Profetie 108

IK, YAHUVEH, Zal Spoedig De Geest Van Verwoesting Loslaten Op Aarde!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah heen
9 maart, 2009
Een woord voor Purim 2009


* * * * * * *

Na het Boek van Ester gelezen te hebben en dan voor de Troon van YAHUVEH te gaan in gebed met mijn echtgenoot Niko en geliefde zuster, was ik YAHUVEH aan het vragen of HIJ een Woord had dat HIJ graag zou willen spreken op deze Purim. Dit is het Woord dat gesproken werd.

Geluids Band:

Elisabeth: Ik hoor HEM steeds zeggen, IK zal tot MIJN dochter spreken, maar nu is het nog niet de tijd.

Niko: UW tijd is perfect.

IK, YAHUVEH, Zal Spoedig De Geest Van Verwoesting Loslaten Op Aarde!


Want de Woorden die IK spreken zal, zullen van VUUR zijn. Weet gewoon dat jij voor MIJ fonkelt, al diegenen die in MIJN heiligheid en MIJN waarheid wandelen, zij die waarlijk weten wat Purim inhoudt en waar het over gaat. Weet gewoon dit, jij fonkelt voor MIJ, je draagt de mooiste gewaden, want er kan geen mooier gewaad zijn dan het Kleed van Gerechtigheid dat MIJN Zoon YAHUSHUA om jou heen doet. Weet dit gewoon, terwijl de vijanden de verwoesting van de heiligen plannen, zo weet IK ook hoe IK het onheilige zal vernietigen.


Nu is het nog niet de tijd om Woorden van VUUR voort te spreken MIJN Dochter. Wees geduldig. IK geef juist die paar woorden van bemoediging aan jou. Dat IK jouw ABBA YAHUVEH behaagt is. IK ben behaagd met MIJN spiritueel Israël, zij die wandelen in de voetsporen die IK verordend heb voor hen als heilig, zij die hun oren neigen naar ieder woord dat IK spreek. MIJN Kinderen, MIJN Baby’s, MIJN Bruid, MIJN Gekozenen en MIJN Uitverkorenen, jij die geen trots neemt in wie jij bent of wat je tot stand kan brengen, maar jouw trots is in wat IK, YAHUVEH doet, wat IK, YAHUVEH door MIJN Zoon YAHUSHUA jouw MASHIACH volbreng.


Blijf gewoon doorgaan met bidden, zoals IK Mordekai het onderscheidingsvermogen gaf om te weten waar de vijanden waren en welke plannen zij hadden gemaakt om de heiligen te verwoesten. Bid voor onderscheiding dat IK jou altijd zal laten zien waar de vijand is verstopt, zelfs als het te midden van jou is. Weet gewoonweg dit, wie dan ook die zoekt te verraden en diegenen die deel zijn van deze bediening, zij die plannen om deze bediening te vernietigen, zij die liegen over deze bediening, zal IK met MIJN eigen hand zegt YAHUVEH vernietigen, net zoals IK Haman en zijn 10 zonen en al diegenen die opstonden tegen hen die IK op voorhand veilig hield vernietigde. Je ziet in deze eind tijden weet IK al en maakt niet uit wat de vijand doet, heb IK al verordend wie IK veilig zal houden in de palm van MIJN hand, waar geen mens hen eruit kan plukken. Net zoals in de dagen van oudsher had IK al verordend dat IK Mordekai en Ester veilig zou houden.

Niets is veranderd, maar wees gereed Elisabeth want een ander woord staat bijna te komen en het zal vol van MIJN VUUR wezen, maar nogmaals dit is niet de tijd om het los te laten. Weet gewoonweg dit, IK, YAHUVEH zal me nooit verontschuldigen voor wat IK heb gedaan tegen Sodom en Gomorrah en de andere steden die hun voorbeeld volgden en IK, YAHUVEH beloof dit, IK ga bijna de geest van verwoesting loslaten op deze aarde en IK ga dingen toelaten om te gebeuren dat nog niet is gebeurd op de mate dat het zal gaan plaatsvinden.

Maar weet dit, IK vertel jou dit niet om jou beangstigd te maken, maar om jou gerust te stellen, zij die waarlijk tot YAHUSHUA behoren, zij die bedekt zijn door MIJN Zoon YAHUSHUA jouw MASHIACH’s vergoten Bloed, die werkelijk hun wil en hun leven overgeven aan HEM en ernaar streven om ieder bevel van de Hemel boven te gehoorzamen, zal IK ervoor zorgen om jou veilig te houden. Blijf vasthouden aan jouw geloof, want satan wil jouw geloof meer hebben dan dat hij jouw leven wil hebben. Dus houd stevig vast aan jouw geloof en kijk wat IK doe met de vijand. Kijk wat IK doe met hen die alles willen vernietigen wat heilig is. Kijk wat IK, YAHUVEH zal doen, want hun lot zal veel erger wezen dan Haman en zijn 10 zonen.


Leef jouw leven iedere dag en zeg, “Hoe kan ik U meer behagen ABBA YAHUVEH? Hoe kan ik U meer behagen YAHUSHUA mijn MASHIACH? Hoe kan ik U meer behagen kostbare RUACH ha KODESH, mijn IMMAYAH, mijn MAMA WIJSHEID?”

En jouw MAMA WIJSHEID zal jou de wijsheid geven om dit antwoord te weten.Oh, hoeveel IK van jou houd. IK weet wie van MIJ zijn. IK ken de namen van wie van MIJ zullen zijn terwijl zij uiteindelijk als laatste hun wil aan MIJ overgeven en het vergoten Bloed van YAHUSHUA aannemen om hun zonden weg te wassen. Maar zij weten dat dat niet genoeg is, zij weten dat zij moeten wegkeren van het kwaad. IK weet wie jij bent.

Dat zijn de woorden van bemoediging die IK tot jou te zeggen heb op deze Purim dag van 2009. Het maakt niet uit MIJN kinderen, maak geen zorgen onder jullie zelf of het nou deze dag is of die dag, want de tijden zijn veranderd door de mens, maar IK ken jouw hart. Het eert MIJ dat jij MIJN troon nadert zoals een Ester en dat IK MIJN Scepter uit houd en ZIJN Naam is YAHUSHUA, MIJN eniggeboren Zoon en IK ontvang jou en jouw aanbidding en jouw lof zijn tot MIJ gekomen als een zoete geur. Dus blijf fonkelen voor MIJ te midden van deze drek hoop van een aarde, IK kijk vanuit de Hemel en IK zie jou fonkelen en IK ben geëerd.

Eind van het woord

(URGENTE WAARSCHUWING: De fonkel die YAHUVEH ziet is NIET de fonkel van het valse goud stof waar YAH over had gewaarschuwd in Profetie 32 -
Pas Op Voor De Gouden Koorts Herleving! Lees alstublieft deze Profetie opnieuw en waarschuw de mensen!)

Dit is het fonkel waar YAHUVEH over spreekt. Hier zijn wat stukken van voorgaande Profetieën waar YAHUVEH zegt ZIJN Schatten fonkelen voor HEM.


Van
Profetie 91 - John Hagee, U Bent Ten Dode Opgeschreven, zeg IK, YAHUVEH!


MIJN Geliefde Schatten, de weinigen die IK heb die fonkelen als een dure edelsteen... IK kijk vanaf MIJN Troon in de Hemel en IK zie de ontlasting van onmenselijkheid want dat is waar satans kinderen op lijken aan MIJ, stapels van ontlasting. De stank reikt tot aan de Hemel. Hollywood is niets meer dan satans speelplaats en werkelijk hel heeft in bezit de 'Wie is Wie in Hollywood.' Maar, ziet u, IK heb over de hele wereld deze kleine fonkelende juwelen die MIJ herinneren zelfs in MIJN woede en razernij, IK kan hen zien fonkelen, omzoomd door de ontlasting overal eromheen. Maar u fonkelt omdat MIJN kostbare, kostbare, kostbare Geliefde GEEST binnen is en u fonkelt.Van Profetie 95 - YAHUSHUA ha MASHIACH Zegt, Pak Uw Wapen Op, IK ben LEVEND!

De tijd is zo kort nu. De lammeren worden plotseling schapen. IK giet MIJN Waarheid voort. IK voed hen op want er is geen tijd om voor lang baby's te blijven. IK eis Heiligheid meer dan ooit te voren want boosaardigheid raast overal rondt. IK kijk voor de sprankeling van edelstenen wanneer IK en MIJN Vader neer kijken op deze aarde. Zie, diegenen die MIJ toebehoren, zij sprankelen als de felst schijnende edelsteen, terwijl MIJN licht op hen neer schijnt. Maar waarlijk jullie zitten in en zijn omringd met de uitwerpselen der mensheid. En IK kijk voor de sprankeling en de edelstenen en IK weet precies waar zij zijn en zelfs vanuit de Hemel kan IK de meest kostbare van MIJN juwelen aanschouwen. Dat is een ieder van jullie die MIJ op de eerste plaats zetten in jullie leven en jullie liefde, die ernaar streven om te gehoorzamen ten koste van alles. Die satan berispen en hem laten weten dat hij geen deel aan jullie zal hebben. Jullie zijn MIJN kostbare juwelen.

Gesproken door Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah
9 Maart, 2009

Als deze Profetie een zegen was geweest voor jou, email alstublieft en laat het mij weten.