PROFETIE 22

GELIEFDEN, WORD NIET JULLIE EIGEN ERGSTE VIJANDEN!

Gesproken/ geschreven onder de zalving van de RUACH ha KODESH

door Pastor Apostel Sherrie Elijah

7 Augustus, 1998

* * * * * * *

(Sherrie) Allen van ons zijn zondaars gered door genade en als dit niet zo was waarom zouden we dan een Redder nodig hebben? Het is de beschuldiger van de broeders die jullie beschuldigt en zijn schuld struikeling op jullie duwt.

IK hoor de Here tegen jullie zeggen, MIJN Zonen en Dochters jullie zijn jullie eigen ergste vijand geworden. Jullie zelf oordelen is niet jullie taak maar de taak van jullie Hemelse Vader. Stop met MIJ te vertellen wat IK heb vergeven en wat IK niet kan vergeven, toon berouw van het verleden en die zonden zijn gegooid in de zee der vergetelheid. MIJN Bloed waste die zonden lang geleden weg. Ze zijn net zo ver weg als dat het oosten van het westen is. Wat betreft jullie recente gedachten en overtredingen, de grootste overtreding is het pak rammel dat jullie iemand hebben gegeven die IK veruit meer lief heb dan jullie durven dromen of begrijpen. Iemand waar IK MIJN Bloed voor Vergoot en MIJN Leven voor gaf en het ook zou hebben gedaan als die iemand slechts jij alleen zou zijn geweest. Iemand waar IK op ongekende wijze voor geslagen werd. Die iemand ben jij. Nu stop met MIJ te proberen te vertellen dat IK een fout maakte wanneer IK jou koos. Ben jij ME MIJN zaken aan het proberen te vertellen? Ben jij MIJ aan het vertellen dat IK troep maak?

Ben jij MIJ aan het proberen te vertellen dat jij meer weet dan ALMACHTIGE GOD jouw Heer en Verlosser? Ben jij MIJ aan het proberen te vertellen dat IK fouten maak? Ben jij MIJ aan het proberen te vertellen dat het Bloed dat IK Vergoot niet voldoende is om jou compleet schoon te wassen. Waarom zou je jouw leven nemen wanneer het niet van jou is om te nemen? Waarom zou je het zelfs overwegen om MIJ te beroven van de vreugde van het bewijzen dat het niet de trotse is die IK koos om voor MIJ te spreken in deze wereld, maar de nederige. Het zijn degenen die zich onwaardig voelen die zichzelf waardig maken door dit te weten. Jullie weten dit; IK ben jullie alleen aan het laten herinneren aan wat jullie weten. IK kies niet degenen die gevuld zijn met hun eigen kracht, maar de zwaksten want dan worden de zwakken sterk gemaakt door YAHUSHUA ha MASHIACH alleen. Jullie kunnen alles doen in YAHUSHUA's NAAM. IK maakte geen fout toen IK jou koos om te spreken in MIJN NAAM, IK ben ALMACHTIGE GOD en IK maak geen fouten. Hoe lang moet IK dit tegen jou zeggen? Wanneer zul je naar MIJ luisteren? IK koos jou en wist uit welk hout jij gesneden was en ja, welke overtredingen jou zouden verleiden voordat je zelfs geboren was.

IK wist met welke demonen jij zou worstelen, zelfs voordat satan ze zond. IK weet ook dat MIJN genade voldoende is in alle dingen. IK weet ook, zoals Saulus (Paulus) Zei, "Hoe harder MIJN zoon je probeert om MIJ te behagen hoe meer satan zijn demonen zendt om aan te vallen."Maar ben op je hoede voor deze aanvallen. Zet jezelf niet in een positie om toe te geven aan deze aanvallen. Gebruik de wijsheid van de RUACH ha KODESH die IK jou heb gegeven. Je weet waar IK over spreek, als het niet zo is dan vraag het MIJ, want deze Profeet die tegen je spreekt heeft al deze dingen gevoeld op verschillende manieren. Al MIJN Ware Profeten, zelfs in bijbelse tijden, voelden zichzelf onwaardig. Als je je niet onwaardig voelde, dan zou IK je onbruikbaar achten als je denkt dat je genoeg bent zonder MIJ. Hoor ME MIJN Geliefde Zonen en Dochters. Stop met het proberen te doden wat IK leven en leven overvloedig heb gegeven. Stop met het ontvangen van de geest der waanzin. Diegenen die jou beschuldigen van waanzin begrijpen niet wat IK heb gesproken en jou heb laten zien. Voor MIJN doeleinde koos IK jou. Dit is geen oorlog met grote inspanning. IK zal winnen en jullie zullen verliezen als jullie doorgaan met het twijfelen aan dat wat jullie weten dat waar is. Jullie zijn gewaarschuwd omdat IK van Jullie Hou. IK heb jullie geroepen en er zijn degenen die denken dat jullie krankzinnig zijn door het geloven dat IK tegen jullie spreek en jullie dingen laat zien die anderen niet zien. Het enige dat krankzinnig aan jullie is, is het geloven dat IK jullie aan straffen ben voor zonden die lang zijn vergeten en vergeven. Alleen satan en jullie gaan daar vissen, niet jullie Verlosser. Stop met het proberen te wassen van kleren die alreeds schoon zijn. Denken jullie niet dat MIJN Bloed voldoende is? Jullie Prediken het, Geloof het nu!

IK heb veel meer dingen tegen jullie te zeggen en IK zal het doen, maar voor nu, verteer wat IK heb gesproken want het is waarheid. IK heb jullie MIJN Pantser gegeven om te staan, MIJN Woord om te staan, MIJN Bloed om schoon te maken en MIJN NAAM en Bloed om te genezen en de demonen weg te jagen die jullie gedachten en lichaam en Geest pijnigen. Nu, satan vreest voor deze kracht want IK heb jullie de zalving gegeven om te bidden. Waarom zijn jullie niet aan het geloven wat jullie aan het bidden zijn? Denken jullie dat IK doof ben? Denken jullie dat MIJN armen te kort zijn om jullie te bevrijden? Denken jullie dat MIJN Bloed, NAAM, Woord en pantser NIET voldoende is? Jullie, MIJN Schattige Geliefden, hebben MIJ boos gemaakt voor het niet geloven wat IK heb gesproken.

Nu weten jullie dat dit waarheden zijn, dus houd stevig vast en stop met het kijken naar de golven van de problematische zeeën van jullie leven, want dit is waarom jullie aan het verdrinken zijn in depressie en zondige gedachten op momenten. Houd in plaats daarvan jullie ogen op MIJ, jullie Heer en Verlosser YAHUSHUA ha MASHIACH en kom en laten we samen op het water wandelen. Jullie zijn slim genoeg om te weten dat IK niet lichamelijk bedoel maar geestelijk. Kom neem MIJN hand en geloof en twijfel niet. Laat jullie verleden achter jullie voor eens en voor altijd. Zet jullie hand aan de ploeg en werk in MIJN oogst veld en kijk niet om.

Een laatste ding, jullie zoeken verzekering van sommigen die jullie hebben gezocht en hoe kunnen zij jullie helpen? Om de splinter van jullie oog te verwijderen moeten zij eerst de balk in hun eigen levens verwijderen. In deze wereld zullen jullie verdrukking hebben. Ja, maar IK heb deze wereld overwonnen. GELOOF HET NU! Zoals IK deze woorden tegen MIJN Dienstmaagd Sherrie Elijah sprak zeg IK nu tegen jullie opnieuw, Predik het, Leer het en Geloof het. Moet IK meer zeggen? Stop met jezelf te omringen met JOB troosters, want zoals bij JOB, ze hielpen hem niet en hinderden hem alleen en maakten hem aan het vechten voor het geloof waar hij in geloofde en zorgden ervoor dat hij zijn GOD moest verdedigen. Dit is ook aan het gebeuren met jullie. IK geef een laatste waarschuwing en neem het letterlijk, als jullie sterven door jullie eigen hand, zullen jullie verschijnen voor een woedende JEHOVAH (YAHUVEH). Dus stop met het proberen te doden en te vernietigen van wat IK gezegend heb. Jullie zijn gewaarschuwd; stop met jullie eigen ergste vijand te zijn.

Want jullie hebben satan's werk gedaan en hij zit achterover en lacht. Nu is het jullie beurt om weer terug te lachen tegen satan. Niet in jullie kracht, niet in jullie macht, niet in jullie zalving of naam, maar in de NAAM boven alle NAMEN, YAHUSHUA ha MASHIACH van Golgotha en Nazareth en ALMACHTIGE GOD YAHUVEH die de aarde heeft als voetbank. Jullie zijn MIJN Geliefde Kinderen die IK bewaar als een schat beiden als zonen en dochters, krijgers en Bruid. IK kom weder. Zullen jullie dat weer geloven? Zullen jullie geloven dat IK een beloner ben aan degenen die hun alles voor MIJ hebben gegeven? IK heb MIJN beloningen bij MIJ en ze hebben jullie namen erop staan. Kiezen jullie er echt voor dat IK het aan een ander geef? IK heb jullie gekozen maar de tijd is zo kort, geen tijd meer voor zelfmedelijden. Heb medelijden met degenen die niet klaar zijn voor MIJN komst. Heb medelijden met degenen die niet geloven dat IK voor hen zal voorzien in de grote Verdrukking en hen zal redden van de grote toorn die eraan komt. Heb medelijden met degenen die denken dat ze gered zijn door een religie en niet een relatie met MIJ. Zelfmedelijden is een van jullie grootste vijanden; berisp het vandaag in MIJN NAAM. Ga terug naar het voeden van MIJN Schapen zoals IK jullie geboden heb om te doen. Deze dag hebben jullie MIJN stem gehoord, geef er nu acht op. Gesproken deze dag door een andere Profeet, Sherrie Elijah (Elisabeth), die al deze dingen zelf heeft gevoeld. Maar zij weet dat geloof een feit en geen gevoel is. Jullie allemaal ga aan de slag en voed MIJN Schapen en bereid MIJN Bruid voor. Help haar om zonder vlek of rimpel te zijn door het verkondigen van dat wat satan laat rillen met vrees.

Want de waarheid is YAHUSHUA ha MASHIACH's NAAM is Overwinning en IK kom weder om het te bewijzen. Roep het van het internet; Schreeuw het van de Daken. Verkondig het in de straten en kerken, op radio en televisie, YAHUSHUA ha MASHIACH is op weg! Gabriël heeft zijn Bazuin Geblazen! De geluidsgolven zijn geblokkeerd met de razende strijd die aan de gang is in de Hemelse Gewesten nu. Michael en satan en de scharen der engelen vechten, goed tegen kwaad, maar goed triomfeert altijd. Er zijn degenen die de bazuin hebben gehoord en degenen die het niet hebben gehoord. Toch vertel IK jullie dat IK de waarschuwing heb gegeven aan degenen die de bazuin hebben gehoord, hoewel Gabriël's bazuin slechts gehoord is door weinigen, tot nu toe, het was slechts om MIJN Bruid te bereiden want haar Bruidegom komt eraan! Ben niet bezorgd dat jullie de bazuin van Gabriël nog niet hebben gehoord want het is weggelegd voor een aangewezen tijd. Zelfs de geluidsgolven kunnen slechts geblokkeerd worden voor een aangewezen tijd. Ben IK niet degene die weet hoe ver de Hemel van de aarde is? Zelfs de berekeningen hiervan heb IK voorbestemd. Vlug, doe waartoe IK jullie gewijd heb en waarvoor IK jullie geroepen heb om te doen.

Veel liefde, in YAHUSHUA, een Dienstmaagd, Kind, Krijger, Bruid, Profeet

Sherrie Elijah, 7/8/98