Profetie 24 Deel 1

Pas op, De Deur van de Ark en Het Boek van de Heidenen Gaan Dicht!

Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH, YAHUSHUA's Kind, Krijger, Bruid

Pastor Sherrie Elijah

15/11/98 12:00 uur Zondag

 

Kom er nu in, de Deur van de Ark en het Boek van de Heidenen gaan dicht. Kom in de Ark. Kom in MIJN armen waar er vrijheid is. Voor diegenen die MIJ Geliefde noemen en IK hen MIJN Geliefde Bruid noem, MIJN Kinderen. Kom en geloof weer in jullie GEZEGENDE HOOP, Jullie ALMACHTIGE GOD, HEER, REDDER en BRUIDEGOM. Geloof in de GEZEGENDE HOOP. IK zal jullie redden van de toekomende toorn. Voor degenen die de GEZEGENDE HOOP weigeren, MIJN komst voor MIJN Geliefde Bruid, het weglopen met haar om te trouwen om middernacht. Jullie beledigen MIJ door te zeggen dat IK zal veroorzaken dat zij de Toorn van ALMACHTIGE GOD moet lijden. Zij is MIJN Geliefde, waarom zou IK MIJN Bruid afranselen? IK ben geen vrouwen-mishandelaar.

Jullie zijn alreeds getest en waardig bevonden, dezen die IK MIJN BRUID noem die IK niet met MIJ mee zou nemen. Dus Stop met MIJ te meledigen en geloof dat IK een beloner ben voor degenen die MIJ ernstig zoeken en uitkijken naar MIJN komst en naar MIJN wederkomst verlangen. Zoals in de Dagen van Noach, IK waarschuwde Noach dat de regen zou komen. Hoewel Noach niet wist wat een vloed was geloofde hij MIJ. IK vertelde Noach om een ark te bouwen, hoewel het hard werk was en de bespotting en vervolging groot was. Hoewel het werk vele jaren duurde om te doen, door hetgeen wat IK Noach liet volbrengen door zijn gehoorzaamheid, zijn jullie hier vandaag. De dieren die hij redde, behalve de dieren die jullie uit hebben laten sterven, hebben de aarde gevuld. IK wist op voorhand wie IK creëerde om de vrijmoedigheid te hebben om deze boodschappen voort te spreken, met de kracht en zalving van MIJN RUACH ha KODESH (Heilige Geest) dat de harten overtuigd van degenen met spirituele oren om te horen en ogen om te zien.

Noach twijfelde NIET, ook zouden MIJN Profeten van vandaag dat niet moeten doen. Toch doen velen dat, hoewel IK zelfs MIJN woorden van vuur voort spreek en hun monden gebruik en handen om te schrijven en toch durven zij te twijfelen en vragen zij zich af of zij horen vanuit de Hemel. Noach twijfelde niet. Jeremia twijfelde niet, Jona twijfelde niet, Elija twijfelde niet, Ezechiël twijfelde niet, Daniël twijfelde niet, waarom twijfelen dan MIJN profeten vandaag de dag aan MIJ? IK zal de woorden die IK zeg nakomen. Luister niet naar de spotters, zoals in de dagen van Noach en Mozes zal het weer zijn. Er komt een regen aan, maar het is de Heerschappij van MIJN Heilige Verschrikking der toorn en Oordeel van de GROTE GOD "IK BEN".

Er komt een vloed, maar niet alleen een vloed van water, maar een vloed van de schalen der uitgestorte vervloekingen, IK zal deze aarde overstromen met een vloed van MIJN Toorn sinds de tijd van Adam en Eva's zonde tegen MIJ. Zoals IK een Noach had om te waarschuwen voor de vloed, Mozes om te waarschuwen voor de vervloekingen en LOT om te waarschuwen dat het vuur van de Hemel zou vallen, zo zal IK het weer doen, IK waarschuw nu door MIJN Dienares heen. Het zou jullie goed doen om ieder woord dat IK spreek en door haar heen schrijf te bestuderen. Altijd is er een restant dat IK heb dat zal luisteren en MIJN stem zal horen. Altijd is er een grote menigte die zal spotten net zoals de heidenen Noach, Mozes en Lot bespotten. Net zoals de vernietiging en toorn kwam als vloed, vervloekingen, en vuur door de toorn en het oordeel van de Grote GOD "IK BEN", zo zal het weer zijn.

Dus jullie zouden er goed aan doen om de woorden te horen die MIJN Dienares Elijah voort spreekt. Ze zijn niet haar woorden maar de woorden van de mond van jullie Schepper. Jullie smeekten om een boodschap van MIJ. IK zal nu voort spreken. Deze woorden zullen MIJN vijanden woedend maken en veroorzaken dat MIJN Kinderen en Bruid zich verheugen en onuitspreekbare vreugde hebben en zij zullen vol Glorie zijn. Heel de Hel probeerde Sherrie Elijah af te leiden van het horen van MIJN woorden die IK nu spreek, maar het hinderde alleen en kon MIJN spreken en haar horen niet stoppen. Deze woorden maken satan aan het huiveren, want grote menigten, Ja, IK zeg miljoenen zullen MIJN stem horen en in de reddende armen der verlossing rennen van MIJN Zoon YAHUSHUA. Alleen door YAHUSHUA's Vergoten Bloed zal iemand gespaard worden van wat eraan komt. IK ga MIJN RAZERNIJ uitstorten! Jullie die dit aan het horen of lezen zijn zullen of gespaard worden door MIJN wederkomst of jullie zullen leven om MIJN Toorn te ervaren.

Wat jullie nu doen voor MIJN Glorie en wat jullie gedaan hebben voor MIJN Glorie alleen zal veroorzaken dat MIJN Zoon jullie spaart van de horror van MIJN toekomende Toorn en Oordeel. De deur naar MIJN ARK gaat dicht; vlug, kom erin nu jullie nog kunnen. In de tijd van Noach sloegen de heidenen op de deur van de Ark om in veiligheid te komen en toch was het te laat nadat de toorn begon te vallen. De eerste druppels regen werden genegeerd door de heidenen zoals zij nu negeren, maar open jullie ogen, de toorn is alreeds aan het vallen geweest over de wereld maar op een mildere wijze dan dat het zal zijn. Kom vlug naar YAHUSHUA. Accepteer Hem als jullie Heer, Redder en GOD. Jullie kennen de weg naar de ontsnapping, waar wachten jullie op? De Ark is zoals de Ark van MIJN Verbond. De ARK is MIJN belofte van veiligheid. Alleen MIJN Zoon YAHUSHUA is jullie Ark der veiligheid.

IK zal alleen jullie gebeden beantwoorden in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH! Jullie kunnen niet in jullie eigen namen bidden, in jullie eigen vrijmoedigheid of kracht. Durf het niet om MIJN troon aan te raken in jullie eigen namen want er is geen naam om voor jullie te bemiddelen behalve MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA. Durf het niet om jullie gewaad der gerechtigheid te dragen want IK weet wie MIJN VERZEGELING op zich geplaatst heeft. Degenen die echt verlost zijn door het werk van MIJN Zoon YAHUSHUA op Golgotha. Kom tot MIJ in YAHUSHUA's NAAM, door ZIJN Vergoten Bloed; Sta in ZIJN Gewaad der Gerechtigheid. Dus wanneer jullie dit doen zeg IK, "Kom vrijmoedig voor de Grote GOD "IK BEN," jullie GOD YAHUVEH. Als jullie proberen om te komen in een andere naam zal IK JULLIE UITWERPEN! Jullie zullen niet gered zijn van de vloed van MIJN TOORN, het vuur dat zal vallen, de vervloekingen, de plagen op wat voor andere manier dan ook behalve door het NU accepteren van YAHUSHUA als MESSIAS, jullie Redder, jullie GOD voordat het te laat is.

Boeddha kan jullie niet redden, hij kon zichzelf niet redden. Allah, Mohammed, Ghandi, kunnen jullie niet redden; zij konden zichzelf niet redden, ALLEN STIERVEN! Allen zijn in Oordeel voor het veroorzaken dat anderen hen aanbidden. Zon Maan kan jullie niet redden; hij kan zichzelf niet redden van het komende Oordeel. Maitreya kan jullie niet redden! Er is maar één naam die jullie kan redden en het is de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Of jullie hem YAHUSHUA of YAHSHUA noemen het maakt niet uit, roep gewoon op zijn NAAM. Jullie die jullie zelf Joden noemen luister aandachtig. Jullie kunnen de Hemel niet ingaan door het gewoon aanbidden van en geloven in de naam van YAHUVEH, hoewel dat MIJN NAAM is, is het YAHUSHUA die de enige MESSIAS is. De prijs die MIJN Zoon betaalde op Golgotha was voor jullie Verlossing, beiden Jood en Heiden. YAHUSHUA was gekruisigd en gemarteld en stierf en herrees om jullie wil. HIJ betaalde het losgeld voor jullie zonden. Beiden Jood en Heiden hoor MIJ; er is geen andere Redder dan YAHUSHUA. Hij is jullie Redder, de enige weg der ontsnapping van MIJN toekomende Toorn. MIJN Kinderen die IK creëerde die als Jood geboren zijn hoor MIJ. Jullie wachten op een andere Redder, toch wachten jullie voor niets. Er is geen ander behalve MIJN Zoon YAHUSHUA. Degene die jullie geleerd is om te haten is de enige Ark der veiligheid. Jullie kunnen niet van MIJ houden en toch MIJN Geliefde Zoon haten. YAHUSHUA is degene die IK naar de aarde zond om het losgeld van jullie zonden te betalen.

Dit is waarom Israël en Jeruzalem geen vrede kennen, iedere natie die YAHUSHUA als MESSIAS weigert ZAL GEEN VREDE KENNEN. HOOR MIJ NOGMAALS! KEN YAHUSHUA EN JULLIE ZULLEN VREDE KENNEN! YAHUSHUA brengt een vrede die boven al het verstand uitgaat. YAHUSHUA is de Vredevorst. Hoe kunnen jullie vrede hebben en de enige Vredevorst verwerpen. Zoals in de dagen van Noach, was het werk hard om de ark te bouwen. De tijd om de ark te bouwen en de dieren te verzamelen duurde lang. Net zoals het hard werk is voor de profeten vanouds en de profeten van vandaag, is het niet makkelijk om MIJN Woorden voort te spreken. Het vereist vrijmoedigheid en jullie zullen er meer beledigen dan zegenen. YAHUSHUA was beledigend voor velen. Dus MIJN Profeten die geen woorden voort spreken die voor jeukende oren zijn, maar in plaats daarvan woorden die overtuigen en MIJN geheimen voort spreken, waarschuwing om te bekeren, maar toch ook altijd hoop en genade bieden.

Het werk van de profeten en apostelen is niet makkelijk en ook niet populair. MIJN Profeten raken gefrustreerd door het proberen om mensen aan het luisteren te krijgen, wetende dat deze woorden niet hun woorden zijn. Zij geven hun eigen financiën om de profetische boodschappen voort te prediken omdat IK altijd een restant heb dat MIJN stem zal horen en zal gehoorzamen. IK heb altijd een restant dat ernaar zal verlangen om te horen wat de profeten aan het spreken zijn. Toch, IK ben zo bedroefd, hoe weinigen zijn bereid om te werken met MIJN profeten aan hun zijden, delende hun lasten. Zegt MIJN Woord niet, "Geloof een profeet en u zult voorspoed genieten," IK zeg jullie nu, "Beloon een profeet en jullie zullen dezelfde beloningen ontvangen als dat zij zullen in het Hemels Koninkrijk en op aarde." Wanneer algemene geldigheid van papier niet langer enig waarde zal hebben, zal IK me herinneren of jullie MIJN profeten hielpen of dat jullie hen lieten gaan in tekort.

Herinner jullie de Weduwe van Zarfath, als jullie hieraan twijfelen. Wist IK niet alreeds wie bereid zou zijn om de lasten van Elija vanouds te delen? Voedde IK een vrouw van rijkdom op om Elija te steunen? Nee, IK voedde iemand op die in nood was zoals hij. Zij waren beiden hongerig waren zij niet? Zij hadden beiden geen fysieke rijkdom hadden zij? En toch koos IK de kleine Weduwe van Zarfath want IK kende haar hart. Zij was niet egoïstisch en hoewel zij bezorgd was, het was het laatste maal van haar en haar zoon en dan zouden zij en haar zoon sterven. Toch vertrouwde zij de profeet en geloofde deze profeet en dus ging zij niet meer in gebrek. Zij plaatste de benodigdheden van de profeet vóór haar eigen benodigdheden. Herinner hoe IK haar fles met olie vermenigvuldigde en het niet droog liep. Herinner hoe IK haar maaltijd vat vermenigvuldigde zodat het niet leeg was.

Herinner hoe IK haar vroeg om haar geloof te gebruiken om het laatste wat zei had te geven. Herinner dit MIJN kinderen, zij moest potten en kruiken lenen van de buren en toen zij haar vroegen wat zij erin zou gaan doen moest zij zeggen dat haar GOD de lege vaatwerken zou gaan vullen. Zoals IK dat voor haar deed zo zal IK het weer doen. Alleen geloof! Geloof zonder werken is dood. IK zal dit doen voor degenen die geloven dat IK voor hen zal voorzien zoals IK dat ook deed voor de weduwe van Zarfath, voor degenen die MIJN Profeten zegenen. Jullie zullen willen dat IK jullie zegen wanneer jullie papiergeld en pasjes waardeloos zullen zijn. IK zal me nu herinneren of jullie tienden gaven en aalmoezen gaven wanneer IK jullie vertelde om te delen. Zegt MIJN Woord niet, "Verzamel uw schat in de Hemel waar de dieven niet kunnen stelen en roest niet kan aantasten."Verzamel jullie zegeningen op de manier waarop jullie je schatten zouden verzamelen. Waar jullie hart is, waar jullie je vertrouwen in duwen, is jullie God.

IK vertel jullie dit; een ieder die Noach hielp was gespaard. Maar wie werkte met Noach? Alleen zijn familie! Zo zal het ook weer zijn. Alleen MIJN Ware Kinderen zullen ernaar verlangen om de profeten te helpen om voort te spreken en niet om de profeet te muilkorven of de voeten van de os vast te binden terwijl zij trekken aan de ploeg. Bid voor de profeten, vooral de Dienares die dit voort spreekt. Satan zoekt ernaar om MIJN stem op deze aarde het zwijgen op te leggen want de profeten waarschuwen altijd voordat IK MIJN toorn zend of voordat Satan aanvalt. Het zijn MIJN Profeten waar IK MIJN geheimen mee deel. Nooit zend IK MIJN toorn en oordeel totdat IK de profeten zend om te spreken en te waarschuwen om te BEKEREN! Satan haat vooral de profeten. De dienst van de profeet is niet makkelijk. Niemand is een profeet tenzij zij bekend zijn met lijden. Zij hebben geleden voor de zalving om te profeteren. Dus nu zeg IK, "Zegen MIJN Profeten en IK zal jullie zegenen. Bescherm MIJN Profeten en IK zal jullie beschermen. Werk hard met MIJN Profeten en groot zullen jullie zegeningen zijn en vooral wanneer jullie in gebrek zijn. Bied aan om MIJN Profeten te verbergen en IK zal jullie verbergen. Deel met MIJN Profeten en IK beloof, jullie zullen nooit uithongeren of dakloos zijn." De tijd is aangebroken dat het gevaarlijk is om zichzelf een profeet te noemen. Het is gevaarlijker aan het worden terwijl YAHUSHUA nadert om te komen voor ZIJN Bruid. IK zou jullie dit niet hoeven te vertellen, over wat IK heb gesproken, jullie zouden dit alreeds moeten weten. Schaam jullie voor het niet doen wat jullie weten dat IK aan jullie Geest heb gesproken om te doen. Vele keren heb IK gezegd, "Help hen," en toch hebben jullie geweigerd. Hoe kunnen jullie zeggen dat jullie van MIJ houden wanneer jullie MIJ niet gehoorzamen? Kom in de Ark van MIJN Zoon YAHUSHUA ha MASHIACH.

Geloof dat IK een GOD ben die degenen beloont die ernstig naar MIJ zoeken. Als jullie geloven dat jullie de toorn zullen lijden die op het punt staat om deze aarde te bevloeien, dan zullen jullie die toorn en dat oordeel lijden. Als jullie geloven dat IK een GOD ben die degenen beloont die ernstig naar MIJ zoeken, luister aandachtig voor MIJN stem en doe MIJN wil en niet jullie wil, wandel wanneer IK zeg wandel, ren wanneer IK zeg ren, sta stil wanneer IK zeg sta stil, spreek wanneer IK zeg spreek, zwijg wanneer IK niets zeg of niets doe totdat jullie horen vanuit de Hemel. Een soldaat volgt niet gewoon zijn eigen orders; hij wacht totdat de opperbevelhebber orders spreekt. Dus wacht, hoewel MIJN antwoord lijkt te wachten, het zal voort komen. De oorlog in de Hemelen raast door. De geluidsgolven zijn tot nu toe geblokkeerd geweest. Hoe zouden MIJN profeten kunnen spreken zoals deze dienares als de geluidsgolven niet geblokkeerd waren, zij zouden verdwenen zijn. Het is om jullie wil dat IK de oorlog heb laten razen in de Hemelen. De zegels van de verlosten zijn verzegeld terwijl satan degenen gekenmerkt heeft die van hem zijn.

Ook op die manier heb IK, jullie Vader YAHUVEH, degenen gekenmerkt die van MIJ zijn. De Godvruchtigen zullen heiliger worden. Het kwaad zal onheiliger worden. Wee deze aarde want het rilt en schudt. Niet alleen doet de lucht stuiptrekken terwijl YAHUSHUA de aarde nadert maar de aarde schudt in vrees en beeft in vrees want het kent het kwaad dat gedaan is. De aardbevingen zijn de aarde die beeft in vrees en ze zullen verhevigen en stormen zullen woester worden en de lava in de bergen zal voort spugen want de lava is verhit door MIJN Toorn. Het kookt heet tegen de heidenen van deze aarden die MIJN gebod weigeren, die YAHUSHUA's gave op Golgotha weigeren en die alles dat Heilig is haten. De aarde zal harder beven terwijl de Zoon van GOD nadert. De lucht schudt met de woede van satan en de oorlog in de Hemelen. De lucht werkt hard zoals een vrouw die aan het bevallen is. Het zal zijn alsof de sterren vanuit de lucht vallen. De prins en de macht van de lucht schudt de lucht, want satan weet het.

"YAHUSHUA KOMT ERAAN VOOR ZIJN BRUID, YAHUSHUA KOMT ER WEER AAN!" Satan moet zijn kwaad vlug doen want hij weet dat zijn tijd erg kort is nu. Hij wil zoveel mogelijk zielen als dat hij kan met hem meenemen naar de hel want hij weet dat dit de enige manier is waarop hij YAHUSHUA kan kwetsen. Want MIJN Zoon betaalde de prijs op Golgotha zodat satan jullie niet met hem mee kon nemen naar de hel. Amerika, ja, er komt een oorlog aan naar jullie kusten en jullie land. Maar IK heb jullie tot nu toe beschermd. IK heb gewacht op Amerika om zich te BEKEREN en toch bedroefd deze natie MIJ alleen maar. Deze natie maakt MIJ Woedend! De Politieke leiders tonen geen schaamte of berouw. In plaats daarvan spreken zij niet voor heiligheid maar stemmen zelfs meer onheilige heidenen in dienst. Amerika, jullie hebben waar jullie voor gestemd hebben. De weinige Godvruchtigen en rechtvaardigen die IK in dienst had zijn in openlijke schaamte gezet. Naakt uitgekleed en hun banen gestolen en dat allemaal omdat zij durfden te spreken tegen de valse profeet van dit land, allemaal omdat zij opstonden voor moraliteit en heiligheid. Wee aan de mensen die een keuze hadden om de godvruchtigen erin te stemmen en in plaats daarvan toch de heidenen kozen met geesten van de anti-christ. IK spaarde MIJN Mensen die uit dienst werden gestemd die opstonden voor gerechtigheid van het aanwezig zijn in het witte huis wanneer heel de hel losbarst op die plek en IK MIJN toorn openlijk laat zien aan de verworpen politici. De Hoer, herinner Sodom en Gomorrah, het is in het Witte Huis. IK zal degenen zegenen die tegen het kwaad stemden in Washington D.C. En IK zal degenen vervloeken die voor de kwade immoraliteit stemden met hun stemmen.

IK zal Amerika tot open schaamte zetten voor de hele wereld. Jullie leiders zullen openlijk huilen voor wat IK zal gaan doen. Maar niet MIJN Kinderen, jullie zullen weten wat te doen wanneer de tijd komt. De reden waarom jullie het nog niet weten is omdat het nog niet de tijd is. IK ben nooit te vroeg of te laat, IK jullie Heere GOD is altijd op tijd, jullie denken gewoon dat IK laat ben. MIJN timing is perfect. Jullie kunnen niet voor mij uitgaan of achter MIJ blijven maar moeten kort aan MIJN zijde blijven. Al MIJN Kinderen, degenen die behoren aan YAHUSHUA over deze hele wereld verlangen naar ZIJN wederkomst, hoor MIJ, de stem van jullie Schepper, de grote GOD "IK BEN." IK zal, om jullie wil, wonderen zenden zoals jullie tot nu toe nog nooit gezien hebben. Want jullie zien, MIJN Zoon YAHUSHUA jullie MESSIAS nadert deze aarde, zoals deze Dienares Sherrie Elijah jullie eerder heeft verteld, herhaal IK nu weer.

Het is waar, Gabriël heeft alreeds op zijn bazuin geblazen. De geluidsgolven zijn geblokkeerd geweest door de oorlog in de Hemelen maar Gabriël's bazuin zal gehoord worden en de geluidsgolven zullen deblokkeert worden. Jullie lichamen zullen veranderd worden in een moment, in een knipoog. Die in YAHUSHUA (Christus) gestorven zijn, zullen eerst opstaan, en jullie die levend overgebleven zijn zullen samen met hen opgenomen worden, YAHUSHUA tegemoet in de lucht. Maar jullie zullen wandelen in jullie verheerlijkte lichamen, getuigende voor MIJ, waarschuwende voor 40 dagen om NIET het Merkteken van het Beest te ontvangen. Dan zullen jullie de grootste getuige zijn van MIJN Woord. Maar toch, voor degenen die niet veranderen, zij zullen treuren want zij zullen weten dat zij door de verdrukking moeten gaan.

Dan zullen jullie met MIJ meekomen om MIJ te ontmoeten in de lucht en samen zullen we elkaar ontmoeten in de lucht. MIJN Bruid is niet aangesteld voor MIJN toorn. Satan zal neergeworpen worden naar aarde in grote furie met zijn demonen die vallen vanuit de lucht. Wee de inwoners der aarde. MIJN BRUID ZAL ZICH VERHEUGEN IN MIJN VERSCHIJNING! Die gelovigen die hebben gesproken en geloofd dat YAHUSHUA ZIJN BRUID niet zal redden voor de grote verdrukking zullen verrast zijn als YAHUSHUA komt wanneer zij het minst verwachten dat de Bruidegom komt voor ZIJN Bruid! Degenen die vastberaden zijn dat zij door de grote verdrukking moeten gaan zullen aan het slapen zijn als MIJN Zoon YAHUSHUA komt en met zijn Bruid wegloopt om te trouwen om middernacht, sterfelijke lichamen veranderende in onsterfelijke lichamen.

Dan zullen dezen, die aan het slapen waren en zo zeker ervan waren dat ze gelijk hadden, zien dat zij verkeerd waren. Zij zullen huilen en jammeren want zij misten hun weg van ontsnapping van de toekomende toorn. Zij zullen moeten wachten op hun verheerlijkte lichamen. De heidenen zullen woeden en Almachtige GOD vervloeken en grote haat zal opstaan tegen gelovigen van YAHUSHUA! Want na de 40 dagen van het getuigen van de Verheerlijkte Heiligen en het laten zien wat zij misten, zal er grote bedroefdheid en grote woede opstaan. Bid nu dat jullie waardig worden geacht om het uur van deze verleiding te ontsnappen om het Merkteken van het Beest te nemen.

Roep MIJ nu aan in YAHUSHUA's NAAM. IK ben een Hemelse Vader die niet degenen zal uitwerpen die naar deze woorden luisteren en ze ontvangen en ze gehoorzamen. Voor MIJN Glorie alleen heb IK tot jullie gesproken, aldus kunnen jullie niet zeggen dat YAHUVEH jullie niet waarschuwde. Er is maar één middelaar, één ARK der veiligheid en het is de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH! Zoals Noach boven de wateren van MIJN Toorn was, geloof zo ook en jullie zullen ook boven MIJN Toorn zijn, kijkende vanuit de Hemel, veilig van Verdrukking. Degenen die erop staan om MIJ te testen en geloven dat IK MIJN Bruid niet zal redden voor de verdrukking, gelovende dat IK niemand waardig zal achten om het uur der verleiding te ontsnappen, er is ook hoop voor jullie. Geloof dat IK jullie zal beschermen zoals IK dat voor LOT deed en Gehoorzaam MIJ en jullie zullen ook de Hemel zien.

IK waarschuw jullie dat jullie in die tijd meer dan enige andere tijd in de geschiedenis zullen wandelen bij geloof en niet bij zicht. Niemand die lauw is in geloof zal MIJN toorn overleven. Als jullie het nu moeilijk vinden om geloof te hebben, hoeveel moeilijker zullen jullie het vinden om te geloven dat IK jullie zal redden en toch de meerderheid van geloof zal sterven, en zij zullen vrijwillig hun levens geven als een martelaar, geef voorkeur aan het leven bij geloof alleen. Zij zullen onthoofd worden voor hun geloof en zij zullen de voorkeur geven aan de dood in plaats van lijden. Toch zullen allen die het Merkteken van het Beest weigeren in de verdrukking gered worden.

* * * * * * *

Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH, toevertrouwd met dit woord, YAHUSHUA's Kind, Krijger, Bruid Pastor Sherrie Elijah 15/11/98 12:00 uur Zondag