Profetie 19

Werp Uw Donkere Sluier van Pijn af...

Mijn Kinderen... Mijn Schatten

Maart 1998

 

Aldus zegt YAHUVEH:

Aldus zegt YAHUVEH, MIJN Geliefde, die IK waardeer zoals geen andere schat die je in de wereld hebt. IK zie je pijn. Het is diepe, vernielende pijn want je bent zo onbegrepen. Hoe kunnen de mensen die niet van MIJN Geest zijn je pijn voelen of zien wat IK je heb getoond of verteld? Zouden zij niet ook Johannes de Doper krankzinnig verklaard hebben? Zouden zij niet ook hem zoeken te kalmeren voor zijn gedrag, en voor Elija, Jeremia en al MIJN profeten? Bedenk wat deze moderne wereld die de stem van Almachtige YAHUVEH uitsluit zou doen met deze profeten van ouds?

Je bent als Jona die naar Nineve is gestuurd en hoe weinigen hebben geluisterd of MIJN waarschuwingen gehoord. Maar zij zullen zien omdat wat IK door jou gesproken heb gebeuren zal. Laat het je niet bevreemden van degenen waarvan je denkt gered te zijn, zijn zij het werkelijk? Ken je werkelijk hun harten, die de grote gapende wonden in je ziel toedienen? IK heb hen niet gezonden om je te kwellen want je bent MIJN geliefde schat.

Leun niet op je eigen verstand maar erken MIJ en IK zal jouw wegen leiden. Vertrouw niet iedereen behalve van wie je weet dat je MIJN stem van hen kunt horen. Doe niets tenzij IK je volmaakte vrede geef die alle begrip te boven gaat. IK heb je niet verlaten noch zal IK ooit. IK ben je eerste liefde; alle anderen zijn tweede aan de Almachtige GOD YAHUVEH die je dient. Blijf vertellen van MIJN genades en liefde maar waarschuw van MIJN toorn en wraak en komende oordeel als zij zich niet van hun slechte wegen bekeren en pas het Bloed toe dat voor hen op Calvarie was vergoten, die elke stank van zonde reinigt en van de zonde af te keren.

Deze ondeugden die je als een kruk hebt gebruikt maar IK ga je van wat ook bevrijden waarvan je vindt die je vrede en comfort moet brengen want IK ben alles wat je nodig hebt. IK, YAHUVEH, ben genoeg in alle dingen. Maar alles heeft een tijd en een seizoen en IK zal niet meer op je plaatsen dan je kunt dragen. Ja, MIJN Geliefde, je hebt voor het belang van MIJN NAAM geleden. Ja je bent geestelijk ziek verklaard maar degenen die je deze namen roepen zijn geestelijk ziek! Je huilt maar het zijn MIJN tranen. Je zucht maar het zijn MIJN zuchten. Je treurt maar het is MIJN verdriet. Degenen die zeggen dat ze van je houden kennen de ware betekenis van liefde niet of zij zouden dit begrijpen. Beoordeel hen niet ruw want zij doen het beste wat zij kunnen doen met de geesten binnen hen.

Dit zal ook overgaan hoewel het schijnt dat de rivieren van wanhoop MIJN Geliefde overstromen. Dit zal ook overgaan. Je zult je nogmaals verheugen. Jouw leven is niet over. Het is net begonnen. De wonderen zijn enkel om de hoek. Waarom denk je dat satan je vertelt nu op te geven. Je hebt zo lang gevochten, geef het niet op nu!

* * * * * * *


Gegeven aan Pastor Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah van YAHUVEH.
April 10,1998