Profetie 21
Ben je Klaar Voor een Schok? Gabriel heeft zijn Hoorn geblazen!

     

     

Luister naar deze profetie terwijl het gelezen word door Apostel Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

Daniel 12;1 En te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk te zijde staat; er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er nooit geweeest is sinds er volken bestaan, tot die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen; allen die in het boek geschreven bevonden worden.

Daniel 12;2, Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, deze tot tot eeuwig leven en gene tot versmaden, tot eeuwig afgrijzen.

12;3, En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die vele tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos Gesproken/ geschreven onder de zalving van de HEILIGE GEEST door Apostel Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

Schreeuw het van het internet! Schreeuw het van de huisdaken! Proclameer het op de straten, en kerken! Radio en televisie! YAHUSHUA MASSIAS IN ONDERWEG! Gabriel heeft zijn trompet geblazen! Het geluid is geblokkeerd door het razend gevecht dat er gaande is in de hemelse gewesten op dit moment! Micheal, satan en de Engelen troepen zijn aan het vechten, goed tegen kwaad, maar goed triomfeert altijd! Er zijn zij die de shofar hebben gehoord, en zij die het niet hebben. Toch vertel IK jouw, IK heb de waarschuwing gegeven aan zij die de hoorn gehoord hebben, alhoewel Gabriel’s hoorn maar door een paar gehoord is, tot nu toe, was het alleen om Mijn Bruid voor te bereiden want haar Bruidegom komt eraan! Wees niet bezorgd als je de Shofar hoorn van Gabriel nog niet gehoord hebt! Want het is nog voor een aangewezen tijd! Zelfs het geluid kan alleen voor een aangewezen tijd geblokkeerd zijn. Want ben IK niet de ene die weet hoever de hemel is van de Aarde?? Zelfs de calcutatie hiervan heb Ik voorbestemd!

Doe vlug waartoe Ik je heb voorbestemd en waar je toe geroepen bent. Zij die IK financieel gezegend heb, wanneer IK terug kom en IK ondervindt dat je je geld voor een regenachtige dag hebt opgeslagen, waardoor je veroorzaakt dat de apostels en profeten in gebrek gaan, die de profetiesche woorden voort spreken over de wereld en die vertellen van Mijn komst, en de ernst om gereed te worden! Wee, zij die dit gedaan hebben! Wee, zij die hebben dichtgesnoerd en of hebben geprobeert dicht te snoeren, of hebben ontmoedigd, of Mijn apostels en profeten hebben gehinderd verder te spreken! Wee zij die bespot hebben, of die Mijn apostels en profeten beledigd hebben, omdat ze dit voort spreken! Jullie zijn gewaarschuwd, vertel het nu aan anderen! IK heb Mijn handmaagd Sherrie Elijah dit eerst verteld, en heb haar verteld eerst de geest te beproeven die preekt en het anderen gelijdelijk aan te vertellen. Zij zou de bevestigingen hebben die ze zoekt, van hen die ze niet kende, maar van wie IK wist dat ze oren hadden om te horen! Dit ging in tegen haar leerstelling en ze gelooft omdat ze geleerd is dat wanneer Gabriel de trompet geblazen heeft, jullie die leven weg gevoerd zullen worden om MIJ in de lucht te ontmoeten!

Dit is waar, maar wat jullie niet weten zijn openbaringen die IK nu openbaar door deze handmaagd, het zal tegen je religie ingaan, ja, tegen jullie leerstellingen! Maar Mijn Woorden zijn getrouw en waar. Er is een tijd span tussen deze gebeurtenissen, eerst laat Gabriel de shofar klinken, dan zal er een grote oorlog in de hemelse gewesten zijn, waarvan deze wereld al reeds de bliksem van ziet, en het geluid van Mijn donder hoort. Deze wereld ziet alreeds de rampzalige terugslag zoals een vrouw die baart! De Hemelen geven ruimte aan de Zoon van YAHUVEH die terugkomt! De Hemelen stuiptrekken als een vrouw die baart!

De Aarde zal deze weeen zien en voelen precies als een vrouw die baart! Er zullen orkanen zijn, wervelstormen, vulcanen en aardbeveningen, en ze zullen groter van omvang worden, terwijl Mijn komst nadert! Jullie hebben altijd deze dingen gehad, waar, maar nu zullen jullie een verandering zien in het atmosfeer, want IK aleen ben ALMACHTIGE YAHUVEH en IK zal bewijzen dat je het calendar niet kunt vertrouwen voor welke seizoen zal komen! Let op de planeten terwijl IK verschuif dat wat je geloofde en laat zien wat je nog niet hebt gezien!

Lep op op de zon, de maan en de sterren, want opnieuw heb IK verrassingen in petto voor deze aade! IK zal bewijzen dat IK alleen ALMACHTIGE YAHUVEH ben! IK zal voorzien, IK zal niet langer bespot worden! Dat waar de Heidenen van zeggen dat onmogelijk is, IK zal laten zien dat met ALMACHTIGE YAHUVEH niets onmogelijk is! De Heidensche goden zullen verkruimelen tot puin! De aarde zal zich openen en Buddah opslikken! IK zal laten zien in wat voor zwakke goden de Heidenen hun vertrouwen gesteld hebben! IK zal geen andere goden voor me hebben! Zij die andere goden aanbidden zullen sterven met hun goden als ze zich niet vandaag nog bekeren! Morgen kan het te laat zijn! jullie zijn gewaarschuwd! Alles wat je voor YAHUSHUA MESSIAS stelt is een god. Het zij een plaats persoon of ding! Alles wat je meer lief hebt dan MIJ zal IK verwijderen! In Nahum 1 staat het duidelijk dat IK een jaloerse Elohim ben.

Jullie zullen MIJN gevecht zien en dat IK MIJN vijanden verwoest! IK zal hen scheiden die MIJ toebehoren, in hun gedachten, lichaam, geest en ziel. IK weet wie YAHUSHUA MESSIAS werkelijk aanbidden en wie werkelijk Mijn HEILIGE GEEST heeft, die verblijft in een aardse lichaam, om het te bewijzen.

IK ben niet misleid door herhaling van woorden, of daden, of religie! IK ben bespot en alles wat Heilig is is bespot, en Mijn naam wordt continu verdoemd en vervloekt in jullie media! In liederen en op tv, in huizen, zelfs waar Mijn Kinderen verblijven! In het een land dat is apart gezet voor Mijn Glorie!

Een klein kind, (amerika) en toch zo brutal om te zeggen tot de schepper,” op YAHUVEH vertrouwen wij” en toch bespot het Mij door Mijn Heilige geest niet toe te staan te zijn in hun scholen, rechtbanken, regeringen, IK zal het Hooggerecht laten zien, wie aleen Hoog is! IK zal Amerika laten zien wat er gebeurd met een baby die zegt, ga weg, ik heb deze VADER YAHUVEH niet meer nodig! IK zal Amerika laten zien en haar als voorbeeld stellen, want IK heb het ergste voor het laatst bewaard! Jouw straf wordt opgespaard! De Aarend zal het land verslinden dat welke het behoorde te beschermen! Oh, Oh! Maar Ik kan Mijn babies horen, Mijn ware babies, Mijn Kinderen, beide, babies en volwassenen, beide die het vlees eten en nog steed drinken van de melk uit Mijn borsten. Ze zeggen, niet ik! Voorzeker niet ik! Ik woon in Amerika! Wat zal er van me worden? Tranen stromen uit de ogen van sommigen van jullie uit angst. Anderen knipperen de tranen weg.

Hier is wat IK zeg tot zij die MIJN HEILIGE GEEST hebben, en die Mij eerst zetten en die niet beschaamd zijn voor de naam YAHUSHUA MESSIAS, of voor het zijn van een opnieuw geboren christen! Luister aandachtig, en zij die Mijn stem kennen zullen vrede ervaren die alle begrip voorbij gaat en weten dat IK YAHUSHUA MESSIAS jullie meester het ben die voort spreekt uit deze handmaagd tot deze wereld! Hier is wat jullie redder YAHUSHUA MESSIAS spreekt tot Zijn Kinderen die gevuld zijn met Mijn HEILIGE GEEST, luister aandachtig en vertel het anderen die luisteren. Zoals in de dagen van Mozes, zo zal het opnieuw zijn! IK zal de Israelieten en de Egyptenaren scheiden!

Mijn zegeningen en Mijn vloeken! Zegeningen aan zij die Mij gehoorzamen, vloeken aan zij die Mij niet gehoorzaam zijn! Heb IK niet een plaats voor hen voorzien, toen de slechte farao het onmogelijk maakte voor hen te wonen in het land van de heiden? Gebeurt dit ook niet in Amerika? Zien jullie dan niet de kwade faraos opstaan in de vorm van de regering die jullie christelijk vrijheden wegneemt? Ze maken wetten die zeggen dat jullie je niet uit mogen spreken tegen dat welke IK een verafschuwing noem! Die Jullie dwingend te betalen voor deze verafschuwingen met belasting geld, welke IK niet gevaardigd heb te betalen! Levensstijlen van welke IK duidelijk in Mijn Woord verklaart heb dat ze een verafschuwing zijn voor MIJ, YAHUVEH!

Jullie wonen in een land Amerika waar Mijn naam constant bespot wordt en vervloekt! De vervloeking valt alleen terug op hen die Mijn naam voor winst vervloeken! IK zal jullie hier niet voor vergeven als deze acteurs geen tranen van berouw uitsorten, en belijden voor de mensen dat ze gezondigd hebben! Heb IK niet voor een veilige plaats voor Lot voorzien tot hij vluchtte? Alleen Lot’s vrouw die om keek, was verwoest! Want ze wilde de levensstijl waarvan ze vluchte! Dus gaf IK haar de zelfde belonging! Verwoesting! Heb IK geen veilige plaats voor Noach bereidt? Waarom zou IK dan geen veilige plaats voor Mijn Kinderen bereiden die gevuld zij met Mijn HEILIGE GEEST? Waarom twijlfel je aan Mijn liefde terwijl zij dat niet deden?

Oh, hoe verdrietig maken jullie Mij wanneer jullie dit doen!! Ben IK niet instaat te zorgen voor hen op deze aarde die Mij en Mijn Vader toebehoren? Stop aan Mij te twijfelen! In de tijd van Mozes, heb IK niet de Heidenen gedwongen hun zilver en goud aftestaan zodat zij die heilig zijn niet met lege handen of arm weg gingen? De rijkdom van de slechte is opgeslagen voor de rechtvaardige! Luister niet naar de economische weeen. Deze zijn de heidensche weeen, niet de weeen voor Mijn kinderen. Voor de Glorie van YAHUSHUA en YAHUVEH en de HEILIGE GEEST, zal IK Mijn kinderen zegenen om manieren waarvan ze nooit hadden durven dromen, niet omwille van hun egoisme. IK geef dit zodat Mijn apostels en profeten kunnen schreeuwen naar de wereld, dat Gabriel zijn Hoorn al reeds geblazen heeft!

Kinderen die Mijn stem horen, IK commandeer jullie om Mijn apostels en profeten te ondersteunen die durven te spreken in vrijmoedigheid! Denk je dat het niet geschreven staat? Heb IK niet een kleine weduwe bevolen die enkel genoeg had om voor haar en haar zoontje een brood te maken als laatste maal, om Mijn profeet van ouds te voeden genaamd, Elijah!

Maar zij geloofde dat wanneer je een profeet zegent, je gezegend zal worden! Op meerdere manieren dan enkel financieel heb IK deze weduwe gezegend! IK zorgde er zelfs voor dat Elijah van oud haar zoontje redde, door hem terug te brengen van de dood!

Mijn profeten zijn niet instaat te werken zoals jullie werken, want wie wilt er iemand aan nemen die de stem kan horen van ALMACHTIGE YAHUVEH? Zij zullen vrezen voor hun leven, zowel dat hun zonden worden bloot gelegd! Dus voed ook Mijn apostels en profeten zoals je Mijn andere bedieningen heb gevoed! Wanneer je de mond van de apostels en profeten snoert, hun vertelt dat ze niet belangrijk genoeg zijn om te ondersteunen, voorkom je dat Mijn stem op een luide en duidelijke, en vrijmoedige manier gehoord wordt op deze Aarde! Het zijn de ware apostels en profeten die hun leven dagelijks neer leggen op het altaar, die gehaat en afgewezen worden om Mijn naam’s wil! En toch hoe weinigen van jullie ondersteunen een profeet of apostel! Zij gaan in gebrek terwijl jullie steunen dat wat jullie waardige bedieningen achten.

GABRIEL HEEFT DE SHOFAR HOORN GEBLAZEN! DE GELUIDSGOLVEN ZIJN TOT DUS VER GEBLOKKEERD, VANWEGE EEN RAZEND GEVECHT IN DE HEMELSE GEWESTEN, OH, MAAR NOG EEN KORTE TIJD EN DE GENE OP WIE JULLIE WACHTEN ZAL VERSCHIJNEN VOOR ZIJN BRUID! ZAL JE KLAAR ZIJN? SPREEK DE GEHEIMEN DIE IK JOUW VERTEL VOORT IN VRIJMOEDIGHEID!

ONDERSTEUN DE BEDIENINGEN, AL HOEWEL ZIJ ER ONAANZIENLIJK UITZIEN VERGELEKEN MET DE GROTE DIE VEEL FINANCIEELE ONDERSTEUNING HEBBEN, DENK JE DAT IK JOUW ZAL ZEGENEN WANEER JE AAN DE BEDIENINGEN GEEFT DIE JOUW GELD NIET NODIG HEBBEN! JOUW GELD MAAKT HEN ALLEEN MAAR GIERIGER EN MACHTIGER IN HUN EIGEN NAAM! IK bevel jullie te geven aan de apostels en profeten die van Mij afhankelijk zijn om hen te steunen, door het zaad te zenden, door Mijn mensen, de gene door wie IK dit spreek, weet niet eens waar de volgende dollar vandaan zal komen, maar ze vertrouwd op MIJ en IK zal voorzien! Vanwege het durven spreken wat IK tot nu toe niet door een andere profeet heb gesproken, Mijn dochter, Sherrie Elijah, zal vervolg worden voor het uitspreken, en bespot worden zelfs door haar eigen soortgenoten! Groot zal hun toorn zijn omdat ze dit gedaan hebben, maar groot zal haar loon zijn, voor het spreken van dat wat ze niet langer stil kan houden! In de tijd van Mozes, hen IK niet voorzien voor de Kinderen van Israel. En toch hebben de Kinderen van Israel zich ondankbaar gedragen! En toch hebben al Mijn kinderen op een of anderen manier zich zo gedragen! Hoevelen van jullie nemen jullie zegeningen die IK dagelijks geef als vanzelf sprekend? Maar net zoals jullie je kinderen vergeven dat ze jullie niet bedanken dat jullie dagelijks voor hen zorgen. Zo vergeef IK het jullie ook, daar jullie het vergeten. In de tijd van Mozes, heb IK niet van water voorzien voor hun dorst? Vanuit een steen, een harde droge steen! En toch vloeide het mijn levens water voort, die hun staande hield! Mijn Kinderen waren dorstig dus gaf IK hen water uit een rots, en IK kan het opnieuw doen en IK zal, want IK ben geen aanziener van personen!

Geloof enkel, en geloof dat IK zal doen opstaan, en IK heb apostels en profeten doen opstaan die deze dingen zullen doen en meer! IK ZAL HET OPNIEUW DOEN! Zij die Mijn levend water niet ontvangen zullen dorsten. Ze zullen sterven en naar de Hel gaan. Voor Mijn Glorie alleen zal IK levend water voort brengen van een rots. Heb IK Mijn kinderen laten verhongeren in de woestijn? Begrijpen jullie hoeveel Kinderen IK moest voeden? Had IK een probleem? NEE! Zonder ook maar een boog te schieten, zonder maar te zoeken naar de vogels, IK zorgde ervoor dat de vogels hun leven opofferde zodat mijn kinderen VLEES konden eten! Toen ze moe werden van de MANNA! Engelen brood uit de Hemel! IK VOEDE ZE UIT DE HEMEL, WAAR ZE MOE VAN WERDEN EN OVER klaagden! En zo zal IK ze opnieuw voeden! En toen ze klaagden nadat ze moe geworden waren van het voedsel uit de HEMEL, gaf IK hen VLEES van de AARDE waar ze op schrokten en duizenden strieven! IK was kwaad op hun ondankbaarheid! Wees daarom opgepast want IK ben een GOD die niet VERANDERD! Nu ben je geleerd deze dag, dat IK Mozes en Mijn Kinderen doorgang gaf door de RODE ZEE waar ze met hun rug tegen aan stonden. Met de dood van voor en en de dood achter hen, en zo zal IK het opnieuw doen!

GELOOF ME MAAR! IK HEB EEN PLAATS VOOR MIJN KINDEREN BEREID! IK heb deze plaats nog niet eens aan de apostels en profeten geopenbaard! Want de tijd is nog niet rijp, waarop mijn Kinderen behoren te vluchten. Je kunt niet voor de wolk van GLORIE gaan en je kunt er niet achteraan gaan! Je moet er precies onder blijven en bewegen wanneer het beweegt, en stil staan wanneer het stil staat! IK zal jullie opnieuw een wolk van GLORIE geven om te volgen en een pillaar van vuur om s’avonds je weg te verlichten! Maak je maar geen zorgen over electriciteit maatschappijen, Als IK dat nodig acht, stuur IK engelen om jullie te begeleiden! IK zal een volk hebben! IK zal dat welke van Mij is beschermen! Ja sommigen van jullie zullen vrijwillig je leven voor Mij geven, Maar IK zal je alleen je leven terug geven. Sommige zullen in de hemel wakker worden wetende dat het bloed enkel meer Stefanussen heeft opgewekt! Want herinner je hoe Saulus de mantel van Stefanus vast hield toen die gestenigd werd en Saulus werd Paulus! Deze martelaar Stefanus zag Mij terwijl de hemel open ging en de Glorie van God bestraalde zijn gezicht, dus denk niet dat de martelaren die al reeds hun leven gegeven hebben, niet het zelfde gezien hebben! Sommige van Mijn apostels/profeten en kinderen zullen gedood worden en toch opnieuw leven! En de duivel kan het niet tegen houden! Noch de mensheid! IK zal MEER WONDEREN laten zien in deze eind tijden dan de gehele Bijbel bij elkaar! Zul je klaar zijn? zul je zijn aan de kant die Mij verlochend of die Mij beleid als Heer en Redder?

Jammer te zeggen dat Mijn eigen, zoals Peter die op water gelopen heeft, toen het erop aan kwam te vrezen vor zijn leven, MIJ AFWEES en VERLOCHENDE, zo zal het zijn en is al reeds geweest. Wees nu dankaar naar MIJ toe voor wat je hebt, Of IK zal komen en zelfs dat weg nemen!

Zo zal IK al deze dingen opnieuw doen in jouw LEVENSTIJD zelfs als je er niet over hoort. WEET DAT HET ZAL GEBEUREN! Ik ben de zelfde God gisteren en voor altijd! IK DE HEER UW GOD YAHUVEH, en YAHUSHUA en de HEILIGE GEEST veranderen NIET! waak er voor het aardse vlees liever te hebben dan de hemelse MANNA! IK zal dit ALLES doen en zelfs MEER! OM WILLE VAN MIJN GLORIE! OM TE BEWIJZEN IK, ALMACHTIGE GOD ALLEEN HET LAATSTE WOORD HEB! Niet satan! Niet de antichrist! En niet de valse profeet! Niet de REGERING! IK zal bewijzen dat YAHUSHUA HA MASHIACH ( Jezus christus) KAN ZORGEN VOOR DE SCHAPEN DIE VAN HEM ZIJN! zelfs de schoenen van Mozes waren niet versleten! Zo ZAL HET opnieuw zijn. NEEM MIJN WOORDEN EROP AAN! WEET DAT IK ALMACHTIGE GOD BEN MET MIJ ZIJN ALLE DINGEN MOGELIJK! WANT MIJN KINDEREN ZULLEN GABRIEL’S SHOFAR HOORN HOREN! SOMMIGEN HEBBEN HET REEDS ALS EEN AANKONDIGING, OM MIJN PROFETEN TE VERTELLEN! PREEK HET VOORT OM DE ANDEREN TE BEMOEDIGEN, WANT DE VOLGENDE KEER DAT ZE HET ZULLEN HOREN ZULLEN AL MIJN KINDEREN HET TEGELIJKERTIJD HOREN!

Veel liefde in YAHUSHUA, een handmaagd, kind, strijder, bruid, profeet Sherrie Elijah 8/7/1998 10.00 am begonnen, en eindigde 10.13 am. BEN JE KLAAR VOOR EEN SHOCK? GABRIEL HEEFT ZIJN HOORN GEBLAZEN.

( vertaald op 20/7/2005. dit was de eerste profetie waar ik mee geconfronteerd werd. Nadat ik de luide vraag kreeg, “ als het bazuin zou gaan, zou ik het horen? En in combinatie met de vraag, “ waar zijn de profeten? Toen ik op zoek ging naar het bazuin, in combinatie met profeten, vond ik deze profetie en zo ben ik in contact gekomen met Elisabeth, mijn geliefde zuster. )

Deel 2, “DE DODEN ZULLEN OPSTAAN”

HIER IS NOG EEN OPENBARING DIE IK GEDEELD HEB MET DEZE PROFEET TOT WIE IK SPREEK, MAAK JE KLAAR VOOR EEN SHOCK AAN JOUW LEERSTELLINGEN EN LEERING EN HOOR DE WAARHEID DIE DE MEESTE NIET BEGRIJPEN, EN IK MOEST DEZE PROFEET SCHRIJVEN GEVEN ONDER MIJN ZALVING en DROMEN om het te bevestigen, zowel als het spreken, en heb het zelfs gesproken door haar jonge zoon, en toch luisterde ze niet want het schudde dat wat als een nieuwe babie in Christus geleerd had op. maak je klaar voor een shock aan jouw religieuze traniningen en pas op, BESPOT wat je niet begrijpt, NIET. IK ben een GOD die niet kan liegen, deze profeet schrijft onder MIJN zalving en ze kan niet tegen jullie liegen en heeft geen reden de bespotting die zich zal ophopen op zich af te brengen, anders dan het spreken van MIJN waarheid. IK heb onlangs in de maand Juli, Sherrie deze dingen laten zien, en heb het via anderen bevestigd terwijl zij ze VRIJMOEDIG SPRAK, en overdacht en de geest die sprak beproefte. Oh IK zeg waarlijk in Mijn woord” en de doden in Christus zullen eerst opstaan, en jullie die nog leven zullen weg gevoerd worden, om de HEER in de LUCHT te ontmoeten! Maar hier een een deel die je niet begrepen hebt. LUISTER AANDACHTIG! Satan zal de OPSTANDING van de HEILIGEN BESPOTTEN! Wanneer hun geestelijk lichamen komen en samen met hun Aardse lichamen verenigen zullen ze inderdaad DE AARDE BEWANDELEN, zoals toen IK opgestaan was! ( Mat.27) De Heiligen waren opgestaan, waren ze niet? satan vervalst ALLES wat IK doe, zo zal hij het opnieuw doen.

Daniel 12:1; Daniel 12;1 En te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk te zijde staan; er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er nooit geweeest is sinds er volken bestaan, tot die tijd toe.Maar in die tijd zal uw volk ontkomen; allen die in het boek geschreven bevonden worden.

Daniel 12;2, Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, deze tot tot eeuwig leven en gene tot versmaden, tot eeuwig afgrijzen.

12;3, En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die vele tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos IK vertel je dit nu, zodat wanneer je deze dingen ziet gebeuren, je niet bang zult zijn voor het leger van zombies die geslacht zullen worden door de kracht van het KRUIS van YAHUSHUA HA MASHIACH (JEZUS CHRISTUS) Herinner, sla ze met een plank of een stuk hout die het KRUIS reperesenteert! De doden in Christus die op zullen staan en die zullen getuigen tot MIJN EER en GLORIE zullen lopen als in de tijd van ouds, en getuigen van de Hemel en om het MERKTEKEN VAN HET BEEST NIET TE NEMEN! Ze zullen bewijzen dat er leven is na de dood! Mijn Heiligen jullie zullen horen en zien! In verheerlijkte lichamen die niet gedood kunnen worden! Satan zal zeggen dat het niet alleen de Christenen zijn die uit de graven zijn opgestaan, maar zij die geen christenen zijn en hij zal het bewijzen door grote angst te laten komen op allen die Mijn woorden deze dag niet gehoord hebben! Ze zullen kijken naar deze lelijke vlees etende demonen die samen gekomen zijn met de heidense aardse lichamen in de graven, komend uit het bodemloze put, om chaos te veroorzaken zodat het wonder onopgemerkt zal zijn, maar satan’s leger van de doden zijn niet echt de moeders, vaders, zusters, boer, en echtgenoten van de heidenen, maar DEMONEN die zullen bijten en deze demonen zullen overgeplaats worden op de levenden, maar nogmaals ALLEEN DE HEIDENEN kunnen hierdoor beinvloed worden!

Dus sla ze met een stuk hout in de naam van YAHUSHUA HA MASHIACH ( JEZUS CHRISTUS) Bestraf ze en bind ze! Werp de demonen uit, zeg: HET BOELD VAN YAHUSHUA HA MASHIACH ( JEZUS CHRISTUS) IS TEGEN JOUW SATAN! En alle demonen moeten van mij vluchten!” en ze zullen! De heidensche doden zullen op de grond neer vallen! Bestraling van UFO’s heeft deze chaos niet veroorzaakt, HET IS EEN PLAN VAN DE HEL EN JE BENT VAN TE VOREN GEWAARSCHUWD DEZE DAG DOOR DEZE PROFEET! Die MIJ gevraagd heeft dit niet te spreken tot dat het MIJN tijd was! HET IS NU MIJN TIJD! Nu , VOOR EEN ANDERE SHOCK, ben je klaar? Ja jullie zullen weggevoerd worden om MIJ inde lucht te ontmoeten! JA JULLIE ZULLEN WEG GEVOERD WORDEN MET JULLIE REDDER IN MIJN ARMEN! Maar EERST, zal IK je herinerren, Heb IK de aarde niet 40 dagen bewandelt na MIJN opstanding? In MIJN VERHEERLIJKTE LICHAAM? Jullie zijn het lichaam van YAHUSHUA HA MASHIACH ( JEZUS CHRISTUS) en jullie zullen het zelfde weer doen! Getuigen over MIJ! En de Heidenen waarschuwen om niet het merkteken van het beest te nemen! Bewijzend dat de Hemel echt is! Dat YAHUSHUA HA MASHIACH ( JEZUS CHRISTUS) echt is! Bewijzend dat de dood niet het einde is maar het begin van Redding of verdoemenis!

Dan, na de 40 dagen wanneer jullie in je verheerlijkte lichamen hebben gelopen, waar geen afscheidingen jullie kunnen tegen houden! Geen voedsel of water nodig is, maar je kunt het hebben als het verkiest. Heb IK geen vlees gegeten? Had IK geen lichaam waar Thomas zijn vinger in MIJ zij stak? Zo zullen jullie ook. Heb iK niet door muren gelopen? De deur was gesloten toen IK voor het eerst naar bij MIJN dicipellen kwam, weet je nog? Zo zullen jullie ook door muren lopen. Niets zal onmogelijk zijn voor jullie! 40 dagen lang! zij die geen verheerlijkte lichamen hebben zullen verdrietig zijn, want ze zullen weten dat YAHUSHUA HA MASHICH de waarheid sprak toen HIJ zei, zoals jullie MIJ in de wolken hebben zien gaan, zo zullen ook jullie. IK sprak deze woorden door MIJN HEILIGE GEEST tot MIJN dicipellen! Nu spreek IK ze opnieuw door MIJ dicipel Sherrie Elijah! Verblijd je, zij die MIJ toebehoren! Hoeveel groter is de belonging dat deze wereld je zien in je verheerlijkte lichaam, en dat de vijand weet dat ze je NOOIT MEER kunnen DODEN! De gene over wie IK huil, zoals is afgebeeld op het schilderij en visioen “ een minuut voor middernacht zijn de KERK VAN PRETENDENTEN! RELIGIE ZAL JULLIE ERVAN WEER HOUDEN MIJN BRUID TE ZIJN! EEN LIEF HEBBEND EN EEN GEHOORZAME RELATIE MET MIJ IS DE ENIGSTE MANIER WAAROP JE ZULT DELEN IN DEZE ZEGEN!

OH het verdriet en de tranen, het snikken en het weeklagen zoals de vijf dwaze maagden die zonder olie in hun lampen, haasten om te halen wat de vijf wijze maagden die gewacht hebben om hun BRUIDEGOM, met frisse olie in hun lampen, ze zullen willen wat jullie hebben, maar niet in staat zijn het te kopen, of het te ontvangen, zonder dat ze hun leven opgeven voor MIJ! De gene die MIJ niet verwachten, die niet geloven dat IK MIJN BRUID zal komen redden, de gene die geloven dat MIJN BRUID door de grote verdrukking, en grote TOORN heen zal moeten gaan, verdrietig te zeggen dat je zult hebben wat je gelooft! Maar dit betekend niet dat je niet gered zult zijn! Het betekent alleen dat IK je wilde redden maar je was nog niet klaar! Na 40 dagen zal IK MIJN BRUID mee nemen naar huis en we zullen feesten bij het Bruilofts maal van het Lam.

MIJN verheerlijkte BRUID zal tegen het kwade leger van doden vechten terwijl ze nog op aarde zijn. want ze weten van het kracht van het kruis! Daarom worden ze MIJN BRUID genoemd! DAAROM ben IK hun REDDER! Het Bruidsgewaad is SPRANKELEND WIT EN ZAL NIET HET BLOED OF DE toorn VAN DEZE WERELD OP HET HEBBEN! Enkel MIJN bloed was witter dan sneeuw! Bid voor de handmaagd door wie IK dit woord heb gesproken, want de vijand zal trachten haar mond voorgoed te snoeren voor het durven om in zulk een vrijmoedigheid te spreken.

Bid voor Sherrie Elijah dat ze door gaat met voort spreken dat wat de wereld onmogelijk acht. Jullie hebben niet veel van haar gehoord, want hij heeft al reeds geprobeert de stem te snoeren welke IK zal blijven gebruiken om tot MIJN schapen te spreken, en naties, rijk en arm, leiders van naties, hoe meer ze zullen proberen om deze stem te snoeren, hoe LUIDER IK door haar heen zal SCHREEUWEN! Hoe groter de TOORN zal zijn over een ieder die durft te bespotten dat wat zo’n vrijmoedigheid heeft genomen om MIJ te laten spreken. En des te groter de zegen voor allen die onvangen dat wat gesproken is door deze profeet Sherrie Elijah. Zo is het geschreven op 7/8/1998 om 10.00 am. Zo is het gesproken en zal het gebeuren. IK heb deze dingen gezegd om jullie van te voren te waarschuwen zodat MIJN KINderen niet bang zullen zijn, en de vijanden van het evangelie van YAHUSHUA HAMASHIACH ( JEZUS CHRISTUS) ZULLEN WETEN WIE TE VREZEN! En wat te vrezen! YAHUSHUA HA MASHIACH

( JEZUS CHRISTUS) is een GOD van genade en liefde en een GOD van oorlog! IK voer geen oorlog tegen MIJN Kinderen maar alleen tegen MIJN vijanden die een ander HEER en Meester noemen, jullie zijn gewaarschuwd! Veel liefde in YAHUSHUA, een handmaagd, kind, strijder, Bruid, apostel

Elisabeth Elijh Nikomia 7/8/1998. 10.00 am begonnen, eindige 10.13 am