Profetie 131
Donald Trump,
Knetterend als Popcorn!

Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de HEILIGE GEEST
(RUACH HA KODESH) door Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu heen
Ontvangen op 29 Juni – Vrijgegeven op 9 Juli, 2016

* * * * * * *

Hierbeneden is de Profetie zoals het voort kwam


met Profeten Ezra & Elisheva’s “Heilige tongen”, zoals GODS GEEST

hen geeft uit te spreken (Handelingen. 2:3-4) in hemelse of Aardse

talen (1 Kor. 13:1). Ezra begint gebed met bemiddelende tongen

(Rom. 8:26-27; 1 Kor. 14:15). Elisheva spreekt voort in tongen

die Profetie brengen (1 Kor. 14:6).Het bevat de HEBREEUWSE NAMEN van GOD:


YAH/YAHU יה is GODS HEILIGE, GEWIJDE NAAM
zoals in “Alleluia” of “Hallelu YAH”
יה-הללו,
hetwelk letterlijk “Prijs YAH” betekent:
YAHUVEH/YAHWEH ה-ו-ה-י GOD DE VADER;
YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע GODS ENIGE GEBOREN ZOON –
HA MASHIACH
המשיח betekent “DE MESSIAS”;
ELOHIM
אלוהים betekent “GOD”.

De Openbaring van SH’KHINYAH GLORIEתפארה שכניה
– als de PERSOONLIJKE NAAM van RUACH HA KODESH הקדש רוח,
in het Nederlands “De HEILIGE GEEST” genoemd – is ook op deze site.
(
HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} is Hebreeuws voor
GODS BLIJVENDE, GODDELIJKE TEGENWOORDIGHEID.)
Daarnaast, betekent
ABBA YAH יה אבא VADER YAH”
en
IMMA YAH יה אמא betekent “MOEDER YAH”.

De geciteerde Geschriften zijn van de Statenvertaling of de
Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën


IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16

Daarna, in Juli 2016:

Wee aan een ieder die het probeert om deze twee gezalfden kwaad te doen. Je zult spijt hebben van de dag dat je ooit geboren werd. Raak MIJN gezalfden niet aan en doe deze twee Profeten geen kwaad (zie Ps. 105:15; 1 Kr. 16:22). Het zou beter voor je zijn als IK, ABBA YAHUVEH, je tong eruit zou rukken!

(Profetie 128)

En van Profeet Ezra:

Ik waarschuw jullie – al diegenen die tegen deze Bediening EN DEZE PROFETIEËN komen, en [tegen] Elisheva en ik, en al de Bedienaren van de AmightyWind Bediening – ik waarschuw jullie nu: ‘Tast YAH’S Gezalfden niet aan en doe ZIJN Profeten geen kwaad’ (Ps. 105:15; 1 Kr. 16:22) opdat niet de Woede van de Roede van YAH op jullie neer zal komen. Maar voor diegenen die gezegend zijn en een zegen voor deze Bediening zijn, en getrouw, en die de Profetieën ontvangen, veel zegening zal op jullie komen – allemaal om te beschermen wat aan YAH toebehoort in de NAAM VAN YAHUSHUA.

* * * * * * *

Deze Profetie werd opgenomen via audio. Hier is de transcriptie.


[ Ezra bidt in Heilige tongen... ]

Elisheva: ABBA YAHUVEH, in de NAAM VAN YAHUSHUA [bidden wij].

Ezra: HEMELSE VADER ik vraag U om ons onzichtbaar te laten zijn – om ons te bedekken ABBA YAHUVEH – in het lichamelijke rijk en in het geestelijke rijk, om bedekt te zijn met het VERGOTEN BLOED VAN YAHUSHUA hetwelk het wapen is boven alle wapens (2 Kor. 10:3-5; Openb. 12:11). Wij vragen U ABBA YAHUVEH om het voor ons te doen in de NAAM VAN UW HEILIGE ZOON YAHUSHUA.

En satan ik spreek tegen jou op dit moment en al jouw vorstendommen en de demonen die aan jou gehecht zijn, ik bind jou weg van dit conferentiegesprek. Ik bind jou weg van deze internetverbinding. Wat dan ook dat ik bind op aarde is gebonden in de Hemel (Mat. 18:18) dus jij bent gebonden op deze aarde, in deze plaats in YAHUSHUA’S NAAM.

Ik vraag U ABBA YAHUVEH om hem te sturen naar waar hij behoort, naar de hele plek die U bereid heeft voor [hen] allen, hem en zijn demonen (2 Pet. 2:4), tot aan de dag des Oordeels in YAHUSHUA’S NAAM (Mat. 8:29).

Elisheva & Ezra: Amen.

[ Ezra bidt in Heilige tongen; Elisheva sluit zich aan ]

Elisheva: [Fluistert] Wat is het dat U wilt zeggen ABBA YAHUVEH? Wat is het dat U wilt zeggen YAHUSHUA?

[ Heilige tongen... ]

Elisheva: Wat is het dat U wilt zeggen ABBA YAHUVEH? Wat is het dat U wilt zeggen YAHUSHUA? Hallelu YAH! [ Heilige tongen... ]

ABBA YAHUVEH in de NAAM VAN YAHUSHUA, ik dank U en ik prijs U op dit moment. [Fluistert] Geef mij alstublieft een Woord over Donald Trump in de NAAM VAN YAHUSHUA. [ Heilige tongen ... ]

Wij wachten op U, MAMMA [RUACH HA KODESH]. Wij wachten op U. Wat is het dat U wilt zeggen? Wat is het dat U wilt zeggen? [ Tongen worden intenser... ]


Profetie 131 Begint:


29 Juni 2016

IK, YAHUVEH zeg IK HEB Donald Trump verwekt voor deze tijd en dit uur!

Elisheva: Oh mijn!

Profetie Gaat Door:

De satanische elite die het Witte Huis vullen hebben zoveel bloed aan hun handen (Ps. 94:20-23) – het bloed van een moordenaar, het bloed van de ongeborene – maar IK heb Donald Trump verwekt, die waarde hecht aan de heiligheid van het leven. En het is zijn verlangen, en IK heb hem dit verlangen gegeven: Om dat bloed van de handen af te wassen! Om de abortuswetten te veranderen! Om de rechten terug te geven aan de staten!

Psalm 94: 20 Hebt GIJ iets gemeen met de zetel van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht? 21 Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig bloed verklaren zij schuldig. 22 Maar de HERE YAHUVEH was mij tot een BURCHT, en mijn GOD de ROTS MIJNER TOEVLUCHT; 23 HIJ toch vergold hun het onrecht, in hun boosheid verdelgde HIJ hen, HIJ, de HERE, onze GOD, verdelgde hen.

Elisheva, IK heb jouw hart veranderd!

Je zag hem alleen maar waar vloekwoorden zijn mond vulden. Je zag hem waar hij een man is die de materialistische dingen van deze wereld aanbidt. Maar daarna zoals IK jou in een droom liet zien, [naar] de Profetieën zou hij komen en zou hij lezen – en IK BEN hem zelfs nu aan het trekken terwijl je spreekt!

OM ZIJN KNIE TOT MIJ TE BUIGEN!

IK, YAHUSHUA –

Want hoewel anderen [negatief] naar hem kijken en voordat je de gebedsbemiddelaars vertelde om voor hem te bidden, ook jij – zag alleen maar de smerigheid die uit zijn mond komt – maar IK BEN hem aan het verwekken en IK BEN een man aan het gebruiken die nog geen gerechtigheid kent. En toch heb IK het verlangen voor gerechtigheid in hem geplaatst (Mat. 5:6)!

Mattheus 5:6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Hij wil doen wat juist is. Hij wil de slachting van de ongeborenen stoppen! Hij wil het recht op vrijheid van meningsuiting – weer terug! Hij wil niet de transseksuele agenda! Het is een gruwel!

Hij heeft veel vervolging genomen – terwijl hij een fijne lijn probeert te wandelen zodat hij deze verkiezing kan winnen – dus houdt hij zoveel van zijn gedachten tot zichzelf. Maar wanneer IK hem vertel, en het komt eraan, om niet langer erom te geven wat mensen denken en “Stop met die fijne lijn te proberen te bewandelen. Blijf je gedachten spreken!” – zul je een veranderde man gaan aanschouwen!

Want deze man heeft geen bloed aan zijn handen van een moordenaar! In feite, hij wil diegenen in het Witte Huis achter tralies plaatsen!

Elisheva: Ik zie een visioen van popcorn. Hij zal gaan zijn – hij is als dat. Je plaatst de korrels in een pan en YAHUSHUA zegt HIJ zal ze gaan schudden. HIJ is die pan aan het schudden. En waar er slechts een paar korrels van waarheid toegestaan werden, zal het die hele pan tot overvloeien vullen – met popcorn, omdat dat is zoals het is – en hij maakt een hoop ‘geluid’! ABBA YAH zegt...

Profetie Gaat Door:1

Hij is gezalfd geworden om geluid [lawaai] te maken! Je kunt hem niet het zwijgen opleggen – ze hebben het geprobeerd.

Ze hebben het geprobeerd om hem te intimideren! Ze proberen hem schaamte te brengen! Ze hebben hem bespot! Ze bevuilden zijn reputatie! Ze proberen hem eruit te laten zien alsof hij lager in de peilingen is. In realiteit, is hij hoger.

Elisheva: In feite het is ABBA YAHUVEH die hem gezegend heeft! Want wederom, YAHUSHUA zegt...

Profetie Gaat Door:

Kijk niet naar hem met de ogen van het verleden. Besef gedurende deze tijd, ik ben zijn hart aan het veranderen – zelfs de nieuwe geboorte van zijn kleinkind.

Elisheva: Ik zie dat zijn verlangen is om te herschrijven – YAHUSHUA is mij aan het vertellen...

Profetie Gaat Door:

Zijn verlangen is om zoveel wetten te herschrijven en de macht terug te geven – aan de staten – die nooit weggenomen zouden moeten zijn. Dus Elisheva ik geef jou dit mandaat deze dag. Jij & Ezra! Oh, het maakt niet uit wie het zal gaan beledigen, je zult het ze gaan vertellen.

Er is niemand anders!

Net zoals IK uit de mond van een ezel sprak (Num. 22:22-35; 2 Pet. 2:16)2 en MIJN wil werd gedaan3 – hoewel het lijkt alsof hij op zulk een ‘hoog paard’4 zit – IK, YAHUVEH, weet hoe IK hem moet vernederen!

Dus, heb de mensen die de AmightyWind Bediening beschouwen als een zegen beginnen met te bidden voor hem. Want net zoals jij Ezra, getrokken werd door de gebeden (door diegenen rondom deze wereld) toen IK het mandaat aan Elisheva gaf om te bidden dat Caleb zal komen – (zij vroeg: “Wat is zijn naam?” en IK zei: “Je kunt hem gewoon Caleb noemen,” maar nu weet zij dat jou naam Ezra is) en zij begrijpt nu – hetzelfde mandaat, geef IK aan deze Bediening deze dag: Bid voor Donald Trump! Om alles te doen wat hij kan! Om het bloed uit het Witte Huis te wassen!5

Elisheva: Er is zoveel bloed! HIJ is mij een visioen aan het geven.

Profetie Gaat Door:

Zij dienen de god van molech (Lev. 18:21; Deut. 12:21).6 Zij offeren de ongeborenen op. En wat er gedaan is geworden in Amerika is een kettingreactie geweest die rondom deze wereld is.

Leviticus 18:21 U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. DE NAAM VAN UW GOD mag u niet ontheiligen. IK BEN DE HEERE YAHUVEH.

Deuteronomium 12:31 U mag ten aanzien van de HEERE, YAHUVEH UW GOD, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE YAHUVEH een gruwel is, wat HIJ haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand.

Elisheva: Ik heb gewoon deze vreemde visioenen, Ezra. Wederom zie ik hem met een [brand]slang.7 Dit is het verlangen dat YAH in zijn hart geplaatst heeft, om dat Witte Huis te reinigen! En ik zie hem met een [brand]slang! En ik weet niet – zoveel bloed! Hij heeft een [brand]slang en hij is de vloeren van het Witte Huis aan het wassen en er komt gewoon bloed de deuren uit! GOD is hem aan het verwekken!

GOD, ABBA YAHUVEH zegt...

Profetie Gaat Door:

IK heb – IK ben8 zijn hart aan het veranderen! IK ben al begonnen!

En Elisheva als IK zelfs meer Woorden voort zou spreken – en IK zal het doen wanneer het de juiste timing is, maar als IK meer spreek over wat IK jou aan het laten zien ben – zou het tegen hem gebruikt worden. Want wat dan ook waar “obamanatie”9 voor is geweest, is hij tegen! Zij bespotten hem over het geboortecertificaat.10 Zij bespotten hem over zijn standpunt tegenover transseksueel.

Maar IK YAHUVEH zeg, IK heb zijn hart veranderd gedurende deze hele tijd – terwijl hij voor de mensen ging, terwijl hij oprecht geeft om de mensen – IK, YAHUSHUA zeg: IK ben zijn hart aan het wassen, IK ben zijn hart aan het reinigen! Hij heeft zich niet volledig aan MIJ overgegeven. Maar herinner het mandaat dat IK deze Bediening geef:

BEGIN MET BIDDEN!

Onthoud Ezra, jij was niet eens gered toen IK Elisheva die droom gaf, toen IK haar die liefde voor jou gaf! Kijk wat IK voor jou gedaan heb! Kijk hoe IK jou bevorderd heb!

Kijk hoe IK jouw hart veranderd heb!

En IK zeg dit, terwijl de gebeden van de mensen – zichzelf vernederen en op hun knieën vallen en zich bekeren: Het zijn de gebeden van de rechtvaardigen die veel vermogen (Jacobus 5:16). Het is alleen door middel van MIJN Hand alleen dat hij levend gehouden wordt. Want IK heb Heilige engelen gezonden om er zekerheid van te maken dat hij overleeft! Want er zijn alreeds pogingen [op zijn leven] geweest die nooit tot vervulling kwamen – nooit volbrachten wat de duivel wilde, dat er gedaan werd.

Onthoud dit! IK ben niet klaar met Donald Trump.

Zoals hij bespot werd voor het niet kennen van de Bijbel: Hij ging in de Bijbel zoeken. Hij ging zoeken voor Geschriften. En sommigen ervan verborg hij in zijn hart (Psalm 119:11), en dit is wanneer de reiniging begon.

Psalm 119:11 Ik bewaar UW Woord in mijn hart, opdat ik niet tegen U zondige. (Lutherse vertaling)

Zoals de interviewer zei: “Geef ons wat Geschriften! Je zegt dat je een Christen bent!” hij moest gaan zoeken. En IK leidde hem naar waar IK wilde dat hij leest. En Elisheva, de droom die IK jou gaf: Hij zal die Profetieën gaan lezen. Hij zal de betekenis willen weten. Hij zal vragen.

IK heb jouw hart veranderd Elisheva, waar je eens gewoon naar hem keek en je zei: “Hij is een gruwel! Kijk naar hem! Zo vol van trots! Vloek [woorden] – mondt [hij] uit – ieder ander woord.”

Maar IK herinner jou eraan Elisheva, IK, YAHUSHUA betaalde die PRIJS op Golgotha voor Donald Trump!

IK BEN het, YAHUSHUA, die het hart reinigt. En je gebeden – toen je ze aan “YAHUSHUA’S demon stompers” gaf, IK moest je hart veranderen in een hart van liefde voor Donald Trump voordat je voor hem zou bemiddelen en bidden.

Je ziet, het gaat zich niet gewoon om het veranderen van Amerika. Amerika heeft de wereld gecorrumpeerd! Het gaat zich niet om Amerika wederom geweldig te maken! Want Amerika zal nooit meer geweldig zijn. Zij zijn vervuild met zonde.

Maar het gaat zich om de gebeden van de rechtvaardigen die tot MIJ uit aan het roepen zijn en die aan het vragen zijn: “ABBA YAHUVEH doe iets! Help ons politiek gezien. Geef ons een stem om deze wetten te veranderen!”

Waar eens slechts de minderheid geloven – en nu dwingen ze het om het eruit te laten zien alsof het de meerderheid is en dit gaat van alles tot abortus, tot homoseksualiteit, tot transseksueel, [wetten tegen] de moraliteit, de vrijheid van meningsuiting – de leugens, Donald Trump wil naar waarheid keren! Hij wil dat de waarheid gesproken wordt.

En, er zijn knikkende knieën! Want hij heeft echt de feiten! Om zovelen van de politici achter tralies te plaatsen – en dit is echt een verlangen van zijn hart.

Dus beëindig IK dit nog eenmaal.

Zoals Elisheva, jij waarschuwde over Obama. Je waarschuwde en je waarschuwde – voordat de man nog maar verkozen was – en een waarschuwing kwam, maar het was een verandering voor het ergste. En Amerika werd vervloekt op een manier dat het nog nooit eerder geweest was.

Nu geef IK jou dit mandaat – met Ezra aan jouw zijde, jullie beiden, vergader de mensen die de AmightyWind Bediening als een zegen beschouwen – om te beginnen met bidden voor Donald Trump. Dat hij op het voorfront blijft!

Want hij is in een paardenrace en zelfs niet het nieuws is de waarheid over hem aan het onthullen: hoeveel mensen hem aan het steunen zijn! Waarom? Omdat het Witte Huis de media beheert! Maar zelfs dit zal gaan veranderen.

Elisheva: [Ziet een visioen] Ik zie echt een paardenrace en hij lijkt echt op de eerste plaats te zijn. Het lijkt er echt op. ABBA YAHUVEH nooit, nooit, nooit dacht ik dat ik ooit zulk een gebed zou zeggen!

Maar wij bidden echt met heel onze harten voor de verlossing van Donald Trump; dat hij echt in dat Witte Huis zal zijn (en hoewel hij op een bepaald moment zo in de minderheid was – maar U bent mij aan het vertellen – zelfs de negatieve media hielp hem om op die eerste plaats te komen).

Zo sta ik in overeenstemming –

Profetie Gaat Door:

Hij komt naar deze Bediening. Hij zal deze Profetieën horen, vooral die [Profetieën] die opstaan voor de heiligheid van het leven. Hij is zo tegen abortus. Hij houdt echt van die kleine baby’s in de baarmoeders.

Elisheva: Dank U GELIEFDE YAHUSHUA! Wij vertrouwen in geloof dat U hem in dat Witte Huis zult plaatsen! U zult hem die [brand]slang geven! En hij zal dat bloed eruit gaan wassen!

Profetie Gaat Door:

Het is niet alleen het bloed van de ongeborenen! Het is al deze oorlogen die begonnen zijn! Het is al deze – oh zoveel bloed! Zoveel bloed (Ps. 106:37; Spr. 1:16)! Oh mijn, oh mijn, hoe kwaadaardig, hoe kwaadaardig de politici zijn!

Psalm 106:37 Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. 38 Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd.

Spreuken 1:16 want hun voeten snellen naar het kwaad en zij haasten zich om bloed te vergieten.

Dit is waarom Elisheva IK tegen jou zeg, Donald Trump speelt niet het spel van een politicus. Hij spreekt de woorden die de mensen zouden willen zeggen – degenen die enige moraliteit over hebben. En degenen die van hun land houden. Hij spreekt niet zoals een politicus.

Elisheva: Er is zoveel meer dat ik nu zou zeggen maar als ik dat doe, dan zou hij verliezen! [Elisheva lacht.] Dat is alles wat ik ga zeggen! Er zijn bepaalde dingen die een Profeet niet toegestaan is om te zeggen. Ik zal het niet doen!

Maar ABBA YAH liet mij dingen zien over hem. En Donald Trump is waarlijk, waarlijk, waarlijk, getrokken naar YAHUSHUA aan het worden. Uhm – het Jodendom waar zijn dochter in getrouwd is11 – hij heeft een liefde voor de Joodse mensen. En dit is waar ABBA YAHUVEH mij wel toestemming voor geeft om te zeggen.

Profetie Gaat Door:

Hij houdt echt van Israël. Hij [zou] echt – Hij zou echt, echt een vriend aan Israel zijn –

Elisheva: – ABBA YAH zegt –

Profetie Gaat Door:

en het is zijn dochter die hem ertoe leidde om die liefde voor Israël te hebben –

Elisheva: En ik blijf gewoon dit ene Geschrift horen: “En een klein kind zal hen leiden” (Jes. 11:6).

Nou ABBA YAH is er iets anders dat U wilt zeggen? Vandaag, wat voor datum het ook is, staan wij in overeenstemming. Wij zullen iets plaatsen – U vertelt ons, vertel Ezra wat te schrijven. En ik zal in overeenstemming staan omdat hij een man van weinig woorden is.

Elisheva: [Spreekt wat zij vanuit de Hemel hoort om te zeggen] En wij zullen in overeenstemming staan. En wij zullen de mensen vragen en we zullen het in een video plaatsen – dat de AmightyWind Bediening Donald Trump steunt met onze gebeden: ALLEREERST voor zijn verlossing; en dan dat U, ABBA YAH, hem kunt gebruiken – om het bloed uit het Witte Huis te wassen.

Einde van het Woord.

Elisheva: Dat is wat ik hoor.

Ezra: Dank U! Wij prijzen U, ABBA YAHUVEH! Dank U YAHUSHUA! Dank U IMMAYAH voor de bevestiging dat hij de President is die U aan het verwekken bent geweest. En ik was met Elisheva aan het spreken en haar aan het vertellen en dit kwam eruit. En dat is de waarheid!

Elisheva: Ja!

Ezra: Dus steunen wij hem 100% ABBA YAHUVEH omdat het UW wil is voor hem om als een president te zijn – om alle rotzooi die er in dat Witte Huis gedaan is schoon te maken. Dus danken wij U ABBA YAHUVEH voor deze Openbaring en voor het Woord aan het publiek. Wij zegenen UW HEILIGE NAAM ABBA YAHUVEH in YAHUSHUA’S NAAM! Amen.

Elisheva: En wij bidden gewoon VADER dat mensen zullen begrijpen dat dit UW plan is. Dit is, dit is, dit is UW plan. Wij brengen onszelf in een kwetsbare positie hier VADER. Ik wist het. Ik wist, ik wist, ik wist op voorhand over ‘obamanatie’ en vertelde de mensen het.

Maar nu VADER bidden wij voor de verlossing van de ziel van Donald Trump. Mensen moeten het heel, heel serieus nemen en echt bidden voor deze man! Omdat hij alreeds de verlangens heeft die U in zijn hart geplaatst hebt en hij beseft niet eens hoezeer hij al veranderd is, in de NAAM VAN YAHUSHUA.

Dus dit is [Lacht] dus een deel van mij zegt: “Oh VADER ik ben al op een wankel been met het nieuwe leiderschap [aankondiging],” en U, U zegt gewoon: “Ga een beetje verder op dat been Elisheva & Ezra!” Maar prijs YAHUSHUA, U BENT DEGENE DIE het been ervan weerhoudt dat het zou breken! Dus geven wij U de Glorie VADER! Wij danken U en wij prijzen U!

Dierbare – iedereen, iedereen die deze AmightyWind Bediening als een zegen beschouwt, het maakt niet uit van welke taal u bent, dank u voor het beginnen [met bidden] – biddende dat ABBA YAH’S wil gedaan zal worden in Donald Trump en dat de man zijn knie zal gaan buigen en YAHUSHUA als MESSIAS zal aanvaarden!

Want wanneer hij dat doet, zal hij een President zijn zoals geen ander. En het zal zijn – het zal beïnvloeden . . . het zal de landen rondom deze wereld beïnvloeden!

En wij danken U ABBA YAHUVEH in de NAAM VAN YAHUSHUA. Wij prijzen U, wij prijzen U, wij prijzen U! Wij prijzen U ABBA YAHUVEH voor het doen opstaan van een man die niemand ooit zou verwachten! En U bent het aan het doen! En ik blijf deze paardenrace zien, VADER, en hij is zeer zeker vooraan in YAHUSHUA’S NAAM! En dat is wat ik te zeggen had!

Ezra: Amen

Elisheva: Wat ben jij – ? Oh ja! Kathrynyah had visioenen!

Meer Visioenen

Kathrynyah: Ik vroeg haar [Elisheva] of ik zou moeten delen wat ik zag, gewoon een aantal dingen. Ik zag haar [Elisheva] buigen voor YAHUSHUA en HIJ had ZIJN Hand op haar hoofd.

Elisheva: Oh! Dankjewel! Dat had ik nodig!

Kathrynyah: En toen...

Elisheva: Nou Ezra is hier, waar ik ook ben.

Kathrynyah: Dus ik ben aan het luisteren en ik zie een wit brood met de bovenkant en het heeft [zwarte] peper erop. Bovenop, is het eraf geschuurd. Ik denk dat het Donald Trump vertegenwoordigt – zoals de bovenkant, misschien een gedeelte van een halve centimeter eraf geschuurd en het is wit eronder. Begrijp je wat ik bedoel?

Elisheva: Ja! Er is een laag peper voor nodig –

Kathrynyah: – maar er is peper aan de bovenkant hetwelk donkere plekken zijn, weet je?

Elisheva: Ja. Nou, ja.

Kathrynyah: Maar eronder is het wit. Dus wij, wij heffen hem op tot U VADER.

Elisheva: Ik bidt gewoon VADER in de NAAM VAN YAHUSHUA – U kent de geheime droom die ik niet zal onthullen voor de wereld. Wij kunnen waarschijnlijk de datum [van de droom] ontdekken, maar toen ik de YDSs vertelde om te beginnen met bidden.

Ik zal niet. Ik zal niet... Donald Trump heeft een geheim die U aan mij toevertrouwd heeft. Ik bid VADER dat die droom volledig uitkomt in de NAAM VAN YAHUSHUA. En Donald Trump zal een vriend van deze Bediening worden. En hij zal dat door de Profetieën gaan leren wat hij voorheen niet heeft geweten in YAHUSHUA’S NAAM. En ik ontvang ieder deel van die droom in YAHUSHUA’S NAAM.

Ezra: Amen! Amen!

Elisheva: Geweldig! Geweldig, geweldig, geweldig! Wie had kunnen weten dat dat zou gebeuren!

Einde van de Opname.

Ik wil dit toevoegen. Het was van de audio afgesneden. Bid en stem – en steun hem.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven in de NAAM VAN YAHUSHUA,

29 juni 2016

Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu

Nog een woord gegeven aan broeder James,
de dag voordat Trump werd verkozen in functie!

Profetie Begint:

Oh mijn geliefde bruid. IK hoor jullie gebeden. Houd vast aan jullie geloof, zoals IK het in Donovans mond plaatste. Oh Christina IK zalf jou deze avond. IK plaats MIJN vrede in jou. Verheug jullie MIJN kinderen want IK zal ten behoeve van jullie bewegen. IK hoor jullie gebeden.

IK stuurde Donald Trump naar deze wereld om lawaai te maken, om de corruptie in Washington DC te verwijderen. Om MIJN woede te kalmeren, om abortus te verwijderen, om het homohuwelijk te verwijderen, om de boosaardigden te verwijderen van hun hoge posities in de regering. Zullen ze Donald Trump verkiezen? Zullen ze MIJ behagen? Of zullen zij hun verdoemenis verkiezen. De tijd zal het leren terwijl de verkiezing nadert.

Plaats jullie geloof in MIJ. IK zal jullie niet teleurstellen. IK zal jullie nooit teleurstellen zoals de corrupte gevestigde orde en politici, de kinderen van satan dat hebben gedaan.

Pas op voor het Trojaanse paard. IK heb hierover gewaarschuwd door Elisheva Eliyahu MIJN Profeet heen. IK heb jullie opnieuw en opnieuw gewaarschuwd. Behaag MIJ MIJN Kinderen. IK zal jullie zegenen als jullie MIJ behagen.

IK heb meer voor jullie maar het is voor een latere tijd. IK hou van jullie MIJN Bruid. IK hou zielsveel van jullie. Zoek MIJ voordat het te laat is. Plaats jullie vertrouwen in MIJ. Vergeet niet dat geloof het tegenovergestelde is van vrees. Plaats jullie geloof in aktie. Handel nu door te stemmen en wees doeners van het Woord, niet slechts hoorders.

IK ben behaagd met MIJN Kinderen die stemden. IK ben welbehaagd. Houd het goede werk in stand en bevorder MIJN Koninkrijk. Kostbaar zijn jullie die in MIJN roeping wandelen. Heilig zijn jullie die MIJN Geboden onderhouden. Zijt doeners niet slechts hoorders. Jullie zullen wonderen zien terwijl jullie handelen in geloof. Dus handel nu voordat het te laat is. Geloof is het tegenovergestelde van angst. Angst trekt bezorgdheid aan en dit onteert MIJ. Wees rechtvaardig in MIJN zicht, jullie die jezelf de MIJNE noemen. Wees Heilig voor MIJ jullie die in MIJN NAAM roepen. IK zal jullie behagen MIJN Bruid maar jullie moeten MIJ eerst behagen. Wees niet onheilig in MIJN zicht, wees rechtvaardig! Gehoorzaam MIJ! Wandel Heilig! Of anders wandel in de Grote Verdrukking en evenzo naar de hel indien jullie je niet bekeren! Hoor MIJN roep en roep om bekering deze avond! Jullie die MIJN stem horen, geef acht op MIJN toespraak! Open jullie harten tot MIJ en houd niet terug want IK zal niet een dwarse Bruid accepteren noch een onheilige vrouw. Weg van MIJ jij zogenaamde ongehoorzame bruid! IK waarschuw jullie deze avond! Wees Heilig zoals IK Heilig ben!

Nu laat IK het hierbij. Gehoorzaam MIJ en gij zult leven. Gehoorzaam MIJ en gij zult leven.

1 Elisheva is zo gezalfd dat het moeilijk kan zijn, op momenten wanneer zij zeer gezalfd is, om uit te maken wanneer zij aan het spreken is tegenover wanneer YAHUVEH door haar heen aan het spreken is. Vandaar dat er vele malen “Profetie Gaat Door” in deze transcriptie gevonden wordt wanneer zij aan het spreken is.

2 Indien YAH zelfs vanuit een ezel voort sprak, bewijst het dat HIJ wie dan ook die HIJ kiest zal gebruiken, of het nou Donald Trump is, of Elisheva & Ezra! Ongeacht wat anderen verwachten, ongeacht of anderen hen wel of niet waardig achten!

3 YAH spreekt over de ezel van Bileam en de uitdrukking ‘hoog paard’, kort bij elkaar gezet. Ter vergelijking Bijbels gezien, ezels kunnen symbolen van vrede en nederigheid zijn (Zach. 9:9) – terwijl paarden oorlog, macht en trots vertegenwoordigen (Zach. 9:10). Het verhaal van “Bileams ezel” (Num. 22) gaat over een trotse man die vernederd werd door YAH. Zelfs na het weten dat YAH niet wilde dat hij Israël vervloekte of dat hij naar de koning van de Moabieten ging (verzen 12-13) – stond hij erop om toch te gaan (vers 19). GOD was boos (vers 22), maar gaf Bileam toestemming om te gaan (vers 20) om hem een les te leren: YAH stuurde een engel, en verhinderde en vernederde Bileam – door een nederige ezelin te gebruiken die de mogelijkheid gegeven werd om te spreken (verzen 28-30). Zij gehoorzaamde YAH, niet Bileam (verzen 22-35). Later was de heidense koning, Balak, niet in staat om Israël door Bileam heen te vervloeken, die in plaats daarvan gedwongen was om Israël driemaal te zegenen (Num. 23:7-10, 18-24; 24:3-9). Zij leerden echt over YAH’S soevereiniteit (opperheerschappij) en Heiligheid (Num. 23:19-21) en in de plaats kwam er een Profetie voort dat Israël de ultieme overwinning over Moab zou hebben door de MESSIAS – “Er zal een ster uit Jakob voortkomen” (Num. 24:14-19). Zodoende werd de wil van YAH gedaan zoals deze Profetie 131 zegt – beiden in die tijd en later. Later toen Bileam helemaal op een dwaalspoor ging (Num. 31:16; Judas 1:11; Openb. 2:14), toen was het de wil van YAH om hem te veroordelen (Joz. 13:22; 2 Pet. 2:15).

4 ‘Hoog paard’ is een veel voorkomend Engels idioom voor een koppige, arrogante houding van superioriteit over anderen. YAH zegt, dit is hoe Trump momenteel alleen “verschijnt” en later zegt YAH ook “hij is in een paardenrace.” In dat geval, is het meest superieure race-paard nodig om te winnen. Ja, Bileam wordt gebruikt als een voorbeeld van een trotse man die GOD makkelijk in staat was om te vernederen en YAH zegt HIJ weet hoe en zal Trump vernederen. Merk echter ook op dat YAH ook het spreken vanuit Ezra, Elisheva & Donald Trump vergelijkt met het spreken vanuit de nederige ezel – niet de trotse Bileam die eigenlijk meer zoals de tegenstanders is die Israël zouden vervloeken en allen van GODS mensen zouden vervloeken als hun de kans gegeven zou zijn.

5 Dit kan meerdere betekenissen hebben, dat wij: [1] bidden voor Donald op dezelfde manier dat Caleb voort gebeden werd, en over het algemeen bidden voor hem zoals geleid; en ook [2] bid specifiek dat Trump alles kan doen wat hij kan voor gerechtigheid; en bid vooral voor hem om het Witte Huis geestelijk te reinigen van onschuldig bloed. Het anders overschrijven hiervan als “Bid voor Donald Trump om alles te doen wat hij kan om het bloed uit het Witte Huis te wassen,” zou de betekenis beperken tot slechts het laatste gedeelte. Bid op beide manieren.

6 ‘molech’ – naam van een oude Kanaänitische godheid die het offeren van kinderen vereist en wie de satanische elite nog steeds dienen en aanbidden

7 Profeet Elisheva zag een grote hoge druk brandslang, niet een kleine tuinslang.

8 IK heb – IK ben, d.w.z. beide “IK heb [in het verleden] en IK ben [nu] zijn hart aan het veranderen” want het is alreeds begonnen.

9 Een woordspeling is een spel op woorden dat twee of meerdere betekenissen suggereert. Obama-Natie is een spel op het Engelse woord ‘abomination’ hetwelk ‘gruwel / verschrikking / afschuwelijkheid’ betekent. Hier verwijst YAHUVEH naar de afschuwelijkheid van wetten die er in Amerika (waar Obama president is geweest) aangenomen zijn; homoseksualiteit en het homohuwelijk accepterende als iets om getolereerd te worden, wanneer het in feite afschuwelijk is. YAHUVEH is begonnen om de natie als een gruwel te zien voor haar goddeloosheid onder Obama.

10 D.w.z. de controverse over Obama’s geboortecertificaat

11 D.w.z. zij trouwde een Joodse man.

* * * * * * *