Profetie 112

Concentreer Je Niet Op De Gevallenen!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah heen
Gegeven op 10 Juli, 2009
Vrijgegeven op 14 Juli, 2009


Ik had een droom op 9 Juli, 2009 en toen ik wakker werd met mijn geliefde echtgenoot Niko en hem de droom vertelde en we begonnen met YAHUSHUA te Prijzen en te Aanbidden, sprak YAHUSHUA onverwachts dit Woord voort. De droom is geplaatst beneden dit Profetisch Woord. We vragen iedereen die de interpretatie van deze droom heeft om ons alstublieft te emailen. Alle interpretaties waartoe wij een getuigenis krijgen, zullen geplaatst worden op de Bediening site.

* * * * * * *

(From Prophecy 105, YAHUVEH said to put this up on all Prophecies from now on: I warned you a long time ago Elisabeth not to name this Ministry after a man or a woman even before there was a Ministry. I put it in your spirit for none of this has been done by your hand, none of this has come forth from your mouth. It is from the mouth of YAHUVEH that has given birth. It is from the mouth of YAHUSHUA your MASHIACH that has given birth. It is from the mouth of the RUACH ha KODESH your IMMAYAH that has given birth. If it had only been by your hand it would have failed long ago. It is by the Shkhinyah Glory's wind that blows across this earth, the Holy wind of revival, it is not by your breath or it would have failed. (Isaiah 42:8)) (Van Profetie 105, YAHUVEH zei om dit te plaatsen op alle Profetieën van nu af aan: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of een vrouw, zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand, niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond, het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de Shkhinyah Glorie's wind die over deze aarde blaast, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Jesaja 42:8) )
* * * * * * *

Terwijl je nog slaapt giet IK MIJN Levende Water voort op jou (Jeremia 2:13, Johannes 4:10-14). Je hebt dit altijd geweten dat de zalving die IK jou gegeven heb elektrisch is. Hoeveel keren hebben mensen in het verleden jouw hand vastgehouden en hun hand werd gevoelloos? Nu ben gehoorzaam, neem de droom op (Handelingen 2:17; Hab 2:2) tot het best van jouw kunnen want hetgeen je hebt herrinnerd is wat IK wilde dat je je herrinnert.

Weet gewoon dit, degenen die IK YAHUSHUA’s Demon Stompers heb genoemd, degenen die IK ook jouw geestelijke kinderen heb genoemd, reopen uit tot MIJ om hun geestelijke moeder en mentor te genezen, MIJN Ringmaiden. Vertel hen wanneer zij bidden voor jou en Niko en de anderen die bedienen aan jullie zijde: IK neem deze zegeningen, IK neem deze gebeden, IK houd ze dichtbij MIJN hart. Ze zijn al seen zoete geur tot MIJN neusgaten (Gen *;20-21; Ps 141:2; Ezech 20:41; 2 Korinthe 2:15-16; Fil 4:18; Open 8:3-4).

Je wacht op een speciale dag Mijn dame, het is niet iets [in jouw vlees] dat je kunt hasten. En toch vertel IK jou dit, want iedereen die deze gebeden op aan het heffen zijn voor jou IK zalf jou alleen maar meer. IK geef jou dingen terug en IK herstel, alhoewel het niet dat is wat je gewild hebt, maar het haast wel de tijd. Zo trouw zijn zij.

En wanneer je diegenen ziet waarvan je dacht dat ze trouw waren en je ziet dat zij niet aan jouw zijde kunnen wandelen (want IK heb hen gescheiden) –dit is voor alle YDS’s waartegen IK spreek nu die MIJN trouwe front linie zijn, de trouwe gebedsbemiddelaars, de de heiligen, MIJN elite macht:

Haal jullie ogen van de gevallenen af. Ga niet door met treuren voor de gevallenen –diegenen die begonnen in de YDS en hun hand aan de ploeg sloegen en zeiden, “Dit is te moelijk. Ik haal mijn hand van de ploeg af. De Meester verwacht te veel. Dit is niet zoveel plezier als ik dacht dat het zou zijn, om trouw te dienen aan jullie zijde Elisabeth en Niko. Dit is te moeilijk. Ik wil van deze wereld genieten. Ik wil dingen op mijn manier doen” .

Deze zijn de gevallenen. Deze zijn degenen die in de Grote Verdrukking zullen zijn (Matteus 24:21). Deze zijn degenen die zullen lijden op een andere manier, maar MIJN schat –IK spreek tegen de trouwe YAHUSHUA Demon Stompers:

Net zoals Mozes vermoeid werd en iemand moest hebben om in staat te zijn zijn handen omhoog te houden in de strijd (Exodys 17:12) –zolang als zijn handen en zijn armen omhoog gehouden warden want hij had niet de kracht om ze alleen omhoog te houden – gebruik IK deze YAHUSHUA’s Demon Stompers. IK gebruik de gebeden over deze wereld en gezichten die je niet kent – de ontbrekende delen van de Bruid, MIJN gehoorzame Bruid.

Zij bemiddelen en zij bidden voor jou en toch hun namen ken je niet. Velen van hun namen ken je niet maar IK gebruik de gebeden van deze rechtvaardigen, de rechtvaardogen van de front linie YDS’s om jouw armen op te heffen voor de strijd.

[Het gevecht] is zo zwaar –want IK heb jou gezalfd Elisabeth. IK heb in jou een unieke zalving geplaatst en er is een prijs te betalen voor deze zalving –want je ziet anderen kunnen spreken en IK hoor hen maar jouw unieke zalving is, jij spreekt en, indien je slechts zult geloven, is er niets dat je niet zult vragen waar IK niet op zal antwoorden (1 Sam 3:19). En je zult het antwoord horen.

IK spreek tot jou in je slaap. IK vertel jou over deze grote zalving die IK in jouw handen geplaatst heb. En MIJN geliefde Zoon Niko, IK heb opnieuw en opnieuw en opnieuw bewezen op manieren die geheim zijn –zelfs jouw verstand en bevattingsvermogen te boven gaande. Ben dankbaar dat IK jou niet dwing om het kruis te dragen dat IK Elisabeth dwing om te doen, maar de zalving is in jouw handen, in alles dat je doet, de handen die ooit gebruikt werden voor geweld, de handen die ooit gebruikt werden om te zondigen terwijl je vergiftigende frisdranken binnenin je nam. IK leer jou om te vechten op een nieuwe manier Niko, MIJN Niky, IK heb jou een unieke manier gegeven om jouw Geliefde Vrouw, jouw Geliefde Soulmate te dekken, om de vijanden ver weg te houden. Zoals zij een decking heeft, zo heb jij dat ook. IK zalf jouw handen zelfs terwijl je slaapt. Zegt MIJN Woord niet, “IK zalf jouw handen voor oorlog”? (Jesaja 45:1. Psalm 89:20-22, 92:9-11)

Kostbare YDS –YAHUSHUA’s Demon Stompers– IK heb jullie monden gezalfd. IK heb jullie handen gezalfd om oorlog te voeren, om de sloten af te breken, om de vorsten, machten en overheden van deze wereld te binden (2 Korinthe 10:4). Wanneer jullie slechts spreken is MIJN oor tot jullie geneigd, terwijl jullie bidden en jullie in heiligheid leven, terwijl jullie vechten tegen de vijand en de verleidingen van deze wereld.

Omdat jullie gehoorzamen en omdat jullie deze Bediening liefhebben, Mijn Ringmaagd en MIJN Ringdrager, en jullie trouw bemiddelen voor hen –deze Bediening en zo ook Kathrynyah en Adam want zij zijn een team en Stephen Rossi Jr– onderschat niet jouw positie. Alle vertalers die het heilig vuur nemen en ze in andere talen plaatsen onderschat niet jullie rang. Maar ga door, jullie allemaal, om nederig voor MIJ te blijven –want een ieder van YAHUSHUA’s Demon Stompers, jullie marcheren in jullie eigen rangen. Houd jullie ogen gericht op jullie hemelse prijs.

Jullie zijn een heilige bemiddelaar. En wanneer jullie de anderen zien vallen aan de kant, diegenen die er niet tegenop kunnen wegen om MIJN Heilige Bruid genoemd te worden, haal jullie ogen af van de gevallenen. Houd jullie ogen gericht op degenen die sterk hebben gestaan wat er ook is gekomen, wat voor vervolging dan ook, de verleiding. IK zeg niet dat jullie perfect zijn; jullie allen zijn een werk in uitvoering.

Jullie zullen weten wanneer jullie die grade halen want het zal zijn wanneer IK Elisabeth vertel, “Kondig het nu aan”. En IK zal een teken zenden van de Heilige Engelen en zij zullen opnieuw naar jou toe komen Elisabeth. De tijd is niet ver weg (Mattheus 25:6). Indien IK jou het te vroeg zou zeggen en indien IK jou een datum zou kunnen geven, zou je de fout maken om gewoon te leven voor die datum. Het werk zou niet gedaan worden. De zielen zouden niet bereikt worden. Je zou gewoon aftellen. Dit is waarom IK zei, “ IK zal het jou niet laten weten totdat het de tijd is voor jullie allen om naar huis te komen”.

Dank jullie Geliefde YAHUSHUA's Demon Stompers. Dank jullie voor jullie gebeden. Terwijl jullie bidden voor haar, Niko en de anderen, zo ook komen de zegenen op jullie zelf. Terwijl jullie dit uur opgeven om te concentreren op anderen, zijn MIJN ogen altijd op jullie gericht. Niet iedereen is gequalificeerd om een heilige bemiddelaar te zijn. Degenen die zijn gevallen -het is omdat zij niet langer verlangen om op te staan en hun hand aan die ploeg te houden. Treur niet, maar verheug jullie lieve, want IK liet jullie niet alleen. Jullie zijn de betekenis van een heilige familie. Niet slechts in de goede tijden, maar in de slechte tijden delen jullie elkanders lasten.

En tot al de onzichtbare, dezelfde zegening gaat tot hen. Ja de vijand valt harder aan, maar dat is omdat de beloningen zoveel groter zijn. Jullie bergen niet jullie schat op hier op aarde, maar het wordt opgeborgen in de hemel (Matthéüs 19:21). En Elisabeth zij zullen aan jouw zijde staan samen met MIJN geliefde Niko, Adam en Kathrynyah en al diegenen die een zegen zijn geweest tot jullie, al diegenen die een zegen zijn geweest tot deze Bediening en hun offers opofferden en gewillig waren om vervolgd te worden (Mattéüs 5:11-12), om een boer te zijn, en tuinman in dit oogstveld van Amightywind Ministry (Mattéüs 13:35), (hetwelk toebehoort aan de Aleph en de Tav en de RUACH ha KODESH). IK vertel jullie dit, zij zullen aan jullie zijde staan en IK zal hen persoonlijk bedanken, één voor één. En jullie beloningen allemaal zullen mensen zijn, vergaderd vanuit alle landen en naties, staande in een lange rij gewoon te wachten om jou to ontmoeten en "dank je" te zeggen.

Diegenen onder jullie die jezelf hebben vernederd en toestonden dat jullie getuigenis voor de hele wereld geplaatst werd, jullie zullen geïntroduceerd worden aan diegenen wiens levens werden veranderd en gewijzigd door jullie getuigenis. Zegt MIJN Woord niet, "Door MIJN Bloed en hun getuigenis..." (Open 12:11) levens van mensen worden gewijzigd en veranderd -indien zij slechts kunnen geloven dat IK een beloner ben van goede dingen aan diegenen die doorgaan met MIJ te volgen.

Dus treur niet voor de gevallenen. Treur voor een tijdje en besef -maar ga niet door met te leven in deze bedroefdheid- want IK moet laten zien en IK moet bewijzen wie waarlijk de gehoorzame Bruid is. Waarlijk IK vertel jullie dit, de heiligen zijn heiliger. Maar zij betalen een prijs voor deze heiligheid -net zoals diegenen die het pad van onheiligheid bewandelen die op het juiste pad begonnen en hun kruis dragende en zij gooiden het neer en zeiden, "Ik ga niet langer dit kruis dragen. Ik ga niet langer de richting volgen dat gegeven wordt vanuit de hemel. Ik ga erop uit in mijn eentje. Wat YAHUSHUA ha MASHIACH vraagt is te moeilijk" (Lukas 14:25-27).

Maar jullie zien IK zal iemand anders op weg sturen. En zij zullen dat kruis zien dat verlaten en neergelegd is geweest: de roeping en het werk dat IK heb bepaald. Zij zullen het opnemen en zij zullen dat kruis dragen (Markus 8:34). Zij zullen gewillig zijn om vervolging en bespotting te lijden. Zij zullen gewillig zijn om hun tijd en hun financieën te offeren. Zij zullen gewillig zijn om op te offeren wat het ook is dat IK van hen vereis om op te offeren. En de zalving tot een werk dat neergeworpen en verlaten werd, zal IK alleen maar meer zalven. En ja, IK zal meer vereisen maar op een dag in de hemel, MIJN Geliefde Schatten, zullen jullie zien dat het 't allemaal waard is wanneer IK jullie persoonlijk bedank in jullie gezicht.

Dus zeg IK "goed gedaan" tot diegenen die MIJN trouwe, gehoorzame Bruid zijn. IK zeg "Goed gedaan maar sta jezelf nooit toe om in trots getreden te worden". Want IK weet heel goed hoe IK een ieder van jullie moet vernederen dus houd je ogen gericht op MIJ en ga door met te groeien in de zalving die IK deze Bediening gegeven heb.

[Einde van Deel 1 van dit woord. Blijf lezen voor Deel 2. Sla Elisabeth's gebed niet over.]

[Elisabeth:] Dank U, dank U, dank U, dank U. Dank U YAHUSHUA, dank U ABBA YAHUVEH, dank U Geliefde IMMAYAH onze MAMMA RUACH ha KODESH, onze MAMMA WIJSHEID, onze MAMMA Glorie, onze MAMMA SHKHINYAH.

Dank U, Dank U, Dank U, Dank U, Dank U, Dank U. Zegen al de trouwen over deze wereld. Zegen diegenen wiens namen wij niet weten. Zegen diegenen wiens namen wij wel weten.

Dank U, Dank U, Dank U, Dank U dat het werk in dit oogstveld dat U de Bediening noemt.

Dank U, Dank U, Dank U dat zij onze namen opheffen en dank U, dank U, dank U dat de zegeningen terug komen op hen.

Dank U ABBA YAHUVEH onze ogen zijn nu af van de gevallenen. We treuren slechts voor een tijd. We zullen onze ogen geconcentreerd houden op diegenen die ernaar streven om U te gehoorzamen ABBA YAH.

[Elisabeth begint opnieuw te bidden in Heilige Tongen]

Wij aanbidden U. Wij aanbidden U. Wat voor prijs U ook vereist, wij nemen ons kruis op en wij volgen U (Markus *:34). Wij zijn, in geloof, water wandelaars door UW Naam YAHUSHUA onze geliefde MASHIACH.

Wij danken U dat U ons zalft -grootser. Wij danken U voor de zalving in onze handen. Wij danken U ABBA YAHUVEH, wij Prijzen U ABBA YAHUVEH voor alles dat U heeft gedaan en alles dat U zult gaan doen.

Voor de trouwe die U waarlijk aanbidden, wij danken U ABBA YAHUVEH. UW vereisten kunnen zwaar zijn voor dit sterfelijk vlees maar het is het allemaal waard. Een ieder betaalt een andere prijs, diegenen die U volgen en U aanbidden en U op de eerste plek zetten in hun leven en hun liefde, diegenen die ernaar streven om als een Henoch te zijn, om behaaglijk voor U te worden bevonden op alle manieren. (Hebreeën 11:5)

Dank U geliefde YAHUSHUA MASHIACH, dank U kostbare RUACH ha KODESH onze IMMAYAH.

Wat wij niet kunnen doen door het vlees heen, kunnen wij doen door de Naam en het Bloed en de Geest binnenin ons allen omdat wij UW liefde kennen. -allemaal door uw Bloed waarin wij gewassen zijn 24 uur per dag, allemaal door het Eféziërs 6 wapenuitrusting dat nooit, nooit af gaat.

Og Geliefde YAHUSHUA, wij aanbidden U. Dank U voor de trouwe die staan aan de zijde van de waarheid. Deze Bediening waarin U mij heeft gebruikt om geboorte aan te geven op deze aarde, door dit internet is ongebruikelijk. En alleen diegenen die geestelijk vlees willen eten zullen deze waarheden ontvangen. En wat een prijs moet ik betalen, maar YAHUSHUA vergeef mij wanneer ik niet zeg dat het 't waard is iedere minuut van de dag.

De leugens, de lasteraars, de vijanden die opstaan, diegenen die mij liever zouden doden gewoon om mij het zwijgen op te leggen, diegenen vol van jaloezie en begeerte, diegenen die zeggen,

"Omdat ik deze God van mijn verlossing niet kan horen op de manier dat jij [Elisabeth] hoort gooi ik deze woorden gewoon terug naar jou omdat ik niet heilig kan wandelen, omdat mijn handen doordrenkt zijn in zonde, omdat ik toegeef aan de verleiding. Wie ben jij dat zegt dat je het niet kunt?

Dus haat ik jou met een haat omdat je laat zien hoe smerig ik echt ben. Ik haat jou met een haat -en ik vervloek jou dagelijks- waar ik jou eenmaal een vriend noemde omdat je mij het pad tot heiligheid liet zien en je liet mij het pad tot de waarheid zien. Maar ik haat jou nu, jij Ringmaagd, omdat jij mij een licht laat zien vanuit de hemel. Jij leidt mij tot een nieuwe relatie met YAHUSHUA MASHIACH. Maar omdat ik de duisternis prefereer -want het licht verblindt mijn ogen- haat ik jou.

Laat mij alleen en laat mij leven in duisternis (1Johannes 3:19). Laat mij met rust Amightywind Ministry. Mijn zonden wil ik niet zien. Laat me met rust. Ja, ik begon op het juiste pad. Ja, ik probeerde om zonde te verlaten. Ja, ik probeerde te leven voor deze YAHUSHUA ha MASHIACH. Maar het is te moeilijk om HEM te volgen. Laat me met rust. Ik wil mijn zonde. Ik bestempel jou als een leugenaar. Jij kunt niet een Profeet zijn want ik ben er geen. Jij kunt niet heilig zijn. Hoe zij deze God binnenin kunnen leven? Ik bestempel jou als een leugenaar anders zou ik toe moeten geven dat ik de leugenaar ben. Ik richt mijn vinger en zeg, 'jij moet een zondaar zijn, jij moet zo smerig zijn als dat ik ben'. Ik probeer jou te oordelen bij mijn eigen standaarden en het scheelt mij niet wat jouw God zegt.

Dus laat mij met rust Amightywind Ministry. Ik wil niet horen dat ik ongelijk verbonden ben. In plaats daaravn, ga ik jouw Ministry bestempelen als een kwaadaardige grap. Ik ga me niet zorgen maken over het staan voor YAHUVEH want HIJ is helemaal genade en helemaal liefde. Weg van mij Amightywind Ministry ik wil niet horen dat ik moet leven in heiligheid. Ik haat jou Elisabeth. Ik vervloek jou naam meer iedere dag. Ik verzamel me met de vijand, iedere dag, die een complot sluiten om je leven te slachten. Oh, maar ik noem mezelf nog steeds een Christen. Wie is er om te zeggen dat ik dat niet ben? Want ik weet wie Jezus Christus is. Ik ken de prijs die HIJ betaalde op Golgotha. En zie, dat is het enige dat ervoor nodig is. Het maakt niet uit of ik heilig ben. Het maakt niet uit of ik leef om te zondigen. Het maakt niet uit dat ik jou berisp en alle waarheden in deze Bediening, ik behoor nog steeds toe aan HEM.

Dus weg van mij Amightywind Ministry, ik wil geen deel hebben aan jouw zalving "niet meer". Ik zette mijn hand aan de ploeg en ik probeerde het, maar ik wil er geen deel meer aan hebben. Waar ik eenmaal jou omhelsde als een vriend, ik omhelsde jou als familie, ik steunde zelfs jouw Bediening -het maakt niet uit hoe luid je schreeuwde en zei, 'deze Bediening behoort niet toe aan mij maar het behoort toe aan de hemel'. Ik lachte en ik zei, 'het is nog steeds jouw Bediening'. En ik plantte zelfs zaad financieel gezien. Ik dacht dat ik misschien een paar zegeningen zou kopen indien ik aardig was tegen jou. Maar niet meer, niet meer, het is het gewoon niet waard.

Ik zie hoe de anderen om mij heen gezegend zijn en ik word woedend en ik schud mijn vuist. Ik zie hoe de trouwe, de heiligen, de gehoorzamen, de berouwvolle die het pad der heiligheid bewandelen jou omhelzen en ik ben jaloers voor die liefde. Ik ben jaloers omdat ik niet heb wat jij hebt. En ik haat jou en ik haat wat deze Bediening voort spreekt want het heeft z'n licht op mijn duisternis geschenen. En ik wil me gewoon verbergen -wetende dat ik niet deel ben van YAHUSHUA's Bruid omdat de vereisten veel te hoog zijn. En diep in mijn ziel weet ik dat door de Grote Verdrukking ik zal gaan en de prijs die ik zal moeten betalen, omdat ik weiger naar jou te luisteren deze dag.

Dus in mijn hart, weet ik dat de waarheid voort aan het komen is -maar ik wil geen deel hebben aan die waarheid omdat ik niet het pad kan bewandelen dat jij doet, het pad dat YAHUSHUA wil dat ik neem. Ik zou te veel moeten opgeven. Ik zou toe moeten geven dat ik verkeerd ben en jij juist bent en de God der verlossing waarlijk voort spreekt vanuit jouw mond. Ik wil dit niet toegeven, want indien ik dit doe -en ik stop met jou te haten- want indien ik dit doe, ben ik klaar ermee. Ik zou niet meer kunnen verdragen om naar mezelf te kijken in de spiegel - om toe te geven dat jij rijk bent in geloof en ik arm ben.

Dus zal ik doorgaan met jou te haten. Ik zal doorgaan met deze Ringmaagd te vervloeken. Ik zal doorgaan met al diegenen te vervloeken die de waarheid volgen, omdat ik er de voorkeur aan geef om te leven in mijn leugen tot de dag dat ik sterf.

Dus laat mij met rest, jij Ringmaagd. Laat me met rust, YAHUSHUA. Ik geef er de voorkeur aan om alleen aan u te denken als een God van liefde -niet als degene die die vijgenboom vervloekte die geen vrucht voor u voort droeg. Laat mij met rust en laat mijn oren doof blijven. Laat mij met rust en laat mijn ogen blind blijven. Laat me met rust en laat mij vervloeken en lasteren en liegen en jouw zelfde naam Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah. Ik spreek pijnlijke onwaarheden en lastertaal. En ik blijf bij jouw vijanden en ik vecht met hen [tegen jou] omdat zij mij op z'n minst accepteren zoals ik ben.

Dus laat mij met rust Amightywind Ministry, niet langer wil ik mijn zonden zien. Ik geef er de voorkeur aan om de Bijbel te geloven op de manier dat ik het geloof. Ik weet in mijn hart, op een dag zal ik de prijs betalen, maar het is 't niet waard op deze dag. Want ik kan de hemel nog niet zien, ik kan niet horen vanuit de hemel zoals jij dat doet en deze wereld om mij heen is het enige dat ik heb. Dus het is zo makkelijk Elisabeth om jou te haten (Psalm 37:32). Ik heb de woorden nog niet gehoord, "ga weg van mij werker der ongerechtigheid, Ik heb jou nooit gekend" (Mattéüs 7:23). En ik weiger te geloven dat YAHUSHUA dit tegen mij zou zeggen. Ik hou niet eens van de Naam die je HEM noemt. Ik noem HEM Jezus Christus want indien ik zou moeten toegeven aan die Hebreeuwse Naam zou ik toe moeten geven aan heel mijn schaamte.

Jij voedde mij geestelijk vlees (1 Korinthe 10:3), welnu spuug ik het terug in jouw gezicht, want het is makkelijk om de melk te drinken (1 Petrus 2:2, Hebreeën 5:12), maar zo moeilijk om dat geestelijk vlees door te slikken. Geef mij gewoon de melk te drinken, dat kan ik geloven. Geef mij de God die gewoon zegt Ik ben puur liefde, Ik ben genade. Leer mij niet over deze YAHUVEH van oordeel en dat dezelfde die mij zegent dezelfde is die mij vervloekt. Laat me gewoon Amightywind Ministry. Kom naar mijn huis niet meer. Spreek niet tegen mijn echtgenoot of mijn familie of vrienden anders zullen zij mij dalijk verlaten en de echte zondaar die binnenin opgesloten is laten zien. En dan zullen zij mij verachten en zij zullen mij vervloeken, indien zij ontdekken dat jij de waarheid vertelde en ik gelogen heb. En dan wat zal mijn einde zijn? Een leven van eenzaamheid is het enige dat ik zou zien".

[Elisabeth's Tongen veranderen en Deel 2 van het Woord gaat door]

Nu Elisabeth, ik weet dat je je af aan het vragen was, wat in wereldsnaam, heb ik zojuist gedaan. Ik heb jou een nieuwe zalving gegeven, MIJN Geliefde. Nu hoor je de woorden van jouw vijanden. En IK ben ze voort aan het spreken -waar zij zullen weten dat IK jou zelfs vertel wat zij zeggen. Niet alleen dat, terwijl anderen naar deze woorden luisteren zullen zij gaan beseffen waarom de vijanden deze leugens vertellen.

Dus, Elisabeth, is het de prijs waard om vervolgd te worden omwille van MIJN Naam? Want nu hoorde je niet alleen de Woorden vanuit de Hemel, nu ken je de woorden die in de harten en zielen van jouw vijanden opgesloten zijn -diegenen die je ooit jouw vrienden noemde, jouw familie, diegenen die je ooit jouw dochter en zoon noemde. Niets is verborgen MIJN dochter, want nu deze dag heb IK jou een nieuwe zalving gegeven.

Diegenen die MIJ waarlijk volgen en aanbidden, diegenen wiens namen zijn geschreven in het Lams Boek des Levens zullen zeggen, "Ik wil de waarheid volgen die de weg verlicht. Ik ben vastberaden om YAHUSHUA ha MASHIACH te volgen. Ik ben vastberaden om niet terug te kijken. Ik zal niet zijn als een Lot's vrouw (Genesis 19:15-26)." Deze wereld is vol van Lot's vrouwen. De kerken stromen over van hen, maar Elisabeth zij zullen komen en zij zullen gaan. Maar op het einde zal IK de geest binnenin hen ontmaskeren.

En nu zal deze Profetische boodschap opnieuw vertaald worden in andere talen. Sommigen zullen huilen en hun gezicht verbergen in schaamte en opnieuw berouw aan MIJ tonen en jou de geest binnenin hen laten weten die IK liet zien. En zij zullen alles doen dat zij kunnen om te bewijzen "Ik ben in deze Bediening met jou, ik zal deze waarheden voort prediken".

En tot diegenen die dit hebben gedaan, IK zal hen vergeven en IK zal hun hand opnieuw zalven om aan de ploeg geslagen te worden -indien zij alleen maar toe zullen geven, "ik heb gezondigd nu" en beseffen dat IK geen aanziener des persoons BEN (Handelingen 10:34). IK beloon diegenen wel die MIJ ernstig zoeken.

IK BEN de Aleph en de Tav. Blijf het verkondigen aan allen -want er is geen MASHIACH, er is geen Heer, er is geen Redder, behalve IK, YAHUSHUA ha MASHIACH, de eniggeboren Zoon van YAHUVEH, en er is geen andere weg de poorten van de Hemel binnen behalve door MIJN Bloed en MIJN Naam.

Dus blijf het voort spreken, Amightywind Bediening. Een Heilige Bruid, kom sluit je aan aan haar zijde en wordt één. Diegenen die van ver weg lezen introduceren jezelf niet eens aan diegenen die werken in deze Bediening, maar nu is het de tijd om naar buiten te komen. Laat hen weten dat jullie er al die tijd zijn geweest, zodat zij zich niet alleen voelen.

Een speciale zegen op een ieder heb IK verkondigd vanuit de hemel -wanneer jullie de heilige Profetie lezen en jullie schrijven en jullie zeggen, "ik ontvang ze"- een zegen hebben jullie in petto op manieren die jullie niet begrijpen, voor gewoon de aanmoediging te geven aan hen.

Dit is de zegen die IK voor jou heb deze dag Elisabeth terwijl je wakker werd niet wetend dat -MIJN liefde- IK weer opnieuw zou voort spreken. Maar schrijf dit op en neem het op want je hebt gehoord vanuit de Hemel.

Dus terwijl IK jou een woord van berisping geef voor een ander en jij treurt. En je draagt rouw wanneer je weer een andere gevallene ziet. Haal jouw ogen van hen af, en richt jouw ogen op degenen die sterk staan. En hoewel zij op tijden neergeslagen kunnen worden door de vijand, zij roepen op MIJN Naam en door MIJN Bloed hef IK hen opnieuw op.

Deze zijn degenen die vechten voor de waarheden die IK loslaat door deze Bediening heen -want wat deze Bediening leert is alleen dat wat IK lang geleden opnam in MIJN Heilig Woord, gesloten in de Boeken van Oudsher. Deze zijn degenen die jou omhelzen en jou liefhebben omdat zij weten dat IK binnenin jou ben, omdat zij weten dat IK voort spreek vanuit jou, omdat zij de RUACH ha KODESH binnenin jou waarnemen.

IK spreek niet alleen tegen jou nu, maar IK spreek tot iedereen die helpt aan jouw zijde te bedienen. Oh, hoe groot, hoe groot, hoe groot, hoe groot zullen jullie zegeningen zijn. Ga gewoon door, ga door met MIJ te volgen. En dezelfde beloningen die IK opgeslagen heb voor MIJN Ringmaagd en heel de trouwe Bruid, met jullie eigen ogen zullen ook jullie zien -de beloningen aan diegenen die MIJ volgen en trouw zijn aan MIJ. Jullie YAHUSHUA, jullie MASHIACH zal jullie nooit verlaten of in de steek laten. Dus haal jullie ogen van de gevallenen af en houd jullie ogen gericht op diegenen die MIJ volgen in gehoorzaamheid en in loyaliteit en in oprechtheid hebben zij MIJ waarlijk wel lief.

I speak not only to you now, but I speak to everyone who helps minister by your side. Oh, how great, how great, how great, how great your blessings shall be. Just continue, continue to follow ME. And the same rewards I have stored up for MY Ringmaiden and all the faithful Bride with your own eyes, you too shall see –the rewards to those who follow and are faithful to ME. Your YAHUSHUA, your MASHIACH will never leave or forsake you. So take your eyes off the fallen and keep your eyes on those who follow ME in obedience and in loyalty and in sincerity they truly do love ME.

[Einde van het Woord]

Gegeven aan dit Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA onze MASHIACH
10 Julie, 2009
Indien deze Profetie een zegen is geweest aan u dan email mij alstublieft en laat het mij weten.


Droom 9 Juli, 2009

Uitnodiging to Hemels Feest

Wij waren vergaderd in een kamer en ik (Elisabeth) was in een rode rolstoel, er waren niet veel van ons misschien slechts een handvol onder ons en er zou een groot feest gaan zijn, een grote viering en iedereen was zeer uitgelaten. Alle mensen in de kamer wisten dat zij zouden gaan behalve één man en hij was bedroefd. De ene man zei, "ik zal niet gaan. Ik moet hier blijven en werken. Ik ben niet waardig om naar dit feest te gaan. Ik ben aan het wachten op mijn volgende uitnodiging." Ik was degene die de anderen in de kamer vertelde dat zij naar het feest zouden gaan. Ik keek naar deze man en ik zei, "Maar jij zult komen naar het feest. Jij bent uitgenodigd," en hij zei opnieuw "Nee, ik ben niet waardig om te gaan." De rest van de mensen zeiden, "Bewijs het, bewijs het Elisabeth dat hij zal komen naar het feest. Plaats je handen bij elkaar en klap 3 maal."

Mijn handen waren aan het rusten op de armen van de rolstoel en ik zei, "Je weet dat ik dat niet wil doen omdat de zalving zo pijnlijk is," maar de mensen gingen door met mij te vertellen om mijn handen 3 maal te klappen en zij zeiden, "YAHUSHUA wil dat je het doet." Ik zei, "Maar ik ben bang voor de pijn omdat de zalving zo sterk is." Toen keek ik naar het bedroefde gezicht van deze ene man en hij begon hoop in zijn ogen te krijgen dat ik mijn handen 3 maal zou klappen. Dus ik nam mijn handen en ik plaastste mijn palmen tegen elkaar, verwachtende dat het pijnlijk was omdat de zalving elektrisch is en ik was verbaasd dat er geen pijn was. Ik hoorde YAHUSHUA toen tegen mij zeggen, "Klap je handen 3 maal." Dus klapte ik mijn handen 3 maal echt snel en de ene man brak eruit met een enorme lach en iedereen juichte en loofde YAHUSHUA omdat wij allen toen wisten dat we zouden vertrekken voor het feest en wij zouden niet deze ene man achter laten.

Email ons alstublieft indien u de gave der interpretatie heeft voor deze droom.