbieden.

Het is slechts een kwestie van tijd! Het is slechts een kwestie van tijd…

Het is slechts een kwestie van tijd dat de reuzen zullen vallen vanuit de lucht. (YAHUSHUA is in dit hele laatste stuk aan het huilen.) Oh, satan drijft de spot en hij zegt, “Deze datum zal het ruimteschip komen.” Hij drijft de spot, wetende dat het in MIJN tijd is en niet in die van hem. En de reuzen zullen vanuit de lucht vallen.

IK sta niet toe dat zomaar iedere droom hier geplaatst wordt bij deze Bediening. Deze zijn Heilige bemiddelaars. En IK heb hen droom na droom gegeven, op voorhand waarschuwende van wat gaat komen vanuit de lucht wanneer de mens zal kijken naar de lucht en hun harten hen zullen falen uit angst. Jullie hebben geen idee! Jullie hebben geen idee wat hier naartoe wordt gezonden! Dus wanneer jullie leugens voort gesproken horen worden, lasterleugens die gesproken worden tegen deze Profeet en deze bediening, onderscheid de vrucht van waar het vandaan komt en jullie zullen zien dat IK het vervloekt heb.

Deze Bediening legt alles neer, alle financiën neer, offer na offer op manieren dat jullie niet kunnen beginnen te bevatten, om slechts één ziel te bereiken op manieren dat geen van jullie zal weten. Hoeveel van jullie hebben geholpen? Hoeveel van jullie hebben ook maar een laatste penning van de weduwe gegeven? Hoevele kunnen zeggen dat zij een deel hebben gehad aan deze Bediening? Hoeveel van jullie komen ook maar terug om te zeggen, “Dank je”? Het is geen verschil met toen IK tien melaatsen genas, slechts één kwam terug om te zeggen, “Dank U.”

Kijk, wanneer IK jullie vertel om deze Bediening te steunen zodat het door kan gaan met datgene te doen waartoe IK het geroepen heb om te doen, doe IK het niet om slechts een zegen aan hen te zijn, IK doe het omdat IK jullie wil zegenen! Jullie die dit allemaal lezen, jullie die luisteren, jullie hebben niet hoeven te offeren, jullie hebben niet de prijs hoeven te betalen, want met iedere Profetie die gesproken wordt door Elisabeth heen is er een prijs te betalen. Want hoe groter de Zalving, hoe groter de prijs die betaald wordt. Ware Profeten weten wat lijden is.

De lammeren worden geleid tot de slachting. De slachthuizen zullen de Zondagskerken zijn. In de Grote Verdrukking zullen dit de Slachthuizen zijn. Martelaren zullen gegeten worden als avondmaal brood. De wijn in hun glazen met hoge voeten zal het bloed zijn van de martelaren. IK heb jullie gewaarschuwd wat het Merkteken van het Beest is. De Waarheid is hier. Hoeveel van jullie zullen je oren blokkeren? Hoeveel van jullie zullen je ogen bedekken? Hoeveel van jullie zullen zeggen, “ik wil het niet horen?”

Maar, tegen de Gasten spreek IK nu. De grote Verdrukking is aan de horizon. Jullie staan aan de rand van de afgrond. En jullie zullen hier zijn. En het is slechts een kwestie van tijd. Dan spreek IK tegen de Gasten. Jullie kunnen maar beter nu jullie geloof precies afstemmen want als jullie nu niet genoeg geloof hebben om MIJ te geloven in de kleine dingen, hoe zullen jullie MIJ geloven in de grotere dingen in de Grote Verdrukking? Zullen jullie het geloof hebben om in MIJN Naam tegen een steen te zeggen “dit is brood”? Voor diegenen die IK verberg en diegenen waar IK voor zal voorzien, zal het als manna zijn, als dauwdruppels op het gras in jullie achtertuin. Maar slechts jullie ogen zullen het zien en dat is alleen als jullie vertrouwen hebben en in MIJ geloven. Jullie kunnen maar beter nu jullie geloof precies afstemmen. Anders zal jullie geloof slechts genoeg zijn om jullie leven te geven.

(Openbaring 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden van YAHUVEH bewaren en het geloof van YAHUSHUA ha MASHIACH.

Openbaring 12:17 En de draak... ging heen om krijg te voeren tegen de overigen... die de geboden van YAHUVEH bewaren, en de getuigenis van YAHUSHUA ha MASHIACH hebben.)

Het is slechts een kwestie van tijd.

Het zijn alleen diegenen die nu naar MIJ uitroepen die beschermd zijn tegen de Gedachten Manipulerende golven die in de lucht zijn. Zij manipuleren jullie gedachten door het water en door het eten dat jullie eten. Zij duwen de chips daar waar jullie het 't minst verwachten om jullie op te sporen als een hond en precies te weten waar jullie zijn. Als het nu al zo erg is, kunnen jullie je voorstellen wat het in de Grote Verdrukking zal zijn?

Het is slechts een kwestie van tijd.

Maar tegen MIJN Bruid, tegen MIJN kostbare, kostbare Bruid, IK liet jullie de gevangenistralies zien. IK liet jullie zien hoe zij denken dat ze jullie gevangen zullen nemen op 5 verschillende manieren, en IK liet jullie dit visioen zien en hoe IK de tralies wegneem en jullie daar zullen staan, jullie die MIJN Vijf Wijze Maagden vertegenwoordigen, jullie BRUIDEGOM komt eraan! Jullie BRUIDEGOM komt eraan! En IK breng MIJN beloningen met MIJ mee! En een ieder van jullie adoreer IK liefelijk! Jullie BRUIDEGOM komt eraan!

Houd stevig vast aan de zoom van MIJN gewaad! Kijk niet, niet door de ogen van het vlees! Kijk door de ogen van jullie kostbare RUACH HA KODESH, jullie IMMAYAH! Kijk door de ogen van jullie MOEDER WIJSHEID! Bid voor meer Wijsheid! Bid voor meer Wijsheid want jullie hebben het nu nodig! En oh, jullie die de Gasten zijn, bid voor meer Wijsheid! Bid voor meer onderscheiding want jullie hebben het niet alleen nu nodig, jullie zullen het nodig gaan hebben in de tijd van Jakobs Rampspoed. Jullie zullen het nodig gaan hebben in de Grote Verdrukking wanneer naar slechts de mens word opgekeken en slechts de mens wordt aanbeden en geadoreerd. Jullie hebben nu jullie afgoden oh wereld. Jullie noemen hen filmsterren of boosaardige demonische politici maar IK vertel jullie dit, er zal een man komen die de zoon des verderfs zal zijn, de zoon van satan zelf. Pas op! Jullie zijn gewaarschuwd! Ben gewaarschuwd! Ben behoedzaam! Ben zeer op jullie hoede! Ben alert! Ben op jullie hoede! Omdat diegenen waarvan jullie denken dat jullie ze kunnen vertrouwen, indien zij niet vol van MIJN GEEST zijn, als zij niet hun knie voor MIJ hebben gebogen, indien zij niet gehoorzaam aan MIJ aan het leven zijn, indien hun hart nu gevuld is met rebellie, denk eraan hoeveel erger het zal zijn. Jullie zijn gewaarschuwd!

Jullie klagen omdat IK huwelijken op aan het breken ben, maar deze huwelijken heb IK nooit gewijd. Het was jullie vlees dat julllie samen zette. En voor de veiligheid, voor de veiligheid van MIJN Bruid, voor de veiligheid van zelfs de Gasten neem IK MIJN scheidend zwaard en scheid IK moeder en vader en kinderen, diegenen die zichzelf echtgenoot en echtgenote noemen, zussen en broers, leden van de familie en vrienden, IK scheid diegenen die ongelijk verbonden zijn in zaken, op alle manieren. Jullie kunnen alleen diegenen vertrouwen die uitroepen in MIJN Naam.

Het is slechts een kwestie van tijd. Het is slechts een kwestie van tijd.

IK zal MIJN Bruid vergaderen, beide Openbaring 7 en 14, oh jullie zullen aan MIJN zijde zijn, maar verberg jezelf een kleine tijd. Verberg jezelf een kleine tijd totdat MIJN toorn voorbij passeert. Want YAHUVEH zal niet constant bespot worden.

Het is slechts een kwestie van tijd.

En denk aan de beloningen die jullie verdiend zullen hebben en dit alles zal voorbij gaan en jullie zullen weten dat het 't allemaal waard is geweest. Wat voor lijden dan ook waartoe jullie gewijd zijn om te doen, doe het alsof het voor MIJ is. Wanneer jullie vervolgd worden omwille van MIJN Naam dan besef dat zij MIJ in jullie zien.

Het is slechts een kwestie van tijd.

En jullie zullen zien dat MIJN Liefde voor jullie zo'n realiteit is. Dus neem MIJN Gratie en neem MIJN Genade. Neem MIJN hand. Laat MIJ MIJN armen om jullie heen klemmen. Laat MIJ jullie omhelzen! Oh hoezeer IK jullie dank dat jullie van MIJ zijn, dat jullie gewillig zijn de prijs te betalen om YAHUSHUA HA MASHIACH'S Bruid genoemd te worden.

Einde van het Woord

Gegeven door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Sukkot 17 Oktober, 2008-11-19

Indien deze Profetie een zegen aan u geweest is, email dan alstublieft en laat het mij weten.


Elisabeth: Dat is alles dat ik hoor. Ik dank U voor deze eer geliefde YAHUSHUA dat U uit deze lippen van klei voort heeft gesproken en dat ik slechts een mondstuk ben voor u. En ik bid dat ik ieder Woord gehoord heb op de manier dat U wilde dat het gesproken werd. Wij danken U voor deze Boodschap van Sukkot 2008. Wij danken U voor deze eer. Wij bidden dat dit beide de Bruid en de Gasten aanmoedigt, en wij bidden dat dit grootse vrees veroorzaakt in de vijanden. Wij danken U. Wij prijzen U. Wij aanbidden U. Ik weet dat ik er gewend aan ben om sommigen te beledigen, ok, om velen te beledigen en sommigen te verlichten, maar het is voor UW Glorie en UW Glorie alleen. Dank U Geliefde YAHUSHUA. Dank U. Dank U. Dank U. En de GEEST en de Bruid van YAHUSHUA onze MASHIACH, zeggen, “Kom! Oh, kom! YAHUSHUA, kom alstublieft! Kom spoedig! Wij wachten op U! En toch weten wij, het is slechts een kwestie van tijd. Dit is het. Over en uit. Ik heb twee handen gevoelloos hier! Voelt iemand anders het ook?

Joainneyah: Jazeker.

Notitie: Toen dit Woord werd gegeven was Niko één van Elisabeth's handen vast aan het houden en Joainneyah was de ander vast aan het houden, en beiden hun handen en Elisabeth's handen werden gevoelloos! Toen YAHUSHUA ZIJN stem verschillende malen verhief zei Elisabeth dat het was alsof een Kracht van Boven werd gezonden als een schok in haar lichaam! Haar lichaam sprong in feite toen dit plaats vond! En zij voelde energie nadat zij dit Woord ontving. Maar de Zalving was zo sterk dat wij door twee sets batterijen heen gingen toen wij het Woord opnamen en erna ernaar luisterden! De Zalving ontneemt de batterijen hun lading zeer snel! Openbaring 6:9:

En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord van YAHUSHUA, en om de getuigenis, die zij hadden… 2 Thessalonicenzen 2:1-4:

De Man der Wetteloosheid

1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Yahushua ha Mashiach, en onze toevergadering tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van de Heere aanstaande ware.
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

Is de man der wetteloosheid de letterlijke zoon van satan die op het punt staat geopenbaard te worden? Zullen de mensen van deze aarde hem kiezen als hun God? Zal hij eerst verkozen worden om erna later zijn claim om God te zijn aan te kondigen en erna te eisen om aanbeden te worden? De verworpenen zullen zich neerbuigen en hem aanbidden als hun Messias, maar niemand zal dit doen tenzij hun naam niet is geschreven in het Boek des levens, hetwelk werd geschreven vóór de grondlegging van de wereld. Vrees niet dat u per ongeluk het Merkteken van het Beest kunt nemen. Alleen diegenen die Yahushua ha Mashiach weigeren en ontkennen zullen degenen aanbidden die de antichrist genoemd wordt.