Profetie 23

LAAT MIJN MENSEN GAAN, WANT JULLIE KENNEN MIJ NIET EENS!


Geschreven onder de zalving van de RUACH ha KODESH,
door Apostel Sherrie Elijah heen.
26 Augustus, 1998

* * * * * * *

Kostbare YAHUSHUA, spreek een woord tot uw mensen deze dag. U plaatste een profetie in mijn Geest die U tegen de wolven in schaapsvacht zou spreken en ik vraag in de naam van YAHUSHUA, laat het voort komen. Laat het de wolven van Uw schapen wegjagen in angst. Ik vraag in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH, laat hen niet mijn stem horen, maar Uw stem horen. Ik vraag in de NAAM van YAHUSHUA, spreek voort tot Uw mensen nu en laat niet één woord uit deze lippen van het vlees voort komen. Maar laat ze waarlijk van de RUACH ha KODESH zijn. In YAHUSHUA’s NAAM …Amen

“LAAT MIJN MENSEN GAAN!”

Een nieuwe Profetie is voort aan het komen deze dag. Een waarschuwing aan de wolven in schaapsvacht die in de bediening van de Apostel, Profeet, Evangelist, Pastor en Leraar staan die erop uit zijn om MIJN Schapen te mishandelen, te doden of hen te verminken, te beheersen, te verleiden, of hen weg te jagen. “LAAT MIJN MENSEN GAAN!” Zoals in de dagen van Mozes, toen IK tegen de Kwade Farao sprak en IK zei, “LAAT MIJN MENSEN GAAN!” Zo zeg IK tegen jullie deze dag, tot de wolven die doen alsof ze van MIJ zijn, maar niet eens weten wie IK ben. Diegenen die doen alsof ze MIJ liefhebben en MIJ dienen en MIJN Woorden citeren, en toch niet eens weten wie IK ben. IK zeg tegen jullie deze dag “LAAT MIJN MENSEN GAAN!”

Er zijn vele wolven in schaapsvacht, zij zijn mirakels en tekens en wonderen aan het doen. Zij zijn aan het zeggen dat zij deze wonderen doen in MIJN NAAM. Zij zijn op jullie televisie en radiostations en toch vertel IK jullie dit, het is niet door de kracht van MIJN RUACH ha KODESH dat zij deze dingen doen. Het is door de kracht van de Hel zelf. Wees niet misleid. Word niet op een dwaalspoor geleid. Want de antichrist zal dit gaan doen en zoveel meer. Pas op MIJN onschuldige kinderen. Er zijn diegenen die dit nu lezen die niet zullen luisteren, maar later zullen jullie deze woorden herinneren die IK heb gesproken. Niet allen die tekens, wonderen en mirakels doen zijn van MIJ. Er is altijd een vervalsing, onthoud dat. Satan vervalst alleen de ware zalving en gaven van MIJN RUACH ha KODESH.

Maar IK beveel deze wolven deze dag die MIJN Schapen verleiden en hen op een dwaalspoor leiden met valse leer, gedachtebeheer, gedachtemisleiding, gedachtemanipulatie, liegende en verleidende geesten. “LAAT MIJN MENSEN GAAN!” IK ben een GOD die niet nog langer bespot zal worden. Jullie hebben hun tienden en giften gestolen. Dat wat bedoeld is om Heilig te zijn en IK vertel jullie dit nu, jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden voor alles dat jullie hebben gedaan. Want jullie hebben dit gedaan in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Jullie hebben gedaan alsof jullie van MIJ zijn en toch is jullie hart ver van MIJ. Dus vertel IK jullie deze dag, “Wolven in schaapsvacht, oordeel begint bij het huis van YAHUVEH, zelfs voor de kerk der komedianten.

Een laatste keer “LAAT MIJN MENSEN GAAN!” Jullie hebben MIJN Schapen en MIJN Lammeren mishandeld jullie boosaardige, kwade herders, wolven in schaapsvacht en wolven in een schapenmasker. Jullie hebben hen ongenadig geslagen. Jullie hebben hen laten denken dat jullie een god zijn om aanbeden en geadoreerd te worden en dat alleen jullie van MIJ kunnen horen. Jullie hebben tegen hen gelogen en hen verteld dat zelfs zij een god zijn, dat zij een kleine messias zijn. Jullie verdraaien MIJN Geschriften en leiden hen op een dwaalspoor. De geest van de pastor is de geest van de kerk. Jullie kwaadaardige herders, jullie nemen MIJN Heilige tienden en giften en jullie laten de mensen denken dat het gaat naar het herdecoreren of een nieuw gebouw en jullie vullen je zakken met hun goud en jullie denken dat zij geen recht hebben om te weten waar het echt heen gaat. Jullie hebben MIJN kudde gegeseld. Jullie kwade herders leren niet goed van fout.

NEE, OH NEE, jullie zouden misschien je tiende of gemeente verliezen indien jullie de waarheid spreken dat niet beleden zonde, geen berouw en het niet wegkeren van zonde leidt tot de Hel. Jullie vertellen hen niet, hoererij leidt naar de Hel indien zij niet wegkeren. Jullie leren niet dat abortus MOORD is en naar de Hel leidt indien er geen berouw voor wordt getoond. Jullie leren niet dat homoseksualiteit en overspel een zonde is en naar de Hel leidt indien er geen berouw voor wordt getoond. Jullie leren niet zijt GIJ HEILIG want IK BEN HEILIG, nee, jullie richten jezelf op voor MIJN toorn. Jullie zijn bang om uit te spreken tegen de regering want jullie zijn bang voor het verliezen van jullie belastingvrijstelling status. Jullie spreken niet tegen andere bedienaren die de kudde op een dwaalspoor leiden of dat zij op moeten passen, want dat zou misschien veroorzaken dat anderen zich tegen jullie keren. Wanneer jullie wel anderen vertellen om Heilig te leven, leven jullie zelf als de duivel. Jullie, die denken dat IK blind ben en dat IK niet kan horen of zien wat jullie zeggen en hoe jullie MIJ bespotten en alles dat Heilig is, PAS OP! Want indien jullie geen BEROUW tonen zal IK komen wanneer jullie het ‘t minst verwachten en jullie zullen alleen gepast zijn voor MIJN TOORN!

”LAAT MIJN MENSEN GAAN!” IK vertel jullie dit nog een keer. “LAAT MIJN MENSEN GAAN!” Voordat de STAF vanuit de Hemel neer komt en jullie werkers der boosaardigheid en zonde vernietigt. De Grote GOD, ‘IK BEN’, zal niet meer bespot worden. Kerk der komedianten, PAS OP! Pastors van de kerk der komedianten PAS OP! Apostelen, Profeten, Leraren en Evangelisten van de kerk der komedianten, PAS OP DE STAF VAN MIJN TOORN KOMT ERAAN! Keer weg van kwaadaardigheid. IK ben niet een religie; IK ben een relatie met jullie Schepper en Redder. Jullie prediken het, nu leef het. IK ben niet een GOD om bespot te worden. NIET LANGER ZAL IK BESPOT WORDEN! Jullie zitten in deze kerken en jullie vullen deze kerkbanken en toch kennen jullie MIJ niet eens. Jullie staan achter de preekstoelen en horen MIJN Woorden en prediken MIJN Woord en sluiten jullie oren. Want jullie kennen MIJ niet eens. Hoe kunnen jullie anderen tot MIJ leiden en verwachten dat zij gered blijven, wanneer jullie MIJ niet eens kennen? IK zeg opnieuw tegen jullie, “LAAT MIJN MENSEN GAAN!”

Jullie zijn brutale en hebzuchtige pastors. Jullie zeggen spreek niet uit tegen elkaar. Jullie bedekken elkaars zonden, toch slaan jullie ongenadig MIJN Mensen met jullie woorden, daden, onliefde en onbezorgdheid. Jullie hebben een dubbele standaard en wanneer zij een pastor zien in zonde, of iemand anders in de bediening, moeten zij hun oren en ogen sluiten en niet durven om een woord te spreken want om dat te doen, zo wordt hun verteld; het is een zonde om de pastors zonde te openbaren. Oordeel is begonnen bij het Huis van de Heer en bij de geestelijke leiders, zelfs diegenen die doen alsof ze geestelijke leiders zijn en voor diegenen die MIJN Mensen op een dwaalspoor leiden, jullie worden verantwoordelijk gehouden deze dag.

Oordeel is begonnen bij het Huis van YAHUVEH voor de dingen die jullie kwade herders hebben gedaan. OH, IK zal de heidenen oordelen en IK ben begonnen de heidenen te oordelen terwijl de plagen uitgegoten zijn geworden. Maar JULLIE, JULLIE, JULLIE, die daar zo vroom zitten, jullie die beweren MIJN Woord te kennen. Jullie die MIJN Woord citeren, jullie die zeggen “In YAHUSHUA ha MASHIACH’s NAAM” en toch MIJ niet eens kennen. “LAAT MIJN MENSEN GAAN!” Deze dag waarschuw IK jullie op voorhand want grote plagen zullen op jullie neer gaan komen, dat wat deze wereld nog niet heeft gezien, zoals toen IK de Israëlieten en de Egyptenaren scheidde, maar deze keer, deze keer zullen het niet alleen de heidenen zijn die afgestraft worden.

Ditmaal wanneer deze nieuwe plaag voort komt zal het neer komen op diegenen die beweert hebben van MIJ te zijn en toch kennen zij MIJ niet eens. Zij hebben de tienden en giften gestolen. Zij beweren van MIJ te zijn en toch kennen zij MIJ niet eens. Zij geven er niet eens iets om. Zij hebben MIJN Schapen geslagen en hen weggedreven en toen zij hen niet konden beheren hebben zij hun monden gesloten en zij hebben hen in overgave geslagen en hen weggedreven. Oh, kom tot MIJ jullie Heer, jullie GOD, jullie Redder MIJN Schapen en Lammeren want IK ben de enige Goede Herder. IK zal jullie wonden verzorgen, en IK zal jullie rust geven.

Oh, Oh, Oh kunnen jullie MIJ horen Treuren. IK deed dit niet tegen jullie, MIJN Geliefden. IK deed dit niet tegen jullie MIJN Schapen, MIJN Lammeren, MIJN Kinderen, MIJN Bruid. Oh, de wolven zullen boeten, want de STAF zal neer komen op de wolven op een machtige manier deze dag. IK zal voort tonen en IK zal de wolven ontmaskeren en IK zal dit vaatwerk gebruiken dat nu spreekt en zij in MIJN kracht zal de maskers van jullie gezicht af scheuren en de schapen zullen jullie zien voor wat jullie zijn. Eerst zeggen jullie dat jullie een schaap zijn en jullie zetten één masker op, maar daaronder hebben jullie nog een masker en het is het masker van de wolf. Maar IK vertel jullie onder dat masker ligt het ware gezicht want het is het gezicht van een demon die deze leugens spreekt en het komt vanuit de put der Hel.

Oh, Oh, Oh IK zeg opnieuw tegen jullie voordat jullie volledig bezeten worden door de demon, wolven in schaapsvacht, ontvang nu bevrijding. Geef toe wat jullie gedaan hebben voor heel de Hemel en aarde REN, REN, REN want IK ben de Here GOD ALMACHTIG YAHUSHUA ha MASHIACH die jullie BESPOT hebben! Jullie zeggen dat jullie niet een bediening zijn en toch doen jullie alsof jullie bedienen of jullie beweren een bediening te zijn en toch geselen jullie MIJN Kuddes. IK zal degene zijn die jullie achterna jaagt met MIJN STAF en IK ben een leger op aan het voeden van Elia’s en Jeremia’s en Johannes de Dopers en zij zullen jullie achterna komen, in MIJN NAAM en in MIJN KRACHT voor MIJN GLORIE ALLEEN!

Jullie zeggen dat IK niet spreek over oordeel. Jullie zeggen dat IK niet spreek over toorn. Jullie onderdrukken MIJN Heilige Profeten en jullie zeggen, “De RUACH ha KODESH (Heilige Geest) Oh, jij arme schat, je hebt er gebrek aan!” Maar IK zeg tegen jullie kwaadaardige deze dag. IK spreek van oordeel en IK spreek van toorn en JULLIE, JULLIE, JULLIE die hebben gesproken in MIJN NAAM. JULLIE, JULLIE, JULLIE die MIJN Schapen en MIJN Lammeren hebben mishandeld, jullie die MIJN Bruid hebben mishandeld, MIJN Kleine Baby’tjes in YAHUSHUA. JULLIE, JULLIE, JULLIE, JULLIE zullen MIJN toorn voelen op een machtige manier terwijl oordeel op jullie neer komt, deze zelfde dag.

Oh ja, jullie zullen een treurige les leren. Oh ja, jullie kwade herders jullie zullen het goed leren indien jullie geen berouw tonen op deze zelfde dag. Dit is wat IK wel vertel. Dit is niet een spel dat jullie besloten te spelen. Jullie geselden MIJN kudde en leidde hen op een dwaalspoor, maar IK zal jullie laten boeten. Oh, en of jullie zullen boeten. REN WOLVEN REN! Ren weg van dat wat jullie bedoelden te doen. Ren weg van dat wat jullie hebben gedaan, ren weg, TOON BEROUW! Ga op jullie knieën, en roep uit voor genade voor dat wat jullie hebben gedaan. Roep uit voor genade die nog steeds kan komen. Jullie leggen MIJN Ware Profeten en Apostelen het zwijgen op. Jullie zeggen, “Indien jullie niet goed kunnen spreken en me goed laten voelen, dat indien het niet geestelijk verheft, en aanspoort, en jullie opbouwt,” zeggen jullie, “NEE, jullie willen geen profetieën van hen horen.” Jullie noemen hen valse profeten en zeggen, “Ga Weg!”

Waarlijk de RUACH ha KODESH is niet van jullie voort aan het spreken vandaag. Hoewel IK hen opnieuw en opnieuw zend en WAARSCHUW en WAARSCHUW en WAARSCHUW en jullie sluiten je oren en jullie doen alsof IK niet eens aan het spreken ben, toch in jullie hart vrezen jullie dat andere mensen het zullen horen. Hoeveel hebben jullie op een dwaalspoor geleid. Tegen hoeveel hebben jullie gelogen? Hoeveel hebben jullie ervan overtuigd dat zij een god zijn, en dat zij voor MIJ stonden, en IK moest zeggen GA WEG! Het is door jullie, jullie kwaadaardige leiders dat IK heb moeten zeggen, “Gaat weg van MIJ gij werkers der ongerechtigheid IK heb jullie nooit gekend en in Hel zullen jullie verblijven”. Jullie nemen MIJN Woorden en jullie verdraaien het om het dat te laten betekenen wat IK niet bedoelde.

Jullie kwaadaardige leiders, jullie voeden hen vergif wanneer in plaats daarvan MIJN Woord is als een Honingraat, Zoet, oh, zo zoet. Het is bedoeld om behaaglijk te zijn en toch sterk vlees. De melk is bedoeld om simpel te zijn, zelfs voor het simpelste baby’tje en toch keren jullie het in vergif met de leugens die jullie hebben gezegd. Jullie leren hen dat IK niet wederom zal komen. Jullie vertellen hen dat sinds de tijd van Noach dit gezegd is geworden. In plaats daarvan leren jullie hen om te spotten en jullie leren hen om te lachen om alles dat MIJN RUACH ha KODESH aan het doen is en alles dat is gezegd. Jullie leren hen dat abortus juist is en homoseksuelen liefde zijn en dat IK niet deze zonde zal oordelen, maar kunnen jullie niet zien dat IK alleen puur ben en Heilig en dat de gruwel van beneden komt en niet van boven. Het is waar, IK heb de zondaar lief. Het is waar, IK haat de zonde. Het is een GRUWEL in MIJN OGEN en iedereen die aan het luisteren is kan MIJN RUACH ha KODESH (Heilige Geest) vanbinnen horen.

OH! HOOR MIJ! OH, HOOR MIJ! OH, HOOR MIJ, jullie predikers en leiders die MIJN kudde op een dwaalspoor geleid hebben. OH! HOOR MIJ! OH! HOOR MIJ! OH, HOOR MIJ, wolven ga weg van MIJN kuddes deze dag of IK zal jullie neer vellen in jullie bloeitijd. IK zal jullie neervellen in jullie preekstoelen. Er zullen doden gaan zijn. Onder diegenen die gedurfd hebben om MIJ te trotseren deze dag. IK zal jullie geheime zonden op een grotere manier ontmaskeren indien jullie denken dat jullie het hebben gezien tot nu toe; wacht maar want IK ben net begonnen. Jullie die ongelijk gebonden zijn IK zeg tegen jullie deze dag. LUISTER AANDACHTIG, neig jullie oren tot ieder woord dat IK zeg. Oh, er zijn zoveel huwelijken die IK niet gewijd heb. Er zijn zoveel huwelijken en in MIJN ogen IK vertel jullie dit, IK kan de stank van de zonde niet verdragen die MIJN Bruid bedekt want zij zijn degenen die dit hebben gedaan. IK vertel jullie dit, luister aandachtig naar wat IK ga zeggen.

IK spreek tot de heidenen waarmee zij getrouwd zijn, die hen bedekken met iedere soort van perversiteit, boosaardigheid, schuld, en zonde. LAAT MIJN BRUID GAAN! Jullie hebben haar besmet met SEXUELE ZONDE! Jullie zijn ergens aan het hoereren en daarna komen jullie naar haar toe. IK vertel jullie dit; jullie echtgenoten die op een dwaalspoor zijn geleid. IK vertel jullie dit, diegenen die echtgenoten hebben die aan het nahoereren geweest zijn. Satan is erop uit om MIJN Bruid te bevuilen, dat was Vlekkeloos en Wit zou moeten zijn en IK vertel jullie dit op dit moment. IK ZAL DIT NIET LANGER MEER TOLEREREN! IK vertel jullie dit nu; IK ZAL DIT NIET LANGER MEER TOLEREREN! IK ben MIJN Zwaard aan het nemen en IK ben huwelijken aan het scheiden. Diegenen die Godvruchtig zijn zullen standhouden; diegenen die dat niet zijn zullen vallen. IK ben niet in Scheiding want het is slechts meer slavernij.

IK kom om MIJN Kinderen vrij te zetten en dat is wat het precies zal gaan zijn. Oh, jullie die beweren van MIJ te zijn en getrouwd zijn met godvruchtige vrouwen, en toch surfen jullie over het internet voor zonde en porno. Jullie bevuilen je ogen, en jullie plegen overspel met jullie geest en ziel en toch denken jullie dat niemand het zal gaan weten. Nou, IK heb nieuws voor jullie en geloof MIJ IK ben jullie dit aan het vertellen en het is waar want IK ben een GOD die niet kan liegen, voor deze zonde indien jullie geen berouw tonen, ZULLEN JULLIE GAAN STERVEN want jullie hebben MIJN Bruid bevuild. Het huwelijk is bedoeld om Heilig te zijn. Begrijpen jullie het niet? Het huwelijk is bedoeld om Heilig te zijn. Het is tussen een vrouw en een man. Het huwelijksbed is bedoeld om Heilig te zijn want het vertegenwoordigd de Eenheid in MIJ.

Want wanneer jullie samen zijn, waarlijk Gedachte, Lichaam, Geest en Ziel dan zijn jullie één met MIJ en de Heilige Drie-Eenheid. Maar hoe kunnen jullie één zijn met iemand die erop uit gaat hoereren? Hoe kunnen jullie één zijn wiens gedachte denkt aan ieder soort van zonde? Hoe kunnen jullie één zijn die MIJN eigen NAAM haat? Oh, IK vertel jullie dit en IK zal het zeer duidelijk gaan maken. IK zal niet langer tolereren dat MIJN Bruid besmet wordt door seksuele zonde. IK zal dit niet langer tolereren en jullie kunnen deze woorden maar beter serieus nemen, want jullie zien, IK ben niet een GOD die bespot kan worden en jullie kennen MIJN stem en IK vertel jullie dit, hetzij u de echtgenoot of de vrouw bent, jullie zijn hen niet aan het verraden jullie zijn YAHUSHUA ha MASHIACH aan het verraden. Vooral jullie zogenaamde Christelijke echtgenoten die beweren van MIJ te zijn en toch MIJN Geest kunnen jullie niet horen en jullie geestelijke oren zijn blind. Jullie hebben niet gewoon die echtgenoot verraden en jullie hebben niet gewoon die vrouw verraden. IK vertel jullie dit WEER OPNIEUW JULLIE HEBBEN YAHUSHUA ha MASHIACH VERRADEN! IK zal jullie omhoog gaan houden tot open SCHAAMTE. Het was het begin wanneer deze President van deze natie ging voor de mensen en zei, “Hoewel ik verkeerd heb gedaan, het gaat u niets aan” en de mensen stemden in.

Nou, IK vertel jullie dit, deze dag. Het gaat de HEER GOD ALMACHTIG iets aan want IK waarschuw jullie deze dag. Kerk der komedianten luister aandachtig naar wat IK zeg. Zelfs indien jullie doen alsof jullie van MIJ zijn, zelfs indien jullie doen alsof zoals de leider van deze natie doet alsof hij van MIJ is zal IK jullie omhoog houden tot open schaamte zoals IK dat gedaan heb met deze leider en IK zal het opnieuw doen. Jullie die beweren van MIJ te zijn, jullie sluipen weg achter de rug van de echtgenoot om en jullie gaan in overspelige relaties en seksuele zonde en lust, jullie hebben geen gebrek. Maar IK vertel jullie dit wanneer jullie in dezelfde daad van overspel zijn, diezelfde volgende keer, onthoud dit, dezelfde adem die jullie ademen, dezelfde volgende hartslag is van MIJ, jullie zullen niet weten welke dag of tijd. Ik zal de echtgenoot precies laten weten waar jullie over gaan. De wereld zullen hun hoofd schudden en zij zullen niet gaan begrijpen waarom PROSTAAT KANKER zo heersend is in de mens. Maar IK zal precies laten zien wat IK denk van seks zonde en IK zal het gaan laten zien en jullie zijn gewaarschuwd geweest deze dag dat jullie verantwoordelijk worden gehouden voor wat jullie nu weten.

Jullie kunnen maar beter BEROUW TONEN en op jullie gezicht vallen en knieën en jullie kunnen maar beter berouw tonen niet alleen voor jullie Almachtige Heer YAHUSHUA ha MASHIACH en IK zal jullie vandaag vergeven, maar dan moeten jullie belijden aan de echtgenoot die jullie hebben beledigd en verraden. Want IK vertel jullie dit, IK zal niet bespot gaan worden, nee niet nog een dag. Jullie zullen misschien in dezelfde daad van overspel zijn en denken dat jullie ermee weg zijn gekomen. Maar IK vertel jullie dit; IK de Heer GOD zal jullie DOOD laten vallen en jullie weten niet wanneer IK het zal gaan doen en jullie zullen op jullie eigen SPERMA rechtstreeks de HEL in glijden! IK ben jullie dit aan het vertellen want IK ben een GOD van Genade, jullie luisteren en jullie luisteren goed. Jullie is geleerd, “Och ja, ik ben maar een man. Ik kan doen wat ik wil zolang als mijn vrouw het niet ziet dan is alles goed.”

Maar jullie vergeten dat jullie een Hemelse Vader hebben, zelfs indien jullie doen alsof jullie van MIJ zijn, IK ken jullie Oh zo goed en jullie zogenaamde Christelijke vrouwen die beweren van MIJ te zijn, zijn niets beter. Jullie glippen weg hoeveel dagen en jullie denken zolang als mijn man het niet weet dan is alles OK. Maar IK vertel jullie deze dag, IK ben jullie verantwoordelijk aan het houden en ook jullie weten niet wanneer IK jullie Leven zal nemen. Ook jullie zullen geplaagd worden met kankers en er zal geen genezing zijn. Neem MIJ op MIJN Woord want deze woorden die jullie weten dat jullie horen zijn van MIJN RUACH ha KODESH en vrees is op jullie neer gekomen. Want jullie weten tegen wie IK aan het spreken ben. Het is JIJ en JIJ en JIJ! Jullie kunnen alle wetten goedkeuren die jullie willen, en proberen en zeggen dat het homohuwelijk Heilig is.

Maar, OH, deze staten die deze wet goedkeuren zullen er spijt van gaan hebben, omdat IK niet bespot zal worden. Want het instituut van het huwelijk werd opgezet om Heilig te zijn. Het symboliseert de eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zijn EEN en wanneer jullie trouwen, zijn jullie EEN. Indien jullie een heiden trouwen zal er altijd een worsteling gaan zijn of het nu licht is dat duisternis over probeert te nemen, of duisternis dat licht over probeert te nemen. Maar IK heb het geroep van MIJN Kinderen gehoord die in ongelijk gebonden slavernij zitten en IK ben jullie aan het vertellen deze dag, door deze Profeet Sherrie Elijah heen, IK ben het voort aan het spreken op een machtige manier! IK ZAL HET LEVEN GAAN VEREISEN VAN DEGENE DIE DOORGAAT OM MIJN BRUID VAN YAHUSHUA ha MASHIACH te bevuilen! MIJN Kinderen, diegenen die MIJ waarlijk kennen jullie zouden in deze wereld moeten leven maar toch niet zoals deze wereld moeten worden. Zijt gij Heilig want IK ben Heilig, leef Heilig, spreek Heilig, denk Heilig en gedraag je HEILIG! Scheid van alles dat onheilig is. Onheiligheid zou geen deel in u moeten hebben. Kinderen bid in de NAAM van YAHUSHUA want IK zal jullie VRIJ zetten. Heb dan vertrouwen dat het gedaan is en geloof gewoon.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven geweest onder de zalving van de RUACH ha KODESH 26-08-98 10.42 uur
Tot dit Kind, Krijger, Bruid, Dienstmaagd
Apostel Sherrie Elijah