Profetie 15

Het Is E?n Minuut Tot Middernacht,
YAHUSHUA Komt in het Middernachtelijk Uur!

Gegeven aan Apostel Sherrie Elijah
2 Februari 1998

Dit is een visioen van de Hemel waar YAHUSHUA bemiddelt voor de verloren schapen. Gabri?l blaast de shofar hoorn en Micha?l heeft zijn zwaard getrokken, klaar om de engelachtige troepen de strijd in te leiden. YAHUVEH, de Vader, niemand levend kan ZIJN gezicht zien. De holografische kruizen achter de troon, te veel om te nummeren, het vertegenwoordigt iedereen die de gave van YAHUSHUA op Golgotha heeft geaccepteerd, omdat HIJ de plaats op het kruis nam voor ??n ieder van ons.

Dit visioen werd gegeven aan Weleerwaarde Apostel Sherrie Elijah tijdens gebed met een andere zuster. Deze afbeelding/foto heeft een bijzondere Zalving. Toon het aan een geliefde of aan een vriend indien je wilt weten of hun naam geschreven is in het Boek des Levens van het LAM, hun geest wordt getrokken naar de Hemel als zij niets negatiefs erover te zeggen hebben.

* * * * * * *

Profetie gegeven aan Apostel Sherrie Elijah. Inbegrepen met les.

* * * * * * *

Alzo zegt YAHUVEH, tenzij deze natie zichzelf verootmoedigt/vernedert voor MIJN aangezicht en heel de Hemel en aarde, zal deze natie, Amerika dat apart gezet werd om MIJ Lof, Eer en Glorie te brengen, nooit meer een oorlog winnen. Het is alleen maar door MIJN genade geweest tot dusver, dat dit land vrij gebleven is. Maar nu zijn uw leiders hoererend achter andere goden nagelopen, zij hebben zich de MIJNE genoemd, maar bespotten alles dat Heilig is. Ze liegen zelfs niet eens zoals kwade Farao dat deed.

Jullie staatshoofd, jullie president, wappert alles dat Heilig is, zelfs de heiligheid van het huwelijk in MIJN gezicht en leidt het land de oorlog in die IK niet voortgeroepen heb, maar maakt mogelijk voor MIJN Wijsheid, en raad en leiding wordt niet gevraagd door de leiders. Zij bespotten MIJ met het Hooggerechtshof. Deze natie zegt ?God zegene Amerika?. IK zal [het doen], al was het maar dat Amerika weer een zegen aan MIJ zal zijn.

Je bent een doorn in MIJN zijde, Amerika. IK ben zeer woedend, terwijl IK gezien heb wat er in de scholen onderwezen wordt en jullie kinderen in de holen voor de antichrist zitten terwijl evolutie(leer) en niet de schepping onderwezen wordt. Terwijl ??n leugen na de ander het goede uitwist, de ouders die hun kinderen in de weg van godsvrucht opvoedden uit hen verkracht wordt. Je kinderen liggen naakt en verkracht. Maar toch doen jullie weinig om hen te beschermen. Ja, IK ben aan het spreken tegen MIJN Mensen, niet de heidenen die niet beter weten. Jullie kinderen worden gevoed met een woordenschat/woordenlijst waar MIJN Naam verwijderd wordt en alleen maar gebruikt wordt als een vloekwoord. Ze zijn onheiligheid en rebellie tegen alles dat Heilig is onderwezen aan het worden.

Waarom hebben MIJN Mensen erbij gestaan en zijn zwijgzaam/stil geweest? Muziek die geschapen werd voor schoonheid en voor genezing voor de ziel en voor lofprijs en aanbidding voor MIJ wordt nu gebruikt door de hel en satan om MIJN Kinderen weg te leiden van heiligheid en in plaats daarvan is het geesten van onheiligheid in hen aan het plaatsen. Zijn jullie aan het luisteren naar de muziek van jullie kinderen? Denk je echt dat het onschadelijk is? Ze zijn gedemoniseerd geworden door muziek. Jullie hebben je kinderen niet beschermd; geweld en rebellie wordt dagelijks in jullie kinderen gestampt.

Ben je aandacht aan het besteden aan de games (computerspelletjes)? Dat zijn uitvindingen uit de hel. Ben je aandacht aan het besteden aan de televisieprogramma?s die zij kijken? De horror films die ze bijwonen die alleen maar hun hart verharden voor moord en geweld. Tot ten laatste satan hen een echte moord op het nieuws laat zien en zij zeggen ?Nou en? Geen probeem!? Rebellie tegen de ouders en in Amerika zeggen de wetten van dit land dat het verkeerd is om je kinderen billenkoek te geven.

satan is het nu op aan het zetten door de kindermishandeling dat in de minderheid is te nemen en te zeggen, "Pas op, het zal kindermishandelaars cre?ren indien u uw kinderen op de billen slaat." Lees MIJN Woord dat niet kan liegen. Jullie kinderen zijn niet in rebellie vanwege discipline, maar vanwege gebrek aan discipline. IK cre?erde het achterste niet alleen voor het zitten, maar ook voor billenkoek. De overheid is erop uit om jullie kinderen op te voeden. Ze zij het alreeds aan het doen en jullie begrijpen niet eens wat er aan het gebeuren is. Zelfs de scholen zijn hen aan het onderwijzen om hun regels te gehoorzamen, niet de regels van YAHUVEH. Respecteer/eerbiedig de overheid en de wetten van dit land, wordt duidelijk gehoord in Amerika of je zal gestraft worden. Maar met dezelfde stem wordt gesproken; "Rebelleer tegen Heiligheid." Jonge meisjes hebben rechten om abortussen te krijgen zonder medeweten van de ouders. De staten hebben jullie rechten weggenomen.

De kinderen worden condooms overhandigd en verteld ?ga je gang, heb sex zonder gevolgen. We zullen je ouders niet vertellen.? Wetten worden goedgekeurd om rebellie tegen wat IK onderwezen heb aan te moedigen. Zelfs jullie eigen president bespot MIJN Tien Geboden. Maar toch, geven de mensen er iets om? Zij geven alleen maar om hoe het hen be?nvloedt. MIJN pastors zijn bang om op te komen/te spreken want ze kunnen zich niet veroorloven om hun belastingstatus te verliezen. IK zal jullie tonen wie je moet vrezen, want je zult je belastingstatus verliezen.

Jullie die neerkijken op pastors die IK geroepen heb, zoals deze waar IK nu deze Profetie aan het geven ben. Jullie bespotten haar, want ze gebruikt haar eigen geld samen met anderen die liefde offers of tienden geven maar heeft nooit een salaris genomen. Maar zij zal een salaris hebben, en MIJN andere bedienaars die de bedieningen uit hun eigen zak steunen. Nooit nemende, alleen maar aan anderen gevende, zij zullen de zegeningen hebben, want MIJN Woord zegt: "De rijkdom van de goddeloze is opgeslagen voor de rechtvaardige." IK zal jullie rijkdom nemen en het aan degenen geven die het voor MIJN Glorie zullen gebruiken. Niet voor hun eigen.

IK zal degenen zegenen die in MIJN Naam op durven te staan en de wolven in schaapskleren berispen. Hoewel hun vlees ineenkrimpt, verblijd de RUACH ha KODESH zich, want zij zijn MIJ aan het gehoorzamen en niet de mens. Jullie pastors die de dure auto's rijden gekocht met het geld van de gemeente dat was om MIJN heilige tienden te zijn. Jullie pastors die in pluche/luxueuze paleizen leven, gepast voor een koning waarvoor MIJN tiende geld besteed werd. Jullie pastors die de regering op de schouder klopt, die de waarheid voor leugens verkocht. Zien jullie niet dat je omgekocht bent om zwijgzaam/stil te blijven of je zult je belastingvrijstelling status verliezen?

Je zult je belastingvrijstelling status verliezen en waarlijk, de financi?le zegeningen hierboven zullen ook aan een einde komen. Jullie zijn gewaarschuwd! Degenen die je bespot zullen je v??r de wereld vernederd zien worden indien je je vandaag niet bekeerd/berouw toont. Geef terug aan MIJ de tienden en offergaven die gestolen zijn, opgehoopt voor je regenachtige dag. Wanneer je dit hoort, zul je MIJN overtuiging kennen en weten voor wie dit Woord is. Je staat v??r MIJ en de wijzers van de klok staan op ??n minuut tot middernacht. IK word misselijk terwijl Heiligheid op jullie televisieprogramma's bespot wordt. Jullie kinderen worden onderwezen dat homoseksualiteit een andere (nog een) levensstijl is. Clinton gaat dit wettelijk/legaal maken voor homoseksuelen om niet tegen gediscrimineerd te worden, of het nu een pastor of een leraar is.

Maak je klaar! De aanval van demonisch ge?nspireerde wetten is voort aan het komen. Maar degenen die van MIJ zijn, jullie zullen weten wat te zeggen en jullie zullen het ditmaal doen. De president en de leiders van dit land staan op het punt om MIJN alles verterende toorn/gramschap te voelen voor het op een dwaalspoor leiden van deze natie. Wees niet misleid, IK ben een ijverig/jaloers GOD! De wraak komt MIJ toe zegt YAHUVEH! TOON BEROUW/BEKEER JE, het is ??n minuut tot middernacht. Dan, als in de dagen van oudsher, Exodus 11:4, zo zal het opnieuw zijn. Omdat IK MIJN Zoon zond om jullie te redden zoals IK Mozes zond om Farao te waarschuwen, zo ben IK deze Profeet voort aan het zenden om jullie te waarschuwen, om de Bruid aan te moedigen. Het is ??n minuut tot middernacht. Wat zullen jullie gaan doen? IK heb dit voort gesproken door deze handmaagd heen, Profeet Elisabeth Sherrie Elijah, om je te waarschuwen.

IK ben deze waarschuwing voort aan het spreken tot degenen die beweren dat ze leiders van dit land zijn. LAAT MIJN MENSEN GAAN om Heilig v??r MIJ te leven. Laat hen MIJ aanbidden en alles waar IK voor sta. Laat MIJN Kinderen met rust. Stop met hen te vervolgen. De Deuteronomium 28 vervloekingen zijn gereserveerd voor de ongehoorzamen. Exodus 11:4 zal nogmaals jullie oordeel zijn. Keer wederom terug naar de GOD van jullie voorvaderen. Keer terug, leiders van deze natie, en word RUACH ha KODESH (Heilige Geest) gevulde leiders van deze natie. Berisp zonde en bestraf onheiligheid of het lot van Farao zal het uwe zijn. LAAT MIJN MENSEN GAAN, alzo zegt YAHUVEH!

IK ga weer opnieuw bewijzen dat IK niet een GOD ben om bespot of genegeerd te worden. Amerika maak je klaar! Wereld maak je klaar! Vijanden van het Evangelie van YAHUSHUA ha MASHIACH maak jullie klaar. Degenen die niet van MIJ zijn zullen opnieuw een scheiding zien tussen degenen die MIJ aanbidden, degenen die MIJ haten en alles dat Heilig is. Je zult zien hoe IK de heidenen zal bestraffen en met je ogen de manier zien waarop IK de Heiligen bescherm en de onheiligen bestraf en al degenen die zonde door de vingers zien. Al jullie rijkdom zal niet in staat zijn om te stoppen wat Almachtige GOD YAHUVEH gaat doen.

Herinner je de rattenplaag die op het Witte Huis neerdaalde? Omdat IK MIJN Profeten zond en jullie niet wilden luisteren. IK zond MIJN Profetie?n en jullie verbrandden ze. SPOTTENDE! Het zal zelfs groter zijn dan voorheen. Toon berouw/bekeer je voordat het te laat is. Het is ??n minuut tot middernacht. Er is nog tijd voordat IK MIJN Kinderen met MIJ mee naar huis neem en deze natie zal hun tanden knarsen in pijn want zij durfden de spot te drijven met de grote GOD YAHUVEH en YAHUSHUA! Om Middernacht zal MIJN toorn vallen. Je weet niet welke middernacht dat IK YAHUSHUA MIJN Geliefde Zoon zend. Maak je klaar Bruid; jullie zegeningen moeten nog komen.

* * * * * * *

Gegeven aan kind, krijger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH,
Weleerwaarde Sherrie Elijah
2-2-1998 om 6:20 uur