Profetie 27

YAHUSHUA Zal Op Een Sabbat Terugkeren!

Sta Op Vrouwen Apostelen En Profeten!

 

IK, YAHUSHUA, kom terug op een Sabbat, u weet niet welke. Kom te voorschijn MIJN Vrouwen Apostelen en Profeten! Sta op NU! Laat niemand u langer vertellen dat IK u niet geroepen heb om Profeten en Apostelen, Leraren, Evangelisten of Pastors te zijn! IK ben de Pottenbakker, u bent de Klei. Waarom wilt u luisteren naar de mens of degenen met de geest van Farizeeërs? Spreek dit bericht vooruit die IK deze Apostel geef om te spreken. Verenig met haar stem, vrouwen en mannen die MIJN stem herkennen vooruit sprekend van wat IK door haar schrijf. Moedig elkaar aan. Satan heeft u veel te lang tot zwijgen gebracht. Apostolische Profetische strijders, u weet wie u bent. Schrijf MIJN handmaagd en bemoedig elkaar, leer van elkaar. IK kom zeer binnenkort terug. Sluit aan bij elkaar. U bent niet alleen. IK heb u rond de wereld verspreid, maar u zult elkaar op tijd kennen.

U hebt elkaar nodig. U zult met de mensen met dezelfde roeping samenwerken. Maar zij die weigeren u te erkennen, laat hen aan MIJ over. Debatteer niet met degenen met dove oren die het goed bedoelen en toch veel kwaad aan die vrouwen hebben gedaan die verteld worden dat zij de roeping van apostel niet kunnen hebben, zelfs degene die schrijft was dat afgeraden en vertelde dit. Zij zei: "Oh goed, ik zal blijven doen wat ik geroepen ben om te doen bij wat voor naam u het ook noemt." Toch was de man die haar dit vertelt bedrogen door een andere stem, niet MIJN stem. Hij moet door dat te doen BEROUW HEBBEN. Zult u klaar zijn? YAHUSHUA komt terug op een Sabbat! Vertel iedereen die het horen wil, verwacht dat allen het niet zullen geloven. Dit is niet jouw probleem, maar hun probleem. Je bent slechts te gehoorzamen.

Samen, zij die IK met jou samenbreng zullen als een legpuzzel zijn en geen andere stukken zal volkomen passen. Houd uw ogen voor anderen open. IK ben een troep van Profeten, Apostelen, Evangelisten, Leraren en Pastors aan het formeren en toch zullen zij als een eenheid werken. Nooit meer denkend van zichzelf dan wat zij zijn. Wetende verenigd te staan zullen zij verwezenlijken wat IK verordend heb dat gedaan moet worden. Een grote oogst van zielen zal bereikt worden en dit zal één van de grootste ziel brengende bedieningen zijn die het oppervlak van deze aarde lopen. Voor IK, de VADER YAHUVEH, MIJN ZOON YAHUSHUA en de Glorie van RUACH Ha KODESH! Velen zouden niet gered zijn als IK deze bediening niet had opgericht.

MIJN Apostel, die de mensen verwerpen als Apostel, kent MIJN stem en schrijft wat zij hoort. Andere vrouwen heb IK Apostels geroepen en zij zijn verteld dat zij in deze dienst niet kunnen worden gebruikt, maar IK zeg tot u zoals IK deze apostel vertelde, dit is niet voor de mannen om te bepalen, hoe IK MIJN handmaagden gebruik is MIJN zaak alleen. Zij zijn MIJN klei en IK alleen vorm hen en beproef hen door het vuur van hun beproevingen op de manier die IK zo heb gekozen. Welke man kan zeggen wat IK, YAHUVEH, kan doen en niet kan doen. Vele mannen zijn bedrogen aangezien zij de Geesten zoals van David onderschatten, die IK binnen MIJN handmaagden heb geplaatst.

Hoe meer mannen hiertegen vechten, hoe meer IK MIJN David Geesten in MIJN handmaagden opricht. De trots alleen beweegt een man ertoe om dergelijke dingen te spreken. HEB BEROUW VANDAAG! IK heb haar verordend om zowel vrouwen profeten als vrouwen apostels, leraren, evangelisten, en pastors aan te moedigen. Zij kent de hitte van vervolging voor de hoge roeping die IK heb geplaatst op haar leven en op al die geroepen zijn om MIJN Apostolische Profetische strijders in deze eindtijden te zijn. Menigten zijn vrouwen! Laat de mannen of die van de Farizeeërs je niet TEGEN HOUDEN! Dit is wat IK, YAHUVEH, heb gedaan en doe. Wie durft YAHUVEH te vertellen dat HIJ het mis heeft?

IK heb jou en de mannen en de vrouwen allen bijeengebracht om één te zijn in MIJN RUACH Ha KODESH, jullie zullen als eenling in MIJN RUACH Ha KODESH bewegen en jullie zullen als eenling in MIJN RUACH Ha KODESH spreken. Je zult de hand uitstrekken aan de onbereikbaren en vele mensen die afgewezen en verworpen zijn als onredbaar, en toch zal IK u vooruit zenden met een zalving en woorden en liefde dat niet van jezelf is om deze mensen te bereiken; ja, zeg IK, om mensen te bereiken die je zult vrezen te beledigen, maar door niet te spreken zal dat de grootste inbreuk van alles zijn. IK vertrouw op MIJN arbeiders die IK vooruit stuur, want IK ben de Pottenbakker en jij bent de klei. IK weet wat IK in iedere arbeider aanbracht om zich bij haar aan te sluiten. IK weet waarvan zij gemaakt is en haar zwakheid. Waar zij zwak is heb IK anderen sterk gemaakt. Waar de anderen die zich aansluiten zwak zijn is zij sterk gemaakt, als een metaal dat met vuur word gehard zo heb IK met al degenen gedaan die bij je zullen aansluiten. Je hoeft niet te vrezen wie bij je aan zal sluiten, want IK vertel je dat het niet jouw keus is maar de MIJNE!

Welke Judas ook die bij deze bediening zoekt aan te sluiten zal hetzelfde lot als Judas hebben! IK zal niemand toestaan om te vernietigen wat IK Zelf heb opgebouwd en zal blijven bouwen. Deze bediening zal de wereld omvatten. Veracht niet het kleine begin want IK begon als een baby in een kribbe, was IK niet? Op aarde, in het begin, is dit alles wat de aarde kon zien. En toch in drie jaar, kijk hoeveel IK raakte, en redde. Alle boeken in de wereld konden niet bevatten wat IK in die korte tijd deed. Onderschat niet de macht van MIJN Zalving! IK heb jullie allen gezalfd en zal MIJN Zalving op een grotere manier blijven uitstorten. Je zult weten in jezelf kun je niets doen maar met YAHUVEH zijn alle dingen mogelijk als je kunt geloven.

Nu zijn jullie afzonderlijk in verschillende staten, maar dit is slechts tijdelijk, want dit jaar zullen jullie samen zijn, dicht genoeg om aan te raken. Jullie zullen samen reizen en bedienen. Probeer niet dit tot stand te brengen, let op MIJ dat tot stand te brengen. Probeer niet te zeggen welke tijd en seizoen, weet slechts dat het op MIJN tijd en seizoen is. Bid en bedek elkaar. Werk samen; deel samen met wat je geleerd hebt . Toen IK de partners koos om zich bij MIJN dochter aan te sluiten, koos IK zeer zorgvuldig en IK testte grondig. IK hou zo veel van jou. IK vertrouw zo veel op jou. IK weet dat je MIJN bediende geen kwaad zal berokkenen maar in plaats daarvan haar zult beschermen en zij zal je geen kwaad berokkenen maar jou beschermen. Allen die toetreden zijn zeer speciaal als een ketting die van puur goud is gemaakt. IK zette geen metaal zoals tin, of zilver, of lood samen met MIJN gouden ketting maar slechts het beste metaal die IK kan vinden die in de vurige oven is gemaakt en uit kwamen als zuiver goud, zeven keer verfijnd!

Denk nooit meer van jezelf dan wat je bent. Je bent een geliefd vat klei, IK heb MIJN gunst en genade en gaven van de RUACH ha KODESH uitgestort. Je bent een gewillig vat dat niet tegen de handen van de Pottenbakker vecht. Je hebt MIJ toegestaan en zal MIJ blijven toestaan om je te vormen op de manier dat IK wil dat je zal zijn en niet de manier die je verkiest te zijn. Alles wat je hebt moet je op het altaar zetten en MIJ toestaan om te verwijderen wat IK niet wil dat je hebt, en terug te geven wat IK wel wil dat je hebt. Houd niets terug en vertrouw op MIJ, IK zal het teruggeven en niet alleen wat je offert maar meer teruggeven dan MIJ was aangeboden. Test MIJ en zie of IK niet zal doen zoals IK zeg. MIJN Apostel, geef MIJ Nikomia, zeg tot MIJ als je hem wil brengen, breng alles op dit altaar met inbegrip van deze bediening, kijk wat IK zal doen. Wees bereid voor MIJ om wat ook of wie ook te verwijderen in je leven die je niet helpen, maar in plaats daarvan jou belemmeren van het zijn en doen van alles wat IK beveel te worden gedaan in MIJN NAAM. Doe dit met alles, zelfs jouw kinderen. Als Abraham moet je geloven dat IK een goede GOD ben en IK zal alles teruggeven dat bedoeld is een zegen te zijn, en wat ook weg te nemen dat satan voor jou geplaatst heeft als een struikelblok! Durf je dit, MIJN kinderen, te doen?

Financiën inbegrepen. Houd niets terug want het is van MIJ hoe dan ook. "Wat van u is is van MIJ, wat van MIJ is is van u!" Geef het aan MIJ zodat IK het op een grotere manier kan teruggeven. Vertel MIJN volk. Schrijf dit op, niet alleen voor jouw partners om bij je aan te sluiten, maar ook aan MIJN volk want het zelfde bevel gaat vooruit in deze eind-tijden. Vertel hen, "LEG ALLES WAT U HEBT OP MIJN OFFERALTAAR." Zeg, "DURF OP UW VADER YAHUVEH, YAHUSHUA en RUACH ha KODESH TE VERTROUWEN!" Durf bereid te zijn voor MIJ om te snoeien wat niet in uw leven zou moeten zijn! Durf op te vertrouwen dat IK de zegen zal vermenigvuldigen dat IK teruggeef. Doe dit nu, voordat IK het zonder uw toestemming moet nemen! Doe dit, zij het echtgenoot, vrouw, kinderen, financiën, huis, auto, bediening de lijst gaat door. Doe dit met wat ook dat u waardeert zaken, vennootschap, kerken. U zult weten wat het is.

Om het even wat waarvan u weet dat IK niet goed keur, uw sigaretten of een andere ondeugd dat u gebruikt om u vrede te brengen, wanneer in plaats ervan, het enkel een vervalsing is, want IK ben de Prins van Vrede! U hebt niets anders nodig. Geef het aan MIJ, offer aan MIJ en als het u moet zegenen, zal IK het teruggeven. Als het u niet moet zegenen, zal IK HET VERWIJDEREN! Omdat, u die zich de MIJNE noemen, IK het recht heb weg te nemen wat IK u heb gegeven, evenals wat aan u werd gegeven door satan of door uzelf, wat ook dat uw wandel met MIJ belemmert. Wilt u dat IK u in de komende dagen voor u red? Dan GEHOORZAAM MIJ en doe dit. Bid als u de betekenis hiervan niet weet. Leg zelfs uw huwelijken op dit Altaar van Offer. De Goddelijken zullen staan. In feite zal IK u op een manier zegenen dat u niet hebt durven geloven.

U, MIJN kinderen, zegt dat u MIJN volmaakte wil wilt? Werkelijk? Wilt u ME werkelijk één dag per week geven? De Sabbat, Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang moet u in MIJ rusten, verheugt u zich in MIJ, leert van MIJ. Leg uw werk opzij en doe in plaats daarvan slechts MIJN werk, als er enig werk gedaan moet worden. Bid en IK zal u tonen wat te doen en wat niet te doen. IK ben een GOD van perfecte balans. IK verfoei wat ook dat uit zijn evenwicht is. Zelfs de Sabbat moet in evenwicht worden gehouden! Dit is een dag van het zich verheugen in MIJ, niet een vloek; dit is een dag om een zegen tot u te zijn niet om te vrezen maar om zich op te verheugen. De Sabbat is niet een dag van slavernij maar een dag van vrijheid in IK, YAHUSHUA! MIJN discipelen en IK zijn een voorbeeld van wat op de Sabbat te doen. Leer dit niet van de Farizeeërs die zeggen dat dit een dag is om in slavernij te zijn. Die zeggen dat dit een dag is om te lijden. Ja, zeg IK, groot zal uw zegen zijn voor het waarnemen van MIJN dag van de Sabbat en het Heilig houden ervan.

Dit is de dag dat IK opnieuw zal komen! Ja, zei IK, houd de Sabbat vanaf deze dag voor degenen die MIJN Bruid beweren te zijn! Maak u gereed want uw Bruidegom komt en zal arriveren op een Sabbat. U weet niet welke. Maar degenen die niet op de SABBAT op MIJ wachten zullen MIJ MISSSEN. Ja, IK zeg opnieuw, aangezien MIJN komst naar de aarde dichterbij nadert, op deze dag laat MIJ in uw gedachten, woorden, en daden zijn. Geniet van deze dag met MIJ. Kunt u niet uw genoegens van de wereld één dag per week verlaten voor MIJ? Beoefen dit nu. De tijd komt wanneer de boosdoeners notitie zal nemen van wie werkelijk de MIJNE is en wie werkelijk niet de MIJNE is. Zij zullen weten door het MERK van of u MIJN wetten waarneemt en naleeft. Zij zullen u verbieden om zich op de Sabbat te verzamelen of deze dag te erkennen als de Sabbat. Denk aan de Vrijdag zonsondergang tot de Zaterdag zonsondergang. Dit is de SABBAT. Houd het HEILIG en een dag voor u en IK om te knuffelen en elkaar te leren kennen. U bent MIJN Geliefde. Zij die dit doen zullen zegeningen kennen anders dan om het even wat u voordien hebt gekend.

Nu heb IK deze dingen aan MIJN bedienden gesproken en IK heb dit bericht geleverd aan u, het volk, te midden van persoonlijke profetie gegeven aan degenen in deze bediening. Toch laat IK u met deze woorden achter aan degenen die de MIJNE beweren te zijn, en hen die zielen tot MIJ leiden, onderwijs MIJN baby?s, Bruid, gekozenen, en uitverkorenen om Sabbat waarnemers te zijn en niet Sabbat brekers. Hierdoor zullen alle mensen u kennen! Hierdoor zult u voor MIJN komst klaar zijn. Die met oren om te horen zullen horen, alle anderen zullen doof blijven. Laat ze doof blijven, want het is een geest van rebellie die in hun harten en zielen binnengaat. Verlaat hen! Opnieuw zeg IK, probeer niet om hun meningen te veranderen. MIJN geschrift spreekt de waarheid, het verandert niet.

IK, YAHUSHUA, kwam om de wet te vervullen, niet om de wetten van Yahuveh te annuleren! Vertel hen en als zij weigeren te horen, verspil uw adem niet aan hen. Herinner, zoals in de tijden van het verleden werden velen gedood voor het niet waarnemen van MIJN Sabbat. De tijd komt wanneer u grote tragedies zult zien en zij zullen op de Sabbat gebeuren. De mensen zullen hun hoofden schudden en zullen zich afvragen waarom? U zult de reden waarom kennen. IK heb het u net verteld. Maar hoe zullen anderen weten dat zij MIJ beledigen als u hen niet vertelt? Allen die dit lezen en MIJN stem herkennen, u wordt verantwoordelijk gehouden om degenen te vertellen die het niet weten. Zij denken door de kerk op Zondag bij te wonen zij MIJN Sabbat eren. Maar MIJN ware Sabbat gaat ongemerkt aan dezen voorbij. IK geef er niet om dat u samen elke dag verzamelt en MIJ aanbidt. Maar toch op de Sabbat is dit MIJN dag en uw dag dat wij apart zetten om speciaal te zijn als geen ander. Wanneer u eet denk eraan dat u een ongeziene gast hebt. Denk eraan wat u ook doet die dag, doe IK het met u.

Als u aan het zondigen bent zal IK vooral notitie daarvan nemen op deze dag. U bent nogmaals gewaarschuwd zodat MIJN volk niet kan zeggen dat zij geen waarschuwing ontvingen voordat IK de oordelen zend naar degenen die met opzet niet gehoorzamen. IK ben een GOD van Liefde en Toorn aan MIJN vijanden. U bent slechts MIJN vijanden als u verkiest die te zijn. IK stierf voor allen, MIJN Bloed was vergoten voor allen; IK ben geen aanziener van personen, toch weet IK wie echt de MIJNE is en wie van de kerk van pretendenten is. PAS OP te proberen MIJ te bespotten door woorden te zeggen dat anderen willen dat u zegt, en toch MIJN stem niet horen. Pas op voor het spreken en het niet doen. IK heb vooruit gesproken uit deze handmaagd, toen zij MIJ het minst verwachtte nogmaals aan het volk te profeteren. Dus kunt u niet zeggen zij die MIJ bespotten, door de laatste woorden van waarschuwing die IK heb gegeven, HOOR MIJ! VREES MIJ! GELOOF MIJ! Was het niet IK, HEER uw GOD YAHUVEH en YAHUSHUA die ze door haar spraken? Pas op voor het maken van haar tot uw vijand want zij wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de woorden die IK gesproken heb. Zij wordt slechts verantwoordelijk gehouden als zij vreest ze in onverschrokkenheid te spreken. Zij heeft MIJ dusver gehoorzaamd.

Zult u een een breker van de Sabbat of waarnemer van de Sabbat zijn? Verwacht niet deel van MIJN Bruid te zijn als u niet klaar bent op deze dag voor MIJ. Bereid je nu voor, MIJN Bruid, want IK KOM SNEL! Grote tragedies zullen op MIJN Sabbat plaatsvinden als een teken dat dit een wet is dat niet is veranderd. U zult weten wanneer u het hoort. IK verander niet voor enige man noch vrouw, tijd of seizoen, IK ben de zelfde GOD gisteren, vandaag en voor altijd. MIJN Geboden zijn geschreven in steen door de vinger van IK, de GROTE GOD "IK BEN" en IK verontschuldig me niet aan wie ook.

IK vergeef gemakkelijk allen die niet beter wisten. Deze handmaagd uit wie IK vooruit spreek leert slechts nu MIJN betekenis van de ware Sabbat. Het was voor een tijd en een seizoen. Zij is niet beter noch slechter dan alle anderen van u die IK nu onderwijs. Denk eraan u wordt nu verantwoordelijk gehouden voor wat u weet. Wat u met deze kennis doet heb IK reeds geweten. Vraag ME op deze dag wat ME beledigt en wat niet. Bid op deze dag en bied alles aan MIJ als een offer, IK zal dat zegenen en vermenigvuldigen dat een zegen aan u en MIJ is. Vervloek dat die een vloek tot u en MIJ is. Hoeveel die dit lezen zullen durven om op uw GOD te vertrouwen? IK ken reeds de keus die u maakt.

* * * * * * *

Zo is het Gesproken, zo is het Geschreven, onder MIJN zalving door MIJN Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah, 4 Januari 1999, 9:49 n.m.