Profetie 121

Is YAHUSHUA gewoon Verlosser
of is HIJ de HEERE GOD ALMACHTIG van jouw leven?
Dit Woord is ook voor zielsverwanten

Gegeven/Gesproken onder de zalving van de RUACH HA KODESH
door Apostel/Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
Ontvangen op 10 Mei 2011
Vrijgegeven op 29 December 2012YAHUVEH zei om dit voortaan op alle Profetie?n te plaatsen: ?IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet naar een man of een vrouw te vernoemen. Zelfs voordat er een Bediening was, IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand. Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond. Het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de SHKHINYAH GLORIE?S wind die over deze aarde blaast, de Heilige Wind der herleving, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.? (zie Jesaja 42:8)

* * * * * * *

YAHUSHUA sprak dit Woord voor een geliefde dochter in YAHUSHUA die de duivel probeerde te scheiden van haar zielsverwant. Vanwege een pijnlijk verleden was er in de Geest prikkeldraad om haar hart heen dat aan het voorkomen was dat ze liefde kon geven en ontvangen, echter, zij moest degene zijn om YAHUSHUA te vragen om dit geestelijke prikkeldraad te verwijderen. Niemand anders kon dit voor haar doen.

Door het volgende prachtige, krachtige en gezalfde Woord van YAHUSHUA werd ze vrij gezet van jukken en gebondenheden, indien ze het maar zou ontvangen en YAHUSHUA zou gehoorzamen en prijs YAH, ze deed het!

Voorafgaande aan dit Woord was er een lang telefoongesprek met onze geliefde dochter in YAHUSHUA. Het volgende werd gesproken net voordat het Woord van YAHUSHUA begon.

Kathrynyah: Kostbare HEER op dit moment bidden we voor de genezing van het hart van UW Geliefde dochter in de Naam van YAHUSHUA MASHIACH en voor het hart van haar zielsverwant.

Elisabeth: Ik hoor iets. Ik hoor iets terwijl ze op dit moment aan het bidden is, geliefde dochter, jij alleen kan dit doen, alleen jij kan dit op dit moment doen. Je moet dat tweesnijdende zwaard gebruiken en er is prikkeldraad om je hart gewikkeld, zodat mensen niet te dicht bij je kunnen komen, en dan kun jij ook niet te dicht bij hen komen, want het prikkeldraad zal ze beide weghouden. Begrijp je dit? Het is zoals je zelf al zei, je hebt ''jezelf in quarantaine geplaatst'', want er is prikkeldraad daar en jij, zegt YAHUSHUA, moet dit nu meteen beetpakken en zie jezelf ? indien je dit echt, echt kunt doen ? zie jezelf dat prikkeldraad van je hart afsnijden. Kun je dat doen?

Geliefde dochter in YAHUSHUA: Ja, dat kan ik.

Kathrynyah: Kun je het nu spreken?

Geliefde dochter in YAHUSHUA: Ok?, ik neem nu mijn Heilige gezalfde prikkeldraadsnoeischaar en ik knip alle draden in mijn hart weg en doornen en wat dan ook dat mij aan het verhinderen is om dicht bij andere mensen te komen en wat mensen ervan weerhoudt om dicht bij mij te komen. Geef me een hart van vlees YAHUSHUA.

Elisabeth en Kathrynyah: Amen!

Kathrynyah: ABBA YAHUVEH ik dank U voor het beantwoorden van dat gebed. Ik bid om wonderen te zien gebeuren hierdoor in de Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH.

Elisabeth: En we bidden hetzelfde voor haar zielsverwant omdat hij hetzelfde heeft gedaan en daarom zijn ze zielsverwanten. Hij heeft hetzelfde gedaan. Hij heeft prikkeldraad om zijn hart en ik ga hem hetzelfde vertellen.

Kathrynyah: Nou, kijk eens aan.

Elisabeth: Dus ik zou die openbaring niet hebben gehad indien we dat zojuist niet gebeden hadden. En geliefde dochter, we weten dat er bevrijding aankomt. Maar op dit moment is dit het begin ervan. Ok?? Dus ik ga je geliefde zielsverwant nu meteen bellen en ik wil niet eens de hoorn ophangen, want ik hou zoveel van haar. Het is niet slechts mijn liefde...

Elisabeth: begint te spreken in Heilige Tongen...

Profetisch Woord Begint

MIJN geliefde dochter, deze avond heb je MIJ behaagd terwijl je je vlees neerlegt (ontkent) en je zegt ?Ik zal het niet op mijn manier hebben maar ik zal het op UW manier hebben, YAHUSHUA. Ik zal niet mijn pad bewandelen maar ik ben vastbesloten om UW pad te bewandelen YAHUSHUA''. Je behaagt ME, MIJN geliefde. Want het is waar dat niemand van je kan houden zoals IK van je hou, maar twijfel niet aan dit feit, dat IK MIJN liefde in anderen heb geplaatst voor jou. En hoeveel meer zal IK dat doen door je eigen zielsverwant heen indien jullie allebei MIJ maar die liefde laten openbaren door jullie beiden heen. Alles dat satan zo hard bevochten heeft ? MIJN geliefden, beseffen jullie niet hoe groots het is dat het MIJN wil is dat het zal worden gedaan? Want hij vecht alleen tegen MIJN plannen. Hij is erop uit om te verdelen wat IK gezegd heb dat IK wil dat samengebracht wordt, maar IK zal de wil van jullie beiden niet overschrijden. Ook zal IK dit niet toelaten om het heiligdom nog langer te verdelen, want luister naar jullie geestelijke moeder. Want in ??nheid staan jullie en verdeeld zullen jullie vallen ? dus blijf verenigd, jullie hebben elkaar nodig. Jullie weten niet wat er dit jaar gaat gebeuren...

Maar MIJN geliefde dochter, IK ben het die die woorden in je mond plaatste, ?Ik blijf in de ark want hier is het dat ik veilig ben.? Het betekent niet dat de stormen niet tegen de deuren zullen beuken en zullen pogen om je te verdrinken, maar wat het wel betekent is dat IK in de ark bij je BEN. En IK zal niet toestaan dat de stormen jou verdrinken.

satan vreest het wanneer ??n van jullie bidt, hoeveel meer wanneer allen die IK daar verzameld heb samen bidden? ? want een ieder is gezalfd. Maar toch moet IK dit zeggen: Niemand met de geest van rebellie kan blijven. Want rebellie is als een vorm van hekserij en als iemand zegt; ?Ik eis dat het op mijn manier gebeurt'' dan zal IK hen op hun weg moeten sturen want het is als een lepra/melaatsheid. Dus, MIJN lieve dochter, je hebt gevochten met de geest van rebellie. Jullie allen vechten tegen de geest van rebellie en weten alleen dat door MIJN NAAM, MIJN BLOED heen kunnen jullie die strijd tegen de geest van rebellie winnen. Want satan is de eerste die rebelleerde; lucifer zei dat hij het op zijn manier zou hebben. Nu probeert hij diegenen die MIJN kinderen zijn te verderven met de vuile stank van de geest van rebellie, en met die ene geest, kan er een legioen van demonen komen om te pijnigen, om te bezitten, om te onderdrukken.

Sta de geest van rebellie niet toe om binnen te komen. Wanneer je het ziet, werp het uit! Lach in het gezicht van de duivel. Je zult zien! Je zult zien! Je zult zien! En dit geldt voor alle YDS, IK spreek dit Woord voort: Lach in het gezicht van de duivel!

Beproef de geest die spreekt betekent houdt iedere gedachte gevangen! Ben IK het, YAHUSHUA, die deze woorden voort zou spreken? Ben IK het, YAHUSHUA, die jou deze gedachten zou geven? Jullie zullen zien MIJN schatten, hoe vaak je toe zal moeten geven dat het of je eigen vlees is of dat het satan was. Maar hoe dan ook, indien IK dit niet zou spreken, ontvang het niet. Oh hoeveel IK van je hou, IK heb je zoveel gegeven en IK heb nog zoveel meer te geven aan jou indien je MIJ gewoon zult vertrouwen.

Zoon, leg je trots neer. Wees bereid om dat prikkeldraad van je hart af te knippen. Want het is MIJN verlangen om jullie twee samen te brengen om zij aan zij te bedienen. Het is MIJN verlangen om al deze koppels te gebruiken om te bedienen aan andere koppels. Jullie allen werden voortgebracht door MIJN eigen hand. Jullie allen hebben geleden omwille van MIJN Naam. Jullie allen hebben samen oorlog gevoerd, samen gelachen, samen gehuild. IK heb zoveel ge?nvesteerd. Er is geen enkel ongeluk geweest dat gekomen is naar dat heiligdom.

Vanaf deze avond voorwaarts, indien iedereen maar zal gehoorzamen: zal IK, YAHUSHUA, zielen daar [naartoe] trekken.

MIJN lieve dochter, geen liefde kan verzadigen zoals de MIJNE, maar sta MIJ toe om je lief te hebben door anderen heen. Denk nooit wanneer twee zielsverwanten samen komen dat het perfectie op aarde is. Want er is geen perfectie op aarde in een relatie, tenzij IK het ben die voort spreekt ? IK toegestaan [word] om voort te manifesteren, tenzij het MIJN liefde is die voort komt, gecombineerd met jullie liefde... Uit jezelf zullen jullie woorden van haat spreken. Uit jezelf zullen jullie kwetsende woorden spreken. Uit jezelf zijn jullie zelfzuchtig.

Leg jullie eigen verlangens neer en kijk naar de ander door MIJN ogen heen. IK zal geen gebrek aan respect (minachting) tegen de Bruid tolereren! Veracht elkaar niet (gebrek aan respect) want jullie betalen zulk een prijs om aan MIJ toe te behoren. Ieder van jullie heeft hetzelfde verlangen om MIJN Bruid te zijn, om een getuigenis te hebben zoals Henoch dat had, zodat IK jullie tot aan MIJN zijde kan trekken!

Vergeef zoals IK jullie vergeef. Neem een gum. Laat de ander zijn zonden niet geschreven zijn in inkt. Laat het met potlood zijn geweest. Gum het nu uit. Zie jezelf het uitwissen/gummen alsof het er nooit was. Is het niet de manier waarop IK jullie zonden uitwis met MIJN vergoten Bloed, zover als het oosten is van het westen? Zeg IK tegen jullie, ?Herinner je, op die en die dag, op deze tijd en dit uur heb je tegen MIJ gezondigd??

IK heb geen verslag wanneer je zegt ?vergeef me? en je meent het en je toont berouw en je keert weg van dat kwaad. Stop met kinderen te zijn en te zeggen, ?ik wil het op mijn manier.'' Deed IK het op deze manier? Heb IK niet het [goede] voorbeeld gegeven, zelfs naar het kruis gegaan? Zei IK niet, ?oh ABBA heb het op UW manier, doch indien het mogelijk is... [MIJN VADER, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan MIJ voorbijgaan. Maar niet zoals IK wil, maar zoals U wilt. Matt. 26:39] En deze beker kan niet aan MIJ voorbij gaan, IK wil dat UW wil gedaan wordt en niet de MIJNE?. Dit is een geheim van de Bruid genoemd te worden!

Niemand is MIJN Bruid indien ze dit deel niet juist krijgen. Als ze hun vlees niet neer kunnen leggen, hoe kunnen ze dan in de Geest wandelen? Hoe kunnen ze de kostbare HEILIGE GEEST horen die binnenin je leeft? Als je je oren bedekt en je je ogen bedekt en je zegt, ?Ik wil niet horen wat U te zeggen heeft en ik wil niet zien wat U me wilt laten zien. Ik wil niet spreken wat U wilt dat ik spreek, ik wil niet gaan waar U wilt dat ik ga. Ik wil niet doen wat U mij vertelt te doen? ... DAN GA WEG VAN MIJ want je bent NIET MIJN Bruid! Dus daar heb je het! IK heb het gezegd! Op hoeveel manieren moet IK zeggen, ?Ga weg van MIJ, jij zogenaamde ongehoorzame bruid!?? De wereld wil het niet horen! De georganiseerde kerken willen het niet horen!

IK ben niet gewoon dat OFFERLAM. IK ben niet gewoon de liefde van je leven. IK moet ook gevreesd worden! Je wilt nooit de toorn van het LAM proeven (Opb. 6:16) IK hou genoeg van je om te waarschuwen! De komst van de dagen der ondergang/onheil is nabij. Je wilt niet achter gelaten worden. Niemand kan zich meten met de liefde die IK voor jullie heb en MIJN liefde is de VADER ZIJN liefde, en MIJN liefde is de RUACH ha KODESH HAAR liefde. WE zijn ALLEN gecombineerd. Niemand kan vergelijken met ONZE liefde voor jou. Maar wees niet misleid. Want ook kan niemand zich meten met ONZE toorn. Men wil het niet prediken dus heb IK deze Bediening opgericht om het te spreken. IK plaats in elk van MIJN Bruid een vrees om [MIJ] niet te beledigen. Wanneer zij berouw tonen, doen zij dit met tranen. Zij zeggen, ?YAHUSHUA ik wil U niet kwetsen.?

De vijanden, zij zeggen, ?Je kunt genade niet weg zondigen.? De vijanden liegen. Ze testen MIJ opnieuw en opnieuw, keer op keer. Zij zeggen, ?Omdat we alles kunnen doen dat we willen nu! Het gaat zich allemaal om het kruis. Je bent niet toegestaan om mij te veroordelen. Je moet me niet te vertellen dat mijn ziel verloren is?, en zij kennen MIJ niet eens. Het is de letter die doodt en de Geest die leven geeft. Zij hebben de Geest niet eens. De HEILIGE GEEST is niet in hen. Ze hebben het Woord gelezen. Ze hebben het uit hun hoofd geleerd. Ze proberen me te claimen als een VERLOSSER, maar ze zeggen, ?Verdwijn als een HEER!? Ze zeggen, ?Ik wil geen meester over mij, dit is mijn leven en ik ga het leven zoals ik het wil leven! Oh maar ik hou van U Jezus. Oh maar ik prijs U! Johannes 3:16! Kijk, het zegt het daar het enige dat ik hoef te doen is gewoon geloven. Ik hoef niet te gehoorzamen! AmightyWind Bediening ga weg! Ik kan zoveel zondigen als ik wil wie zijn jullie om te zeggen? Het gaat zich niet om wat ik doe ? het is wat Jezus deed. Niemand kan rechtvaardig zijn, kijk, hier staat het ?Allen hebben gezondigd en vielen tekort aan de rechtvaardigheid van GOD.? (Rom. 3:23)?

Maar IK vertel jullie dit, de gebeden van de rechtvaardigen brengen veel tot stand (Jakobus 5:16) en je bent rechtvaardig door MIJ, want jullie zijn als een David en wanneer je toch zondigt tegen MIJ zonder dat je het weet, [en wanneer je het beseft] dan ben je vlug om berouw te tonen. Je bent bang om niet berouw te tonen. Je weet dat IK je vertel dat om MIJ te laten zien dat je van MIJ houdt, is om MIJ te gehoorzamen. (Joh. 14:15) IK vertel jullie dit en niemand anders zal het prediken, dus zal IK het voort spreken vanuit dit vaatwerk van klei. IK kan niet alleen maar een VERLOSSER zijn, IK moet jouw HEERE GOD ALMACHTIG zijn. Het gaat allemaal samen als ??n. Dit is waarom deze Bediening apart gezet is. Het is niet alleen maar gezonden naar hen met een laatste kans. Het wordt niet alleen maar gebruikt als een Smelters/Edelsmid oven. Het is gezonden naar hen die geroepen zijn om MIJN Bruid te zijn. Zelfs deze avond zie je dat er een Woord voort is gekomen. Elisabeth kon jullie niet bellen op haar eigen tijd want het Woord was nog niet daar. IK moest haar een droom geven. IK moest de Woorden voort spreken die IK deze avond voort sprak.

MIJN geliefde dochter je moest ontvangen. Je moest je vlees neerleggen en zeggen ?Ik zal het op YAHUSHUA'S manier doen? en dat deed je en je sprak de woorden en door jou MIJN lieve dochter kwam dit Woord voort. Maar IK wist dat het voort zou komen. Het was niet de tijd dit [afgelopen] weekeinde. Het was niet de tijd voor dit Woord om gebaard te worden dus stond IK toe dat de telefoons (telefoonlijnen) verbroken werden. Anders Elisabeth was je in zulke vertwijfeling/wanhoop. Je wilde gewoon dat het voorbij ging, met het ergste verwachtende. Wanneer hield jij een gedachte gevangen, voor jou om te denken dat het ergste voort zou komen? Want het ergste kwam niet voort, het beste kwam voort! En je bent samengebonden met je dochter op een manier door tranen en prikkeldraad werd gesneden/geknipt en zij heeft het verlangen om haar zielsverwant omdat IK het er plaatste, omdat IK haar, haar zielsverwant gaf. Er is geen ander.

Nu zal IK je lippen zalven om voort te spreken tot de andere helft. Onthoud MIJN schat, MIJN edelsteen zoals geen ander want jullie allen glinsteren in een verschillende mate. Jullie allen, jullie allen glinsteren. Sommigen moeten gepolijst worden en de manier waarop IK polijst is met tranen, tranen, tranen en pijn en moeite. Want kijk naar een brok steenkool, hoe hard het ingedrukt moet worden voordat het in een diamant verandert. Jullie allen, jullie allen, jullie allen zijn zo hard ingedrukt geworden maar het is niet voor niets gedaan. Dit alles kwam voort deze avond omdat IK er drie had die gehoorzaamden. Elisabeth, jij hoorde MIJN stem terwijl je sliep. Kathrynyah, jij was daar voor Elisabeth om te helpen de zalving toe te laten nemen, en geliefde dochter, IK zal je naam niet noemen, maar je weet wie je bent, jij moest het ontvangen. Je moest je hart openen. Je moest verlangen om de woorden te horen die IK te zeggen had. Je moest voorbereid zijn. IK hou van je.

IK hou van ieder van jullie, diegenen die YAHUSHUA'S Demon Stompers maken, jullie betekenen zoveel voor MIJ! Jullie werden naar MIJ vernoemd! IK heb jullie je eigen themalied gegeven! [?Ik Ga naar het Kamp van de Vijand] Want jullie gaan naar het kamp van de vijanden en jullie pakken alles terug dat de duivel gestolen heeft en deze avond dochter ben je alles terug aan het nemen dat de duivel gestolen heeft omdat satan ONDER JOUW VOETEN IS! En de vijanden zijn verslagen! Ga niet bij wat jullie ogen zien! Je hebt geen idee wat IK tegen het kamp van de vijanden gedaan heb!

Jullie zijn zo bijzonder/speciaal, degenen die in YAHUSHUA?S Demon Stompers blijven en degenen die nog zullen komen. Jullie zijn zo bijzonder/speciaal dat IK Heilige engelen stuurde om de geboorte te verordenen van deze speciale tak van bediening, en de vijanden beschimpen en spotten en ze zeggen ?Niemand kan Heilig zijn?. Zij veroordelen jullie door wie zij zijn omdat er geen Heiligheid in hen is. Zij verlangen Heiligheid niet. Zij verlangen er niet naar om MIJN stem te horen. Ze bedekken hun oren wanneer ze het horen en ze noemen deze Profeet allerhande kwade namen en een ieder die de woorden herhaalt die IK zeg.

Maar niet jij MIJN geliefde, niet de ware Bruid; jullie kennen MIJN Woorden. Jullie herkennen ze en IK hou van jullie en groots, groots, groots, groots, groots zijn jullie beloningen in de Hemel. Het enige dat jullie hoeven te doen is overwinnen. Wees overwinnaars en neem elke gedachte gevangen. En wanneer je een gedachte hoort waarvan je weet dat het niet van MIJ is met een stem die niet van MIJ is, neem het alsof je het vastgreep met je handen en in de Naam van YAHUSHUA berisp het. Die liegende bedriegende geest! En berisp satan en zie jezelf met die gedachte die nu veranderd is in de demon die het stuurde en hak z?n handen af! Hak ze af met MIJN tweesnijdend zwaard! En gooi het weg en werp het weg en zeg, ?Ik zal geen van jouw leugens hebben satan!? Want de plannen die IK voor jou heb zijn voor het goede en niet voor het kwade: al degenen die MIJN stem kunnen horen; dit geldt ook voor de gasten.

Roep op MIJ. Vertrouw MIJ! Leun niet op je eigen verstand, maar erken MIJ in al jouw wegen en IK zal je pad recht maken. Vertrouw MIJ! Stop met het doen op jouw manier en doe het op MIJN manier, jouw HEER, jouw VERLOSSER, jouw MEESTER, jouw HEERSER. IK zal er niet ??n verliezen! IK ken iedereen wiens naam geschreven is in het Boek des Levens van het LAM nog v??r de grondlegging van deze aarde en IK zal niet ??n naam verliezen.

Dus wanneer vijanden komen en vijanden gaan. Judassen komen en Judassen gaan. Wanneer je alles doet dat je kan, je je hoofd tegen de muur aan het bonzen bent maar je kunt die persoon niet op hun knie?n voor MIJ krijgen om te vallen en toe te geven dat IK niet alleen hun VERLOSSER zou moeten zijn, IK moet hun MEESTER zijn ? IK BEN ALMACHTIGE GOD, YAHUVEH?S Eniggeboren ZOON en je moet MIJN voetstappen volgen, niet in je eigen. Indien je in je eigen voetstappen volgt zullen ze je rechtstreeks naar de hel leiden, dat is waarom IK naar deze wereld kwam, om je voetstappen te geven om in te volgen.

Dus dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb tegen jullie, een onverwacht geschenk aan MIJN kostbare YDS. Want jullie behagen MIJ. Jullie behagen MIJ. Jullie behagen MIJ. Jullie werken zo hard in dit oogstveld. Er zijn zo weinig werkers, maar jullie klagen niet. Elisabeth zal zeggen, ?Dit moet gedaan worden en dat moet gedaan worden,? en geen van jullie klagen. Jullie plaatsen je hand aan de ploeg en het maakt niet uit wat er op je af komt, jullie zijn overwinnaars! Alleen overwinnaars zijn YAHUSHUA'S Demon Stompers! Onthoud dat. Degenen die falen konden zich niet meten.

Dus laat IK jullie met deze Woorden om een zegen aan jullie te zijn. IK hou van jullie. Het zal niet lang duren voordat IK jullie zie. Houd gewoon stevig vast aan de zoom van MIJN gewaad. Laat niet los! Ongeacht wat je ziet in deze wereld, laat niet los. Houd gewoon stevig vast. Laat de geest van religie niet stelen wat IK je gegeven heb. Laat de geest van twijfel of bezorgdheid of angst of paniek niet stelen wat IK je gegeven heb.

Geen enkele religie zal je redden! Geen! Geen! Geen! Alleen een liefdevolle en gehoorzame relatie met MIJ, YAHUSHUA ha MASHIACH zal je ziel redden!

Dankjewel dochter. Dank je voor het oproeren van de zalving in deze Ringmaagd van MIJ ? IK weet Elisabeth dat je twijfelde om zelfs maar die woorden te zeggen want die woorden zijn besmet geworden met de leugens van satan, maar jij bent MIJN Ringmaagd en de Woorden en de Profetie?n zijn rondom deze wereld aan het ringen. En satan, jij weet dit. Je kunt dit niet stoppen want IK heb dit verordend. En meer talen zullen voort komen. MIJN dochter, deze avond heb IK je gezalfd op een nieuwe manier. IK zalf je nu met een nieuw hart en het prikkeldraad is weggeknipt. Laat het nooit opnieuw groeien. Kijk nooit terug maar kijk alleen vooruit en terwijl je doorgaat om je wil neer te leggen, terwijl je doorgaat om iedere gedachte gevangen te houden, ieder verlangen gevangen te houden! Zie of het van MIJ is, je zult meer groeien in de zalving van de RUACH ha KODESH en dat geldt voor ALLEN ? allen die nu naar dit Woord aan het luisteren zijn.

Einde van het Woord

Elisabeth: Zucht, dat was het! Het leek wel of ik die hele tijd niet aan het ademen was. Het is de lucht van de Hemel...

Gesproken onder de Zalving van de RUACH ha KODESH
aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

De meesten beledigende, en een zegen aan anderen, een Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH/ JEZUS CHRISTUS

Contact Us