Profetie 123

Verwoesting komt eraan! Verwoesting is hier!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH HA KODESH
door Apostel / Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
9 November 2013

* * * * * * * *


YAHUVEH zei om dit voortaan op alle Profetieën te zetten: “IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth om deze Bediening niet naar een man of een vrouw te vernoemen. Zelfs voordat er een Bediening was, IK plaatste het in jouw geest want niets hiervan is gedaan door jouw hand. Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond. Het is vanuit de mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van YAHUSHUA jouw MASHIACH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouw IMMAYAH die geboorte heeft gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S wind die over deze aarde blaast, de Heilige Wind der herleving, het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.” (zie Jesaja 42:8)

In Juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende Geschrift van 2 Kronieken toe te voegen vóór iedere Profetie:

2 Kron. 36:16, “Maar zij spotten met de Boden van YAH, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de HEERE tegen ZIJN Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”

* * * * * * *

Geliefde zoon, laat dit niet ongemerkt voorbij gaan. Plaats dit gebed, laat allen weten, de gebedskrijgers van deze Bediening: breng hun noden voor MIJ deze dag.

Kijk niet alleen naar de verwoesting, maar prijs MIJ. Want MIJN Heilige engelen werken overuren! Je kunt de wonderen niet bevatten die gedaan worden! Degenen waarvan gedacht werd dat ze dood waren, zullen gevonden worden. Degenen die afgezonderd zijn, zullen herenigd worden met hun families. Kijk NIET enkel naar de verwoesting, maar weet gewoon dit, die namen die geschreven zijn in het Boek des Levens van het LAM, MIJN Heilige engelen bewaken, beschermen hen en ja, sommigen worden naar huis genomen, maar zij voelen geen pijn.

Dus Elisabeth, op deze Sjabbat Dag terwijl je naar de foto’s kijkt, kijk NIET naar de verwoesting. Want IK BEN in de storm, IK ben in de orkaan. IK zal doen wat er ook voor nodig is. Want MIJN woede is meer immens dan je je kunt voorstellen.

Mijn Naam wordt gelasterd. MIJN GELIEFDE ZOON’S Naam wordt gelasterd. De RUACH ha KODESH, MIJN lieve, lieve Kostbare HEILIGE GEEST zoals jij zegt, wordt gelasterd. Dit is slechts een voorbeeld [voorproefje] van MIJN Furie! DIT IS SLECHTS EEN VOORBEELD [VOORPROEFJE] VAN MIJN WOEDE! IK waarschuw je, en IK waarschuw je, en IK waarschuw je dat de verwoesting eraan komt. IK geef je Profetie na Profetie en waarschuw dat verwoesting eraan komt. Ben IK niet een YAH die ZIJN Woord houdt? Dit is slechts een VOORBEELD [voorproefje]! Wacht maar tot de hele wereld raast! Wacht maar tot de vulkanen uitbarsten als een kettingreactie!

[11 november 2013, Opmerking: De originele plaatsing van dit Woord zei deze zin; “Ben IK niet een YAH die niet ZIJN Woord houdt?” Het had moeten lezen wat er nu staat, er was een ‘niet’ te veel, dit was een transcriptie fout omdat ik in mijn haast het woord zo spoedig mogelijk geplaatst wilde hebben. Ik vraag om jullie vergeving. Ik heb ook bepaalde andere spellingsfouten gecorrigeerd sinds de eerste plaatsing. Niko]

WIL JE MIJ BESPOTTEN!? Wil je dat wat een “Obama-Natie”/ gruwel is – als aanvaardbaar noemen, als iets om te doen! Ze werpen de Heiligheid terug in MIJN GEZICHT! IK heb gezegd dat MIJN Woord waarschuwt. Profetie na Profetie heb IK voortgesproken, VERNIETIGING KOMT ERAAN! Welk deel hiervan begrijpen jullie niet? IK BEN een GOD die Heiligheid eist. Denk NIET dat je gewoon kunt wegkomen met een gebed. Denk NIET dat je gewoon kunt zeggen, oh maar GOD is gewoon liefde. IK BEN IN DIE ORKAAN! IK BEN IN DIE OVERSTROMING! IK BEN IN DIE TORNADO! IK BEN IN DE SNEEUWSTORMEN! Dus dit is een voorbeeld [voorproefje] van de verwoesting die eraan komt.

Kijk NIET enkel naar de verwoesting, maar richt je ook op de Wonderen die IK tegelijkertijd zal doen. Want voor zij die Heilig zijn, zelfs indien ze op hetzelfde land leven, jullie zijn verborgen onder de beschutting van MIJN Vleugels. MIJN Heilige Engelen zullen jullie beschermen. IK zal voorzien van jullie noden. IK gebruik deze Bediening om Azië te bereiken. Je kunt niet bevatten hoevelen op hun knieën zijn gekomen [gevallen], en hun hoofden bogen en YAHUSHUA als MASHIACH belijden. Je kunt niet bevatten hoe IK deze Bediening gebruik en al de verschillende tongen [talen] en meer die op weg zijn. Zodat wanneer verwoesting komt, ze weten naar wie ze moeten kijken, ze weten naar wie ze moeten uitroepen. En MIJN Hand is over hen en liefdevol houd IK hen vast. Meer verwoesting komt eraan. Laat Hollywood lachen, laat Hollywood spotten! De kokende zwarte bloedplaag zullen ze niet ontsnappen. Dat wat IK een “Obama-Natie” / gruwel noem, de bespotting van satan die de schepping van Adam en Eva bespot.

Je hebt gewaarschuwd. Mensen zeggen, “Elisabeth, we willen een nieuwe Profetie deze dag.” Wat valt er nog meer te zeggen? Hoeveel jaren ben IK vanuit jou voort aan het spreken geweest en hoeveel talen nu? Horen de woorden. IK heb gewaarschuwd. IK doe niets, niets, niets zonder eerst MIJN Heilige Profeten te zenden om eerst te waarschuwen. En IK waarschuwde. IK waarschuw niet alleen de Verenigde Staten, IK waarschuw de wereld. IK BEN YAHUVEH en IK ZAL NIET BESPOT WORDEN. IK BEN de SCHEPPER VAN ALLES. En dit is slechts een voorbeeld [voorproefje].

Val op jullie gezichten voor MIJ, voordat het te laat is. Accepteer MIJN Zoon YAHUSHUA als je HEER, GOD en VERLOSSER voordat het te laat is! BEKEER JE VAN JE ZONDEN DEZE DAG voordat het te laat is! Bedank MIJ nu voor je voedsel, ANDERS NEEM IK HET WEG! DANK MIJ voor je woning, ANDERS NEEM IK HET WEG! DANK MIJ voor je families, voordat IK ze wegneem... Wees MIJ dankbaar. IK BEN de ondankbaarheid van deze wereld zat! Zelfs degenen die beweren dat ze van MIJ zijn, IK BEN moe van jullie ondankbaarheid, van jullie klachten. Stop met je te richten op wat IK niet geef want het is nog niet de bestemde tijd.

Richt je in plaats daarvan op wat MIJN Liefde is en hoe IK jou WEL zegen. Want verwoesting komt eraan, anders dan enig iets dat deze wereld gezien heeft. En dit is slechts een voorbeeld. IK doe dit om de wereld te schudden, om je wakker te schudden. Jouw Schepper houdt zoveel van je, IK schud je wakker, en IK gebruik de aardbevingen, IK gebruik de orkaan, IK gebruik de tornado's, IK gebruik de overstromingen, IK gebruik de sneeuwstormen, IK gebruik de droogtes, IK gebruik zelfs ziekte, zodat je tot MIJ zult uitroepen.

Dus huil en rouw om de verwoesting die je ziet in Azië, in de Filipijnen nu. Want Azië heeft deze vewoesting eerder gekend. Maar ook wanneer je huilt en je rouwt, Prijs MIJ temidden van de stormen, want degenen die van MIJ zijn zijn in de Palm van MIJN Hand. Degenen die tot YAHUSHUA behoren zijn in de Palm van ZIJN Hand.

Dus blijf jij waarschuwen. Wanneer IK ervoor kies, spreek IK voort. En plaats die Profetie weer opnieuw voor allen. IK heb al op voorhand verteld dat de verwoesting eraan komt. IK zal alles gaan schudden dat geschud kan worden, elke fundering op manieren die je niet kan bevatten. Maar zorg ervoor dat je huis niet op drijfzand staat en dat het gebouwd is op de Massieve Rots, YAHUSHUA jouw MASHIACH, MIJN ENIGGEBOREN ZOON, je Enige Hoop op Verlossing.

IK zal niet langer bespot worden. IK waarschuwde je. IK vertelde je, MIJN grimmigheid groeit alleen maar sterker met iedere keer dat het uitgesteld wordt. De Bruid van YAHUSHUA roept dagelijks uit, wanneer zult U komen? Eerst, verwoesting. En dit is slechts een voorbeeld. Dus ga je gang, blijf MIJ maar bespotten met je wetten van homoseksualiteit. Ga je gang, blijf de baby’s in de baarmoeder maar vermoorden. Dit is slechts een voorbeeld [voorproefje] van de verwoesting.

Jullie die denken dat je zo rijk en vroom bent, Kanye West, die zichzelf yeezus noemt, VERWOESTING KOMT ERAAN! Jullie die onheiligheid, pornografie, de meest perverse seks, zelfs tot aan bestialiteit promoten, je kunt hier zeker van zijn, VERWOESTING KOMT ERAAN! Jullie zullen NIET veel langer de spot drijven. Ga je gang, keur jullie wetten van deze aarde goed, maar jullie zijn een prijs aan het betalen. En dit is slechts een voorbeeld. Wacht maar tot je ziet WAT ER VANUIT DE HEMEL ZAL KOMEN! Wacht maar tot je dat ziet wat je bespot dat eraan komt in de lucht. Je kunt hier zeker van zijn, IK BEN YAHUVEH, IK BEN de SCHEPPER, en IK zal NIET bespot worden zonder ernstige gevolgen. Wil je MIJN vijand zijn?

Oh jullie rijken en jullie beroemden van Hollywood, IK zal jullie een vijand laten zien. IK lach en IK bespot jullie– jullie met je gouden toiletten, IK ZAL JULLIE DOOR DE AFVOER SPOELEN! Jullie die je goud verzamelen en je schatten hamsteren en jullie bunkers bouwen onder de grond. Scientology! Ha ha ha! IK bespot jullie! Verwoesting komt eraan. Jullie denken dat jullie niet aangeraakt kunnen worden? Jullie hebben GEEN flauw idee wat IK voor jullie in petto heb.

Maar IK wil bemoedigen– indien je huis gebouwd is op de solide rots en niet op het zinkende zand, indien jouw anker YAHUSHUA MASHIACH is en je iedere dag leeft om MIJ te behagen, indien IK en MIJN ZOON en de Lieve RUACH ha KODESH de Eerste Liefdes in je leven zijn oh MIJN Lievelingen, dan hebben jullie NIETS te vrezen, je PAPA is hier. Indien je de Standaard van Heiligheid omhoog houdt en je uitspreekt TEGEN onheiligheid dan heb je NIETS te vrezen, want jouw PAPA YAH is HIER. Wanneer je bereid bent om gehaat te worden omwille van MIJN ZOON YAHUSHUA'S Naam en je vervolgd wordt en allerlei boosaardige namen genoemd wordt, wees ervan verzekerd, jouw PAPA YAH is HIER. IK zie alles. IK weet alles.

IK hoor alles. IK zie elke traan die valt. Ze zijn zo kostbaar voor MIJ. Ze zijn in flacons, ingelegd met edelstenen in de Hemel. En wanneer je Thuis komt, al die keren dat je dacht dat je alleen was en IK je niet hoorde huilen, zal IK je die flacons laten zien. IK zal ze openen en je zult de Zoete Geur zien die voort komt. En je zult je herinneren, IK was er AL die tijd.

[Update, 16 November 2013 – Ik, Niko, was deze Profetie aan Elisabeth voor aan het lezen op de Sabbat en toen ik haar dit gedeelte voorlas over de flacons / flesjes, liet ze me ophouden en zei: ''WOW, ik zag zojuist een flacon / flesje, het is niet zoals op aarde. De flacon moet 1 meter 80 hoog zijn geweest, zo hoog als een man.'' Ik vertelde haar dat dit haar flacon moet zijn, met alle tranen die ze gehuild had door de jaren heen. We lachten, maar we geloven echt dat het Elisabeth's flacon is die ze zag. GEWELDIG!]

Want wanneer je huilt omwille van Gerechtigheid, zoals MIJN Profeet nu doet [Elisabeth huilt terwijl YAH door haar heen spreekt] worden die tranen in een flacon geplaatst. En elk zijn edelstenen zijn verschillend, want alleen IK weet de prijs die je betaalt. Maar geef niet op, stop niet! Want groot, groot, groot zijn je beloningen die op je aan het wachten zijn in de Hemel. En wanneer je taak op deze aarde erop zit, zal IK je verwelkomen en zeggen, “werk goed gedaan.” IK heb genoeg lief om te waarschuwen en IK heb het voor vele jaren gedaan. Lees de Heilige Geschriften, IK BEN dezelfde YAHUVEH die beide zegent en vervloekt, verwondt en geneest.

IK BEN dezelfde YAHUVEH die de doden opwekt. IK BEN dezelfde YAHUVEH die ofwel oordeel of verlossing geeft. IK BEN NIET veranderd. MIJN ZOON YAHUSHUA is NIET veranderd. De Lieve RUACH ha KODESH is NIET veranderd. De HEILIGE GEEST overtuigt, het is jouw keuze of je gehoorzaamt. Want WIJ, de HEILIGE DRIE-EENHEID, zijn NIET veranderd.

Einde van Profetie

Elisabeth spreekt:

Dit Woord kwam voort vandaag op de Sabbat nadat mijn geliefde en ik wakker werden. Voordat we zelfs aten kwam hij binnen en hij vroeg; “wat is het Woord/Geschrift voor vandaag?” Omdat ik op mijn telefoon [smart phone] verschillende bijbel apps heb en ze komen tevoorschijn en dus nemen we normaal gesproken de tijd om te zien wat het zegt. En voordat ik dat zag, heb ik ‘daily mail’, het is ‘daily mail uk’. In ieder geval, ik heb een digitale krant die verschijnt en ik keek naar de foto van de Filippijnen en ik begin gewoon te huilen. Ik zag een moeder met haar stervende, haar dode kind, in haar armen en verwoesting overal om haar heen. Dus mijn geliefde man en ik, we begonnen te bidden en hij begon te bidden over hoe ABBA YAH diegenen zou beschermen die in het Boek des Levens van het LAM zijn en hij zei, indien ze niet beschermd waren tegen die verwoesting dan weten we dat ze naar de Hemel gingen en zodra hij dat zei, begon ik in tongen te spreken en kwam dit Woord voort.

Mensen speel geen spelletjes, nee, doe het alsjeblieft niet - dit is de Heilige Schepper die niet veranderd is. De Woorden in de Heilige Schrift zijn niet veranderd. Omdat ze gewoon wetten van deze aarde goedkeuren om onze Schepper te bespotten, om de schepping te bespotten, om Heiligheid te bespotten, trap er niet in. Want het is satan die het kwaad regeert en hij is rijk. Een Hollywood die deze kwaadaardige levensstijlen promoot. Zoals deze Miley Cyrus en de “Obama-Natie” / gruwel die ze is geworden.

Tieners, kijk niet naar de Kardashians, de ‘Kartrashians’, de ‘whoretrashians’ (hoerig vuilnis), kijk niet naar hen als voorbeeld. Dit is niet wat je wilt zijn, want het enige dat ze hebben is de hel tot in alle eeuwigheid.

Onze Schepper zal niet bespot worden. Dus ga je gang vijanden, scheur nog een Profetie in stukken, maar voor degenen wiens namen in het Boek des Levens van het LAM geschreven zijn en degenen die deze dag de Stem van de SCHEPPER voort hebben horen spreken vanuit mij, slechts een nederig vaatwerk van klei, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, neem deze waarschuwing vanuit de Hemel ter harte. Verwoesting komt eraan en verwoesting is hier, het is slechts een kwestie van tijd.

Het is slechts een kwestie van tijd voordat we naar huis kunnen gaan, halleluyah, en onze taak zit erop en het zal het allemaal waard zijn, mijn geliefde broeders en zusters. Het maakt niet uit hoe erg we zijn vervolgd, het maakt niet uit waar we doorheen moeten gaan. Het zal het allemaal waard zijn, als we ook maar één ziel bereiken voor de Glorie van YAHUSHUA onze MASHIACH.

Dit is 9 November 2013, het Woord eindigde om 14.00 uur, en opnieuw heffen we gewoon op, en mijn geliefde zal een gebed plaatsen, een gebed dat hij zei die de Zalving oproerde en YAH zal hem opnieuw de woorden geven om jullie te laten weten, geliefde Filippijnen, geliefd Azië, we houden van jullie; onze broeders en zusters in YAHUSHUA wiens namen geschreven zijn in het Boek des Levens van het LAM. YAHUSHUA’S demon stompers, de gebedsbemiddelaar krijgers, iedereen die gezegend is door het werk van deze Heilige Bediening, hef hen astublieft op [in gebed]. Maar we weten dit, want onze PAPA heeft ons dit verteld, de namen die geschreven zijn in het Boek des Levens van het LAM zijn in de palm van ZIJN Hand en niets in deze wereld kan er met ons gebeuren dat onze PAPA YAH niet toestaat voor ZIJN eigen doeleinde, en iets goeds moet eruit voort komen.

Dus wanneer je naar het nieuws kijkt zoals ik dat deed en je de foto's ziet, hoef je niet uit te roepen en de reden waarom te vragen, want nu weten we waarom. Maar richt je op alle wonderen die onze geliefde Schepper ZIJN Heilige Engelen laat doen en de beloften die HIJ gemaakt heeft zoals in psalm 91.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven,
onder de Zalving van de RUACH ha KODESH
aan Apostel / Profeet Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

De meesten beledigende, en een zegen aan anderen, een Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH/JEZUS CHRISTUS

Contact Us