Profetie 33

De Verschrikking, de Verschrikking, de Verschrikking!

Zoals In De Tijd Van Hitler, Zo Zal Het Opnieuw Zijn!

 

Waar je ook gaat IK zal je beschermen. Wat er ook gebeuren moet weet dat IK met je ben, en IK je zal beschermen. Staat een Bruidegom toe om welk kwaad ook toe te staan om aan ZIJN Bruid te komen? Je bent MIJN Bruid, IK ben jouw Bruidegom. Ja, spoedig kom IK maar tot je me ziet denk niet dat IK MIJN Bruid niet zal beschutten en beschermen. Zegt MIJN Woord niet: Alhoewel 1.000 aan jouw zijde vallen, alhoewel de dood je omringt, IK je zal bewaren? Herinner je toen de Israëlieten en de Egyptenaren door duisternis en licht waren omringd? Herinner toen de Egyptenaren plagen hadden en de Israëlieten niet? Zij leefden zij aan zij, nietwaar? Toch waren de Israëlieten beschermd. Zo was het toen, zo zal het opnieuw zijn. GROTE VERSCHRIKKING! GROTE VERSCHRIKKING! GROTE VERSCHRIKKING zal tot degenen komen die MIJN wetten in MIJN gezicht gewapperd, op MIJN Torah gespuugd en het Heilige Woord ontwijd en in stukjes gescheurd hebben.

Grote verschrikking! Grote verschrikking! Grote verschrikking! Grote verschrikking! Grote Verschrikking! Grote verschrikking zal op degenen komen die het woord van YAHUVEH bespotten, als huisvuil gelabeled en weg gegooid hebben. Grote verschrikking! Grote verschrikking! Grote verschrikking! U zegt dat IK een GOD van genade en liefde ben en wanneer IK in berisping of in ruwe tonen spreek door MIJN profeten, zegt u "Dat is niet mijn liefdevolle en milde Vader." Zeg IK niet "IK kastijd degenen die IK liefheb? Welke ouders disciplineren hun kind zonder hun stem te verheffen?" DWAZE, DWAZE, die DWAZEN. IK zal u slaan, IK zal u op de rechter- en de linkerzijde slaan, IK zal u stompen. Maar omwille van uw zielen, zal IK satan toestaan om het vlees te doden, vanwege MIJN liefde en genade, roep MIJ aan wanneer die tijd komt, IK zal uw zielen redden. Grote verschrikking! Grote verschrikking! Grote verschrikking! Grote verschrikking! Grote verschrikking! Grote verschrikking zoals deze wereld nooit heeft gezien. Maar luister, IK geef deze woorden niet voor MIJN Bruid, Baby’s, Gekozenen en Uitverkorenen om te vrezen. Zij zijn niet voor degenen die MIJN stem horen en MIJ vrezen.

Het is wijsheid om de HEER te vrezen. Het is wijsheid om te proberen zuiver te zijn. Het is wijsheid om heilig te blijven leven en onheiligheid te mijden. Neem het Woord van GOD en houd het in het gezicht van de heiden. Zeg: "Zo Zegt de HERE, Let op en zie het huis van uw buurman zal plat gemaakt worden; plagen, ziekte, de dood, de vernietiging en de armoede zullen komen en let op hoe IK degenen bedek die van MIJ zijn. IK bedek degenen die MIJN Pascha binnen gegaan zijn. Zij die van MIJ zijn, die in MIJN Pascha binnen gegaan zijn, u zult Pascha ["voorbij gaan"] de verschrikking van MIJN oordeel dat komen zal.

Er is grote verwoesting komende. De aarde zal in vrees schudden en schokken. Kan de Zon MIJN schittering overtreffen wanneer IK dichter naar de aarde kom? De lava zal stromen, het kan de woede van YAHUVEH niet meer bevatten. Oh maar je zult MIJN engelen zien legeren om degenen die van MIJ houden, je hoeft niet te vrezen. Die van u die MIJN stem horen hoeven niet te vrezen, wanneer het tijd is te gaan zul je het weten. Opende IK niet de Rode Zee? IK deed het toen, zo zal IK het opnieuw doen. Net als kwade farao en zijn troepen MIJN kinderen van Israël achtervolgde die enkel de vrijheid wilden om heilig te leven en MIJ te aanbidden. MIJN kinderen zijn degenen die IK beschermde. Hun vijanden werden vernietigd. IK deed het toen en IK zal het opnieuw doen. De Israëlieten gehoorzaamden niet en werden door MIJN tuchtiging vertraagd van het binnengaan van het Beloofde Land. Zie de vernietiging op de hoer van Babylon komen. Herinnert u Hitler? Zoals IK MIJN profeten heb verteld, leer van Hitler en u zult zien wat in het verleden geweest is zal in de toekomst zijn.

Oh! Oh! Oh! Rivieren van Bloed zullen stromen! U, zogenaamde christenen, met uw monden vol van goud. Het is goud dat van de hel is gezonden! Goud dat van de hel is gezonden! Goud dat van de hel is gezonden! U bent dwaas, Dwaas! Zo kan satan terugnemen wat hij u gegeven heeft. Trok Hitler geen gouden tanden uit de monden van de Joden? Satan bespot en lacht, zoals het toen was zal hij opnieuw doen. Zij die MIJ kennen, zij die MIJ kennen, weet dit is niet van MIJ. IK beveel u om nederig te zijn. Waarom zou IK u hebben willen pronken met een mondvol van goud? Is dit geen trots? IK veracht de leiders die dit onderwijzen en MIJN volk op een dwaalspoor brengen. U zult weten dat u zult weten dat u, slechte, geestelijke leiders vóór MIJ op een dag zullen bevinden en MIJ zult horen zeggen: "Vertrekt van MIJ, u arbeiders van ongerechtigheid, IK heb u nooit gekend!"

Val op uw gezichten en HEB BEROUW! Haal het goud uit uw monden vóór satan het eruit rukt want net zoals Hitler gedaan heeft zullen zij het nogmaals doen. De Antichrist zal ze uitroeiingskampen noemen. Voordien doodde hij 6 miljoen Joden, nu zal het 666 miljoen christenen en Joden zijn. Menigten zullen in hun geloof lauw zijn, maar vóór hun leven genomen wordt, gedoofd als een lucifervlam, zullen zij in brand staan met de liefde van YAHUVEH. Wat zij nu niet hebben, zullen zij dan hebben. Zou het niet gemakkelijker zijn om uw verstand, lichaam, geest en ziel nu te offeren, MIJ uw wil te geven, het te doen op MIJN manier of zou u werkelijk liever wachten om de verschrikking die komen zal te ondergaan? Zeg IK niet in MIJN Woord dat IK de "lauwe persoon" uit MIJN mond zal spugen? Hoe kunt u denken dat wanneer u MIJN Woord leest dat wie maar ook die zichzelf "Christen" noemt met MIJ in de lucht zal worden opgenomen? De Bruid voor wie IK kom zal voorbereid zijn, gehoorzaam en loyaal, MIJ liefhebbend op alle manieren, verstand, lichaam, geest en ziel, reeds zonder vlek of rimpel gekleed. Welke Bruid laat haar Bruidegom wachten? Het zijn de gasten die treuzelen. De Bruidegom wacht niet op Zijn Bruid; de Bruid is klaar wanneer Hij verschijnt. De uitroeiingskampen zullen niet vol van MIJN Bruid zijn. Niemand van MIJN Bruid zal daar gevonden worden. Maar het zal vol van gasten zijn. IK heb maar één Bruid.

Wanneer u als een kudde vee bijeen gedreven wordt, tegen elkaar gedrukt waar u zich niet links of rechts kunt bewegen, terwijl u nog in leven bent zal het goud uit uw mond gerukt worden. Het goud zal van uw mond gerukt worden. Het goud zal van uw mond en de juwelen van uw lichaam gerukt worden. Dat is wat u krijgt voor het volgen van bedrog, valse grote tekenen en wonderen. IK zond deze profeet om u te waarschuwen. Satan speelt met u; u bent aas op de haak. Kijk en huil wanneer geestelijke leiders die IK eens vertrouwde nu MIJN volk doet bengelen als aas op een haak over de kaken van de hel. De kwade, geestelijke leiders vullen hun zakken met goud zoals de hel de monden van het volk met goud vullen zodat de boosdoeners het eruit kunnen rukken zoals zij deden aan de Joden. Wat u zaait zult u oogsten.

U in Israël, die dit opnieuw volgt, hebt u niet geleerd om goud niet te begeren zodat het niet uit uw mond gerukt kan worden? Val op uw gezichten, HEB BEROUW vandaag! Vlucht van de leiders die u op een dwaalspoor brengen. Voor degenen die geen Pascha Seder deden, niet weten wat te doen of niet willen doen. Leer nu. U hebt een Pascha van MIJN oordeel nodig. IK geef u een nieuwe kans, omdat IK een GOD van genade en liefde ben. IK sprak tot deze profeet in een droom zodat u niet kunt zeggen dat uw GOD u niet waarschuwde. IK kastijd degenen die IK liefheb. Zo was het toen, zo zal het opnieuw zijn. Het is uw keus. Wilt u nu gehoorzaam zijn of MIJN kastijding of MIJN verwerping later ondergaan? Zo was het toen, zo zal het opnieuw zijn. (De aantekening van Sherrie, "Ik had een droom waar ik me een andere Pascha Seder zag leiden, het enige wat u nodig hebt is het allernoodzakelijkste. Ik zag het matzesbrood, de appelmoes, de mierikswortel, de peterselie, de radijs, het druivensap of de wijn. Maak er ernst mee u wél beproefd ten dienste van God te stellen. Veel info op Internet. Lees het verhaal van Mozes, geloof dat u een Pascha zult hebben van de verschrikking die komen zal. Lees Profetie 31.)

Zo is het geschreven, zo is het gesproken. Gegeven onder de zalving terwijl in gebed aan dit kind, strijder, bruid en dienares van YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH. Op 29/4/99, 7:13 n.m. Alstublieft, voel vrij om dit te kopiëren en te verdelen zoals u het goed dunkt. In zijn totaliteit. De enigen voor wie ik geen toestemming geef zijn zij die spotten en verdoemenis op zichzelf zullen brengen. Het bloed is niet langer op mijn handen.

Rev. Elisabeth (Elisheva) Elijah.