Profetie 103

IK, YAHUVEH, Oordeel Jou Bij Jouw Vrucht!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
9 November 2008

Elisabeth: Ik werd wakker met een zeer interessante droom. Jullie weten dat een Profeet iemand is die YAHUVEH toevertrouwt met ZIJN Geheimenissen maar het zou geen goed doen als ik dit geheim voor mezelf houd, en ik weet dat ik dit zou moeten delen met diegenen die echt, echt ernaar streven om onze Geliefde YAHUVEH en onze Geliefde YAHUSHUA MASHIACH en onze Geliefde RUACH ha KODESH, onze IMMAYAH, kostbare, kostbare HEILIGE GEEST, onze MAMMA WIJSHEID te gehoorzamen.

IK had deze droom (tweemaal) rug aan rug en ik zag hetzelfde. Ik zag een rapport en in dat rapport is het YAHUVEH die ons het Rapport geeft. Maar HIJ houdt het niet bij zoals wij in Amerika beoordelen aan de hand van het alfabet, A, B, C, D, F. Nee, HIJ heeft een hogere manier waarop HIJ beoordeeld en HIJ beoordeeld op drie verschillende manieren. HIJ beoordeeld met percentage op de eerste plaats, met het percentage van de tijd dat wij HEM gehoorzamen, met de houding waarmee wij HEM gehoorzamen. Ik ga het opnieuw zeggen in andere woorden. Bij onze prestatie, bij hoe vlug wij het uitvoeren, en de houding die wij hebben wanneer wij het voor HEM uitvoeren, wanneer wij HEM dienen, wanneer wij gehoorzamen.

Jullie zien, we worden beoordeeld op onze rapporten, en mijn hand begint te trillen, door onze gehoorzaamheid. Alle drie van hen samen. HIJ neemt die score en HIJ neemt het percentage, en tweemaal, rug aan rug, zag ik mijn geliefde man Niko's Rapport. Het was 93%. Ik geloof dat de Bruid hier weggenomen wordt, omdat net zoals Henoch, en ik werd hieraan herinnert en een Woord begon te komen omdat ik aan het proberen was om alles op te pakken wat YAHUVEH aan het zeggen was. Enoch had 100%. Hoe weet ik dat hij 100% had? Omdat het in Hebreeën 11:15 zegt, schat wil jij het zeggen? “Henoch werd weggenomen. Hij zag de dood niet omdat hij voordat hij weggenomen werd het getuigenis had dat hij YAHUVEH behaagde.”

HEY, dat is omdat YAHUVEH 100% Bruid verwacht! Wij zijn hier niet weg totdat wij 100% bereiken! Dus… iedere keer dat ik een Boodschap krijg dat de Bruid nog niet gereed is, zijn wij aan het proberen om onze score te verbeteren. Terwijl ik hierover na zat te denken, en een gedeelte van mijn graad, ik zag niet mijn Rapport maar een gedeelte van mijn graad is hoe vlug ik een Woord of een droom voort zal spreken, zelfs indien ik denk dat het iets is waar iemand niet zo behaagd mee zal zijn, maar die van Niko is 93%, ik denk dat 't helemaal niet slechts is.

Niko: Ik denk van wel

Elisabeth: Ja, Niko denkt van wel, omdat het waar is. Het is niet iets waar we echt vreugde over kunnen bedrijven. We zullen geen 100% halen totdat YAHUSHUA zegt, “Kom Voort,” dus weet hij hoeveel hij eraan zal moeten gaan werken, en zoals ik zei, het houding gedeelte. We kunnen dingen doen en we kunnen gewoon zeggen, “Oh ik moet dit doen en ik moet dat doen.” De houding is hetgeen waarvan ik denk dat de Bruid er harder aan moet werken. Dat is dat we het vreugdevol doen. En wat YAH ook zegt, ik bedoel ons vlees zal in elkaar krimpen, maar wanneer HIJ zegt om iets te doen en je zegt van, “Ok dan maar, ik zal het doen (grommend). Raad eens mensen, dan is je percentage zojuist gezakt. Het zegt dat we het vreugdevol moeten doen als voor de Heer.

Wanneer de tijd komt om een tiende te geven, zegt HIJ om de tiende te geven en jullie geven de tiende daar waar jullie gevoed worden. Dat is net zoals deze Bediening. Jullie zouden verrast zijn, verrast, indien jullie wisten hoeveel mensen denken dat dit gewoon een plaats is waar zij gaan om geestelijk vet te worden maar het scheelt hen helemaal niets of wij ook gevoed worden. Jullie zouden echt, echt verbaasd zijn. Dit is wat wij 24 uur per dag doen. Wij zijn hier om onze Geliefde ABBA YAHUVEH te dienen, om ZIJN schapen en lammeren te voeden.

Deze website geeft jullie niet gewoon iets dat nergens over gaat, of dat niet mooi is om naar te kijken. YAHUVEH heeft ons verteld om overvloedig en bovenmate meer te doen dan waar jullie om vragen en jullie hebben de schoonheid ervan. Nu zelfs voor diegenen die niet de tijd willen nemen om te lezen, jullie kunnen zelfs gewoon luisteren naar het Woord. Ik bedoel we zijn aan het proberen. We zijn aan het proberen. We zijn aan het proberen. We zijn aan het proberen om dat te doen wat ABBA YAHUVEH deze Bediening heeft geboden om te doen, om te doen wat HIJ mij gebood te doen.

Bijna 14 jaar geleden, toen ik voor het eerst op het internet kwam, voor de hele wereld, waar HIJ mij een “Profeet tot de Naties” noemde – voorheen diende ik HEM maar het was niet als een Profeet aan de Naties – toen ik op dat internet kwam werd het een Profeet aan de Naties. Dat is toen HIJ zei dat ik deze verharde Eindtijd generatie moest entertainen en informeren. OK, nu hebben jullie de schoonheid en nu kunnen jullie zelfs het Woord horen en nu kunnen jullie het Woord lezen en wat jullie ermee doen is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid zoals HIJ mij in een droom gaf en mij vertelde, en HIJ sprak hoorbaar tegen mij en vertelde mij, “Voed MIJN schapen.” Dus doen we het beste dat we kunnen doen om jullie zowel te entertainen en te informeren. Maar hoe weinigen van jullie tonen op z'n minst jullie waardering maar het maakt niet echt uit want onze graad van prestatie wordt niet gegeven door deze wereld. Onze graad van prestatie wordt vanuit de Hemel gegeven en zelfs nu, ABBA YAHUVEH, ik vraag en ik dank U. U gaf mij de droom tweemaal en U zei dat U zelfs mijn prestatie zou gaan beoordelen met hoe vlug ik het Niko zou vertellen dus zei ik goedemorgen tegen hem en toen ik zei, “Ik heb een droom over jou,” en zijn houding is, “Oh nee…” Daar gaat de prestatie… maar hij is eraan aan het werken. In plaats van te zeggen, “Oh ha Schat, waar gaat de droom over, wat heeft YAH vandaag over mij te zeggen?” Hij heeft op dit moment zijn hand op zijn voorhoofd.

Het is niet makkelijk om getrouwd te zijn met de Ringmaiden en ik heb medelijden met hem, eerlijk waar, en ik weet niet of dat mijn graad van prestatie omlaag zal halen en mijn houding, maar het is niet makkelijk voor hem en ik weet dat het niet makkelijk is. Hij weet nooit wat ik ga zeggen wanneer ik wakker word. Hij weet alleen wat YAHUVEH tegen mij zal gaan spreken, weet je, dus zegen zijn hart. Ik denk dat 93% redelijk goed is, gezien toen voordat hij bij mij kwam, en ik hem vertelde dat het enige dat hij hoefde te doen was… nou dit is waar het Woord binnen begon te komen. Hij was tamelijk nieuw gered. Hij had nooit ook maar een Profeet ontmoet, en al zeker nooit iemand in Heilige Tongen horen bidden, ik ben er tamelijk zeker van dat ik de enige gezalfde persoon was die hij had ontmoet in die tijd. Hij is een lange weg gekomen in bijna 7 jaren, 7 jaren in Maart. Deze November is onze tijd van viering van toen hij voort het eerst tot de Bediening kwam, toen hij voor het eerst aan mijn deur kwam.

Jullie zien, zijn graad van prestatie ging echt omhoof op die dag. En ik kan nog steeds niet geloven wat hij deed, hoe hij alles dat hij als een schat bewaarde achterliet. Hij was gewoon een vissersman vanuit Minnesota en daar was ie, slechts zich zorgen hoevende te maken over waar de walogen zouden gaan bijten die dag, buiten levende in zijn houten cabine, de droom van een vrijgezel levende, was niet aan het hoereren, dronk niet, rookte niet. Hij had de elementaire dingen neer maar het was niet genoeg. ABBA YAHUVEH zei, “OK nu ben je zover gegaan. Nu heb ik een hogere roeping voor jou.” En dus wat hij deed is alles achterlaten. En zijn maatje waarmee hij samen het huis had gekocht, zij hadden samen gejaagd en gevist, hij zei, “ik ga naar die vrouw. YAHUVEH heeft mij verteld dat ik moet gaan uitzoeken hoe ik die Bediening kan helpen.”

Hij heeft 100% gegeven dus wanneer ik zeg dat YAHUVEH mij zijn Rapport laat zien en het 93% is, en hij mij vertelt dat ik het aan niemand zou moeten vertellen en YAHUVEH zegt, “Ga je hem gehoorzamen of ga je MIJ gehoorzamen?” IK zal jullie vertellen, ik ben trots op zijn Rapport, trots op een goede manier. En hij zegt, “Oh man.” Hij wil niet dat ik hier iets over zeg maar ik doe het toch. Ik ben behaagd in wie ik heb als echtgenoot en iedere dag, zoals hij zei, als het geen 100% is dan is hij niet tevreden maar ik geloof echt dat het 100% Bruid is. Wanneer het tot 100% reikt dan zijn we weg hier! En ik ben hier nog steeds dus weet ik dat het nog niet 100% is.

(Elisabeth spreekt in Heilige Tongen.) Oh ABBA YAHUVEH, dank U, dank U, dank U voor die droom. Dank U. Dank U voor die openbaring. Niemand, niemand, niemand heeft deze openbaring. U heeft mij opnieuw vertrouwd om het aan UW mensen te geven, om UW mensen aan te moedigen, om hen te laten zien wat U wilt en wat U van hen verwacht.

Profetisch Woord begint:

Oh MIJN Geliefden, MIJN Geliefden, MIJN Geliefden, wanneer jullie voor het eerst YAHUSHUA jullie geliefde MASHIACH accepteren, in jullie hart, in jullie levens en HEM op de eerste plek zetten in jullie liefde, beginnen jullie ernaar te streven om slechts de Tien geboden te onderhouden, de Tien Wetten. Maar dat is slechts basisschool want MIJN Woord zegt, “Zijt gij Heilig want IK ben Heilig.”

Iedere dag is dit waar jullie voor streven maar wanneer jullie in de klas van de Bruid komen is het alsof jullie naar jullie aardse college gaan voor jullie Academische graad, want jullie willen je ACADEMISCHE graad en voor diegenen van jullie die op die dag dat Hemelse diploma overhandigd krijgen, dat is wanneer jullie als een Henoch zullen voor mij en jullie zullen opgenomen worden om MIJ te ontmoeten in de lucht.

Maar IK spreek tot MIJN Eerstelingen. IK spreek tegen diegenen die de 144.000 zijn. IK beoordeel met het percentage, niet “of” jullie MIJ gehoorzamen, maar hoe vlug jullie MIJ gehoorzamen. Niet “of” jullie MIJ gehoorzamen, maar met welke houding die jullie hebben dat jullie MIJ gehoorzamen; hoe vlug jullie MIJ gehoorzamen en de graad van de prestatie, hoe volledig dat jullie MIJ gehoorzamen.

Doen jullie dingen in jullie tijd? Of doen jullie dingen in MIJN tijd. Wanneer IK jullie vertel dat jullie iets moeten doen, doen jullie het met een vreugdevol hart? Wanneer IK jullie vertel om deze Bediening te ondersteunen, werpen jullie hen dan gewoon jullie overgebleven wisselgeld toe zoals jullie een serveerster of ober fooi zouden geven? Maken jullie er zekerheid van dat de profeten die aan jullie bedienen, die jullie voeden zelf gevoed zijn en gezeteld zijn? Want deze bedoening reist over de hele wereld. Zij blijven slechts op één plek totdat IK, YAHUVEH, hen vertel dat zij verder moeten gaan. Weten jullie hoeveel malen zij alles achter hebben moeten laten? Hoeveel van jullie zouden een leven als dit kunnen leven? Hoeveel zouden gewillig zijn om hun geliefden achter te laten? Achtergelaten in een land dat zij nooit meer zullen zien omdat IK, YAHUVEH, het gezegd heb. Het is niet door MIJN hand dat zij ooit terug zullen keren. Iedereen, iedereen, iedereen, die YAHUSHUA als jullie MASHIACH accepteren, iedereen die YAHUSHUA de Enige Geboren Zoon van YAHUVEH noemt, zou iedere dag ernaar aan het streven moeten zijn om IK, YAHUVEH te behagen.

Toen YAHUSHUA jullie MASHIACH op deze aarde liep had HIJ één, één, één verlangen dat HIJ IK, YAHUVEH behaagde. Voortdurend herinnerde HIJ er jullie aan dat de dingen die HIJ deed, HIJ deed om IK, YAHUVEH te verheerlijken. Dit is wat MIJN Bruid doet. Dit is wat YAHUSHUA's Bruid doet. Aan de nieuwe baby bekeerlingen, jullie zijn pas op de basisschool maar net zoals een kind op de basisschool naar die nieuwe klas wil, alzo ook, zouden jullie daarnaar moeten streven.

Herinner Henoch. Vraag MIJ. Word eerlijk met MIJ en IK zal jullie je percentage graad laten zien. Dit is niet voor jullie om opgeblazen te worden met trots want niemand, niemand, niemand, zelfs de Ringmaiden die spreekt heeft nog niet 100%. De dag dat IK YAHUSHUA MIJN Enige Geboren Zoon vertel, “Ga JOUW Bruid halen,” diegenen die opgenomen worden om YAHUSHUA te ontmoeten in de lucht zullen op die dag weten dat zij 100% van MIJN tevredenheid hebben bereikt.

Er zullen dezen zijn die deze boodschap zullen horen die slechts de Hemel zullen binnenkomen op hun laatste adem. Zij zullen alles eraan doen wat ze kunnen doen om slechts de Tien Geboden te onderhouden, om op die manier Heilig voor MIJ te zijn. Op die dag zullen zij in het Paradijs zijn. Maar jullie zien, er zijn etages naar de hemel en de enige wens van de Bruid is om in staat te zijn om rechtstreeks in de Troonzaal te komen. Dezen zijn de 100 procenters.

IK beoordeel jullie bij het percentage van de tijd dat jullie MIJ gehoorzamen, opnieuw hoe vlug jullie MIJ gehoorzamen. Geven jullie MIJ jullie best? Of redden jullie het net? Oh hoe treurig hoe sommigen van jullie slechts kruimels naar MIJ gooien. Jullie zien, IK, YAHUVEH beoordeel jullie hart. IK luister niet alleen naar jullie mond, IK weet of jullie iets met tegenzin voor MIJ doen of dat jullie het met vreugde doen. Net zoals IK diegenen heb opgericht om helpers aan deze Bediening te zijn, jullie begonnen als een vriend voor deze Bediening. Jullie waren aan het bidden en jullie baden en baden als een nieuw bekeerde die YAHUSHUA iedere dag meer wil behagen en zeiden, “ABBA YAHUVEH, wat kan ik doen om deze Bediening te helpen, wat kan ik doen om mijn leven ertoe te laten doen in deze wereld? Geef mij een job ABBA YAHUVEH. Maak mijn leven het waard om te leven.” Dus overhandig IK jullie een job.

IK spreek tegen ene die normaal gesproken de post aan deze Bediening behandelde. IK gaf jou een job. Jij begon vreugdevol. Jij begon verklarende dat je niet genoeg kon doen, wetende dat de post die doorgestuurd moet worden een job omvat, een Heilige job die IK jou gaf. Diegenen die de post behandelen, diegenen die de financiën behandelen worden pijnlijk beproefd. Diegenen die worden verteld om van hun financiën te geven om deze Bediening te steunen worden pijnlijk beproefd. Maar worden jullie sterker? Of worden jullie zwakker? Verraden jullie de job die IK jullie gaf om te doen?

Sommigen hebben gestolen, diegenen waarover IK tegen Elisabeth sprak dat ze hen kon vertrouwen hebben verraden, want in de tijd dat IK het spreek kunnen zij vertrouwd worden. Maar Ik zei nooit voor hoe lang. Maar diegenen binnen haar huishouden, daarvan heb ik gezegd dat ze volledig vertrouwd kunnen worden. Jullie kennen je namen. Er zijn diegenen in YAHUSHUA's Demon Stompers, de Heilige Gebedskrijgers Bemiddelaars, zij staan op de Frontlinie, op hen kan gerekend worden om te vasten en te bidden, om Heilig voor MIJN aangezicht te leven, zij kunnen op dit moment vertrouwd worden.

Oh hoezeer IK treur voor diegenen die zeggen, “Geef mij gewoon een job om te doen. Geef mij een job om te doen. Wat is mij job op deze aarde ABBA YAHUVEH.” En IK geef hen hun job en zij zouden zich geëerd moeten voelen en zij zeggen dat ze zich geëerd voelen en beginnen met de juiste houding, maar dan wordt de beproeving te moeilijk en staat hun vlees op en gooien zij de job terug in MIJN gezicht en verraden zij deze Bediening weer opnieuw. Weten jullie niet, dat IK jullie hiervoor oordeel? IK oordeel jullie eigen hart.

Iedere keer dat jullie die brief van ondersteuning schrijven, beoordeel IK jullie en het percentage. Wanneer een Woord voort komt dat het vlees beledigt, net zoals dit Woord zal gaan doen, beoordeel IK jullie hart. Danken jullie MIJ? Danken jullie de Boodschapper? Zetten jullie aktie achter jullie woorden? Doen jullie iets om deze bediening te helpen? IK, YAHUVEH, beoordeel jullie want jullie zien, de Heilige geschriften zeggen, jullie worden verantwoordelijk gehouden voor wat jullie weten. Zijn jullie banger voor het beledigen van het vlees van jullie geliefden, het vlees van jullie naasten, of het vlees vreemden dan dat jullie bang zijn voor het beledigen van IK, YAHUVEH?

Spreken jullie je uit tegen homoseksualiteit, dat wat een gruwel is noemen jullie, “homohuwelijk”? Dat is geen huwelijk! Satan drijft de spot met MIJ hiermee! Verdedigen jullie de ongeborenen? Staan jullie op voor moraliteit? Voor wie stemden jullie gedurende de 2008 verkiezingen? Sluiten jullie compromis met zonde?

IK graad jullie MIJN Kinderen. En op die dag in de Hemel wanneer jullie voor MIJN Troon staan en het Boek des Levens geopend wordt, daar zal ook jullie graad zijn.

Vraag MIJ. Vraag geen ander. Vraag MIJ, YAHUVEH, om jullie een droom te geven, om jullie een teken te geven en als jullie hart oprecht is en IK denk dat jullie in staat zijn om jullie graad te dragen, en het jullie niet zal ontmoedigen of jullie zal stoppen van het te proberen, zal IK jullie je graad laten zien, hoe gewillig jullie zijn geweest om je leven neer te leggen voor MIJ, om MIJN Zoon YAHUSHUA MASHIACH's wil, hoe gewillig jullie zijn geweest en welke houding jullie hebben wanneer jullie je Getuigenis van YAHUSHUA MIJN Geliefde Zoon delen. Zijn jullie een hulp of een hinder voor deze Bediening? Sinds dat jullie deze Boodschap vanuit deze Bediening horen, worden jullie nu aansprakelijk gehouden. Staan jullie op en verdedigen jullie het? Vertellen jullie je familie, jullie vrienden, waar zij kunnen gaan om de Waarheid te horen die rechtstreeks vanuit de Hemel komt?

IK hou zoveel van jullie. Aan diegenen die slechts op de basisschool zitten, jullie ABBA YAHUVEH houdt zoveel van jullie! Jullie maakten de eerste stap! Jullie hebben je leven gegeven aan YAHUSHUA jullie MASHIACH. Maar jullie kunnen niet stoppen op de basisschool of jullie zullen slechts fruit zijn dat afsterft op de wijnstok. Jullie moeten. Jullie moeten. Jullie moeten doorgaan. Denk niet dat jullie kunnen stoppen. Streef ernaar. Streef ernaar. Streef ernaar om Heilig te zijn op alle manieren want IK verwacht meer in deze Eindtijden. Aan jullie vrucht ken IK jullie. Aan jullie vrucht zullen de andere Heiligen jullie kennen. Aan jullie vrucht, graad IK jullie voor het percentage van jullie vrucht, hoeveel goed is en hoeveel slechts is.

Dit is waarom de Bruid van YAHUSHUA MASHIACH ZIJN eerste vrucht wordt genoemd, ZIJN beste. Zij zijn gehavend en verslagen en zij zijn bont en blauw van deze wereld maar in ZIJN ogen, in YAHUSHUA's ogen, zijn zij de beste vrucht want zij namen die blauwe plekken, zij namen die mishandeling omwille van ZIJN Naam en zij zijn ZIJN beste vrucht. Zij zijn de Bruid. En nu spreek IK tegen de Bruid van Openbaring 7. Jullie zijn ook goede vrucht. Oh, maar jullie mishandeling en jullie blauwe plekken is niet op de mate geweest van de Openbaring 14 Bruid maar jullie vrucht is behaaglijk voor MIJ. En IK kan jullie vertrouwen zoals IK de Bruid van Openbaring 14 kan vertrouwen, want hoewel jullie niet 100% zijn, streven jullie er iedere dag naar om het te zijn

. Dus nu, deel IK dit geheim vanuit de Hemel dat niemand ooit al heeft uitgegeven. Dus prijs MIJ en vraag wat jullie graad is en als jullie denken dat jullie het aankunnen zal ik het delen met jullie, maar opnieuw zeg IK, IK doe dit niet om de een met de ander te vergelijken want als IK denk dat jullie opgeblazen zullen zijn met trots, want IK, YAHUVEH ken jullie hart en gedachten, zal IK het jullie niet vertellen. Indien IK denk dat dit gebruikt zal worden om jullie in de grond te hameren door satan en jullie niet in staat zijn om ermee om te gaan, zal IK het jullie niet vertellen. Maar jullie hebben niets te verliezen, vraag het MIJ gewoon.

Onthoud dit, allen van jullie die toebehoren aan YAHUSHUA jullie Geliefde MASHIACH, MIJN Enige Geboren Zoon, zijn allen een werk in vooruitgang. Jullie zijn allen je weg naar huis in de Hemel aan het bewerken waar jullie beloningen jullie zullen volgen. Maar het is niet door jullie werk dat jullie in de Hemel komen behalve het gehoorzamen van de Tien Wetten, is het YAHUSHUA's werk op Golgotha, toen HIJ ZIJN leven neerlegde voor jullie en toen HIJ herrees uit de dood. Het is ZIJN werk dat jullie de Hemel in krijgt, zodat geen mens kan roemen.

Zelfs jullie Rapporten, jullie Progressie Kaarten zoals IK hen noem, zijn niet voor jullie om te roemen. Het is door ZIJN Naam en ZIJN Bloed, het is tot de graad dat jullie de RUACH ha KODESH, jullie kostbare IMMAYAH toelaten, om door jullie heen te werken dat jullie gegradeerd worden. Indien je nauwelijks de Tien Geboden kunt houden dan ben je slechts op de openbare school en indien dit alles is van je gemiddelde graad dat je kunt halen, zal IK jou zien in het Paradijs, de eerste etage van de Hemel.

Dit is waar de dief die berouw toonde op Golgotha heen ging. Dit is waarom YAHUSHUA zei, “IK zal jou zien in het Paradijs.” Hij had niets anders voor MIJ gedaan behalve dat hij YAHUSHUA erkende, MIJN Enige Geboren Zoon als de Zoon van YAHUVEH en hij zei, “Herinner mij in de Hemel,” en je zult hem ontmoeten in het Paradijs. Maar hij was de eerste die zich bekeerde voordat YAHUSHUA opsteeg, net voordat YAHUSHUA opsteeg. Hij liet de ander aan het kruis eraan herinneren, hij zei tegen de ander, “Wij verdienen de prijs die wij aan het betalen zijn maar deze man heeft niets gedaan om dit te verdienen.” Zijn thuis is nu in het Paradijs.

Dus nu, MIJN Schatten, ben aangemoedigd. Nu weten jullie hoe IK, YAHUVEH, jullie gradeer en aan jullie vrucht ken IK jullie. Aan de vruchten van deze Bediening, jullie weten het wel, want jullie weten dat het jullie tot een zegen is geweest en deze dag heb IK jullie fris manna vanuit de Hemel gegeven om te eten en nieuwe wijn in jullie uitgegoten en jullie hebben goede vrucht gegeten, voor diegenen die waarlijk toebehoren aan MIJN Enige Geboren Zoon, YAHUSHUA, jullie MASHIACH. Voor sommigen van jullie is het werk net begonnen, voor sommigen van jullie is jullie werk aan een einde aan het komen. Vraag MIJ jullie graad en indien IK denk dat jullie het aankunnen, zal IK het jullie vertellen.

Tot slot, herinner IK jullie aan de rijke man die een Discipel van YAHUSHUA has kunnen worden, die geloofde dat hij waardig was om de Discipel van YAHUSHUA te zijn. YAHUSHUA zei tegen hem, “Ga en verkoop alles dat je hebt (en geef het) aan de armen en kom en volg MIJ.” Maar IK oordeelde zijn hart. IK keek neer op het hart van deze rijke man want in waarheid was zijn liefde voor zijn rijkdommen groter dan voor YAHUSHUA. Zijn verlangen om materiële dingen na te volgen was groter dan zijn verlangen om YAHUSHUA te volgen. Hij was niet gewillig om alles neer te leggen voor YAHUSHUA, jullie Geliefde MASHIACH, en hij ging bedroefd weg, want de mens kan niet twee meesters dienen, hij zal de een haten en de ander liefhebben.

YAHUSHUA jullie MASHIACH is jullie MEESTER. Voor welk percentage zijn jullie gewillig geweest om alles neer te leggen? Wanneer IK door MIJN Bovennatuurlijke Hand huwelijken die IK niet bepaald heb gescheiden heb, waar jullie ongelijk verbonden waren, wat is jullie houding? IK heb het gedaan omwille van jullie zelf omdat zij zichzelf hebben gebonden aan satan en zijn leugens. Hoeveel erger zal het in de Grote Verdrukking zijn, de Tijd van Jacobs Rampspoed, waar dat verraad die andere Heilige zijn/haar leven zal kosten, wat is jullie houding geweest? Hebben jullie een, “Oh wee aan mij,” houding? Hebben jullie een grommende, woedende houding? Wat is jullie houding? IK ken jullie vrucht, en daarbij beoordeel IK jullie.

Voor diegenen onder jullie die de dagen aan het aftellen zijn, en er is een website bij “Five Doves”, hoeveel schade hebben jullie gedaan en hoewel jullie MIJ menen te eren, bouwen jullie mensen op voor zo'n dag dat jullie zeggen, “De opname zal komen.” Jullie vertellen mensen, “Het enige dat jullie hoeven te doen is YAHUSHUA als MASHIACH accepteren en jullie zijn gegarandeerd van die eerste opname.” Jullie Amerikanen zijn zo opgeblazen met trots.

Jullie zeggen, “Voordat verwoesting gebeurt aan Amerika, voordat enige oorlog uit kan breken in Amerika, voordat enige nucleaire bom Amerika zou kunnen raken, zullen wij weg zijn want YAHUVEH houdt zoveel van Amerikanen! Meer dan van iemand anders op deze aardbodem! Ja, wij Amerikanen, zullen gespaard worden.” Dwaasheid, dwaasheid, dwaasheid, dwaasheid, dwaasheid, dwaasheid, DWAASHEID! Denken jullie dat IK, YAHUVEH, dat MIJN Zoon YAHUSHUA, meer houden van Amerikanen dan de rest van deze wereld?! Waar hebben jullie deze ideeën vandaan?

In plaats van elkaar te berispen, in plaats van te zeggen, “Een liegende, misleidende geest heeft gesproken vanuit je droom, je visioen, je openbaring,” waar was de berisping voor Pastor (F.M.) Riley? Waar was de berisping voor Jim Bramlett? En alle anderen die valselijk spraken? Wat is er Jim? Je zult het niet plaatsen. Je zult het niet toegeven. Hoevelen zijn gebroken? Hoevelen zijn beschaamd, vernederd geweest, hebben opgegeven, in plaats van toe te geven dat je fout zat? Pastor Riley, IK heb dit tegen jou, jij die je indeling gebruikt bij Five Doves, het is niet gewoon genoeg om op de basisschool te zijn, noem het grammatica, kleuterschool, in jullie ogen, peuterklas. Wanneer iemand YAHUSHUA gewoon accepteert zitten zij in de peuterklas. Zij zijn nog niet eens begonnen om de Tien Wetten te gehoorzamen en toch garanderen jullie hen de Hemel?! Jullie garanderen hen de opname?! Jullie geven een datum die niet komt.

Hoeveel zijn er vernietigd geweest, hoeveel zullen er naar de Hel gaan? Terwijl deze Bediening de Waarheid spreekt en bij geen man of vrouw vreest om te beledigen. Jullie moeten Heilig leven. Jullie moeten Heilig zijn. Jullie moeten ernaar streven om Heilig te zijn of jullie zullen de Hemel niet zien!

Jullie kunnen niet zover over de Hel leunen als dat jullie kunnen gaan en denken dat jullie er niet in zullen vallen! TOON BEROUW! TOON BEROUW! TOON BEROUW! Jullie allen die in Amerika zijn, jullie zijn zo opgeblazen met trots, jullie denken dat oorlog nooit tot jullie kusten zal komen. Jullie zeggen, “ik ben de meest geweldige natie!” Maar IK kijk op jullie neer, oh, Amerika, en IK kijk neer op degene die jullie zojuist verkozen als president, en het was niet door MIJN hand maar IK stond jullie keuze toe omdat degene die jullie verkozen de geest in Amerika toont en het is niets om trots op te zijn! HET LAAT DE HOEVEELHEID VAN DE STANK VAN ZONDE ZIEN!

En Amerika, jullie die ooit Heilige zendelingen naar het buitenland zonden, jullie die ooit tegen de dictators van deze wereld stonden, nu hebben jullie, jullie zelf, zojuist een dictator der dictators verkozen. Jullie, jullie zelf, hebben zojuist een president geselecteerd die staat voor alles dat IK haat!

Geniet van je ondergang Amerika. Huil en treur, oh, Amerika. Oh, jullie kerken, die Oprah Winfrey's “evangelie” slikten. De boosaardige geheimen, houders van geheimen, zullen nu het Witte Huis vullen. IK profeteerde uit deze Ringmaiden. IK waarschuwde jullie over de kwaadaardige geheimhouders. (Lees Profetie 51 over kwaadaardige geheimhouders) Ga terug en zie want mensen kwamen naar haar (Elisabeth) en zeiden, “Wie zijn de kwaadaardige geheimhouders? Welke kwaadaardige geheimen?” IK vertel haar niet alles want dit is veruit op voorhand geprofeteerd voordat de geheimen ook maar losgelaten werden. Onthoud dat de geheimen vanuit de hel gezonden zijn. Er is slechts één weg de Hemel in. Er is slechts één weg door MIJN Zoon YAHUSHUA MASHIACH's Bloed en Naam heen. Er is slechts één weg, één Evangelie, en een ieder die jullie vertelt dat er andere wegen zijn, jullie kunnen maar beter rennen. (Dit gaat over Oprah Winfrey's steunbetuiging van een of ander vals nieuw evangelie dat “Het Geheim” genoemd wordt)

Jullie kunnen je maar beter verbergen omdat nu, degene die zojuist verkozen is geworden als president neemt dat vals evangelie het Witte Huis in en het zal een stank zijn. En jullie zullen zien wat er gebeurt wanneer jullie een vijand van jullie ziel verkiezen, en zelfs diegenen wiens namen geschreven zijn in het Lams Boek des Levens, jullie hebben hieraan deelgenomen, wetende dat hij voor kindermoord is, wetende dat hij proabortus is, wetende dat zijn agenda homoseksualiteit is! En IK zou zoveel meer kunnen zeggen….

Jullie zullen zien wat het is om te leven onder een dictatorschap. In de laatste verkiezingen vertelde IK jullie dat Bush de mindere was van de twee soorten kwaad. IK waarschuwde jullie van wat er zou gaan gebeuren indien Gore erin kwam. De dood kampen voor de Christenen zouden gevuld worden maar IK gaf Amerika meer tijd.

IK waarschuwde het Verenigd Koninkrijk, IK waarschuwde de wereld over Harry Potter. De hekserij dringt nu door, niet allen in huizen, maar in naties. IK waarschuw voordat IK Oordeel zend. Hoeveel wilden niet luisteren? Hoeveel van jullie die jezelf Christen noemen lezen de Harry Potter boeken voor aan jullie kinderen? Dus ben niet verbaasd wanneer jullie de geest der rebellie en de ergste der zonden gemanifesteerd zien worden in jullie kinderen, de kleinste der peuters. IK, YAHUVEH, waarschuwde jullie. Dus ben niet verbaasd wanneer jullie verwoesting tot jullie natie zien komen voor het niet opstaan voor Heiligheid. Dit zijn de Eindtijden en aan jullie vrucht ken IK jullie. Aan iedere natie, aan iedere leider, ken IK jullie. Hoeveel is slechts een waardeloze, rottende stank voor MIJN neusgaten!

Aan diegenen die MIJ gehoorzamen, aan diegenen die IK, YAHUVEH en YAHUSHUA en jullie Geliefde RUACH ha KODESH, jullie IMMAYAH, op de eerste plek zetten in jullie leven en jullie liefde, blijf niet zwijgzaam.

Zij (Homoseksuelen, Lesbiennes en anderen) marcheren en protesteren in de straten, zeggende, “Wij eisen het recht voor homohuwelijk! Wij eisen het recht om erkend te worden als lesbiennes en homo's. Dat is ons Grondwettelijk recht.” De voorvaders hebben dit nooit bedoeld die de grondwet schreven. Jullie hebben geen rechten in MIJN ogen! Jullie die dit promoten zijn een gruwel! Jullie zullen het lot van een Sodom en een Gomorra lijden en ook de zeven steden die vernietigd zijn. Jullie hebben geen rechten behalve de hel indien jullie geen berouw tonen. Ik oordeel jullie bij jullie vrucht. Aan jullie vrucht, ken IK jullie.

Nu, waar zijn MIJN Heiligen die opstaan en niet zwijgzaam blijven en doorgaan met zich uit te spreken tegen deze wandaad! Voor diegenen van jullie die dit hebben gedaan, en tegen abortus stonden, IK zal extra genade hebben met jullie. Want weten jullie niet dat voor iedere baby die geaborteerd wordt, dit gedaan wordt als een offer aan satan! Dit wordt gelegd voor de voeten van Moloch! Onschuldig, onschuldig, onschuldig, onschuldig bloed wordt vergoten! Er is niets dat onschuldiger is dan de ongeborenen! Voor diegenen onder jullie die dit hebben gedaan, voor diegenen onder jullie die dit goedkeuren, indien jullie geen berouw tonen en wegkeren van dit kwaad, tot in eeuwigheid zullen jullie het geschreeuw van de onschuldige horen terwijl zij werden vermoord in de moeders baarmoeder!

IK, IK, YAHUVEH, hoorde hun zwijgzaam geschreeuw! En nu zijn die kinderen bij MIJ. Maar jullie, jullie, jullie, jullie slagers, jullie die opstaan en zeggen, “De vrouw heeft het recht om de ongeborene te doden,” hoe zit het met het recht van het ongeboren kind? Indien jullie niet gehoereerd hadden dan zou dit niet zijn gebeurd! Het zijn jullie, jullie moeders die de keuze hebben! Het zijn jullie, die jezelf vaders noemen, die een keuze hadden!

Herlees de Profetieën en jullie zullen zien, IK waarschuwde jullie dat het moorden zou beginnen met de ongeborenen, durvende om hen niet een mens te noemen. Waar zijn hun onvervreemdbare rechten? Waar is hun recht van het streven naar geluk? Waar is hun recht om te leven? Waarom hebben jullie het weggenomen? Waarom zouden jullie een president verkiezen die zelfs een stap verder gaat in de gruwel en deed wat niemand voorheen heeft durven doen en zei, “Indien het kind de abortus overleeft, is het 't recht van die moeder om het te laten sterven, raak het niet aan, laat het lijden in pijniging en laat het sterven.”

Dit is het hart van degene die jullie verkozen als president. Wat denken jullie dat met jullie zal gebeuren? Huil, oh, draag rouw, oh, Amerika, want jullie hebben zojuist jullie ter zielen gaan verkozen! Want IK ken de vrucht binnenin Barack Hussein Obama en voor diegenen onder jullie die huilen en rouw dragen, die weten dat dit niet Amerika's beste uur is, bid en vraag MIJ wat jullie moeten doen en waar jullie heen moeten gaan voordat de verschrikking over Amerika valt, want Amerika, IK ken jouw vrucht! Bij jullie vrucht oh, Amerika, zal IK jullie oordelen! Net zoals de andere naties van deze wereld! Dit is de tijd wanneer van kwaad wordt gesproken als goed en van goed wordt gesproken als kwaad.

En nu beëindig IK dit spreken tot MIJN Geliefde Kinderen. Nu beëindig IK dit spreken tot YAHUSHUA's Bruid en IK, YAHUVEH's, Bruid. Streef er iedere dag naar om een betere graad te halen bij MIJ. Streef er iedere dag naar om IK, YAHUVEH te behagen, zodat jullie een Getuigenis kunnen hebben zoals een Henoch dat had. En dit wordt alleen gedaan door de Naam en het Bloed van YAHUSHUA MIJN Enige Geboren Zoon. Pas op voor een ieder die gewoon de Naam JEZUS en nu zichzelf een “profeet” noemt want hoewel IK gezegd heb dat er nog steeds vergeving, genezing, bevrijding en herrijzenis kracht is in de Naam van JEZUS CHRISTUS, pas op en maak er zekerheid van dat jullie weten over welke Jezus zij spreken. Dat is waarom IK deze Profeet die nu tegen jullie spreekt vertel, het is YAHUSHUA MASHIACH, YAHUVEH's Enige Geboren Zoon, geboren vanuit een maagd, gestorven en wederom opgestaan op de derde dag, het enige losgeld voor zonde is ZIJN vergoten Bloed. Dit is de YAHUSHUA MASHIACH. Er is geen ander! En alleen, alleen, alleen door ZIJN Naam en Bloed is het enige pad naar de Hemel! Dus luister naar niemand die jullie iets anders vertelt. Er is geen andere deur naar de Hemel! Het luisteren naar enig ander evangelie zal jullie leiden naar de Hel. (Oprah Winfrey's evangelie) Zo heb IK weer opnieuw gesproken deze dag door MIJN Ringmaiden heen. Wat jullie doen met dit Woord hangt van jullie af. Weet gewoon dat jullie beoordeeld zullen worden want IK weet en IK onderscheid jullie hart zelfs terwijl jullie het hebben gelezen en hebben gehoord. Zijn jullie vastberadener dan ooit om MIJ te behagen? Of zullen jullie je handen omhoog gooien in wanhoop? IK ken jullie vrucht. Dit is waarop IK jullie gradeer. IK ken jullie vrucht. Dit is waardoor jullie zullen weten of jullie naar de Hemel of naar de Hel gaan. Dit is een nieuwe dag voor velen van jullie terwijl jullie ogen open zijn gegaan en nu weten jullie wat MIJ, YAHUVEH behaagt.

Einde van het Woord

Elisabeth: Dank U ABBA YAHUVEH. Dank U voor de eer om UW Woorden voort te spreken. Dank U voor het geven aan mij van deze droom dat rug aan rug was. Dank U voor het mij te vertrouwen om UW geheimen mee te delen om UW schapen en lammeren aan te moedigen. Dank U ABBA YAHUVEH. Dank U. Voor de glorie van onze Geliefde YAHUSHUA onze MASHIACH UW Enige Geboren ZOON, wij zijn vereerd en we houden zoveel van U. Wij aanbidden U. Wij loven U. We zullen doorgaan met het voeden van de schapen en de lammeren. Help ons alstublieft om deze boeken uit te geven. Alstublieft ABBA YAHUVEH, laat de mensen opstaan. Laat hen een hulp zijn aan deze bediening en niet langer een hinder zijn. Oh, ABBA YAHUVEH, alstublieft, alstublieft, alstublieft voed de Heiligen op. We hebben hen nodig. We hebben hun gebeden nodig. We hebben hun steun nodig. We hebben hun liefde nodig. We hebben hun aanmoediging nodig. We zijn vereerd om U ABBA YAHUVEH te dienen. We zijn vereerd dat U deze Bediening toevertrouwt met UW Waarheden. Dank U, Dank U.

Niko, OK, er word mij verteld om dit toe te voegen. En dus, gehoorzaam ik omdat ik tot die 100% wil komen. 93% is onacceptabel voor mij. Het is een belediging voor YAHUVEH in mijn ogen en ik weet waarom mijn geliefde die droom had. Zij weet niet eens wat ik aan gisteravond aan het bidden was omdat gisteravond, ik voor het avondmaal aan het bidden was, gewoon mij en YAHUVEH, en ik weet dat mijn houding niet goed geweest is.

Ik weet dat ik me overstelpt voel en wanneer ik overstelpt word, mij overstelpt voel, wordt mijn houding niet goed en ook is mijn houding niet goed geweest en ik was aan het bidden dat YAHUVEH me ermee zou helpen en dat YAHUVEH de vreugde van YAHUSHUA terug in mijn hart zou zetten om dat te doen waartoe ik geroepen ben om te doen, omdat ik het niet meer gevoeld heb. En dat is waar ik was. Dus weet ik waarom mijn graad 93% was, het meeste ervan is door mijn houding, doordat mijn houding vrijwel alles dicteert dat ik doe, je weet wel, hoe vlug ik gehoorzaam en alles, dus, voor mij, begint het allemaal met de houding van mijn hart.

Dus, ik toon berouw. HIJ beantwoorde mijn gebed! En zij had geen idee, ik vertel jullie nu op dit moment, mijn geliefde had geen idee wat ik bad omdat het gewoon tussen mij en YAHUVEH was. Ik bad dit niet hardop, ik bad voor een uur, ik weet niet hoelang het was, maar dat was wat ik aan het doen was. Om precies te zijn, zij viel in slaap terwijl ik aan het bidden was.

Elisabeth: Voordat we het avondmaal konden doen.

Niko: En dus deed ik het avondmaal voor ons beiden omdat zij in slaap viel.

Elisabeth: Ik viel biddend in slaap.

Niko: Zij viel biddend in slaap. Dus dat is wat ik aan het bidden was. YAHUVEH heeft mijn gebed beantwoord. Ik ga een nieuwe houding hebben…

Elisabeth: Hallelujah!

Niko: ...hetwelk mij met alles zal gaan helpen en onmiddellijk gehoorzaamheid…

Elisabeth: Dank U ABBA

Niko: …alles…dat is waarom zij de droom had. Dus opnieuw toon ik gewoon berouw voor de wereld en ik ga het brengen tot 100% jongens! Dat is alles dat ik ga zeggen!

Elisabeth: Hallelujah! We zijn weg hier dan! Amen!

Niko: De rest hangt van jou af.

Gegeven door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
9 November, 2008

Indien deze Profetie u tot een zegen is geweest dan email alstublieft en laat het mij weten.

1Thes 4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Jes 40:31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Mal 4:2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Mattéüs 25
1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.
2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.
3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich.
4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.
5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.
8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.
9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.
10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!
12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.
13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.

Judas 1:14-15
14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Openbaring 3:10
10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Mattéüs 13
24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;
42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.

47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt;
48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.
49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;
50 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.

Mattéüs 20
8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.
9 En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.
10 En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.
11 En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,
12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben.
13 Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning?
14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatsten ook geven, gelijk als u.
15 Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?
16 Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Mattéüs 21
40 Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij dien landlieden doen?
41 Zij zeiden tot hem: Hij zal den kwaden een kwaden dood aandoen, en zal den wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven.
42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?
43 Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.
44 En wie op dezen steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.

Mattéüs 22
1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende:
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had;
3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen.
4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft.
5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.
6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen.
7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken.
8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig.
9 Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
10 En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.
11 En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;
12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde.
13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Geschriften wat betreft het spreken in Tongen

Mar 16:17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.

Handelingen 2:4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Handelingen 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.

Handelingen 10:46 Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken.

Handelingen 19:6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.

1Korinthe 12:10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.

1Korinthe 12:28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen.

1Korinthe 12:30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?

1Korinthe 13:1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

1Korinthe 14:5 En ik wil wel, dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.

1Korinthe 14:6 En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering?

1Korinthe 14:18 Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen;

1Korinthe 14:21-23
21 In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.
22 Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.
23 Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in vreemde talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen, dat gij uitzinnig waart?

1Korinthe 14:39 Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken.