Profetie 30

Pas Op! IK Zal Doen Wat Jullie Niet Denken, Op Een Tijd Dat Jullie Niet Denken,

Op Een Manier Dat Jullie Niet Denken!

Het hart van de mens zal hen falen met angst als zij zien wat op deze aarde neerkomt in het jaar 2000 en erna. Omdat degenen de spot drijven met hen die waarschuwen, zullen jullie dat smaken wat moet komen. Pas op, want neem MIJN genade niet vanzelfsprekend, vertrap MIJN Zoons Bloed niet onder jullie voeten, het onheilig makend, zondigend en zeggende, "Ach ja, ik ben vergeven." Want IK zeg tegen jullie, er is geen vergeving voor het doen hiervan. Pas op voor degenen die denken dat IK een GOD ben om bespot te worden! Pas op voor degenen die MIJN liefde en genade en geduld vanzelfsprekend nemen. Pas op voor degenen die zeggen, "Wraak komt mij niet toe zegt een God van balans, beide liefde en oorlog." Deze wereld zal oogsten wat het heeft gezaaid. MIJN baby's bruid, gekozenen, en uitverkorenen die Heilig leven alsof dit de laatste dagen zijn en MIJ eren op de ware Sabbat en het Heilig houden, kijk voor MIJ, IK zal terugkeren en uitvinden dat MIJN Bruid olie in haar lamp heeft, en wacht op haar Bruidegom, haar Redder. IK zal haar meenemen als MIJN Bruid. Maar diegenen die slechts een lamp hebben en geen olie zullen uitvinden dat zij een vorm hebben van godvruchtigheid en geen godvruchtigheid vanbinnen. Zij zullen weg gaan en mij zoeken en IK zal niet gevonden worden.

Niemand kan zeggen dat zij niet zijn gewaarschuwd deze dag.

* * * * * * *

Zo is het gesproken, Zo is het geschreven deze dag gegeven aan Pastor Elisabeth (Elisheva) Elijah 8/2/99