Profetie 120

Geef Niet Op! Stop Niet! Sukkot Herstel Profetie
aan Hebreeuwse Vertaler, Messiaanse Joden & Alle Gelovigen

Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel / Profeet Elisabeth Elijah heen op 19 Oktober 2011


YAHUVEH zei om dit van nu af aan op alle Profetieën te plaatsen: “IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet naar een man of een vrouw te vernoemen. Zelfs voordat er een Bediening was, IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand. Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond. Het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S wind die over deze aarde blaast, de Heilige Wind der herleving, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.”(Jesaja 42:8)

Jesaja 42:8, “Ik ben de HEERE (YAHUVEH) – dat is MIJN Naam; MIJN eer zal IK aan geen ander geven, evenmin MIJN lof aan de afgodsbeelden”


* * * * * * *

Deze Profetie heeft een zalving van herstel, sterkte en vrijmoedigheid. Dus indien u uitgeput bent door de strijd en vermoeid bent, laat YAHUSHUA u verfrissen met deze Sukkot Profetie van Herstel voor allen die YAHUSHUA aanbidden en Heilig leven. Het heeft een zalving voor herstel, gedachten, lichaam, ziel en geest, gezondheid, financieën en op alle manieren! Wij prijzen U, ABBA YAHUVEH voor de zalving op deze Profetie die jukken en banden zal verbreken voor UW Lof, Eer en Glorie.

Alle Wedergeboren, HEILIGE GEEST gevulde Gelovigen die YAHUSHUA/JEZUS CHRISTUS ALMACHTIGE HEER GOD VERLOSSER aanbidden en dienen, allen die vervolgd, mishandeld, verworpen en gehaat worden – jullie die vermoeid zijn door kwaad dat acceptabel genoemd wordt, en goed dat kwaad genoemd wordt: Geef niet op, Heilige Gebedsbemiddelaars, Bruid van YAHUSHUA. Stop niet, zelfs wanneer de stress en problemen van deze wereld jou overwelmd laten voelen, wanneer satan aanvalt, wanneer vijanden jou in de minderheid laten zijn! Geef niet op, stop niet! Deze wereld is niet ons Thuis! Geef je geloof in YAHUSHUA’S Naam niet op! Je zult de Overwinning hebben! Dit zal zoveel van de troepen herstellen die zo in elkaar geslagen zijn geworden. Het moreel van de troepen moet opgebouwd worden. Er is geen tolerantie in Israël voor degenen die in YAHUSHUA geloven en HEM volgen.

Elisabeth zegt, “Er was een vervolgde Jood voor nodig om in staat te zijn de zalving in deze vervolgde Jood op te roeren.” Indien u moe en geslagen bent, lees en luister alstublieft. Er is een zalving van herstel hierin. Er is een grotere zalving in het gesproken Woord. Luister alstublieft naar de geluidsopname in de video of lees het uit luid indien u in staat bent.

Zie alstublieft aan het einde, er was een wonder met de cassette recorder. De batterij was gevuld met slechts genoeg stroom om de lengte van het Woord zelf op te nemen. Indien de telefoon conversatie opgenomen zou zijn vanaf het begin, zou het hele Woord niet opgenomen zijn tot aan het einde. Maar Prijs YAHUSHUA, de opname begon in YAHUVEH’s perfecte timing en het hele Woord was opgenomen!

* * * * * * *
Profetie 120 aan Hebreeuwse Vertaler
Geef Niet Op! Stop Niet! Sukkot Herstel Profetie aan Hebreeuwse Vertaler, Messiaanse Joden & Alle Gelovigen
Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel / Profeet Elisabeth Elijah heen

19 Oktober 2011 - op de 6e dag van Sukkot – Zichtbare Nieuwe Maan waarneming;
of 7e dag, Hoshana Rabbah – vooringestelde, Rabbijnse kalender


Opname begint hier.

Elisabeth: “… jouw voeten. Ik wil dit herhalen. Ik zie jou voeten. En YAHUSHUA zegt, overal waar je treedt, op de zolen van je schoenen, op de zolen van je voeten, is het Bloed van YAHUSHUA want je volgt in ZIJN voetstappen. HIJ wandelt in jouw schoenen en de zalving van de RUACH Ha KODESH is op jou. Het is op jouw gelaat, jouw gezicht. Het is in je ogen.

Profetisch Woord begint:

Je behaagt ME MIJN kind. Aarzel niet om MIJ de HEER GOD ALMACHTIG te noemen, want MIJN GEEST is in jou. Jij bent van MIJ! Jij bent Bloed gewassen! Jij bent Bloed gekocht! En jij bent van MIJ: gedachten, lichaam, geest en ziel behoren tot YAHUSHUA ha MASHIACH! IK BEN jouw MESSIAS! ([Elisabeth:] “Oh ik ben heet!”) En nu vul IK jou met frisse nieuwe olie vanuit de Hemel om te wandelen in een grotere zalving om te spreken met een grotere vrijmoedigheid, zoals Johannes de Doper. Van de kruin van je hoofd tot de zolen van je voeten! Verse manna vanuit de Hemel, geef IK jou te eten!

Jij bent MIJN Geliefde! MIJN Geliefde is van MIJ! Oh MIJN kostbare! Help MIJ, help MIJ, help MIJ! Voed MIJN Schapen en Lammeren! Werk aan de zijde van deze Profeet, want de tijd is zo kort!

MIJN Bloed doordrenkt de bodem in Israël. Slechts één druppel is alles dat nodig is om de zonden weg te wassen. Dank je voor het niet beschaamd zijn voor MIJ. Dankje dat je bereid bent om vervolgd te worden voor MIJ! Dankje voor het accepteren van MIJ, hoewel het zelfs betekent dat je eigen familie weg keert, degenen van jouw bloed familie, maar niet MIJN Bloed familie! MIJN Bloed familie omhelst jou zoals IK deze profeten zuster van jou, jou laat bellen deze dag! MIJN Bloed familie, degenen die de Wil doen van de Hemelse VADER, omhelzen jou en houden van jou, herkennen jou voor wie je bent in MIJ! Onthoud dit altijd.

IK hou van jou! En IK dank jou! Ja, jouw HEER GOD, jouw REDDER, jouw MESSIAS, houdt van jou! Laat nooit, nooit, nooit, nooit iemand dat wegnemen! IK spreek tot jou in de stilte van de nacht. IK geef jou openbaringen. En grotere openbaringen zul je hebben!

Onthoud MIJN lieverd, Judassen zullen komen Judassen zullen gaan. IK had MIJN Judassen. Jij hebt de jouwe. Elisabeth heeft de hare. Allen, allen, allen die MIJ navolgen, indien zij niet vervolgd worden in MIJN Naam, kunnen zichzelf maar beter vragen, “Waarom niet?” want de dienstknecht is niet groter dan de MEESTER. - Niet allen houden van MIJ. Verwacht niet dat allen van jou houden—terwijl IK nog steeds vervolgd word. In deze wereld word IK meer gehaat dan dat IK liefgehad word! IK word meer bespot dan dat IK geaccepteerd word! Maar IK betaalde de prijs op Golgotha en Israël, oh Israël hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang moet IK op jou wachten om MIJ te accepteren, om van MIJ te houden?

Oh IK weet hoe lang het zal zijn! En IK weet de prijs die Israël zal betalen! En het zal een prijs zijn die zo zwaar is—want zij worden meer verantwoordelijk gehouden—want IK bewandelde de straten van Jeruzalem. MIJN Bloed, MIJN Bloed, MIJN Bloed is doordrenkt in het land. Oh hoe IK treur, hoe IK rouw! Maar er is een restant! IK heb wel een restant! IK heb ALTIJD een restant! Zij zijn weinig—maar zij zijn van MIJ! En net zoals IK jou heb, zo ook zijn er anderen in Israël. En zij zijn verspreid over de hele wereld en zij zullen op gaan staan en zij zullen gaan verdedigen! En zij zijn aan het verdedigen wat Heilig is! En zij zijn alles dat onheilig is aan het ontmaskeren en berispen en zij zijn aan het waarschuwen dat de valse messias op weg is—maar het zal niet gebeuren totdat IK MIJN ware Bruid weg neem.

Dus neem IK gewoon dit moment om te zeggen, ‘Dankjewel!’ IK zend deze Profeet van MIJ om te zeggen, ‘Dankjewel’. Niet één traan die je hebt vergoten, wanneer het gedaan werd omwille van MIJN Naam, is niet opgeslagen in de Hemel in een kostbare fles, ingelegd met edelstenen en juwelen van alle soorten. En hoe groter de vervolging—IK vertel jullie dit MIJN Geliefden, MIJN Geliefde Bruid—hoe sterker de geur, het aroma is in dat flacon van jullie tranen. Het is een offer geweest aan MIJ, jullie YAHUSHUA, jullie Hemelse VADER en de Kostbare RUACH ha KODESH.

Oh hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang heb IK gewacht om MIJN Bruid te kunnen omhelzen! Maar het zal niet veel langer zijn! Het zal niet veel langer zijn! Jullie zullen in MIJN armen zijn! Jullie zullen MIJN stem horen! Geef gewoon niet op! Stop niet! Want je bent zo ver gekomen! Geef niet op! Stop niet! Sluit geen compromissen met de leugens van de wereld! Hoe meer dat de wereld jou vertelt dat je onheilig bent, weet dat je Heilig bent! Hoe meer dat zij bespotten en lachen omdat je de Tora Wetten volgt, weet dat je van MIJ bent!

Hoe meer je de Sabbat verdedigt, de Shabbat, en zegt, ‘Het is niet een Zondag’, weet gewoon dat je van MIJ bent! Geef niet op. Stop niet. Hoewel de vervolging zo zwaar is en hoewel het zwaarder zal worden, herinner voor wiens Naam je vervolgd wordt! Herinner om wie je gehaat wordt!

Oh zij zullen jouw naam gebruiken en jouw naam zullen zij ontheiligen en allerlei soorten kwaad ertegen spreken, maar het is niet echt jouw naam die zij haten. Het is wie je vertegenwoordigt. Het is wie je bent in MIJ. Het zijn de Boodschappen die je geeft die rechtstreeks vanuit de Hemel komen.

Dus geef niet op jij! Stop niet jij! Want IK zal wraak gaan nemen op deze vijanden! En zij zullen bidden voor de bergen om hen te verbergen—van HIJ die op de Troon zit! (Open.6:15-17) En het Heilige LAM dat geslacht, gekruisigd was en wederom opstond! YAHUSHUA ha MASHIACH is MIJN Naam! En IK vertel je geef niet op! En stop niet want IK BEN met jou!

Bereik MIJN mensen. Bereik MIJN mensen. IK spreek niet alleen tot de mensen in Israël maar IK spreek tot de mensen van de wereld. Bereik MIJN mensen. Ga door met MIJN Schapen en Lammeren te voeden. Ga door met niet beschaamd te zijn voor jouw getuigenis want jouw getuigenis is niet wie jij bent, jouw getuigenis is wie IK BEN – in jou! Dat is wat de duivel haat! Dat is wat jouw vijanden haten!

Maar datzelfde getuigenis bewijst wie IK BEN – want IK verander levens! En groot, groot, groot, groot, groot, groot, groot zijn de beloningen in de Hemel voor degenen die bereid zijn geweest, bereid om hun reputaties neer te leggen, hun namen neer te leggen, bereid zijn geweest om vervolgd te worden omwille van MIJN Naam!

Groot, groot, groot, groot, groot zijn jullie beloningen die op jullie wachten in de Hemel. Jullie zullen zien MIJN Geliefden. Jullie zullen MIJN Glorie zien, MIJN Glorie, MIJN Glorie. Met jullie eigen ogen, zullen jullie zien. Het is niet ver weg. Wees niet ontmoedigd terwijl je de datum zetters ziet komen en gaan. Luister gewoon en je zult zien. Nieuwe openbaringen zullen tot u komen.

Kom op voor elkaar! Nu is niet de tijd om alleen te staan. IK breng MIJN Bruid samen van het ene einde tot het andere einde van de wereld door dit internet heen, anders zouden jullie tweeën die nu spreken elkaar niet ontmoet hebben. En toch, is het alsof jullie in dezelfde kamer zijn want jullie zijn één Geest.

Je zult weten wie van MIJ is. Zij zullen aan jouw zijde vechten. Zij zullen alles dat Heilig is verdedigen. Zij zullen de wolven in schaapskleren ontmaskeren. Wees niet misleid. Al degenen die beweren dat zij spreken in de Naam van Jezus Christus zijn werkelijk niet (allen) over MIJ aan het spreken. Iedereen die tegen deze Heilige Bediening staat, dezelfde Bediening verordend door YAH ... Wee aan deze vijanden die tegen alles dat Heilig is staan—want je staat tegen ALMACHTIGE GOD.

Dus MIJN Geliefde, weet dat IK jou gekozen heb. Weet dat jij de Hebreeuwse vertaler bent en er is nog meer op weg maar zij hebben vertraagd. Dus dit is jouw beloning deze dag. Je wilde een Woord. Je krijgt een Woord.

Elisabeth je zei, “Ik weet niet wat ik ga zeggen!” Dat klopt MIJN dochter, omdat dit geen woorden van jouw vlees zijn! Dit zijn Woorden die van de Hemel komen—om de Hebreeuwse vertaler te zegenen die MIJN Woorden naar de Hebreeuwse mensen zal nemen en ijverig zal werken. En IK zal [jou] overvloedig zegenen!

IK hou van jou! IK hield van jou! Vergeet nooit, nooit, nooit, nooit, nooit dat IK van jou hou. IK weet elke traan die jullie allen vergoten hebben! IK weet elke keer dat jouw naam vervloekt wordt op deze aarde maar het is niet door MIJ, want IK zend jou zegeningen!

IK bereid een tafel voor jou in de tegenwoordigheid van jouw vijanden en IK ZEGEN JOU!!!! En heel de hel WOEDT omdat zij de Stem van jouw ALMACHTIGE LEVENDE YAHUVEH NIET TOT ZWIJGEN kunnen brengen! Dus [vijanden] knars jullie tanden in woede!!!! IK ben niet meer dat offer LAM dat gemarteld wordt! Dat was éénmaal! Nu BEN IK de LEEUW van de Stam van JUDA en IK kom eraan om MIJN vijanden te verslinden!!!!! Want IK en de VADER zijn ÉÉN! WIJ beiden zegenen en WIJ beiden vervloeken! Deuteronomium 28, de zegeningen en de vervloekingen: de zegeningen voor degenen die gehoorzamen! De vervloekingen voor degenen die niet gehoorzamen!

Jullie wandelen in MIJN zegeningen. Degenen die de wil van de Hemelse VADER doen wandelen in MIJN zegeningen. IK ben aan het beproeven. IK weet alreeds wie waardig is om aan de Grote Verdrukking te ontsnappen. Jullie allen zijn in een beproeving! Je hebt nu een gloednieuwe Profetie Elisabeth Elijah. Je hebt gewacht en je hebt gewacht en de vijanden hebben gevreesd maar IK wachtte en IK wachtte totdat je deze stem hoorde—van de Hebreeuwse vertaler—om de zalving in jou op te roeren.

Want Israël, IK hou van jou. Hoor je MIJ, Oh Israël? IK hou van jou. IK verlang om jou te redden. Het is jouw keuze. Er zal vervolging voor nodig zijn, zoals deze waar je [Elisabeth] nu tot spreekt, vervolgd geworden is en zo velen meer. Maar IK heb MIJN Bruid in Israël. Zij zijn MIJN verborgen Bruid. Er is niet gewoon lichamelijk Israël en—er is geestelijk Israël. En IK heb MIJN Bruid. Want MIJN geestelijk Israël is ook in Israël. Oh MIJN schatten! Lees het Hooglied van Salomo. Zie MIJN liefde voor jullie. Zie MIJN liefde voor MIJN Bruid. Jullie weten niet hoezeer IK jullie tot aan MIJN zijde wil trekken! En het zal niet lang zijn! Het zal echt niet lang zijn! IK zie jullie tranen. IK hoor jullie verdriet. IK kijk toe terwijl jullie huilen en jammeren, “ik wil niet meer op deze aarde leven.”

Jullie zijn omringd door boosaardigheid aan alle kanten. Maar hoe denk je dat IK me voel wanneer MIJN Naam veracht wordt? Het zal niet lang zijn. Geef gewoon niet op! Stop niet! Het goede werk dat IK begonnen ben, zal IK volbrengen.

Einde van het Woord.

Voortgesproken uit een vaatwerk van klei, maar een gezalfd Kind, Krijger & Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH, Apostel, Profeet, Elisabeth Elijah voor YAHUSHUA.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven deze dag op 19 Oktober 2011 om het middernachtelijk uur op de 6e dag van Sukkot volgens de Nieuw Maan waarneming; of 7e dag, Hoshana Rabbah op vooraf ingestelde, Rabbijnse kalendar.

Elisabeth: “HalleluYAH! Prijs YAHUSHUA! Yeah! [vreugdevol GELACH]. Oh ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, Kostbare RUACH ha KODESH Dank U! Dank U! Dank U! Dank U! Dank U! Dank U! Dank U! Dank U! Iedereen wachtte en iedereen zei, ‘Elisabeth, het is zo lang geweest sinds er een nieuwe profetie is geweest. Waar is de profetie? Je hebt profetieën opgeborgen gehad.’

Maar ABBA YAHUVEH in de Naam van YAHUSHUA, wij danken U en wij prijzen U nu! Dit is de volgende Profetie en er was een Hebreeër uit Israël voor nodig om het los te laten, in de Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH! HalleluYAH! O man ben ik heet! Ik prijs U YAHUSHUA! Woo hoo! Wat zegt het, schat? (Mijn man laat me iets zien). Ik weet niet wat het zegt, wat zegt het?”

Niko: “De batterij [in de recorder] knippert dat het leeg is.

[De conversatie gaat door, gedempt, voor een paar ogenblikken totdat de batterij volledig droog loopt].

Elisabeth: “Is er enige ...?”

Niko: “Nog steeds—ik bedoel ...”

Elisabeth: O okay, de batterij is aan het knipperen dat het leeg is voor—maar HalleluYAH! We hebben het op tape, toch schat?”

Niko: “Ik denk het ...”

Elisabeth: “Laten we er zekerheid van maken dat de boodschap er is ... O Alstublieft GOD ALMACHTIG ...”

De opname beëindigd hier. Indien u deze Boodschap deelt, laat dit alles ingesloten zijn want het gaat samen.