Profetie 17

U Wordt Verantwoordelijk Gehouden Voor Wat U Weet!

Ik spreek dit vooruit onder de zalving van de RUACH ha KODESH in de NAAM van

YAHUSHUA ha MASHIACH.

* * * * * * *Zo zegt YAHUVEH:

U wordt verantwoordelijk gehouden voor wat u weet. Pas op! U wordt verantwoordelijk gehouden voor wat u nu weet. Nora Lam, HEB BEROUW! IK hou van je, MIJN dochter, maar de bekendheid, het fortuin en de trots hebben jouw eens heilige opdracht in het leven bedorven. Herinner toen jouw naam niet gebruikt werd om geld in te zamelen. Denk terug, MIJN liefste, toen je uitgehongerd, geslagen en gemarteld werd zodat je YAHUSHUA zou ontkennen. Aldus zegt YAHUVEH, herinner MIJN kleine, toen IK jouw enige motivatie was had je niets anders nodig om te leven? Herinner wanneer een korst brood als een banket voor jou was? Herinner, MIJN kleine? Nu is jouw enige motivatie miljoenen dollars in te zamelen. Nora, kom terug in de liefdevolle armen van je Vader. Je kunt niet twee meesters dienen; je zult één haten en zult van de andere houden. Pas op; een woord aan alle beroemde dienaren, zo zegt YAHUVEH, Larry Lea, wat doe je?? Waarom heb je MIJ zo beledigd en MIJN NAAM als een stunt gebruikt, dat de mensen een gebed belooft dat je hun gebedsbedekking zal zijn en dan zeggen "Zend geld daarvoor." Waar is de bediende die IK eens de zalving gaf om MIJN kinderen te leren bidden? Waarom wordt MIJN NAAM als reclame gebruikt om de mens en niet het koninkrijk van de Hemel te bevorderen? Niet omwille van de redding van zielen. Pas op, wie ook, die door de mens op een voetstuk gezet wordt. IK, YAHUVEH, zal het zijn die je van die voetstuk af slaat bewijzend dat je niets kunt doen zonder MIJN zalving van de RUACH Ha KODESH. Benny Hinn, oh MIJN kostbare zoon, waar ben je heen gegaan? Waarom gebruik je MIJN NAAM voor jouw eigen doeleinden, voor jouw eigen glorie en bouwt gebouwen die IK je niet gezegd heb te bouwen.

IK heb MIJN ware profeten verteld, zoals deze zuster die deze woorden nu tot u spreekt; het is één minuut voor Middernacht! IK kom in het middernachtuur! Waarom leiden de herders de schapen op een dwaalspoor? Waarom leiden de herders hen naar de wolven om hen te verslinden? Waarom zijn de herders slechts geïnteresseerd in het vetmesten van zichzelf en niet MIJN schapen? Waarom geven de herders slechts om hun huizen en of zij voedsel hebben, of kleren hebben en het fijnste van het leven, toch zien zij de kudden in hun kerken en zijn zij dakloos, hongerig, naakt en arm? Hoe kunnen deze herders heilige tienden besteden aan het opknappen of bouwen van herenhuizen van miljoenen dollars waarde en toch gaan MIJN schapen zonder schuilplaats over hun hoofden, schuilplaats voor de zielen van de schapen. Zo velen zullen naar de hel gaan, want de herders van deze wereld zijn meer betrokken in de bouw van hun koninkrijken voor hun glorie en lof en niet voor degene die de prijs betaalde zodat de zielen zouden kunnen worden verlost. Wees gewaarschuwd, u wordt verantwoordelijk gehouden voor wat u weet. De herders horen de schapen te voorzien, niet één zou gebrek moeten lijden. Dezen zijn MIJN lammeren die u negeert.

Aldus zegt YAHUVEH van alle Schepping, u heeft uw GOD, MIJN Zoon YAHUSHUA, genomen en schande aan HEM gebracht voor allen in de Hemel en de hel. Satan bespot MIJN herders die IK achtergelaten heb om de kudde voor MIJ te verzorgen. De hemel treurt als de wolk van getuigen de vette herders waarneemt die vetter worden en MIJN kudden magerder worden. Niemand zou naar een kerk moeten gaan en het geestelijk verhongerd verlaten, toch zijn zij. Niemand zou lichamelijk moeten verhongeren; deel wat u hebt met die die zonder zijn. Dit is MIJN bevel. Hoe kunt u daar staan en zeggen Ik zal voor u bidden, wetende dat uw zuster of broer hongerig gaat? U hebt voedsel, u hebt een schuilplaats, MIJN kinderen zouden niet dakloos moeten zijn. Waar zijn de herders die "IK BEN" geroepen heb om zorg te dragen voor MIJN schapen? Noem u niet een pastor als u MIJN schapen niet lichamelijk zowel als geestelijk zult voeden. Houd op de heilige tienden en offers te gebruiken om u zelf vet te mesten, in plaats daarvan gebruik ze om MIJN schapen en babylammeren vet te mesten. U wordt verantwoordelijk gehouden wat u verteld was. Zegt MIJN Woord niet, "Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel."

Hoeveel van u herders die IK bekendheid toegestaan heb zodat uw naam op de tong van elke schaap is, gehoorzaamt het ware Evangelie van YAHUSHUA ha MASHIACH? Hoeveel van u geven het goede voorbeeld voor MIJN schapen en lammeren? Vertelde IK u werkelijk om dat gebouw van zeven miljoen dollars te bouwen? NEEN! De geest van trots heeft u misleid, kijk zorgvuldig, lieve lammeren van MIJ, MIJN schapen zullen MIJN stem kennen. Verlaat deze herders die u scheren. IK ben niet in hun kerken. IK ben op de treden die u waarschuwt met stemmen als deze handmaagd die nu spreekt. Ren weg terug naar de relatie die u eens met MIJ had. Ren weg van de geest van religie. Dat kerkgebouw, zo mooi en in schuld, kan uw zielen niet redden. Die pastor gekleed in op maat gemaakte kostuums kan u niet redden. De kerken zijn niet gekleed in MIJN Gewaden van Gerechtigheid, maar op hun eigen manier vuile vodden toont. Ontkleed uzelf van deze geest van trots om op elkaar indruk te maken.

De schapen die oren hebben om te horen en luisteren en ogen om te zien, denk eraan, dit soort kerken kan uw gebeden niet beantwoorden. IK kan uw tienden niet eren wanneer het voor dat gaat dat IK niet heilig heb gewijd. IK, YAHUSHUA ha MASHIACH, uw Heiland staat op de treden en zeg Pas op aan allen die de kerken binnengaan waar de herders hun geld tot hun god en gouden idolen hebben gemaakt. Pas op voor de gebouwen waar de herders niet MIJN woorden maar hun woorden spreken. Waar de herders vergaderingen houden en toch niet één woord van berouw, redding of de waarschuwing van oordeel of verdoemenis genoemd wordt. Wee aan de profeten, herders die MIJN schapen op een dwaalspoor brengen met leugens dat de jeukende oren vleien en de zielen van MIJN volk kwaad berokkenen. U, slechte herders, die MIJN NAAM gebruiken alsof het de uwe was. U gebruikt de naam van YAHUSHUA (Jezus) om uw wereldse aanwinsten te verhogen. U bent bang om te beledigen zodat u eenheid onderwijst ten koste van de lammeren die op satans altaar geofferd worden.

U, slechte herders en valse profeten, u die onderwijzen dat de mensen in overeenstemming van uw beeld van god moeten zijn en niet naar MIJN Woord dat niet kan liegen, het beeld van YAHUSHUA ha MASHIACH is het Woord van YAHUVEH tot vlees gemaakt. U, slechte, vette, rijke herders, die van de armen hebben genomen en gegeven aan de rijken, u zal verantwoordelijk gehouden worden voor wat u weet. Denk niet dat u zal horen "Goed gedaan, gij goede en getrouwe slaaf ga nu binnen in uw rust." Uw offers zullen vergeefs gedaan zijn. Werkelijk, deze wereldse rijkdom, bekendheid zal uw enige beloning zijn. HEB BEROUW! Geef MIJN heilige tienden en offers aan de bedieningen terug die MIJN Woord zonder compromis en zonder vrees prediken. HEB BEROUW vóór de GOD die u hebt beledigd. HEB BEROUW vóór de kudden die u hebt geschoren. HEB BEROUW vóór degene die IK gebruik om deze berichten te geven want zij zullen onder vervolging komen voor het gehoorzamen van MIJ. HEB BEROUW, u wordt verantwoordelijk gehouden voor wat u weet. Luister naar MIJN Heilige profeten die MIJN woede vooruit spreken bij uw koppigheid, harde hoofden en harde harten. Neem de berisping aan en val op uw knieën vóór YAHUSHUA ha MASHIACH en IK zal u vergeven.

U, boosdoeners, die zeggen Wij moeten de schapen niet waarschuwen waar de wolven zijn want als wij dat doen dan zullen wij hen beledigen; de Almachtige GOD YAHUVEH zegt dit, "De machtige herders zullen van hun bekendheid en wereldse macht naakt uitgekleed worden. IK, YAHUVEH, bevorder één en doet een andere weg. De bevordering komt alleen uit MIJN hand!" Maakt u klaar want dit jaar zult u die zien die aan MIJN schapen dwaling hebben gepredikt en hun wol afgeschoren hebben en hen voor hun eigen winst naakt verlieten en hen pap voedden zelfs niet geschikt voor varkens. U zult MIJ de bomen zien schudden dit jaar die in hun eigen gerechtigheid staan, niet in MIJN die in hun eigen macht en in hun eigen imago staan. Zij zullen vallen zoals David Goliat versloeg; de Goliatten die zich herders noemen maar niet zijn. IK heb het gezag en het mandaat gegeven om u te waarschuwen omdat IK niet wil dat u valt maar het is uw eigen keus. HEB BEROUW vóór het Koninkrijk van de Hemel en deze wereld! HEB BEROUW want vele zielen zijn naar de hel gegaan na het verlaten van uw zogenaamde kerkdiensten want u hebt niets gedaan om de lammeren te beschermen.

U, boosdoeners, die tot doel hebben om MIJN profeten tot zwijgen te brengen weet dit, als men valt zal IK massa’s doen opstaan die luider zullen spreken dan de ene die u op een dwaalspoor brengt, gebonden, monddood en doof gemaakt. IK zal profeten op doen staan die niet, zoals MIJN Dochter, tot zwijgen gebracht zullen worden die niet in haar onverschrokkenheid, sterkte of gerechtigheid staat want zij weet dat al deze dingen niet uit haar komen maar van MIJ, de Grote GOD "IK BEN" die haar stuurt om de wolven te waarschuwen dat uw maskers van uw gezichten zullen worden afgerukt. U bent niet één van MIJN kudde, u hebt u van de ware levende GOD afgekeerd en begonnen een andere god te dienen die IK niet ben. MIJN gezicht is niet op uw munt van uw land, MIJN gezicht is niet gemunt op uw gouden muntstukken, MIJN gezicht is in het Woord van GOD. U zoekt MIJ te kennen, dan lees de bijbel. Kom op uw gezichten vóór MIJ en zoek wie de GOD van Redding werkelijk is. Slechte herders, valse profeten, u zult de helft van uw dagen niet uitleven voor het kwaad dat u in MIJN gezicht gedaan hebt. U bent gewaarschuwd! IK spreek deze waarschuwing opnieuw vooruit, houd op te bouwen voor het koninkrijk van deze wereld en begin nogmaals voor het Koninkrijk van de Hemel te bouwen.

Jesse Duplantis, hoor MIJN stem! MIJN profeet kon uw naam niet herinneren toch zag zij uw gezicht. IK heb uw naam op haar lippen gezet omdat IK haar moet gebruiken om u te kastijden. HEB BEROUW, want u bouwt multi-miljoenen-dollars-gebouwen die IK u niet heb gezegd te bouwen. U wordt bedrogen, uw naam wordt nogmaals gebruikt om de wol van de kudde te verzamelen en hen naakt te verlaten zoals u, Benny en Jan en Paul Crouch verheerlijkt wat hun handen hebben gebouwd. Maar IK heb u niet gezegd om de vacht van de kudde te stelen om u met trots te vullen. Ja, u hebt goed samen met kwaad gedaan maar het goede dat u gedaan hebt wordt teniet gedaan door het kwaad van de verering van gouden idolen van deze wereld. Kenneth Copeland, kom terug. Waarom bent u zo ver van MIJN waarheid en MIJN wil afgedwaald? Kom terug! Zij, eens geroepen door MIJN NAAM en nu antwoord u aan de roep van een andere slechte herder en toch zeggen dat het MIJN NAAM is. Al uw offers zijn vergeefs gedaan. Sommigen zullen hun zielen verliezen en zullen worden gemarteld voor de eeuwigheid in de hel die u gepredikt hebt. IK zal u verantwoordelijk houden voor het niet voeden van MIJN kudden en voor het scheren van hen en hen naakt, hongerig, blind en doof verlaten hebt.

U, profeten, die elkaar toejuichen en zich bij een profetenclub aansluiten zodat u profetieën kunt vergelijken en zien wie welke TV schijnwerper het snelste kan krijgen. IK profeteer dit nu, u zult een profetie zien gebeuren en MIJN toorn zult u kennen voor het vooruit spreken van woorden die IK niet gesproken heb. Want u hebt niet gedaan wat deze handmaagd nu doet, u hebt de vette herders niet gewaarschuwd om van hun slechte manieren op te houden. U hebt MIJN ware waarschuwing van oordelen gecensureerd omdat u populair wilt blijven. U zult verantwoordelijk gehouden worden. Als u weet waar het kwaad is zou u het vooruit moeten spreken. Waarschuwde IK niet slechte profeten door Jeremia, Elija, Johannes, Jona en de lijst gaat door. Zei IK, "Shh, noem geen namen, wij willen in eenheid blijven" of heb IK gezegd dat het kwaad dat in het geheim is gedaan van de daken geschreeuwd zal worden. In dit geval is Internet de grootste dak die IK op deze aarde kan vinden. Zij die MIJN boodschappers tot zwijgen willen brengen zijn vooruit gestuurd met deze waarschuwing PAS OP de STAF van MIJN toorn komt op u. Hoe meer u wilt hen tot zwijgen te brengen, intimideert, hen scheidt en labelen als valse profeten. U bent gewaarschuwd dit is het jaar van de GOD die u hebt gevreesd. Ontbind MIJN profeten, zet hen vrij om MIJN Woorden van de Heilige Vuur van de Geest vooruit te spreken. Neem de proppen van hun monden, neem hun blinddoeken weg. U hebt conventies en noemt elkander verbonden en beoordeelt profetieën van elkaar! Wie ook hun profetieën wil laten beoordelen door mensen en niet door Almachtige GOD YAHUVEH die de Auteur van de ware profetieën is en geen man of vrouw nodig heeft als rechter, PAS OP.

U, Pam Clark, zegt dat u van een profetenverbond bent maar u bent niet van MIJN verbond. U vraagt geld voor gebeden en IK heb NOOIT iemand gezegd om MIJN schapen te vertellen dat zij moeten betalen voor iemand om voor hen te bidden. U zegt uw tijd is waardevol, hoeveel meer was MIJN tijd waardevol op Calvarie? Heb berouw, val op uw knieën en beken aan MIJ en de mensen. Geef elke cent terug dat u van MIJN kudden hebt geschoren! U die tienden en offers aan degenen hebben gegeven die MIJN schapen op een dwaalspoor brengen, u moet uw geld terug eisen. Vertel hen dat u weet dat u verkeerd hebt gedaan. Vertel hen dat u hen niet heeft veroordeeld maar het Woord van GOD hen heeft veroordeeld. Maar verwacht niet om uw tienden en offers terug te krijgen maar bewijs aan MIJ dat u uw fout hebt gerealiseerd. U wordt verantwoordelijk gehouden waar u uw tienden en offers zaait. Pam Clark (Paz), u schrijft een boek en MIJN RUACH ha KODESH (Heilige Geest) wordt niet toegestaan om de waarheid vooruit te spreken want u hebt enig profeet weggejaagd die u werkelijk waarschuwde om berouw te hebben. U zegt een engel komt tot u en vertelt u wie weg te jagen en wie niet. Maar toch vertel IK u de Hemel heeft deze engelen niet gezonden. De hel heeft uw jeukende oren nogmaals bedrogen. U omringt u met profeten die u slechts met meer trots zullen vullen. U noemt u een leraar en toch onderwijst u dwaling.

HEB BEROUW, Pam Clark en Craig Martin. HEB BEROUW, Andrew Strom. U gaat de toorn van de STAF van de Almachtige GOD van toorn voelen en IK zal u op manieren straffen waarvan u niet weet en alle anderen die uw kwade werken toejuichen. U kunt de mensen bedriegen en zo praal en heilig voordoen en toch kunt u niet bedriegen die uw harten kent. Omdat IK van u houd, hoewel u MIJ hebt gekwetst, zal IK nogmaals tot u zeggen, voordat het te laat is, VERBRAND de boeken! Begin opnieuw en dit keer spreek werkelijk de onbewerkte woorden van MIJN profeten vooruit. Er is nog tijd voor u om uzelf te sparen van wat moet komen. MIJN volk weet dit, een profeet is geen populariteitswedstrijd. Pas op en mijd degenen die dat denken. MIJN ware profeten zijn degenen die verworpen worden voor het vooruit spreken van de waarheid, de ruwe waarheid. MIJN ware profeten huiveren in vrees bij het veranderen van één woord, zelfs grammatica, wat deze wereld ongepast zou beschouwen. MIJN ware profeten zeggen, "YAHUSHUA, moet ik dit spreken want ik wil niemand beledigen. Ik wil door allen geliefd worden en in eenheid blijven?" Maar toch er kan geen eenheid tussen onheiligheid en heiligheid zijn. Maar toch zeg IK aan hen, "Er kan geen eenheid zijn tussen degenen die gevuld zijn met de kwade geesten van satan en degenen die gevuld zijn met de RUACH ha KODESH." U bent te midden van een profeet geweest terwijl u dit leest en MIJN schapen zullen de stem herkennen die uit haar vooruit spreekt als hun enige goede herder! IK, YAHUSHUA ha MASHIACH, heb deze woorden gesproken niet om te beschuldigen maar om te overtuigen degenen die IK genoemd heb. Zij zijn eerder gewaarschuwd, één op één want IK heb vele profeten gestuurd om dezelfde woorden te spreken, toch sluiten zij hun oren.

Nu heb IK deze site geplaatst en gezalfd waar de wereld MIJN woorden zal horen en niemand MIJN apostel en profetische Elija handmaagd tot zwijgen kan brengen of zal kunnen intimideren, want zij heeft aan de vervolging geleden door juist die naar wie IK haar gezonden heb om lief te hebben, te beschermen en te waarschuwen. Maar toch heeft zij Almachtige GOD YAHUVEH en YAHUSHUA gehoorzaamd en het gedaan in de zalving van de RUACH ha KODESH (Heilige Geest) niet voor beloning of winst want, werkelijk, zij is een profeet die geen wereldse winst van de woorden maakt die IK haar heb gezegd te spreken. Haar winst zal zijn in het weten dat zij degene heeft gehoorzaamd die zalft en haar vooruit stuurt om tot de naties te spreken in de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH zoals IK andere profetische strijders zalf en vooruit stuur om hetzelfde te spreken. Pas op, wie ook haar beledigt beledigt die die haar zalft en zendt. Als u haar zegent en haar aanmoedigt is het als merg aan haar beenderen en u hebt YAHUSHUA uw Heiland gezegend. Als u haar vervloekt hebt u op uzelf de vloeken gelegd want u hebt haar niet vervloekt maar die haar zendt.

U bent gewaarschuwd! U hebt een moeder aan de profeten temidden van u, zij begrijpt zelf niet waarom IK haar met een dergelijke titel heb geëerd maar op een dag zal zij het. IK heb een vat gekozen dat niet de keus van de mensen was maar de keus van de Almachtige GOD YAHUVEH voor MIJN eigen redenen en niet de wijsheid of openbaring van deze wereld. IK heb deze woorden gesproken van deze profeet en zij is temidden van u samen met massa's andere profeten die IK zend. Wat zult u met MIJN Zonen en Dochters doen die u slechts willen zegenen door MIJN zegen af te kondigen of van MIJN vloeken te waarschuwen, het is uw keus. Mijn ware profeten bevinden zich temidden van u, wat zult u met hen doen? Voor degenen die zich beledigd voelen na het lezen hiervan ga dan naar uw profeten terug die uw jeukende oren zullen vleien, uw ogen verblindt, uw oren doof en u monddood maakt.

Ga terug en zit onder de 3 apen en de 3 apenvloeken. De meesten zullen geen berouw hebben, hun harten zijn verhard en toch zullen sommige slechte herders hun zonde toegeven en zullen berouw hebben, realiseren dat IK kom en het middernachtuur is en zal de kudden zonder vlek of rimpel klaar krijgen. Bouw voor het koninkrijk van de Hemel niet de gebouwen van deze aarde. Zelfs een tent zal beter zijn en meer gezalfd dan die miljoen-dollars-gebouwen want MIJN RUACH ha KODESH zal daar niet gevonden worden. Noch zullen MIJN ware profeten en herders daar welkom zijn. Schapen en lammeren, waarschuw de herders die IK genoemd heb zodat zij berouw kunnen hebben. Slechts IK weet wie het hart zal hebben om MIJN stem te horen en deze zelfde woorden vooruit te spreken aan hun pastors die zo bezig zijn met het opknappen en verbouwen en aan nieuwe manieren denken om de wol van de schapen te scheren, hen naakt te verlaten en zelfs MIJN Heilig Woord te verdraaien om dit te doen tot hun voordeel. Waarschuw hen want IK achtervolg hen met MIJN STAF van toorn en oordeel dit jaar! Aldus zegt Almachtige GOD YAHUVEH.

* * * * * * *

Vooruit gesproken uit dit gebroken vat van klei maar machtige strijder voor YAHUSHUA ha MASHIACH, toevertrouwd aan Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah, 3/4/98, 5:35 N.M.