Profetie 18

Pas Op Voor de Sluier Der Duisternis Die Is Gekomen Vanuit De Hel

Gegeven aan Rev. Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah op 26/3/98 15:54

Liefste familie van YAHUSHUA,

Ik ontving dit vandaag terwijl ik gisteren huilde voor de jonge kinderen die zonder reden vermoord werden behalve dan dat de andere jonge kinderen bezeten waren door de kwade geest van moord en wanorde. Deze 11 jarige en 13 jarige begrijpen niet eens wat hen dwong om te schieten op onschuldige kinderen van hun eigen leeftijd, degenen waarmee zij gespeeld en gelachen hadden en nu hen moordend zoals een hert in het woud, maar zelfs de herten hebben een kans om te rennen en zich te verstoppen. Satan zelf manifesteerde zich aan deze kinderen op een manier die we niet kunnen bevatten. Ja bid, maar bid dat deze regering die de enige bescherming heeft verbannen die deze wereld heeft, zijn naam is YAHUSHUA ha MASHIACH en de Heilige Bijbel vlug terug zullen worden gezet in de scholen. Dat de Tien Geboden eens weer zullen hangen in de openbare scholen. Gij zult niet doden. Wij zeggen dat en dan vertelt de regering onze kinderen, je kunt de onschuldige baby's doden zolang als niemand het kan zien, zolang als de baby veilig is in de baarmoeder van de moeder weg van de glurende ogen; het is legaal om die hulpeloze onschuldige baby te moorden. Het is de keuze van de moeder.

* * * * * * *

Zo zegt YAHUVEH...

HOE DURVEN JULLIE! HOE DURVEN JULLIE! HOE DURVEN JULLIE! Jullie vragen MIJ hoe IK zoiets toe heb kunnen laten. Jullie zeggen waar is YAHUVEH toen deze moorden van deze baby's plaats vonden? Maar IK ben uit jullie openbare school systeem gezet geworden. MIJN NAAM wordt niet genoemd behalve in vloekwoorden. Waarom is MIJN bescherming gewild wanneer MIJN aanwezigheid niet gewild is? Waarom beschouwen jullie dit meer als een horror dan een onschuldige baby die huilt in de moeder's baarmoeder die gemarteld wordt in de handeling van abortus? Is het omdat alleen IK hun stille geschreeuw kan horen? Wanneer op de school pleinen het geschreeuw en gehuil overal werden gehoord zien jullie dan niet dat het hetzelfde is? De geest van moord voer in de kinderen die speelden in satan's territorium. Zei IK niet datgene dat in uw hart is zal gemanifesteerd worden? Kinderen worden dwangmatig geweld, dood, vernietiging, homoseksualiteit, porno, haat en rebellie gevoed om er gewoon een paar te noemen. Hen wordt geleerd dat heiligheid niet nodig is voor de dag van vandaag. Jullie zeggen tegen MIJ waarom liet IK dit toe? Het zou nooit gebeurd zijn als de kinderen alleen geleerd werd om uit te roepen in MIJN NAAM. Degenen die getuige waren van deze wanorde zullen getuigen dat wanneer ze uitriepen naar MIJ, IK daar was. MIJN engelen vochten voor hen en bedekten hen met hun vleugels. Deze baby's zijn allemaal in de Hemel, ja degenen die werden geaborteerd en degenen die stierven op dat school gebied. Maar IK liet dit toe om te laten zien wat aan het gebeuren is met het openbare school systeem terwijl de geest van de antichrist alles dat heilig is uit de school aan het scheppen is.

Jullie zijn een prijs aan het betalen Amerika en alle volken die haar voorbeeld volgen. Dit zal doorgaan totdat de zinloze abortussen stoppen. IK zal satan toelaten om zich te manifesteren in jullie kinderen die niet geleerd zijn om op MIJ te roepen. IK zal satan toelaten om de muziek en media te gebruiken om jullie kinderen aan te tasten, hen weg nemende van MIJ en weg van jullie en zij zullen toe worden gelaten om oorlog te verklaren aan ouders, volwassenen en gezaghebbende figuren. Want toen jullie hen leerden om geen respect te hebben voor wat heilig is en MIJN wetten zijn hebben jullie hen open gemaakt voor satan om hen te vullen met zijn kwade geesten die Amerika en het school systeem zullen verwarren en verbazen. Spellen die begonnen als onschuldig en plezier, die kinderen leerden hoe ze met elkaar om moesten gaan stellen zich nu op tegen elkaar om te zien wie elkaar kan vermoorden. Zegt MIJN woord niet wanneer jullie zondigen in jullie hart, hebben jullie tegen MIJ gezondigd? Jullie verbeelding is niet zomaar jullie eigen verbeelding, iedere gedachte is er om gevangen te houden voor MIJN inspectie. Wanneer het zondigt tegen jullie broeder is het een zonde. De grootste van alle Tien Geboden is heb uw naaste lief als uzelven. Dat omvat ook gij zult niet doden. En toch in jullie kinderen, zij doden en zij de doden het goede als ook het kwade in spellen. Pas op, zoals IK voorheen heb gevraagd uit deze dienstmaagd, "Wat is satan jullie kinderen vanavond aan het voeden door de media, door hun klasgenoten, door de spellen of boeken die zij lezen en door hun muziek?" Pas op, satan weet dat IK in deze wereld kwam als een onschuldig kind en nu is hij erop uit om de kinderen te straffen, om hun zielen aan te tasten en om ze uiteindelijk met hem mee naar de hel te nemen.

Jullie baby's worden zwanger en er wordt hen verteld dat het niet erg is, krijg gewoon een abortus is wat hen verteld wordt. Niet één gedachte voor het onschuldige kind die niet geleerd werd dat seksuele vermenging ZONDE is en leidt naar de aantasting van de ziel. Niet één gedachte over de marteling van die onschuldige baby terwijl het in de moeder's baarmoeder ligt. Hoewel de moeder misschien zelf een jongeling is, zij zondigt tegen MIJ, Almachtige GOD YAHUVEH en zij zondigt tegen haar ongeboren baby die alleen geboren wilde worden, terwijl zij het geëxecuteerd laat worden. Er is geen verschil tussen een geweer dat gebruikt wordt voor moord en een dokter die gebruikt wordt voor moord. Het is allemaal moord in MIJN ogen. De moeder zondigt ook tegen haar lichaam, ziel en Geest. Haar gedachten zal het nooit vergeten, hoewel IK het kan vergeven als ze MIJ zal vragen en weg keert van dit kwaad.

IK profeteer nu iets dat zo verschrikkelijk is om te overdenken maar de moorden zullen meer heersend worden. De ouders zullen bang zijn voor hun kinderen. De kinderen zullen hun ouders beheersen omdat deze rebellie is toegestaan om te groeien. De staten zullen zeggen dat "ze uw kinderen bezitten." De staten zullen wetten toestaan om jullie kinderen ervan te weerhouden om gedisciplineerd te worden door de ouders. Ouderlijke rechten zijn beetje bij beetje uitgekleed en binnenkort zullen jullie ouders geen rechten hebben. Laat dit niet doorgaan! Satan kan niet nemen wat jullie hem niet geven. Neem jullie kinderen terug in MIJN NAAM! Neem jullie kinderen uit deze kuilen van ongerechtigheden; jullie zijn hen aan het onderwijzen ten koste van hun zielen.

Zoek MIJ terwijl IK makkelijk gevonden kan worden en IK zal jullie een andere manier laten zien om jullie kinderen te onderwijzen, beide de dingen in het spirituele rijk en het fysieke rijk. IK zal hen eens weer het verlangen teruggeven naar heiligheid en naar moraliteit. Er is een sluier der duisternis die is neergekomen op het openbare school systeem, en de mantel der duisternis is gekomen vanuit de putten van de hel en het bedekt velen van de jeugd van deze natie, dat MIJ niet als Heer en Verlosser aan het aanbidden is. De kinderen zijn aan het lijden want de ouders zondigen door hen niet te leren wie YAHUSHUA ha MASHIACH is! IK ben hun enige bescherming! Satan is verwelkomd in jullie scholen en onheiligheid is overvloedig aanwezig in hen. Sta op ouders; neem jullie kinderen uit de scholen die MIJN heiligheid niet zullen toelaten om deel te zijn van het grootbrengen van jullie kinderen. Sta op ouders en vertel de regering dat jullie het recht hebben om te disciplineren. IK disciplineer degenen die IK lief heb! Zij moeten de vrees voor Almachtige GOD YAHUVEH weer opnieuw kennen en de vrees voor hun ouders. Godvruchtige, respectvolle vrees dat karakter opbouwt en de ziel voedt, wetende dat er regels zijn en als je de regels verbreekt dan zul je boeten.

De scholen zijn nu aan het boeten. De regering is nu aan het boeten. De ouders zijn nu aan het boeten. Ze zijn erop uit om wetten toe te staan en het zal gebeuren, alleen als jullie het toestaan, dat jullie verboden zullen worden om jullie kinderen op hun achterste te slaan. En het meest van alles, de jeugd van deze natie en de wereld is nu aan het boeten. Ze hebben MIJ nodig en toch zo weinig ouders zijn hen aan het leren dat IK de enige weg ben, de waarheid en het leven. Heiligheid is nodig en er moet de nadruk op gelegd worden in deze eind-tijden. Vrees deze wet! Vecht voor deze wet! Want als jullie denken dat jullie kinderen nu rebels zijn, jullie hebben slechts een glimp gehad van deze rebellie. Het bloed is niet alleen aan de handen van deze kinderen die moordden, het bloed is aan de Raad van Onderwijs. Het bloed is aan de handen van de ouders die hun kinderen niet heiligheid leerden. Het bloed is aan de handen van de regering. Het bloed is aan Amerika en het is niet het Bloed van MIJN Zoon, YAHUSHUA ha MASHIACH, dat dit volk nu bedekt, maar het onschuldig bloed van de miljoen baby's die dagelijks vermoord worden, 24 uur per dag.

Toen jullie zeiden "het moorden van de baby's is legaal zolang ze in de moeders baarmoeders zitten en we hun zwijgzaam geschreeuw en gehuil niet kunnen horen" dat alleen IK kan horen. IK vertel jullie het geschreeuw en gehuil zal komen van de kinderen die jullie kunnen horen, kinderen van de heidenen, kinderen die jullie kunnen zien, kinderen die zo onschuldig zijn maar niet anders zijn dan de baby's in de baarmoeders die vermoord worden. Eén moord is hetzelfde, één rebellie is hetzelfde, en de geest van onheiligheid is hetzelfde. IK zie alles! IK hoor alles! Tenzij dit volk berouw toont voor de geslachte kinderen zullen jullie meer geslachte kinderen zien. Denk niet langer dat IK een GOD ben om de spot mee te drijven. Jullie kerken prediken MIJN liefde en toch zullen ze MIJN kinderen niet leren dat IK ook een GOD van ALMACHTIGE LIEFDE ben en ALMACHTIGE TOORN! In tijden vanouds liet IK kinderen gestenigd worden op het stads-plein. Rebelse kinderen die ouders niet konden beheersen en slechts leidde naar meer rebellie, IK liet de ouders de eerste steen gooiden. Nu zijn er wetten die het kind zelfs ervan beschermen om geslagen te worden op hun achterste dat IK creëerde voor zo een doeleinde. Nu, zijn er wetten die jullie kinderen vrij willen zetten met een klap op de pols na een korte tijd van opsluiting. Begrijp dit, IK vertel jullie dit, die kinderen zullen weer moorden want dat kwaad is nog steeds in hen en de volgende keer zal het zelfs een grotere grootte zijn als deze kwade geest niet wordt uitgedreven. Jullie jeugdige tehuizen hebben YAHUSHUA nodig om de demonen weg te jagen van deze kinderen. Ze begrijpen niet eens dat zij het niet waren die de trekkers overhaalden, of de plannen maakten, zij waren pionnen in een schaakspel en zij voelden alleen de zetten.

Amerika, toon berouw voor de sluier der duisternis die vanuit de hel komt dat jullie laat denken dat wat jullie in het geheim doen niet onthuld zal worden. Homoseksualiteit is slechts een andere levensstijl die jullie willen leren, maar het is de duisternis van de hel dat jullie ervan heeft weerhouden van het zien van het licht der waarheid. Dit is een gruwel voor MIJ! IK zond jullie AIDS om jullie wakker te maken en jullie negeerden MIJ en proberen geneesmiddelen te vinden. IK zal een veruit ergere plaag sturen dan dat. ZWART KOKEND BLOED PLAAG! Dit zal op al degenen neerkomen die jullie kinderen dwangmatig de geest der homoseksualiteit op zilveren lepels voeden. Het begint met Ellen Degenerate (Degeneres) en het is in het Witte Huis gegaan. Jullie drijven de spot met MIJ! Jullie denken omdat Ik onzichtbaar ben dat IK niet hoor of zie wat jullie hebben gesproken en gedaan. Jullie denken dat de heilige instelling van het huwelijk bespot moet worden. Jullie denken dat MIJN Tien Geboden van geen waarde zijn voor deze tijd en eeuw. IK ben WOEDEND en IK zeg tegen al degenen die jullie onheiligheid in MIJN gezicht wapperen; jullie zullen zien dat IK niet een GOD ben om de spot mee te drijven. Jullie zullen lijden! Jullie kinderen zullen lijden! Jullie land zal lijden! Maar niet degenen die MIJ toebehoren, IK zal al MIJN kinderen beschermen, schuilplek geven, zegenen en leiden die hun harten, levens, Geesten en zielen hebben gegeven aan de GOD van de schepping en de GOD van verlossing.

Jullie heidenen die gruwelen doen in MIJN ogen, en het op de media zetten en zelfs in jullie liederen, jullie die willen dat iedereen een keuze heeft op abortus, euthanasie, en homoseksualiteit, jullie die de rechten van de ouders wegnemen om hun kinderen groot te brengen met een Godvruchtige vrees en respect. Jullie zullen uitvinden dat IK YAHUVEH (GOD) ben en IK ben de toorn in evenredige balans tot liefde en jullie zullen zien wat gebeurt wanneer deze straf op jullie neerkomt vanuit nergens behalve MIJN hand. Nergens om naar toe te vluchten behalve naar MIJ. De nieuwe plaag is alreeds begonnen, grote vermoeidheid, grote koorts, jullie bloed zal eruit lijken te zien als zwart, geen immuniteit, jullie bloed zal uit jullie monden stromen. Bloedende! Want jullie dreven de spot met het Heilig Bloed dat vergoten was voor jullie op Golgotha en nu zal IK de spot met jullie terug drijven met bloed dat de onheiligheid in jullie bloed zal laten zien. Jullie zullen bidden om te sterven maar de dood zal niet makkelijk komen. TOON NU BEROUW! Stop met het doden van MIJN ongeboren baby's. Stop met het aantasten van de jeugd en deze wereld met jullie stank van onheiligheid. TOON NU BEROUW Amerika! Kijk toe terwijl degenen die jullie beschouwen als leiders geen leiders meer zijn. TOON NU BEROUW! De stoten vanuit de hel dat alles vervloekt dat heilig is op jullie media, dat de jongelingen na doen en niet eens begrijpen doe woedend ze MIJ maken moet eindigen. IK zal jullie slaan met MIJN STAF van Toorn totdat jullie berouw tonen.

Diegenen die van MIJ zijn en jullie weten wie jullie zijn, jullie hebben een relatie met jullie Verlosser en jullie houden van MIJ en zetten MIJ op de eerste plaats in alles dat jullie doen. Jullie herkennen de vervalsing als satan MIJ bespot in Garland, Texas. Jullie zijn niet misleid, jullie weten dat jullie YAHUSHUA vlug weder komt en wanneer de spot en de vervalsing plaats aan het nemen is zullen jullie niet misleid worden. Jullie MIJN Geliefde schatten kostbaarder dan woorden kunnen zeggen dat jullie weten op welke NAAM jullie vertrouwen om jullie en jullie zielen te bevrijden. Jullie kinderen zijn veilig en verzekerd in de palm van MIJN hand en MIJN andere hand beschut hen alsof zij een nieuw geboren kuiken waren. IK zal diegenen beschermen die MIJ toebehoren, diegenen die ernaar verlangen om MIJ toe te behoren, IK wacht op jullie. IK heb geen enkel verlangen om jullie te slaan met MIJN STAF van kwelling. MIJN STAF en stok zijn er om jullie te troosten, te beschermen en jullie te leiden.

MIJN STAF is er om MIJN kinderen te beschermen als IK wraak op hun en MIJN vijanden laat neerkomen. MIJN STAF wordt ook gebruikt als tuchtiging, zoals jullie je kinderen slaan op hun achterwerk, zo moet IK ook de MIJNE op het achterwerk slaan op tijden wanneer het nodig is. MIJN STAF van toorn is alleen gereserveerd voor degenen die in uiterste rebellie zijn. Pas op de STAF komt naar Amerika. Pas op de STAF van Toorn komt naar andere naties van deze wereld die hebben bepaald dat ze een andere god zullen dienen. MIJN verlangen is dat IK jullie wil leiden met MIJN herders STAF die jullie zal beschermen en jullie zal leiden en slaat slechts de vijand weg, de wolven die vermomd komen als goed en in plaats daarvan kwaad zijn.

MIJN Geliefde kinderen weten dat religie hen niet zal redden, alleen een liefdevolle relatie met YAHUSHUA ha MASHIACH, YAHUVEH, en de RUACH ha KODESH zal hen redden. Alleen de waarheid dat er geen verlossing is behalve door de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH, het Bloed dat IK voor jullie vergoot op Golgotha en het Heilig Woord kan jullie redden wanneer het wordt gesproken in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH! Alleen berouw tonen en weg keren van zonde en ernaar streven om een leven te leiden van heiligheid en MIJ te gehoorzamen kan jullie redden. Wetende dat jullie niet perfect zijn maar jullie werken dagelijks om MIJ te behagen en doen wat jullie weten dat IK wil dat jullie doen. Alle anderen, IK zeg tegen jullie HOE DURVEN JULLIE? Hoe durven jullie MIJ de schuld te geven voor het kwaad dat jullie hebben gebracht op jullie zelf en dat van jullie kinderen? Jullie hebben de duisternis van de hel gezaaid en er is geen bevrijding behalve door de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH van Golgotha. IK ben jullie enige bron van licht maar hoeveel zullen op MIJ roepen zodat ze gered kunnen worden? Opnieuw spreek IK deze waarschuwing voort vanuit MIJN profetische dienstmaagd Pastor Sherrie Elijah, niet door wie zij is maar door wie IK BEN! IK, de Grote Almachtige GOD YAHUVEH, heeft gesproken! Diegenen met oren om te horen luisteren en leren, diegenen die doof en blind zijn zullen spiritueel slechts blinder en dover worden.

* * * * * * *

26/3/98 15:54 gegeven aan dit nederige vaatwerk van klei Profeet Elisabeth (Elisheva) Elijah.

Terwijl ik dit voor aan het lezen was aan mijn site manager voelde ik een rilling door mij heen gaan terwijl we spraken aan de telefoon toen ik kwam bij het stuk van de nieuwe plaag die deze wereld veel erger raakt dan AIDS. Tongen startten toen, strijdende tongen. Toen terwijl mijn ogen gesloten waren zag ik een donderwolk die zwarter dan zwart was. Ik besefte toen dat het de donderwolk van zijn woede was en hij heeft net zijn woedende woorden uit mijn mond gedonderd. Als volgende komt de bliksem! Hij zal zijn doelen raken! Wee aan de opstandige/rebellen die deze waarschuwing niet erkennen. YAHUSHUA zendt mij voort als zijn mondstuk om deze waarschuwing voort te spreken door zijn genade zodat zij berouw zullen tonen. Dan komt de verdoemenis. Pas op voor de STAF van Almachtige YAHUVEH! Keer terug naar de GOD van onze voorvaders! Keer terug, Amerika, naar YAHUSHUA ha MASHIACH voordat het te laat is.

Hieronder is een andere profetie om te bevestigen wat YAHUVEH heeft gesproken vanuit de nieuwste profetie die hij mij gaf, "Pas op de sluier der duisternis is gekomen." het woord hieronder werd naar mij doorgestuurd van een ander. Een mantel der duisternis op onze scholen: YAHUVEH heeft mij laten zien dat een mantel der duisternis is geworpen vanuit de duisternis op onze scholen.

We moeten bidden en vasten voor de beweging van deze mantel want YAHUVEH zegt... IK hoor de gebeden van MIJN mensen wanneer zij met heel hun harten bidden. Er is meer vernietiging om te verschijnen tenzij we bidden en hiertegen vechten in het spirituele rijk, niet het fysieke natuurlijke rijk. Wat doet de vijand om ons te vernietigen? Hij werkt vanbinnen. We hebben meer om ons zorgen te maken binnenshuis dan dat we ons zorgen moeten maken om de bedreigingen van buiten. Bid en bemiddel nu voor deze generatie. Het is goed om een speciale dag van gebed opzij te zetten, toch moeten MIJN bemiddelaars niet wachten want de tijd is nabij voor het zwaard van de Geest hetwelk MIJN Woord is om tevoorschijn te halen en de gebeden in de Geest om te beginnen om de wil van MIJN kleintjes. Heb IK niet tegen jullie gezegd dat het beter is voor een man om een molensteen aan zijn nek te hebben hangen en geworpen te worden in de zee dan om slechts één van MIJN kleintjes kwaad te doen? Soldaten doe jullie bewapening aan en ga naar de strijd want dit is de strijd van IK, YAHUVEH en IK YAHUVEH zal die vaatwerken gebruiken die beschikbaar zijn, die vaatwerken die opstaan om MIJN Geest te ontvangen uitgegoten met mate om jullie te bekrachtigen om te vechten in het spirituele rijk. Vrees niet en ben ook niet ontsteld want IK, YAHUVEH jullie GOD is jullie voor gegaan en IK zend engelen der bescherming voort in massale aantallen die jullie niet kunnen tellen, om deze kleintjes te beschermen. Kijk toe MIJN kinderen zo zegt YAHUVEH.

Ik had een droom, 3/9/92, welk geplaatst zal worden op een andere pagina geloof ik. YAHUSHUA vertelde mij alreeds over deze plaag die is gekomen en toch begreep ik het niet en ik zal de droom delen als ik het kopiëer van mijn notities. Ik beweer niet dat ik de volle openbaring heb. Als de RUACH ha KODESH een van jullie de volle betekenis laat zien email mij dan alstublieft en ik zal de betekenis plaatsen zoals de RUACH ha KODESH aangeeft.