Profetie 119

PROFETIE 119 Een Oproep Tot Bekering Of Je Zult Omkomen, YAH Heeft Jouw Nummer!!!


Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de RUACH ha KODESH
Door Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah heen
24 December 2010
Vrijgegeven op 1 Januari 2011


YAHUVEH zei om dit voortaan op alle Profetie?n te zetten: ?IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet naar een man of een vrouw te vernoemen. Zelfs voordat er een Bediening was, IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand. Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond. Het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de SHKHINYAH GLORIE?S wind die over deze aarde blaast, de Heilige Wind der herleving, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.? (zie Jesaja 42:8)

Elisabeth sprekende op audio tape: 

Ik werd wakker en ik hoorde de telefoon afgaan; rinkel, rinkel, en ik hoorde de telefoon. De eerste keer dat dit gebeurde was gisteren hetwelk (zoals het genoemd wordt) winter zonnestilstand de 22e was. Dus ik hoorde de telefoon rinkelen op de 22e van December en Niko zei er is geen telefoon die rinkelt. 

In ieder geval dit is waar ik was vandaag (23 December) toen ik wakker werd gemaakt voor de tweede keer door een rinkel, rinkel, rinkel, en deze keer, oh mijn gossie, de telefoon stopte niet met rinkelen. Ik vertelde Niko ?je telefoon is aan het rinkelen?, ik maakte hem wakker en hij zei ?nee het rinkelt niet?. Ik zei ?ik hoor het nog steeds zelfs terwijl ik tegen jouw aan het praten ben? en het rinkelde, oh mijn gossie, zoveel keren zelfs terwijl ik aan het praten was rinkelde het nog steeds van de haak af. 

Het was zo echt en Niko zei ?mijn telefoon is hier? (in de slaapkamer) en ik kon het niet begrijpen en toen zei ik ?oh mijn gossie het is in het geestelijke (rijk), GOD is aan het proberen mijn aandacht te krijgen?. Dus ik viel terug in slaap en toen ik wakker werd was ik Niko aan het vertellen ? om 10 uur word ik wakker in de ochtend ? en ik ben Niko aan het vertellen wat betreft de telefoon en het hardop bidden, ik zei ?dit zal bovennatuurlijk zijn en ik hoor het rinkelen van de telefoon, wat is het, wat probeert U mij te vertellen Hemelse Vader?? En toen hoorde ik dit. 

Het is een oproep die niemand aan het beantwoorden is, en dat is wat er gebeurde en dus begon ik berouw te tonen en ik begon??.., wacht, ik zei een oproep die niemand heeft beantwoord, en ik zei nou wat, wat voor een soort oproep? Ik zei, heb ik U gefaald op een bepaalde manier, en toen hoorde ik ?het is een oproep tot bekering?. Oh Abba YAH, dat doe ik, ik bekeer me, het spijt me zozeer ik weet dat ik niet perfect ben, ik weet dat ik het verpruts. Ik was aan het proberen te denken wat ik verkeerd had gedaan, waarvan GOD kon zeggen je hebt je er niet van bekeerd.

Ik maak me echt bezorgd over dit wat gaande is met Youtube, ik maak me zorgen waar mijn hart is geweest, zulk een koudheid op mijn hart soms. Deze mensen zijn bruut en het is non stop geweest voor een jaar en ik maak me bezorgd dat bitterheid erin was gekomen omdat GOD het heeft toegestaan en de vijanden drijven de spot en lachen en zij zeggen, ?zie je, zij is geen Profeet ik sta nog steeds en ik leef nog steeds en niets is gebeurd?. Die Molly vooral en ik las dezelfde vrouw die de spot aan het drijven was op haar sock account ik weet niet eens haar naam. Ik ken deze mensen niet. Dus terwijl ik berouw aan het tonen was en me bezorgd maakte, want waar ik over aan het bidden was de tweede keer voordat ik terug in slaap viel, hoeveel zegeningen zijn voort gekomen; mensen bereikende met de Verlossingsboodschap en de Profetie?n, maar ik voel me alsof ik mezelf op bepaalde manieren pijn heb gedaan. 

Dus dit is echt een tweesnijdend zwaard geweest dit Youtube, zozeer als dat het een zegen is geweest is het ook verschrikkelijk geweest, maar ik was aan het denken en aan het bidden wat betreft dit alles en denkende ?dat is waarom GOD boos is geweest, zeggende dat niemand de oproep heeft beantwoord, de oproep tot bekering?. 

Toen hoorde ik HEM zeggen, 

Profetisch Woord begint hier: 

?Het is niet jou Elisabeth; het is niet jou waarover IK spreek?. HIJ zei, ?het zijn degenen die niet antwoorden. Het is (degenen in) de wereld die weigeren om de oproep tot bekering te beantwoorden, wetende dat IK heb gewaarschuwd. Alleen degenen die waardig geacht worden zullen aan de Grote Verdrukking ontsnappen. Het zijn diegenen die weten wat zij aan het doen zijn, en MIJ beledigen en doorgaan in hun zonde, die zeggen ?ik heb de HEILIGE GEEST vanbinnen? en toch gaan zij door met hun zonde, (diegenen) die excuses maken wetende dat IK alles zie dat zij doen. Of het nu pornografie is, of dat het homoseksualiteit is, of het nu drank is, of dat het overspel is, hoererij, dronkenschap, drugs, vloeken, zij weten dat IK kijk, zij weten dat zij een voorbeeld zouden moeten zijn, zij claimen de naam van Jezus Christus, zelfs YAHUSHUA en toch ben IK ver van hen. De HEILIGE GEEST kan niet wonen in een tabernakel van zonde, toch beproeven zij MIJ opnieuw en opnieuw. 

IK gaf een oproep uit tot bekering, hoe weinig hebben geluisterd. Het is als een telefoon die rinkelt en rinkelt en niemand beantwoordt. IK plaats jou op een media ver en wijd, IK plaats jou daar om te tonen dat IK een GOD van Oordeel ben zowel als Genade, IK lieg niet. Toch mishandelen zij de Profeet, zij noemen MIJN Bediening boosaardig, zij dagen MIJ uit en drijven de spot en zij zeggen, niets zal ons overkomen, Elisabeth ga weg. Zij zeggen het is allemaal door genade, het is gedaan op het kruis. Nu kan ik zondigen zoveel ik wil, zie mijn ziel is niet verloren. Jij bent het, jij leeft bij de wet, jij denkt dat je deze GOD moet gehoorzamen zoals je zegt en toch zeggen wij er is niet zoiets als zonde, het is allemaal weggedaan. 

Zij haten jou (Elisabeth) met een passie; zij haten allen die zullen prediken tegen zonde. Zij haten allen die zullen waarschuwen. Jij gaf een oproep uit, IK stuurde jou daarheen AmightyWind om de mensen te waarschuwen die zichzelf Christenen noemen om zich te bekeren van hun zonden. IK heb het opnieuw, en opnieuw, en opnieuw gezegd. Hoe weinig zullen luisteren.

IK zond AmightyWind Ministry naar Youtube en wat zij tegen jou hebben gedaan doen zij tegen MIJ en toch claimen zij MIJN Heilige Naam en toch ben IK ver van hen. Zij citeren MIJN Woorden, zij gebruiken ze als een wapen tegen jou en ieder ander die waarschuwt om berouw te tonen en YAHUSHUA'S aangezicht te zoeken voordat HIJ hen van de wereld veegt in ZIJN woede. 

Zij vergeten dat IK slechts eenmaal dat Lam was. Zij vergeten dat IK onderweg ben met vuur in MIJN ogen. Zij vergeten dat het de toorn van het Lam is. Zij vergeten dat IK zonde veracht. Zij maken excuses om te zondigen en diegenen die het meest verantwoordelijk gehouden worden zijn diegenen die een Bediening hebben mishandeld, bespot, gehaat en gelasterd die IK AmightyWind heb genoemd. 

Dus Elisabeth IK laat jou de telefoon horen rinkelen. IK wil dat je hen wederom waarschuwt. Hoe weinig hebben de oproep tot bekering en het weg keren van zonde beantwoord. Hoe weinig zullen gered zijn wanneer de Grote Verdrukking begint. 

Het is niet genoeg om te zeggen bekeer, er moeten daden zijn achter die woorden. Er moet een rijten en scheuren zijn van jullie gewaden, maar niet op een lichamelijke manier. IK heb gezegd bekeer je. IK heb deze Heilige Bediening daar geplaatst voor heel de wereld om te zien of zij ervoor kiezen en toch heeft de meerderheid hun oren gesloten en hun ogen verblind, zij zeggen we zien het niet, wij horen jou niet, en AmightyWind Bediening en Profeet Elisabeth Elijah jij bent het die wij verachten. Wij zijn de Christelijke gemeenschap en het maakt niet uit wat jij zegt, neem jouw AmightyWind Bediening en neem jouw Profetie?n weg want wij zullen doorgaan in onze zonden en je ziet, we leven nog steeds en het maakt niet uit of wij AmightyWind Bediening verachten want jouw GOD heeft ons nog steeds niet gedood. Jouw GOD heeft ons niet eens aangeraakt dus jouw GOD moet niet onze god zijn omdat onze god zegt dat wij kunnen zondigen. Onze god zegt dat we jou kunnen haten. Onze god zegt dat we AmightyWind kunnen vernietigen. Onze god zegt dat jij een valse profeet bent en dat het niet nodig is om te bekeren van onze zonden. 

Oh, maar jullie dwaze, dwaze mensen?dit is IK, YAHUSHUA, die spreekt door dit vaatwerk van klei heen. Jullie hebben MIJ beproefd en MIJ beproefd en MIJ beproefd en IK heb deze Bediening gebruikt voor een oproep tot bekering en toch zeggen jullie het is de duivel die gezonden is. Jullie vergeten wat IK deed met de vijgeboom. Jullie vergeten dat IK het was, YAHUSHUA die het vervloekte want het weigerde om goede vrucht te dragen. Jullie vergeten dat het verdorde en stierf. Jullie vergeten dat er een verworpene is die IK veracht. Die vijgeboom vertegenwoordigt jullie met een hart van steen, jullie die MIJN Woorden gebruiken, jullie die MIJN Naam gebruiken, jullie die deze Bediening boosaardig noemen omdat jullie het woord ?bekeer je en keer weg van je zonden? hoorden. Jullie haten dat IK gesproken heb en jullie noemen haar een valse profeet omdat jullie denken dat je alle kennis hebt en toch vertel IK jullie, jij bent een dwaas want openbaringen zijn gegeven aan deze Profeet, toch denk je dat je alles weet. Toch, IK noem jou een bijbels geleerde dwaas want je gebruikt gewoon het woord dat doodt en er is geen geest in wat je zegt, en je gebruikt de Heilige Geschriften en zegt ?alleen de King James Versie kan ermee door, weg met al derest van jullie, jullie hebben extra boeken eraan toegevoegd en nee we gaan niet eens een kijkje nemen?. 

Dwazen, dwazen, IK kijk naar jullie leven en IK schud MIJN hoofd. Jullie zijn degenen indien jullie je niet bekeren en echt weg keren van zonde, jullie zijn degenen tegen wie IK zal zeggen weg van MIJ jullie werkers der ongerechtigheid want IK heb jullie nooit gekend. Omdat jullie slechts een verlossingsgebed zeiden, jullie moeten daden achter jullie woorden plaatsen, je kunt niet zeggen dat je van MIJ houdt en MIJ niet gehoorzamen. Dit is een leugen rechtstreeks vanuit de hel. Dit is een leugen en omdat deze Bediening degene is die het jou vertelt en iedere Bediening die wandelt in MIJN Heiligheid die weigert compromis te sluiten met zonde en zondaren. Jullie die jezelf de Christenen noemen, er is geen Heiligheid in jullie en jullie verachten een ieder die tot jullie komt met de Geest van Heiligheid en met MIJN zalving op hun gezicht, en het is niet veranderd sinds de tijd van oudsher. Jullie verachten een ieder die MIJN Woorden spreekt, die gezalfd en vrijmoedig zijn en dus heb IK Elisabeth een teken gegeven terwijl jullie zeer spoedig, wat jullie noemen een ander jaar in zullen gaan. Er is een oproep tot bekering geweest en oh, hoe weinig, hoe weinig zijn aan het luisteren of horen ook maar de telefoon rinkelen. 

Begrijp je het nog steeds niet? Begrijp je het nog steeds niet? De enige manier om in de Hemel te komen, je moet de oproep beantwoorden. Je moet die telefoon horen rinkelen. Je moet de oproep tot bekering beantwoorden en weg keren van zonde, stop met excuses te maken want spoedig zal het te laat zijn. 

Het meest zware oordeel zal gaan komen op diegenen die deze Bediening hebben behandeld die IK geplaatst heb op een media met zoveel ogen en oren en je hebt ervan geweten en je hebt het niet verdedigd en je hebt haar woorden gehaat omdat IK luid en duidelijk riep BEKEER JE, BEKEER EN KEER WEG VAN JE ZONDEN. 

Jullie halen de Profetie?n uit elkaar en gebruiken je eigen menselijk intellect hoewel IK opnieuw en opnieuw gewaarschuwd heb dat het alleen door de HEILIGE GEEST is dat je zult begrijpen dat de Woorden die gesproken zijn niet ge?nterpreteerd moeten worden door de intellect van de mens. Iedere Profetie zonder uitzondering leidt mensen om zich te bekeren. Leidt mensen in MIJN liefhebbende armen. Leidt mensen en leert hen Heiligheid. Zij zijn niet de Woorden van een vrouw of een man. IK gebruik slechts dit vaatwerk van klei, dezelfde die jullie hebben gehaat en mishandeld, jullie hebben gezegd ?we zullen jou vernietigen, we zullen [jou] vernederen, we zullen onze woorden van haat spreken omdat we het kunnen. We zullen zelfs dezelfde naam van de Bediening AmightyWind stelen en bevuilen omdat je durft ons zondaren te noemen en je durft onze zonde te ontmaskeren omdat we de Heiligheid op jouw gezicht niet kunnen uitstaan of de gezichten van de werkers die aan jouw zijde werken, dus vertellen wij het aan iedereen, om er zekerheid van te maken dat zij jou ook verachten en niet luisteren naar de Heilige Profetie?n want ze zijn vals? en dus verblinden jullie hen oh jullie hypocrieten en dus maken jullie hen doof. 

Oh jullie verworpenen, IK zal jullie laten zien wat IK doe door jullie haat. Er is geen HEILIGE GEEST binnenin jullie. Jullie zijn satans gebroed en IK ben geduldig geweest met jullie voor oh zo lang. IK plaats de Laatste Kans Bediening voor de komende dagen der ondergang en onthoud, wat jullie tegen haar hebben gedaan hebben jullie tegen MIJ gedaan. Jullie zullen voor MIJ staan in een Rechtbank dat komt vanuit de Hemel en jullie zullen voor MIJN gezicht staan en IK zal jullie laten herinneren aan jullie woorden van haat en IK zal zeggen, ga weg van MIJ jullie werkers der ongerechtigheid want IK heb jullie nooit gekend, IK heb jullie nooit gekend. Mijn HEILIGE GEEST trok zich ofwel lang geleden terug of was nooit eens in jullie. 

Dus Elisabeth, IK liet jou de telefoon horen. IK liet jou horen hoe lang het aan het rinkelen is geweest, gewoon een symbool ervan, 8 maal. Sommigen zullen luisteren en het zal hun nieuw begin zijn en zij zullen zich echt bekeren en zij zullen echt weten dat AmightyWind Bediening Heilig is en het is een Bediening die gezonden is door GOD. Tot al diegenen die zichzelf zullen vernederen, weg zullen keren van hun zonden en met hun gedachte, lichaam, hart en ziel zullen zij waarlijk, waarlijk zich bekeren. Zij zullen zich waarlijk, waarlijk bekeren. Dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb, jullie beantwoorden die oproep, oh Heiligen der bekering, een iedere dag. Zelfs jij Elisabeth, je zei, ?wat is het dat ik niet heb beantwoord?? ?Hoe is het dat ik me niet bekeerd heb? Oh alstublieft vergeef mij voor enige manier waarop ik U faal want ik weet dat ik niet perfect ben.? IK zei tegen jou, Elisabeth het is niet jou want jij hoort MIJN rinkel en jij antwoordde MIJN oproep en al diegenen die bedienen aan jouw zijde en al diegenen die weten dat AmightyWind Bediening de waarheid voort spreekt en niet gelogen heeft. Zij hebben de oproep beantwoord om te bekeren, maar dan zijn er sommigen die weten dat de waarheden in deze Bediening zijn en toch, zij beproeven MIJ en zij geloven dat het gewoon genoeg is om jou te kennen. Zij geloven dat het gewoon genoeg is om de Profetie?n te lezen. Zij geloven dat IK altijd genade zal gaan hebben en dat er geen consequenties zullen zijn voor zonde. Dit zijn degenen die IK het meest zwaar zal gaan oordelen want zij realiseren zich niet dat ze verantwoordelijk gehouden worden voor de zonden die IK veracht. 

Dus vertel hen MIJN Dochter, zij willen dat een nieuw Woord voort komt. Vertel hen hoe behaagd IK ben met degenen die de extra mijl gaan, die niet alleen ernaar streven om MIJ iedere dag te gehoorzamen, maar geloven en spreken en delen de Woorden die IK zeg. Zij zijn niet bang om een man te beledigen want hun ziel verlangen is om MIJ, YAHUSHUA, te behagen. Want zij weten dat hun beloningen zullen komen vanuit de Hemel. 

Dus vertel hen MIJN Dochter, ben die Elia van NU, de zalving die IK jou gegeven heb en het werk te doen. 

Vertel hen MIJN Dochter, hoewel zij in jouw gezicht zullen spugen, waarschuw hen MIJN Dochter, zeer spoedig zullen zij van het menselijk ras weggeveegd worden. 

Vertel hen MIJN Dochter, oh IK zal wederom komen. IK zal wederom komen, maar deze keer zal het zijn met vuur in MIJN ogen en IK spreek niet over wanneer IK MIJN Bruid tot MIJN zijde roep, IK spreek over de vijanden die zijn zoals die vijgeboom, IK zal het vervloeken en het zal verdorren en sterven voor allen om te zien. 

Vertel hen MIJN Dochter, ben die dappere Profeet. Stop met erom te geven wat vrouwen en mannen zeggen. 

Vertel hen MIJN Dochter, vertel hen voor MIJ want dat is het rinkelen van de telefoon. Jij hebt een oproep om een Profeet te zijn. Jij beantwoordde het lang geleden. IK zal jou niet toestaan om niet die telefoon op te nemen. Het is een roeping op jouw leven waarvan je niet kunt ontsnappen want IK heb jou geroepen MIJN Dochter om dit menselijk ras te waarschuwen voordat de Verdrukking hier is, de tijd van Jakobs benauwdheid. Oh en voor zo, zo velen zal het te laat zijn. 

Dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb. Weer opnieuw zullen de vijanden jou bespotting en haat sturen. Weet gewoon dit, zij zijn niet van MIJ. Weet gewoon dit, zij zijn niet gezonden door MIJ. Weet gewoon dit, zij zijn satans kinderen, de bruid van satan, de verworpenen, de werkers der ongerechtigheid en met hun zielen zullen zij betalen met de hel en de Poel van Vuur, hun spoedig komend lot. 

Houd gewoon niet die woorden van haat, geef ze aan MIJ. IK kan ze aan, jij kunt het niet. Ze zijn niet eens bedoeld voor jullie oh Heiligen, de woorden van haat zijn voor MIJ bedoeld. De bespotting, de beledigingen zijn voor MIJ bedoeld. Zij kunnen niet de Zalving en de Heiligheid aanschouwen die IK geplaatst heb op ALLEN die van MIJ zijn, vooral MIJN Bruid die iedere dag ernaar streven om MIJ te behagen en MIJ te dienen en MIJ te aanbidden en MIJ ALMACHTIGE GOD noemen, en HEER, HEERSER over hun leven, MEESTER, REDDER, zij erkennen MIJ. Dezen zijn MIJN Bruid. Zij nemen de mishandeling, zij nemen de haat, zij worden vervloekt, zij worden gelasterd, van hun naam wordt gesproken als boosaardig. Dezen zijn MIJN Bruid en oh zo spoedig zal IK jullie tot MIJN zijde doen laten naderen. Jullie weten wie jullie zijn. Jullie ontvangen de waarheid die voort komt. Jullie weten wie jullie zijn. Jullie herkennen de goede vrucht in deze AmightyWind Bediening want als een Machtige Wind raast het over deze aarde. En nu neem IK het in zoveel verschillende talen en er komen er veel meer aan. 

Jullie weten wie jullie zijn oh kostbare Bruid van MIJ. Hoe weten jullie het? Omdat jullie gehaat zijn geworden, jullie zijn gelasterd geworden, jullie zijn veracht geworden, jullie zijn uitgeworpen als boosaardig. Terwijl het enige dat jullie doen is proberen MIJ te behagen op iedere manier en de zondaren vertellen om zich te bekeren en weg te keren van zonde. En jullie zijn mishandeld als gevolge ervan. Jullie weten wie jullie zijn, maar jullie spreken niet slechts over Heiligheid, jullie leven een leven van Heiligheid en jullie zondigen nooit op voorbedachte rade. Jullie zijn MIJN Bruid. Jullie zijn MIJN Eerste vruchten. Zo weinig van jullie wanneer IK over deze aarde kijk, maar jullie zijn MIJN Bruid en het zijn jullie die IK liefheb en bewaar. Terwijl IK jullie vijanden, die MIJN vijanden zijn zoals een Esau, wel veracht. 

Jij Elisabeth, neem deze Woorden, waarschuw hen dat de telefoon aan het rinkelen is. IK heb jou gezonden als een Profeet om het hen te vertellen. Hoeveel hebben het gehoord en toch weigeren te erkennen dat ze het hebben gehoord. Dus IK vertel jou, oh Profeet van MIJ, vertel hen de oproep om te bekeren, vertel hen wat IK jou laat horen en er zullen dezen zijn die berouw zullen tonen en wegkeren van zonden. En de telefoon, vertel hen dat het aan het rinkelen is. Zij zullen horen. Zij zullen horen en zij zullen vergeven worden en zoals het nummer 8 zegt (8 maal rinkelt de telefoon) we zullen een nieuw begin hebben allemaal omdat IK een Profeet heb die gewillig is om bespot en veracht te worden omwille van MIJN Naam, terwijl je uitroept, beantwoord de oproep om te bekeren! De telefoon is aan het rinkelen vanuit de Hemel. Want IK heb genoeg lief om te waarschuwen door MIJN Elijah van Nu heen, hoe zelfs jouw naam Elijah veracht wordt. Onthoud gewoon, de geest van Izebel achtervolgde de Elia van Oudsher, en kun je iets minders verwachten? Kan enige Heilige Profeet iets minders verwachten? Kunnen enigen van de Bruid van YAHUSHUA, MIJN Bruid, iets minders verwachten? Want indien zij MIJ zouden hebben ontvangen, indien allen MIJ zouden hebben ontvangen met liefde zouden zij jou aan het ontvangen zijn. Maar jij kijkt over deze aarde en IK zend zelfs de kou om de harten van steen te tonen en toch bekeren zij zich niet, zij keren niet weg. Zij zeggen dat IK een GOD ben van alleen liefde en genade en IK overtuig niet eens van zonde, maar zij zullen zien dat is waarom er iets zal gaan zijn dat een Grote Verdrukking genoemd wordt. 

Dankjewel Elisabeth voor het beantwoorden van de oproep want indien je in zonde aan het leven was zou je niet eens de telefoon hebben horen rinkelen, maar je hoorde het en het rinkelde 8 maal omdat voor velen, velen zullen luisteren en dit zal hun nieuw begin zijn.? 

Gesproken onder de Zalving van de RUACH ha KODESH
aan Apostel Eliabeth Sherrie Elijah Nikomia
De meesten beledigende, en een zegen aan anderen. Een Kind, Krijger en Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH/JEZUS CHRISTUS 

Contact Us
Contact Us 

www.amightywind.com
www.almightywind.com