Profetie 25

Amerika, Mijn Hand Is Tegen U Gezet!

Gesproken tot dit vat van klei onder de zalving van de Heilige Geest aan

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

12/2/98

 

Op 2 Dec. 1998, bad ik met een andere Zuster Profeet, zij belde me op en de zalving van de RUACH ha KODESH kwam op allebei van ons. Wij konden allebei de woede en het verdriet van YAHUSHUA voelen. Dit ging voor uren. Dan begon ik in tongen te bidden. De interpretatie kwam samen met diepe huilen (dat diepe snikken van binnen). Dit is de eerste keer dat één van ons beiden de tongen van iemand anders kon interpreteren. Een nieuwe gave. Ik kan gewoonlijk de tongen van de RUACH Ha KODESH slechts interpreteren die aan mij wordt gegeven, en dan slechts wanneer GOD het toestaat. Vanavond vond een nieuwe gave plaats.

De woorden die zij sprak dat ik neerschreef zijn inbegrepen na dit bericht en is alles wat ik kon begrijpen. Hoewel zij in andere tongen sprak, door de gave van interpretatie van de RUACH Ha KODESH, hoorde ik bepaalde woorden in het Engels. Wij geloven dat andere profeten dit bericht aan de mensen zullen kunnen samenvatten. Profeten, alstublieft lees en bid voor begrip van haar woorden, sommige hebben wij geen volledige zinnen voor. Ik sprak onder de zalving en deze woorden kwamen vooruit dat ik kon interpreteren.

Waarom de RUACH ha KODESH deze profetie voor al deze dagen tegenhield weet ik niet. Gewoonlijk geef ik ze onmiddellijk vrij maar iets is verschillend over deze profetie. Wij zochten naar woorden dat wij niet kenden en vonden 5 talen! De bijbel zegt dat wij in tongen van mensen en engelen spreken! Ik wist nooit dat in de zelfde profetie de RUACH ha KODESH in vele verschillende talen spreekt! Dit zijn de talen die tussen ONS gesproken werden: Frans, Spaans, Grieks, Indisch, Portugees, WOW! Welk een ontzagwekkende GOD dienen wij. Drie keer gewoonlijk in een rij zou ik het woord Horenda spreken.

* * * * * * *

Vernietiging en geween komen. Maar toch, MIJN Bruid die op MIJ wacht, YAHUSHUA zal satan niet toestaan te raken. Volhard in je geloof, afhankelijk van je geloof is hoeveel IK, je GOD, je zal beschermen. Hoor het geschreeuw. Kijk over het land en u zult vernietiging zien voor zover u maar kunt zien maar niet voor MIJN Kinderen, niet MIJN Baby’s, niet MIJN Bruid. IK zal u onder MIJN vleugels verbergen. Je moet door geloof en niet door aanschouwen lopen. Als je denkt dat het nu moeilijk is om door geloof en niet door aanschouwen te lopen, hoeveel moeilijker zal het zijn voor degenen die MIJN Toorn moeten proeven?

Oh MIJN Baby’s, Oh MIJN Bruid, IK kom om je naar huis te brengen aan MIJN zijde. Je zult niet in vernietiging lopen, MIJN Baby’s, MIJN Bruid. Jullie die klaar zijn, Heilig wachten en leven, jullie zal IK naar huis brengen. Degenen die niet klaar zijn, wachten en Heilig leven, jullie zullen vernietiging zien op deze komende dag. IK zend vooruit deze dienares met verse manna van de hemel deze dag. Er zullen anderen zijn wie deze manna zullen verteren, want zij wachten reeds, leven voor MIJ. Zij hebben hun vrede in MIJ.

Pas op voor die van u die spotten en zeggen IK zal niet komen. Er zijn er die denken dat Amerika altijd zal winnen. Dit land Amerika behaagt MIJ niet. De overwinning voor u zal niet gezien worden. Uw land en uw leiding, IK houd MIJN neus in. De stank stijgt tot aan de Hemel. De stank van uw immoraliteit. De stank van uw politiek. De stank van uw hebzucht. De stank van schijnheiligheid. De stank van uw godsdienstig systeem. Amerika, u zegt "OP GOD VERTROUWEN WIJ," maar u dient geen GOD. Tenminste dienen de Heidenen een god, hoewel het VALS is weten zij dat zij een god moeten hebben!

Hoewel de primitieven een boom snijden en het een god roepen, weten zij tenminste dat zij een Schepper moeten eren, hoewel het vals is. Zij weten slechts dat zij een god moeten hebben aan wie te verantwoorden van wat juist en verkeerd is. Om de Schepping te erkennen moet u een Schepper hebben. Of het Mohammed, Boedha, Allah is, de lijst gaat door; tenminste erkennen en dienen de heidenen een god, alhoewel het VALS is! IK zal MEER genade voor hen hebben dan voor Amerika.

Amerika, u vervloekt MIJN NAAM! U verbant het van uw scholen en Overheid. Uw Politieke leiders gebruiken het voor sympathie maar niet voor Macht. Uw Politieke leiders gebruiken het voor Manipulatie maar niet om te aanbidden en zij onderwijzen niet om de GOD van alle Schepping te gehoorzamen! U roept MIJ slechts aan wanneer het uw doeleinden dient. U eerbiedigt de Heilige Dagen niet en doet gruwelen op deze Heilige Dagen. Uw Stank, Amerika, bereikt de Hemel en IK houd MIJN neus in en u maakt ME beschaamd omdat u eens de MIJNE was, nu behoort u tot satan en speelt zijn hel spelen.

U hebt uw eerstgeboorterecht dat heilig was verkocht en uw voorvaders erkenden MIJ en zondigden zelfs tegen MIJ. Maar toch had IK genade op dit land dat voor MIJN Glorie apart was gezet, en toch hoe lang geleden bracht de Star Spangled Banner MIJ Glorie? Amerika, u bent een Stank in MIJN neusgaten. U hebt uw Schepper verraden, IK, YAHUVEH, kijk op u neer en bespot want u denkt dat u een god bent.

U denkt dat u geen andere god nodig hebt! U hebt u voorgenomen uzelf te vereren. Uw hoogste politieke leiders, en ja zeg IK, zelfs de hoogste geestelijke leiders zeggen dat zij MIJN geboden niet hoeven te gehoorzamen. Uw President herschrijft MIJN Geboden. Uw politieke leiders zijn als Sodom en Gomorra in het Witte Huis, een plaats die verondersteld is om leiding voor dit land te betekenen.

Amerika, u denkt dat u god bent! Maar niet MIJN Baby’s, niet MIJN Bruid; jullie, MIJN baby’s, bent MIJN Verloofde. Deze woorden verwarmen je hart, waar het hart van de vijand koud is. Amerika, IK zal u als een prop papier maken en IK zal u in brand steken voor allen te zien. De handelaars zullen rond de wereld wenen voor al uw kwade daden.

U hebt uw vuist durven te schudden aan ALMACHTIG GOD YAHUVEH en IK zal u als een prop maken, u die niet klaar is voor MIJN komst. U zult een weg lopen dat IK liever niet zou willen dat u die loopt. U bent gewaarschuwd. Als u denkt dat het moeilijk is nu om in geloof te lopen, hoeveel moeilijker denkt u zal het zijn wanneer u de verschrikking ziet die komen zal? Oh Amerika, de vlammen van MIJN toorn zal u omringen.

Voor degenen die zeggen dat zij MIJ niet nu kunnen vertrouwen om hen te redden, wegens gebrek aan geloof, zult u in geloof moeten lopen of u zult STERVEN. U zult een weg lopen dat IK niet zou willen dat u die loopt. U zult lopen waar MIJN Bruid niet zal lopen. U vraagt waar u zult lopen? U zult in een weg van verdrukking lopen en slechts door het lopen in geloof en niet door aanschouwen zult u overleven. IK roep vandaag tot u, kom binnen snel voordat het te laat is. IK wil dat u geloof hebt vandaag. IK wil dat u geloof hebt. Kom in de Ark. Kom in MIJN armen.

Waarom wacht u? Waarom vertrekt u? U die MIJ niet eens kent, u zult moeten betalen. Hebt u enig idee van het lijden? Maak u klaar om vandaag tot MIJ te komen, help om dit woord te doen uitgaan, BID! Waarschuw de vier hoeken van de aarde. Houd op uw schatten in de wereld te bouwen en begin schatten in de hemel te bouwen. MIJN Bruid schreeuwt uit voor MIJ om te komen. Hoeveel langer moet IK wachten? De vloed van kwaad komt. IK vertelde hen om voorbereidingen te treffen. IK spreek het nu. Hoeveel geloven dat IK u zal redden? Bid dat u waardig geteld zult worden dat u aan MIJN Toorn dat komen zal zult ontsnappen. Ja, YAHUSHUA is MIJN NAAM. Ja, de overwinning is van u.

Tref voorbereidingen aan voor de komende oorlog. Voor u die zeggen dat u hoort te blijven om in MIJN Toorn te lopen. IK kom om MIJN Bruid weg te nemen. Zij is MIJN Maagd en haar wiek is in orde gemaakt, en zij heeft olie in haar lamp, en extra olie. Voor degenen die aandringen om de verschrikking te zien komen, u zult lopen in geloof en niet in aanschouwen. De massa zal worden gedood en velen zullen het Merk van het Beest niet nemen. Zij zullen op de harde manier leren aangezien zij weigeren nu te luisteren. Degenen die niet in geloof lopen zullen sterven. Vrees niet want er zullen die zijn die MIJ niet zullen betwijfelen wanneer er geen voedsel of geen water is. Hebt u het geloof om tot een steen te bidden en voor water te geloven? Hebt u het geloof om te geloven dat de modder brood is?

Zie je niet, MIJN Geliefde? Dat is waarom IK je dichtbij MIJN zijde wil brengen, MIJN Bruid te zijn. Waarom wacht je? Denk je dat IK loog? Je hoeft je geen zorgen te maken of te piekeren. Die van jullie die klaar zijn zal IK naar huis brengen, zij die klaar zijn en het geloof hebben om te geloven dat IK hen boven het Oordeel en de toorn zal houden die komen zal. IK hield Lot van de toorn. IK hield Noach boven de toorn. Waarom zou IK MIJN Bruid niet boven de toorn houden? Voor degenen die daarop vertrouwen zal IK dit doen. Waar je geloof is, zal IK antwoorden. Heb je geloof om te geloven dat IK je tijdens de tijd van de toorn en het Oordeel die op deze aarde komt zal beschermen? Heb je geloof dat IK zal komen en je zal redden vóór de Toorn van de ALMACHTIGE GOD YAHUVEH zal neerdalen? De redding hangt van je geloof af. Waarom denk je dat dit anders is?

Iedereen is NU verzegeld! Het werd bepaald vóór de grondlegging van de aarde. IK wist welke keus je zou maken voordat je het zelfs maakte. IK ben Alwijsheid en de Kennis, nietwaar? IK ben het BEGIN en het EINDE, nietwaar? Niets kan MIJ verrassen want het was reeds opgeschreven. Verrast dit je? IK weet wie met de zegel van VERLOSSING en de zegel van VERDOEMENIS is verzegeld. Het was reeds eeuwen geleden bepaald. Er is een boek opgesteld dat het Boek van het Leven is. Twee boeken in één, er is een boek van REDDING en een boek van VERDOEMENIS.

IK BEN het Woord dat tot vlees werd gemaakt. Aanbid MIJ, niet het boek dat het WOORD bevat. MIJN NAAM is YAHUSHUA ha MASHIACH. Een boek is een boek. IK ben geen Torah. IK ben geen Bijbel. IK ben niet Koran. IK BEN het WOORD! IK kan MIJN Woord beschermen. Houd van MIJN Woord niet het Boek. Hoeveel hebben Bijbels en Torahs, en bestuderen ze zelfs niet? IK ben de grote GOD "IK BEN"! "IK BEN" het WOORD dat tot vlees was gemaakt. "IK BEN" het WOORD! "IK BEN" die "IK BEN". Opnieuw zeg IK "IK BEN" het WOORD dat tot VLEES is gemaakt. Aanbid niet de Bijbel. Aanbid niet de Torah. Aanbid niet de Koran. Uw GOD is ALMACHTIGE GOD. Geloof en sta op MIJN Woord. Aanbid ALMACHTIGE GOD, de grote "IK BEN". Want "IK BEN" het WOORD! IK KAN niet LIEGEN! IK ben geen Bijbel, Torah, of Koran. "IK BEN" die "IK BEN"!

IK heb MIJN Woord op je Geest en ziel geschreven. Je hebt MIJN Geest binnen jou. Je weet wat er in Amerika op dit ogenblik gebeurt. Het Witte Huis zal branden en alle politieke leiders, degenen die tegen ALMACHTIGE GOD YAHUVEH en YAHUSHUA vechten zullen naar de vlammen terugkeren waaruit zij kwamen. Er zijn politieke leiders die vlees schijnen te zijn maar het niet zijn. Zij worden beslist en geregeerd door demonen. IK heb deze dienares de onverschrokkenheid gegeven om MIJN Woorden vooruit te spreken en andere profeten bevestigen het zelfde, niet omdat zij ze willen spreken, hun vlees rilt, toch gehoorzamen zij en schrijven en spreken uit wat IK aan hen zeg.

Zegt MIJN Woord niet "IK zal MIJN Profeten sturen voordat IK het noodlot zend?" Laat deze woorden comfort brengen aan die met geestelijke oren om te horen. Degenen die MIJN RUACH ha KODESH hebben zullen leven en zullen niet in vrees zijn. Degenen die haar niet hebben, zullen vrezen en zullen sterven. IK scheid MIJN Schapen van de geiten en de tarwe van het onkruid aangezien IK Abel van Cain, David van Saul en de Egyptenaren van de Israëlieten scheidde. IK deed het eerder en IK zal het opnieuw doen. Houd uw geloof in YAHUSHUA. Laat niemand je Gezegende Hoop weg stelen.

Wees klaar, ongeacht wanneer je ook denkt dat IK kan komen. Laat mij je niet sluimerend en zondigend vinden, het leven leiden van een Farizeeër. Want MIJN Bruid moet zuiver en Heilig blijven vóór MIJ. MIJN Bruid moet Maagd zijn. Er zijn voorwaarden voor MIJN Bruid. IK spreek van maagd betekenend niet die door kunstmatige doctrines en godsdiensten is bevlekt. MIJN Bruid moet geen andere liefdes vóór MIJ hebben.

MIJN Bruid moet niet haar geloof in een andere god maar haar Bruidegom zetten. MIJN Bruid moet geloven dat IK haar zal beschermen en dat IK kom om met MIJN Bruid weg te lopen om te trouwen. Schaking is geheim. Geen uitnodigingen om naar dit huwelijksavondmaal van het Lam te komen zullen worden gegeven behalve aan de BRUID. De feestmaal tafel is bereid, alles is klaar. De engelen staan als getuigen. Alles wat nu nog rest is om te komen en MIJN Bruid weg te nemen die roept en treurt en dagelijks MIJN komst mist. IK hoor je, Mijn Geliefde. Vrees niet jouw Heiland is hier.

IK zal haar uit deze wereld nemen zonder meer bericht te geven dan wanneer IK door MIJN Profeten spreek. Wees gewaarschuwd, u die dacht dat u jaren had om u te bekeren. BEKEERT U! Ren naar de deur van de Ark. IK zei dat er twee boeken zijn, en elke ziel wordt gevonden of in het boek van VERLOSSING of van VERDOEMENIS. Wat IK u nu vertel is dat er ook namen zijn uitgewist.

Het is uw keus of uw naam wordt uitgewist. Degenen die hun leven aan MIJ toen gaven namen het terug en stierven in die conditie, wiens zielen stopten te vertrouwen op YAHUSHUA om hen te bewaren ontkenden MIJN Gave op Calvarie. Zij die MIJN woorden lezen en toch niet ernaar leven, IK word niet voor de gek gehouden. IK weet wie MIJ bekent voor de mens enkel voor show. IK ken degenen die MIJ vóór de mens bekennen en het doen omdat zij echt van MIJ houden. De kerk van de pretendenten is Farizees. Zij hebben een vorm van Goddelijkheid en geen Goddelijkheid binnenin. Dit is niet MIJN Bruid. IK weet wie MIJN Geliefde is. Bedrieg uzelf niet meer. BEKEERT U VANDAAG! VOORDAT HET TE LAAT IS!

Er zijn zielen die hun namen op de verlossingspagina hadden maar wegens hun gebrek aan geloof en loyaliteit aan hun God en Heiland hun namen uit werden gewist! Laat dit niet aan je gebeuren! Bewaak angstvallig je hart en ziel. Jullie, die het aan MIJ hebben gegeven, laat niemand je op een dwaalspoor brengen van het Houden van je eerste LIEFDE. Dienend je eerste liefde, trouw blijvend aan je eerste LIEFDE of IK zal je als de MIJNE ontkennen. Laat niemand je HEILIGE HOOP stelen! MIJN Woord liegt niet.

Wat je ook spreekt in geloof je zult het hebben in de NAAM van YAHUSHUA. Hoeveel hou je van MIJ? Dan zul je op MIJ vertrouwen? Zul je verlangen en smachten naar je ALMACHTIGE HEER GOD en HEILAND, jouw spoedig Komende KONING DER KONINGEN en HEER DER HEREN om je boven de toorn houden die komen zal? Jouw toekomst hangt van je geloof af. Jouw geloof hangt af van waar jij de eeuwigheid doorbrengt. Luister aandachtig en schenk aandacht aan MIJN Woorden, IK zal aan elk van jullie op het juiste moment spreken in wat te doen en wat te zeggen. Enkel stop MIJ te betwijfelen in wat ook.

* * * * * * *

Gesproken onder de zalving aan deze dienares van YAHUSHUA ha MASHIACH, Sherrie Elijah, 2 Dec. 1998, 4:46 en niet vrijgegeven tot 18 Dec, 2de dag van het bombarderen van Irak. 6DE DAG VAN HANUKKAH. Hij spreekt van het doen van gruwelen op Heilige Dagen.

Woorden die wij geïnterpreteerd hebben maar niet volledige zinnen. Profeten, alstublieft bid want dit is in vele verschillende talen. Ik begreep deze woorden Elecia sprak in tongen. Nu om het samen te brengen vraag ik de hulp van de profeten. Alstublieft, email mij wat u denkt dat dit bericht betekent. Wij zochten daarna woorden op en vonden betekenis in andere talen. De verschrikking zou Horenda kunnen zijn, het is Portugees voor Verschrikking maar er is een dergelijke plaats.

Ga voorwaarts, ga voorwaarts, Rusland. Toegewijd, wees voorzichtig over controle. De eenvoudige oorlog van de landsituatie is in Oost-Rusland. Land in (basil) (koninklijke heilige) land. (Zou Brazilië kunnen zijn?) Drie landen, of drie koningen, moraal slechts eind van onze landcontrole. De moraal komt in land in probleem Israël. Einde, ik zie nicome (overwinning) velen genezer einde nicome (overwinning) einde over zien het grondgebied in zuidoosten China (Maco) dagelijks op de looppas in de Russische oorlog komt van de land hier olijfolie ik ben een morele land Medio oosten oorlogsleeftijd van moraal, (meer ') de moraal gaat vooruit Rus komt in nicome (overwinning) Oh mijn Lord nicome (overwinning) ik hoor de bruid elke dag.

Dit zijn de woorden die Elicia interpreteerde toen Sherrie Elijah in tongen sprak: Ga door! ga door! Medio het oosten hogere, hogere, hoger gezalfde (casa) huis gaat voorwaarts, huis gaat hoger. Het kwaad gaat over over in de nacht. Horrendous Horenda zal u in van nokateaholrenda van nachtparena pocasahoya pocashoya van micatinamicatina kennen. Ik heb geen idee binnen welke taal deze twee zinnen zijn, weet iemand? De spelling is fonetisch gespeld.