Profetie 106

IK, YAHUVEH, Zeg, POETS JULLIE HUIS OP!!!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
4 Januari, 2009


De audio voor deze Profetie zal spoedig geplaatst worden. Zodra Niko sommige dingen kan uitvinden op de audio zal hij het plaatsen.

(Dit Profetisch Woord kwam voort terwijl Niko en ik aan het bidden waren voor één van onze geliefde zonen in YAHUSHUA. Het hele Woord is niet geplaatst omdat het persoonlijk is maar dit is het deel van dat Woord dat van toepassing is op vele anderen en er word ons instructie gegeven door YAH om het te plaatsen om hun voordeel. Deze persoonlijke Woorden van YAH zijn nooit slechts voor 1 persoon maar voor velen.)

* * * * * * *

[Deze 1e paragraaf is van Profetie 105. Niko vergat oorspronkelijk te plaatsen op Profetie 105. Hij heeft het nu aan Profetie 105 toegevoegd en YAHUVEH heeft ons instructie gegeven om van nu af aan deze paragraaf te plaatsen met iedere nieuwe Profetie. Dit bewijst dat deze Bediening van YAHUVEH is. Indien deze woorden van mij waren, dan zou het zoals YAH zei, lang geleden gefaald hebben.]

IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of een vrouw, zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand, niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond, het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de Shkhinyah Glorie's wind die over deze aarde blaast, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK vertelde jou dat in 2009 alles opgeschud zal worden dat opgeschut kan worden. Sta niet verbaasd Niko en Elisabeth want jullie zullen diegenen opgeschud zien gaan worden die jullie de YDS's noemen, we zullen zien hoe standvastig zij van MIJ zijn, we zullen zien hoeveel er de prijs willen betalen om MIJN Bruid genoemd te worden. Wij zullen zien zoals jullie hebben gezien wat er gebeurt in Nieuw Zeeland. Het is makkelijk, het is zo makkelijk wanneer er geen beproeving is, het is zo makkelijk om te zeggen, uw wil geschiede o' YAHUVEH. Wanneer MIJN wil tegen jullie wil ingaat, zullen jullie nog steeds zeggen, uw wil geschiede o' YAHUVEH?

Aan diegenen die weigeren om heilig te wandelen, zelfs aan diegenen die IK door mijn eigen hand samenbracht, door MIJN eigen hand zal IK verdelen. Niet alleen in dit huishouden spreek IK voort maar aan al diegenen die claimen dat zij aan MIJ toebehoren. Willen jullie achtergelaten worden in de Grote Verdrukking? Willen jullie naar de Hel gaan of willen jullie MIJ gehoorzamen? IK kan het niet simpeler maken dan dat. Het begin van wijsheid is de vrees voor YAHUVEH, om te weten dat jullie niets dan stof zijn en door MIJN genade nam IK die stof en schiep een man en IK ademde in die man. Bedroef de RUACH ha KODESH niet, bedroef jullie IMMAYAH niet. Beproef MIJ niet langer want deze Bediening is een Bediening van Heiligheid.

Te midden van de YDS', dat wat IK onthul in Nieuw Zeeland, het kwaad ontmaskerende dat verborgen was, zo zal IK dat doen bij diegenen die claimen dat zij deel willen zijn van deze Heilige Bediening. Zij zijn deel van deze Heilige Bediening, maar jullie zien dat het is zoals jij zei geliefde zoon. Ben ervan verzekerd dat in 2009 alles onthuld zal worden dat verborgen was geweest. Wat voor zonde dan ook die jullie verborgen denken te hebben, door de zalving van de RUACH ha KODESH zal het geopenbaard worden. Want MIJN Woord is waarachtig en in deze eindtijden is het kwaad kwaadaardiger aan het worden maar MIJN Heiligen moeten Heiliger worden en een ieder die een vorm van Heiligheid heeft maar geen Heiligheid vanbinnen zal ontmaskerd worden. IK zal hen niet toestaan om deel te zijn van deze Bediening. IK zal het niet toelaten. Dus nu is het jullie keuze, wie kiezen jullie echt om te dienen? Het kwaad van deze wereld? Of de Heiligheid van de Hemel? Dus jullie zien dat IK nog een reden heb Elisabeth, dat jij en Niko naar jullie zonen zouden moeten gaan.

MIJN Geliefde Zoon, dit is niet dat IK niet kan vergeven maar je moet kiezen, jij moet deze dag kiezen. Want die biologische zuster en die biologische vader willen jou slechts met hen meenemen naar Hel.

IK ben deze hele wereld aan het opschudden. Oordeel begint bij MIJN huis. Heiligheid zal alleen Heiligheid verlangen. Zonde moet eruit getrapt worden. Een geest van bekering is niet iemand die slechts met z'n mond berouw toont, het is iemand die met z'n hoofd en z'n hart berouw toont en vastberaden is om MIJ niet te mishagen. IK vertelde jou, (deze wereld) dat jullie op het randje van een Holocaust staan. Wil je dat IK jou verberg? Wil je dat IK jou bescherm? Wil je dat IK jou zegen? Want geen vijand kan jou uit YAHUVEH's hand plukken, of wil je dat IK JOU …? Wil je dat IK JOU VERPLETTER? Wil je dat IK JOU BREEK? Wil je dat IK jou door MIJN eigen hand werp in de vlammen der hel?

Wil je dat IK van jou hou? Wil je dat IK jou troost? Wil je dat IK jou mentor ben? Wat is het dat je echt wilt? Wil je zijn zoals Shadrack, Meshach en Abednego toen zij wandelden en geworpen werden in de vurige oven? (Daniël 3) Toch, stond IK niet eens toe dat hetgeen hen gebonden had verbrand werd. IK stond niet toe dat hun kleren verschroeid werden, hun eigen kleren dat hen bond want je ziet het waren de vijanden die opbrandden. Het was slechts dat wat hun handen vastknoopte en opbond dat opgebrand werd. Willen jullie zijn zoals een Shadrack, Meshach en Abednego? Die in de vurige oven wandelden maar de 4e man was daar en die 4e man is YAHUSHUA jullie MASHIACH.

Wil je zijn zoals Daniël toen hij geworpen werd in de leeuwenkuil? Hij werd niet opgegeten hoewel de leeuwen roofzuchtig waren. (Daniël 6) het is jouw keuzen. Wil je MIJN bescherming? Wil je zijn zoals de weduwe van Zarefat? Degene waar IK Elia van Oudsher naartoe zond. Wanneer het aankomt op jouw laatste kruimeltje brood, wil je dat IK het vermenigvuldig voor jou, zodat je nooit hongerig zult gaan? Zodat je zult leven om MIJ te Verheerlijken.

In dit jaar hoe de mens tijd markeert, zij zeggen het is 2009. Je ziet IK stel deze vragen niet alleen aan jou, IK stel deze vragen aan al diegenen die de Waarheid geloven die vanuit deze Bediening voort komt en die IK voort spreek. Wat willen jullie dat IK doe? Willen jullie dat IK opnieuw de Rode Zee open zodat jullie veilig over kunnen steken terwijl de vijanden jullie achtervolgen? Willen jullie dat deze vijanden verdronken worden zodat zij jullie niet kunnen pijnigen? Wat willen jullie dat IK doe?

IK ben YAHUVEH, en bij jullie daden zal de hoeveelheid van jullie bescherming zijn. IK ben geen spelletjes aan het spelen. Willen jullie je verbergen onder de toevlucht van MIJN vleugels zoals psalm 91 zegt? Jullie zeggen dat jullie MIJ liefhebben en IK spreek alleen tegen diegenen die zeggen dat zij van MIJ houden. IK spreek alleen tegen diegenen die zeggen dat zij gewassen zijn in het vergoten Bloed van YAHUSHUA jullie MASHIACH, MIJN enige geboren Zoon. IK spreek dit niet voort tot de heidenen wiens namen niet geschreven staan in het Lams Boek des Levens. Jullie zijn slechts gepast voor oordeel. Jullie zijn slechts gepast voor Hel. Jullie zijn verworpen. Jullie zijn verworpen zilver.

Maar IK spreek tegen diegenen nu in het jaar die jullie bestempelen als 2009, POETS JULLIE HUIS OP! Jullie huis is de Tempel van de RUACH ha KODESH. Jullie huis is zowel het fysieke als het geestelijke. Alles dat MIJ beledigt, werp het eruit. IK spreek uit deze Elia van Nu en IK spreek de woorden die Elia van Oudsher voort sprak, kiest gij deze dag welke God gij dienen zult. Toon berouw en val op jullie gezichten voor MIJ, maar IK wil niet alleen de woorden IK wil Aktie achter deze woorden zien. Geloof zonder werken is dood. IK wil niet langer excuses horen. IK heb genoeg gehad van jullie excuses van waarom jullie zondigen. Wat voor een soort voorbeeld zijn jullie?

Indien de wereld van de heidenen vandaag de dag een rechtszaak zou houden, zou er genoeg bewijs zijn dat jullie MIJ dienen? Dat jullie zielen naar YAHUSHUA toe brengen. Dat jullie Heilig leven voor MIJ. Zouden jullie moeten zeggen, “Ik sta schuldig aan al deze dingen” want dat is wat ik verwacht. Zijn jullie bereid om jullie leven neer te leggen voor YAHUSHUA zoals HIJ bereid was om ZIJN leven neer te leggen voor jullie?

Waarom zijn jouw ogen gericht op de dingen van het vlees zoals pornografie?

Weten jullie niet dat het de hoogmoedige zijn die neergeworpen worden. Hoogmoed gaat voor een val. O' hoeveel van jullie die dit zullen horen en lezen zijn zo opgeblazen met trots en zeggen, “O' ik zal niet bewogen worden, wanneer YAH deze wereld opschudt in 2009 zal ik niet opgeschud worden.” Het is door de genade en het Bloed van YAHUSHUA alleen dat jullie niet opgeschud zullen worden en het hangt ervan af wat jullie gedaan hebben. Hebben jullie geheime zonde? Denken jullie dat niemand het weet? MIJN ogen gaan heen en weer. IK kijk in jullie eigen hart. IK weet wie waarlijk Heilig is. IK weet wie spelletjes aan het spelen is met Heiligheid en IK weet wie het niet eens proberen en gewoon excuses maken voor hun zonden.

IK weet wat jullie willen dat IK doe en nu heb IK jullie verteld wat IK van jullie verwacht. Vermijd ALLE onheiligheid alsof het de plaag ware want jullie zijn ermee omringt. Maar IK herinner jullie aan de kinderen van Israël en IK herinner jullie aan de plagen en IK herinner jullie aan hoe het niet neerkwam op de kinderen van Israël. Het kwam alleen neer op MIJN vijanden. Verberg jezelf in de klederen van MIJN gerechtigheid. Verberg jezelf van MIJN toorn. Voor diegenen die IK MIJN kinderen noem, indien jullie slechts zullen streven om te gehoorzamen en waarlijk, waarlijk berouw tonen en wegkeren van kwaad. IK zal jullie verbergen. IK zal jullie troosten. IK zal jullie Zegenen. IK zal voor jullie voorzien. IK zal jullie zalven, indien jullie gewoon ieder woord zullen gehoorzamen dat IK zeg en zullen stoppen met excuses te maken voor zonde.

IK weet alreeds welk pad jullie hebben genomen. Het pad naar de Hel is zo breed, zo wijd. Er is slechts een nauw pad tot de Hemel. Hoeveel van jullie die dit lezen en hiernaar aan het luisteren zijn zullen dat nauwe pad kiezen? Het is niet gewoon een recht pad, het is een kronkelende weg terwijl beproeving na beproeving zal komen, want de beproevingen van jullie geloof zijn kostbaarder dan goud. IK ben degene die jullie loutert. IK breng jullie tot deze Bediening want het heeft ook een Jeremia 6 (27-30) roeping erop. Het is een tester der metalen. Hoevelen dit leiderschap heeft zien komen. Hoevelen zij hebben zien vallen. Hoeveel, hoeveel, hoeveel tranen Elisabeth heeft vergoten terwijl diegenen waarvan ze zo zeker is dat ze niet zullen vallen, diegenen waar ze zo zeker van is dat ze Heilig voor MIJN aangezicht wandelen, en zij vallen. Hoeveel staan nooit meer op.

(Jeremia 6:27-30

27 Ik heb u onder Mijn volk gesteld, tot een wachttoren, tot een vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven.
28 Zij zijn allen de afvalligsten der afvalligen, wandelende in achterklap; zij zijn koper en ijzer; zij zijn altemaal verdervers.
29 De blaasbalg is verbrand, het lood is van het vuur verteerd; te vergeefs heeft de smelter zo vlijtiglijk gesmolten, dewijl de bozen niet afgetrokken zijn.
30 Men noemt ze een verworpen zilver; want YAHUVEH heeft hen verworpen.)

Waar is jullie alliantie? Is het echt aan IK, YAHUVEH? Zijn jullie echt gewassen in het vergoten Bloed van YAHUSHUA jullie MASHIACH? Hebben jullie echt de RUACH ha KODESH, jullie IMMAYAH vanbinnen? Luisteren jullie naar de stem van IMMAYAH, jullie Moeder Wijsheid? Of luisteren jullie naar de dwaasheid van satan zelf? Het is jullie keuze.

Zie, deze Bediening staat voor Heiligheid. IK zal niet toestaan dat dit leiderschap een woord predikt dat zij niet wandelen. Elisabeth weet dat zij maar beter kan wandelen naar haar spreken. Niko en de rest die een deel zijn van deze Bediening weten dat zij moeten wandelen naar hun spreken of anders zal satan hen in kleine stukken scheuren.
Jullie die jezelf YAHUSHUA's demon stompers noemen en gebedsbemiddelaars, sommigen van jullie hebben geheime zonde. IK heb het nog niet geopenbaard, maar ben ervan verzekerd dat het ontmaskerd zal worden indien jullie je niet vlug bekeren. Jullie zullen moeten kiezen deze dag wie jullie dienen. Deze geheime zonde zou kunnen zijn het vasthouden aan een partner waarvan IK jullie vertelde om te verlaten omwille van jullie eigen zielen, omwille van jullie eigen levens. Waar jullie meer alliantie aan hen toonden dan dat jullie dat aan MIJ hebben gedaan.

Jullie geheime zonde is het niet doen van het werk waartoe IK jullie geroepen heb om te doen. Wanneer IK jullie een taak overhandig en IK zeg, “Doe dit om de tongen van jullie mensen te bereiken” en jullie zeggen, “O' nee, IK heb teveel van mijn eigen persoonlijke problemen nu” en jullie ogen zijn meer bevestigd op de heidenen dan op de zielen, dan op de schapen en lammeren die gevoed moeten worden. Dit is zonde in MIJN ogen, want jullie zetten jullie hand aan de ploeg en jullie keken terug. Jullie namen jullie hand van de ploeg weg. Jullie stopten met het spitten van die grond en het te bezaaien en het voort spreken van deze Woorden in jullie eigen native tong zodat anderen gevoed kunnen worden. De geest der zelfzuchtigheid is op jullie neergekomen. Jullie weten over wie IK spreek. Jullie weten welke vertalers MIJ teleurgesteld hebben. IK zal niet doorgaan met wachten. IK zal iemand anders opvoeden om jullie plek in te nemen.
(Elisabeth zag op dit moment een visioen met het woord 'China')

Een ieder die deze Bediening haat, pas op (voor hen), want zij haten waarlijk dat wat Heilig is. De duisternis vreest het licht.

IK spreek nu tegen diegenen die de waarheid liefhebben dat voort komt vanuit deze Bediening. Jullie weten dat IK, YAHUVEH, voort spreek. Jullie weten dat jullie MASHIACH YAHUSHUA voort spreekt. Jullie weten dat de RUACH ha KODESH jullie IMMAYAH voort spreekt, Moeder Wijsheid. Jullie vrezen niet het licht want jullie zijn deel van het licht en jullie staan YAHUSHUA jullie MASHIACH toe om jullie enige echte leidende licht te zijn.

Voor diegenen die tegen deze Bediening spreken, voor diegenen die Elisabeth een valse profeet noemen, bestudeer hun vrucht (Elisabeth en de Bediening hun vrucht). Maken zij excuses om te zondigen? Maken zij excuses om niet de Thora wetten te volgen, zulk als MIJN Shabbat? Bestudeer hun vrucht, jullie antwoord ligt vanbinnen. Blazen zij zichzelf op met trots en zeggen, “Niemand zal mij gaan vertellen wat te doen”. Jullie zien, IK heb jullie toestemming gegeven om inspecteurs van vrucht te zijn. Aan hun vrucht zullen jullie hen kennen. IK heb alreeds op voorhand gewaarschuwd dat jullie ergste vijanden gevonden kunnen worden in jullie eigen fysieke bloedlijn.

IK spreek MIJN oordelen voort door deze Profeet heen. IK spreek MIJN liefde en MIJN leiding voort door deze Profeet heen. IK spreek MIJN waarheden voort door deze Bediening heen die nog de naam van een man of een vrouw draagt maar alleen de Naam van de Heilige Drie-Eenheid. IK zal altijd een mondstuk hebben. IK zond YAHUSHUA naar deze aarde om MIJN mondstuk te zijn. De Profeet die boven alle Profeten is want YAHUSHUA jullie MASHIACH is de Geest der Profetie zelf. Voor diegenen van jullie die zeggen dat jullie een profeet willen zijn. Zijn jullie bereid om de prijs te betalen? Zijn jullie bereid om de prijs te betalen voor de zalving? Zijn jullie bereid om te prijs te betalen om MIJN vriend genoemd te worden? Want IK vertel MIJN geheimen aan de Profeten. Willen jullie echt MIJN geheimen kennen? IK zal alleen MIJN geheimen vertellen aan de Heiligen.

Dus dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb. Sta niet verbaasd om wie als volgende valt omdat zij kunnen staan zolang zij niet beproefd werden, maar wanneer de beproeving komt tot diegenen die spelletjes gespeeld hebben, zullen jullie vallen. Maar jullie zien, IK heb YAHUSHUA gezonden om de hand te zijn die jullie opheft. Het is ZIJN Bloed dat jullie afwast, maar onthoud dit, indien de verloren zoon niet teruggekeerd was zou hij naar de hel zijn gegaan. Neem niet MIJN gratie en MIJN genade vanzelfsprekend, vertrap niet het Bloed van YAHUSHUA onder jullie voet, het onheilig en ongewijd makende terwijl jullie opnieuw en opnieuw en opnieuw denken dat HIJ gewoon een excuus is om te zondigen. IK weet wie spelletjes speelt en IK weet wie oprecht zijn. IK weet wie een zegen zijn aan het Koninkrijk der Hemelen en IK ken diegenen die het schaamte hebben gebracht hoewel zij het gedaan hebben in YAHUSHUA's Naam.

Er is niets dat jullie kunnen verbergen, er is geen plek waar jullie heen kunnen gaan om te verstoppen want IK, YAHUVEH, ben daar. IK schiep jullie en MIJN oog is voor altijd op jullie. Kiest gij deze dag welke God gij waarlijk dienen zult, niet alleen met jullie mond maar met jullie daden want zij spreken luider dan jullie woorden.

Want wat jullie zien in Israël is aan het gebeuren met geestelijk Israël. Jullie worden gebombardeerd, raketten worden gezonden vanuit de hel om te proberen jullie te verslinden. Om jullie weg te vagen. Alleen in de Naam en het vergoten Bloed van YAHUSHUA zullen jullie staan, jullie enige en echte MASHIACH.

Einde van het Woord

Elisabeth begint te bidden:

Dank U Abba YAHUVEH want deze Woorden (kwamen) onverwachts terwijl wij in gebed waren voor een ander in de problemen, een die wij onze zoon in YAHUSHUA noemen. Abba YAHUVEH, wij eren u, wij aanbidden u, wij prijzen u, wij houden van u, wij adoreren u. O' Abba YAHUVEH, de Bruid van YAHUSHUA onze MASHIACH roept uit alstublieft, alstublieft, alstublieft laat ons waardig zijn zoals een Henoch. Alstublieft, laat ons deze aarde verlaten met een getuigenis dat we behaaglijk voor u werden bevonden. Er is geen hoger verlangen en IK spreek niet alleen voor mijzelf voort maar voor al de rest van de ware Bruid die Heilig voor u zijn.

Onheiligheid, wij zijn er gewoon niet in geďnteresseerd. Het heeft geen aantrekkingskracht op ons. De dingen van deze wereld, de pornografie, de smerigheid van deze wereld, de drugs, de alcohol, zij verlokken ons niet. Wij hebben één verlangen, een brandend verlangen, een verlangen dat nooit verzadigd kan worden en het is slechts een, meer dan ons verlangen om onze geliefde te behagen, is het verlangen om behaaglijk voor u te worden bevonden YAHUVEH. Om behaaglijk voor u te worden bevonden YAHUSHUA ha MASHIACH en u alle Lof, Eer en Glorie te brengen. Er is geen hoger verlangen dan om te weten, dat wij weten, dat wij weten, dat wij alles aan het doen zijn dat wij kunnen door de Naam en het Bloed van YAHUSHUA onze MASHIACH om kwaadaardigheid te verslaan, om zonde te verslaan. Om het geenszins enig deel te laten hebben van ons leven en wanneer wij u wel mishagen, om vlug uw vergeving te vragen en weg te keren van dat wat u beledigt.

Abba YAHUVEH, uw Bruid en deze Ringmaiden roepen uit tot u en zeggen, “Kom, YAHUSHUA, Kom”. Deze (wereld) is een smerige rioolput maar terwijl wij nog hier zijn willen wij voor u schitteren. Geef ons een zalving om te schitteren, u gaf mij een droom dat deze wereld is niets behalve een mesthoop, niets dan mest, niets dan ontlasting. Dat is wat het is wanneer u neerkijkt op de aarde. Behalve, u heeft kleine schitterende edelstenen, kleine schitterende juwelen, die verborgen zijn in het midden van deze ontlasting en wij schitteren vanuit de Hemel voor u.

Ons voortdurend gebed is dat wij door zullen gaan om waardig genoemd te worden in de ogen van YAHUSHUA onze MASHIACH en om uw Bruid genoemd te worden. Dat de dood deze lichamen niet zal aanraken. Dat wij onder diegenen zullen zijn die uw eerstelingen van Openbaring 14 en Openbaring 7 genoemd worden en opgenomen zullen worden om u te ontmoeten in de lucht. Dat is ons hartverlangen, wij willen voor u schitteren. O' alstublieft polijst deze juwelen omdat u zei dat dat is wat wij zijn, wij zijn uw juwelen. Polijst ons alstublieft zodat wij zelfs meer voor u kunnen schitteren. Alstublieft polijst ons zo helder dat dezelfde schittering de ogen van de vijanden zal verblinden en Abba YAHUVEH, wij vragen u, de Bruid van YAHUSHUA en ik ben een van hen geloof ik, wij vragen u, zend alstublieft onze vijanden, diegenen die de vernietiging van de Heiligen zoeken in de wijnpers van uw toorn hier op deze aarde, zend hen naar de wijnpersbak van uw woede.

Deze Bediening behoort toe aan u de Aleph en de Tav. RUACH ha KODESH het is van u. Abba YAHUVEH, YAHUSHUA en Kostbare IMMAYAH, RUACH ha KODESH het is van u. Wij dienen u slechts. Toon ons hoe wij u meer Lof, Eer en Glorie kunnen brengen. Allen van de getrouwen en allen van de ware ik spreek voor hen nu. Toon ons hoe wij u meer kunnen behagen. Toon ons Abba YAHUVEH hoe wij de tranen van uw ogen kunnen vegen wanneer u pijn hebt. Toon ons Abba YAHUVEH, hoe wij u kunnen troosten. U bent onze Pappie, u bent onze Pappa, wij hebben geen ander.

Mijn hart loopt zo over op dit moment terwijl ik de een na de ander zie waarin Niko en ik geloofden dat zij niet zouden vallen. Op het oppervlak leken zij Heilig maar toen wij een stukje dieper groeven, toen u (hen) ontmaskerde. Het is als een stuk fruit, ik zie een visioen van een stuk fruit en o' het ziet er zo mooi uit maar dan wanneer je diep genoeg in dat fruit bijt, zul je ontdekken dat het rot was vanbinnen. Of je zult een worm vinden in die appel. Wij hebben het gezien en ik heb het voor zolang gezien dat ik u heb gesmeekt, moet ik dit blijven zien? Want diegenen die wij vertrouwen, want diegenen waarin wij geloven.

O' Abba YAHUVEH de pijn die is voortgekomen als de geboorte pijnen maar ook de tranen die alleen al zijn vergoten om Nieuw Zeeland en ik roep uit en ik zeg, “Hoeveel meer pijn moet ik nog verdragen? Kijkende naar hetgeen dat ik geloofde dat Heilig was en ik zie hen vallen voor mijn ogen. Alleen u bent in staat om die verloren dochter terug te roepen. Alleen u bent in staat Abba YAHUVEH om leven te ademen in dat kind dat stierf. En zoals Elia van Oudsher gebruikt werd om leven te ademen in dat kind, u noemt mij uw Elia van Nu. (1 Koningen 17:17-24) Ik vraag dit, dat deze nieuwste profetie weer opnieuw leven zal ademen in dat kind. Een verlangen om Heilig te zijn, niet slechts een woord van berouw uit haar mond maar het wegkeren van het kwaad dat haar regelrecht naar de putten der hel aan het leiden is en haar hele familie met haar.

Abba YAHUVEH, ik vraag dat u mij gebruikt als die Elia van Oudsher om mijn lichaam te leggen over diegenen die wij onze zonen en dochters noemen in YAHUSHUA. Ik vraag u, adem leven in diegenen, adem leven in diegenen die begonnen met u te volgen. Die begonnen met het verlangen naar Heiligheid. Die begonnen met het vechten tegen zonde. Ik vraag u Abba YAHUVEH om deze Elia van Nu te gebruiken. Laat dit woord leven voort ademen in hen in een grotere vastberadenheid dan ooit tevoren om zonde te verlaten, satan te verlaten, kwaad te verlaten, wat dan ook te verlaten dat u mishaagt. Dat is wat u op het verlangen van mijn hart aan het leggen bent om te bidden.

Want ik weet dat dit uw woorden zijn omdat ik nooit zoiets zou hebben gesproken of over hebben gedacht. Gebruik dit lichaam nu om hen te bedekken. Gebruik deze woorden nu om leven in hen te ademen. Gebruik deze woorden nu zodat zij de waarheid kunnen horen, de waarheid kunnen geloven en de waarheid zal hen vrijzetten. Want uw Woord zegt, zijt Heilig zoals IK Heilig ben. U zou ons niet vertellen om dit te doen indien dit onmogelijk was.

Dank U voor het horen van mijn gebed. Onze geliefde zoon die op een dwaalspoor was gegaan, dank u voor hem terug te brengen zoals de verloren zoon terug werd gebracht. Dank U Abba YAHUVEH.

Aan diegenen die u YAHUSHUA zelfs nooit eens in hun hart hebben gevraagd, zij wisten niet hoe ze u in hun hart moesten vragen. Dank u dat dit woord vandaag hen een verlangen zal gaan geven en het zal hun ogen gaan openen en de schilfers zal van hun ogen vallen en het smeer zal uit hun oren komen en geestelijk zullen zij gaan horen, lichamelijk zullen zij gaan zien en zij zullen vrij gezet gaan worden en zij zullen hun leven gaan geven aan u YAHUSHUA MASHIACH zodat u door hen heen kunt leven.

Dat is wat ik vraag. Gebruik deze Bediening op een grotere manier dan u voorheen ooit heeft gedaan en terwijl wij mensen deze tijd bestempelen als 2009, gebruikt het voor uw Glorie.

Dank U Abba YAHUVEH. Dank U, Dank U, Dank U.

Ik heb dit gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH, mijn Kostbare IMMAYAH, mijn Mamma Wijsheid en ik geloof met heel mijn hart dat ons werk niet voor niets is. Laat ons van u horen. Laat ons van u horen. Laat ons weten. Laat ons weten, hoevelen er bereikt zijn met dit woord voor de Glorie van YAHUSHUA onze MASHIACH.

Diegenen van de verloren zonden en dochters, Abba YAHUVEH roept jullie terug deze dag. Kom naar huis. Kom naar huis. Deze wereld is niet jullie thuis. Laat zonde jullie niet meer verlokken. Laat onheiligheid jullie niet meer verlokken. Kom naar huis. Abba YAHUVEH dwingt jullie door het vergoten Bloed van YAHUSHUA onze MASHIACH heen. Verloren zonden en dochters, kom naar huis. Laat jullie getuigenis alle Lof brengen aan YAHUSHUA onze MASHIACH. Onthoud dat met dat getuigenis beproevingen komen van alle niveaus en wanneer je net voor een beproeving slaagt zal YAH een andere beproeving op jou leggen, maar het is het waard.

Amen

Gesproken door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
4 Januari, 2009

Indien deze profetie u tot een zegen is geweest email dan alstublieft en laat het mij weten.