PROFETIE 36

IK BEN NIET ALLEEN JULLIE GOD VAN GISTEREN EN VANDAAG,
MAAR MORGEN, ZELFS IN HET DUISTERSTE UUR!

Gesproken door dit nederige vaatwerk van klei,

Rev. Sherrie Elijah

10 augustus, 1999

Ik werd wakker met deze woorden startende om 6.00 uur

* * * * * * *

OH, IK treur en IK jammer om het toekomende lot voor degenen die erop staan om het pad der rebellie te volgen, MIJN autoriteit en bestaan ontkennende, de nood ontkennende om Heilig te leven zoals "IK BEN" Heilig is. De duisternis, De duisternis, De duisternis, IK zal het land bedekken met duisternis om MIJN woede om jullie zonde voort te laten zien. IK zal MIJN ogen bedekken wanneer op alle manieren tegen jullie wordt gedaan vanuit de putten der Hel voor degenen die erop staan om het pad der rebellie en ongehoorzaamheid te bewandelen. Deze waarschuwing wordt niet alleen gesproken tegen MIJN vijanden, maar MIJN Kinderen, want zij moeten beseffen dat als hun voet af zou dwalen van het pad van MIJN Heiligheid en beginnen te wandelen in opzettelijke ongehoorzaamheid, dan zullen zij zichzelf ook bevinden buiten MIJN paraplu der veiligheid voor de toekomende stormen.

IK spreek deze dingen nu vanuit MIJN Dienstmaagd die ook weet dat zij verantwoordelijk wordt gehouden voor wat zij spreekt en niet spreekt. Deze woorden zullen degenen die lezen en luisteren overtuigen en waar zij in duisternis zijn geweest zal IK MIJN licht der overtuiging schijnen om opnieuw weer te bewijzen dat "IK BEN" een ALMACHTIGE GOD is die een GOD van Genade en Liefde is maar "IK BEN" is ook ALMACHTIG in oorlog tegen MIJN vijanden. Inderdaad voor degenen die MIJ testen zullen uitvinden dat "IK BEN" een GOD is die niet voor lang bespot zal worden, dus ben gewaarschuwd deze dag. De toekomende duisternis zal de woede van "IK BEN" symboliseren wanneer IK MIJN ogen bedek voor jullie rampspoeden, oorlogen, schaarste, dood, vernietiging, pestilentiën, armoede, ziekte en de lijst gaat door. Waarschuw MIJN vijanden, zij hebben deze schaamte op hun eigen natiën neer gebracht, neer op zichzelf.

MIJN Baby’s, Bruid, Gekozenen, en Uitverkorenen hoeven niet te vrezen maar zij zullen ook jammeren en treuren met MIJ als zij deze dingen neer zien komen op degenen die kiezen om niet de GOD te dienen die zij dienen. Zij zullen dezen op diegenen zien neerkomen die niet het verlossingszegel op hun voorhoofden hebben. Het Bloed van YAHUSHUA dat hun zonden bedekt.

Wanneer jullie beschuldigingen van hamsteren horen, en regeringen die nooit rantsoeneerden beginnen te rantsoeneren, wanneer zelfs het water uitgedeeld wordt alsof het een gave ware van de mens, dan weet dat dit het begin is van wat IK hierboven heb geprofeteerd. Wanneer oorlog aan alle kanten is, en jullie land in een hinderlaag ligt dan weet dat IK degenen op voorhand heb gewaarschuwd die hadden moeten VLIEDEN en hen vertelde waarheen te VLIEDEN en als zij gehoorzamen zijn zij onder MIJN paraplu der veiligheid, als zij niet gehoorzamen dan hoewel IK van hen hou en voor hen treur zullen zij lijden op manieren dat niet nodig zou zijn geweest. Heb een angst en die angst is het niet horen van MIJN stem. Zoek de GOD van Abraham, Isaac, en Jacob de GOD van Israël nu IK nog gevonden kan worden. IK ben niet met een luide stem aan het spreken tegen jullie Geesten maar nog steeds een kleine stem voor degenen die er genoeg om geven om hun oren naar MIJ toe te neigen en te spitsen, jullie zullen MIJ horen spreken. Is het ’t waard voor jullie wanneer MIJN RUACH ha KODESH zegt om te vasten, dat jullie moeten vasten om in staat te zijn om MIJ duidelijker te horen?

Oh MIJN Kleintjes, hoe IK ernaar verlang om jullie in MIJN armen te wiegen en toch vermijden jullie MIJN ware aanraking, want MIJN aanraking is Heilig en voor MIJ om jullie aan te raken overtuigt jullie. Dus moet IK jullie aanraken op een manier dat IK liever niet doe, zoals een Vader die een kind op de billen slaat zal IK op de een of andere manier jullie aandacht krijgen. Maar degenen die op MIJ vertrouwen, degenen die verlangen naar MIJN aanraking, IK zal jullie beschutten en jullie beschermen. IK zal jullie wiegen in MIJN armen en jullie verzorgen zoals een moeder die een verwond kind verzorgt. IK vertel jullie MIJN Geliefden, de komende dagen zullen niet iets zijn om te vrezen zolang als jullie je geloof houden in de GOD die jullie aanbidden, liefhebben, dienen, en ernaar streven om te gehoorzamen. IK zal jullie niet verlaten of in de steek laten. Vrees de mens niet, vrees in plaats daarvan de GOD die jullie dienen. Als jullie niet aan het luisteren zijn voor MIJN stem zullen jullie je aanwijzingen missen.

Zoals Lot de toegang werd geweigerd door de engel die hem waarschuwde om niet binnen te gaan, alzo ook wanneer IK zeg vlied uit welk land jullie ook zitten, GEHOORZAAM dan! IK zal engelen naar jullie toezenden die vermomd zijn als mannen en vrouwen en zij zullen MIJN Woorden voort spreken maar ben niet misleid. Als het niet in lijn staat met het woord van "IK BEN," als de RUACH ha KDOESH niet gevonden wordt in hen, luister dan naar niemand die MIJ niet aan het aanbidden is, aan het dienen is, MIJ liefheeft, en MIJ op de eerste plek zettende op alle manieren. Want de vijand zal diegenen zenden die er Heilig lijken en Heilig praten en toch, luister aandachtig naar de woorden die zij spreken. Zijn zij jullie aan het aanmoedigen om in geloof te blijven, om Heilig te blijven leven, om MIJN Wetten vanouds te volgen? Welke nooit ouderwets zijn geworden want MIJN Wetten, MIJN Thora is tijdloos, of zijn zij een ander evangelie aan het prediken dat zegt dat er een andere weg is naar de Hemel en dat jullie het Bloed van MIJN Zoon YAHUSHUA niet nodig hebben om er te komen? Als zij jullie aan het vertellen zijn om de wetten van de mens te volgen en MIJN wetten weg te gooien dan vertel IK Jullie dit, IK heb hen niet gezonden om jullie op wat voor manier dan ook te leiden of te begeleiden.

Wat hebben duisternis en licht met elkaar gemeen? Wat Hebben MIJN Zoon YAHUSHUA en satan met elkaar gemeen, kwaad kan geen goed leiden. De politieke leiders zijn corrupt en jullie moeten correct goed en kwaad kunnen onderscheiden. Jullie politieke leiders in alle delen van de wereld hebben MIJ voor geld of roem laten varen. Satan was de hoogste bieder maar IK zal hen laten zien wat IK denk want het spel is niet voorbij. IK bestuur en heers hoewel zij MIJN heerschappij willen negeren. Zelfs een natie die zegt dat het MIJ aanbidt en het leiderschap niet weet wie "IK BEN"en MIJ nog wil dienen, nog MIJ wil gehoorzamen. Hij maakt een plan om MIJN land te versnijden alsof het een koekjessnijder ware maar IK zal het laatste woord hebben. IK spreek in de droogte, IK spreek door de gewelddadige winden die over de landen zullen waaien, IK spreek door de aardbevingen die de grootste gebouwen omver zullen gooien en IK spreek door de overstromingen als MIJN tranen stromen om MIJN rebelse kinderen. IK spreek en de aarde beeft door MIJN woede. IK spreek en de lava stort voort door MIJN woede. De natiën die de ongeborenen willen slachten, lichaamsdelen verkopende aan de hoogste bieder PAS OP!

Jullie zullen zeer binnenkort op een dag antwoorden aan de GOD van de Schepping. Jullie verkopen jullie pillen en geven jullie chirurgische vaardigheden die IK gaf om levens te redden en in plaats daarvan nemen jullie onschuldige levens. Jullie geneesheren zullen boeten voor het gebruiken van de gaven der kennis die IK jullie heb gegeven voor het moorden van onschuldige levens. De baby’s zielen die niet gewild zijn keren terug naar hun Schepper en terug in MIJN armen maar het zijn jullie die zullen boeten voor wat jullie aan het doen zijn. Het zijn de naties die deze dingen doen waarvoor IK MIJN oren bedek in de tijd dat zij afgeslacht worden. Maar opnieuw zal MIJN woede niet diegenen aanraken die MIJ toebehoren, diegenen die huilen voor de gruweldaden die worden gedaan negerende wat goed of fout is.

Jullie pastors zal IK zeer binnenkort verantwoordelijk houden. Kwade herders die er zo Heilig uitzien en toch niet durven om zich te verzetten tegen homoseksualiteit of abortus, nu het alom heersend is. Jullie zijn banger om het verliezen van de steekpenningen die jullie hebben genomen. IK waarschuw MIJN Mensen jullie zullen verantwoordelijk worden gehouden voor het zaaien van zaad in een bediening die banger is voor het verliezen van hun steekpenningen van de regering om hun lippen te verzegelen terwijl zij immoraliteit en kwaadaardigheid het land zien vullen. Iedere kerk zou iedereen op moeten laten staan die zichzelf de MIJNE noemen en zij zouden moeten waarschuwen dat homoseksualiteit, zoals de Bijbel verklaart, een GRUWEL is in de ogen van "IK BEN". IK waarschuwde jullie in MIJN Woord dat deze geest besmettelijk zou zijn en er afgehandeld mee moet worden. Maar spraken jullie je uit toen jullie de wetten toegelaten zagen worden die de dingen beschermden die IK gruweldaden noem?

Alle pastors, spirituele leiders en politieke leiders die dit niet deden, noem IK nu een GRUWEL in de ogen van "IK BEN." Jullie nemen je voorwendsel van Heiligheid en jullie nemen je voorwendsel van aanbidding en IK zeg, "WEG VAN MIJ!" IK zal jullie niet horen in de dag van rampspoed. Jullie zullen rekenschap aan MIJ afleggen wanneer IK MIJN Ware Bruid mee naar huis neem om met MIJ te zijn en jullie spirituele leiders zullen zitten in jullie gemeenten en tegenover hen staan en proberen hen uit te leggen waarom hun kerk er nog steeds is om de komende verdrukking te verdragen. Het is omdat jullie gekocht zijn geweest met een prijs, een kleine prijs die jullie je ziel zullen kosten als jullie je nu niet uit zullen beginnen te spreken. TOON NU BEROUW, er is nog steeds tijd, een kleine tijd. OH als jullie die denken dat de komst van MIJN Zoon ver weg is gewoon eens zouden kunnen zien hoe kortbij het is, korter bij dan jullie adem wanneer jullie koude lucht uitademen. Hoeveel spirituele leiders zijn hiervoor aan het waarschuwen? Hoeveel zullen zelfs erkennen dat dezelfde GOD die uit de Profeten sprak in de tijden vanouds dezelfde GOD is die het weer aan het doen is?

Zoek MIJ nu IK nog gevonden kan worden. IK BEN NIET EEN GOD OM BESPOT TE WORDEN! Jullie zullen zien in de komende dagen. IK zal voort spreken uit deze Dienstmaagd die u voedt alsof u een kind bent, lepel voor lepel, sinds velen die dit lezen nog geen vlees kunnen afslikken of ervoor kiezen. IK zal jullie kleine porties geven om te verteren, geen grote porties want jullie hebben zoveel gemist en erin gestikt, of het uitgebraakt want het was niet behaaglijk om te horen. Anderen die verlangen naar meer want zij verteerden het vlees, IK zeg ga terug en herlees wat IK gesproken heb, zelfs deze Dienstmaagd heb IK opdracht gegeven om hetzelfde te doen. IK vertel jullie ALLEN hebben iets gemist en als jullie MIJN RUACH ha KODESH zoeken zullen jullie zien wat jullie gemist hebben.

IK laat jullie met deze woorden, "Heeft u alles gedaan dat u kunt doen om deze Dienstmaagd te helpen in de bediening die IK op haar schouders heb geplaatst? Heeft u de waarheden genomen die IK heb gesproken en het zoals een keurmeester schaal van voedsel gegeven aan anderen om te keuren of at u het gewoon zelf en het erna vergetende? IK heb opnieuw en opnieuw door haar heen gesproken wat er staat te gebeuren. Nu zullen jullie wat IK heb gesproken zien gebeuren. Voor diegenen met spirituele oren om te horen en spirituele ogen om te zien jullie zullen weten wat er staat te gebeuren, wat te doen, wat te verwachten, voor diegenen die ervoor kiezen om doof en blind te blijven jullie zullen doorgaan met de spot te drijven, doorgaan met een schuilplek te zoeken maar er zal geen gevonden worden."

IK heb duidelijk verklaard, "Welke gemeenschap heeft een gelovige met een ongelovige?" De dingen van deze wereld verbasteren als het niet gebalanceerd wordt met Heiligheid. Opnieuw zeg IK zoek MIJ nu u MIJ nog kunt horen. Zoek MIJ in MIJN Woord. Kom te weten wie "IK BEN" is. Zoek MIJN RUACH ha KODESH en kom te weten wie YAHUSHUA is. HIJ zal komen voor ZIJN Bruid. Bent u de Bruid of een Gast van de Bruid? Bent u een van diegenen die uitgenodigd waren en toch de uitnodiging weigerden en het weg gooide? Er is meer dan één komst van MIJN Zoon maar is slechts ÉÉN TROUW receptie. Eén Bruid, WELKE BENT U? Onthoud, "IK BEN" weet alreeds wie YAHUSHUA als Here en Messias heeft geaccepteerd. "IK BEN" weet het alreeds want het was alreeds geschreven in het Lams Boek des Levens voordat de wereld gevormd werd. IK weet welke keuze u zou maken voordat u het maakte. IK ben almachtig, alwetend en alziende.

De duisternis die op het punt staat om neer te dalen op verscheidene delen van de aarde zullen demonen loslaten in alle richtingen. De zonsverduistering die zal komen in de lucht is ook een teken dat het kwaad het goede bestrijdt. Satan, YAHUSHUA en MIJN engelen zijn aan het strijden en IK heb dat teken in de lucht geplaatst. Er is een voorbode in het spirituele rijk, zelfs diegenen die MIJ niet erkennen als ALMACHTIGE GOD en zich neerbuigen voor andere vreemde goden weten dat deze zonsverduistering als geen ander is. Satan zal het idee in de gedachte van de mens plaatsen om te veroveren en om te stelen, beroven en te vernietigen op een grotere grootte. Satan zal de geest van oorlog loslaten op MIJN Kinderen op een grotere graad.

U bent gewaarschuwd. Zeg niet dat "IK BEN" u niet waarschuwde. Vrees niet, roep gewoon op MIJ en IK zal u bevrijden door MIJN ALMACHTIGE hand. Maar IK zal alleen degenen beschermen die bedekt zijn in MIJN Zoons vergoten Bloed. Er is slechts één vergeving voor zonde, één Bloed dat Heilig en puur is dat de stank van zonde weg kan wassen. Niet één is perfect; allen moeten bedekt zijn in het Heilige Reddende Bloed van YAHUSHUA, de enige weg naar MIJN troon der genade. De komende maanden zullen slechts erger worden in de ogen van de wereld maar voor MIJN Baby’s die in de palm van MIJN hand liggen zal IK schuilplek geven en hen beschermen met MIJN andere hand.

Span jullie niet in en maak jullie niet bezorgd, ben bezorgd om niets, vertrouw niet op uw eigen inzicht maar erken MIJ in al uw wegen, bid tot MIJ, zoek MIJ, houd van MIJ, gehoorzaam MIJ en IK zal MIJN gelovigen die dit doen niet teleurstellen. Schuil onder de beschutting van MIJN vleugels totdat dit kwaad over is gestoken. Zet het Bloed van YAHUSHUA op uw gedachte, lichaam, geest, en ziel. Plaats het op jullie deuren en ramen zodat de demonen niet binnen kunnen komen. Spreek het in geloof en houdt erna stevig vast aan de zoom van YAHUSHUA’s gewaad, zijn kleed der gerechtigheid en laat niet los. De duisternis van de ziel van de mens zal vertegenwoordigd worden in de zonsverduistering, de duisternis van de zonde die het land bedekt, de duisternis waar MIJN licht niet welkom is.

Oh IK zal treuren voor wat IK zal moeten doen, toch is het voorbestemd, voorzegd, u bent op voorhand gewaarschuwd als u MIJN Woord bestudeert. Zoals in de tijd van Lot, sta IK op het punt om een natie te vernietigen die zichzelf opblaast met arrogantie, zonde, ongehoorzaamheid, moord, diefstal, perversie, losbandigheid en trots. Vele wetten die nu gecreëerd worden in Amerika worden opgezet om de anti-christ te vereren en niet YAHUSHUA (Jezus Christus). Jullie weten het niet maar Amerika is zoals gasachtige giftige damp voor MIJN neusgaten. Ook zijn jullie politieke leiders dat. De politieke leiders die proberen om goed te doen, eindigen met het zwijgen opgelegd of geïntimideerd en eindigen met dat te doen dat verkeerd is, dat is NIET een leider, heel de Hemel houdt zijn neus in voor de stank van jullie zonde die satan dagelijks in MIJN gezicht wappert. Jullie voorvaderen kijken en weten wat IK zal gaan doen tegen dit land dat als een kind zijn broek vuil maakt en IK moet hen verschonen en toch zal IK het vuil in jullie gezichten smeren want jullie hebben MIJ woedend gemaakt.

Jullie hebben geen schaamte. IK spreekt tegen de politieke leiders die de wetten toelaten die bedoeld waren om MIJN Mensen te leiden en toch in plaats daarvan leren zij de mensen om ook hun onderbroek vuil te maken en zich niet te schamen. IK leerde Jullie door MIJN Wetten heen, MIJN Thora dat opgezet is om jullie naties te leiden, en welke natie op heel de aarde zal deze wetten gebruiken om over de mensen te regeren? Op heel de aarde, zelfs de natie die MIJN NAAM opheft, en beweert van MIJ te zijn, Israël GEHOORZAAMT MIJ NIET! IK moet hun aandacht krijgen op een manier dat IK voorzegd heb door hun eigen Profeten heen. IK ZAL ALLES DOEN DAT IK BELOOFD HEB OM TE DOEN! WEE, WEE, WEE AAN DE NATIES WAAROP IK MIJN WOEDE ZAL LOSLATEN!

Om de wil van de uitverkorenen zal IK de tijd van WEE inkorten maar IK zal nog steeds doen wat gedaan moet worden. Terwijl de strijd toeneemt in de Hemelse Gewesten, zo neemt ook de strijd toe tussen goed en kwaad op de aarde. IK ben MIJN Schapen aan het scheiden van de geiten, duisternis van licht. Het zal niet plezierig voor jullie zijn MIJN Baby’s, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen want van sommigen van de geiten hebben jullie gehouden en hebben ernaar verlangd om met hen om te gaan en te leven, zelfs te trouwen. IK ben u niet aan het gebieden om te scheiden, in plaats daarvan vraag IK u om deze relaties op het offeraltaar te leggen, vertel MIJ dat jullie verlangen dat IK hen redt en dat het niet uitmaakt hoe laag IK hen zal moeten nemen, wat IK zal moeten doen. Word ernstig hierover. Vertel MIJ dat u MIJN WIL verlangt in deze relaties en vraag MIJ om te verwijderen wat IK niet in jullie levens wil.

Tot MIJN schaamte hebben jullie excuses gemaakt voor lauwe liefde naar MIJ toe. Jullie hebben excuses gemaakt voor gebrek aan verlangen om MIJ te gehoorzamen of om Heilig te leven of om van MIJ te leren of om MIJ te dienen. IK accepteer GEEN excuses. IK heb jullie opnieuw en opnieuw verteld in MIJN Woord dat jullie geen gemeenschap met duisternis zouden moeten hebben. Jullie zouden een voorbeeld moeten zijn van MIJN Heiligheid en toch halen zovele nu hun schouders op en trekken zich niet langer iets aan van het kwaad in het land. Zij zeggen tegen MIJ om degenen te redden met de ziel van een geit levende in de duisternis, niet verlangende om een schaap te zijn en toch berispen zij niet hun vrienden, familie, echtgenoten, of kinderen uit angst dat ze hen zullen beledigen. MIJN Kinderen staan erop om de reacties van hun geliefden te vrezen en niet die van MIJ. MIJN Kinderen begrijp een ding, beledig ze ofwel nu, of ben een belediging voor hen tot in eeuwigheid als zij branden in de Hel.

Durf een belediging te zijn in de NAAM van YAHUSHUA. Sommigen zullen beledigd zijn; anderen zullen verlicht zijn alles in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Jullie worden nu verantwoordelijk gehouden voor wat jullie nu weten. Wat zullen jullie doen met deze kennis?

* * * * * * *

Zo is het gesproken, zo is het geschreven deze datum van 10/8/99 toevertrouwd aan deze Dienstmaagd Rev. Sherrie Elijah durvende te beledigen in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Biddende dat jullie niet voor niets beledigd zullen zijn maar verlicht zullen zijn om de wil van jullie eigen zielen. Ik geloof dat dit woord is gezegd in zijn geheel in dat wat tot mij gesproken is onder de zalving van de RUACH ha KODESH. Ik bid nederig dat ik ieder woord heb gehoord op de manier dat GOD wilde dat ze gesproken werden.

P.S. ALSTUBLIEFT help mij om deze Profetie in de handen te krijgen van anderen die dit zullen nemen als een kettingreactie en het zenden naar anderen. Zend alstublieft ook naar andere internet sites die mij kunnen helpen om dat te doen waartoe ik geroepen ben. Spreek de Profetieën voort van de HERE YAHUSHUA want de tijd is kort, zo erg kort. Hef uw ogen op, onze verlossing nadert. Wandel door GELOOF en niet door zicht of angst. Vele zijn de verdrukkingen van de rechtvaardigen maar mijn Here zal mij bevrijden van hen allen. Sta op ZIJN Heilig Woord; verlaat niet uw Gezegende Hoop!