Profetie 110

Mijn Schapen Hebben Geen Bezorgdheid Of Ongerustheid, Want IK Sla De Wolven Weg!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah
Gegeven op 5 April, 2009
Vrijgegeven op 10 April, 2009


(Van Profetie 105, YAHUVEH zei om dit te plaatsen op alle Profetieën van nu af aan: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of een vrouw, zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand, niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond, het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de Shkhinyah Glorie's wind die over deze aarde blaast, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Jesaja 42:8)

Notitie: Amightywind is op het internet geweest voor 14 jaren maar wordt 21 jaar oud op 10 April, 2009. Deze Bediening heeft 21 jaar bestaan maar is slechts 14 jaar op het internet geweest. Ik hoop dat dit alle verjaardagen duidelijk maakt en de vieringen die gevierd worden. Iedere verjaardag en viering die deze bediening heeft is een overwinning in YAHUSHUA onze MASHIACH omdat de duivel deze Bediening heeft proberen te stoppen zelfs voordat ik geboren werd.

* * * * * * *

Niko, roep het luid genoeg zodat iedereen duidelijk de overwinning kan zien die deze bediening heeft gehad voor 14 jaren op het internet. Zet de datum 10 April in grote letters want dat wat de vijand zei dat vernietigd zou worden in Indiana de plek van de geboorte pijnen van deze Bediening. Op 10 April, 2009 heeft niet alleen geleefd en wereldwijd gebloeid en gegroeid om 21 jaar oud te zijn. Dit is niet de overwinning van een man of vrouw, dit is de overwinning van jullie ABBA, de overwinning van jullie YAHUSHUA, de overwinning van jullie geliefde RUACH ha KODESH, jullie IMMAYAH.

Dus IK wil dat niemand hiervoor hoeft te gaan zoeken. IK wil het recht in het gezicht van de vijand want dit is een dag van grote overwinning. Elisabeth, toen IK jou plaatste op dit internet, hoe weinig, hoe weinig en hoe ver daartussen waren de vrouwelijke Profeten. Jij hebt de weg geplaveid en IK gebruik jou om te doen wat nooit gedaan is geweest want jij Profeteert in Heilige Tongen. Je kunt niet eens de impact bevatten dat dit heeft op de vijand terwijl het gedragen wordt over heel de luchtgolven tot de vier uithoeken van de aarde. Jouw stem vol van MIJN zalving, vol van MIJN kracht, opgeslagen niet alleen in geprint materiaal, niet alleen op computers en cd’s maar op ipods, op cassetterecorders want het is niet alleen het geschreven, het is gesproken.

Dus deze dag wordt niet alleen gevierd op aarde maar het is gevierd aan het worden in de Hemel. Niet alleen jouw lichamelijke geboorte maar de geboorte van de Bediening op het internet en op 10 April, 21 jaar geteld door menselijke tijd. Op een dag in de hemel, en het is niet ver weg, al diegenen die jou hielpen zullen de resultaten zien van de trouw van één piepklein, piepklein zaadje dat begon als een klein begin. IK gebruik het niet alleen nu, maar het zal gebruikt worden zelfs in de Grote Verdrukking en MIJN waarheden zullen doorgaan om de mensheid vrij te zetten als zij geloven.

Nu Elisabeth (Lees Elisabeth's Getuigenis) jij weet waarom de vijand altijd wilde dat jij stierf en wanneer het niet door satans handen was, was het door jouw eigen hand dat je het zou proberen. Maar door de Naam en het Bloed van YAHUSHUA jouw MASHIACH heb jij niet alleen de overwinning maar al diegenen die luisteren en geloven.

MIJN Geliefde Zoon Niko, MIJN Neeky, (ik heb geen idee hoe ik dit moet spellen maar dit is hoe het klinkt) het was allemaal deel van MIJN goed plan om jou te brengen toen IK dat deed want de last werd te zwaar voor Elisabeth om te dragen en indien IK dat niet had gedaan dan zou zij lang geleden op hebben gegeven. (Lees ‘Updated’ Don’t Give Up And Quit) IK stopte daar niet, IK gebruikte haar om geboorte te geven aan YAHUSHUA’s demon Stompers (YDS) en zelfs daarin had zij een prijs te betalen voordat IK de Heilige Engelen kon zenden (Lees over Elisabeth’s genezing door het aanraken van de vleugel van Aardsengel Michael) op haar pad. Nu staan zij (YDS) tegen de krachten der kwaadaardigheid terwijl zij bemiddelen en zij bidden elke en iedere dag op z’n minst een uur per keer. Deze zijn bijzondere heilige gezalfde Gebed Krijgers en groot, groot, groot zullen hun zegeningen zijn zolang als zij trouw blijven aan MIJ.

Elisabeth: Dank U ABBA.

Dus plaats IK jou in een thuis waar er naast jou in een grazige weide de schapen zwerven om jou eraan te laten herinneren dat IK, YAHUSHUA jouw Goede Herder ben en terwijl IK voorzie, onthoud altijd, zoals deze schapen naast jou geen bezorgdheid of ongerustheid hebben, zij vertrouwen die boer om hen te leiden naar de groene grazige weide. Zo ook, heb IK jou geleid naar de groene grazige weide. IK bescherm jou. IK sla de wolven weg of een ieder die erop uit is om jou kwaad te doen. Zoals die schapen geen zorg hebben en de lammeren geen zorg hebben, zo ook jullie die leven in dat huis en diegenen die deel zijn van jullie zullen geen zorg hebben. Het is hier MIJN Geliefde dat IK jouw ziel herstelde terwijl je neerligt in MIJN groene grazige weiden en niet afdwaalt en je eigen probeert te vinden.

IK spreek tot al diegenen die IK, YAHUSHUA, toestaan om jullie MASHIACH te zijn, om jullie Goede Herder te zijn. IK zal diegenen beschermen die van MIJ zijn. Tot diegenen die op deze Bediening neerkijken als een zegen gedaan door MIJN eigen hand, de met nagel doorboorde handen van jullie YAHUSHUA, zullen gulle wonderen van MIJ ontvangen. Indien zij de woorden geloofden die IK voort heb gesproken en zij zich niet hebben geschaamd en zij enig weerwoord berispen. Zij berispen de leugens. Zij staan standvastig in wat zij geloven en zij strijden wel tegen satan de vijand en zijn dienstknechten die gezonden zijn.

Een ieder die deze Bediening onheilig noemt, de ware geest die binnenin is, is ontmaskerd geworden en zij zijn niet van MIJ. Ja IK zeg, de Heilige Geest is niet in hen want je kunt niet dat wat heilig is, dat wat alleen de maatstaf der heiligheid opheft, de mensen waarschuwende om berouw te tonen voordat het te laat is, de Namen van jullie ABBA YAHUVEH, IK, YAHUSHUA jullie MASHIACH, en de Kostbare RUACH ha KODESH opheffende. Een ieder die dit bestempelt als kwaadaardig waarlijk IK vertel jullie dit, zij hebben godslastering gedaan en zij kunnen maar beter beven in vrees want ieder woord dat zij hebben gesproken, hoor IK. En op de dag des oordeels zullen hun zelfde woorden opnieuw gesproken worden en zij zullen hun hoofden laten hangen in schaamte en indien ze het konden zouden ze het opnieuw doen op een andere manier.

Maar onthoud MIJN Kinderen, IK heb dit niet voor niets bestempeld als ‘De Laatste Kans Bediening’. Een ieder die contact heeft met deze bediening komt van aangezicht tot aangezicht met YAHUVEH en wat zij tot jullie doen is als gedaan tot HEM. Want geen man of vrouw krijgt de glorie voor deze Bediening, alle Lof, Eer en Glorie tot dat wat jullie de Heilige Drie-Eenheid noemen.

Dus het is op deze dag en het is op 5 April de verjaardag van de eerste keer Elisabeth dat IK jou vertelde, jij bent MIJN Ringmaagd en IK gebruik wel de woorden die door jou heen worden gesproken om deze wereld te bereiken, tot diegenen die willen luisteren en IK zeg ja, zelfs diegenen die gedwongen worden om te luisteren en tot diegenen die willen luisteren.

Op 10 April, 2009 wil IK dat deze viering ver en wijd wordt geschreeuwd, 21 zoals de mens ze telt als jaren en deze bediening is nog steeds hier en het is voor YAHUVEH’s Lof, Eer en Glory dat IK dit spreek.

Einde van het Woord

Elisabeth: Dank U ABBA. Dank U Geliefde YAHUSHUA. Dank U Kostbare RUACH ha KODESH. Allemaal omdat wij U opnieuw vragen en mijn man…….

Niko: Voorzichtig, zeg dat niet.

Elisabeth: (Lachende) Dank U. Wij Danken U gewoon Abba YAHUVEH. Mijn man vroeg mij om te bidden en wij baden. Wij danken U gewoon Pappa dit is waarlijk een gelukkige viering, een gelukkige verjaardag en het is allemaal voor de Lof, Eer en Glorie van de Alef en Tav, Alpha en Omega, onze Abba YAHUVEH, onze Geliefde YAHUSHUA onze MASHIACH en Kostbare RUACH ha KODESH.

Dank U. Dank U. Dank U. Dank U.

Amen

Gegeven aan dit Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA onze MASHIACH
5 April, 2009

Indien deze Profetie een zegen is geweest aan u email dan alstublieft en laat het mij weten.