Profetie 127, Het Oversteken van de Rode Zee voor de AmightyWind Bediening: de Exodus van Elisheva Eliyahu & Ezra Staat Op als Apostel

Profetie 127
Het Oversteken van de Rode Zee
voor de AmightyWind Bediening:
de Exodus van Elisheva Eliyahu &
Ezra Staat Op als Apostel

Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de HEILIGE GEEST
(RUACH HA KODESH) Door Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu heen
29 april 2016 – De Laatste Dag van Pascha in Israël

* * * * * * *

Deze Profetie bevat de HEBREEUWSE NAMEN van GOD:

YAH/YAHU is GODS HEILIGE, GEWIJDE NAAM
zoals in “Alleluia” of “Hallelu YAH”,
hetwelk letterlijk “Prijs YAH” betekent:
YAHUVEH/YAHWEH GOD DE VADER;
YAHUSHUA/YAHSHUA GODS ENIGE GEBOREN ZOON –
HA MASHIACH betekent “DE MESSIAS”; ELOHIM betekent “GOD”.

De Openbaring van SH’KHINYAH GLORIE
– als de PERSOONLIJKE NAAM van RUACH HA KODESH,
in het Nederlands “De HEILIGE GEEST” genoemd – is ook op deze site.
(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeuws voor
GODS BLIJVENDE, GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID.)
Daarnaast, betekent ABBA YAH “VADER YAH”
en IMMA YAH betekent “MOEDER YAH”.

De geciteerde Geschriften zijn van de Statenvertaling of de
Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën

IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

“IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

 

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
                                                         —2 Kronieken 36:16

 

* * * * * * *

Deze Profetie werd opgenomen via audio. Hier is de transcriptie.

[Ezra blaast de sjofar.]

[Ezra:] Ga je gang.

[Gebed van zoon[1]:] GELIEFDE & KOSTBARE PAPPA YAHUVEH! Wij komen gewoon voor UW Troon in de MACHTIGE NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH en binden en kruisigen ons vlees – en binden de duivel van ons weg, weg van deze tijd –  de overheden, de machten en de machthebbers van de duisternis in de hoge plaatsen, de lage, de wateren, de landen – [we binden ze weg van] de internetverbindingen, luchtgolven, technologieën, alles ABBA YAHUVEH. We binden en breken satan weg in de MACHTIGE NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH – en pleiten het VERGOTEN BLOED VAN YAHUSHUA om ons te bedekken en ons te vullen, onze harten, onze gedachten, lichamen, geesten en onze zielen. [Heilige tongen.]

En wij binden en berispen jou satan in de NAAM VAN YAHUSHUA MASHIACH – en weg van Mamma Rm[2] en weg van deze gehele Bediening, deze AmightyWind Bediening ABBA YAHUVEH. Want het blaast voort als EEN MACHTIGE WIND over de hele wereld.

En we bidden gewoon dat U ons zult zegenen en ons zult zalven met UW Zalving. ABBA YAHUVEH leidt ons met UW SHEKHINYAH [SHEKINAH] RUACH HA KODESH, HEILIGE GEEST.

Ik bid ABBA YAHUVEH dat onze tongen gezalfd zullen zijn met vuur, en onze lippen met UW Woorden – het zal UW Levende Wateren voortgieten HEMELSE VADER YAHUVEH, dat U gewoon tot ons spreekt en ons alle dingen toont die U verlangt dat wij zien. Open onze ogen zodat we kunnen zien, geestelijk, en open onze oren ABBA YAHUVEH zodat we kunnen horen.

Laat er geen koelheid of smeer op ons zijn, ABBA YAHUVEH. Ik bid gewoon dat de Zalving van de RUACH HA KODESH op onze gezichten zal zijn. De enige koelheid ABBA YAHUVEH zal een koelheid tegen de duivel zijn, een hardheid tegen zonde, een haat voor alles wat slecht is. ABBA YAHUVEH!

En deze verworpen man, die eens een co-leider van deze Bediening was, maar nu niet meer. Hij is weggelopen van zijn roeping. Hij is weggekeerd, ABBA YAHUVEH! En net zo zeker als dat Judas zich had weggekeerd – en YAHUSHUA – wanneer hij [Judas] keerde was er geen verlossing meer. Er is geen herinnering meer van de [voormalige] gerechtigheid van een man wanneer hij zondigt tot slechtheid en zich afwendt. Want dit is wat UW Schrift zegt ABBA YAHUVEH.

En we bidden gewoon dat u Mamma Rm zalft en zalf ons deze dag. En wij binden en berispen satan weg. En dank U dat U ons leidt, ons beschermt en ons begeleidt in de NAAM van YAHUSHUA MASHIACH, bidden wij .

[Iedereen:] Amen.

[Elisheva bidt:] ABBA YAHUVEH Ik kom gewoon tot U in de NAAM VAN YAHUSHUA. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit zijn de "YAHUSHUA'S demon stompers."[3] Terwijl U nu VADER – opnieuw en opnieuw – ik open mijn mond, en U vertelt mij wat ik moet zeggen. Ik heb U nu nodig. Ik heb U nu nodig. Vul mijn mond, ABBA YAH!

Profetie Begint:

29 april 2016 – De Laatste dag van Pascha in Israël

Mijn liefste dochter Elisheva! Deel gewoon jouw hart. Want "YAHUSHUA'S demon stompers" hebben jouw hart gezien. Je bent er voor elk en ieder een geweest – hoewel je er niet lichamelijk kon zijn. Zij hebben geen twijfel [dat] jij tot MIJ behoort. Zij hebben gevoeld dat jouw armen hen omhelzen en jij hebt gevoeld dat zij jou omhelzen.

 

Want je bent meer dan alleen maar een Profeet. Je bent meer dan alleen maar een Pastoor. Je bent meer dan alleen maar een Apostel. Jij bent hun moeder. Jij begeleidt hen. Jij houdt van hen – anders dan enige pastoor op het aangezicht van deze aarde. Het is niet alleen maar jouw liefde, het is MIJN Liefde. Het is de Liefde van YAHUSHUA. En het is IMMAYAH' S Liefde. Ze hoeven jou niet eens fysiek te zien omdat ze geen twijfel hebben hoeveel je van hen houdt.

 

Je strijd voor hen in gebed, voorbede – soms zo veel als acht uur per dag, zouden jij en Kathrynyah bidden – strijdend voor elk ieder. En nu laat IK MIJN Ezra opstaan, die elk een van hun gebeden neemt en het voor de Troon voorlegt. Hij houdt ook van hen. Daarom zegt hij: "Ik heb een foto van hun gezichten nodig " om samen te gaan met het gebed.

 

IK neem deze Bediening een nieuwe richting in. IK ben de verworpene weg aan het werpen – maar [alreeds] ben jij de enige leider geweest voor vele jaren. Hij was niet altijd een Izebel [Jezebel], maar toen hij in opstand kwam en alles deed wat hij kon om de Bediening te vernietigen: je mond tot zwijgen brengende; profetieën achterhoudende; jou elke dag meer misbruikende waar je zou roepen en zeggen: "Is dit het 'beste' wat U kunt doen? Heeft U mij niet 'het beste in een man' beloofd waar ik 'het ergste heb gekend'?"

 

Dag na dag terwijl IK toekeek hoe je misbruikt werd, dag na dag terwijl je geloof misbruikt werd –  ''Waar ben je YAHUSHUA? Waar is de man om aan mijn zijde te staan? Waar is de vader die U beloofde voor 'YAHUSHUA'S demon stompers'? Zij geven hem liefde en hij geeft het niet terug!"

 

In plaats daarvan probeert hij moeder en kinderen te verdelen – probeert ze oneerbiedig te maken – IK HAD ER GENOEG VAN! Dat is waarom hij vertrok! IK scheurde hem recht uit jouw ziel op 7 maart.

 

Dit is wat je weet.

 

Met zijn eigen mond zei hij dat hij alsof had gedaan – jarenlang alsof had gedaan totdat hij niet langer kon doen alsof. En na veertien jaar, liep hij de deur uit. En IK vertelde je Elisheva dat je hem niet meer zou zien – in de positie waar hij voorheen was.

 

Maar zelfs dat was een illusie! Want hij was er nooit! Het duurde zeven jaar. En ieder jaar opnieuw bedekte je [hem]. Want je wilde niet het geloof schaden van anderen. Je vreesde de schaamte die weer op deze Bediening zou komen.

 

Maar Elisheva IK stuurde YAHUSHUA naar jou toe –  toen je uitriep tot de YDS, opnieuw en opnieuw, hebben zij hun moeder zien lijden in gezondheid. Ze wisten niet dat degene die 'Nikomia' genoemd [werd] – elke dag – dood over jou aan het spreken was. Nooit, nooit een gebed dat je zou leven en niet zou sterven. In plaats daarvan zou hij elke dag zeggen: "Ik ben verbaasd dat je leeft!" [gesproken door  Elisheva's tranen heen].

 

Maar "in het belang van de kleintjes" zeg je: "Ik ben de Pastoor. Ik moet de kleintjes beschermen. Ik kan het ze niet vertellen."

 

En zij zouden schrijven en zij zouden zeggen: "Mam, vertel ons wat is er mis?" Maar in plaats daarvan hield je al die pijn in.

 

IK scheurde hem recht uit jouw ziel! Toen hij MIJN NAAM lasterde! IK scheurde hem recht uit jouw ziel! Maar IK heb je niet alleen gelaten! In plaats daarvan plaatste IK een ander – degene die IK eens  "Caleb" noemde want hij is nog steeds Caleb in MIJN Ogen.

 

Maar in 2007 toen je om gebed vroeg voor hem, allemaal vanwege een droom – gebruikte IK die [gebeden]. IK gebruikte die droom. IK gebruikte die Woorden om de man genaamd Ezra voort te roepen, en hij had nog niet zijn knie tot MIJ gebogen. Dat is hoe krachtig deze Profetie [94] is.

 

Zelfs jouw tong is gemachtigd geworden met de naam Caleb! Hij spreekt leven over jou en niet dood. Vorig jaar, probeerde satan jouw leven te nemen – door alle mishandeling, door alle hopeloosheid – deed IK "YAHUSHUA'S demon stompers" opstaan voor dit moment. Denk niet dat het vreemd is! Bedenk dat Judas niet altijd een Judas was. Izebel [Jezebel] dacht de overwinning gehad [te hebben], hij [eens 'Niko' genoemd] dacht dat hij de overwinning had.

 

Oh! Maar IK had een ander plan! En dat is – heeft te maken met die Heilige man: degene die zijn plaats inneemt. En er is niet één ding Elisheva dat IK niet zal verlossen [terugwinnen/compenseren].

 

IK vertelde je toen hij dreigde te vertrekken – opnieuw en opnieuw – IK vertelde je, IK zou het niet toestaan dat meer Profetieën verhinderd worden. IK zou MIJN Woorden voort spreken en jou Openbaringen geven! Maar hij zou bedreigen en intimideren en misbruiken, dus zat je gewoon op ze.

 

Jij zei: “Ik kan niet omgaan met deze mishandeling”. En nu zeg IK je om zijn naam van elke pagina te reinigen [d.w.z. zuiveren]. Nu zeg IK je om zijn naam van elke Profetie te reinigen [zuiveren]. Want het is allemaal uitgewist. Net zoals hij in het 'Boek van de Uitgewisten' is.

 

Dit is een les. Als je geen vrucht op die wijnstok groeit en je neemt jouw redding voor lief, dan zal satan intreden. Als je in opstand [rebellie] komt en zegt: "Ik zal gewoon alles op mijn manier gaan doen," dan ben je in gevaar!

Nu vertel ik je dit. Noem hem nooit meer "Pap 'Niko''' –  je wilt niet dat deze geest op jou zou kunnen komen! Verbrand deze – de onheilige zielsverbinding! Dit is wat IK jullie gebied om te doen.

 

In plaats daarvan is er een nieuwe Heilige man, waar de andere Heiligheid verliet.

 

En zijn naam is Ezra. En hij zal van jullie houden. En hij houdt van jullie. En je zult een andere leider hebben die aan Elisheva's zijde staat die je kunt vertrouwen, werkelijk vertrouwen. Want hij is een man naar MIJN Eigen Hart. En Elisheva, IK heb jouw ziel niet alleen gelaten. Want hij ging jouw ziel binnen. En zelfs zijn Heilige tongen omhullen jou, bedekken jou. Je hebt niemand gehad behalve de "YAHUSHUA'S demon stompers", jouw zonen [als een gebedsbedekking] – maar nu geef IK jou een Heilige man – en IK spreek niet over de dochters. IK spreek nu over de mannen.

 

En IK nam zijn ziel en IK voegde het samen met de jouwe. En met de Handen van de Chirurg en met de Zalving die MIJN Ezra heeft. Met gouden draad uit de Hemel, heb IK jullie twee opgebonden. En jullie zullen voortgaan en over heel deze wereld bedienen met een nieuwe Zalving en met een nieuwe liefde.

 

IK neem deze Bediening een nieuwe richting in – satan dacht dat hij zou kunnen vernietigen. Maar nu de nieuwe geboorte, het nieuwe begin zal gaan waar deze Bediening nog nooit eerder geweest is.

 

En jullie nieuwelingen, jullie waren er niet aan het begin. Jullie waren er niet bij de 'Youtube Oorlog'. Als jullie daar waren, dan zouden jullie hebben gezien dat hij geen vinger uitstak om MIJN Elisheva te helpen.

 

In plaats daarvan probeerde hij te zeggen: "Verdedig haar niet. Verdedig de Bediening niet'' – hij probeerde allen tot zwijgen te brengen die dat zouden doen – probeerde Adam & Kathrynyah tegen haar te keren.

 

Maar toen hij Adam & Kathrynyah aanraakte dat was een laatste strohalm [de laatste druppel]. En een Oorlogskreet kwam voort! En het was naar hem gericht![4] En dood en verderf is wat hij hoorde. En nog steeds bekeerde hij zich niet.

 

Hij bespotte haar [Elisheva] en zei voor vele jaren: "Ik hou niet van de manier waarop je bidt. Ik wil niet met jou bidden. Ik wil geen communie doen met jou. Ik wil helemaal geen communie doen. Zalving is gewoon een verspilling."

 

Misbruik! Misbruik! Misbruik! IK ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH kon niet langer het constante geroep tot MIJ verdragen: [Elisheva zou zeggen] "Alles wat ik ooit heb gekend is mishandeling van een man. Waar is 'het beste'?"

 

Waar is de leider? Terwijl deze Bediening groeit, Kathrynyah & Adam kunnen alleen maar zo veel helpen, zo legt ze uit. Waar is de leider om aan haar zijde te staan? Waar is de leider om Ezra welkom te heten! Waar is de leider om de nieuwkomers welkom te heten! Waar is de leider om te begeleiden en te onderwijzen!

 

MIJN Ezra heeft meer gedaan in deze korte maand van april dan dat hij [de uitgewiste] gedaan heeft  in 14 jaar, slechts één maand. Slechts één maand. Stel je voor wat IK zal gaan doen. Stel je voor wat IK zal gaan doen – terwijl IK deze twee Joden bij elkaar breng, en één is er geboren in Israël – stel je voor wat IK zal gaan doen. Stel je voor wat IK zal gaan doen.

 

En een ieder van jullie, als je die goddeloze zielsverbinding met hem [de uitgewiste] breekt – de Zalving, de Zalving, de Zalving zal loskomen op jullie. Niet alleen van de nieuwe vrijheid waarin je moeder zal wandelen, maar de nieuwe vrijheid waar je Pap Ezra in wandelt! Stel je voor wat IK zal gaan doen wanneer de leegte gevuld is met het nieuwe – een nieuw begin, een nieuwe geboorte! En ik deed dit alles na 21 jaar.

 

Oh dierbare "YAHUSHUA'S demon stompers," hoezeer jullie MIJ behagen! Want velen van jullie die MIJN Woorden zullen horen, jullie zullen niet eens verbaasd zijn. Jullie waren gewoon bang om te spreken. Jullie begrepen het gewoon niet – [dat] iemand zo ver zou kunnen vallen! – en waarom je niet van hem hoorde.

 

Nu weet je het. Nu weet je het. Nu weet je het.

 

IK heb hem zelfs 'Nieky' genoemd! IK wist dat hij MIJ zou verraden – opnieuw en opnieuw in de Profetieën zou IK hem waarschuwen! In plaats daarvan werd hij alleen maar harder. Hij kwam tot het punt dat hij niet zou luisteren. Hij overschreed de lijn naar godslastering.

 

En net zoals hij MIJ in de Hemel slechts voor zo lang verdedigde tegen de oorlog met lucifer [zie Profetie 71], zo ook moest het opnieuw afgespeeld, gereageerd [en nagespeeld] worden hier op deze aarde. Want allen werken hun eigen verlossing uit met vreze en beven (Fil. 2:12). Jouw ziel weet al de beslissing die je gemaakt had.

 

En er zal een nieuwe Zalving gaan komen en er is een nieuwe Zalving gestart op MIJN Profeet, Apostel die spreekt. Er zal een nieuwe gezondheid zijn. Het is al het begin. Allemaal omdat ze nu de gebedsbedekking heeft van een Heilige man die zoals geen andere [gebedsbedekking] is.

 

En Elisheva begreep het niet vanaf de eerste keer dat ze deze man zag. Want IK benaderde haar op een andere manier en IK gebruikte humor die dag. Ze zag een liefde op hem – iedere keer dat hij haar naam sprak, ongezien, en toch zag ze deze liefde. En ze zei tegen MIJ: "Wie is deze man? Kan hij mogelijkerwijs 'Calev' zijn [Caleb in het Hebreeuws]?" Dus gaf IK haar teken na teken. IK sprak Profetie na Profetie voort, die niemand van jullie gehoord hebben. Na verloop van tijd zullen jullie dat.

 

IK BEN de KOPPELAAR. IK weet welke zielen toebehoren. En voor jullie die de zielsverwant hebben en jullie vrezen: "En ik dan? Ik heb een zielsverwant. Zult U mij ook uit hun ziel scheuren?''

 

Nee, nee, nee MIJN kinderen! De enige manier waarop dit kan gebeuren is als je je tegen IK ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH keert, omdat IK de verworpene niet zal gaan samenvoegen met een Heilige ziel. IK zal het eruit scheuren wanneer ze die lijn overschrijden.

 

Maar je hoeft niet te vrezen. Dat gaat hier niet gebeuren. In plaats daarvan wanneer je dit bericht hoort – zul je meer van je Pastoor gaan houden, zul je meer van deze Profeet gaan houden, zul je meer van jouw mamma gaan houden.

 

En jullie zullen MIJN Ezra gaan omarmen. En jullie zullen MIJ gaan prijzen. Degene die eens 'Niko' genoemd werd, nu 'Paul' genaamd, werd vervangen. En jullie zullen MIJ gaan prijzen! Terwijl deze Zalving op deze man [Ezra] ook tot jullie bijgebracht wordt! Dit is wat IK jullie beloof!

 

Nu bind IK jullie samen met Ezra. Dit is jullie geestelijke vader. Dit is de leider die jullie kunnen vertrouwen. Hij vroeg hier niet om. Maar IK vertelde hem dat er verrassingen zouden zijn. En IK voeg de Bediening samen [d.w.z. één Bediening, Ezra & Elisheva zijn al één geest].

 

Jullie zullen wonderen gaan zien gebeuren. Want deze man is gezalfd voor wonderen. Hoewel IK de naam van 'Nikomia' uitwis – dat was slechts een geestelijke naam – maar dit is [de] man, die IK "Caleb" noem. Hij is YAH'S Helper. En hij is gezalfd wanneer hij bidt, en wanneer hij die Roede opheft om de vijanden te verjagen. Terwijl hij en Elisheva alreeds bewezen hebben dat wanneer ze hun handen op die Roede leggen, zij de aandacht van de Hemel hebben. En wonderen zullen voortkomen zoals vandaag, zij steken de Rode Zee over – [het] is als vandaag, zij vertelt Paul: "Jij jaagt mij geen angst meer aan!"

 

Hij stal de tienden en offergaven. Hij chanteerde haar. En IK zou niet langer blijven zwijgen. Ze kan dit niet langer alleen dragen – nu de "YAHUSHUA'S demon stompers", IK wek jullie op! En jullie zullen beschermen op een manier dat jullie nog niet eerder gedaan hebben.

 

Hoe konden jullie dat toen jullie het niet wisten? Nu weten jullie het. Het is iedereen verboden – zou hij [Paul, vroeger 'Niko'] naar jullie schrijven, jullie moeten het niet lezen. Want demonen zijn eraan gehecht.[5]

 

IK geef jullie deze orders. Wee aan een ieder die dit vertrouwen niet gehoorzaamt en IK weet al wat IK in ieder van jullie geplaatst heb. Hoeveel jaren heb je gebeden voor Elisheva – je ziet IK verander zelfs haar naam.

 

Want zij heeft een nieuw begin. Op hetzelfde moment dat IK de verworpene wegveeg, geef IK haar een nieuwe naam met een sterkere Zalving die iedere dag zal groeien.

 

Hoeveel keren hebben jullie gebeden, hoeveel Jericho marsen – zelfs vastende voor haar. Nu weet je het. Nu weet je het. En nu kan IK genezen. Want IK moest afkomen van de bron van haar pijn.

 

Hij bedreigde haar. En hij zei: "Denk je niet dat de YDS het niet zullen weten? Denk je niet dat de vijanden het niet zullen weten? "

 

En zij riep uit en ze zei: "Schaad niet het geloof van de baby’s!" Ze bond de duivel en vertelde de duivel, dat [hij] niet toegestaan was om te spreken. En zij bond de demonen. Tot haar verbazing, vervloekte hij GOD gewoon met vuile scheldwoorden. Hij vervloekte MIJN NAAM opnieuw en opnieuw! Dus plaatste IK een Oorlogskreet in haar mond! Een Oorlogskreet in tegenstelling tot alles dat iemand ooit gehoord heeft!

 

Zij was voor de Troon van de Hemel en IK ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA & IMMAYAH sprak Woorden van Toorn voort. En hij zal vernietigd worden voor ieder woord dat hij zegt!

 

Elisheva zegt: "Maar hoe zit het met de mensen die zegeningen over hem blijven bidden? Want U had gezegd om 'Niko' te zegenen. Wat doe ik hiermee?" Toen stelde IK haar zelfs toen gerust – hoewel hij zich nog niet van MIJ had afgekeerd – wist IK dat de tijd zou komen dat de zegeningen in een vloek zouden veranderen. Hoewel over deze hele wereld [terwijl mensen nog steeds zegeningen over hem bidden], totdat zijn naam volledig is uitgewist – is elke zegening die naar hem voort is geplaatst nu een vloek! Deuteronomium 28 liegt niet. En nu is hij onder de vervloekingen van Deuteronomium 28! En het is slechts een kwestie van tijd. IK zal zijn leven gaan nemen. En hij weet dat alles wat hij had, gegeven is aan een andere man. [Jer. 8:10 Daarom zal IK hun vrouwen geven aan anderen, hun velden aan degenen, die ze zullen beërven.]

 

Dit is waarom IK Elisheva vertelde om Ezra's gezicht op de voorpagina te plaatsen! Er is een nieuwe Zalving! Er is een nieuwe reiniging! Ze is niet langer gebonden aan de verworpene! Juich vandaag voor overwinning! IK BEN u op een nieuwe manier aan het zegenen met een nieuw begin, en jullie het verlangen van je hart aan het geven om die geestelijke vader te hebben. Hij zal met jullie mee lachen. Hij is niet onaanraakbaar!

 

Hoor je MIJ Ezra? Je bent niet onaanraakbaar. IK gaf jou die vreugde en dat gevoel voor humor waar in de tijden van het verleden, je bang was wat anderen zouden zeggen. Want zoals Elisheva een voorbeeld voor jou is geweest, zullen degenen die van haar houden haar altijd respecteren. En IK geef dezelfde zegen aan jou.

 

Onthoud Ezra, ze zijn gewoon maar kindjes. Ga rustig met de nieuwe leringen die je hebt. En als jij en Elisheva leerstellige verschillen hebben, herinner dat IK ABBA YAHUVEH, altijd het laatste Woord zal hebben. En je kent MIJN Stem en dat is waarom MIJN Ezra een man naar MIJN Eigen Hart is! Het zijn Profetieën – zo vele privé Profetieën, leid en richt de voetstappen die jullie samen nemen in eenheid.

 

En Ezra jij bidt alleen voor haar om vooruit te gaan, om haar te duwen om het beste te zijn – in alle opzichten – jij moedigt alleen aan waar ze ontmoedigd werd. Je bidt leven waar de andere dood bad. Je bidt overwinning waar de andere nederlaag bad. Je zal haar nooit toestaan om op te geven. Je zult zelfs de woorden die ze zegt bewaken [haar eraan herinnerende]: "Geen negativiteit Elisheva!" Je zult geduldig zijn met deze vrouw die alleen mishandeling gekend heeft. Je zult geduldig zijn met de liefde die ik je gegeven heb.

 

Je zult geduldig zijn met "YAHUSHUA'S demon stompers". Je zult herinneren dat zij de liefde van een geestelijke vader nodig hebben.

 

Dit is de zegen die IK jou geef deze dag! Terwijl je de Rode Zee oversteekt! Dit is het Pascha dat IK jou geef deze dag! Terwijl je de Rode Zee oversteekt! Maar ze steekt het niet alleen over! IK doe "YAHUSHUA'S demon stompers” opstaan. En IK doe degene opstaan – die die Roede vasthoudt – die een Zalving heeft als Mozes.

 

En zoals Elia en een Moses – Eliyahu [& Moshe] – wandel hand in hand, leidt de weg, je zult deze Bediening een wedergeboorte zien gaan hebben deze dag. Elisheva & E[zra] leden de geboortepijnen. Hun lichaam – voelde letterlijk de pijn. En Ezra worstelde met de duivel en demonen, terwijl de duivel hem probeerde weg te jagen!

 

Oh maar dit is een dag van overwinning! Dit is de dag dat je MIJ glorie geeft! Zie, IK doe iets nieuws! Zie, IK doe iets nieuws!

 

De tijd is zo kort! De tijd is zo kort! De tijd is zo kort! Er zal geen uitstel meer zijn. Want deze beide handen zijn op die Roede! Er is geen afstand in de GEEST – IK gaf ze tekenen en wonderen – terwijl ze het lichamelijk voelden! MIJN Ezra neemt dit serieus! Hij neemt gebed serieus! Elisheva neemt gebed serieus!

 

"YAHUSHUA'S demon stompers," jullie moeten gebed serieus nemen! Geen zonde moet er worden toegestaan. IK spreek tot de "YAHUSHUA'S demon stompers". IK waarschuw jullie nu. Geen zonde. Geen zonde. Geen zonde terwijl je in dit nieuwe begin wandelt. IK zeg niet dat je perfect gaat zijn! Maar je weet wat IK bedoel: geen opzettelijke, opstandige [rebelse] zonde. Geen kieren in het pantser der gerechtigheid! Geen kieren [scheur/spleet] in het wapenrusting van de Borstplaat der Gerechtigheid!

 

Als je dit aan het doen bent, kom naar het leiderschap. Want zij zijn genadig. Sta deze zonde niet toe om te groeien! Neem een les uit de verworpene. Dwing MIJ niet om je van de wijnstok af te snijden! Je moet doorgaan met groeien! Je wilt de Bruid van YAHUSHUA zijn? Je moet doorgaan met groeien! Neem je verlossing niet vanzelfsprekend. Niet één in "YAHUSHUA'S demon stompers" die niet voor MIJ aan het werken zou moeten zijn. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig.

 

Denk niet dat je gewoon daar zult gaan zitten en een “YAHUSHUA’S demon stomper” genoemd wordt en niets doet. IK verwacht meer van jou en niet minder bij dit nieuwe begin, bij deze nieuwe geboorte.

 

Dus Elisheva je wist niet de woorden om te zeggen. En je bad en je bad. En de Woorden kwamen voort. Dat is omdat IK, ABBA YAHUVEH, de Woorden voort heb gesproken! Het is niet nodig om in te gaan op hoe slecht het huwelijk was. Want in Mijn Ogen was je nooit getrouwd  – in MIJN Ogen ben je niet getrouwd.

 

Jij bent getrouwd met YAHUSHUA HA MASHIACH! Wanneer de duivel jou probeert te beschuldigen en zegt je hebt geen recht om van die Ezra te houden ! Ezra je hebt geen recht om van deze vrouw houden, IK vertel je er is geen 'huwelijk', maar een waardeloos stuk papier!

 

Wat toen was, is er niet meer!

 

Herinner het Heilige Echtscheidingsvonnis [Profetie 111], IK gaf die Profetie aan jou voor deze vastgestelde tijd, dit vastgesteld doel! Laat niemand jou beschuldigen. IK vertelde je dat het [zo] moest zijn. IK kan jullie beiden niet gebruiken totdat het fundament gebouwd was op de hoeksteen van vertrouwen en liefde. Dus IK vertel dit geheim aan "YAHUSHUA'S demon stompers", geprofeteerd in 2005, door de Heilige engel[en] – die Elisheva aanschouwde. En IK vertrouw jullie. En IK vertrouw jullie. En IK weet wat IK in ieder van jullie geplaatst heb. IK vertrouw jullie. En deze dag, is jullie liefde alleen maar gegroeid. Want niemand! Niemand, niemand kon jullie geloof weg nemen! Geen man of – geen vrouw! Het werd allemaal gedaan aan het Kruis!

 

Geen man, geen vrouw gaf jullie het geloof en geen man of vrouw kan het weg nemen! In plaats daarvan kennen jullie alleen de woorden die IK nu gezegd heb. Doe meer voor mij en niet minder! Hef de naam van YAHUSHUA op! Laat de banier gezien worden! Verheerlijk YAHUSHUA! Trek de zielen naar MIJ toe! Trek de zielen naar HEM! Sta IMMAYAH'S Zalving toe om te stromen – en mensen zullen niet begrijpen – de nieuwe Zalving. Maar het is door een nieuwe mantel van een Heilige man die ik samengevoegd heb met deze Heilige vrouw, die je kunt vertrouwen!

 

Goed gedaan! Goed gedaan! Goed gedaan! Goed gedaan! Goed gedaan! Goed gedaan! De woorden zijn volbracht. IK vertelde jou gisteren dat IK een woord zou hebben. En IK heb het voortgesproken. En IK kan niet liegen. IK BEN YAHUVEH! IK BEN DE SCHEPPER! En wat IK heb gesproken deze dag is uitgekomen!

 

En het leiderschap hier op dit moment, jullie zijn de eersten om te horen dat er een grotere Zalving op jullie is! En een grotere verantwoordelijkheid om te leiden en te begeleiden! En om aan de zijde van de leiders te staan! En zoals jullie Elisheva respecteren, gebied IK jullie om Ezra te respecteren!

 

Je ziet de Bruid van YAHUSHUA is anders dan enige andere bruid. Er is geen vergelijking. Want je ziet jullie willen meer en niet minder. De vervalste bruid proberen te zeggen: "Ik ben de Bruid." Maar het is de geest, het is de vrucht – die je zult testen. Je zult weten of het werkelijk Izebel [Jezebel] is, die de valse bruid is – er is geen Bruid, er is geen andere Bruid dan Openbaring 14 & 7 – [herinner dat] wanneer ze proberen te komen met een andere leer. Dit is de Bruid van YAHUSHUA en geen kan vergelijken, wat IK vanbinnen elk van de Bruid van YAHUSHUA geplaatst heb!

 

En IK ABBA YAHUVEH is DEGENE DIE MIJN ZOON laat weten: "Dit is JOUW Bruid. Ga JOUW Bruid halen." Maar jullie allen moeten weten, je bent een werk in uitvoering. IK ABBA YAHUVEH zeg kijk uit wereld! Want een nieuw begin is er gebeurd deze dag in deze Amightywind Bediening! Kijk uit wereld! Als IK beiden hun handen op de Roede plaats! Want Elisheva was de eerste om het te ontvangen, maar ze moest wachten op de andere helft! Ik zal geheimen delen met jullie "YAHUSHUA'S demon stompers". Want jullie hebben de tekenen, wonderen en mirakels nodig om geloof [vertrouwen] te hebben om te geloven, maar het zal in MIJN timing zijn. En het zal jullie geloof helpen om te groeien. Want IK weet wat IK in ieder van jullie geplaatst heb.

 

Nu Elisheva ga heen in vrede. Vrees deze vijand niet langer. Want hij kan niets doen dat IK hem niet toesta om te doen en zelfs in het doen daarvan, moet het terug komen op een manier bevrijdend [gecompenseerd] voor jou om gezegend te worden, voor allen om gezegend te worden, die wandelen in MIJN Voetstappen!

 

Einde van het Woord/Opname

Zo Is Het Gesproken, Zo Is Het Geschreven,
onder de Zalving van de RUACH HA KODESH aan
Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu

 De meesten beledigende, en een zegen tot anderen, een Kind, Krijger,
Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH

 [1] Een geestelijke zoon in YAHUSHUA; Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” (3 Joh. 1:4)

[2] Mamma Rm is een liefdevolle term voor Profeet Elisheva. Rm is kort voorRingmaagden zij is als een geestelijke moeder voor degenen die deel zijn van de AmightyWind Bediening. YAH wekte Profeet Debora op als Rechter/Leider, een [geestelijke] moeder in Israël” (Rechters/Richteren 4:4; 5:7) en de Apostel Paulus (Saul van Tarsus) was een geestelijke vader voor Timotheüs; Aan Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: Genade, Barmhartigheid en Vrede zij u van GOD, onze VADER, en van YAHUSHUA HA MASHIACH, onze HEERE” (1 Tim. 1:2).

[3] “YAHUSHUA’S demon stompers” is de naam die de Hemel gaf aan de AmightyWind gebedsbemiddelaars die Heilig levenen zij zijn over heel de wereld. Van velen weten wij niet eens hun namen, maar de Hemel kent ze allemaal.

[4] Terwijl Kathrynyah dit deel overschreef, hoorde ze: “Vergader de troepen op de muur!”

[5] Deel het niet en stuur het niet naar iemand door. Verwijder en maak de prullenbak leeg zonder het te lezen. Pleit het Bloed van YAHUSHUA. Werp vervloekingen weg. Berisp satan. Neem geestelijke oorlogsvoering serieus want als hij schrijft, is de duivel aan het roepen, en gaat die ziel achterna.

* * * * * * *