Profetie 126, GODS Toorn staat op het punt naar deze Wereld Gezonden te worden “Doe MIJN Baby’s, Bruid, Gekozenen & Uitverkorenen geen kwaad!”

Profetie 126
GODS Toorn staat op het punt
naar deze Wereld Gezonden te worden

Doe MIJN Baby’s, Bruid, Gekozenen & Uitverkorenen geen kwaad!”Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de HEILIGE GEEST
(RUACH HA KODESH) Door Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu heen

Ontvangen op 12 april – Vrijgegeven op 12 Juli 2016

Dit is de eerste Profetie zoals het live en in werkelijke tijd voort kwam – met beiden Profeet Ezra uit Israël & Elisheva Eliyahu aanwezig. YAHUVEH GOD zalft hem krachtig om haar te beschermen en te bedekken, en de Zalving om te profeteren aan te wakkeren.

 

Het volgende omvat hun gezegende, gezalfde gesprek op 12 april 2016, in de aanloop naar vurige Heilige tongen tegen YAH'S vijanden, en het voortkomen van Profetie 126. Het gesprek laat zien dat Profeten inderdaad normale mensen zijn met ook een gevoel voor humor!


* * * * * * *

 

Hierbeneden is de Profetie zoals het voort kwam

– met Profeten Ezra & Elisheva’s “Heilige tongen”, zoals GODS GEEST hen geeft uit te spreken (Handelingen. 2:3-4) in hemelse of aardse
talen (1 Kor. 13:1). Ezra begint gebed met bemiddelende
tongen (Rom. 8:26-27; 1 Kor. 14:15). Elisheva spreekt
voort in tongen die Profetie brengen (1 Kor. 14:6).


Het bevat de HEBREEUWSE NAMEN van GOD.

YAH/YAHU is GODS HEILIGE, GEWIJDE NAAM
zoals in “Alleluia” of “Hallelu YAH”,
hetwelk letterlijk “Prijs YAH” betekent:
YAHUVEH/YAHWEH GOD DE VADER;
YAHUSHUA/YAHSHUA GODS ENIGE GEBOREN ZOON –
HA MASHIACH betekent “DE MESSIAS”; ELOHIM betekent “GOD”.

De Openbaring van SH’KHINYAH GLORIE
– als de PERSOONLIJKE NAAM van RUACH HA KODESH,
in het Nederlands “De HEILIGE GEEST” genoemd – is ook op deze site.
(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeuws voor
GODS BLIJVENDE, GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID.)
Daarnaast, betekent ABBA YAH “VADER YAH”
en IMMA YAH betekent “MOEDER YAH”.

De geciteerde Geschriften zijn van de Statenvertaling of de
Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën

IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

“IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
                                                         —2 Kron. 36:16

Daarna, in Juli 2016:

Wee aan een ieder die het probeert om deze twee gezalfden kwaad te doen. Je zult spijt hebben van de dag dat je ooit geboren werd. Raak MIJN gezalfden niet aan en doe deze twee Profeten geen kwaad (zie Ps. 105:15; 1 Kr. 16:22). Het zou beter voor je zijn als IK, ABBA YAHUVEH, je tong eruit zou rukken!

(Profetie 128)

En van Profeet Ezra:

Ik waarschuw jullie – al diegenen die tegen deze Bediening EN PROFETIEËN komen, en [tegen] Elisheva en ik, en al de Bedienaren van de AmightyWind Bediening – ik waarschuw jullie nu: Tast YAH’S Gezalfden niet aan en doe ZIJN Profeten geen kwaad (Ps. 105:15; 1 Kr. 16:22) opdat niet de Woede van de Roede van YAH op jullie neer zal komen. Maar voor diegenen die gezegend zijn en een zegen voor deze Bediening zijn, en getrouw, en die de profetieën ontvangen, veel zegening zal op jullie komen – allemaal om te beschermen wat aan YAH toebehoort in de NAAM VAN YAHUSHUA.

 

* * * * * * *

Achtergrond: Elisheva was onder zulk een geestelijke aanval, vervolging en mishandeling geweest dat ze niet eens wist of ze ooit weer zou profeteren. Er was deze gezalfde Profeet uit Israël die door YAHUVEH GOD opgewekt is voor nodig, om de verbrijzelde vleugels van deze vlinder Elisheva te herstellen en te genezen en haar in het geestelijke rijk los te laten – allemaal in de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH.

 

     Aanschouw hoe YAHUVEH deze 2 Zalvingen alreeds als één had samengevoegd. Aanschouw hoe de Zalving tussen hen vloeit. Aanschouw de liefde die YAHUSHUA hen voor elkaar heeft gegeven.

 

     Wij bieden onze excuses aan voor enige moeilijkheid om Elisheva's stem te horen in de audio/video. De Profetie begint na 7 minuten.

 

Elisheva: Deze video is de eerste live en in real time Profetie die ik ontving met Apostel, Profeet Ezra uit Israël tegenwoordig op 12 april 2016. We wisten niet dat binnen 2 maanden rond Shavoe’ot/Pinksteren op 12 Juni 2016, onze liefde zou doorgaan met bloeien en tot zulke nieuwe hoogten zou groeien, en dat mijn geliefde Ezra aangekondigd zou worden als de co-leider van de AmightyWind Bedieningen op de dag dat wij onze liefde voor elkaar aan de wereld verkondigden.

 

Hij is nu de mannelijke bedekking van de Bediening en mij, en mijn echte zielsverwant, de liefde van mijn leven. Hij nam de plaats in van een verworpene die nu niets behalve een verre herinnering is. Ezra wandelt in de mantel van een Apostel & Profeet en schuwt nooit weg van goed, ouderwets hard werk voor het Koninkrijk van de Hemel of van de Zalving!

 

Wij zijn nu gelijk gespannen/verbonden in leiderschap en liefde, waar er voorheen slechts een illusie van een co-leider was. Beiden Ezra en ik zetten de HEILIGE DRIE-EENHEID op de eerste plek boven al het andere. Wij danken iedereen die de nieuwe leiderschapsaankondiging steunde!

 

Vandaag, 3 maanden nadat het op 12 april 2016 ontvangen werd, wordt Profetie 126 nu vrijgegeven op 12 Juli 2016.

 

Op 7 maart 2016, op wat ik dacht dat het de duisterste dag van mijn leven zou zijn, was het in plaats daarvan de eerste dag dat ik met Ezra sprak. GOD ALMACHTIG zegt dat onze relatie in 4 maanden zo is gegroeid, waar anderen 4 jaar voor nodig hebben, en dit is slechts het begin! We moeten ons afvragen, wat zal YAH als volgende gaan doen?

 

Deze Profetie werd via audio opgenomen. Hier is de tekst.

 

Kathrynyah: OK...

 

Ezra: Hallo, Hallo.

 

Kathrynyah: Ik moet haar [Elisheva] vertellen wat je draagt.[1]

 

Ezra: Oh jee...


Kathrynyah: [Lacht] Oh jee...

Ezra: Laat me mijn kleren dan aandoen.

Kathynyah: Hij zegt: “Laat me mijn kleren dan aandoen” – hij is echt grappig.

[Gelach]

Kathrynyah: Hij heeft een blauw T-shirt aan.

Elisheva: Oh ik wilde gisteren weten hoe hij eruit zag in het blauw!

Kathrynyah: Donkerblauw dat U.S.A. zegt.

Elisheva: Je moet me in de geest gehoord hebben, want ik vroeg me net af… herinner je gisteren? Ik zei: “Ik vraag me af hoe hij eruit ziet in het blauw?”

Kathrynyah: En daar heb je het. Nu draagt hij blauw. Daar heb je het.

Elisheva: Ik weet het, dus moet je het hem vertellen dat ik dat zei wanneer hij terug komt.

Kathrynyah: Hij is hier. Hij heeft je gehoord.

Elisheva: Nou, ik kan hem niet horen. Praat tegen me.

Kathrynyah: Oh! Ik liet net mijn telefoon vallen! [Lacht]

Ezra: Ik, ik – ik probeer niet te onderbreken – ieder keer dat ik je hoor.

[Kathrynyah lacht]

Elisheva: En ik ben hier en probeer haar te vertellen: “Nee. Sms Ezra. Ik heb gebed nodig.”

Kathrynyah: Dat deed ik!

Elisheva: Het was als: “Ik kan niet met hem spreken. Ik heb geen stem!”

Ezra: Ja...

Elisheva: En terwijl ik je e-mail las, kwam mijn stem terug vlak voor Kathrynyah's ogen!

Kathrynyah: Terwijl ze je e-mail las kwam haar stem terug.

Ezra: Wat ik naar jou schreef – ik zei het al in de e-mail – ik heb het nooit met iemand gedeeld, totdat de HEER aan jou openbaarde dat jouw geest vermengd is met mijn geest, en als het dezelfde geest is, is het dezelfde geest.

Elisheva: Je bent kostbaar. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Je bent niet alleen kostbaar voor YAH maar je bent ook kostbaar voor mij. OK?

Ezra: Dankje, Dankje. Dat ben jij ook.

Kathrynyah: [Herhaalt] Dat ben jij ook.

Elisheva: Het enige is, toen je je vlinder daar vrijliet[2] – zij heeft echt gehavende vleugels op dit moment – ehhh, in geloof geloof ik dat ik zal vliegen... hoe klinkt dat?

Ezra: Ja, ik stelde me eigenlijk voor – ik plaatste jou... Ik plaatste die vlinder in mijn handen. Eigenlijk – je zult het in de video zien [die ik voor je heb gemaakt].

Ik plaatste de vlinder in mijn handen en ik was de vleugels aan het verbinden [herstellen] – ze samen plaatsende en toen blies ik – [Maakt een blazend geluid] – een beetje wind, zodat je de wind op kon vangen en om te vliegen – en ik liet je vrij.

Kathrynyah: Dat is zo prachtig.

Elisheva: Zo kostbaar. Heb je ook over mijn foto gebeden?

Kathrynyah: Heb je ook over haar foto gebeden?

Ezra: Ja, ik zie jouw foto altijd.

Elisheva: Welke foto heb je gekozen?

Kathrynyah: Welke?

Ezra: Die ze me als laatste gezonden heeft, de recente foto.

Elisheva: Nu heb ik een man die leven over mij spreekt en mij vrij zet om te vliegen. [Lacht met vreugde]

Ezra: Dat klopt.

[Elisheva lacht met vreugde]

Ezra: Zei de HEER niet in een Profetie voor ons: "Ezra, leer haar hoe ze moet vliegen"?[3]

Elisheva: Ja. Ja.

Kathrynyah: Dankje voor je gebeden geliefde broeder. Dankje dat je er precies op die manier was.

Ezra: Ik vertel je, ik had weg moeten zijn vandaag en alles was vertraagd en ik kon niet gaan.

Kathrynyah: Oh wow, GOD vertraagde hem. Hij kon niet weg zodat hij hier beschikbaar was om te bidden.

Elisheva: Nou, ik prijs U daarvoor ABBA YAH omdat ik jou nodig had Ez[ra], ik had jou nodig [om te bidden]!

Elisheva: Ja HEMELSE VADER wie, wie is de degene die die vloek zond VADER? [Tot Ezra] Wil je, wil je alsjeblieft in de GEEST bidden?

Ezra: Ja.

[Kathrynyah bindt de duivel in YAHUSHUA'S NAAM & Ezra bidt in Heilige tongen...]

Elisheva: We wachten gewoon op U ABBA YAH om het Woord nu in het Engels voort te spreken, door geliefde, UW geliefde Ezra. Je bent kostbaar Ezra. Wat is het dat U wilt zeggen ABBA YAHUVEH? Wat is het dat U wilt zeggen YAHUSHUA? Wat is het dat U wilt zeggen IMMAYAH?

ABBA YAHUVEH zoals U een Woord voort sprak [spreek wederom] door deze lippen van klei, van mij – en U zalfde ze – en het waren UW Woorden ABBA YAHUVEH, de SCHEPPER van alles.

VADER wat is het dat U wilt dat wij weten? Wat is het ABBA YAH?

[Elisheva bidt in Heilige tongen die vuriger en vuriger worden, vol met YAH'S Furie totdat YAH door haar heen spreekt]

Elisheva: Heilig, Heilig, Heilig, Heilig... Oh jee... HIJ is zo woedend!

Profetie 126 Begint:

12 April 2016

Raak MIJN Profeten niet aan! Raak MIJN Gezalfden niet aan en doe ook MIJN Profeten geen kwaad (1 Kron. 16:22; Ps. 105:15)! Hij [Paul Hellem / Ex-Nikomia] heeft MIJN Furie ontstoken!

 

DOE MIJN BRUID GEEN KWAAD! – IK MISHANDEL MIJN BRUID NIET![4]

 

WEE aan een ieder die het haar van het hoofd van MIJN Bruid aanraakt! Weet je niet? Het is MIJN Gramschap, MIJN Woede, MIJN Furie die de hel ontstoken houdt! Deze dag zijn de vlammen alleen maar heter geworden! Doe MIJN Baby's, Bruid, MIJN Gekozenen & Uitverkorenen geen kwaad!

 

WEE aan deze wereld! Om kwaadaardig te noemen wat IK Heilig noem! WEE AAN DEZE WERELD! Wee! Wee! Wee! Het zal nu niet lang gaan zijn. Deze wereld zal MIJN Furie gaan voelen! En het zal niet gewoon het Voetstampen van ABBA YAHUVEH zijn – maar het zal IK YAHUSHUA & IMMAYAH zijn!

 

Stop met het beproeven! Stop met het beproeven van MIJN Geduld – hoe ver je over de hel kunt leunen en niet erin valt – STOP MET MIJ TE BEPROEVEN!

 

IK spreek deze waarschuwing niet tegen MIJN kostbare Baby's, Bruid, Gekozenen & Uitverkorenen – diegenen die gewassen zijn in het VERGOTEN BLOED, diegenen die MIJN GAVE op Golgotha ontvangen. Jullie! Jullie! Jullie! Omarm IK! Jullie hebben niets te vrezen.

 

IK spreek tegen de vijanden – de verworpenen (2 Tim. 3:8, Tit. 1:16),[5] het gebroed van satan. IK spreek tegen de “lauwen” (Openb. 3:16) die zichzelf "Christen" noemen, maar zelfs de Naam van CHRISTUS BEVUILEN!

2 Timotheüs 3:8 [Z]o gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.

 

Titus 1:16 Zij belijden dat zij GOD kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt.

 

Openbaring 3:16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal IK u uit MIJN Mond spuwen.

 

Jullie nemen MIJN Tien Geboden en jullie proppen ze op als een bal en zeggen dan: “Dit is gewoon prul. Het werd allemaal gedaan op het Kruis van Golgotha. Je ziet, mijn ziel zal niet verloren zijn. Hij betaalde de prijs! Nu kan ik zondigen zoveel ik wil. Er zijn geen regels. YAHUSHUA die wij ‘Jezus Christus’ noemen is helemaal liefde. Hij is helemaal liefde! Hij zal ons niet in de hel werpen!”

 

Oh! Oh oh oh, jullie dwaze, dwaze mensen!

 

Er is een prijs te betalen – voor al diegenen die het  BLOED VAN YAHUSHUA onder jullie voeten vertreden. Er is een prijs te betalen – voor de vervloekingen, voor de haat, voor de leugens en laster die jullie in de richting van deze Profeet in AmightyWind hebben gezonden. Er is een prijs te betalen!

 

Jullie kunnen je maar beter bekeren!

 

Voor sommigen van jullie is het te laat. Jullie zullen deze boodschap horen en jullie zullen alleen maar meer haat naar haar terug keren!

 

MAAR IK HEB EEN PROFEET! En zij zal het vrijmoedig voort spreken! Zodat jullie niet kunnen zeggen dat jullie niet gewaarschuwd werden! Mijn ware Profeten zullen voort spreken. Jullie zullen ze niet muilkorven.

 

En Ezra, IK heb jou voort geroepen. Ook jij zal MIJN Woorden nemen. En waar jij eens gewoon nederig wegkeerde met tranen in je ogen, ZAL IK DAAR VUUR PLAATSEN! – waar het voorheen niet is geweest.

 

Want IK voeg deze twee Zalvingen samen. En niemand zal het uiteen gaan scheuren! En het maakt niet uit of iemand het begrijpt. IK weet wat ik in deze vrouw en deze man heb geplaatst.

 

Jullie spreken gewoon MIJN Woorden voort. Dat is alles wat je verantwoordelijk bent om te doen. Julie zijn niet verantwoordelijk [voor] wat ze met ze doen! Jullie spreken gewoon MIJN Woorden voort – die in de Profetieën zijn, die in het Boek gesloten zitten [Geheimen van de HEILIGE GEEST (RUACH HA KODESH)].

 

Diegenen met echte ogen om te zien zullen de Waarheden in dat Boek ontgrendelen – door IMMAYAH. ZIJ zal de Wijsheid geven. ZIJ zal de Openbaring geven voor al diegenen die zoeken en verlangen om van MIJ te horen.

 

IK BEN WIE IK BEN!
En IK verontschuldig MIJ aan geen vrouw of man!
Het zal op MIJN manier gedaan worden!
       En IK waarschuw deze aarde!
Voor jullie rebellie,
zullen jullie gaan boeten.

Diegenen die de Woorden van de Waarheid van deze Bediening ontvangen – zijn apart gezet[6] – zullen beschermd en gezegend zijn. Want je ziet het zijn niet de woorden van een vrouw of een man. Maar ze zijn vanuit de Hemel gezonden!

Wees gewaarschuwd want iedere vervloeking, iedere spreuk, ieder ritueel, iedere demon die je probeerde te zenden – wees gewaarschuwd jullie die het occulte beoefenen – een miljoen-voudig terug naar JULLIE zal het gezonden worden! IK zei, een miljoen-voudig terug naar JULLIE zal het gezonden worden. Maar het zal niet alleen op deze aarde zijn, het zal in de hel zijn – de hel gecombineerd met de Poel van Vuur!

 

Het is beter dat je je mond bedekt – het is beter dat je de andere kant op rent als de Woorden die IK zeg jou niet bevallen!

 

OH, OH, OH! OH! Voor MIJN Baby's, Bruid, Gekozenen & Uitverkorenen! OH, OH, OH! Voor MIJN Bruid, Mijn kostbare, kostbare, prachtige Bruid – het zal niet lang zijn voordat IK, YAHUSHUA, jullie aan MIJN Zijde trek. Houd stevig vast aan de Zoom van MIJN Gewaad!

 

HOUD STEVIG VAST EN DURF NIET LOS TE LATEN!

 

Soms zul je denken dat je met ME zult moeten worstelen voor zegeningen maar dit helpt je geloof alleen maar om te groeien! IK zal je niet verlaten, IK zal je niet in de steek laten! Roep gewoon uit in MIJN NAAM! Want IK hou van jullie met een liefde die je niet eens kunt beginnen te bevatten! En jullie beloningen wachten op jullie hier in de Hemel!

 

Kathrynyah: Prijs YAHUSHUA!

 

Profetie Gaat Door:

 

OH IK HOU VAN JULLIE! IK HOU VAN JULLIE! IK HOU VAN JULLIE! IK HOU VAN JULLIE! Jullie zijn de reden dat IK naar Golgotha ging – zodat jullie naar MIJ terug kunnen keren! Al diegenen – waar IK nu tegen spreek – in het Boek des Levens van het LAM, jullie zijn de reden dat IK naar Golgotha ging!

 

En geen goed ding zal IK van jullie weerhouden – als jullie gewoon stevig vasthouden en niet omkeren – IK verlang ernaar om jullie te zegenen!

 

En jullie die in het oogstveld arbeiden, jullie die bij AmightyWind arbeiden – HOUD STEVIG VAST! Durf niet los te laten! Want jullie doen een arbeid van liefde voor ABBA YAHUVEH, IK, YAHUSHUA & IMMAYAH.

 

En IK ben zo, zo, zo behaagd met de gebedsbemiddelaars: “YAHUSHUA’S demon stompers.” En er zijn er meer dan alleen diegenen waarvan de namen bekend zijn. Want zij zijn over de hele wereld verspreid – 500.000 krijgers op die muur – net zoals IK lang geleden profeteerde! En zij zijn de sterke krijgers! In alle geslachten en talen!

 

Want mond tot mond heeft deze Bediening over de hele wereld genomen. En het zal zelfs meer zijn, want de komende dagen – bereik je[7] mensen die je niet in staat was om voorheen te bereiken!

 

Want de BRUID VAN ISRAËL roept uit! Er is een BRUID IN LIBANON! Er is een Bruid! Er is een Bruid! Er is een Bruid – die tot MIJ uitroepen, die Heilig voor MIJN aangezicht wandelen op meer plaatsen over deze wereld – en sommigen heb je niet eens bereikt die op jou wachten.

 

Dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb terwijl Ezra, jij de nieuwe Profetie aanwakkerde deze dag. Dit is de reden waarom de duivel deze Profeet deze dag probeerde te doden – hij wilde niet dat deze Profetie voort kwam vanuit de lippen van MIJN dochter – MIJN Ringmaagd.

 

Dus Ezra, blijf doen wat je geroepen bent om te doen.
Want nu is er niet slechts één, maar er zijn er twee.

 

En er is meer op weg!

 

Er zijn de Hebreeuwse vertalers! Houd jullie ogen uit, zoekende naar hen. Want dit Boek is bedoeld om in de Hebreeuwse taal te zijn! Net zoals IK profeteerde dat het in de Aziatische taal zou zijn.

 

Houd jullie ogen open voor al diegenen die dit Boek als Waarheid ontvangen in Israël, al diegenen die de Hebreeuwse taal voort kunnen spreken en de Engelse [taal] goed kennen. Zij zullen aan jouw zijde staan. Zij zullen vereerd zijn om jou te helpen. IK roep ze voort deze dag.

 

IK ken jullie namen alreeds. IK spreek het het geestelijke rijk in en IK roep jullie voort.

 

Goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan mijn trouwe dochter! Goed gedaan, goed gedaan mijn trouwe zoon!

 

Blijf gewoon op dat pad. Blijf gewoon op die koers. Want een nieuw avontuur is zojuist begonnen. Blijf tot MIJ uitroepen. Blijf vragen naar die Wijsheid! En IK zal getrouw begeleiden, zalven en meer Wijsheid vrijelijk aan jullie geven.

 

Maar wee, wee, wee, wee, WEE aan jullie vijanden! IK verwittig jullie dit vijanden. Wee, wee, wee, wee aan iedereen die tegen MIJN Baby's, Bruid, Gekozenen & Uitverkorenen staat!

 

En aan ieder ander die dit hoort en zegt: "Oh! Ik wil niet YAH'S vijand zijn",

 

dan kun je je maar beter vlug bekeren!
Omdat MIJN TOORN op het punt staat naar deze wereld
gezonden te worden!

 

Je kunt maar beter op je knieën gaan en tot YAHUSHUA uitroepen voordat het te laat is! Bekeer je! Bekeer je! Bekeer je! Aanvaard ZIJN GAVE op Golgotha zodat het VERGOTEN BLOED VAN YAHUSHUA – [HIJ] jouw MASHIACH kan zijn – en u zal beschermen en vergeven en bevrijden.

 

Dit zijn de Woorden die IK te zeggen heb terwijl de duivel raast in woede, en het wederom probeert om deze Profeet het zwijgen op te leggen. In plaats daarvan, laat IK haar alleen maar luider schreeuwen! Jullie kunnen MIJN Profeten niet het zwijgen opleggen.

 

Oh vijanden van MIJ, onthoud dit!

 

Een Profeet is MIJN vriend! Wat je tegen hen doet, het is alsof je het tegen MIJ gedaan hebt.

 

En IK BEN YAHUVEH!

 

Deze dag hebben jullie niet alleen gehoord van IK, ABBA YAHUVEH, maar jullie hebben gehoord van MIJN ZOON, YAHUSHUA! Wat gaan jullie nu doen met de Woorden die IK tot jullie gesproken heb? Allemaal voort gesproken wegens IMMAYAH. Wat gaan jullie doen?

 

Want nu worden jullie verantwoordelijk gehouden voor de Woorden die voort zijn gesproken.

Einde van het Woord.

Elisheva: [Haalt diep adem] Dat is alles.

Kathrynyah: Prijs YAHUVEH! Prijs YAHUSHUA! Prijs IMMAYAH!

Ezra: Dank U! Amen.

[Elisheva lacht]

Kathrynyah: Dank U VADER!

Elisheva: Je hebt maar beter—Ezra, heb je?

Ezra: Wat zei je?

Kathrynyah: Hoorde je dat?

Ezra: Ja. [Lacht]

Kathrynyah: Ja.

Ezra: [Lacht] Prijs GOD.

Elisheva: [Lacht] VADER ik wil U gewoon danken en ik prijs U dat er iets heel geweldigs gebeurd is vandaag. Wow, dit is een nieuwe Profetie. 12 april 2016. Dit is een nieuwe Profetie.

Kathrynyah: Prijs YAHUVEH! Prijs YAHUSHUA! Prijs IMMAYAH!

Elisheva: En het is allemaal omdat er een man kwam – die nu in Israël is.

Kathrynyah: [Herhaalt] Allemaal omdat er een man kwam – die nu in Israël is.

Ezra: Wow, ongelooflijk, ongelooflijk!

Elisheva: Je ziet, ik hoor – ik kan niet uitleggen hoe deze gave werkt. Ik kan het niet uitleggen. Het is gewoon dat... soms zal HIJ... Er is gewoon zoveel daar dat tegelijkertijd tot mij komt. Er is geen manier om het uit te leggen.

Maar Ezra wakkerde de Zalving aan – en we wachtten en we wachtten en we wachtten voor een Woord om voort te komen. Hij sprak in Heilige tongen, [wij] gingen voor de Troon en ik zei: “Wat is het dat U [YAHUVEH] wilt zeggen?” En we wachtten en we wachtten en hij [Ezra] bidt weer in tongen.

En dan wachten we... en ik zei [in mijn gedachten], "Oh jee! Zal er geen Woord zijn dat U te zeggen heeft?" En U bent DEGENE die mij vertelde om te bidden, en mij vertelde om hem [Ezra, in tongen] te laten bidden – en natuurlijk, we weten hoe dat gebeurde –

Ik had gewoon geen idee, zoals gewoonlijk. En toen wanneer HIJ sprak, HIJ was zo woedend...

Ezra: Ja.

Elisheva: ...op degene [Paul Hellem] vandaag die mij zo erg pijn deed. En…

Ezra: Wow.

Elisheva: Ik wil hier gewoon over waarschuwen. Ja... Wee aan onze vijanden.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Dat is alles.

Ezra: Amen.

Elisheva: Wee aan diegenen...

Ezra: Wow.

Elisheva: Je zult gaan antwoorden voor elk woord dat je gezegd hebt. Je zult gaan antwoorden voor het aangezicht van de GOD VAN DE SCHEPPING. Jullie kennen mij niet. Jullie weten helemaal niets over mij. En toch hebben jullie de meest... Jullie hebben mijn gezicht geplaatst... en jullie plaatsten het in een porno [video]... jullie durven het om zoiets te doen? Om een pornoster te nemen en te zeggen dat ik het ben? Jullie kunnen niets eens bevatten...

Profetisch Woord[8]

Jullie kunnen niet eens bevatten – ABBA YAH zegt nu – de MARTELINGEN! ...die jullie op je aan het wachten hebben. Jullie die durven te zeggen, en videos maken, dat ik een "apostel van de satanische kerk" ben, jullie beginnen niet eens te bevatten – vertelt ABBA YAH mij – de martelingen die jullie op je aan het wachten hebben. Omdat met ieder woord dat jullie gesproken hebben, het voor de Troon van de Hemel kwam.

 

Elisheva: En mijn PAPPA YAH, YAHUSHUA & IMMAYAH...


Ezra: Wow.

Elisheva: ZIJ weten, voor meer dan 30 jaar heb ik aan HEN toebehoord. ZIJ weten.

Ezra: Amen.

Elisheva: En wee aan jullie. Wee, wee, wee! Man![9]

Ik hoop, mijn gebed is – en ik zeg dit voor de hele wereld – Ik wil het moment weten dat die marteling begint. Ik wil het weten.

Ik wil er niet lang op neer kijken, maar het was net zoals Lazarus en de rijke man. Hij zag de rijke man smeken om water – gewoon een druppel op de tong. Ik wil weten wat mijn PAPPA YAH met jullie doet.

Omdat jullie... Jullie denken dat jullie de overwinning hebben. Jullie denken dat jullie mij vernederden.

Maar raad eens? Er is niets dat jullie kunnen doen dat mijn PAPPA YAH jullie niet toestond om te doen. En dat was voor jullie eigen oordeel. Jullie hebben je eigen niveau de put van de hel in gegraven waarin jullie zullen afdalen.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Dus jullie mensen die ermee door willen gaan om deze videos te maken, om mijn naam te belasteren, om al dit kwaad tegen deze Bediening te blijven spreken... Jullie zijn dom.

Kathrynyah: Amen. [Lacht]

Elisheva: Jullie hadden gewoon weg moeten rennen.

Ezra: Ja.

Elisheva: En voor jullie die dit horen, en jullie zullen boos gaan worden, ik stel voor dat je je mond houd.

Kathrynyah: Amen!

Elisheva: Je kunt maar beter wegrennen.

Ezra: Amen.

Elisheva: Omdat mijn PAPPA YAH geen spelletjes aan het spelen is. HIJ weet wie toebehoort, en wiens naam geschreven is in dat Boek des Levens van het LAM, aan de Hemel.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: En dat zijn de woorden die ik te zeggen heb.

Ezra: Amen.

Elisheva: Op 12 april 2016.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: YAHUSHUA is op weg.

Ezra: Wow.

Elisheva: HIJ is op weg.

Ezra: Wow.

Elisheva: [Bidt in Heilig tongen] Hallelu YAH – ABBA YAH! Dank U dat U mij aansterkt deze dag. [Lacht] Oh ja... Dank U dat U mij aansterkt deze dag. Dank U, dank U voor deze man van YAH die U op onze weg heeft gebracht om ons te helpen op een manier dat niemand ons ooit voorheen heeft geholpen – omdat het verlangen van mijn hart is om Israël te bereiken.

Ezra: Amen.

Elisheva: En de Hebreeuwse mensen, de Joodse mensen die over deze hele wereld verspreid zijn, maar wij stoppen niet daar... Wij zullen niet daar stoppen.

Ezra: Ja, wow...

Elisheva: Dit is een internationale Bediening en wij houden van alle mensen, geslachten en talen –

Ezra: Prijs GOD.

Elisheva: – wiens namen geschreven zijn in het Boek des Levens van het LAM, en YAHUSHUA zal er niet één gaan verliezen.

Ezra: Amen.

Elisheva: [Lacht vreugdevol] Dat is onze eerste Profetie samen.

Kathrynyah: Ze zegt: "Dat is onze eerste Profetie samen."

Ezra: Oh... [Lacht]

Elisheva: Het is nadat je de vlinder vrij liet!

Kathrynyah: [herhaalt] Het is nadat je de vlinder vrij liet!

Ezra: [Lacht] Ze was inderdaad vrij!

[Elisheva lacht]

Kathrynyah: [Herhaalt] Ze is inderdaad vrij!

Elisheva: Het was mijn eerste Profetie sinds ik niet wist of ik nog zou profeteren.

Kathrynyah: Je zegt dat iedere keer, sorry maar [Lacht] je zegt dat altijd.

Elisheva: [Lacht] Ze heeft gelijk. Ik doe dat iedere... nou, niet iedere keer. Maar het was nadat je mijn vleugels herstelde en me vrijliet. Dank ABBA YAH, dank U dat U het mij laat zien.

Visioenen

Kathrynyah: ...en toen begon je te bidden en ik zag [in een visioen] dat jullie beiden honkbalknuppels hadden en ze waren gekruisd, het was alsof jullie je gereed maakten om ze te gebruiken. Je weet wel, zoals je je zwaarden kruist en dan begin je te vechten, zo ongeveer.

Elisheva: Maar een honkbalknuppel?! [Lacht]

Kathrynyah: Om ze [de vijanden] op het hoofd te slaan veronderstel ik.

Elisheva: [Lacht] OK!

Kathrynyah: En toen wanneer GOD vuur op Ezra voort aan het spreken was zag ik vuur in zijn hand, het was alsof je je hand ophief en er was vuur aan het uiteinde, weet je, zoals een vlam. Dat is wat ik zag.

Elisheva: Wow, prijs YAH. Zie wat je krijgt wanneer je blauw draagt!?

Kathrynyah: [Herhaalt] Zie wat je krijgt wanneer je blauw draagt?

Ezra: Ja. [Lacht]

[Elisheva lacht]

Kathrynyah: Het gaat zich allemaal om de kleuren. Ik ben gewoon een beetje gek aan het doen ABBA YAHUVEH, U weet dat.

Elisheva: Oké.

Ezra: Ja. [Lacht]

Elisheva: Dit is gewoon het begin van wanneer jij en ik samen komen in de Zalving.

Ezra: Ja, inderdaad.

Kathrynyah: Geweldig!

Elisheva: Wanneer de duivel denkt dat hij mij gaat breken, [ze hoort dit vanuit de Hemel] ABBA YAH zei: “Het enige dat ik deed vandaag was buigen. Dat is alles. De reden waarom ik alleen boog vandaag en niet brak – is omdat er een man [Ezra] was die een Roede / Staf heeft en hij is mijn andere helft van de Zalving.

Kathrynyah: Amen!

Ezra: [Met autoriteit] Amen!

Elisheva: En dat is wat ik te zeggen heb. En heel de hel siddert op dit moment.

Kathrynyah: Goed!

Ezra: Dat klopt.

Elisheva: De duivel was verslagen.

Kathrynyah: In de Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, goed!

Ezra: Vertel haar dat ik haar de vijf geef [high five]. “Geef me de vijf.”[10]

Kathrynyah: Hij geeft je 'de vijf', geef hem 'de vijf'. [Lacht]

Elisheva: Nou wat dacht je van een kus op de wang?

Kathrynyah: [herhaalt] Wat dacht je van een kus op de wang? [Lacht]

Ezra: Oké.

Kathrynyah: Oké, hij plaatst zijn wang kort bij het scherm.

Elisheva: [Lacht] Ik wil niet je arm verdraaien!

Kathrynyah: Nee hij wil jou de vijf geven!

Ezra: Je bent het aan het verdraaien geweest, laat me het je vertellen. [Grappend]

Kathrynyah: Nee, hij wil je een 'high five' geven!

Elisheva: Wat is een 'high five'? Oh! Geef me 'high five'! [Lacht]

Kathrynyah: Oké. Nu snapt ze het!

Elisheva: Ik hef mijn hand op. Onze gezalfde handen zijn samengevoegd.

Kathrynyah: Ze heft haar hand omhoog voor een 'high five'. Ze zegt – Oké. Nu snapt ze het. Nu heeft hij het...

Elisheva: Nu zijn onze gezalfde handen samengevoegd.

Kathrynyah: Amen!

Ezra: Herinner gewoon, met al deze turbulentie/verdrukking daar waar je doorheen ging, iets goeds was eruit [voort] aan het komen. Dus het is voor een goede reden – overwinnende dag.

Elisheva: Amen.

Kathrynyah: Ze zei vroeger altijd: "Ik ben vijf en ik leef!"

Elisheva: We hebben nu eigenlijk meer dan dat! We hebben Ezra! Weet je! En hij is ver daar boven [geestelijk]! [Lacht]

Kathrynyah: Oké.

Ezra: Nu begrijp ik waarom mijn hele dag vertraagd was en ik kon er niet heen gaan... het was voor die reden, absoluut.

Elisheva: Dank je dat je er bent voor mij.

Ezra: Oh, graag gedaan.

Elisheva: En VADER dank U dat U hem daar heeft voor mij. Want als je weg was geweest – dan zou je er niet voor mij zijn geweest vandaag. En zou dit Woord niet voort zijn gekomen.

Ezra: Net zoals ik zei, alles wat we doen is verordend van "voorheen".[11]

Elisheva: Amen. Amen, amen, amen. Dus nu ben je getuige geweest van de eerste Profetie [samen] met jou. [Lacht]

Kathrynyah: Ze zei [eerder] we hebben zo lang op een nieuwe Profetie gewacht en ze heeft Profetieën die niet vrijgegeven zijn geworden –

Elisheva: – vanwege hem [Paul Hellem].

Ezra: Nou – hier zijn we. Ja, zeker.

Kathrynyah: Door 'stomkop'.

Elisheva: Ja.

Ezra: Zeker.

Elisheva: Omdat hij...

Kathrynyah: Ik kan niet op een naam komen die erg genoeg is voor hem [Paul Hellem].

Elisheva: [Lacht] Dat kan ik ook niet.

Ezra: Ik dacht dat 'kaashoofd' goed is.

[De opname werd afgesneden, maar de vrouwen antwoorden en zeggen dat deze namen niet erg genoeg zijn voor de verworpen Paul Hellem!]

Elisheva: Ik moet je gezicht zien. Ik moet mijn man in het blauw zien daar! Die gezalfde kleur! Het wakkerde de Zalving aan.

Ezra: Oh, oké.

Kathrynyah: Het wakkerde de Zalving aan.

Elisheva: Wakkerde de Zalving aan...

Ezra: Wist je, ik zal hiermee eindigen, als je de naam "Jerusalem" (Engelse spelling) neemt – als je de naam "Jerusalem" neemt, dan is U.S.A. vlak in het midden van "Jerusalem".

Kathrynyah: Ja.

Elisheva: Ja, ik weet het.

Ezra: De U.S.A. (VS) werd alleen gezegend vanwege Jeruzalem. Vanwege Israël.

Kathrynyah: Ja...

Elisheva: Dat geloof ik...

Ezra: En nu zijn ze Israël aan het verlaten.

Elisheva: Ze zijn vijanden en toch willen ze het niet toegeven dat ze vijanden zijn. Pas op voor het Trojaanse Paard [Profetie 57]. Je hebt Profetieën [die YAH gesproken heeft] tot Israël. Ik kon hen niet bereiken met die Profetieën, maar jij kan dat wel – waarschuw hen.

Ezra: Ja.

Elisheva: En wanneer je naar de Verenigde Staten gaat waarschuw hen daar ook.

Ezra: Ja, inderdaad.

Elisheva: Er zijn zoveel Profetieën voor Amerika. Oké?

Ezra: Ja, ja!

Elisheva: Nou, ik zal je laten gaan. En... Het enige dat ik kan doen is dankjewel zeggen. Er is niets anders dat ik kan zeggen.

Ezra: OK.

Kathrynyah: YAHUVEH zegene jou!

Elisheva: YAHUSHUA zegene jou.

Ezra: Doei doei!

Kathrynyah: Doei doei!

Ezra: Dankjewel.

Einde van de Opname.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven in de NAAM VAN YAHUSHUA,
12 April 2016
Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu[1] Elisheva trad indirect dit videogesprek toe via Kathrynyah’s telefoon – en niet in staat zijnde om enige videobeelden te zien, was ze nieuwsgierig wat Ezra droeg die dag. Dit is ook de reden waarom Kathrynyah blijft herhalen wat de andere twee aan het zeggen zijn – omdat zij elkaar niet altijd duidelijk konden horen.

[2] Elisheva is de vlinder: “IK breng jou een vrouw zo delicaat, gevoelig, breekbaar, emotioneel als een vlinder met gebroken, gescheurde, versnipperde vleugels, om samen te sluiten met een man die MIJN HEILIGE GEEST ZALVING heeft om Genezing, Liefde, Compassie, Vrede & Gelach te spreken en in MIJN Zalving haar gescheurde vleugels te herstellen – zodat ze kan vliegen, hoog, in de lucht – met de gezalfde liederen die IK hem zal geven om te zingen.” (“Been van MIJN Beenderen, Vlees van MIJN Vlees, Geef IK” Profetie-Gedicht).

[3] Zie vorige voetnoot; ook een verwijzing naar privé-Woorden van Profetie

[4] De verworpen Paul Hellem had Elisheva jarenlang mishandelt – totdat YAH er genoeg van had! “De Bruid van YAHUSHUA” is een groep van opgeroepen en geheiligde gelovigen die het gebod gehoorzamen om YAH op de eerste plek te zetten in hun leven en liefde, boven al het andere (Jes. 54:5).

[5] Verworpen kan gedefiniëerd worden als een persoon die door GOD verworpen/afgewezen is, zonder hoop op verlossing (Jer. 6:26-30; Heb. 6:4-8), die de HEILIGE GEEST gelasterd heeft (Mat. 12:31; Heb. 10:26-31), hetwelk de onvergeeflijke zonde is (Lukas 12:10) en daarom ‘voorbestemd’ tot verdoemenis moet zijn geweest (Rom. 9:22). “Verworpen” kan ook als een adjectief gebruikt worden die een relatie met deze toestand beschrijft.

[6] Dubbele betekenis – beiden de Waarheden in deze Bediening en mensen die het ontvangen zijn apart gezet, bijzonder, Heilig tot YAH.

[7]bereik je” in de tegenwoordige tijd – YAHUVEH spreekt het bereiken van diegenen die nog niet bereikt zijn in het bestaan.

[8] Elisheva, spreekt hier als een Profeet, en is zo gezalfd dat de Profetische Woorden van YAH zich vermengen met haar eigen woorden. Niet één van haar woorden zullen “op de aarde [grond] vallen” (1Sam. 3:19).

[9] “Man!” – Uitdrukking van ergernis of opwinding.

[10] Een hand klappen met die van een andere persoon – een gebaar van vreugde, viering of groet.

[11] Vergelijk met Profetie 71, Wat Verzegeld Is Geweest Is Nu Geopenbaard! – “Alleen de zielen vóór de grondlegging van de aarde, die loyaal waren toen aan IK, YAHUVEH & YAHUSHUA, zullen [MIJ] nu aanvaarden, liefhebben, gehoorzamen en tegen onheiligheid vechten  en tegen satan en al deze gruwelen/gruweldaden vechten.”

* * * * * * *