Profetie 10

NEEM TERUG WAT SATAN HEEFT GESTOLEN!


Gegeven aan Pastor Sherrie Elijah op 4 December 1997

* * * * * * *

Oh Machtige Krijgers, op een dag zullen jullie, “Gij goed en getrouw kind, kom nu binnen en rust maar voor een korte tijd langer en jouw Bruidegom komt eraan” horen. Houd stevig vast aan de zoom van MIJN gewaad. Houd stevig vast en laat niet los. Hoewel je doodop en moe wordt, het is ter wille van MIJ dat je lijdt. Want dit is niet jouw werk of jouw bediening, maar van MIJ. Het is ter wille van YAHUSHUA (Jezus) dat je zwoegt en je werkt niet voor niets. Want Geliefde, hoor je de RUACH ha KODESH (Heilige Geest) jou vertellen?

Er is niet één luxe die je hebt achtergelaten dat je niet samengedrukt, door elkaar geschud en overvloedig zult terug krijgen. Zal IK niet aan jou boezem geven en ervoor zorgen dat men geeft en steunt dat wat van MIJ is en niet van jou? Want jouw rijkdom is niet van deze wereld, maar voor de wereld die komt, zo zegt YAHUVEH. Jouw rijkdommen MIJN Geliefde zijn voor jou in de Hemel opgeslagen. Jouw rijkdommen zijn de zielen die je naar MIJ hebt toegebracht. Jouw rijkdommen zijn de gaven die IK om niets aan jou heb gegeven. Jouw rijkdommen zijn de machtige gebedskrijgers die jou beschermen en steunen met hun gebeden. Jouw rijkdom is om te weten dat je omringd bent door een wolk van getuigen en zij kijken naar alles wat je doet en zegt, want het is voor MIJN Glorie en omwille van MIJ dat je zonder hebt gedaan.

Je hebt veel vervolging gekend, maar weet dit, de vijanden die tegen jou opstaan heb IK niet gezonden en heb IK niet doorheen gesproken. Wees niet misleid, als ze jou niet op tillen, zetten zij jou neer. Indien diegenen die zeggen ‘ik ben jouw vriend’ en jou toch niet steunen in de kleine dingen, dan zullen ze ook niet trouw zijn in grote dingen. Wees waakzaam, want niet allen die Heer zeggen zijn MIJN Kind of dienaar. Niet allen die vriend zeggen is jouw vriend.

Dus IK zeg tot jou, “Je bent omringd met hen die zeggen, “Maar ik ben je vriend,” en toch weten zij niet wat het woord vriend en trouw is. Zij zijn Judassen die gestuurd zijn om jou te verraden, maar IK waarschuw je nu door je zuster heen, deze Profeet, zodat je waakzaam zal wezen. Zij hebben hun eigen doelen; hun eigen agenda’s om henzelf te promoten. Wees waakzaam, want je zult nu duidelijk zien wat je eerder niet duidelijk zag. Je hebt deze dag een nieuwe gave gekregen en IK spreek het nu voort door deze zuster van jou heen, MIJN vaatwerk gevuld met MIJN RUACH ha KODESH.

Wat zij zegt zal gebeuren terwijl je deze brief leest die goddelijk geleid is in jouw handen. MIJN Geliefde IK geef jou een nieuwe zalving, zodat je kunt zien in de diepte van mensen hun zielen. Je zult een grotere gave van onderscheiding hebben als voorheen. Maar je zult het niet leuk vinden wat je ziet, want er komen diegenen waarvan je dacht dat je die kon vertrouwen en je zult er achterkomen dat je ze helemaal niet kan vertouwen. Zij zijn Judassen in vermomming. Wees waakzaam, want ze zullen zo ver gaan dat ze het kwade jou zien overkomen. Toch vertel IK jou dat wanneer je dit ziet, berisp ze in MIJN NAAM, en je zult de vijand in zeven verschillende richtingen zien rennen. Ze zullen rennen voor dekking, want op deze dag geef IK jouw ook een nieuwe gave van vrijmoedigheid.

Want IK ben niet alleen een Almachtige GOD van liefde, maar ook van oorlog en IK heb oorlog bepaald op MIJN vijanden. IK ga jou gebruiken om de naties te berispen die tegen MIJ opstaan en alles dat Heilig is. Deze woorden zijn niet en zullen niet jouw eigen woorden zijn, want je zult weten wanneer te spreken en wanneer je niet moet spreken. Je zult doorgaan met het verzamelen van MIJN Kinderen, terug nemen wat de vijand gestolen heeft en ze aan MIJ presenteren.

Jij bent een levend offer aan MIJ. Het werk dat je doet is niet gedaan in jouw kracht en macht, maar onder MIJN kracht en macht. Hoewel je vaak moe bent, herinner je om op MIJN kracht aan te roepen en MIJN vrijmoedigheid. Herinner je om MIJN moed en MIJN gaven aan te roepen, want je zult kwade machten ontmoeten. Zij die het kwaad beoefenen, bidden tot andere goden en toch zul je hun vloeken overmeesteren met MIJN Bloed dat vergoten is op Golgotha met het woord van jouw getuigenis en met het woord van MIJN Getuigenis.

Wanneer kracht aan jou gegeven is, de kracht van MIJN NAAM, Woord en Bloed, gebruik het om de vijand te verslaan. Berisp de vijand in MIJN NAAM. Negeer ze niet, want het negeren werkt alleen om hen krachtiger te maken. Stel de vijand bloot en alle trucjes van de vijand en je zult voorspoedig zijn op manieren waarvan je niet afweet.

MIJN Geliefde, Oh hoe IK ernaar verlang om jou in MIJN armen te wiegen en op een dag zal IK dat. Want wanneer je de eenzaamheid voelt, dat is wanneer IK het dichtst bij ben. IK sta met jou terwijl je voor MIJ staat. De poorten van de hel zullen niet over MIJN Kerk zegevieren. Jij bent MIJN Kerk. Wanneer jij je verlaten en vergeten voelt, hoewel je Mij niet kunt zien, zul je weten dat IK daar ben. IK zal jou nooit verlaten nog in de steek laten en IK houd van jou met een liefde die geen mens kan beginnen te vergelijken. IK ken MIJN Kinderen, MIJN Krijgers en MIJN Bruid. Jij bent dit alles en veel meer, IK Profeteer nu door MIJN Handmaagd heen, die niet weet wat ze vervolgens gaat zeggen.

IK neem jou naar een hoger niveau waar je nog niet geweest bent. Wees gereed, want wanneer de vijand jou omringt weet dit, het is omdat de vijand weet dat je niet van deze wereld bent, maar alleen in deze wereld en je bent in deze wereld om MIJ te dienen, MIJN wil doende, terwijl IK MIJN RUACH HA KODESH gaven om niets over je heen giet. Wat eerst moeilijk was, zal makkelijk worden. Wat eerst makkelijk was, daar zul je van denken dat het moeilijk is geworden.

Dat is omdat IK jou hoger breng, dan je tot dus ver geweest bent. Je zult zijn als Petrus en IK zal zeggen, “Gooi je net dieper in de zee,” en je zult zeggen, “Maar Vader ik heb dit niet eerder gedaan, of ben daar al geweest.” En IK zal zeggen, “Maar Geliefde de vissen zijn in overvloed aan de andere kant. Werp je net aan de andere kant. Ga de gebieden in waar je nog niet aan gewaagd hebt. Vrees niet, want IK ben de Meester Visserman.” IK weet welk aas IK moet gebruiken wanneer IK jou de zee in werp. Je zult niet met lege handen terug komen. Vertrouw enkel op MIJ en IK zal jou leiden en gidsen om nog grotere vissers van mensen te zijn.

Wat zij in MIJN NAAM gesproken heeft zal gebeuren. IK begin niets goeds zonder het af te maken. De bediening waaraan je toevertrouwd bent, zal met sprongen vooruit gaan. De gehele hel zal sidderen, want ze zullen zien dat je steeds meer in hun territorium komt en de gevangenen terug neemt en ze vrij zet in MIJN NAAM.

Lees deze profetie luid op, want de kracht zit niet alleen in het geschreven woord, maar ook in het gesproken woord. Lees dit aan anderen voor, zodat zij in overeenstemming zullen staan. Wees niet verbaasd op de jaloersheid en de hebberigheid dat zal oprijzen rondom jou, want IK zorg er nu voor dat de schilfers van je ogen zullen afvallen en dat wat je weigerde te erkennen duidelijk zult zien. Dat wat je niet wilde horen, dat je dat duidelijk zult horen.

MIJN Geliefde weet dit; alles wat gebeurd is gedirigeerd door de handen van de Meester. Hoewel het kwaad lijkt te zijn, IK zal het doen omkeren tot goed. Zelfs satans plannen zal IK omdraaien en jou op een machtige manier bevrijden. Mensen zullen moeten erkennen dat de GOD die jij dient, YAHUSHUA ha MASHIACH nog steeds regeert, heerst en leeft en er is niemand zoals IK.

Wanneer je bidt, zullen blinde ogen geopend worden, dove oren horen, doden zullen opnieuw leven, zielen zullen gered worden, vijanden zullen vallen, net zo zeker als David Goliath versloeg. De vijanden zullen door MIJN hand alleen vallen. Maar IK zal de woorden van berisping spreken, wanneer ze tegen jou opkomen met hun vloeken. Jij zult zeggen, “De GOD die ik dien, YAHUSHUA ha MASHIACH is groter dan welk kwaad dan ook dat je tegen mij kunt doen, en HIJ zegt dat niet één haar op mijn hoofd verloren zal gaan indien ik niet bang ben en ik ben niet bang voor welk mens of duivel, want ik houd de sleutels tot de Hemel vast, YAHUSHUA is die Heilige Sleutel.”

Profeteer dit tot hen, zo zegt YAHUVEH der Heerscharen, “Het zullen de vijanden zijn die opstaan tegen mij en mijn leven en verwoesting van de bediening zoeken die vergaan zullen. Door de hand van de levende GOD, die zegt wees niet misleid, IK ben niet gemakkelijk te bespotten. Zij zullen oogsten wat ze gezaaid hebben. Maar MIJN dienaar zal niet sterven, maar leven om MIJN werken te verkondigen.” Zo zegt YAHUVEH der Heerscharen, want het is een beangstigend iets voor MIJN vijanden om te vallen in de handen van een levende GOD, maar er is beschutting en liefde voor jou daarin MIJN Geliefde.

Doe wat IK jou heb bevolen deze dag, zoals IK MIJN Dochter de woorden heb gegeven om aan jou te zeggen MIJN Geliefde en ga voorwaarts en heb de overwinning in YAHUSHUA ha MASHIACH’S NAAM. Alpha en Omega AlmightyWind Holy Ghost Fire Ministries.

Gegeven aan Kind, Strijder en Bruid van YAHUSHUA, Profeet Sherrie Elijah op 4/12/1997

* * * * * * *