Profetie 107


Houd Vol! Houd Vol! Houd Vol! Verlies Niet Jullie Gezegende Hoop!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
7 Februari, 2009


Notitie: Dit Woord kwam voort nadat onze geliefde zuster een droom had en zij was Niko en mij de droom aan het vertellen. In de droom was zij aan het zeggen hoe de Ethiopische Joden de uitverkorenen zijn en ik voelde onmiddellijk een bedroefdheid in mijn geest en ik wist dat deze droom niet van YAHUVEH was. Het maakt niet uit wat de kleur van uw huid is zolang als u YAHUSHUA accepteert als uw MASHIACH en ernaar streeft om Heilig te leven en YAHUVEH te gehoorzamen, dat is wat er toe doet. In ieder geval, dit Woord kwam voort terwijl ik dit uit aan het leggen was aan haar. IMMAYAH begon in tongen door mij heen te spreken en ik kon niet stoppen, zelfs niet om iets tegen Niko te zeggen en dit Woord kwam voort.

Hier is de droom die zij had op 5 Februari, 2009

Ik droomde dat ik in een woonkamer zat met mijn ex-vriend, mijn nicht stond in de hoek. Ik was mijn ex-vriend aan het vertellen dat wij zwarten het uitverkoren Volk zijn van God en wij zijn zwarte Joden. Mijn nicht kwam dichterbij en ging naast mij neerzitten, zij wilde meer weten. Later waren wij drieën op de hoek van de straat. De straat was druk met mensen en er waren vele zwarte mensen op de straat en staande op hun balkon. Er waren twee mannen hoog op het balkon van het appartement aan het spelen op hun trommels. Zij waren aan het spreken in de Hebreeuwse taal, zij hadden een microfoon tegen een oude platenspeler, liederen spelende in de Hebreeuwse taal. Ik was mijn nicht dat aan het vertellen, (zie je! Zij weten dat wij zwarte Joden zijn) Einde van de Droom

(Vanaf Profetie 105, zei YAHUVEH om dit te plaatsen op alle Profetieën van nu af aan: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of vrouw zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan geworden door jouw hand, niets hiervan is voortgekomen door jouw mond. Het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest dan zou het lang geleden hebben gefaald. Het is door de Shkhinyah Glorie’s wind die over deze aarde waait, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Jesaja 42:8)

* * * * * * *

Profetie 107

Houd Vol! Houd Vol! Houd Vol!
Verlies Niet Jullie Gezegende Hoop!

MIJN Geliefde Dochter, van niet in satans valkuilen. De enige uitverkorenen die ertoe doen op deze aarde zijn degenen die gewassen zijn in het vergoten Bloed van YAHUSHUA MASHIACH. Het maakt niet uit welk ras dat je bent. Het maakt niet uit welke taal je spreekt. Het maakt niet uit wat de kleur van je huid is. Val niet voor de geest van raciale discriminatie. (Jesaja 56:7) Maar MIJN Schat, IK heb jou ogen gegeven om nooit kleur te zien, maar kijk met hoeveel dromen satan jou vult, waar je de kleur van de huid moet opmerken. Dit ben IK niet, dus berisp de geest van raciale discriminatie.

Een Ethiopische Jood is niet een garantie voor een reisje naar de hemel. Alleen door het vergoten Bloed van YAHUSHUA. Alleen in de gehoorzaamheid van MIJN Woord. Alleen in de Naam van YAHUSHUA jouw MASHIACH zijn MIJN uitverkorenen. Er zullen allemaal verschillende soorten talen en nationaliteiten zijn in de Hemel. IK ben degene die de kleur van de huid kiest, maar opnieuw het heeft niets te maken met de geest vanbinnen. Want IK heb alle nationaliteiten lief. IK heb alle soorten van talen lief. Diegenen die aan MIJ toebehoren hebben het bloed van YAHUSHUA MASHIACH, maar dit betekent niet dat de biologische bloedlijn van Hebreeuwse oorsprong moet zijn. Het betekent dat zij de geestelijke bloedlijn van YAHUSHUA MASHIACH hebben.

Onthoud, deze zijn degenen die geadopteerd zijn en deze zijn degenen die ingeënt zijn. Indien dit het geval was, dan zou iedereen met Hebreeuws bloed komende vanuit hun bloedlijn, dan zouden allen de garantie hebben van een weg naar de Hemel. Een garantie naar de Hemel maar toch kijk naar Israël. Kijk naar Jeruzalem. Hoe weinig van een restant hebben YAHUSHUA als MASHIACH geaccepteerd en totdat zij dat doen, zijn zij verdoemd. Zullen zij de Hemel niet zien. Zij kennen de Thora. Hoe weinig gehoorzamen de Thora. Zij weten welke dag de Shabbat is. Hoe weinig eren die Shabbat. Het is meer dan gewoon een rust nemen. Het is meer dan slechts een ritueel. YAHUSHUA is de Heer van de Shabbat.

Wee aan diegenen die de valse dwaalleer leren, de valse leer die zegt dat geen zwarten toegelaten zullen worden in de Hemel. Zij zullen en zij (diegenen die alreeds gestorven zijn) hebben alreeds de diepste verdiepingen van de Hel gevoeld. IK oordeel niet MIJN geliefden bij de kleur van hun huid of hun nationaliteiten. Want IK creëerde een ieder als een individu. Indien IK wilde dat jullie allemaal lijken op elkaar, zou IK jullie allen hebben gecreëerd om op elkaar te lijken. IK ben niet een saaie YAHUVEH. Indien IK wilde dat jullie allemaal dezelfde persoonlijkheid zouden hebben, zou IK jullie allen in dezelfde categorie van dezelfde personaliteit plaatsen. IK creëerde een ieder van jullie, een ieder van jullie tot aan de lokken van jullie haar. IK gaf een ieder van jullie het DNA waar jullie mee geboren werden. Jullie zijn zo onvervaard en ontzagwekkend gemaakt. IK ben degene, jullie Abba YAHUVEH die het getal van chromosomen in jullie lichaam heeft bepaald, het getal van atomen die jullie bij elkaar houden en moleculen. IK, YAHUVEH, IK, weet niet alleen het getal van de haren op jullie hoofd. (Mattéüs 10:30) IK weet het getal van de haren op jullie lichaam. IK weet het getal van de haren op jullie armen. IK weet de breedte van jullie nagels. IK ben degene die de lijnen in jullie palmen heeft gezet. Een ieder van is zijn zo ontzagwekkend gemaakt.

Oh hoe IK treur. Oh hoe IK rouw. Oh hoe IK met razernij en furie gevuld ben door wat zij doen met de ongeborene. Om dezen eruit te werpen, die kostbare baby’s eruit te werpen, om hen af te snijden en hen te verdobbelen, om hun lichaamsdelen eruit te nemen. Om instrumenten van marteling te nemen en hun kleine lichaampjes in stukjes te rijten en te scheuren, en het eindresultaat is als dat kind een abortus overleeft; om de woorden te horen, laat het sterven, werp het buiten. IK heb geprofeteerd en IK zal opnieuw zeggen, grote zinkgaten zullen onder deze plaatsen zijn die deze wandaden doen. Voor diegenen van jullie die abortus goedkeuren, jullie beginnen niet eens de verschrikking te bevatten die IK voor jullie aan het wachten heb. Tot in alle eeuwigheid zullen jullie het geschreeuw van de ongeborene horen. Voor een ieder van deze kleine baby’s nam IK, YAHUVEH, de tijd, wetende dat zij niet toegelaten zouden worden om levend geboren te worden en dat dezen die de abortussen overleven gedwongen zouden worden om te sterven. Toch, nam IK de tijd en zette IK ieder identificerend merkteken van YAHUVEH op hen. IK ben degene die hen mens noemde.

Jullie gebroed van satan, wie zijn jullie om dat wat IK mens noem, niets meer dan afval te noemen. Weten jullie niet dat dezen die deze wetten goedkeuren, en nu Amerika, jullie verergeren jullie zonden en zeggen dat jullie zullen betalen voor de abortussen van andere naties. Is er niet genoeg bloed aan jullie handen van de geaborteerde baby’s in jullie eigen land?! Weten jullie niet dat deze kinderen op een offeraltaar aan Molech worden gelegd?! (Psalm 106:38, Lev. 20:2) Het is niet anders dan in de Bijbelse tijden van oudsher en dezelfde waarschuwing spreek IK opnieuw voort. Wee aan diegenen die de baby’s offeren aan de valse god Molech! Wee aan diegenen die niet protesteren hiertegen, die wenken naar deze zonde!

Oh deze kleintjes, ben hier zeker van, zij zijn in de Hemel nu. Zij zullen doorgaan met naar de Hemel te komen, maar weet dit; indien hun toegestaan was om geboren te worden dan zouden zij zulk een speciale kinderen zijn geweest. Zoals IK voorheen profeteerde zal IK opnieuw profeteren, grote zinkgaten zullen onder deze plaatsen zijn wie deze abortussen doen.

Dokters die compromis sluiten, in het verleden zeiden jullie, ik zal hier geen deel aan hebben, maar nu hebben jullie MIJ verraden. Jullie hebben de mensheid verraden en omdat jullie bedreigd worden omdat zij zeggen, wij zullen jouw licentie en jullie recht om te beoefenen weg nemen, nu doen ook jullie deze abortussen, deze wandaden van zonde. Ben hiervan verzekerd, IK zal geen van jullie excuses accepteren. Het bloed is aan jullie handen. Ziekenhuizen die ooit zeiden, ik zal geen deel hieraan hebben, wij zullen niet de baby’s aborteren, maar jullie hebben compromis gesloten. Jullie geloven de bedreigingen en leugens van de regering. Jullie probeerden niet eens terug te vechten. Zusters, het bloed kleeft aan jullie handen!

Kinderen worden nu op school geleerd, wat jullie niet willen gooi het er gewoon uit. De mensheid is niets meer dan een wegwerppan, je gebruikt het eenmaal, gooit het weg, om nooit meer gezien te worden. Dit is waar het op neer is gekomen. Dit is de nieuwe geloofsbelijdenis die de heidenen prediken. Dit is waar de President van de Verenigde Staten nu voor staat en wee aan enig kind die een abortus overleeft, zelfs door MIJN wonderbaarlijke hand. IK heb sommigen levend geboren gehad om hen te beproeven en te zien wat zij zullen doen. Deze kostbaren die eigenlijk lucht ademden worden in een vuilnisbelt geworpen.

Hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang is MIJN razernij en furie opgeslagen geworden. Weet dit gewoon, ten tijde dat hetgeen jullie de Grote Verdrukking noemen komt, zal deze aarde die Grote Verdrukking verdiend hebben, en MIJN razernij en MIJN furie en de fiolen van woede zullen uitgegoten worden. (Psalm 110:5-6, Open. 14:10, 16:19) Jullie allen die dit horen en jullie allen die dit lezen kunnen maar beter nu beginnen te bidden dat jullie waardig worden bevonden in YAHUSHUA MASHIACH’s ogen dat jullie deze tijd van MIJN toorn zullen ontvluchten.

Er zijn nu vele manieren om de kinderen te doden, zelfs het vergiftigen van hun voedsel, het vergiftigen van hun speelgoed. Wees niet misleid, de zonen van satan noemen dit bevolkingscontrole. Het is allemaal deel van hun plan terwijl zelfs de lucht die jullie ademen vergiftigd is en vol van dood en vernietiging en ziekte. Maar vraag de ‘New World Order’, diegenen in hun geheime genootschap en indien zij jullie hun geheimen zouden vertellen dan zouden zij jullie vertellen dat het allemaal gaat om bevolkingscontrole. Alleen de rijken zullen overleven. De rijkste der rijken, maar IK ben de vijand aan het beschamen. Diegenen die bedekt zijn in MIJN Zoons vergoten Bloed op Golgotha, diegenen die uitroepen naar YAHUSHUA MASHIACH. Dat bloed is hun immuniteit. Blijf bidden, blijf vragen, blijf MIJ eraan herinneren om MIJN wraak te nemen op diegenen die deze giffen in de lucht verspreiden en MIJN wraak zal komen op degenen die deze formules van dood creëerden, ziekte en vernietiging en de politici die het toestaan.

Dus _______ dit alles begon vanuit een droom. Een waarschuwing zodat dit nieuwe Woord voort kon komen om gewoon iedereen te laten weten hoe onvervaard en ontzagwekkend jullie allen zijn gemaakt. IK ben degene die zelfs jullie bloed ‘typeert’. Oh diegenen die van MIJ zijn, MIJN Geliefden, oh hoe IK jullie liefheb. IK plande iedere dag toen jullie in je moeders baarmoeder waren. IK gaf jullie een keuze, maar IK weet zelfs, en het is opgeschreven welke keuzes jullie maakten want IK weet alle dingen op voorhand. IK kan het vooraf bepalen, het voorbestemmen, want IK weet welke keuzes jullie maken zelfs voordat jullie ze maken. (Romeinen 8:29-30, Eféziërs 1:3-12) Dus vergeet dit niet. IK weet welke zonden jullie zullen begaan zelfs voordat jullie die zonde begaan. IK ken de volgende gedachte in jullie hoofd zelfs voordat jullie het denken. Dat is hoe ontzagwekkend jullie gemaakt zijn. IK ken het laatste aantal ademhalingen die jullie longen zullen nemen voordat jullie van deze aarde verwijderd worden, voordat jullie geest weggenomen wordt. Dat is hoe ontzagwekkend jullie gemaakt zijn en wie alleen weet al deze dingen.

IK ben YAHUVEH en IK vertel jullie dit alles met een doeleinde dat jullie niet alleen dit weten, maar dat jullie weten hoe kostbaar jullie zijn voor MIJ. Diegenen die MIJN Zoon YAHUSHUA liefhebben. Diegenen die roepen op HEM en HEM eren als MASHIACH, Koning der Koningen, almachtige God MIJN enige geboren Zoon. IK vertel jullie dit allemaal om jullie te laten weten, ben IK niet in staat om voor jullie te zorgen wanneer IK alle dingen weet? Waar IK weet waar de volgende valstrik is die satan voor jullie legt. Ben IK niet in staat om jullie te vertellen, wandel niet die kant op? Vertrouw MIJ gewoon. Vertrouw gewoon MIJN Zoon. Vertrouw MIJN Geest die binnen in jullie woont. Op dit moment spreek IK niet tot de heidenen. Vertrouw de kostbare RUACH ha KODESH. Leun op MIJ, laat jullie hoofd op MIJN schouder rusten. IK ben jullie Abba YAHUVEH, vertrouw MIJ. IK weet wie van MIJ zijn en IK weet wiens namen staan geschreven in het Lams Boed des Levens. (psalm 37:3) Net zoals IK weet wiens namen staan geschreven in het boek der verdoemden en deze zijn diegenen die het gebroed van satan zijn.

Vertrouw op uw eigen inzicht niet maar in AL, AL, AL jullie wegen vertrouw MIJ en IK beloof jullie dat IK jullie paden recht zal maken. (spreuken 3:5-6) Zoek MIJ nu IK nog steeds gevonden kan worden. Roep op de Naam van YAHUSHUA MASHIACH, HIJ zal jullie niet in de steek laten, HIJ zal jullie niet teleurstellen. (Romeinen 10:13) Gehoorzaam MIJ. Geef jullie wil over aan MIJ. (Handelingen 5:29) Bestudeer en toon uzelf wel beproefd. Bestudeer de Heilige Geschriften. Weet wat MIJ, YAHUVEH behaagt, (Eféziërs 5:17) en boven alles accepteer MIJN enige geboren Zoon als de enige gerechtigheid en het enige Bloed en de enige Naam die jullie terug zal krijgen naar de Hemel. (Johannes 8:29) Voor diegenen wiens namen staan geschreven in het Boek des Levens. De Hemel is jullie enige thuis. Op deze aarde hebben jullie slechts gezworven. (2 Korintiërs 5:1-2)

Nu spreek IK woorden tot YAHUSHUA MASHIACH’s Bruid. Het zal niet lang zijn. Houd een klein beetje langer vol en IK zal MIJN Zoon gaan vertellen, “GA en verzamel JOUW Bruid naar huis.” Houd vol. Houd vol. Houd vol. Geef niet die Gezegende Hoop op. (1Johannes 3:2-3)

Luister naar de woorden door Elisabeth mond heen die IK heb gesproken. Streef ernaar om Heiliger te zijn iedere dag. Streef ernaar om behaaglijker tot MIJ te zijn iedere dag. Wat dan ook dat MIJ mishaagt, vraag voor het Bloed van YAHUSHUA MASHIACH om het te bedekken en weg te wassen. Vraag HEM om je te veranderen. Vraag HEM om je hart te veranderen. (Psalm 51:10) Vraag HEM om je gedachten te veranderen. Dat wat MIJ behaagt, zou jou moeten behagen. Want indien je MIJ niet kunt aanbidden en je MIJ niet kunt loven en je MIJ niet kunt gehoorzamen hier op aarde. (Psalm 50:23) Wat laat jou dan denken dat je dat zult doen, of dat je zult verlangen om dat te doen in de Hemel? IK geef jou dit verlangen nu op deze aarde zodat je het verlangen zult hebben tot in alle eeuwigheid om MIJ, YAHUVEH, MIJN Zoon YAHUSHUA en jouw IMMAYAH de RUACH ha KODESH die de Heilige Geest genoemd wordt te behagen. (Fillipenzen 2:12-13)

Onthoud gewoon dit, MIJN razernij, MIJN woede, MIJN furie is niet bedoeld voor diegenen die MIJ liefhebben. Het is niet bedoeld voor diegenen die YAHUSHUA MASHIACH dienen. Het is niet bedoeld voor diegenen die gewassen zijn in YAHUSHUA MASHIACH’s Bloed. Streef ernaar om Heilig te zijn. Want in deze einddagen, zegt MIJN Woord niet, “de Heiligen zullen nog Heiliger worden.” Dat betekent dat je een verlangen zult hebben om MIJ, YAHUVEH te gehoorzamen en te behagen en dat de onheilige, de heidenen, ongewassen door YAHUSHUA’s Bloed meer manieren zullen vinden om MIJ te beledigen. Om MIJN Heilige Wetten terug in MIJN gezicht te werpen. Om de 10 Geboden te verscheuren die IK de 10 Wetten noem. Om de mensen te vertellen, luister niet langer naar de verlopen Geschriften. Deze zijn degenen die gepast zijn voor MIJN verdoemenis. Degenen die kwaad doen in MIJN ogen en niet eens de betekenis van bekering kennen. (Psalm 50:16-22)

Dan heb je nog een laatste categorie. Diegenen die een voorwendsel hebben, die doen alsof ze Heilig zijn om een show te maken voor de mens. Zij zitten in hun kristallen kathedraal of zij komen in de vorm van een man genaamd Joel Osteen. Het gebroed van satan is wat IK jou noem. De voorspoed pooier prediker om je te leren om de almachtige munteenheid van welke natie dan ook je vandaan komt te aanbidden en je te vertellen om het op hen te hopen. Dezen die de valse leer prediken en jullie vertellen dat homoseksualiteit niet verkeerd is. Dat hetzelfde geslacht net zo heilig is als tussen een man en een vrouw. IK zou door en door kunnen gaan, maar het is niet nodig want je weet wat zonde is. (Openbaring 3:14-22)

Onthoud gewoon MIJN Geliefden, omdat jullie gewoon leven in deze wereld betekent niet dat jullie je moeten vormen naar het beeld van deze wereld. Maar word veranderd in MIJN Zoon YAHUSHUA jullie MASHIACH’s beeld en jullie die dit doen zullen MIJN gezicht aanschouwen. Jullie zullen onnoemelijke gunst hebben in MIJN ogen, en tot in alle eeuwigheid zullen jullie aan YAHUSHUA’s zijde zijn waar HIJ verblijft. (1Korinthe 11:1)

Dus houd vol. Laat niemand jullie scheiden door nationaliteit of kleur van de huid. Houd vol. Laat het vergoten Bloed van YAHUSHUA het enige zijn dat jullie identificeert. (Romeinen 5:9) Houd vol en IK zal jullie vasthouden en IK zal jullie niet laten gaan. Ren van zonde. Laat het niet eens een deel zijn van jullie leven. Laat satan weten dat je geen deel aan hem zult hebben.(Jakobus 4:7) Ren weg van hem. Ren weg van een ieder die jullie verlokken om te zondigen. Berisp hen en vrees niet om hen te beledigen.

En wat betreft iedereen die deze profetieën vals noemt. Weet gewoon dit; jullie onthulden wie jullie echte vader is. Hoe kunnen jullie deze Profeet vals noemen wanneer ieder woord wordt gepredikt tot Heiligheid en een berisping tot zonde? Het laat zien aan wie jullie echt toebehoren. Het laat zien waar jullie voorbestemd zijn om heen te gaan. Door jullie daden ruk IK het masker van jullie gezicht af zodat allen de rotte vrucht binnenin jullie kunnen zien. Jullie gebruiken de naam Jezus Christus en toch, jullie kennen HEM niet eens. Jullie roemen dat jullie niet een profeet zijn. Maar wat is een ware Profeet? Het is een vriend van YAHUVEH met wie HIJ ZIJN geheimen deelt. En jullie hebben gelijk, jullie die jezelf heilig noemen en er is geen heiligheid vanbinnen, voor MIJ zijn jullie geen vriend. Jullie kunnen alleen een man of vrouw misleiden. Jullie kunnen niet de Schepper misleiden. Jullie kunnen niet de enige MASHIACH misleiden. Laat de waarheid gezegd worden er is geen Heilige Geest in jullie.

Dus MIJN Geliefde Kinderen, IK verzamel MIJN schapen en MIJN lammeren bij elkaar. Waarschuw! Waarschuw! Waarschuw, wanneer jullie een wolf zien. Ben niet bang om te beledigen. Waarschuw vooral MIJN nieuw kleine baby lammetjes en sluit geen, geen compromis met zonde. (Hebreeën 10:26-27)

Einde van het Woord

Elisabeth sprekende: Dat is alles dat ik hoor. Dank U, Abba YAHUVEH. Dank U voor het voort spreken van dat Woord. Er was een droom van _______ voor nodig om dit alles op te roeren.

Abba YAHUVEH, het maakt iemand niet beter of zij nu Ethiopische Joden zijn, of zij nu wit zijn, of zij nu Chinees zijn, of zij nu Koreaan zijn, het maakt niet uit welke nationaliteit zij zijn. We zijn alleen verenigd door het vergoten Bloed van YAHUSHUA onze MASHIACH heen. Dit is de boodschap die U heeft gegeven.

Dank U, Dank U, Dank U, Dank U. Dank U voor nog een onverwacht Woord dat voort kwam gewoon door onze geliefde zuster die deze droom deelde die U niet eens aan haar gaf maar U liet er iets goeds uit voortkomen. Want alle dingen werken waarlijk samen ten goede omdat wij van U zijn en wij geroepen zijn tot UW doeleinde om U alle Lof, Eer en Glorie te brengen. Om de Naam van YAHUSHUA onze geliefde MASHIACH op te heffen zodat alle mensen zullen naderen.

In de naam van YAHUSHUA onze geliefde MASHIACH

Dank U, Dank U, Dank U. Dank U voor het opnieuw voort spreken van deze Woorden van U vanuit deze lippen van klei in YAHUSHUA’s Naam bid ik.

Amen

Oh Wow, en het is nog een maand vandaag. Dit is wat schat? Dit is 6 jaren, 11 maanden dat mijn man en ik getrouwd zijn en de volgende maand zal ons 7e jaar zijn. Dus dit is als onze maandelijkse feestdag hier dat ons verteld is geweest (om te vieren) en we hebben een nieuw Woord vandaag.

In YAHUSHUA’s, voor UW Glorie alleen, bidden wij.

Amen

Gelukkige Feestdag Schat.

Gesproken door Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah heen
7 Februarie, 2009

Indien deze Profetie u tot een zegen is geweest dan email mij alstublieft en laat het mij weten.


Geliefde Familie in YAHUSHUA onze MASHIACH,
Kunnen jullie geloven dat wij in zulk een kwaadaardige tijden leven? Kunnen jullie geloven dat het nog erger gaat worden? YAHUVEH heb alstublieft genade met ons die deze dingen niet kunnen stoppen, maar ermee doorgaan om ertegen te bidden.

Een baby meisje dat geaborteerd werd bij een abortuskliniek met 23 weken oud en zij leefde. Zij werd opgepakt door de zuster en eruit gegooid als vuilnis in een vuilniszak en verwijderd! Dit allemaal voor de ogen van de 18 jarige moeder, bij gebrek aan betere woorden. Dit is niet een moeder die zoiets zou toelaten!

Ik (Elisabeth) gaf geboorte aan identieke tweeling zonen die nu in de 20 zijn en zij werden geboren in de 28e week. Toen ik dit las huilde ik voor dit baby meisje die verworpen werd als vuilnis!

Ik krijg emails van vrouwen die aan het denken zijn aan abortus, en van mannen die willen dat ik bid dat hun vriendin niet doorzet met de abortussen.

Eén vrouw zond ons een foto van de baby die geaborteerd zou zijn geweest indien zij niet naar deze bediening zou zijn gekomen en overtuigd werd onder het lezen van de profetieën en het zien van de abortus pagina’s. Zij bewaart haar baby als een schat en wij hebben de vreugde om te weten dat door YAHUVEH die deze bediening gebruikt, het leven van één baby’tje eindelijk werd gered.

Dit is niet de eerste keer dat het onderstaande verhaal is gebeurd, het is slechts het meest recente dat het nieuws haalde. Ik vraag aan allen die dit lezen om te doen zoals ik gedaan heb en YAHUVEH te vragen om onmiddellijk wraak te nemen op allen die deelnamen in de moord van deze onschuldige baby.

Ik bid ABBA YAHUVEH dat U geen genade hebt en ABBA YAHUVEH in de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH vraag ik U of u deze mensen die aan deze moord en marteling deelnemen in de wijnpers van uw toorn wilt werpen op deze aarde en in de hel. Ik bid dat Uw ongemengde toorn zal neerkomen op allen die deze wetten goedkeuren die abortus legaal noemen, en op alle mensen die dit aanmoedigen. Ik bid de toorn van YAHUVEH in de Naam van YAHUSHUA onze MASHIACH op alle dokters, zusters, moeders die geen berouw tonen en niet wegkeren van dit kwaad.

Ik bid dat U zinkgaten zult zetten onder de gebouwen over deze wereld, die de grond zullen openbreken en iedereen levend naar de hel zullen nemen zoals U deed in de dagen van oudsher. (Numeri 16:1-33) Toon berouw en keer weg van dit kwaad! Jullie, die onschuldige baby’s vermoorden, zijn de gave van leven terug aan het gooien in het gezicht van onze SCHEPPER ABBA YAHUVEH! Heilig Geschrift zegt “Wraak komt mij toe zegt YAHUVEH, IK zal het vergelden!!

Mijn persoonlijk gebed is dat de politici die deze wetten goedkeuren zullen weten hoe het voelt als YAHUVEH jullie eerstgeboren kinderen zal nemen, of diegenen die jullie liefhebben met ZIJN eigen hand!

Het oordeel dat de kwaadaardige farao leed in de tijd van Mozes zou op jullie huishoudens gebracht moeten worden, dat is mijn gebed in de Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH ook bekend als JEZUS CHRISTUS. Oh ik betreur dat diegenen die abortus goedkeuren geboren werden, of dat zij toegestaan werden door YAHUVEH om zelf kinderen te hebben.

Elisabeth

Hier is een artikel dat ik recentelijk vond op Drudge Report.
Fla. Dokter onderzocht in Abortus waar levend geboren baby in vuilniszak geworpen en weggegooid werd.

Achttien en zwanger, Sycloria Williams ging naar een abortus kliniek buiten Miamien betaalde $1,200 aan Dr. Pierre Jean-Jacque Renelique om haar 23-weekse zwangerschap te beëindigen.

Drie dagen later, zat zij in een achteroverleunende stoel, geneeskundig behandeld om haar baarmoederhals te verwijden en anders om haar gereed te maken voor de procedure. Renelique arriveerde alleen niet op tijd. Volgens Williams en het Florida Departement van Gezondheid, ging zij in barenspijn en baarde een levend baby meisje.

Wat Williams en het Gezondheid Departement zeggen dat als volgende gebeurde heeft mensen ontzet aan beide kanten van het abortus debat: Eén van de eigenaars van de kliniek, die geen medische licentie heeft, knipte de navelstreng van het kind. Williams zei dat de vrouw de baby plaatste in een plastic “biologisch gevaarlijk” zak en het eruit gooide.

Politie vond de tot ontbinding overgaande overblijfselen in een kartonnen doos een week later na anonieme tips te ontvangen.

”Het scheelt mij niet wat jullie politici zijn, wat jullie moraliteiten zijn, dit zou niet aan het gebeuren moeten zijn in onze gemeenschap,” zei Tom Pennekamp, een advocaat uit Miami die Williams vertegenwoordigt in haar rechtszaak tegen Renelique (ren-uh-LEEK’) en de eigenaren van de kliniek. Het Ministerie van Gezondheid van de staat zal Renelique’s zaak horen in Tampa op Vrijdag en bepalen om hem wel of niet te ontdoen van zijn licentie. De moord divisie van de advocaten is aan het onderzoeken, hoewel geen aanklachten in zijn gediend. Terry Chavez, een woordvoerster bij de ‘Miami-Dade State Attorney’s Office’, zij dat de rechtseisers een beslissing aan het naderen waren.

Renelique’s advocaat, Josehp Harrison, noemde de aanklachten op hun best “ondoordacht en incompleet” in een email aan De Geassocieerde Pers. Hij voorzag niet in details.

De zaak heeft de antiabortus gemeenschap nijdig gemaakt, hetwelk de akties van de kliniek bestrijdt en constitueert als moord.

”De baby werd gewoon behandeld als een stuk vuil,” zei Tom Brejcha, president van De Thomas More Society, een stevige wet die ook Williams vertegenwoordigt. “Mensen over het hele land zijn gewoon verbijsterd.”

Zelfs diegenen die abortus rechten steunen zijn bezorgd over de aanklachten.

”Het schokte mij echt,” zei Joanne Sterner, president van de Broward County hoofdstuk van de Nationale Organisatie voor Vrouwen, na het herinzien van de administratieve klacht tegen Renelique. “Ik weet dat er klinieken zijn zoals deze. En ik hoop dat wij vrouwen ervan kunnen weerhouden om naar dit soort klinieken te gaan.”

Volgens de staatregisters, ontving Renelique zijn medische training bij de Staatsuniversiteit van Haïti. In 1991, volbracht hij een vierjarige residentie in verloskunde en gynaecologie bij ‘Interfaith Medical Center in New York.

New York registers tonen dat Renelique op z’n minst vijf betalingen van verkeerde medische handelingen heeft gemaakt in de laatste tien jaar, de omstandigheden van hetwelk er geen details waren in de aanklachten.

Verscheidene pogingen om Renelique te bereiken waren zonder succes. Sommige van zijn kantoornummers werden verbroken van verbinding, geen huisnummer kon er gevonden worden en hij beantwoordde geen boodschappen die bij zijn advocaat werden achtergelaten.

Williams worstelde met de beslissing om een abortus te hebben, zei Pennekamp. Zij sloeg een verzoek voor een interview af dat door hem gemaakt werd.

Zij concludeerde dat zij niet de hulpmiddelen of de volwassenheid had om een kind op te voeden, zei hij, en ging naar de Miramar Women’s Center op 17 Juli, 2006. Sonograms duidden aan dat zij 23 weken zwanger was, volgens het Ministerie van Gezondheid. Zij ontmoette Renelique bij een tweede kliniek twee dagen later.

Renelique gaf Williams laminaria, een drug die haar baarmoederhals verwijdt, en schreef haar drie andere medicaties voor, volgens de administratieve aanklacht die ingediend werd door het Ministerie van Gezondheid. Haar werd verteld om nog naar een andere kliniek te gaan. Een Gynaecologisch Diagnostisch Centrum in Hialeah, waar de procedure de volgende dag uitgevoerd zou worden, op 20 Juli, 2006.

Williams arriveerde in de ochtend en werd meer medicatie gegeven.

De verklaring van het Ministerie van Gezondheid gaat door als volgt: Net voor de middag begon zij zich ziek te voelen. De kliniek contacteerde Renelique. Twee uren laten, was hij nog steeds niet opgedaagd. Williams ging in barenspijnen en baarde de baby.

”Zij kwam oog in oog met een mens,” zei Pennekamp. “En dat veranderde alles.”

De aanklacht zegt dat één van de eigenaren van de kliniek, Belkis Gonzalis binnen kwam en de navelstreng doorknipte met een schaar, erna de baby plaatste in een plastic zak, en de zak in een vuilnisbak.

Williams’ rechtszaak biedt een grovere verklaring: Zij zegt dat Gonzalez de baby van de achteroverleunende stoel afsloeg waar zij geboorte had gegeven, op de vloer. De navelstreng van de baby was niet geklemd, hetwelk haar toestond om leeg te bloeden. Gonzalez schepte de baby, moederkoek en nageboorte in een rode plastic ‘biologisch gevaarlijk’ zal en wierp het naar buiten.

Geen werkend telefoonnummer kon er gevonden worden voor Gonzalez, en een advocaat die de kliniek in het verleden heeft vertegenwoordigd beantwoordde niet een bericht.

Met 23 weken, zou een normaal gesproken gezonde foetus een magere maar legitieme kans van overleven hebben. Een vierling die vorig jaar geboren werd met 23 weken bij het Nebraska Medisch Centrum overleefde het.

De lijkschouwing bepaalde dat Williams’ baby – zij noemde haar Shanice – haar longen met lucht had gevuld, hetwelk betekent dat zij levend geboren is geweest, volgens het Ministerie van Gezondheid. De oorzaak van dood werd gelijst als extreem voortijdig.

Het Ministerie van Gezondheid gelooft dat Renelique verkeerde behandeling beging door het falen in het verzekeren dat gediplomeerd personeel aanwezig zou zijn toen Williams daar was, met nog andere misstappen.

Het departement wil dat de Commissie van Medicijnen, een apart agentschap, permanent Renelique’s licentie intrekt, samen met andere straffen. Zijn licentie is huidig beperkt, hem toestaande om alleen abortussen uit te voeren wanneer een andere gediplomeerde dokter aanwezig is en zijn medische registraties kan herinzien.

Zouden aanklagers aanklachten van moord indien, dan zouden zij moeten bewijzen dat de baby levend geboren werd, zei Robert Batey, een professor van criminele wet bij Stetson Universiteit College van Wet in Gulfport. De verdediging zou misschien twisten dat het kind zowieso geboren zou zijn, maar de meeste rechtszittingen zouden dat argument niet toelaten, zei hij.

“Het bespoedigen van de dood van een individu die terminaal ziek is, wordt nog steeds beschouwd als het veroorzaken van de dood van dat individu,” zei Batey. “En ik denk dat een rechtszitting op gelijke wijze zou beslissen in dit type zaak.

President Obama's eerste prioriteit!!

Bent u ervan bewust dat afgelopen vrijdag President Obama een wetgeving tekende, toestaande dat ons belastinggeld gebruikt gaat worden om internationaal abortussen te financieren? Het is te laat voor ons om er iets aan te doen.

Maar wij kunnen nog steeds vechten tegen de FOCA (Freedom of Choice Act) hetwelk voort aan het komen is. Deze wetgeving zal abortus vereisen tot en met het moment dat een vrouw geboorte geeft, en het crimineel maakt voor onze ziekenhuizen, dokters, en zusters om bezwaar te maken tegen het uitvoeren van abortussen.

De onderstaande link zal u toestaan om een petitie te tekenen om de FOCA te bestrijden. Waarom vechten zij zo hard om de rechten van terroristen te beschermen, maar onze baby’s te doden?

http://www.fightfoca.com/