PROFETIE 28

BENT U ÉÉN VAN MIJN VERBORGENEN?

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH

aan Rev. Apostel Sherrie Elijah

25 Januari, 1999

* * * * * * *

Hier is het woord dat ik vandaag ontving:

De wapens van jullie oorlogsvoering zijn niet vleselijk maar zijn machtig in het neerhalen van satans bolwerken. Een laptop computer zal een van deze wapens zijn dat gebruikt wordt om de vijand te ontmaskeren, dat gebruikt wordt om voor de vijand te waarschuwen, dat gebruikt wordt om de vijand te stoppen van het vernietigen van MIJN Mensen door het gebrek aan kennis. Vertel MIJN Mensen om te investeren in dit gereedschap van vandaag want wanneer zij zouden moeten vluchten kunnen zij niet reizen met grote computers. IK creëerde de computer voor deze tijd en dit doel. Dit is de kennis die heen en weer toe aan het nemen is. Dit is hoe jullie in staat zijn om op een plaats te zijn en toch op een andere plaats sprekende tegen MIJN Mensen over de hele wereld. Denk niet voor een moment dat dit wapen niet krachtig is. Satan is erop uit om het internet te beheren, om MIJN Mensen het zwijgen op te leggen maar hij kan niets doen dat IK niet toesta.

Jullie tijd is kort maar IK zal jullie met diegenen verbinden die computer kennis hebben. Een netwerk van MIJN Mensen zal een luide stem zijn in deze eind-tijd. Mijn computer genieën zijn verborgen geweest voor zulk een tijd als deze. Diegenen met de wijsheid van YAHUVEH en YAHUSHUA zijn verborgen geweest voor zulk een tijd als deze. Zij werken in de wereld om de wegen van de heidenen te leren, om in staat te zijn om gebruikt te worden tegen de heidenen en hun wegen op deze toegewezen tijd. IK heb MIJN Mensen op alle gebieden het maakt niet uit waar jullie gevreesd hebben, van de politie, tot het leger, tot de IRS, tot de regering, tot de kruideniers, tot de internet providers, kijk voor MIJN Mensen. Jullie zullen hen vinden. Nu is de tijd dat zij zullen opstaan en schijnen. Zoals de zon zullen zij voor schijnen.

De kennis die is geleerd in de colleges voorzien door de vijand zal gebruikt worden tegen de vijand om diegenen te beschermen die IK de MIJNE noem. Zij zullen manieren kennen om wetten heen waarvan jullie denken dat het onmogelijk is. IK heb advocaten, doktoren; IK heb leraren op alle gebieden. Denk niet dat de heidenen meer wijsheid hebben. MIJN Genieën zijn verborgen gehouden tot een gezette tijd. MIJN Genieën hebben die wijsheid van IK, YAHUVEH en YAHUSHUA en kunnen wat dan ook vlug leren, zelfs als zij er nooit aan hebben gedacht om dit te leren. Communicatie zal een kostbaar gereedschap zijn in deze eind-tijden. Wegen langs dat wat de wereld van plan is om te doen, om MIJN Mensen het zwijgen op te leggen, zijn er. IK zal deze wegen niet niet nu onthullen, maar jullie zullen hen herkennen wanneer jullie hen horen. IK vertel jullie dit zij kunnen hun torens van Babel bouwen; IK zal voorzien van een weg voor MIJN Kinderen om altijd in contact te blijven. Vertrouw MIJ en leer MIJN wegen, ben bewust ervan dat MIJN Mensen verborgen zijn geweest, verborgen gaven hebben van de RUACH ha KODESH, alleen hebben gewandeld zonder raad van elkaar, om geleerd te worden, en toch geleerd zijn geworden door MIJN RUACH ha KODESH.

Reizen zal toenemend moeilijk worden om van één land naar een ander land te komen zonder toestemming van dat land. Maar IK vertel jullie IK heb MIJN Mensen alreeds werkende op deze gebieden en MIJN Mensen zullen ontkomen wanneer de tijd komt om te vlieden. IK heb vliegtuigen, piloten, en stewardessen. IK heb MIJN plan in kracht. IK ben een GOD die niet verrast kan worden en het maakt niet uit wat de vijand denkt. IK heb een plan en MIJN plan voor jullie is voor goed en niet voor jullie kwaad. MIJN plan voor MIJN Geliefde Baby's, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen zijn voor zegeningen, zoveel zegeningen dat jullie niet in staat zullen zijn om ze allen te benoemen. MIJN plannen voor MIJN vijanden zijn voor vervloekingen, zoveel dat zij niet in staat zijn om ze allen te benoemen. Maak jullie gereed vijanden, de vervloekingen komen naar jullie toe. Natuurrampen zullen zij hen noemen, maar er is niets natuurlijk aan de rampen die komen van de hand van een WOEDENDE YAHUVEH! Jullie roemen over jullie overschotten maar er zal geen overschot zijn door MIJN toorn die ongemengd zal vallen, maar niet MIJN Mensen zal kwetsen. IK zal MIJN Mensen beschermen zoals IK deed in de tijd van Noach, zoals in de tijd van Lot, zoals in de tijd van Mozes.

De vijanden zullen hun tanden knarsen in kwaadheid en woede want zij zullen zien dat niets diegenen kan stoppen nog hinderen die gehoorzamen en vertrouwen op YAHUSHUA als hun Goede Herder. Geen wolven kunnen MIJN Schapen verrassen. IK ga voor de wolven en spreek woorden tegen MIJN Profeten en Apostelen, waarschuwende op voorhand waar en wanneer de wolven zullen aanvallen. Jullie zien, deze wolven zijn niet slechts wolven met scherpe snijtanden, zij zijn dolzinnig en wanneer zij eenmaal bijten, is hun beet dodelijk. Dus het is niet slechts een beet maar jullie ziel en leven staat op het spel. De slangen die gezonden zijn om jullie te omsingelen zijn niet slechts één, maar velen. De slangen zullen proberen om jullie te omsingelen en hun beet is niet slechts een slangenbeet maar er zijn cobra's die gif in jullie Geest injecteren, jullie vertellende dat YAHUVEH en YAHUSHUA niet kunnen zorgen voor hun schapen, het is hopeloos, zij zullen jullie injecteren met een leugen gif zeggende, "Vertrouw de regering, niet jullie GOD." Dan zullen zij boa samentrekkende slangen gebruiken om jullie te beproeven en jullie op ieder manier die zij kunnen uit te knijpen, financieel, spiritueel, lichamelijk, en verstandelijk, de regering zal jullie uitknijpen als een boa samentrekkende slang en op hetzelfde moment de cobra gebruikende om het giftige gif der leugens te injecteren om te veroorzaken dat zelfs de sterkste in geloof beeft in angst.

Maar IK spreek nu voort uit deze Dienstmaagd om jullie te vertellen MIJN Geliefden dat jullie de wolven of slangen niet hoeven te vrezen. IK heb jullie verteld dat IK altijd een volk heb gehad dat de Grote GOD "IK BEN" aanbidt, dient en gehoorzaamt en het altijd zal doen. IK, YAHUVEH en MIJN Zoon YAHUSHUA kijken stilletjes toe en inspecteren wat de vijand aan het doen is en wij rapporteren het door onze Profeten heen en zij op hun beurt waarschuwen niet alleen jullie maar moedigen jullie aan zoals nu, om jullie te laten weten dat IK op MIJN TIJD jullie zal vertellen wanneer te vertrekken, wat te doen, hoe de boa samentrekkende slangen te vermijden, en de dodelijke cobra's. Wacht slechts op MIJ, want IK de Here jullie GOD ben nooit te vroeg of te laat. IK zal MIJN Mensen redden op zulk een manier dat jullie wonderbaarlijk zullen vinden. Ja, er zullen diegenen zijn die gemarteld worden en zullen worden maar hun bloed valt in de grond en voedt alleen maar anderen op om voort te spreken en grotere werken te doen in MIJN Zoon YAHUSHUA's NAAM. Treur niet voor degenen die IK toelaat om gedood te worden om MIJN wil maar treur liever voor degene die het doden en martelen verrichtte. Zij zullen de eeuwigheid hebben om te lijden voor wat ze hebben gedaan, voor wat zij hebben gedaan tegen MIJN Kinderen die hun levens neerlegden voor MIJ. Zij zullen gemarteld worden op dezelfde manier in de Hel tot in eeuwigheid. Diegenen die gemarteld zijn leden in het leven, maar tot in eeuwigheid zullen zij niet meer lijden. Hun beloningen zijn GROOT in de Hemel.

IK zal komen voor MIJN Bruid zonder vlek of rimpel. Leer nu hoe MIJ te behagen. Leer nu om MIJ te gehoorzamen. Leer nu om alles te leggen op MIJN offeraltaar. Wat IK aan jou terug geef is bedoeld als een zegen, dat wat IK verwijder was niet bedoeld dat jullie het hebben, het zal jullie alleen maar kwetsen. IK ben een Goede GOD. IK ben jullie Hemelse Vader en IK waak zorgvuldig over degenen die uitroepen naar MIJ om tegen hen te spreken, hen te laten zien wat te doen, wanneer het te doen, waar te gaan. Denk niet voor een moment dat jullie gebeden niet gehoord zijn. Het is slechts nog niet de tijd om de antwoorden voort te spreken. IK ben aan het wachten, terwijl jullie wachten, geduldig wacht IK terwijl iedere dag meer zielen zich richting YAHUSHUA keren als hun verlosser en bevrijder.

IK kan niet nog veel langer wachten want de vijand is aan het plannen om een aanval te lanceren wereldwijd op hetzelfde moment. IK zal niet toelaten dat MIJN kinderen die luisteren naar MIJN stem misleid worden. Luister aandachtig naar de stem van de vijand en jullie zullen zien wanneer jullie het horen op alle geluidsgolven dat dit niet de stem is van jullie Schepper en Redder. Luister aandachtig en kijk naar de ogen wanneer zij spreken, luister niet slechts met jullie lichamelijke oren, maar gebruik jullie spirituele oren, en zie niet met jullie lichamelijke ogen, maar vraag de RUACH ha KODESH om het jullie te laten zien met spirituele ogen.

In deze wereld is alles niet wat het lijkt te zijn. In deze wereld is de god der leugens en vernietiging over vele landen aan het heersen. Maar de GOD der Waarheid is YAHUVEH en YAHUSHUA en IK heb in al degenen die MIJ aanbidden, dienen en gehoorzamen waarheid en de RUACH ha KODESH geplaatst en WIJ zullen de waarheid van de leugens scheiden. WIJ zullen jullie beschutting geven voor de komende vernietiging en verwoesting. Laat jullie ogen niet toe om alleen gefocust te zijn op de duisternis, de negatieven van deze wereld, maar denk liever aan de goede gedachten, de bescherming, de wonderen die IK zal doen om MIJN Kinderen te redden. Net zoals in de tijd van Mozes, zo zal IK het weer doen. Op een nieuwe manier, met nieuwe moderne gereedschappen, maar hoe dan ook IK zal MIJN Baby's, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen beschermen. IK zal niet alleen beschermen maar IK zal MIJN Geliefde Bruid beschermen op manieren waarvan zij niet eens gedroomd hebben. VERTROUW MIJ gewoon!

Niet allen die zichzelf MIJN Bruid noemen en die wachten op MIJ zal IK met MIJ mee naar huis nemen op die dag. MIJN Zoon YAHUSHUA zal alleen een Bruid zonder vlek of rimpel accepteren. Zijn jullie aan het leven in roekeloos gemak en in zonde en het toch bedekkende in het vergoten Bloed van YAHUSHUA? Zijn jullie aan het denken dat jullie MIJN Geboden en eisen voor Heiligheid niet hoeven te gehoorzamen omdat het weggedaan werd op het kruis van YAHUSHUA? Als jullie dat aan het denken zijn, dan zijn jullie niet MIJN Bruid want MIJN Bruid weet, om van MIJ te houden, is MIJ te gehoorzamen. MIJN Bruid test MIJ niet om te zien hoe ver zij in de Hel kan leunen en het nog steeds kan halen tot de Hemel. MIJN Bruid wacht niet om te zien of IK hen straf om hen te laten weten dat zij hebben gezondigd. Zij worden overtuigd door MIJN RUACH ha KODESH en bekeren zich voordat IK hen moet straffen.

Voor al diegenen die zichzelf noemen bij MIJN Zoon YAHUSHUA's NAAM en zeggen dat ze gered zijn en toch een leven van zonde leven, jullie zijn niemand voor de gek aan het houden behalve jullie zelf. TOON BEROUW VANDAAG! MIJN Bruid, IK zal haar de toekomende horror besparen die nog moet komen, maar niet jullie die spelletjes spelen met het vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH van Golgotha. Jullie denken dat het jullie zonden bedekt wanneer jullie je zonden pre-mediteren? Jullie denken dat het gaan naar de kerk die zonde wegveegt omdat jullie Heilig lijken voor anderen, het betekent niet dat jullie Heilig voor MIJ zijn. TOON BEROUW! De komende horror dagen zullen bewijzen wie MIJ echt aan het zoeken zijn en wie zich aan het verstoppen zijn geweest voor MIJ. Vergeet niet dat IK jullie harten ken, IK ken jullie gedachten; IK ken jullie motieven zonder dat jullie een woord spreken. IK, YAHUVEH, die jullie creëerde, ken jullie op alle manieren. Niets wordt verborgen gehouden voor MIJ. Herinner Ananias en Saffira, zij dachten dat zij konden liegen tegen de RUACH ha KODESH. Zoals in de dagen van Ananias en Saffira zo zal het weer zijn. Diegenen die MIJ durven te bespotten zullen bespot worden! (Handelingen 5:1-11)

Het Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH op Golgotha zal oftewel redden of door het ontkennen en het weigeren van de gave op Golgotha zijn jullie veroordeeld. Eén of het ander, voor sommigen is de gave die gegeven is op Golgotha een zegen en zij zullen eeuwigheid in de Hemel kennen. Voor anderen, zal MIJN Gave die IK gaf op Golgotha als een vervloeking zijn want zij verwierpen de enige weg naar de Hemel, de enige weg naar vergeving. Door dit te doen accepteerden zij satan en de Hel en alles dat het te bieden heeft. Wee aan diegenen in deze eind-tijden die de wegen van satan accepteren en een leven van goddeloosheid leven, want jullie leven zal vruchteloos zijn en iedere zegen die jullie hebben zal afgesneden worden. Maar voor diegenen die het wel proberen en MIJN Geboden houden, geen andere GOD behalve YAHUVEH en YAHUSHUA hebben en alleen luisteren naar de stem van de RUACH ha KODESH en niet de verleidende geesten navolgen, jullie leven zal vol van zegeningen zijn op aarde en in de Hemel. IK zal jullie nooit verlaten of in de steek laten, geloof gewoon. Werp jullie geloof niet weg terwijl jullie de toekomende dag des Oordeels zien.

* * * * * * *

Zo is het geschreven, zo is het gesproken op deze 25 Jan. 1999, 12.00 door deze Dienstmaagd, Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA Messias

Apostel Sherrie Elijah