Profetie 12

Dochters van Bestemming, Kom Tevoorschijn!

Gegeven aan Apostel Sherrie Elijah


* * * * * * *

Geliefde Dochters der Lotsbestemming, wandel niet in jullie eigen vrede, maar YAHUSHUA's vrede die alle verstand te boven gaat. Wandel niet in jullie eigen kracht maar in de kracht van de GOD die jullie dienen. Blijf niet in de boot MIJN Dochter maar stap eruit op het water, met MIJ. Wat jij onmogelijk acht, IK zal een weg maken. Wat jou blokkeert en hindert, zal IK verwijderen. Hoewel de golven eruit zullen zien alsof ze jou misschien zullen verdrinken en de wind zal brullen, houd jouw ogen gericht op jouw Verlosser en je zult niet verdrinken. Jij bent gewijd om een water wandelaar te zijn, geen boot zitter.

Ren richting Goliath zoals een David. David rende niet weg van Goliath, hoewel hij de spot dreef, dreigde, hoewel hij boven alle mannen uittorende, David rende richting Goliath. David toonde geen vrees want hij plaatste zijn vertrouwen niet in een mens of een koning, maar in de grote "IK BEN" en IK faalde hem niet, nog zal IK jou falen. Vrees is het tegenovergestelde van Geloof. Hoor MIJ. Vrees is kwelling die IK niet zend. David, toen hij bespot en bedreigd werd antwoordde niet wat hij zou doen, maar in plaats daarvan wat zijn GOD zou doen.

David verwachtte niet de vijand te slachten met vijf gladde stenen, want het waren niet eens scherpe stenen. Maar David wist dat zijn wapens Goliath niet zouden gaan doden, alleen de woede van YAHUVEH zou Goliath doden. IK plaatste MIJN woede in die stenen. IK slachtte Goliath door een jong schaapsherdertje die bespot werd door mensen toen hij kwam tegen de vijand, zij zeiden hij zal zeker sterven, hij zal falen. Hoe kan een jongeling een reus slachten? Deze woorden zeggen zij tot MIJN Dochters nu.

De vijand spreekt voort op vele manieren en zeggen dat jullie zullen falen. "Je zult sterven indien je tegen deze vijand gaat. Je bent zwak en niet bedoelt om te bedienen in YAHUVEH's Naam." Maar MIJN Dochters der Lotsbestemming IK heb jullie gekozen. IK heb jullie gewijd. IK heb jullie aangesterkt. Mannen hebben gelijk; indien jullie dit doen in jullie kracht en macht zullen jullie falen. Jullie zouden kunnen sterven, maar jullie staan niet in jullie macht, kracht en sterkte. Jullie staan in MIJN zalving op MIJN Woord, in MIJN Naam, MIJN Heilige wapenuitrusting dragende, gewassen in MIJN vergoten Bloed van Golgotha. MIJN Dochters, IK noem jullie MIJN Dochters der Lotsbestemming deze dag. Want ben IK niet het begin en het einde? De Grote "IK BEN" is de GOD der Profetie.

De Alfa & Omega is de GOD der Profetie want IK heb het begin geprofeteerd en IK heb het einde geprofeteerd. Wie behalve "IK BEN" kan dit doen? IK zal MIJN geheimen openbaren aan zowel MIJN Dochters als MIJN Zonen. MIJN Dochters IK heb jullie gekozen om hetzelfde te doen als David. De vijand zal bespotten en beschimpen, hij zal anderen gebruiken om te bedreigen en schade toe te brengen. Jullie zullen gelasterd worden omwille van MIJ. Wanneer deze vijanden tegen jullie komen, vrees niet wat te zeggen of te doen, het zullen niet jullie woorden zijn maar MIJN woorden die jullie spreken.

MIJN geliefde Kleintjes, denk niet op voorhand wat jullie zullen gaan doen. Heb geen enkele vrees wanneer jullie de blik op hun gezichten zien. Zij denken dat jullie beheert zouden moeten door de mens, en in plaats daarvan worden jullie niet beheerd door een koning van deze aarde, jullie worden geregeerd door de Koning der Koningen. David wierp zijn wapenuitrusting van deze wereld af en stond in plaats daarvan met MIJN Wapenuitrusting, de Wapenuitrusting van GOD Almachtig. Zo zullen jullie dat ook doen. Huil niet wanneer de vijand valt. IK ben met jou en niemand kan iets doen dat IK niet toesta. IK hou van jou MIJN geliefde Dochter.

Wees gewaarschuwd al diegenen die opstaan tegen MIJN Dochters der Profetie. Want net zo zeker als dat Goliath viel, zo zullen al diegenen (vallen) die MIJN Dochters der Profetie treur veroorzaken. PAS OP! Want IK ben aan het toekijken, IK ben aan het luisteren. IK zal diegenen oordelen die MIJN Dochters oordelen voor het voort spreken van MIJN woorden. Als mannen vrouwen beschermen, en IK plaatste die Geest in hen om dat te doen, hoeveel meer zal IK MIJN Dochters der Profetie beschermen? Want het is geprofeteerd dat in deze eind tijden IK MIJN Geest zou uitstorten op MIJN Dienstmaagden en zij zouden profeteren.

Wie dan ook die MIJN gezalfden aanraakt en deze Profeten kwaad doet, IK zal zeker vlug oordelen, zij kunnen maar beter berouw tonen voordat MIJN woede zich tegen hen ontsteekt. IK ben nu niet aan het spreken over de valse profeten want zij komen in de vorm van een man of een vrouw. Indien zij vals zijn dan moet dit ontmaskerd worden zodat anderen niet besmet zullen worden. Maar durf niet aan te tasten of te ontmoedigen of jullie mens gemaakte ideeŽn van wat IK zou doen, en wie IK zou gebruiken te plaatsen op MIJN Dochters der Profetie. Zeg niet "YAHUVEH zou deze vrouwen niet gebruiken want zij hebben niet de verschijning die zij zouden moeten hebben. Zij hebben niet onze toestemming om te spreken."

Wie zijn jullie oh mannen van deze wereld om MIJN Dochters der Profetie het zwijgen op te leggen? Ik kies degenen die het meest waarschijnlijk niet worden gekozen. IK gebruik diegenen die tegen MIJ zouden zeggen, "Oh nee YAHUVEH, wilt U echt dat ik dat zeg, of dat doe?" Toch, MIJN Dochters horen MIJN stem duidelijker dan MIJN Zonen. IK treur voor de pijn die MIJN Dochters der Profetie zullen lijden omwille van MIJN Naam. Herinner je dat IK leed voor jou. Zijnde MIJN Dochter der Profetie, je zult zoveel zielen tot MIJ brengen, en hebt dat alreeds gedaan.

Niet allen van MIJN Dochters der Profetie zullen een zogenaamde licentie hebben. Jullie hebben meer voor MIJ gedaan dan velen die zichzelf pastors noemen, en helemaal geen pastors zijn. Dus treur niet wanneer mannen jullie niet zullen wijden. IK heb jullie gewijd. Dit is het enige dat ertoe doet. IK zal alles dat jullie doen en zeggen bewaken, beschermen en zegenen. Ben niet ongelijk gespannen in wat dan ook dat jou doen. Herinner dat indien zij niet voor MIJ zijn, zij tegen MIJ zijn. Jullie ogen zullen dat zien wat jullie liever niet zouden zien, dat horen wat jullie liever niet horen, maar het zullen niet jullie ogen of jullie oren van het vlees zijn dat de pijn zal voelen, het zal jullie geestelijke ogen en oren zijn.

Jullie zullen zegenen kennen die jullie wildste dromen te boven gaan, en jullie zullen smart kennen. IK zal jullie gebruiken MIJN Dochters der Lotsbestemming om de jongelingen te verzorgen, hen aan te moedigen en hen te leren. Terwijl jullie alreeds dit instinct hebben waarmee IK jullie heb gezegend. IK zal jullie gebruiken om te berispen, want opnieuw heb IK die Geest in jullie geplaatst. Zoals een moeder berispt zo zullen jullie dit heidens volk berispen.

Voor al diegenen die op een dwaalspoor geleid zijn, en diegenen die MIJN schapen op een dwaalspoor leiden, jullie zullen vrijmoedigheid hebben zoals een leeuwin haar welpjes verdedigt. IK zal jullie gebruiken om de gewonden te verbinden, want welke moeder heeft niet deze compassievolle Geest die IK haar alreeds gaf? Jullie zullen de gaven van een moeder, leraar, krijger en alle gaven gebruiken die de RUACH ha KODESH jullie zo gul heeft gegeven. IK heb het beste bewaard voor het laatste. Omdat mannen zeiden je kunt niet een vrouw gebruiken. Het zullen de vrouwen zijn die de meest krachtige bedieningen hebben in deze eind tijden en de laatste zullen de eerste zijn. IK zal met jou zijn. IK hou van jou MIJN Dochter, wanneer je dit leest zul je weten dat het voor jou is. Indien je niet weet of het voor jou is, dan heb je gelijk, stop met lezen, het is niet voor jou. Voor alle anderen die deze boodschap ontvangen, IK sla MIJN armen om jullie heen, fluister in jullie oren en vertel jullie, luister, deze boodschap is voor jou. IK heb MIJN Dochters der Profetie de Geest van David gegeven. Nu ga voort en neem terug wat de duivel heeft gestolen in MIJN Naam. Alzo zegt YAHUVEH, HEER der heerscharen.

* * * * * * *

Gegeven aan Pastor Sherrie Elijah, Bruid van YAHUSHUA

www.amightywind.com
www.almightywind.com