Profetie 118

Pas Op, De Grote Verdrukking Is Een Adem Verwijderd!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
19 Februari 2010

Profetie 118 Introductie, Elisabeth's verontschuldiging:

Geliefden van YAHUSHUA ha MASHIACH, er werd mij Profetie 118 gegeven in de maand van februari, 19 februari 2010 en de Zalving was zozeer in mij opgeroerd toen ik iets had gelezen wat betreft Elton John, verkondigende aan de wereld dat homoseksualiteit niet een zonde is omdat (zegt hij) Jezus Christus homo was.

Ik las dit en ik begon te spreken in heilige tongen en ik kon de woede van ABBA YAHUVEH voelen! En ik bied mijn excuses aan aan jullie omdat dit niet uitgegeven is op 19 februari 2010, het is nu 27 Juni 2010 en ik verontschuldig mij aan heel de Hemel omdat als een profeet, ik toegeef dat ik mijn vlees, nee niet als een profeet, het was mijn vlees, het menselijke deel, het vrouwelijke deel dat dit Woord uitstelde om tot jullie te komen omdat deze Bediening onder zulke aanval is zoals het nog nooit voorheen is geweest!  

Een satanisch netwerk vermomd als Christenen – zij worden de “Unity Gathering” genoemd, en het is een verzameling ja, maar niet een verzameling van denominaties! Het is verzameling van 5 verschillende vormen van de occult, mensen die in de occult zijn die ons aan het aanvallen zijn, mij aan het aanvallen zijn, de Heilige Profetieën aan het aanvallen zijn en zij doen het in de naam van JEZUS CHRISTUS.  

Ik zal niet in detail gaan op dit moment maar wij zullen meer van dit gaan plaatsen om te bewijzen wat ik zei, maar op dit moment voordat ik kan uitgeven wat gesproken is geweest door YAHUVEH door mij heen, moest ik jullie mijn excuses aanbieden. En ik moest mijn excuses aanbieden aan mijn geliefde man Niko omdat hij zei dat deze Profetie geplaatst moet worden en hij zei het maand na maand na maand en ik zei, ik zei gewoon ben ik niet onder genoeg vervolging geweest?  

Jullie zien, ik word gestenigd met woorden. Stefanus werd gestenigd met keien. Maar woorden doen ook pijn. Zij kunnen mijn vlees niet doden, maar zij zijn alles aan het doen dat zij kunnen om mijn reputatie als een Heilige vrouw en als een profeet te doden.  

En dus nu heb ik mijn excuses aangeboden. Ik ben niet perfect en zoals jullie zullen horen in deze profetie worstel ik met een zonde en het wordt “uitstel” genoemd, en toch weet ik op deze dag, 27 juni hetwelk de 4e verjaardag is sinds Michael de aards engel tot mij kwam in een restaurant op Camps Bay Zuid Afrika en mijn man aanschouwde ook zijn gezicht en jullie kunnen erover lezen op onze website. Maar ons constant gebed is, en wij vragen jullie om in overeenstemming te staan, dat ABBA YAHUVEH opnieuw Michael de Aards engel zal zenden om tot mijn verdediging te komen zoals hij zoveel maal voorheen heeft gedaan om het satanische netwerk te verslaan dat aan het proberen is om jullie Amightywind Bediening te vernietigen die gebruikt wordt om jullie te zegenen, in de Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH.

* * * * * * *

(YAHUVEH zei om dit te plaatsen op alle Profetieën van nu af aan: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet te noemen naar een man of een vrouw, zelfs voordat er een Bediening was. IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand, niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond, het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven, het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de Shkhinyah Glorie's wind die over deze aarde blaast, de Heilige wind der opwekking, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Jesaja 42:8)

* * * * * * *

Profetisch Woord Begint:

“Genoeg is genoeg! Judas werd slechts voor zo lang toegestaan om onder de Apostelen te wandelen! Ook hij, kon niet langer het spelletje spelen van een komediant want er zijn gelovigen en er zijn volgelingen.

Het is niet genoeg om te zeggen, 'ik geloof in YAHUSHUA. Ik geloof dat er een GOD in de Hemel is genaamd YAHUVEH. Ik geloof dat er een HEILIGE GEEST is, de RUACH ha KODESH.' De vraag is, volg je ONS? Het is niet genoeg om slechts te geloven!

IK ben de verborgen Judassen aan het ontmaskeren. IK ben diegenen aan het ontmaskeren die zichzelf Christenen noemen en het niet zijn! IK ben aan het ontmaskeren wie de bruid van satan is! Vervalsingen zijn overal om jou heen. Zij strijden tegen MIJN ware Bruid! De Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH is in een oorlog tegen de bruid van satan!

Je wilt weten wie jullie meest dodelijke vijand is? Het is niet de heidenen die weigeren MIJN Naam te erkennen. Het is de kerk der komedianten!

Op deze dag terwijl het geschreeuwd wordt tot de wereld, toen ene (genaamd) Elton John opstond en verkondigde aan allen, 'ik denk dat JEZUS een compassievolle, super intelligente homoseksuele man was die menselijke problemen begreep. Op het kruis vergaf HIJ de mensen die HEM kruisigden en JEZUS wil dat wij liefdevol en vergevingsgezind zijn. Ik weet niet wat mensen zo wreed maakt want de Bijbel zegt JEZUS was zonder zonde, dus dat sluit homoseksualiteit uit, dus het kan geen zonde zijn.'

IK heb genoeg gehad! Deze man, Elton John, durft MIJN Heilige Woorden voort te spreken en ze te verdraaien! En zegt dat JEZUS CHRISTUS van de Evangeliën homoseksueel is?!

Wereld, voor deze gruwel zullen jullie drinken van de Kokende Zwarte Bloed Plaag! Maak jezelf gereed wereld! IK, YAHUVEH, spreek voort, IK heb genoeg gehad!!!

Deze ziekte is aan het broeden geweest in diegenen die homoseksuelen en lesbiennes zijn, deze ziekte is aan het wachten geweest voor MIJN timing om voort te komen. Jullie die excuses maken voor de homoseksuelen, IK heb jullie tijd gegeven om berouw te tonen…

IK zal jullie niet de dag vertellen, IK zal jullie niet de maand vertellen, IK zal jullie zelfs niet het jaar vertellen dat deze ziekte zich lichamelijk zal manifesteren, maar IK zal jullie dit nu vertellen, de Kokende Zwarte Bloed Plaag heeft het Witte Huis bereikt, IK vertel jullie geen een zal ontsnappen!

Hoe durft een iemand te zeggen, dat wat IK in MIJN Heilig Woord heb verkondigd als een gruwel, nu durven jullie te zeggen dat MIJN enige Geboren ZOON YAHUSHUA ha MASHIACH, het volmaakte geslachte Lam zonder een vlek, zonder een smet van zonde, deelnam aan een gruwel dat homoseksualiteit genoemd wordt, een bespotting van wat IK schiep toen IK Adam en Eva schiep.

De Judassen worden ontmaskerd voor jullie eigen ogen, ja, diegenen die Geschriften citeren en toch zo velen op een dwaalspoor leiden want zij volgen niet eens de woorden van de Geschriften. Wee aan de Judassen die zeggen, 'Geloof niet de Bijbel. Geloof niet de Geschriften. Gooi de Thora weg, het is slechts door de mens geschreven. Scheur dit geschrift eruit. Scheur deze pagina eruit. Scheur dit hoofdstuk eruit.' IK vertel jullie wat IK zal uitscheuren, wat IK uitgescheurd heb, wat IK uitwiste, het zijn jullie namen in het Lams Boek des Levens!

IK, YAHUVEH/YAHWEH, zeg, IK heb genoeg gehad, de strijd heeft gewoed voor zolang. Zei IK niet, 'in deze dagen voor de tijd van Jakobs Benauwdheid, de Grote Verdrukking, de Heiligen zouden nog Heiliger worden en de onheilige nog onheiliger.' (Profetie 90, “Wat is de Naam van de RUACH ha KODESH?”) 

Nu durven zij zichzelf 'Christenen' te noemen. Zij zeggen, 'Maak je geen zorgen over zondigen. Ik garandeer je in ieder geval de Hemel.”

En nu probeert deze verworpen, verwerpelijke man der wetteloosheid en van de antichrist geest (Elton John) allen in de homoseksuele gemeenschap en diegenen die zichzelf Christenen durven te noemen ervan te verzekeren, “Maak je geen zorgen. JEZUS CHRISTUS was één van jullie. Homoseksualiteit kan onmogelijk een zonde zijn want jullie zien Jezus Christus was zondeloos.' En toch spreken zij van MIJ en kennen niet eens de Heiligheid van MIJN Zoon YAHUSHUA, en zij spreken van MIJN Heilige Geschriften en toch dienen zij satan met alles dat in hen is.

Weten jullie MIJN Kleintjes, MIJN Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, IK vertrouw jullie. IK sta een Judas toe om in jullie midden te komen, net zoals Judas Iskariot in het midden toegestaan was. Begrijpen jullie niet, dat hij ook zijn volgelingen had, maar IK vertel jullie dit, zoals IK jou een lange tijd geleden vertelde Elisabeth, wee aan de Judassen die erop uit zouden zijn om zich aan te sluiten bij deze Bediening. Zijn begonnen de melk te drinken en het geestelijke vlees te eten, en daarna verraadden zij alles dat zij wisten dat Heilig was. Dus verbied IK jullie om te huilen om een Judas, want IK doe het niet!

De Judassen die jullie verraden hier op deze aarde verraden al MIJN Heilige Bruid, zelfs diegenen wonende onder (in) hun eigen huishouden. Hoe velen hebben Judassen in hun eigen huishouden, zelfs diegenen die zichzelf de MIJNE noemen? Zij verraadden lang geleden in de oorlog met Lucifer in de Hemel. Denken jullie dat IK verrast ben? Zeg IK niet dat IK toesta dat de tarwe en het onkruid samen groeien? (Matt. 13:30) Nu heb IK jullie het onkruid laten zien deze dag en IK vertel jullie dit, IK vertelde jullie, jullie zijn een steenworp verwijderd van de Tijd van Jakobs Benauwdheid, de Grote Verdrukking.

Mijn Geliefde Zoon (Amightywind Jeugd Bediener), je hebt een les gemaakt die de leugens van de duivel ontmaskert wat betreft het wegvangen dat de Opname genoemd wordt, en hoe weinig willen ook maar de Waarheid weten. Zij geloven liever de leugens, “leef zoals je wilt, zondig zoals je wilt, het is gewoon genoeg om anderen ervan overtuigd te maken dat je een Christen bent, je hoeft niet echt te volgen wat je schrijft, wat je spreekt, je hoeft geen voorbeeld te zijn van wie YAHUSHUA ha MASHIACH is, het is genoeg om slechts te doen alsof. Het is genoeg om slechts te zeggen, 'Jezus zegene jou.”

Wee aan deze Judassen die MIJN Schapen en Lammeren op een dwaalspoor leiden. Maar je ziet, de namen van MIJN Schapen en Lammeren zijn geschreven in het Lams Boek des Levens en zij zullen opnieuw terugkeren naar de GOEDE HERDER YAHUSHUA. Er is misschien het lijden door de vuren van vervolging voor nodig met onnoemelijke kwelling in de Tijd van Jakobs Benauwdheid, dat wat jullie de Grote Verdrukking noemen, maar MIJN Schapen en Lammeren zullen tot MIJ terugkeren zelfs indien het is met hun laatste adem. Hun geloof zal heet worden door het vuur van vervolging.

Pas op, diegenen die lauw zijn, IK heb deze Bediening voort gezonden om MIJN Woorden voort te spreken om jullie te waarschuwen. IK zalf MIJN Profeet om MIJN Woorden voort te spreken en omdat zij niet een man is met een lange grijze baard, willen jullie haar gewoon afwijzen. Jullie zeggen, “GOD kan onmogelijk spreken uit de mond van slechts deze vrouw.” Jullie willen niet horen. Jullie tonen je dwaasheid. Jullie tonen wat voor jeukerige oren jullie hebben.

De echte reden waarom jullie deze Bediening haten is door de overtuiging. Jullie willen niet verteld worden dat lauwe christenen naar de Hel zullen gaan en helemaal geen christenen zijn, en dat jullie verkeerd aan het doen zijn wanneer jullie niet de 10 Geboden onderhouden. Jullie willen gewoon zeggen, “JEZUS CHRISTUS betaalde de prijs voor mij op Golgotha.”

Ja, YAHUSHUA ha MASHIACH betaalde de prijs voor jullie op Golgotha maar welke prijs hebben jullie betaald voor HEM? Is het echt te veel om jullie te vragen om te gehoorzamen? Wanneer jullie echt wederom geboren zijn en gevuld met de RUACH ha KODESH/HEILIGE GEEST hebben jullie niet langer een excuus om te zondigen want jullie hebben de RUACH ha KODESH vanbinnen die jullie overtuigt wanneer jullie zondigen. Jullie zullen waarlijk verlangen om IK, YAHUVEH/YAHWEH, te gehoorzamen met ieder Woord dat IK zeg.

Oh zo velen zeggen het Verlossingsgebed, zij scheppen op en zeggen, “ik geloof in Jezus,” maar hoe weinig volgen wat zij beweren te geloven? Jullie haten iedere Bediening of iedere persoon die jullie overtuigt van jullie zonden.

Licht en duisternis kunnen niet samen gaan. (2 Kor. 6:14) Met MIJN eigen hand had MIJN Woord het voort gesproken. YAHUSHUA ha MASHIACH kwam met een verdelend zwaard. (Mt. 10:34) Met MIJN eigen Woorden is het voort gesproken en wat is jouw antwoord?

Diegenen die niet jullie ongelijk gespannen huishoudens willen opgeven, zodat zij jullie niet zullen verraden in the Grote Verdrukking, jullie antwoord is, “Bestempel haar (als) een valse profeet. Scheur deze Woorden uit de Bijbel. Negeer ze. Wis ze uit.” Dat is jullie antwoord. “Leid anderen op een dwaalspoor.” Niets is veranderd!

Dezelfde Geest van een Farizeeër die MIJN Heiligen stenigt, YAHUSHUA's Bruid, zij leven hun leven iedere dag om behaaglijk aan mij te zijn, zij beweren niet perfect te zijn en wanneer zij MIJ per ongeluk beledigen, tonen zij vlug berouw met tranen in hun ogen en zij zeggen, “Oh help mij alstublieft om deze zonde niet opnieuw te doen.” Er zijn vele soorten van zonde, de zonde van uitstel, zelfs deze Profeet waar IK nu deze Boodschap uit voort spreek, worstelt met de zonde van uitstel. Hoeveel van jullie struikelen over deze? Jullie weten wat jullie moeten doen maar jullie doen het in jullie tijd. Oh jullie weten wat IK wil dat jullie doen en IK ben niet aan het spreken over de Tien Geboden nu. Het kan iets zo klein zijn, maar jullie doen het niet. Er zijn vele soorten van zonde.

Niemand is perfect, iedereen is een werk in uitvoering maar IK vertel jullie dit, wanneer het tijd is om de Bruid te komen halen zal het zijn wanneer jullie hemelse cijfers op het hoogste niveau zijn, wanneer jullie iedere dag ernaar streven om MIJ op iedere manier te gehoorzamen, wanneer jullie je lichamen als levende offers maken, wanneer jullie de eerste Thora Wet kennen, (Het 1e Gebod – Gij zult geen andere Goden voor MIJN aangezicht hebben) en niet omwille van een echtgenoot of een geliefde zullen jullie het breken, zelfs indien het 't einde van jullie huwelijk betekend. Jullie zullen beseffen dat niemand voor YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH komt.

De sterkste en meest gezegende huwelijken zullen diegenen zijn die het Eerste Gebod onderhouden en beiden van hen zullen “uit balans” zijn in hun liefde en gehoorzaamheid voor YAHUSHUA, zij zullen beiden YAHUSHUA meer liefhebben dan elkaar of ieder ander. YAHUSHUA is de Minnaar van hun leven, ziel en geest en wanneer IK spreek van “uit balans”, is dat niet wat het zou moeten zijn wanneer je YAHUSHUA lief hebt boven al het andere? Jullie zijn op deze aarde voor zulk een korte tijd. Dit is slechts één adem in jullie leven. We praten over de eeuwigheid in de Hemel.

Oh Geliefde Bruid van MIJ, Geliefde Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, luister naar MIJ, laat niets belangrijker zijn dan DEGENE die jouw hart veroorzaakt te kloppen, DEGENE die leven door jou heen ademt. Oh Geliefde, niemand kan jou liefhebben zoals IK, YAHUVEH/YAHWEH dat doe. Kent degene die je jouw geliefde noemt, jouw echtgenoot, het aantal haren op jouw hoofd? (YAHUVEH/YAHWEH is aan het huilen door Elisabeth heen terwijl HIJ dit zei, toen HIJ sprak van hoeveel HIJ houdt van ZIJN Bruid.) Sta MIJ, YAHUVEH/YAHWEH en YAHUSHUA, niet toe om laatste te worden op jouw lippen.

Oh, jullie lauwe kots Christenen, degenen die YAHUSHUA voort zal spugen als braaksel uit ZIJN mond, dit is waarom jullie liefde is verkild. Jullie plaatsen zoveel andere liefdes voor ONS, jullie wereldse lusten, vleselijke begeerten, boven ONS, ja, zelfs diegenen die zichzelf de MIJNE noemen en durven jezelf Christenen te noemen! En jullie vragen je af waarom jullie niet langer de Waarheid kunnen onderscheiden van de leugens, maar jullie stenigen de Heiligen en deze Bediening die voort spreekt net zo zeker als dat Stefanus gestenigd werd. (Handelingen 7:59) IK spreek tot de braaksel lauwe Christenen, jullie hoeven geen kots, braaksel te blijven! Het is jullie keuze!

IK zond deze Bediening en andere Bedieningen en individuen die deel zijn van de Heilige Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH om jullie te waarschuwen! IK zond deze Elias van Nu en het scheelt MIJ niets of jullie het leuk vinden om dit te horen, maar IK gebruikte MIJN Elias van NU om deze Bediening voort te baren en dat begon in Amerika en is nu over heel de wereld, om te waarschuwen, te berispen, en aan te moedigen. IK spreek niet alleen zegeningen voort maar IK, YAHUVEH/YAHWEH, spreek voort vervloekingen. Genoeg is genoeg! IK zal ME niet verontschuldigen aan Sodom en Gomorrah!

Deze wereld is een Sodom en Gomorrah geworden in MIJN ogen. Schaam jullie! Schaam jullie die niet de Heiligen verdedigen die deze waarschuwingen voort spreken!

Dus, MIJN Geliefden, deze dag ontmaskerde IK een Judas. Jullie zullen Judassen zien komen en gaan. Wee aan diegenen die de Judassen volgen want jullie zal hetzelfde lot toekomen! Wee aan een ieder die zegt dat communie nemen in herinnering van wat MIJN ZOON YAHUSHUA betaalde, ZIJN lichaam en Bloed gevende voor zonden, kannibalisme of vampirisme is! Wee! Wee! Wee! Wee! Wee! Dit is godslastering, en de ultieme bespotting van YAHUSHUA's offer.

(Wij kenden deze persoon voor ongeveer 3 jaar. Deze persoon was een trouwe steun en wij beschouwden deze persoon als deel van YAHUSHUA's familie. Deze persoon ging naar een website op het internet die zegt dat het nemen van communie kannibalisme en vampirisme is, en het treurige van dit is, deze persoon geloofde de leugen van de duivel. Dus mailde deze Judas vele anderen en probeerde hen deze leugen te laten geloven, deze persoon probeerde zelfs Elisabeth te overtuigen van deze leugen. Deze persoon is nu een Judas en zal hetzelfde lot ondergaan als Judas.)

Sinds wanneer! Sinds wanneer! Wanneer jullie bidden dat jullie één worden met YAHUSHUA gedachte, lichaam, geest en ziel en vergeving vragen van jullie zonden en ZIJN Bloed wast jullie schoon, sinds wanneer is dit boosaardig? Wie zou durven zulk een leugen te spreken?! Wie zou durven zulk een leugen te geloven?! De RUACH ha KODESH/HEILIGE GEEST is niet binnenin hen! Jullie hebben hoofdkennis en geen hartkennis.

Tot jullie die zeggen, “communie is niet belangrijk”, YAHUSHUA's laatste woorden toen HIJ zat met ZIJN discipelen waren, “Dit is MIJN Lichaam, doe dit in Herinnering aan MIJ” ( Mt. 26:26-28, Mar.14:22-24, Luk.22: 17-20, 1 Cor. 11: 22-30) Sinds wanneer is dat een zonde? Wie behalve satan zou zoiets zeggen? Wie zou zoiets durven te zeggen? Dit is de ultieme belediging want jullie hebben MIJN ZOONS Bloed bespot! Jullie hebben boosaardig genoemd wat IK perfect noemde! Dit is de ultieme belediging en dan proberen jullie leugenaars om MIJN Profeet waaruit IK voort spreek op een dwaalspoor te leiden, en vertellen anderen deze leugen. Communie is het ultieme wapen tegen satan en jullie hebben deze communie boosaardig genoemd, en dat wat IK voort heb gesproken als goed, jullie noemen het boosaardig?

Zo zeker als dat jullie niet alleen YAHUSHUA ha MASHIACH en niet alleen IK, YAHUVEH hebben gelasterd, (IK YAHUVEH) die MIJN enige ZOON zond om ZIJN lichaam en Bloed te geven voor jullie, jullie hebben de RUACH ha KODESH beledigd. Jullie hebben alle DRIE beledigd! IK vertelde jullie. IK waarschuwde jullie, “Pas op voor de tijd dat er van boosaardigheid wordt gesproken als goed en van goed als boosaardig.” (Jes. 5:20)

IK zend altijd MIJN profeten voort om MIJN Woorden te spreken. Die Heilige Geschriften werden niet voort gesproken door de mens. Het is niet anders dan IK nu voort sprekende uit de mond van dit vaatwerk van klei. Het is IK, YAHUVEH/YAHWEH die die Woorden in hen plaatste om te schrijven. De pure Woorden werden verbasterd door verscheidene overschrijvers en vertalers.

IK waarschuw jullie, vertrouw niet alleen op de King James Versie van de Bijbel want King James brandt in de hel. Hij nam boeken en woorden eruit die hij niet erbij gevoegd wilde hebben net zo zeker als dat zij vandaag aan het doen zijn zeggende, “Deze Geschriften en Thora Wetten zijn niet meer van toepassing. Dit komt niet overeen met mijn idee van wie God is. HIJ zou niet mogen vervloeken. HIJ zond ZIJN enige Geboren ZOON om de prijs te betalen op Golgotha, om te lijden en sterven in mijn plaats en dus kan ik nu alles doen dat ik wil, het maakt GOD niets meer uit. Het maakt HEM niet uit wat IK doe omdat HIJ ZIJN enige Geboren ZOON zond om de prijs te betalen. De Wet werd genageld aan het kruis, dus ik kan alles doen dat ik wil. Het Vierde Gebod zeg ik, iedere dag kan ermee door als de Sabbat, het maakt niet langer iets uit omdat zij die dag weggooiden.”

Leugenaars! Leugenaars! Leugenaars! Denken jullie dat IK MIJN tijd zou verspillen om MIJN eigen vinger te nemen en het te griffen in een tablet van steen en het te geven aan Mozes, en om de Israëlieten te verdedigen en hen te gebieden om MIJ te eren op de Sabbat Dag door te rusten?! Door te rusten?! Niet door te werken maar door te rusten?! Leugenaars!

Jullie die beweren dat jullie Christen zijn en deze video's plaatsen over waarom Christenen, “niet langer bezorgd hoeven te zijn over de Sabbat, het maakt niet uit welke dag, het maakt niet uit, de Rooms Katholieke Kerk heeft het veranderd.”

Leugenaars! Indien jullie geen berouw tonen zullen jullie jezelf vinden in de poel van vuur! IK ga geen spelletjes spelen! De Grote Verdrukking, de Tijd van Jakobs Benauwdheid, is bijna bij jullie, de tijd van weeklagen, huilen, het grote lijden, meer dan deze wereld ooit heeft gekend!

Wat denken jullie dat de Hel aan het branden houdt? De vlammen worden alleen heter! Het is IK, YAHUVEH's toorn, woede en furie!

IK wil MIJN Bruid thuis! IK wil YAHUSHUA's Bruid thuis! ZIJN Bruid is MIJN Bruid. IK wil hen thuis.

IK kijk neer op dit riool dat de aarde genoemd wordt. Mest is overal aanwezig en IK zie kleine fonkelingen in de mest van diegenen die de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH zijn en al de Heiligen hier en daar. Het is alsof zij begraven zijn onder de mest en oh hoeveel mest. Zoveel stank is in de uitwerpselen in dat wat zichzelf de “Christelijke kerken” noemen! Oordeel! Oordeel! Oordeel is gekomen naar dat wat jullie het “Huis van de HEER” noemen!!

Wanneer de Ichabod Christelijke kerken stoppen te prediken tegen zonde zoals abortus, hoererij en homohuwelijken, wanneer jullie zonde achter de preekstoel toestaan, wanneer jullie homoseksuelen laten prediken achter de preekstoelen en opscheppen over hun zonde, wanneer jullie stopten de zondaren te berispen, werd Ichabod op jullie deuren geplaatst en MIJN RUACH ha KODESH/HEILIGE GEEST werd eruit genomen! (1 Sam. 4:21)

Jullie zingen je liederen en vergaderen op Zondag en toch ben IK er niet! Oh, sommigen van MIJN Mensen zijn daar maar MIJN ware Tegenwoordigheid, MIJN RUACH ha KODESH Zalving, het is er niet verwelkomd. Jullie gebruiken je emotie en jullie hippen jezelf op met liederen maar MIJN ware Profeten worden niet toegestaan om te spreken.

WIJ zijn er niet toegestaan. Wanneer IK zeg, “WIJ” bedoel IK de aanwezigheid van YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA, en de RUACH ha KODESH. ONZE aanwezigheid is NIET daar anders zouden zij allen op hun gezichten vallen!

Zij zullen berouw tonen voor Amerika maar zullen zij anderen waarschuwen voor de zonde waarin zij zijn? Het is een bespotting. Willen jullie weten waarom de kracht van de zalving, niet is zoals de Eerste Kerk? Kijk en aanschouw wat IK zie. De stank is meer dan IK, YAHUVEH/YAHWEH, kan dragen.

De heidenen kijken naar deze zogenaamde Christenen en zeggen, “Er is geen verschil tussen jullie en ik”. Elton John zegt, “er is geen verschil tussen jullie en mij. Ik kan ook het Geschrift herschrijven. Mensen zeggen, “Werp het Vierde Gebod eruit,” dus kan ik zeggen, 'JEZUS CHRISTUS is homo,' het is geen verschil.”

Maar jullie zien, IK richtte deze Bediening op die weigert compromis te sluiten met zonde, de Aleph en Tav (Alpha & Omega) Almightywind (ook Amightywind genoemd) RUACH ha KODESH (Wild)Vuur Bediening!

MIJN Amightywind Bediening is een machtige stormende wind door de wereld gaande maar satan kan het niet stoppen! Dus krijgt hij iedereen gericht op slechts een vrouw.

Diegenen die haar kennen en liefhebben kunnen het verschil vertellen tussen haar en wanneer IK, YAHUVEH/YAHWEH, voort spreek. Maar het is niet slechts een vrouw voort sprekende. IK ben YAHUVEH/YAHWEH en IK vertel jullie deze Bediening is de ware Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH voort aan het roepen, om voort te komen omdat jullie elkaar nodig hebben. Jullie allen worden aangevallen. Jullie zijn als een gewond dier, jullie eigen wonden likkende omdat jullie niemand kunnen vertrouwen, dus IK, YAHUVEH/YAHWEH plaats deze groep samen en IK gebruik dit vaatwerk dat voort spreekt om het te baren in het lichamelijke rijk, (YAHUVEH had het alreeds gebaard in het Geestelijke rijk.) de YAHUSHUA demon Stompers (YDS, Heilige Gebed bemiddelaren).

Jullie zullen Judassen zien komen en gaan, het is hun keuze. IK vertelde jou, “Niet iedereen is gepast om de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH te zijn, alleen diegenen die trouw blijven tot aan het einde. Jullie zullen weten wie de Bruid is.

MIJN Geliefden, IK verbied jullie om nog een traan te laten om nog een Judas! IK verbied jullie om te huilen! In plaats daarvan, kijk naar al de Apostelen en ware volgelingen van YAHUSHUA die weigeren in overeenstemming te zijn met zonde! De Kerken der Komedianten weigeren om IK, YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA en de kostbare RUACH ha KODESH op de eerste plek te zetten, en jullie worden omringd door de komedianten en zij zullen het lot ondergaan van een Judas. Het was alreeds opgeschreven.

Een Judas is de ultieme besmetting. Jullie zien, deze Judas wilde deze besmetting (het vertellen aan deze bediening en profeet dat het doen van communie van de duivel is zoals kannibalisme en vampirisme) niet zoals melaatsheid tot zichzelf houden. Hij reikte uit om de Heilige Bruid, YAHUSHUA's demon Stompers, zelfs deze Heilige die voort spreekt, te bevuilen en te besmetten, om ze naar de antichrist te leiden. De Judassen zullen dit altijd doen. Zij willen niet de besmetting tot zichzelf houden. Zij willen het delen, dus huil niet langer voor de Judassen.

Dit is een sombere Boodschap. Denken jullie dat YAHUSHUA plezier erin had op de dag dat HIJ ontmaskerde wie Judas was? Maar jullie zien, Geliefden, IK zal een Judas slechts toestaan om verborgen te blijven voor zo lang.

Kijk over heel de wereld. Sommigen hebben hun geloof geplaatst in hun banen. Sommigen hebben hun banen meer lief dan IK, YAHUVEH/YAHWEH. Sommigen plaatsen hun geloof in financiën. Zij zien hun financiële rijken voor hun ogen afbrokkelen. Sommigen plaatsen hun geloof in echtgenoten en IK ben dingen aan het onthullen die jullie liever niet zouden zien. IK ben aan het verdelen en IK zal doorgaan met een ieder te verdelen die MIJN Bruid besmet.

IK beproef jullie, wie heb je het meest lief, die heidense echtgenoot? Diegenen die beweren dat ze gelijk gespannen zijn en toch wanneer één van de echtgenoten zal zeggen, “ik moet meer hebben van jouw aandacht,” van wie zullen jullie bewijzen dat jullie meer liefhebben? Zo velen die verlangen om de Bruid van YAHUSHUA te zijn, zijn in deze huishoudens. (Matt. 10:37, Johannes 21:15-17)

IK ben aan het beproeven. De beproevingen van jullie geloof zijn kostbaarder dan goud. (1 Pet. 1:6-7) Dit is jullie proefstuk, wie hebben jullie meer lief?

Voor diegenen die niet getrouwd zijn, jullie huilen, treuren en zeggen, “ik moet een maatje hebben.” Wie hebben jullie meer lief? Jullie weten niet wat jullie vragen. Dat is waarom IK zei IK zal geen ongelijk gespannen huwelijken samen voegen in deze Eind Tijden. Jullie kunnen alle excuses maken die jullie willen. De huwelijken die IK samenvoeg, zij houden evenveel van MIJ, werken voor MIJ, gehoorzamen de GEEST en niet hun vlees. Jullie die niet getrouwd zijn en jullie huilen en treuren, jullie weten niet de zegen die IK jullie geef. Jullie hoeven niet bezorgd te zijn om iemand te behagen behalve IK, YAHUVEH/YAHWEH.

Op het eind, zal geen van MIJN Bruid ongelijk gespannen zijn. IK zal het herhalen, YAHUSHUA ha MASHIACH zal het verdelende zwaard gebruiken en voordat deze Bruid van deze aarde wordt weggenomen, indien zij ongelijk gespannen zijn, zal YAHUSHUA verdelen (scheiden). IK zal MIJN Bruid niet toestaan om besmet te worden, het was slechts voor een gezette tijd, want lichtheid en duisternis kunnen niet samen gaan. Dit is een oorlog, YAHUSHUA vecht voor ZIJN Bruid, de vijand kan niet winnen.

IK plaats licht met licht en het licht wordt alleen helderder. Het is niet een worsteling samen (met elkaar) wanneer je YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH op de eerste plaats zet in je leven en je liefde.

Waarschuwde IK niet, “Je ergste vijanden zullen in jullie eigen huishoudens zijn”? (Micha 7:6, Matt. 10:36) IK waarschuw nu opnieuw, diegenen die niet verdeeld willen worden, die hun echtgenoot meer liefhebben dan IK, YAHUVEH/YAHWEH, diegenen die MIJN Woord terug spugen in jouw gezicht en jou bestempelen als een valse profeet Elisabeth, weet dit, dit zijn niet jouw Woorden, dit zijn MIJN Woorden! En het is ondersteund in de Heilige Geschriften! (Profetie 111 IK, YAHUSHUA MASHIACH Verleen U EEN HEILIG Scheidingsdecreet,Voor Diegenen Die Het Nodig Hebben.) 

IK liet een andere profeet (Nehemiah, Neh. 13:23-30) letterlijk de mannen vervloeken en trekken aan hun baarden en (liet Nehemiah) hen slaan voor het ongelijk verbonden zijn, dus wanneer de aanvallen komen en ja, zij zullen komen, ben als een Stefanus Heilige Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, houd je ogen niet gericht op de keien die jou zullen raken, houd je ogen gericht op YAHUSHUA. Zij stenigen jou maar zijn eigenlijk YAHUSHUA/JEZUS aan het stenigen, en ja IK durf te spreken tot diegenen die zichzelf “Christenen” durven te noemen maar IK noem hen Ichabod Christenen.

(Neh. 13:25 Zo twistte ik met hen, en vloekte hen, en sloeg sommige mannen van hen, en plukte hun het haar uit; en ik deed hen zweren bij GOD: Indien gij uw dochteren hun zonen zult geven, en indien gij van hun dochteren voor uw zonen of voor u zult nemen!
Neh. 13:27  Zouden wij dan naar ulieden horen, dat gij al dit grote kwaad zoudt doen, overtredende tegen onzen GOD, doende vreemde vrouwen bij u wonen?)

Dus IK laat jullie met deze Woorden. IK vertelde jullie, “alles dat opgeschud kan worden zal (opgeschud) worden”. (Profetie 105, “IK, YAHUVEH, Zeg, In 2009 zal IK alles gaan opschudden dat opgeschud kan worden!”) IK waarschuwde jullie op voorhand hoe 2010 zal gaan zijn. (Profetie 116 Jullie Moeten “Geloof Water Wandelaars” Zijn!)

IK heb gesproken deze dag, jullie ABBA YAHUVEH/YAHWEH. De Ware Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH die dit Woord hoort zal jou contacteren, zal dit Woord bevestigen. Zij hebben MIJN stem gehoord. Zij zullen aan jouw zijde staan, trouw zijn en verdedigen. Zij zullen er niet langer iets om geven wat mannen en vrouwen zeggen. Zij zullen verdedigen wat zij weten dat waar is.

Weet ook dit, deze Profetie geeft de vijanden alleen maar meer reden om jou te haten, maar dit is niets nieuws. YAHUSHUA was en is gehaat. Kun je iets anders verwachten, want jullie zijn ZIJN reflectie op deze aarde, degenen die IK YAHUSHUA ha MASHIACH's Bruid noem.

Zo is het gesproken deze dag op 19 Februari 2010, een Sabbat.
Geëindigd op 18:24 uur
Gesproken onder de Zalving van de RUACH ha KODESH tot Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah
De meesten beledigende, en een zegen aan anderen, een Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH/JEZUS CHRISTUS

Contact Us
Contact Us

www.amightywind.com
www.almightywind.com

* * * * * * *

Hier is een artikel van het internet afgenomen aangaande wat Elton John zei.

Elton John beweert dat Jezus homo was
19/02/2010
Elton John wordt geconfronteerd met een terugslag van conservatieve Christelijke groepen na het vermelden in een interview dat Jezus een homoseksuele man was.
De 62-jaar-oude muziek legende maakte zijn opmerkingen tijdens een interview met US magazine Parade.
In het interview, dat morgen gepubliceerd wordt in Amerika, zei meneer Elton: “Ik denk dat Jezus een compassievolle, super intelligente homoseksuele man was die menselijke problemen begreep. “Op het kruis, vergaf hij de mensen die hem kruisigden. Jezus wilde dat wij liefdevol en vergevend zijn. Ik weet niet wat mensen zo wreed maakt. Probeer een lesbische vrouw te zijn in het Midden Oosten –– je bent zo goed als dood.”
Stephen Green, regisseur van Christelijke Stem, beschreef de “homo bewering” als “onzin”.
Hij zei: “De Bijbel zegt dat Jezus zonder zonde was, en dat sluit homoseksualiteit uit als zonde” “Dit is een wanhopige roep voor aandacht.” Mike Judge, van het Christelijke instituut, verwierp het standpunt van de ster, zeggende: “Zou een hoog politiek figuur deze opmerkingen hebben gemaakt, zou ik een mening hebben gehad.”
“Maar dit is Elton John en ik denk niet dat iemand hem serieus neemt.”
Homoseksuele Christelijke groepen erkennen meneer Elton, die vaak afgebeeld wordt met een kruis dragende, had een debat heropend over homoseksualiteit en de kerk.
Jeremy Marks, oprichter en directeur van Courage, een Christelijke organisatie voor Homoseksuelen en Lesbiennes, zei: “Niemand van ons weet en zal ooit weten wat Jezus' seksualiteit was. Zeer zeker waren de percepties van de mens wat betreft relaties tussen mannen, en mannen en vrouwen, anders toen en zouden onherkenbaar zijn vandaag.”
“Ik denk dat hij aan het uitleggen is hoe hij Jezus ziet in zijn leven en wil andere mensen aanmoedigen om dat ook te zien.”
John Blowers, co-samenroeper van het Evangelisch Broederschap voor Lesbiennes en Homoseksuele Christenen, zei: “Wat vaak gebeurt bij iedere gelegenheid dat dit debat heropend wordt is dat het debat meer gepolariseerd wordt.
“Het simpele feit is dat wij allen Gods kinderen zijn.”
Meneer Eltons opmerkingen werden gemaakt in een breed interview dat betiteld was, “Er is Een Hoop Haat In De Wereld”.
Hij vertelde het magazine dat, voor hem, faam zijn aantrekkingskracht had verloren.
“Princes Diana, Gianni Versace, John Lennon, Michael Jackson, allemaal dood,” zei hij. “Twee van hen dood geschoten buiten hun huizen. Niets van dit zou gebeurd zijn indien zij niet beroemd zouden zijn geweest.
“Faam trekt krankzinnigen aan. Ik had nooit een lijfwacht, nooit, totdat Gianni stierf. Ik vind beroemdheid niet meer leuk.”
De muzikant onthulde ook hoe hij en burgerlijke partner Mr Furnish hun liefde sterk houden. Hij zei: “Iedere zaterdag voor 16 jaar lang, hebben wij elkaar een kaard gezonden, het maakt niet uit waar we zijn in de wereld, om te zeggen hoeveel we van elkaar houden.
“Wij zijn nooit jaloers geweest. We praten over de seksuele kant van dingen, dingen die mij normaal gezien beangstigd zouden hebben.”
Mr Elton sprak ook over zijn relatie met drugs, zeggende: “Voor sommige mensen kan een gram cocaïne meegaan voor een maand. Niet voor mij. Ik moet veel hebben, en dan wil ik meer. “Op het einde van de dag, het enige waar het naar leidde was hartenleed.”