Profetie 115

Pas Op Voor De Totalitaire Dictatuur
Die Naar Amerika En De Wereld Komt!


Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah heen
Gegeven op 30 September 2009 het begin van Yom Kippur
Uitgebracht op 12 Oktober 2009

* * * * * * *
Herzien op 15 oktober 2009. De onbewerkte versie van Elisabeth's Gebed was per ongeluk als eerst geplaatst. Dit is de bewerkte versie van het Gebed. De Profetie zelf is nog steeds correct. Niko zegt opnieuw, HET SPIJT ME!

In het Woord hier beneden vertelt YAHUVEH aan Niko om mijn foto te plaatsen op deze Profetie en ik wilde niet echt dat mijn foto geplaatst zou worden, dus ik was aan het bidden en YAHUVEH aan het vragen waarom mijn foto geplaatst moet worden en HIJ zei tegen mij, “Terwijl IK, YAHUVEH jouw gezicht aanschouw in MIJN liefde, aanschouw IK de gezichten van deze vijanden in MIJN furie.”

(Van Profetie 105, YAHUVEH zei om dit te plaatsen op alle Profetieën van nu af aan: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of een vrouw, zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand, niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond, het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de Shkhinyah Glorie's wind die over deze aarde blaast, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Jesaja 42:8)

* * * * * * *

Toen ik, Elisabeth, aan het bidden was deze Yom Kippur voor de troon van YAHUVEH was ik aan het klagen tot ABBA YAHUVEH over de meest agressieve liegende lasterende aanvallen die komen vanuit diegenen die zichzelf Christenen noemen en IK hoorde ABBA YAHUVEH zeggen, “Wat zou jij tot hen zeggen indien zij voor MIJN Troon zouden zijn nu om geoordeeld te worden,” en hij legde het op mijn hart om de vijanden van YAHUVEH en deze Bediening op te noemen en HEM te vragen om onze vijanden het zwijgen op te leggen. Ik heb tegen mijn vlees gestreden omdat ik niet wist dat ABBA YAHUVEH mij dit gebed zou laten plaatsen voor heel de wereld maar YAHUVEH heeft gezegd dat HIJ wil dat de vijanden weten dat hun namen tot HEM werden genomen op deze Yom Kippur. Dit is één van de meest vernederende dingen die ik ooit heb gedaan omdat ik het haat wanneer de vijanden mij zo kwetsbaar zien als dit, maar toch gehoorzaam ik.

Gebed begint:
[Elisabeth:] Dit is Yom Kippur ABBA YAH. En ik kwam zojuist voor U op Yom Kippur ABBA YAH. En ik vertelde U zojuist en ik deed het in tranen en ik zei “ik ben voor U (YAHUVEH's Troon) aan het huilen”, terwijl Niko een Profetie herlas, Hemelse Vader. En één woord was verkeerd gespeld geworden, Hemelse Vader. –Wat was de naam van de Profetie? Wat was de naam van de Profetie die je aan het lezen was?

[Niko:] Ik denk dat het Oh Israël, Waar is jouw Bloed Offer? is.

[Elisabeth:] “Oh Israël, Waar is jouw Bloed Offer” en er was één woord dat verkeerd gespeld was, Hemelse Vader. Waar er geen “behalve” zou moeten zijn geweest, er zou een “accepteren” moeten zijn geweest.

[Niko:] Juist, de hele zin was uit z'n context genomen; het was verkeerd geschreven…de hele zin.

[Elisabeth:] Het was overgeschreven door iemand anders. Zij hadden er niet de komma geplaatst. Er was een verkeerd gespeld woord en ik was gewoon ….En in plaats van te zeggen “accepteren”(A-C-C-E-P-T-E-R-E-N), hadden zij een “behalve” (except in het Engels) (E-X-C-E-P-T) geplaatst. En het veranderde het. Ik was gewoon aan het huilen voor YAH('s Troon) en ik was aan het zeggen “Ik vroeg er niet om, om een Profeet te zijn”. IK WIL DIT OP BAND MENSEN! Ik–

Ja, HIJ vertelt mij dat ik dat wel deed. Maar zover ik weet, ik was aan het uitroepen tot YAHUVEH en ik wil dat mensen dit begrijpen. Ik ben niet opgeblazen met trots. Ik huil voortdurend voor YAHUVEH('s Troon). Ik ben zo bang om een woord verkeerd te hebben. En op deze Yom Kippur, was ik aan het huilen en dat ben ik nog steeds. –verdikkeme, ik haat het wanneer mijn vijanden mij zien als dit–

Maar ik was aan het zeggen, Abba YAHUVEH en geliefde YAHUSHUA ha MASHIACH, ik zal voor uw troon gaan staan en ik word verantwoordelijk gehouden voor de woorden die voort zijn gesproken vanuit deze mond. –maar ik weet dat het van U is.

—Maar indien één overgeschreven woord verkeerd is, indien— indien één woord er uitgelaten wordt …

”… omdat U zo snel spreekt, wanneer U tegen mij spreekt: ben ik aan het bidden in Heilige tongen en op hetzelfde moment zijn mijn hersens aan het horen wat U aan het zeggen bent, maar mijn mond heeft soms problemen om het bij te houden –om in staat te zijn om het in het Engels te plaatsen (1 Kor. 14:6-13). En er kan een klein woord gemist worden: een 'van' of een 'de'. Of ik zou gewoon kunnen wachten om te horen wat u zult zeggen, en ik zeg 'en'.

”En ik … gewoon, deze gave is zo fragiel. Deze, deze, deze gave is iets dat ik niet begrijp. Deze gave is zo uniek. Ik ken niemand die het heeft. Ik wil gewoon iemand anders ontmoeten die het heeft … in al deze jaren”.

En ik was gewoon tot U uit aan het roepen en ik … terwijl Niko dit las … en we hoorden één woord verkeerd gespeld. –Nu moeten alle vertalers door de last gaan om terug te gaan naar de Profetie— welk nummer?

[Niko:] Ik denk dat het 63 was.

[Elisabeth:] (Hij denkt dat het 63 is). In ieder geval en uhm …. Ik wil gewoon zeggen voor heel de wereld: weet je, ik doe het beste dat ik kan doen. Ik blijf zeggen dat dit een beangstigend iets is om een Profeet te zijn –een beangstigend iets. Ik weet dat de Bijbel zegt dat dit de gave is uit alle gaven die gegeven worden; dit is de gave waar mensen voor zouden moeten bidden, maar het enige dat ik te zeggen heb is dat het een beangstigend iets is.

En ik blijf uitroepen, en ik blijf zeggen tot ABBA YAH, “ik vroeg hier niet om, ik vroeg hier niet om. Ik vroeg er niet om, om een Profeet te zijn. Ik vroeg er niet om, om UW mondstuk te zijn tot de Naties. Dit is te beangstigend”.

En HIJ blijft mij hetzelfde vertellen, “Maar oh ja dat deed je wel, Elisabeth. Je deed het in de Hemel. Je bood jezelf vrijwillig aan hiervoor en op een dag zal IK het aan jou bewijzen” (Jer. 1:5). –Maar op dit moment, in mijn vlees, weet ik gewoon dit: Ik ben gereed om een nieuwe Profetie te geven, omdat de Woorden voort begonnen te komen en wanneer ik 'het op z'n minst verwacht'.

—Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit …. Iemand zei die mij had geschreven …. Mijn kostbare broeder Caesar had mij geschreven (en hij is van Singapore). En hij zei, “Wat je ook doet Elisabeth” — (ik las dit zojuist op Yom kippur. Ik hou zoveel van hem. Hij is een nieuwe broeder in YAHUSHUA voor mij. Hij is ook een Profeet, maar hij is zo zeer, zeer nederig en hij wil niet eens een Profeet genoemd worden). En hij zei, “wat je ook doet, aanbid niet de gave. Maak de gave niet een afgod” —

Deze, deze gave is niet een afgod. Ik vraag het niet eens …. Ze gebeuren gewoon. [De Profetische Woorden en Profetieën], zij komen gewoon. Diegenen die om mij heen zijn weten: de woorden zullen gewoon uit mijn lippen voort beginnen te vloeien en het is altijd wanneer ik 'het op z'n minst verwacht'. En zojuist deze avond— ik was zojuist geëindigd YAHUVEH te vertellen, “indien het 3 minuten [geleden] zou zijn geweest, zou het een wonder zijn geweest”. (Omdat mijn man de audio aan het afspelen was om te zien wat er verkeerd was).

(Zegen hem. Hij heeft deze zalving om te weten wanneer hij terug moet gaan. Mijn man heeft het overgenomen als de Site Manager nu. Hij heeft gewoon deze zalving en … ik hou ervan). Ik weet niet waarom er zoveel jaren voor nodig waren. —Welk jaar? 2002! [In] 2002 was er een misspeld woord, een misspeld woord en het was niet met een komma en een punt waar ze hadden moeten zijn.

—Maar wanneer YAH tot mij spreekt, ben ik als een Profeet van Oudsher. HIJ doet niet … het meest van de tijd, pauzeer ik niet eens. Ik ga gewoon vanuit tongen in het spreken in het Engels. Dus is het heel moeilijk om in staat te zijn om te scheiden, waar YAH de woorden wil scheiden.

Dus in het zeggen van dit alles, wil ik gewoon dat jullie weten dat wat dan ook dat voor gaat komen nu, ik had zojuist gesmeekt en gepleit voor de troon van YAHUVEH en zei, “Ik vroeg er niet om, om een Profeet te zijn –dit is te beangstigend”.

De waarheid is, wanneer er geen boodschap is ertussenin [Profetische Woorden], dan ben ik een 'soort van' diepe zucht van opluchting aan het geven –omdat dan niemand meer stenen naar mij toe kan gooien. Ik was gewend om te zeggen, “Stenig alstublieft niet de boodschapper”. (Omdat, geloof mij, ik krijg een hoop stenen naar mij toe gegooid. –Het zijn geen stenen het zijn keien … en de leugenaars zijn echt aan het aantreden … en de lasteraars (Matt 5:11-12). En diegenen onder jullie die niet deze Bediening aan het verdedigen zijn, en toch weten dat de waarheid vanuit deze Bediening komt

—JULLIE ZULLEN VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN, VOOR YAHUVEH! Omdat jullie het werk veel moeilijker maken. Jullie zouden een lawine van e-mails aan het plaatsen moeten zijn tot deze vijanden. Jullie zouden aan het zeggen moeten zijn, “ZET HET RECHT OF HOUD JE MOND! Bewijs je bewijs”. Omdat, weet je wat? Zij hebben geen bewijs dat ik een valse profeet ben!

Zij nemen zelfs mijn 'naam' en zeggen “dit is haar ware naam”. STOMME MENSEN! Ik was getrouwd voorheen en ik ben gescheiden en nu hertrouwd. Ik heb het in mijn getuigenis. Hoe durven jullie? Hoe durven jullie de leugens te nemen! Ik ben een evangelist. Ik ben over de hele wereld gegaan en de reden waarom wij reizen is omdat wij evangelisten zijn. En ik heb het in mijn getuigenis: ik was aan het vluchten van een moorddadige ex-man die aan het ….ik heb het allemaal in mijn getuigenis. Indien jullie zo blind zijn en het niet kunnen lezen en diegenen onder jullie die deze leugens geloven, JULLIE ZULLEN VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN! JULLIE ZULLEN VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN!

Op deze dag van Yom Kippur voel ik, met alles binnenin mij, dat ik jullie moet waarschuwen. Een iedere en elke persoon die naar deze Bediening site is gekomen al deze jaren en gevoed is geworden: Jullie gaan naar jullie georganiseerde kerken. Jullie gaan op jullie Zondag en jullie duwen je kleine gift in het giftenmandje, jullie maken er zeker van dat jullie tienden geven.

–Maar aan de plek waar jullie je geestelijk vlees krijgen, aan de plek waar jullie afhankelijk van zijn, voor YAH om eruit [voort] te spreken, (omdat het zeker niet in jullie georganiseerde kerken is dat de Profeten aan het praten zijn of jullie iets nieuws aan het geven zijn), geven jullie niets. Jullie denken gewoon dat het gratis is, omdat het op het internet is. Jullie berekenen niet de prijs dat het ons kost. Jullie tellen niet het lijden dat het ons kost. Jullie tellen niet de vervolging. Jullie tellen niets ervan! Jullie nemen het gewoon en eten, en rennen! Jullie nemen niet eens de moeite om te verdedigen, wanneer jullie ons voor iedereen gekruisigd zien worden. ZOU HET JULLIE MINDER KUNNEN SCHELEN?

Weten jullie waarom? Omdat het jullie niets kost. Het heeft mij ALLES gekost, en het heeft me mijn gezondheid gekost. [Elisabeth is aan het huilen]. Op deze dag van Yom Kippur in tranen vertel ik jullie, YAHUSHUA is terug aan het keren, maar HIJ is niet terug aan het keren voor diegenen die in de georganiseerde kerken zitten zo zelfvoldaan omdat zij naar de kerk gaan op een Zondag. HIJ is niet terug aan het keren [voor jullie] indien jullie HEM niet op de eerste plek aan het zetten zijn in jullie liefde en jullie leven. Jullie zullen HEM niet gaan zien. Jullie zullen HEM niet gaan zien. HIJ zal jullie achter gaan laten in de Grote Verdrukking.

Jullie zullen je af gaan vragen waarom –diegenen onder jullie die niets deden om mij te verdedigen, diegenen onder jullie die absoluut geen vinger hebben opgetild om te helpen deze Bediening te steunen. Wij zijn in zoveel talen nu: 14 talen op z'n minst en meer komen eraan. Maar diegenen onder jullie die niets hebben gedaan, niet eens een woord van aanmoediging, helemaal niets: Beseffen jullie dat YAHUVEH jullie hiervoor zal oordelen? Beseffen jullie dat zelfs indien jullie het tot aan de Hemel halen, beseffen jullie, dat beloningen van jullie weg zullen worden genomen [voor dingen] die jullie 'goed deden' –voor HEM hier op deze aarde.

Ik weet niet waar YAH voor gereed staat om te zeggen. Dus ik wilde dit gewoon op band, omdat…. Zoals ik zei, het is alsof hoe meer talen wij bereiken… Oh, zoveel zielen zijn tot YAHUSHUA ha MASHIACH aan het komen en, oh wat zijn de leugenaars zich aan het verzamelen: de lasteraars, de dienstknechten van satan, de kinderen van satan.

Ik kan het nemen van de Satanisten. Hey man, zij zenden hun vervloekingen en hun toverspreuken en zij doen hun rituelen en hun offerande en zij zenden hun haat mail en zij bedreigen mijn leven. Oh al deze rotzooi, hun hekserij! Al die rotzooi—

Maar weet je wie het moeilijkst zijn om van te incasseren? Diegenen die beweren [de naam] en bidden in de naam van Jezus Christus. Diegenen die beweren dat ze op hun weg zijn naar de Hemel. Dit zijn degenen die het moeilijkst zijn, omdat zij niet eens, ze zijn niet eens een Christen. Zij hebben slechts een naam, zij hebben geen relatie met YAHUSHUA. Zij hebben geen Christus in hen. Zij zijn niet gezalfd –of zij zouden weten dat enige Bediening die op het Internet geweest is sinds 1995 [goede vrucht voort dragende, van YAHUVEH is/(moet zijn)].

En ik ben een “gewijde Pastor met licentie”. Och ja. Mijn ware inwijding komt vanuit de Hemel. En ja, je hebt misschien je handen opgelegd gekregen en 'ik ben een Apostel'. Och ja –in de ogen van deze wereld. Dat betekent niets behalve; om de handen van een andere persoon op je gelegd te krijgen en hun “inwijdingen” te krijgen. Mijn inwijding van het zijn van een Apostel en een Profeet komt vanuit de Hemel (Gal 1:15-16).

En raad eens? Wat is zijn naam? Wat is zijn naam? Wat is de naam van deze gast, in Nieuw Zeeland, en ik vergeet het altijd?

[Niko:] Andrew Strom.

[Elisabeth:] Andrew Strom en jouw Profetenschool! Je kunt je Profetenschool nemen en je weet waar je het kunt duwen!

Je kunt niemand leren om een Profeet te zijn (1 Johannes 2:27) en je kunt niemand geld in rekening brengen om een Profeet te zijn (Matt 10:8b; Matt 21:13). Je bent een leugenaar. Je bent een leugenaar sinds ik jou ontmoette, in 1995 en je plaatste mij op die dodenlijst van jou.

JIJ BENT OP YAHUVEH's DODENLIJST ANDREW STROM!

Je zegt, “Pas op voor diegenen: die prediken dat je de Tien Geboden moet gehoorzamen […]* en die geloven en anderen [de waarheid] vertellen dat 'indien zij niet de Sabbatdag eren en het heilig houden, pas op'. –Ren van een ieder die de Torah predikt! Ren weg van hen”.

*[Daar zegt Elisabeth, “Wat is het waar ik allemaal van beschuldigd word schat [Niko]?”]

Nou raad eens, Andrew Strom? Je was een Satanist toen in die tijd en je bent een satanist nu!

Ik wil dit op band in 14 verschillende talen: Andrew Strom is een satanist!

Hoor je me? –Je bent een satanist.

Ik weet dat je begon in hekserij, en ik weet dat met jouw getuigenis. En Pamela Martin, zij plaatste mij op haar dodenlijst. Dat was jouw vriendin, zij is nog steeds daar in Texas.

En ik ben jou niet vergeten, Pamela Martin. Ik ben niet vergeten wat je deed.

En ik ben niet vergeten dat Andrew Strom zei dat er geen puur woord van God is, dat het allemaal vlees moest zijn –en hij verwierp me ervoor in 1995.

En ik ben Pamela Martin niet vergeten aan die telefoon dat je mij vertelde dat je bang was voor Andrew Strom omdat hij krachten had, en je zei dat het satanische krachten waren.

Raad eens Andrew Strom? Raad eens Craig Martin? Ik ben jullie niet vergeten. Ik ben geen van jullie vergeten. En ik wil dit gewoon op band….Nu, valt hij mij aan.

[Niko:] YAHUSHUA is hen niet vergeten.

[Elisabeth:] YAHUSHUA op Yom Kippur is jullie niet vergeten! YAHUVEH wil dit op band! HIJ is jullie niet vergeten!

Jij die jezelf “Malcolm Heap” noemt, jij 'mesthoop'! Jij, die een boek schrijft over Elia en nu beweert dat je Elia bent! Jij, die gaat en deze websites plaatst en mij lastert en bevuilt!

Jij zogenaamde Christelijke consulent genaamd Stephen Rossi Sr. Jij, die ik ooit broeder noemde en mentorschap gaf! Jij, voor wie Profetie 111 was –als een zegen— en, jij, spuugt het uit als een vervloeking omdat je geen scheiding wilt krijgen (omdat het teveel geld kost)!

Jij bent geen Christelijke consulent! Jij bent satan in vermomming! Jij bent een Judas en ik verorden het voor heel de wereld en niet alleen dat, (ik verorden het niet, maar man[!]) je bent in de problemen omdat op Yom Kippur –(ik wist niet dat enig iets van dit zou gaan gebeuren, ik begon zojuist te bidden in heilige tongen) — YAHUVEH wil dat ik je op notitie zet. Ken je het lot van Judas? Raad eens Steve Rossi Sr.? Dat is jouw lot.

Jouw eigen zoon, jouw eigen bloed zoon dient nu deze Bediening als een jeugd bediener. Stephen Rossi Jr. is onze zoon, onze zoon! Wij houden van hem. Wij hebben mentorschap aan hem gegeven en hij is een jeugdbediener en hij is niets zoals jij. En hij zal niet eens meer jouw bloed claimen. Hij heeft alleen het bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH door hem heen.

Ik zet de vijanden op notitie.

Ik zet Zeph Daniels op notitie. YAHUVEH herinnert jou! HIJ herinnert jou op deze dag van Yom Kippur, omdat jij een deel van dit alles bent. En ik weet dat er zoveel anderen zijn….
Mensen, ik heb jullie hulp nodig. Heiligen die deze Bediening heeft gezegend, jullie, op wat voor manier dan ook, bewijs het. Bewijs het! (Omdat jullie het zullen moeten gaan bewijzen voor YAHUVEH op een dag! Wat deden jullie om enige van de lasten van ons af te nemen? Wat deden jullie op wat voor manier of vorm dan ook om ons te helpen? Hielpen jullie ons? Hinderden jullie ons? Moedigden jullie ons aan?) Ik bedoel woorden zijn leuk, en wij waarderen de bemoedigende woorden, maar we hebben hulp nodig.

We moeten hulp hebben. Het werk is zo groot!

We zijn zoveel naties aan het bereiken nu. We zijn aan het proberen te waarschuwen over Sherrie Shriner. We zijn aan het proberen te waarschuwen over Linda Newkirk…

Linda Newkirk. We hebben zojuist iemand gehad die ons schreef en ons vertelde: Zij houdt de mensen in gijzeling. Zij is daar haar demonische, satanische krachten aan het demonstreren.

Hoe in de wereld kunnen jullie mensen enig boek kopen van Linda Newkirk? Hoe in de wereld kunnen jullie ook maar iets dat zij zegt rationaliseren met de Bijbel: “geboorte geven aan het mankind”? “voor 17 maanden zwanger zijn”? Oh mijn gossie, mensen! Wat is er aan de hand met jullie? Deze vrouw is gevaarlijk. Zij is satan in vermomming.

En Sherrie Shriner! Oh mijn gossie! Je bent daar ergens en je bent orgone aan het begraven. Orgone! –dat is een opsporings –haar “speciale” orgone. Haar speciale orgone dat de aliens weg zou moeten houden, dat de demonen weg zou moeten houden, dat de ruimteschepen in de lucht zou moeten vernietigen.

Zijn jullie echt zo dom?! Het spijt me, maar ABBA YAHUVEH is woedend. Jullie noemen jezelf bij de naam van Christen en er is geen Christen in jullie. Jullie vertrouwen op een vrouw om jullie de orgone te verkopen om in jullie tuin te planten –om het over heel de wereld te planten.

Begrijpen jullie het niet? Lazen jullie niet de Heilige Profetieën? Jullie hebben ziekte tot jullie aangetrokken. Jullie hebben demonen tot jullie aangetrokken, door dit te doen. Jullie hebben de aliens aangetrokken. –Maak je geen zorgen, wanneer de UFO's komen zullen zij weten waar jullie zijn. Jullie zullen verantwoordelijk worden houden voor alles dat jullie hebben gedaan.

Om te zeggen dat iets kan staan tegen een demon, anders dan de Naam en het Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH, jullie zijn waarlijk, waarlijk, waarlijk, waarlijk blind en jullie oren zijn waarlijk, waarlijk doof! Of jullie zijn onder (invloed van) een geest van gedachtecontrole of gedachtemanipulatie –hetwelk jullie zijn, indien jullie Sherrie Shriner of Linda Newkirk aan het volgen zijn.

We zullen de brieven gaan plaatsen die binnen zijn gekomen die waarschuwen over Linda Newkirk. Deze vrouw is gevaarlijk, gevaarlijk!

Zij heeft mensen die komen naar haar eigendom, ze vertelt hen om te komen, zij zal hen 'veilig gaan houden'. Ze sluit hen op in een schuur die zij een plek noemt om in te slapen, en dan maakt ze er zekerheid van dat het hangslot erop zit aan de buitenkant zodat ze je binnen kan sluiten.

Ik ben jullie aan het vertellen mensen, jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden. Ik bedoel, waarom is deze profeet degene die op moet staan en de mensen moet waarschuwen over deze duivelse vijanden? Waarom moet ik degene zijn? En de lijst is zo erg lang.

Rick Joyner en de “Gemanifesteerde Zonen van God” beweging. Jullie beginnen niet eens het feit te bevatten van waarom zijn naam “Morgenster Publicatie” is. Hij noemt zichzelf naar …. Wie is de Morgenster die vanuit de lucht viel? Begrijpt iemand dat dat Lucifer was? Begrijpen jullie niet wat de “Gemanifesteerde Zonen van God beweging” over gaat? Ze zijn aan het bepalen dat zij god zijn, voor het luid uitschreeuwen! Word wakker mensen! Word wakker!

Ik ben als een Profeet van Oudsher en ik heb er genoeg van! Ik heb genoeg van de stommiteit. Ik heb genoeg van de dove oren. Ik heb genoeg van de blinde ogen. Laat de schilfers van jullie ogen afvallen en zie wat er aan de hand is! En dat is wat ik te zeggen heb op deze Yom Kippur.

Ik weet dat YAH een boodschap heeft dat voort begon te komen. Ik begon te spreken in heilige tongen, maar dit is ook de dag van oordeel. Dit is het.

Sommigen van deze dingen … —Al deze dingen die ik genoemd heb –niet sommige— alles dat ik gezegd heb, is op mijn hart geplaatst geworden. YAHUVEH is woedend. HIJ IS WOEDEND!

Waar zijn de andere vertalers die geroepen zijn om een deel van deze Bediening te zijn? Waarom zijn jullie niet vrijwillig je tijd aan het aanbieden? We krijgen deze e-mails zeggende, “oh, ik ben geroepen om jullie vertaler te zijn, maar het zal jullie 'zoveel' geld kosten”. WAT! We brengen niets in rekening voor het plaatsen van de Profetieën in het Engels. Waarom hebben jullie dan (die geloven dat deze Bediening de waarheid voort aan het spreken is)— waarom dan zouden jullie zeggen dat ik jullie zoveel geld zou moeten betalen?

Onze vertalers werken hard. Zij houden hun full time werk en toch wijden zij zoveel tijd aan het nemen van de heilige Profetieën, het nemen van de boodschappen van deze Bediening af en zij zetten het in al deze verschillende talen. Ik kan jullie niet beginnen te vertellen hoeveel zij lijden om dit te doen, hoeveel tijd zij eraan besteden om dit te doen, hoeveel slaap zij verliezen. Ik kan niet eens beginnen.

Maar hun beloningen zullen hen volgen tot de Hemel. Zij zullen de zielen ontmoeten, terwijl wij de zielen zullen ontmoeten, en zij zullen allen persoonlijk gedankt worden, terwijl zij aan onze zijde staan. We weten wanneer wij deze aarde verlaten, dat we zullen verlaten met de grootste beloning van allen, dat we zielen leidden naar YAHUSHUA ha MASHIACH, dat we heiligheid predikten.

Dus dat is wat ik te zeggen heb op deze Yom Kippur. Nu zal ik gaan zien wat anders YAHUVEH mij heeft te laten zeggen, dit alles is op YAH's hart op dit moment … dit alles.

YAHUSHUA is terug aan het keren. De Grote Verdrukking is nabij ons en wee aan jullie daar bij Jim Bramlett's site op de “5 Duiven”. Jim Bramlett je bent in grote problemen. Je bent in zoveel problemen. Je zult gaan staan voor YAHUVEH. En je zult verantwoordelijk gehouden gaan worden voor iedere keer dat iemand helemaal opgewonden was: “Dit is de dag dat YAHUSHUA eraan komt”, “dit is de dag van de opname”.

En een ieder van jullie op de “5 Duiven” forum die dit ook heeft gedaan samen met Jim Bramlett, een ieder van jullie die hebben gezegd, “Dit is het, dit is de dag…”

Die pastor … Wat is de naam van die pastor, schat?

[Niko:] F.M. Riley.

[Elisabeth:] Oh F.M. Riley, jij Baptist, jij. Jij zult echt gaan staan voor YAHUVEH op een grote, grote manier. Jij die mensen leert dat zij kunnen zondigen en 'het maakt niet uit wat ze aan het doen zijn, het maakt niet uit of ze in de handeling van overspel zijn, het maakt niet uit wat je aan het doen bent zolang als wanneer jouw.. zolang als je dit weet …”.

Je ziet, dit is jouw evangelie, niet het Bijbel Evangelie, F.M. Riley. Je zult voor een woedende YAHUVEH gaan staan. Je zult ontdekken. Je zult het ontdekken, voor wat je hebt gedaan –je hebt de mensen geleerd dat zij kunnen zondigen en toch zullen zij nog steeds opgenomen worden en naar de Hemel gaan. 'Het is okay, zolang je maar dat verlossingsgebed zegt, maak je geen zorgen, ben gelukkig! Wanneer de opname komt zullen jullie niet in de Grote Verdrukking zijn'.

F.M. Riley, ik heb jou op “5 Duiven” datum, na datum, na datum zien geven.

Marilyn Agee, ik weet wie je bent. Ik begon met jou in 1995. Je hebt hetzelfde gedaan. 'Dit is het jaar van de opname. Dit is de maand. Dit is de Rosh Hashanah. “Dit” is de dag van Pinksteren' …. Ik weet het niet [omdat jij, Marilyn Agee, zoveel data hebt gegeven].

Jullie allen bij “5 Duiven” hebben zoveel verschillende datums en de mensen zijn te gronde gericht. Iedere keer dat zij het echt geloven, sommigen zullen zelfs gered worden omdat zij bang zijn voor het achtergelaten word en dus zullen zij zich haasten tot hun knieën en vallen op hun knieën en zeggen, “ik wil niet achtergelaten worden”. F.M. Riley zei 'dit' is de datum. Jim Bramlett zei 'dit' is de datum. Marilyn Agee zei 'dit' is de dag. Raad eens, jullie allen zullen verantwoordelijk gehouden worden, omdat deze kostbare zielen, wanneer dat gebeurd en zij gaan en zij vallen op hun knieën en zij tonen berouw voor YAHUSHUA en zij geven hun leven aan HEM en dan gaat de dag voorbij …geen opname….

Waarom in de wereld zouden zij YAHUSHUA geloven voor iets anders —dat HIJ hen vergaf voor hun zonden of iets anders— wanneer jullie tegen hen logen en hen een opname beloofden? Jullie beloofden hen die specifieke datum. En “5 Duiven” wee aan jullie. Op deze dag, YAHUVEH zegt iedereen die deel heeft genomen aan de “5 Duiven”.

Ik ga wat namen noemen. Donna Cothran. Ik weet niet waarom, maar YAH is jouw naam aan het noemen. Je was oorspronkelijk een deel van deze Bediening. Je gaf mij normaal gesproken woorden van bemoediging. Nu zit je bij “5 Duiven” en je gelooft de leugens. Nu neem je deel in de leugens en zul je verantwoordelijk gehouden gaan worden. Ik weet niet waarom YAH bepaalde mensen op mij aan het plaatsen is, [tot mijn gedachte om te zeggen,] op dit moment. Ik begrijp het niet maar jullie zullen de boodschap gaan horen. Iedereen, iedereen: “5 Duiven”, pas op voor “5 Duiven”. Zij bouwen jullie op voor een grote teleurstelling en zij zullen allen verantwoordelijk gehouden gaan worden.

YAHUVEH is dit niet lichtelijk aan het nemen. HIJ neemt het niet lichtelijk wanneer jullie eruit staan en jullie zeggen 'dit' is de dag. Deze Bediening doet dat niet.

Er is mij verteld geworden, er is mij beslist verteld [geworden] (en ik sta voor YAHUVEH op dit moment [dat ik dit zeg] engelen, heilige engelen kwamen tot mij en vertelden mij dat zij zouden terugkeren en mij de datum zouden vertellen. Het is niet iets van mijn vlees. Ik heb hen gezien, ik heb hun vleugels aangeraakt. Mijn getuigenis is daar te vinden.

Ik weet dat HIJ mij ZIJN “Ringmaiden” heeft genoemd. Ik weet dat ik weet dat ik weet. Jullie kunnen me zoveel bespotten als dat jullie willen vijanden. Het is niet een naam die ik voor mezelf heb verzonnen. Dat is zo dom!) Maar ik weet dat er een roeper moet zijn die uitroept, “Aanschouw de Bruidegom komt eraan”. En ik weet dat ik weet dat ik weet dat wat YAHUSHUA tot mij gesproken heeft, zal geschieden en de Heilige engelen zullen terug keren. (En ik ga niet van iets anders uit dan wat YAH heeft gezegd: YAHUSHUA keert terug op Rosh Hashanah. Het zal op een Sabbat zijn en, prijs YAHUSHUA, we hoeven niet uit te gaan van de zonnekalender anders zou het 2020 zijn. Ons is verteld om uit te gaan van de maankalender (Num 28:11a, 14b) de manier dat YAH het oorspronkelijk opzette).

Dus al deze dingen zijn op YAH's hart op deze Yom Kippur. Ik wist niet dat ik een Yom Kippur boodschap zou gaan hebben. Ik wist helemaal niets hiervan. Ik was gewoon uit aan het roepen en aan het zeggen “ik hoefde geen Profeet te zijn, het is een beangstigend iets” en het volgende dat ik weet is dat ik aan het bidden ben in heilige tongen.

Nu zal ik zien wat ABBA YAH te zeggen heeft. Gewoon dit, “Wee aan de vijanden”. Wee, wee, wee, wee aan de vijanden van ABBA YAHUVEH! Zelfs indien je jezelf een Christen noemt, indien je niet echt een relatie hebt, een liefdevolle gehoorzame relatie met YAHUSHUA ha MASHIACH, dan vertel ik jullie dit, (een ieder die stenen aan het werpen is, een ieder die aan het lasteren en aan het liegen is over deze Bediening op dit moment…een ieder, een ieder, een ieder die deze dingen aan het doen is en niet deze Bediening aan het verdedigen is, wanneer jullie dit zien geschieden en niet deze Bediening aan het steunen zijn en ons aan het aanmoedigen zijn): ik weet dit dat ABBA YAH zegt, “jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden”.

Jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden. Zo vaak als dat jullie ons dringend verzoek om hulp hebben genegeerd, zo vaak als dat jullie het rukken van de RUACH ha KODESH op jullie hebben gevoeld, zeggende “je zou die Bediening echt moeten helpen (hoewel je niet veel hebt – je zou iets moeten doen om die Bediening te helpen)” …. Diegenen die de vertalers zouden moeten zijn, zoveel malen als dat jullie hebben gehoord, “je kent de taal goed genoeg. Je kunt dit aan. Jij bent geroepen om dit te doen”. Maar jullie leggen de stemmen nog steeds het zwijgen op ….

Dat is hoeveel malen YAHUVEH en YAHUSHUA zeiden dat ZIJ hun oren zullen dichtstoppen wanneer jullie bidden (Jesaja 59:2). Zoveel malen als dat jullie je hand hebben weerhouden om ons te helpen, zoveel malen zal YAHUVEH ZIJN hand weerhouden om jullie te helpen. En jullie zullen in de Grote Verdrukking zijn.

Ik bedoel …. Ik zou liever nu lijden, en de ware Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH lijdt wel op dit moment. Wij worden vervolgd. Maar in de Grote Verdrukking –jullie hebben geen begrip, jullie hebben geen idee van het lijden dat jullie op je hebben wachten. Jullie hebben geen idee en jullie kunnen je kleine kerk spelletjes spelen, jullie kunnen zeggen, “oh maar ik moet deel zijn van een genootschap en ik moet naar een Zondagskerk gaan, zelfs indien ze mij geen geestelijk vlees aan het voeden zijn, zelfs indien ik dezelfde melk boodschap blijf horen, zelfs indien zij niet tegen zonde zullen prediken. Ik moet naar deze Zondagskerk gaan, zie je, want anders zal ik geen relatie hebben met God. Ik moet afhankelijk zijn van andere mensen om er zekerheid van te maken dat ik naar de kerk ga zodat zij kunnen zien dat ik naar de kerk ga”.

Zie je, het is allemaal een kerkspelletje is het niet? Je bent een kerkbankwarmer of niet? Jullie die denken dat je iemand anders nodig hebt om je heilig te houden, dat je een kerk moet hebben. Jullie moeten een pastor hebben om er zekerheid van te maken dat jullie Heilig blijven. Jullie hebben een probleem. Jullie hebben niet eens een relatie met YAHUSHUA dan. Jullie hebben grote problemen.

Wat gaan jullie doen in de Grote Verdrukking, waar alleen de kerk van de regering er zal gaan zijn? Alleen diegenen die het beest aan het aanbidden zijn, zij zijn de enigen die een kerk zullen hebben op de hoek. Jullie kunnen nu niet leven zonder een kerk? Jullie kunnen niet alleen wandelen nu met YAHUSHUA? Jullie hebben een groot probleem. Hoeveel brieven krijgen wij die zeggen, “Oh, ik moet een genootschap hebben”, en zelfs wanneer jullie worden gewaarschuwd zullen jullie nog steeds uitgaan om een andere kerk te zoeken.

En Messiaans Joodse Tempels …. Ik moet de mensen waarschuwen. Ik vertelde mijn man dit. Wij hebben een last op ons, een nieuwe last op ons en dat is dit: YAHUSHUA heeft ons gewaarschuwd aangaande de georganiseerde kerken. Maar nu, wie zijn de kerken van Babylon? Jullie gaan naar jullie Pastor en jullie die in jullie georganiseerde kerken zitten en jullie hebben hen gewaarschuwd en jullie hebben hen verteld, “Kijk dit is niet echt de Sabbat” maar jullie Pastor heeft jullie op het hoofd geklopt en hij heeft gezegd, “Het is okay, iedere dag kan ermee door” en zij hebben dat Geschrift genomen dat Paulus heeft gesproken en zij hebben het opnieuw en opnieuw verdraaid. Het Woord is voort gekomen en zei Paulus was aan het spreken tegen de Joden wanneer hij zei, “Dat u dan niemand oordele…of der sabbatten”. Maar opnieuw, en opnieuw, en opnieuw hebben jullie die leugen genomen. Jullie geloven die leugen. Jullie vertrouwden die Pastor.

Maar laten we nu overgaan naar de Messiaanse Joden. Jullie hebben de naam YAH uit de naam YAHUSHUA genomen. Jullie hebben de naam “Yes” daar geplaatst. What is een “Yes”? De Naam van de Vader is niet “Yes”. Maar de Vader ABBA YAHUVEH's Naam zou in de Naam van ZIJN Enige geboren Zoon moeten zijn en het is (Y-A-H) YAH

Hoeveel Messiaans Joodse Tempels zijn de Orthodoxe rituelen en mens gemaakte tradities aan het volgen? Hoeveel zijn gewoon totaal, totaal zo ver in de Orthodox Joodse wegen en legalistische manieren aan het gaan? Zij vergeten om de mensen te vertellen –zoals op Yom Kippur op dit moment– dat wij een verzoening voor onze zonden hebben. We hoeven niet te treuren deze dag. Wij kunnen getroost worden en weten: YAHUSHUA is onze MASHIACH. HIJ is de perfecte Bloed Boette Doening dat gemaakt werd voor onze zonden. Wij zijn vergeven. Diegenen onder ons die waarlijk, waarlijk geloven dat wij Bloed gewassen zijn met ZIJN vergoten Bloed, diegenen onder ons die onze levens leven om HEM te behagen iedere dag, wij hebben een troost vandaag; wij hoeven ons niet op de borst te slaan en zeggen, “Oh wee oh wee aan mij, ik ben een zondaar”.

Nee, één iedere keer dat wij iets doen dat onze ABBA YAHUVEH beledigd, één iedere keer zeggen wij vlug, “Oh YAHUSHUA vergeef ons alstublieft.” Wij doen zonde niet op voorbedachte rade. Wij zondigen niet opzettelijk. Wanneer je opzettelijk zondigt, ben je in de problemen. Dan ben je het Bloed van YAHUSHUA aan het bespotten en de Bijbel zegt, “Zijt Heilig, want IK Ben Heilig”. Dus ga niet gewoon naar enige Messiaans Joodse Tempel. Je kunt maar beter voorzichtig zijn. En sommigen van deze zogenaamde rabbi's, zij weten niet beter. Zij begrijpen het niet. Hen werd geleerd dat de naam “Yeshua” was, zoals mij eerst de naam “Yeshua” geleerd werd. Ik wist niet beter. Dus vertel het hen op een vriendelijke manier en jullie zeggen het precies. En indien jullie hen een van de Profetieën willen geven dat aan mij werd gegeven, [ga je gang].

Maar sta niet verbaasd indien het terug in je gezicht wordt geworpen, omdat deze zogenaamde rabbi's, zij geloven niet dat een vrouw een leider zou moeten zijn. (Tjonge jonge, hebben Niko en ik dat op de harde manier uitgevonden). [Het woord dat gevonden was ontbrak, van de transcriptie]. Maar weet je wat? Ik noem geen man rabbi. Ik heb maar Eén Rabbi en ZIJN Naam is YAHUSHUA ha MASHIACH. HIJ is de Allerhoogste van de hoge priesters. HIJ is de Enige, de Enige die deze titel verdient. Dus wij waarschuwen je gewoon. We waarschuwen jou dat wanneer je naar een Messiaans Joodse Tempel gaat: verwacht NIET, verwacht niet dat je dat vindt wat je in deze Bediening vindt, en wanneer je het niet vindt, maak er zekerheid van dat je naar die leider gaat en ben er zeker van dat je hen waarschuwt. Ben er zeker van wanneer zij gewoon zeggen, “God, God, God…” welke God zij echt aan het dienen zijn? (Niko en ik vonden dit ook uit op de harde manier. Ons getuigenis hiervan zal geplaatst gaan worden in YAH's timing zoals al het andere.)

Dus dit is wat YAHUVEH op mijn hart heeft gelegd deze dag op Yom Kippur, 2009.

Wat is de datum schat? September …?

[Niko:] Deze avond is het de 29e

[Elisabeth:] Ok, het is de avond van de 29e waar wij zijn, in Europa, en het is het begin van Yom Kippur (in de avond).

Nu ABBA YAHUVEH, ik vraag gewoon, wilt U mij alstublieft een boodschap geven? U begon een boodschap voort te spreken en toen begon U mij te laten spreken op de manier dat ik heb gedaan. Ik vraag vergeving indien ik iemand heb beledigd. Ik heb sommige mensen dom genoemd, maar ik geloof dat U dat woord in mijn mond heeft geplaatst, omdat ze dat zijn. Zij zijn zich aan het gedragen met de geest van domheid om deze leugens te geloven, om niet te verdedigen wat zij weten dat waar is.

En dus ABBA … [Elisabeth begint te bidden in Heilige Tongen]

Prophecy 115

Beware Of The Totalitarian Dictatorship
Coming To America And The World!


[Totalitarisme, een moderne autocratische regering [Een heerser met onbeperkte macht; een despoot.] waarin de staat zichzelf betrekt in alle facetten van de samenleving, met inbegrip van het dagelijks leven van haar burgers. Een totalitaire regering wil niet alleen de controle over alle economische en politieke kwesties, maar de houding, waarden en overtuigingen van de bevolking, het wissen van het onderscheid tussen staat en maatschappij. De plicht van de burger aan de staat wordt de belangrijkste zorg van de gemeenschap, en het doel van de staat is de vervanging van de bestaande maatschappij met een perfecte samenleving.

Van de staten het meest omschreven als totalitaire - de Sovjet-Unie onder Stalin, nazi-Duitsland en de Volksrepubliek China onder Mao - de Communistische regimes van de Sovjet-Unie en China.]


Op 5 september 2009, was YAHUVEH aan het spreken tot Elisabeth terwijl zij sliep en HIJ zei, “Totalitair Dictatorschap, Totalitair Dictatorschap, Totalitair Dictatorschap. Elisabeth, waarschuw hen. Degene die zichzelf de president van de Verenigde Staten noemt wil dat Amerika geregeerd wordt door een Totalitair Dictatorschap. De beste gezondheidszorg zal alleen voor de rijken zijn. Er zullen maar 2 klassen zijn van mensen; de rijken en diegenen die nu worden beschouwd als de middenklasse. De middenklasse zullen de rijken dienen en de armen zullen langzaam afgemoord worden door gedwongen vaccinaties en gedwongen abortussen en weigering van medische zorg. De regering zal alles beslissen en zij zullen bepalen wie zal leven en wie zal sterven.”

Profetisch Woord begint:

Elisabeth, waag het niet, waag het niet! Waag het niet om je te verontschuldigen voor enig woord dat voort werd gesproken –want ieder woord plaatste IK in jouw mond.

IK heb jou geboden om de boeken uit te brengen met alle Profetieën erin. IK heb jou geboden om een boek uit te brengen over wie de RUACH ha KODESH is –de openbaring die IK jou gaf in het geheim. Maar opnieuw en opnieuw zijn dingen uitgesteld geworden.

Voor nu geef IK jou een nieuw gebod, deze dingen zouden nu uitgebracht moeten worden in audio. Dit is de snelste manier om het naar de mensen te krijgen, want de tijd is zo kort en MIJN mensen gaan verloren door een gebrek aan kennis (Hos 4:6)–– het gebrek aan de kennis die IK heb inbegrepen in de Heilige Profetische boodschappen die IK tot jou heb gesproken. Er is een dringende nood –want nu ademt de Grote Verdrukking echt neer op jullie nekken.

IK, YAHUVEH, kijk deze avond (toe) terwijl IK neerkeek op diegenen die een andere kalender hielden. Zij hebben een andere datum maar deze boodschap is niet te laat. IK probeer te zeggen dat IK hun harten ken. Toch vasten zij voor MIJ(N aangezicht). Toch treuren zij voor hun zonden en IK waarschuw hen, nader korter tot YAHUSHUA dan ooit tevoren.

Want er is een Total…

[Elisabeth kan het woord niet uitspreken. Zij zegt, “Oh, Vader ABBA YAHUVEH…”

Tolitair dictatorschap. Total…

[Niko: Totalitair].

Totalitair dictatorschap…

[Elisabeth: “Ik kan het woord horen maar het is moeilijk om het voort te spreken”].

…dat erop uit is om de hele wereld te bedekken. Zij weten indien ze ermee weg kunnen komen in Amerika–– het de hele wereld zal bedekken. Pas op voor deze Toli…

[Elisabeth: Help me Schat].

[Niko: Totalitair].

Pas op voor dit Totalitair dictatorschap, want zij zullen je met geen keuzes laten. Zij nemen de vrijheid van jouw meningsuiting weg. Zij zullen enige radiogolven wegnemen die de waarheid zouden leren. Zij zullen de ware nieuwslezers muilkorven die willen waarschuwen wat de Regeringen aan het doen zijn. Zij zullen alles dat geschreven is censureren.

Amerika, jullie hebben een 'president van de Verenigde Staten' wiens held is Hitler. Hij zoekt dezelfde macht. Hij heeft hetzelfde Messiaanse (MESSIAS) complex, [hij] ziet zichzelf als de Messias. Hij is een Totalitaire Dictator in zijn hart. Hij beloofde jullie verandering, dat is het platform waarvoor hij zich kandidaat stelde. IK waarschuwde jullie door de Heilige Profetieën heen dat de verandering niet voor goed maar voor kwaad zou zijn.

Nu hangen jullie je hoofden en schudden jullie hoofden in verbazing, want wat IK heb geprofeteerd is geschied en nu hebben jullie de ergste president die ooit verkozen is geworden als president. IK heb hem daar niet geplaatst. Het was jullie keuze. IK, YAHUVEH, stond het slechts toe. Voor diegenen onder jullie die jullie stem voor hem wierpen, hang je hoofd in schaamte – want IK houd jullie verantwoordelijk indien je niet voort aan het spreken bent en aan het berispen bent wat je hebt gedaan, en het kwaad is slechts begonnen.

Niet langer is Amerika 'het land van de vrije en de dappere'. Er is niet een ding waarin jullie geen compromis hebben gesloten als zonde [dat nu] gelegaliseerd is. Ooit stonden jullie voor moraliteit. Ooit berispten jullie andere Naties die martelden. Nu zijn jullie de folteraars. Ooit hielden jullie het Verdrag van Genève omhoog. Nu drijven jullie er de spot mee. Alles toegestaan in Amerika. De wereld kijkt toe op Amerika, en kijkt toe hoe voor eigen ogen diegenen die vreedzaam protesteren geslagen en opgesloten worden. Hoe Amerika's eigen president Barack Hussein Obama een socialistische agenda loopt –waar Amerika ooit stond tegen socialisme, communisme. Nu hebben zij een president die zijn schouders ophaalt en zegt, “En wat is er mis met communisme?”

Oh Amerika wat jullie hebben gedaan. Jullie voorvaders zouden voor jullie huilen. De vrijheid waar jullie zo hard voor vochten––lieten jullie je door een minderheid ontnemen. Jullie kinderen worden nu geïndoctrineerd in scholen om lofliederen te zingen tot Barack Hussein Obama. Jullie kinderen nu worden geïndoctrineerd in scholen om de levensstijlen van de homoseksuelen te accepteren en hen wordt geleerd [te zeggen] “wat is er mis mee?” Jullie kinderen worden nu geleerd in scholen, er is niet iets als een Schepper, het was allemaal evolutie.

IK waarschuwde jullie door deze Heilige Profeet heen, “haal jullie kinderen uit de kuilen van de antichrist”, hoeveel jaren geleden? Want IK doe niets zonder het eerst te openbaren aan de Profeten. IK waarschuw voordat de oordelen komen.

IK waarschuwde jou Canada, volg niet in jullie zuster Amerika's voetstappen, en nu wandelen jullie in eendracht.

Dit zijn de Woorden die IK te spreken heb op deze Yom Kippur. Jullie zullen dingen gaan zien die jullie liever niet zouden zien, jullie zullen dingen horen die jullie niet zullen kunnen geloven––want satans dienstknechten zijn nu alom tegenwoordig. Er is geen kerk, er is geen organisatie, er is geen bedrijf, er is geen synagoge, er is geen regering––waar satans dienstknechten niet worden gevonden.

De scholen, scholen nu jullie kinderen en vertellen hen er is niet iets als moraliteit. Wat een treurige, treurige dag, dat niet meerderen op zijn gestaan en dat hebben verdedigd wat zij weten (de) waarheid is. Deze Bediening is als een stem in de wildernis. Deze Heilige Profeet is als een vrouw in de wildernis en zij roept uit tot jullie, “Toon berouw nu er nog tijd is”.

Opnieuw zeg IK, de Grote Verdrukking, de Dag van Jakobs Benauwdheid, is neer aan het ademen op jullie nekken en hoeveel zijn er onbewust van. Jullie leven je leven alsof jullie voor altijd zullen leven. Jullie maken plannen zo ver in jaren op voorhand, maar ben IK niet de enige die jullie dagen kan tellen? Jullie sparen voor een pensioen dat niet zal komen. Waarom investeren jullie niet in het Koninkrijk der Hemelen? Weten jullie niet dat dat het enige is dat zal staan? [Alleen] wat jullie deden voor IK, YAHUVEH en het opheffen van de Naam van MIJN Zoon YAHUSHUA jullie MASHIACH [zal staan].

Er is alreeds een hongersnood, het is verspreid over deze wereld. De hongersnood is voor MIJN ware Woorden (Amos 8:11). Hoe weinig weten ook maar Wie IK BEN? Hoe weinig begrijpen waarom YAHUSHUA kwam, wie YAHUSHUA is? Hoe weinig geloven dat er een prijs is om te betalen voor onheiligheid? Het is meer dan gewoon een simpel gebed te zeggen. Het is het leven van je leven, daden en geloof zetten achter dat gebed (Jakobus 1:22).

Hoe weinig kerken staan nu tegen zonde? Hoe weinig verdedigen anderen wanneer zij rechtelijk worden vervolgd zelfs voor het bidden in een school? Waarom stond niet iedere kerk op om deze twee mannen te verdedigen?

Wanneer jullie een stewardess zien die niet in staat is om een symbool te dragen, van hun geloof, hetwelk een kruis is, wanneer jullie de kruizen gedwongen uit de ziekenhuizen gehaald zien worden –Jullie die jezelf Christelijke kerken noemen–– waarom waren jullie stil?

Nu zeggen jullie, “ABBA YAHUVEH hoe kon U onze vrijheden toestaan om weggenomen te worden. Waarom is onze vrijheid van religie en meningsuiting weggenomen?”

IK zeg tegen jullie deze dag, “Wat deden jullie ermee? Hoe vochten jullie ervoor? Wat gaan jullie nu doen? Waarom zijn jullie niet allemaal iets aan het doen?” Deze Bediening doet zijn deel. Vraag MIJ en IK zal jullie tonen hoe je jouw deel kunt doen. Abortussen zijn zo veel voorkomend, een kind kan ze nu hebben zonder ook maar de toestemming van de ouders. Wat deden jullie eraan? Deden jullie iets eraan?

Wat deden jullie om te protesteren tegen homohuwelijken? Wat deden jullie om de homoseksualiteit te stoppen dat alom tegenwoordig is over dit land? Stonden jullie op? Verdedigden jullie en zeiden ABBA YAH maakte één man en één vrouw voor een doeleinde? Baby's worden gegeven aan de homoseksuelen. Legaal, kunnen zij adopteren. Zonde is gelegaliseerd. Stel jullie voor hoe de volgende generatie van kinderen zal zijn…(2 Tim 3:1-5)

Geen moraliteit –geen kennis van een GOD behalve dan de regering [als god]. Alles kan (Alles mag) –zolang als het je 'goed laat voelen'.

Ongedisciplineerd –want de ouders zijn verboden om te disciplineren. Stel je voor het pad naar de Hel zelfs wijder en breder dan dat het nu is. Dit is wat IK profeteer dat zal gebeuren, uit de mond van deze “Ringmaiden”.

Zulk een hongersnood komt eraan (Amos 8:10). Net zoals jullie aan het hongeren zijn geweest voor MIJN Woord, IK vertel jullie dit nu: bereid jullie voor de komende dagen. Hoe bereid ik me voor, zeggen jullie? Voed jezelf, voed jezelf met MIJN waarheid, leer wie IK en YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH zijn. Voed je ziel. Neem niet het Heilig Woord vanzelfsprekend. Voed jezelf met de Heilige Profetieën die IK heb vrijgegeven door mijn Dienstmaagd heen, want ieder Woord is waarheid. Jullie zullen weten wat jullie moeten doen. Zoals de dag van Mozes, zo zal het opnieuw zijn, maar IK laat jullie niet zonder hoop.

IK geef jullie hoop nu. De plagen die eraan komen zijn niet voor jullie, want jullie hebben het teken van het bloed op jullie deurposten. Het bedekt jullie; het is het Bloed van YAHUSHUA jullie MASHIACH, IK YAHUVEH's enige geboren Zoon. Terwijl de heidenen in duisternis zullen wandelen, zullen jullie wandelen in MIJN gidsend licht, het enige eeuwige licht wie YAHUSHUA jullie MASHIACH is. Zoals IK, YAHUVEH het manna op de grond plaatste (Ex 16) twijfel niet (Jakobus 1:6-7) dat IK het opnieuw zal doen voor jullie. Terwijl jullie je voeden met MIJN Hemelse manna nu, twijfel niet dat IK jullie zal voeden, net zo zeker als dat een rots het water voort goot toen Mozes het sloeg, net zo zeker als dat IK het Levende Water nu voort giet tot diegenen die het ontvangen (Num 20). IK zal jullie voorzien van water wanneer er niets lijkt te zijn.

Net zo zeker als dat Shadrach, Meshach en Abednego werden geworpen in de vurige over, net zo zeker als dat de vierde man verscheen en in de vlammen wandelde met hen, en zij werden niet opgebrand en zij werden bevrijd en vrijgelaten, zodat allen konden zien dat er geen stank van rook was, en zelfs hun boeien terwijl ze werden (los)gesneden––allen riepen uit, “Wie is de vierde man die wandelde in die vurige vlammen (Dan 3)?”

IK vertel jullie wie. Het was YAHUSHUA jullie MASHIACH en wat HIJ deed toen, zal HIJ opnieuw doen voor jullie indien jullie heilig wandelen en gehoorzaam zijn aan IK, YAHUVEH en iedere dag vergeving aan het vragen zijn voor jullie zonden in de Naam van YAHUSHUA jullie MASHIACH.

IK zal ervoor zorgen dat jullie onzichtbaar zijn (Psalm 27:5). IK zal de regeringen van het land beschamen. Wandel in MIJN wegen en op deze Yom Kippur dag besef dat allen hebben gezondigd en tekort (zijn) (ge)komen aan MIJN glorie, want er is slechts één Perfecte die deze aarde bewandelde en het is YAHUSHUA ha MASHIACH, MIJN enige geboren Zoon.

Dus indien jullie willen huilen deze dag, huil voor wat eraan aan het komen is. Doe alles wat jullie kunnen doen aan diegenen die nog niet gered zijn, die niet uit hebben geroepen op YAHUSHUA ha MASHIACH's Naam. Huil voor waar zij doorheen zullen gaan. Want opnieuw zeg IK, terwijl jullie het Totalitaire Dictatorschap op zien staan in Amerika, dat is hoe kortbij de Grote Verdrukking (bij jullie) is.

Berisp de leugenaars. Berisp de lasteraars. Sta op en verdedig deze bediening indien jullie door willen gaan met het horen van Heilige boodschappen van MIJ. Help waar jullie kunnen. Steun waar jullie kunnen. Bied een bemoedigend Woord aan, maar plaats daden achter jullie woorden (Jakobus 2:14-15). Help de lasten te tillen want de lasten zijn groot. Vrees niet langer om MIJN woorden te delen. Wanneer IK het op je hart leg, waarschuw terwijl je nog kunt. Protesteer terwijl je nog kunt.

Wee aan jou Amerika want jij bent een teken hoe kortbij de Tijd van Jakobs Benauwdheid is. Jij bent de klok waar IK MIJN horloge bij heb gezet [zo ook Israël], terwijl de wereld toekijkt en kijkt hoe jouw vrijheden sterven. Jullie waren gewaarschuwd. Jullie waren gewaarschuwd, want eerst zond IK deze Heilige Profeet om Amerika te waarschuwen. Maar wanneer zij weigeren te luisteren en de meerderheid van de Pastors de woorden uitwerpen als vals, zeggende “Amerika zal altijd leven. Amerika is een grootse Natie. We moeten onze president steunen, we moeten ons houden aan de wetten van het land zelfs wanneer zij tegen de Heilige Geschriften gaan”.

IK vertelde MIJN Heilige Profeet, Amerika zal niet luisteren. En in plaats daarvan, wijdde IK haar en riep haar voort om een Profeet aan de Naties te zijn. De klok is aan het tikken, vooral terwijl jullie de zogenaamde “gezondheidszorg” zien waarover gevochten wordt. Dit biljet gaat niet over leven, dit biljet gaat over dood. Wie zal leven en wie zal sterven. Wie zal toegang hebben tot dokters en wie zal dat niet hebben, wie zijn wederom geboren gelovigen die YAHUSHUA volgen –zij hebben jullie naam, zij weten alreeds wie jullie zijn.

Jullie zullen een gezondheidszorg krijgen die jullie niet zullen willen indien jullie niet protesteren nu en op z'n minst jullie stem zullen werpen in de Hemel. Maar IK heb een weg, IK voorzie altijd van een weg voor MIJN ware kinderen, er is een weg van ontsnapping, maar IK openbaar het niet nu.

Vergeet niet dat Sukkot eraan komt. Doe het beste dat jullie kunnen om het na te leven. Indien jullie niet meer kunnen doen, dan slaap op de vloer en maak een tent met een deken. IK ken jullie hart. IK weet wat jullie kunnen doen en IK zal het eren en IK zal jullie zegenen.

Dit is een sombere, sombere dag. Hoe weinig erkennen MIJ en bidden ook maar –zelfs indien zij hun tijd zetten op de andere kalender voor Yom Kippur? Hoe weinig gaven er iets om? Hoe weinig bogen ook maar hun hoofden?

En in de Christelijke kerken, hoe weinig leerden ook maar wat Yom Kippur is? Maar dat is jullie verantwoordelijkheid indien jullie in een Christelijke kerk zijn, deel van de georganiseerde kerk, het is jullie verantwoordelijkheid om het hen te laten weten. Indien de Pastor jullie berispt, dan weten jullie dat het tijd is om te gaan en “Ikabod” zal IK schrijven op die kerkdeur. Dit zijn de sombere Woorden die IK te zeggen heb.

Hoop! –voor MIJN ware Heiligen die YAHUSHUA ha MASHIACH volgen, MIJN enige geboren Zoon, en treuren en knarsetanden [voor diegenen] die dat Bloed hebben geweigerd dat is vergoten voor hen op Golgotha.

Dus zet jullie klokken en kijk naar Amerika, en jullie zullen weten wanneer jullie alle vrijheden zien gaan – de Grote Verdrukking is begonnen wanneer de laatste van de vrijheden gaat.

IK, YAHUVEH heb gesproken.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven op 29 September, 2009 om 23.00 uur.
Een Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH,
Apostel Elisabeth S. Elijah Nikomia

Contact Us
Contact Us

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Post Adres:

Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
New Zealand 5018

Net voordat Niko Profetie 115 zou gaan plaatsen op de site van de Bediening, sprak YAHUVEH dit Woord op 12 Oktober 2009.

Niko, IK ben welbehaagd met het werk dat je hebt gedaan.

IK vertel jou dit Elisabeth, IK weet (dat) hetgeen IK jou laat doen jou nog kwetsbaarder laat voelen, want je zegt dat je je voelt alsof je naakt staat voor de wereld om hen te laten zien en de emotie in jouw stem te laten horen. Je hebt gesmeekt en gepleit want je wist niet dat IK jou zou vertellen om dit te plaatsen voor de wereld zodat zij jouw hart kunnen zien, zodat zij kunnen zien hoe je beeft in angst met ieder woord dat IK voort spreek. Aan diegenen die zeggen dat ze deze Bediening liefhebben, en toch nooit een vinger opheffen zelfs op een keyboard om jou te bemoedigen. IK vertel jou dit, terwijl IK heb voort gesproken, het is IK, jouw ABBA YAHUVEH die iedere naam op jouw hart legde om voort te spreken.

IK geef jou een nieuwe. Niko, meer oordeel zal gehoopt gaan worden op deze vijanden van MIJ en een ieder die deze Bediening aanvalt is een vijand van MIJ, want hoeveel malen en op hoeveel manieren moet IK het voort spreken? Dezelfde naam van deze Bediening zegt aan Wie het toebehoort en het behoort toe aan de Aleph en de Tav en de RUACH ha KODESH. Dus wanneer zij jou aanvallen Elisabeth, kun je dit maar beter weten, zij vallen niet slechts een vrouw aan, zij vallen de OUDE van DAGEN, de EEUWIGE, de SCHEPPER van ALLES aan.

Zij vallen YAHUSHUA aan, MIJN enige Geboren ZOON en zij durven te proberen de naam Christen te gebruiken; zij durven te proberen om de naam JEZUS CHRISTUS te gebruiken en vallen jou aan op dit moment; zij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor iedere lasterende leugen, en jullie allen die erbij hebben gestaan en niets hebben gedaan, en toch weten dat de waarheid voort wordt gesproken vanuit deze Bediening, toch hebben jullie niets gedaan om het te verdedigen; jullie hebben niets gedaan om te helpen, en IK spreek niet tot degenen die zo trouw zijn, die hun tijd van gebed geven, bemoediging en financiën. Jullie weten dat IK heb gezegd dat IK jullie drievoudig meer zal zegenen, maar IK spreek tot de zwijgzame meerderheid die hier komt en weten dat zij geestelijk vlees kunnen vinden om te eten, nieuwe openbaringen vanuit de Hemel en zij gaan terug naar hun georganiseerde kerken en kerkbankwarmers en leggen hun gift in de giftenplaat voor allen om te zien, want ten slotte zeggen zij “is het internet niet gratis?” Toch heb IK deze tempel gebouwd voor de wereld zonder enige muren.

Dus MIJN geliefde zoon Niko, IK geef jou een ander bevel nu; IK wil dat zij het gezicht zien van degene die zij lasteren. Plaats een klein fotootje daar. Zodat terwijl zij haar stem horen, zij gedwongen zullen zijn om haar gezicht te aanschouwen. Hoeveel meer oordeel zal IK op hen plaatsen, tot hen die weigeren berouw te tonen; en Elisabeth IK vertel jou dit, niet één traan die je hebt vergoten is voor niets gevallen. IK weet dat je het beste doet dat je kunt doen om te bedienen aan MIJN schapen en lammeren. IK ken het leiderschap en het team dat IK samen heb geplaatst. Iedere vertaler heb IK hand gekozen en zolang als zij gehoorzaam aan MIJ wandelen, in Heiligheid, zal IK doorgaan met hen te gebruiken als een zegen en IK zal hen zegenen voor het zijn van die zegen, want allen van hen offeren zoveel op, alles in de naam van liefde.

Goed gedaan MIJN zoon. Goed gedaan. Wat een worsteling is het geweest. Je hebt een andere Profetie die nog op weg is, nog niet gesproken over die ene die IK in Elisabeth's hart geplaatst heb. Maar goed gedaan MIJN zoon. Goed gedaan, Kathrynyah. Goed gedaan, Adam. Goed gedaan, Stephen. IK heb jullie de taken gegeven om zorg te dragen voor de schapen en de lammeren, de nieuwe baby adelaars en Elisabeth jij probeert om een ieder te verzorgen en IK zeg en IK ben ABBA YAHUVEH, MIJN ZOON YAHUSHUA jouw MASHIACH wordt verheerlijkt omdat je zoveel van hen houdt, een ieder die IK tot jou zend. Je houdt van hen. Je begeleidt hen. Je berispt hen wanneer nodig. En IK zeg, “Goed gedaan.”

Jullie die deze Profetieën vertalen en full time banen houden, toch zetten jullie het werk dat IK jullie heb gegeven voor al het andere, IK zeg, “Goed gedaan.” Groots zijn jullie beloningen.

Jullie die de YDS gebedsbemiddelaars zijn, een minimum van een uur van tijd geven jullie. Jullie zijn de frontlinie die in de weg staan en zeggen, “Je zult door ons heen moeten gaan voordat je door het leiderschap van deze Bediening kunt gaan.” En IK zeg, “Goed gedaan.” Jullie weten wie jullie zijn.

Niemand heeft jullie ooit beloofd dat het makkelijk zou zijn. Het enige dat jullie beloofd is, is dat het het waard is. Allen die hun kruis opnemen en YAHUSHUA jullie MASHIACH navolgen, die worden vervolgd omwille van ZIJN Naam, die vervolgd worden omdat zij weigeren compromis te sluiten met zonde, goed gedaan. Jullie zijn MIJN geliefden. En op een dag zullen jullie staan voor de Troon van YAHUVEH en jullie beloningen zullen jullie gegeven worden en jullie zullen MIJ horen zeggen, “Goed gedaan.” Jullie zijn een zegen geweest aan deze Bediening, hebben zelfs van jullie financiën gedeeld, jullie kunnen niet beginnen te bevatten de beloningen die IK op jullie heb wachten want jullie zullen delen in iedere beloning waarin deze Profeet die voort spreekt zal delen. Jullie zullen aan haar zijde staan, iedereen die een zegen is geweest, iedereen die deze waarheid heeft verdedigd, iedereen die de leugenaars en de leugens heeft berispt, IK, ABBA YAHUVEH zeg, “Goed gedaan.”

Dus dit zijn de woorden die IK toegevoegd heb. Niko je dacht net dat je klaar was. Maar IK, ABBA YAHUVEH moest de tijd hebben om te zeggen, “Goed gedaan MIJN trouwe zoon.”

Einde van het Woord

Visioen van Kathrynyah: Terwijl dit Woord werd voort gesproken zag Katrynyah een visioen van Groene Baret Soldaten. Dit zijn de beste van de Amerikaanse soldaten en YAHUVEH openbaarde aan Elisabeth dat dit de YDS zijn.