Profetie 14

TOON BEROUW AMERIKA, HET BLOED IS AAN JULLIE HANDEN!

Gegeven aan Rev. Sherrie Elijah op 10 April, 1993

* * * * * * *

Belastingbetalers pas op, het bloed van de ongeboren baby's zal aan alle Christelijke en niet-Christelijke handen zijn, als Clinton erin slaagt federaal betaalde abortussen in te brengen. Al degenen die oren hebben om te luisteren - - hoor, alle anderen blijven doof. Jullie die nooit jullie baby's zouden vermoorden zullen deze moorddadige abortussen aan het begaan zijn, door de regering toe te laten om jullie belastinggeld te gebruiken om te betalen voor deze afschuwelijke misdaad tegen YAHUVEH en de Mens. Jullie zullen niet aan het betalen zijn voor één abortus, één moord, maar talloze miljoenen baby's zullen sterven, en met het geld dat IK jullie gaf om jullie te begunstigen.

Dit onschuldig bloed zal aan al jullie handen zijn. De toorn zal ongemengd op deze natie en wereld vallen en jullie, MIJN Mensen zullen MIJ toornig hebben gemaakt door zwijgzaam te blijven. Pas op IK ben niet alleen een GOD van liefde, maar IK ben een GOD van machtige toorn wanneer IK woedend gemaakt ben. Start nu met protesteren. Laat jullie stemmen gehoord worden. Sta op voor wat jullie weten dat juist is, nu voordat het te laat is. Clinton ziet homoseksualiteit in de strijdkrachten door de vingers. Hij wil dat jullie deze zondige levensstijl steunen.

Jullie MIJN Kinderen, jullie de belastingbetalers zullen het door de vingers zien door hun salarissen te betalen, en door dit te doen zal IK Amerika niet langer zegenen. Amerika zal nooit weer een wereldoorlog winnen, het is alleen door MIJN genade geweest, dat jullie niet jullie land zijn verloren tot nu toe. Al degenen die oren hebben om te horen, luister, alle anderen blijven doof.

Jullie die genoemd worden bij MIJ NAAM (Christenen) hebben weinig tot niets gedaan, om deze holocaust van de ongeborenen te stoppen. Jullie bidden tot jullie GOD om dit te stoppen, maar doen weinig anders. Het is de minderheid die hun reputaties, vrijheid, financiën en levens neerleggen. Dit zijn MIJN Kinderen waar IK trots op ben, en groot zullen hun zegeningen zijn in de hemel. Zegt MIJN Woord niet, "Grotere liefde heeft geen man dan degenen die hun leven neerleggen voor elkaar?" Dezen zijn degenen die geen abortus bloed aan hun handen zullen hebben want zij deden meer dan praten. Zij zetten actie achter hun protesten.

Geloof zonder werken is dood. Wanneer MIJN Kinderen, naar huis komen in de hemel, willen jullie dat alle ongeboren baby's naar jullie toekomen en vragen waarom jullie geld betaalde voor hun doden? Waarom probeerden jullie niet harder om de abortussen te stoppen, om de regering te vertellen; NEE? YAHUVEH's mensen hebben meer macht in YAHUSHUA (Jezus) dan de heidenen en hun valse goden. Bewijs het, door op te staan in MIJN NAAM. Laat de regering weten "genoeg is genoeg". MIJN Kinderen, zie dit visioen van schone handen, nu zie de handen doordrenkt met bloed, nu zie de handen het bloed eraf schudden.

Als jullie handen doordrenkt zijn in de zalving van de RUACH ha KODESH (Heilige Geest) en jullie actie, financiën achter deze gebeden zetten en jullie de mensen waarschuwen, protesteren tegen de regering en weigeren om jullie geld toe te staan om gebruikt te worden voor de executies van onschuldige baby's, dan zullen ook jullie het bloed van de onschuldige baby's niet aan jullie handen hebben. Hoe meer jullie protesteren en bidden, hoe minder het bloed aan jullie handen zal zijn. Degenen die oren hebben om te horen luister, alle anderen blijven doof.

Laat het Witte Huis weten, MIJN Mensen zullen het bloed van de onschuldige baby's niet op hun handen toelaten, ook zullen jullie niet de stank van de zonden van homoseksuelen accepteren, en jullie weigeren om te betalen voor de strijdkrachten die homoseksuelen en hun levensstijl door de vingers zien. Sta de openbare basisscholen niet toe om deze vervloekte leugen te leren die de jeugd van deze natie zal aantasten, en miljoenen naar de hel zal leiden.

Homoseksualiteit is in de minderheid nu maar dat zal niet zo blijven, als dit geleerd wordt als een acceptabele levensstijl in scholen, pas opnieuw op. Belastingbetalers, jullie betalen voor deze scholen en deze zonde zal opnieuw aan jullie handen zijn als jullie nu niet opstaan en actie zetten achter jullie gebeden. Amerika werd gegeven aan MIJN Mensen; neem terug wat de heidenen hebben gestolen voordat het te laat is. (Genesis 19:1-28)

Groter is Hij die in jullie is dan hij die in de wereld is.

Sta op, spreek, en bewijs het nu. MIJN Woord zegt, "Geef aan Caesar wat van Caesar is" maar waarlijk zeg IK; Caesar deed deze onuitsprekelijke dingen niet die Clinton aan het proberen is te doen. Waarlijk zeg IK; Sodom en Gomorrah zal beter af zijn geweest dan Amerika. Deze natie, Amerika, was gescheiden door MIJN hand, zodat jullie vrij zouden zijn om jullie GOD YAHUVEH te eren en te aanbidden. Hoe kunnen jullie MIJ vragen om Amerika te zegenen? Wanneer zal Amerika MIJ weer zegenen?

Jullie MIJN Kinderen, door zwijgzaam te blijven zagen de handeling van de heidenen door de vingers, terwijl de regering, door een handvol mensen bepaalden "geen GOD op school, geen bijbels, geen gebed"; jullie lieten het toe en nu vragen jullie je af waarom de openbare school systemen en de jeugd vervloekt lijken te zijn. Hoe kunnen jullie MIJ vragen om dat te zegenen, waarvan de mensen hebben gezegd dat het niet van MIJ is. Neem de scholen terug in MIJN NAAM en neem jullie kinderen weg uit deze kuilen van ongerechtigheden. Want zonder MIJN Licht, MIJN Aanwezigheid, MIJN Waarheid, zullen deze kuilen alleen maar duisterder worden en ook de kinderen. Zij (de openbare scholen) zijn vlug kuilen aan het worden voor de anti-christ en jullie zwijgzaamheid en belastinggeld zijn hen aan het steunen. Degenen die oren hebben om te horen, luister, degenen die dat niet hebben blijven doof.

Eens werden Christenen voor de leeuwen gegooid, vermoord, gemarteld en toch stonden zij op voor YAHUVEH. Groot is hun beloning in de hemel. Nu MIJN Kinderen, degenen die genoemd worden bij MIJN NAAM (Christen) weigeren om op te staan, te staan en de duivel en de heidenen te vertellen om hun mond te houden in MIJN NAAM. Ze zijn bang voor het verliezen van hun banen, of reputaties, vergetende dat het hun GOD was die deze banen en promoties aan hen gaf, en dat IK ze makkelijk weg kan nemen. Christenen zijn bevreesd om de heidenen te beledigen of hun valse goden en in plaats daarvan komen ze liever een woedende YAHUVEH de Vader onder ogen. Wee aan MIJN rebelse kinderen wanneer IK zeg, "Sta op, spreek, vertel de duivel en zijn heidense kinderen om hun mond te houden," en MIJN Kinderen zeggen, "Maar Heer ik ben bang" waarlijk zeg IK, IK tuchtig degenen waarvan IK hou tot op het punt van correctie, hen iemand gevende om te vrezen, MIJ.

Jullie MIJN Kinderen zijn te lang de zwijgende meerderheid geweest. Jullie hebben jullie Hemelse Vader's macht in jullie; gebruik het om de vijand te verslaan. Jullie moeten ergens starten, dus onderteken verzoekschriften; neem hen mee overal waar jullie gaan, kerken, winkelgebied, werkgelegenheid, ga deur tot deur, er zit kracht in grote getallen, PROTESTEER, PROTESTEER, PROTESTEER! Totdat de vijand bang is dat jullie komen, want het is niet door jullie macht, jullie kracht, maar door MIJN Geest, zullen jullie overwinnaars zijn - - alles terugnemend dat de vijand gestolen heeft - - gebruik MIJN Macht, MIJN Kracht, MIJN Wijsheid en jullie zullen overwinnen, laat Clinton en de heidenen de brul van de Leeuw van Judah horen en de brul van de kinderen van de Leeuw van Judah.

Brul zo hard totdat Clinton en de heidenen in het Witte Huis herkennen, dat jullie, MIJN Mensen, meer hebben dan een vorm van godvruchtigheid, jullie hebben godvruchtigheid vanbinnen. "Duivel pas op, als MIJN Mensen die genoemd worden bij MIJN NAAM (Christenen) zich zullen vernederen, op hun gezichten vallen, voor hun Vader YAHUVEH, zal IK hun land helen." De mesthopen stinken niet wanneer het ligt in de tuin van de buurman. Jullie kijken ernaar, schudden jullie hoofd, en zeggen "dat is het probleem van mijn buurman, het is verschrikkelijk, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid."

Maar nu zeg IK tegen jullie, de mesthopen liggen nu in jullie tuinen, in de voortuin voor allen om te zien dat het nu jullie verantwoordelijkheid is om het op te ruimen. Omdat jullie belastingbetalers zijn, moeten jullie MIJN Kinderen protesteren. De onschuldige ongeborenen hebben geen stemmen of geschreeuw van protest behalve die van jullie, niemand hoort hen huilen behalve IK. Laat Clinton en de heidenen jullie geroep der verontwaardiging horen. Denken jullie niet dat als YAHUSHUA nog steeds op de aarde zou wandelen dat Hij zou protesteren. Waar zijn MIJN Kinderen die de Geesten van Jeremia zijn gegeven, of van Johannes de Doper?

Kom voort MIJN Kinderen die de Geest van de Levende GOD vanbinnen hebben, al degenen die weten, en de kracht hebben van de RUACH ha KODESH, kom voort al degenen die weten dat jullie meer dan een veroveraar zijn in YAHUSHUA's NAAM. Kom voort, jullie die weten wat juist of onjuist is. Kom voort jullie die het begrijpen. De regering die erop uit is om gratis abortussen te geven aan de armen, en ook de meerderheid die Spaans of zwart is zullen pogen tot moord op degenen die zichzelf niet kunnen redden.

I schiep al het leven. Alle leven is kostbaar in MIJN ogen, sta op, spreek, en laat de heidenen zien dat alle leven kostbaar is in jullie ogen. De armen beseffen niet dat de regering moord aan het begaan is. Het is goedkoper om te betalen voor het scheuren van een baby uit een moeder's baarmoeder, en doen alsof het voor de moeder en haar baby's bestwil is, in plaats daarvan is de echte reden dat de regering niet 18 jaar wil betalen voor de uitgaven van die arme moeder en haar kind. De armen moeten wakker worden en beseffen dat zij worden uitgebuit. Hoe lang voordat de armen worden gedwongen om abortussen te hebben?

WORD WAKKER! Hoe lang voordat de regering Christenen zal dwingen om abortussen te hebben? Zou nooit kunnen gebeuren? Ze deden het alreeds bij de Joodse mensen. Hitler roeide bijna een heel ras van mensen uit. Wie is volgende? Welk ras? Welke leeftijd? Nu zeggen ze "dood degenen die op leeftijd zijn, ze hebben hun nuttigheid uitgeleefd. De ongeborenen hebben nooit geleefd dus wat maakt het uit?" Het maakt MIJ wat uit, de Grote GOD van de hele Schepping legt jullie op, blijf niet meer de zwijgzame meerderheid.

Word wakker MIJN Mensen. Jullie hebben te lang gesluimerd. De nachtmerries zijn slechts begonnen. De mesthopen liggen nu in jullie tuin, samen kunnen we het opruimen. Eén stem alleen is moeilijk om te horen, maar miljoenen stemmen die aangesloten zijn in één akkoord, in één Geest, in één naam, de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH, zal niet alleen de wereld horen maar ook heel de Hel zal het horen. Kom voort MIJN Kinderen, sta op, spreek, vertel de heiden en duivels om hun mond te houden in YAHUSHUA's NAAM en jullie hebben de kracht, gebruik het wijselijk voor MIJN Glorie en om de wil van de gehele mensheid.

Er zijn degenen die zichzelf noemen bij MIJN NAAM die niet van MIJ zijn en het nooit waren, zij zijn niet van MIJN RUACH ha KODESH, hoewel deze valse profeten vermomd als MIJN Schapen in kerken zitten, zullen jullie hen herkennen voor wat zij zijn, gebroed van de duivel, zij zullen de leugen van de duivel voeden dat abortus geen moord is, en homoseksualiteit niet verkeerd is. Zie hen voor wat zij zijn, want zij zeggen deze dingen in YAHUSHUA's NAAM, toch is er geen RUACH ha KODESH in hen. Pas op voor hen! Degenen die oren hebben om te horen, luister, alle anderen blijven doof.

* * * * * * *

Aldus zegt YAHUVEH op 10-4-1993, gegeven aan dit gebroken vaatwerk van klei en Machtig Krijger in YAHUSHUA ha MASHIACH, Sherrie Elijah. Degenen die oren hebben om te horen "Luister", alle anderen blijven doof.