Profetie 11

STA OP, SPREEK, VERTEL DE DUIVEL OM TE ZWIJGEN IN MIJN NAAM!

Gegeven aan Rev. Apostel Sherrie Elijah

* * * * * * *

Verhinder niet de gaven die IK jullie gegeven heb, velen zijn geroepen, weinigen zijn gekozen. Gideons troepen werden geroepen, maar weinigen werden gekozen. VADER YAHUVEH is het onkruid aan het verwijderen. MIJN Geliefden, zo zegt YAHUVEH, weet dit, IK heb jullie niet geroepen om te falen, maar om te slagen in MIJN NAAM. IK begin niet een goed werk om het erna niet af te maken. Deze roeping is niet van jullie maar van MIJ. Zegt MIJN Woord niet, “IK kies de zwakke zodat MIJN kracht gemanifesteerd wordt?”

Allen zullen weten dat jullie het niet zijn die bedienen maar IK die aan het bedienen ben door gezalfde vaatwerken van klei heen. Sherrie (Elisabeth kan niet en doet niet de eer opstrijken voor wat dan ook dat ze doet voor MIJ, want zij weet dat het niet van haar is maar van MIJ. Zij weet nu dat IK voort aan het spreken ben door haar heen tot jullie. De doktoren die gedachtemanipulatie beoefenen zouden zeggen dat dit een mentale stoornis is, maar jezelf overgeven aan degene die jou de mond gaf, de emoties, en de gedachten is geen mentale stoornis.

Maar door toe te geven of zelfs het geloven dat YAHUVEH zelfs voort kan spreken vanuit een persoon, denken dokters dat het een mentale ziekte is. Er zou geen Bijbel zijn geweest indien zij erin geslaagd zouden zijn om MIJN Discipelen hiervan te overtuigen. Ja, er is een vervalsing en deze mensen zijn mentaal ziek maar MIJN Profeten zijn niet één van hen. Satan veroorzaakt mentale ziekte en de mentaal zieken hebben bevrijding nodig. Zouden zij Petrus die op het water wandelde niet beschuldigd hebben van zelfmoordneigingen? Grootheidswaanzin. De drie Hebreeuwse kinderen, zouden zij niet gezegd hebben, dat de Hebreeuwse kinderen die geworpen werden in de vurige oven, een martelaarcomplex hadden en geesten van zelfmoord?

Maar het vlees is altijd in oorlog met de RUACH ha KODESH (Heilige Geest) binnenin jullie. Jullie moeten het vlees overwinnen om te bedienen. Jullie kunnen slagen indien jullie het doen in MIJN NAAM. Maar er is altijd een oorlog. Na iedere profetie moeten MIJN Profeten oorlog voeren tegen hun vlees wanneer het opstaat en zegt wie denk jij dat je bent om tot YAHUVEH’s mensen te spreken en zegt dat HIJ het spreekt? Indien dit niet gebeurt met MIJN Profeten en zij niet toegeven wat betreft deze oorlog, dan ben IK niet uit hen voort aan het spreken.

Een zeker teken dat MIJN Geest heeft gesproken of geschreven uit een persoon is indien zij die stem tegen komen, die veroorzaakt dat zij zich afvragen bent U dat echt YAHUVEH? Degene die jullie nu schrijft, jullie zuster heeft constant een strijd want zij voelt zich onwaardig om op deze manier gebruikt te worden. IK moet haar eraan herinneren zoals IK anderen eraan ga laten herinneren door het veroorzaken dat dit gedeeld wordt met anderen, denken jullie echt dat zij zo mooi kan spreken, en vol van gezalfde kracht? Denken jullie echt dat jullie zoveel wijsheid hebben? Altijd zullen MIJN Ware Profeten moeten zeggen, “U heeft gelijk, dit kan ikzelf niet zijn.” Denken jullie echt dat jullie dit soort vrijmoedigheid hebben?

Zeg daarna, “Vergeef mij, Hemelse Vader het moet U wel zijn, want ik kan niet, nog zou ik verlangen om zoiets te doen als te zeggen, alzo zegt YAHUVEH wanneer het niet waar is.” Dit is het merkteken van een ware Profeet; zij twijfelen aan het vlees, maar zijn ervan verzekerd dat de RUACH ha KODESH hen gebruikt. Zij weten dat zij niets kunnen doen of niets kunnen verlangen zonder de RUACH ha KODESH die hen zalft om het te doen. Stop met het bang zijn voor de gaven die IK jullie heb gegeven. IK zal jullie niet dwingen om MIJN Schapen te voederen en jullie zullen nog steeds naar de Hemel gaan, maar jullie beloningen zullen niet zo groot zijn en IK zal een ander opvoeden om de plek op te vullen die jullie zouden zijn geweest. Er zijn zielen aan het wachten op jullie om aan het te bedienen.

Angst is het tegenovergestelde van geloof. Opnieuw spreek IK de bevestiging voort, maar blijf MIJ niet beproeven, voor datgene dat alreeds bevestigd is geweest. De tijd is kort. MIJN komst is spoedig, doe wat jullie voor MIJ zullen gaan doe nu, niet later. Nu is wanneer IK MIJN Bedienaren nodig heb, MIJN Krijgers. Nu is wanneer IK diegenen die gekozen zijn nodig heb om de oogst van zielen te vergaderen. Nu is wanneer IK jullie nodig heb om vissers van mannen en vrouwen te zijn. Nu is wanneer IK MIJN Profeten nodig heb om voort te spreken. Nu is wanneer IK de evangelisten nodig heb, Geesten zoals Johannes de Doper om voort te komen. Nu is de tijd van verlossing, morgen zal misschien te laat zijn. Dus velen van die geroepenen wachten tot morgen totdat omstandigheden precies goed zijn voor hen. Toch komen morgen en de juiste omstandigheden nooit voor hen. WORD WAKKER, dit is een truc van de vijand.

Een andere truc is, “ik ben niet waardig om het Evangelie van YAHUSHUA te prediken, ik heb te veel problemen. Ik heb een verleden dat mij schaamte brengt, U kunt mij niet gebruiken” WORD WAKKER, IK ben degene die kiest wie MIJ bedient, niet jullie. Koos IK Paulus niet om MIJ op een machtige manier te dienen en hij was een moordenaar van duizenden Christenen. Hoeveel erger van een verleden zou hij gehad kunnen hebben? Toch nam IK dat verleden en gebruikte het voor MIJN Lof, Eer en Glorie. Wat satan bedoelde voor kwaad keerde IK om voor jullie goed. Dat is wat IK doe; IK roep mensen niet in de bediening die niet geleden hebben. Zij zouden zich niet identificeren met MIJN lijdende kinderen. Jullie weten niet hoezeer een wond pijn doet, totdat jullie zelf gewond zijn geweest.

Wie beter om verzorging te bieden aan de gewonde schapen dan degene die de pijn heeft gekend? Jullie zullen niet weten hoe jullie iemand uit zonde moeten halen en naar de voet van Golgotha’s kruis, indien jullie zelf niet iets hadden om je met hen te identificeren. Een zondaar gered door genade. Hoe kunnen jullie bedienen aan de terugvallenden indien jullie zelf niet een of andere keer dachten dat jullie je geloof in MIJ hadden verloren. Jullie grootste zwakheid, IK zal veroorzaken dat het jullie grootste sterke punten worden, want IK zal die zwakheid gebruiken en jullie helpen om het te overwinnen, en de realiteit van YAHUSHUA bewijzen. Wanneer IK bevestig dat jullie gekozen zijn geworden dan sta daar niet en vraag MIJ, “Waarom ik?” Weet alleen dat IK de grote ‘IK BEN’ ben en IK maak geen fouten. Het is toch nog steeds jullie keuze of jullie willen gehoorzamen. Maar jullie zullen miserabel zijn en altijd ervan bewust zijn dat jullie MIJN roeping op jullie leven niet gehoorzaamden indien jullie het zouden weigeren.

Dat is waarom IK zei, “Velen zijn geroepen en weinigen zijn gekozen.” Welke zullen jullie kiezen om te zijn? IK weet alreeds wat jullie hebben gekozen. Zegt MIJN Woord niet, “Diegenen die hun hand aan de ploeg slaan en omkijken, zijn niet waardig?” Sla jullie hand aan de ploeg; laat jullie verleden achter aan de voet van het kruis op Golgotha. IK stond de dingen toe die gebeurden om jullie sterker te maken voor MIJ, niet zwakker. Want jullie hebben een getuigenis dat gemaakt is van goud en niet van koper. Gebruik het om zielen tot MIJ te brengen, gebruik het om MIJ Lof, Eer en Glorie te brengen.

IK, jullie Meester YAHUSHUA ha MASHIACH ben spoediger terug aan het keren dan dat jullie denken. Terwijl het kwaad alom heersend wordt in deze wereld, en boosaardige de zonde in MIJN gezicht wapperen zeggende, “Wat ga je eraan doen YAHUSHUA?” Zal IK hen laten zien wat IK eraan zal gaan doen. Terwijl IK MIJN Kinderen laat zien wanneer IK hen billenkoek geef, zal IK diegenen afstraffen die MIJN geboden, homoseksualiteit, immoraliteit, en de Bijbel in MIJN gezicht wapperen en durven om MIJ te bespotten. Het komt eraan, MIJN toorn is ongemengd naar deze aarde aan het komen.

Terwijl zij de baby’tjes leren om te zondigen en dat MIJN Woorden niet langer voor vandaag zijn, zullen zij op een machtige manier gaan boeten. IK was slechts eenmaal het offerlam; IK kom terug als en Machtig Krijger de volgende keer. Maar heerst haal IK MIJN Kinderen naar huis. MIJN toorn is gereserveerd voor MIJN vijanden en niet voor MIJN Kinderen. MIJN Kinderen, diegenen die MIJ liefhebben en dienen, wiens zonden gewassen zijn in het Vergoten Bloed van Golgotha, hebben niets te vrezen.

Maar MIJN vijanden zullen nooit zulke vrees kennen. Want wat zij vreesden zal op hen neerkomen en wat zij nooit vreesden zal hen verteren. Terwijl MIJN NAAM gebruikt wordt als een vloekwoord op de luchtgolven en alles dat Heilig is bespot wordt over de luchtgolven, zal IK bewijzen dat IK een Almachtig GOD ben, de grote YAHUVEH ‘IK BEN’ en het is niet IK die bespot en vervloekt wordt. Het zijn jullie die hiernaar luisteren en geen spijt voelen dat jullie het hebben gehoord, en jullie hart hebben verhard, en dit toestonden en er niet tegen uitgesproken hebben. MIJN Kinderen neem de luchtgolven terug, in MIJN NAAM. Jullie horen Boeddha niet vervloekt worden, of satan, of Mohammed maar jullie horen de naam van Jezus Christus (YAHUSHUA ha MASHIACH) vervloekt worden. Alleen het Bloed van YAHUSHUA zal hen schoonwassen van deze zonde.

IK vertel jullie om te kijken naar de vulkanen en aardbevingen, de verschrikkingen in de lucht en jullie zullen weten hoe spoedig MIJN komst is. Terwijl IK dat ene bestuur dat de mens niet kan en nooit zal besturen, de elementen in de lucht en het weer. De mens kan niet de vulkanen stoppen, de aardbevingen, sneeuw of kou of hitte, tornado’s, orkanen, vloeden van stortregen terwijl het kwaad nog kwaadaardiger wordt en goed nog Heiliger wordt. IK ben MIJN Mensen nu apart aan het zetten, en MIJN komst is vooraanstaand. Doe vlug wat jullie voor MIJ gaan doen.

De ouderlingen zijn er om liefdevol en met respect behandeld te worden want zij zijn ouderlingen die opslaghuizen zijn van veel kennis. Zij zijn MIJN schatten op deze aarde, toch hoeveel worden er vergeten, weggesloten, behandeld als ongewenst afval. Hun eigen kinderen doden legaal de zieken en gehandicapten. Zij zijn financieel gezien een last “Laat de armen sterven, ga weg met welvaart, waar zijn ze goed voor?” Zei IK niet, “De armen zouden altijd bij jullie zijn?” Maar jullie hadden dat moeten delen met hen dat jullie hebben. Voed de armen; kleed de naakten, jullie broeders en zusters. Diegenen die geroepen zijn bij MIJN NAAM, gewassen in MIJN Bloed en jullie doen alsof jullie hen niet zien. IK zie hen, IK hoor hun geroep, IK sta het toe om te zien hoeveel er wel om geven. Maar voor de genade van GOD YAHUVEH, daar gaan jullie. Jullie zijn je broeders oppas. Wanneer één deel van het lichaam van YAHUSHUA lijdt, lijdt het allemaal. Stop met het ontkennen van de pijn.

Terwijl het moorden van de onschuldige baby’s die nog in hun moeders baarmoeder zijn doorgaat, en zij zo beestachtig uit elkaar gescheurd worden, denken jullie omdat deze zondige wereld het legaliseert dat het legaal is voor MIJ. Zelfs jullie moordenaars op ‘death row’, jullie proberen en verzinnen genadige en vlugge methoden voor hen om hen te doden. De wetten geven op z’n minst 10 jaren meer in de meeste gevallen op koste van belastingbetalers, jullie belastinggeld, om hun levens te verlengen. Om meer genadige manieren uit te vinden om diegenen te doden die levens namen zonder enige genade. Maar toch, baby’s die zo kostbaar zijn voor MIJ, baby’s waarvan IK de dagen heb geteld tot hun geboorte, MIJN Geest in hen plaatste, en veroorzaakte dat zij sterk en gezond zouden groeien in een moeders baarmoeder, zodat zij zullen ademen op het moment van geboorte, en deze onschuldige baby’s die nooit verkeerd kenden worden gemarteld terwijl hun ongehoorde geschreeuw echoot in MIJN oren.

Diegenen die deze abortussen hebben gedaan en dit niet hebben beleden nog hebben gevraagd voor vergeving en weg gekeerd zijn van deze zonde, tot in alle eeuwigheid zullen jullie het geschreeuw horen van al die baby’s. Als één van jullie afstraffingen die jullie op je hebben wachten in de hel en nooit een rustmoment van het geschreeuw van de vermoorde baby’s, of het geschreeuw. Weten jullie hoe een huilende baby op je zenuwen werkt? Stel je miljoenen in jullie oren voor tot in eeuwigheid.

TOON NU BEROUW, zusters, dokters en vrouwen die deze dingen doen omwille van jezelf. TOON NU BEROUW, politici die deze wetten toestonden. Hooggerechtshof, jullie zijn niet hoog in MIJN ogen. Jullie zijn niet boven MIJN wetten. Almachtige GOD YAHUVEH alleen is Allerhoogst. Almachtige GOD YAHUVEH alleen is rechter, jury en beul. YAHUSHUA ha MASHIACH kwam zodat jullie leven konden hebben en leven overvloediger. TOON BEROUW! Keer weg van deze zonde want IK zal jullie verantwoordelijk houden. Het bloed van de ongeborene is aan jullie handen.

Waarom, omdat IK de mensheid een keuze heb gegeven? Een keuze om dat te gehoorzamen wat instinct is dat gegeven is aan iedere vrouw en man, om de jongelingen te beschermen, de jongelingen te voeden en toch worden zij op beestachtige wijze vermoord. Wee aan degenen die dit legaal noemen. Wee aan de doktoren en zusters die deelnemen aan deze moord. Wee aan de politici die deze wetten toestonden om deze onschuldige baby’s af te slachten. Wee aan jullie die veel te lang stil zijn gebleven. Want IK hoor hun geschreeuw. De baby’s zielen keren terug naar waar zij vandaan kwamen, de Hemel. Maar hun zielen worden zo ongenadig uit deze wereld gescheurd. Wreedheid waar geen woorden voor zijn. IK sta de zielen toe om te vertrekken, alleen om de onmenselijkheid van de mens tegen de mens te bewijzen. Wetende welke keuze die moeder alreeds maakte. Treurende en haar ieder kans gevende om berouw te tonen. Wetende dat zij dat niet zal doen, woedend omdat zij zich niet zal bekeren.

Vertel hen, vertel hen MIJN Dochter. Weer opnieuw, hoewel zelfs diegenen die zich bij MIJN NAAM noemen en toch niets doen behalve hun hoofden te schudden, en anderen waarop IK zo trots ben om hen MIJN Kinderen te noemen leggen hun levens, reputaties, en financiën neer om de onschuldige baby’s te beschermen in de moeders baarmoeders. Deze zijn degenen die IK zal belonen. Waarom zijn de kerken niet diegenen aan het steunen die gewillig zijn om hun alles op te offeren om te protesteren tegen deze moorden van onschuldige baby’s?

Zij verliezen hun werk, worden gevangen genomen, bespot, en waarom? Omdat zij MIJN stem hoorden, en MIJN overtuiging die zei, “Spreek, blijf niet stil.” IK heb hun gebeden gehoord, IK heb hun tranen gezien, en IK heb hun pijn gevoeld, hebben jullie dat ook? Iedere kerkdienst zou voor hen aan het bidden moeten zijn. Iedere kerkdienst zou aan het bidden moeten zijn voor MIJN overtuiging, MIJN oordeel op diegenen die zulk een dingen doen, die deze moorden toelaten, toch hoe weinigen doen dat. IK BEN SMARTELIJK WOEDEND want jullie zeggen dat jullie van MIJ zijn en jullie zijn het geschreeuw van de ongeborene aan het negeren, en het geschreeuw van diegenen die hun alles opofferen om de ongeborene te beschermen en de afslachting van de ongeborene te stoppen. Sta op! Spreek! In MIJN NAAM! Bid, Bid, Bid totdat jullie deze verschrikking zien stoppen.

Jullie willen weten waarom IK dit heb toegestaan om door te gaan, omdat IK op MIJN Kinderen aan het wachten ben geweest om op MIJN NAAM te roepen om dit te stoppen. Om te bewijzen dat het ze iets scheelt. Niet slechts een handvol, maar miljoenen zouden voort moeten hebben gesproken terwijl deze wetten tegen MIJN Wetten werden toegelaten. Er zou nooit een kerkdienst moeten zijn zonder dat dit gebed voort gaat. Pastors jullie zullen verantwoordelijk worden gehouden. Jullie zijn gewaarschuwd. Gemeenten, waarschuw jullie pastors. Zij zouden MIJ aan het vertegenwoordigen moeten zijn. Dring er iedere dienst bij hen op aan om te bidden voor deze verschrikking om te stoppen, voor MIJN oordeel om neer te komen op diegenen die weigeren zich te bekeren. Stop met MIJ lauwe gebeden te geven. IK zal niet luisteren. Geef MIJ gebeden met passie en met een hart dat er iets om geeft. Stop de rituele gebeden die slechts woorden uit het hoofd geleerd zijn, IK zal niet horen. Dit is vanuit jullie gedachten en mond, niet jullie hart.

Grote zinkgaten zullen opengaan en de aarde zal deze abortusklinieken opslokken. Niet iets dat de mens heeft gedaan maar MIJN hand zal de aarde slaan. Waar het meeste bloed vergoten wordt, onschuldig bloed. Want zelfs niet in oorlog wordt er onschuldig bloed als dit vergoten. Maar op de altaren van satan worden deze kinderen geslacht omwille van gemak, omwille van ijdelheid, zelfzuchtigheid, angst en omwille van hebzucht. IK zal hen iets geven om te vrezen, zij zullen de Almachtige GOD YAHUVEH vrezen die deze zielen creëerde die zij zo agressief vermoorden. Zij zullen YAHUVEH vrezen die zij bespotten en zeggen dat het legaal is. Zij zullen degenen vrezen die de Christenen in hun gezichten zetten om hen te waarschuwen dat dit moord is. DIT IS ZONDE! Want het zal niet iets zijn dat de Christenen doen dat veroorzaakt dat zij vrezen, behalve het bidden en het bewegen van de hand van YAHUVEH door deze gebeden.

Maar de vrouwen, doktoren, zusters, politici, diegenen die de moorden van MIJN onschuldige zielen aplaudicerren zullen MIJN gezicht en MIJN Geest zien op MIJN kinderen die voort gezonden worden als troepen om te bidden. Herinner de muren van Jericho. Herinner hoe het niet menselijke handen waren die de muren van Jericho neerhaalden. Zo zal het opnieuw gedaan worden en zij zullen niet in staat zijn om de abortus klinieken snel genoeg te bouwen. Vertel hen MIJN Kind en leer hen.

Er is nog steeds tijd om berouw te tonen, maar binnenkort zal het er niet meer zijn. Herinner Sodom en Gomorrah, het was niet menselijke handen die het vuur en zwavel brachten, het regende vanuit de hemel waar het opgeslagen is en het zal opnieuw komen. Boosaardigen, degenen die dit beoefenen en zoveel erger, jullie zijn gewaarschuwd. Jullie wetten kunnen homoseksuele huwelijken legaliseren maar IK bepaalde dat het zonde is. Het is een bespotting van het huwelijk en wat IK creëerde om Heilig te zijn. Het is niet gelegaliseerd in MIJN ogen. Pastors, sommigen van jullie hebben deelgenomen aan deze liefdesfestijnen van vreemd vlees door niets te zeggen, jullie hebben eraan deelgenomen. Sta op! Spreek! Vertel de heidenen om hun mond te houden in MIJN NAAM! Luister niet meer naar hun leugens. Zij zijn uit op de kinderen, jullie zijn gewaarschuwd, jullie eigen kinderen.

Jullie moeten je nu bekeren of jullie zullen ook hetgeen lijden dat moet komen en spoedig eraan komt. Jullie zijn gewaarschuwd. Zo bezorgd om jullie belastingvrijstelling status maar niet bezorgd om wat de GOD die jullie beweren te aanbidden met jullie zal doen, voor het niet bidden hiertegen en voor het niet bewegen van MIJN hand om dit te eindigen. Opnieuw, er zou nooit een kerkdienst moeten zijn die eindigt zonder gebed dat voort gaat om deze geest te beëindigen die voort gezonden is geworden om alles dat Heilig is te bevuilen. De gebeden van de rechtvaardige man vermogen veel. Lauwe gebeden hoor IK niet en verafschuw IK. Ben ofwel heet of koud maar kom niet lauw naar MIJ toe want IK zal jullie uit MIJN mond spugen.

Zeg niet dat jullie van MIJ zijn terwijl jullie niet opstaan voor alles dat Heilig is of stil blijven terwijl jullie zien dat anderen opstaan voor Heiligheid en vervolgd worden om MIJNENT wil, en hen op niet enige manier helpen dat jullie kunnen uit angst voor het verliezen van jullie belastingvrijstelling status. Jullie zullen meer verliezen dan jullie belastingvrijstelling status. Jullie zullen meer verliezen dan jullie levens. Jullie zullen je ZIELEN verliezen! Jullie zijn gewaarschuwd. De tijd is nu! Sta op! Spreek! Vertel de heidenen om hun mond te houden in YAHUSHUA’s NAAM! Eén met YAHUSHUA aan hun zijde is een meerderheid. Een miljoen zonder YAHUSHUA aan hun zijde is een minderheid. De tijd is nu.

* * * * * * *

Een gebroken vaatwerk van klei, maar Machtig Krijger van YAHUSHUA MESSIAS!
Pastor Sherrie Elijah

Van nu af aan is mij geboden om de tijd op te schrijven. Ik weet niet de reden. Ook gedurende het schrijven van deze profetie, verloor ik verbinding met Internet, ik probeerde opnieuw te verbinden alleen om uit te vinden dat alle telefoonlijnen aangevallen werden op een bepaalde manier, het zijn 2 uren geweest nu en dit is niet gezonden. Het is 15:37 en ik kan niet eens de provider bereiken.

Urenlang is er nu gezegd, “Deze lijn is bezet.” Nooit was dat voorheen gebeurt. Ik bedek deze computer, en email met profetische boodschap met het vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH van Golgotha. In geloof, geloof ik dat al degenen die de RUACH ha KODESH wil dat ze deze boodschap hebben, het ook zullen hebben. Niet in staat om te verbinden en te zenden de hele nacht. Ik kan niet eens de provider bereiken, of op lange afstand bellen. Iets is gebeurd in de hemelse gewesten terwijl ik dit schrijf. Alleen lokale gesprekken gaan door.

Dit is de eerste keer dat mij ooit verteld werd om de tijd erbij te schrijven, jullie zullen iets zien gebeuren dat correspondeert met deze datum of tijd. Ik weet niet wat. Ik vraag aan jullie, waar deze profetie ook geplaatst wordt, zend de complete pagina.

Want er is een reden en opnieuw weet ik dat het YAHUVEH is die mij gebied om te zeggen, verander niet een woord en neem niet een woord eruit, laat het in de volledige staat waarin ik het zend. De duivel moet woedend zijn. Bovendien wordt dit gezonden over de luchtgolven en de Bijbel zegt dat satan prins is en macht heeft over de luchtgolven met zijn overheden. Maar ik bedek de luchtgolven waarin dit reist en de computers met het vergoten bloed van YAHUSHUA, en onze telefoon services en Internet services. Het bloed van YAHUSHUA van Golgotha, en Nazareth is tegen jou satan.

En demonen, jullie kunnen niet het Bloed passeren. In de naam van YAHUSHUA. Telefoonlijnen werken nu om 23:15. Nu kan het gezonden worden. Degenen met oren van de RUACH ha KODESH zullen de stem horen van Onze Almachtige GOD YAHUVEH, alle anderen zullen doof blijven. In de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH, RUACH ha KODESH zendt uw boodschappen voort aan al degenen die onze de stem van onze Meester en Schepper zullen herkennen.

Alleen voor Uw Lof, Eer, en Glorie YAHUSHUA vraag ik dit. Amen.