Profetie 104

Wereld, Pas Op Voor De Dictator Der Dictators!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
24 November, 2008

Geliefde schatten van YAHUSHUA onze MASHIACH, YAHUSHUA's demon stompers, jullie die zijn gekozen om deze Bediening's gebeds bedekking te zijn.

Ik lees één ieder van jullie berichten hard op aan mijn geliefde echtgenoot. Met tranen die langs mijn wangen lopen en soms moeilijkheden met te spreken, kan ik jullie liefde voelen gecombineerd met de vele emails die verstuurd zijn door anderen van liefde en dankbaarheid voor waar deze Bediening voor staat en waar wij ons mee bezig houden en toen ontving ik de profetische boodschap die hieronder staat. De woorden van jullie liefde en zalving gaf geboorte aan een onverwachte Profetie 104. Jullie zijn zo erg speciaal, woorden kunnen mijn dankbaarheid niet omschrijven aan één ieder van jullie.

* * * * * * *

Geliefde Elisabeth, diegenen die deze Bediening tot een zegening zijn, zijn jouw geliefde spirituele kinderen, diegenen die jouw naam opheffen voor ABBA YAHUVEH, die niet alleen helpen met de last van de Bediening te dragen, maar ook jou lasten helpen te dragen en de vijanden van de Bediening te bevechten, die YAHUVEH's vijanden zijn. Pas op, sommige van die vijanden komen als wolven in schaapskleding om te zien wie ze kunnen verscheuren. De wolven zijn gezonden door de kwade herder satan en ze zijn met één doel gestuurd om jou Elisabeth te vernietigen en deze Bediening te vernietigen. De wolven spreken lasterlijke leugen over jou Elisabeth, hun vrucht is verrot en een stank tot MIJN neusgaten en toch durven sommigen MIJ Heer te noemen, door hun daden bevestigen zij dat ik niet hun Heer ben. IK zal tot hun zeggen, ga weg van MIJ jij werker der ongerechtigheid, want ik heb jou nog nooit gekend!

Vergeet niet dat het ABBA YAHUVEH is die wraak zal nemen voor al MIJN Heilige kinderen, op hun vijanden, want ze vechten niet tegen jou, een louter persoon, maar ze vechten tegen YAHUVEH. Pas op al diegenen die deze Heilige Bediening aanvallen, met iedere aanval tegen deze Bediening, het is alsof je een naald in YAHUVEH's ogen prikt! Er is niets dat ABBA YAHUVEH's woede en razernij kan evenaren, want het laat het hellevuur branden en het zorgt ervoor dat de Poel des Vuurs branden zal tot in eeuwigheid.

Diegenen die deze Bediening zegenen, die noem IK jouw spirituele kinderen Elisabeth en hun leeftijd doet er niet toe, want jij bent als een spirituele moeder en mentor voor hen. Je wordt gebruikt om voort te spreken en MIJN gezalfde woorden van leven in hun gedachten, lichaam, geest en ziel te zaaien. Jouw spirituele familie houdt van jou en respecteert jou op een manier waarop een biologische familie niet kan liefhebben, tenzij zij ABBA YAHUVEH, IK, YAHUSHUA jouw MASHIACH, en de Kostbare HEILIGE GEEST aanbidden. Je hebt dit gemeen met allen die dit doen.

MIJN Geest heeft een ieder van jullie naar deze Bediening geleid voor MIJN goddelijke doel. Nu Elisabeth, deel IK MIJN aardse schatten met jou. MIJN Heilige kinderen die MIJN meest kostbare van juwelen zijn. Zij leven Heilig, omdat zij behaaglijk willen zijn voor YAHUVEH en MIJ geen schaamte willen brengen. Geliefde Kinderen, houd aan om in IK, YAHUSHUA jullie MASHIACH te blijven, en IK zal aanhouden om in jullie te blijven en tot in alle eeuwigheid zullen jullie met MIJ in de Hemel wonen.

Geliefden, jullie hoeven niet te vrezen dat iedereen MIJN Bruid zal aanbidden, want de wereld zal MIJN Bruid verwerpen, vervolgen en haten zoals de heidenen MIJ haten en zoals ze alles haten dat Heilig is. Onthoud dit altijd, alleen de nagebootste die niet van MIJN Geest zijn worden aanbeden! Nooit zal MIJN ware Bruid dit toelaten. Pas op voor een vervalste die de Amerikaans Uitverkoren President is, die niets heeft gedaan en toch door massa gedachten beheer, hypnose en gedachten manipulatie door woorden alleen, die geschreven zijn door anderen, net als een Hitler, wordt hij nu aanbeden en niemand kan begrijpen waarom.

O'Amerika, herinner de profetische droom die IK door Elisabeth vrij gaf over Hitler die weer opstaat, dus pas op Wereld van de dictator der dictators, want dezelfde geest die Hitler stuurde is dezelfde geest die opnieuw Washington D.C. zal leiden. Jullie zijn gewaarschuwd. Wanneer je een persoon ziet die aanbeden en vergeleken wordt met IK, YAHUSHUA, begrijp dat dit een vervalsing is, gestuurd door satan om MIJ te bespotten.

Regeringen in verschillende delen van de wereld hebben gedachten beheer methoden beoefend op de massa bevolking in verschillende vormen, in verschillende manieren en door verschillende methoden. Alles om voor de ene die De Valse Profeet heet en de ene die de anti-christ heet voor te bereiden. MIJN Heilige kinderen zijn niet misleid en zullen niet de vervalsing aanbidden, zij zullen berispen en waarschuwen tegen de vervalsing.

Allen van jullie die hier bij deze Bediening vergaderd zijn, zijn hier geleid om op groene grazige weiden te eten zoals MIJN schapen en lammeren. Allen van jullie hier, zullen spiritueel groeien zoals jullie de waarheden ontvangen die hier gevonden worden. Zet IK, YAHUSHUA jullie MASHIACH, op de eerste plek in jouw liefde en leven en houd van één ieder die MIJN HEILIGE GEEST in zich heeft. Jullie zijn MIJN kostbare schapen en lammeren en IK ben YAHUSHUA, jullie GOEDE HERDER. MIJN schapen kennen MIJN stem en ik spreek vanuit MIJN Ringmaiden MIJN boodschappen voort en dat is waarom jullie allen zijn geroepen tot deze Bediening. Dit is jullie groene grazige weide waar jullie spiritueel voedsel eten vanuit de Hemel en Nieuwe Wijn drinken alsof het water is.

IK ben YAHUSHUA jullie MASHIACH en al deze woorden passen toe op al diegenen die deze Bediening als een zegen beschouwen en aan MIJN geliefden die deze Bediening zegenen door een helper te zijn. IK spreek een woord van liefde en dankbaarheid uit vooral aan diegenen die YAHUSHUA's demon stompers genaamd zijn, MIJN Heilige voorste linie gebedsbemiddelaars zoals geen ander.

IK spreek een woord van dankbaarheid en liefde uit aan MIJN vertalers die de profetieën en boodschappen nemen en ze vertalen in de tongen van verschillende talen.

IK spreek een woord van liefde en dankbaarheid uit aan diegenen die deze Bediening met hun tienden getrouw ondersteunen. Jij die een zegen bent tot deze Bediening zal gezegend worden met een grote maat. Zoals je de naam van deze Bediening opheft en zegeningen bidt over al diegenen die er in bedienen en machtige krijgers zijn in MIJN Naam en op de voorste linies vecht, de leugenaars berispen die lasteren, en spirituele oorlogvoering doen tegen de vijanden van deze Bediening en alles dat Heilig is beschermen. Groot zullen jouw beloningen zijn die jou volgen naar de Hemel.

IK, YAHUSHUA jouw MASHIACH beloof jou, dat IK jou nooit zal verlaten of in de steek zal laten, je zult niet verhongeren, dorstig worden of zonder onderdak. Je zult bedekt zijn als een kuikentje in de palm van MIJN hand, verstopt en beschermd terwijl je blijft doorgaan met het afleggen van jouw vleselijke begeerten en in MIJN HEILIGE GEEST wandelt, in gehoorzaamheid tot MIJN Heilige Geschriften uit liefde en dankbaarheid, meer dan vreze.

Gegeven aan deze Dienstmaagd van YAHUSHUA onze MASHIACH
Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah
op 25 Nov. 2008

Als deze Profetie een zegen tot u was email mij alstublieft en laat het mij weten