Profetie 37

Zegen En Bid Voor De Vrede Van Jeruzalem

 

Jesaja 52:4-5 "Want zo zegt de Heere HEERE: In vorige tijden trok Mijn volk af in Egypte, om als vreemdeling aldaar te verkeren; en Assur heeft hetzelve om niet onderdrukt. En nu, wat heb Ik hier te doen? spreekt de HEERE, dewijl Mijn volk om niet weggenomen is, en degenen die over hetzelve heersen, het doen huilen, spreekt de HEERE, en Mijn Naam geduriglijk den gansen dag gelasterd wordt; "

IK zal die zegenen die Jeruzalem zegenen, IK zal die vervloeken die Jeruzalem vervloeken! Oh Jeruzalem, Oh Jeruzalem! MIJN Geliefde dochter Jeruzalem! U zeer klein, benijd en misbruikte natie, Israël genoemd. IK zend MIJN dienares om een bericht van Hoop voor u vooruit te brengen. U kent de wetten maar nu gebruik IK haar om u MIJN Beloftes te brengen. IK, YAHUVEH, heb u gezegend en u wegens YAHUSHUA, MIJN Geliefde Zoon, gespaard. IK alleen verkoos de Heiland van alle mensheid geboren te doen worden, dienend met tekenen, wonderen en mirakelen en u MIJN liefde te geven. Voor u stierf HIJ, was opgewekt naar Glorie, versloeg de tegenstander van uw zielen en terugnemend wat satan stal.

YAHUSHUA zit nu aan MIJN rechterhand als uw enige bemiddelaar. Het Heilige Bloed van MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA was vergoten in de grond van Jeruzalem zodat deze wereld gespaard zou worden. Slechts door dit zuivere, Heilige Bloed bedekking te aanvaarden als een Bloedverbond zult u gered worden. Er is geen andere manier naar MIJN tegenwoordigheid. Weg met uw feesten, offers, vasten, herhalende gebeden en speciale dagen die apart gezet worden om "IK BEN" te verheerlijken, als u MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA niet aanvaardt dan is alles wat u spreekt en doet vergeefs gedaan! IK gaf MIJN gift van YAHUSHUA niet alleen aan deze wereld, maar eerst gaf IK HEM aan u. Oh geliefde natie die IK Israël noem. ZIJN Heilig Bloed was vergoten niet alleen voor deze wereld maar het was vergoten eerst voor Israël. Zijn Bloed dat vergoten was schreeuwt uit in de grond nu en spreekt "IK heb dit voor u gedaan, zult u MIJ voor altijd verwerpen? Zult u voor altijd MIJN NAAM vervloeken? Wanneer zult u zien dat IK uw enige offer ben dat de woede van MIJN Vader nogmaals zal sussen?"

Wanneer zult u zien dat IK u toestond om dit aan MIJ te doen en u geen blaam treft?" Oh voor die komende dag wanneer u MIJ uw geliefde noemt en MIJN HEILIGE NAAM vereert! IK waarschuw u dit; niet langer zullen de lammeren of de dierlijke offers de woede van MIJN Vader of die van MIJ stillen, slechts door MIJ te aanvaarden, de Geliefde Zoon van YAHUVEH. IK gaf MIJN leven op gewillig op de grond van Jeruzalem voor u om gered te worden. Slechts door te erkennen dat IK, YAHUSHUA, aan de rechterhand van YAHUVEH zit als KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN zult u gered worden. Slechts door MIJN NAAM, YAHUSHUA ha MASHIACH, aan te roepen tijdens de komende verdrukking zult u gered worden. Slechts door MIJ lief te hebben, te gehoorzamen, en naar MIJ te zoeken kunt u MIJN Bruid worden genoemd aangezien IK u opneem om aan MIJN zijde te zijn. IK ben de enige bevrijder van deze wereld, de enige verlosser, er is geen andere. Dus spreek IK niet alleen tot Jeruzalem, maar tot deze wereld, maak u klaar voor wat komen zal, u zult het niet overleven als u niet de NAAM van YAHUSHUA aanroept! Het enkel liefhebben van MIJN Vader YAHUVEH is niet genoeg! Hij offerde MIJ niet alleen voor MIJN Joodse volk, maar voor mensen van alle verwant en tongen, HIJ gaf ZIJN enige ZOON aan deze natie zodat u een bedekking voor uw zonden zal hebben, allen hebben gezondigd en allen derven [missen] de Glorie van YAHUVEH!

IK en MIJN VADER alleen zijn Heilig en perfect. Vanwege de val van Adam en Eva is geen gecreëerd mens zonder behoefte aan een Heiland en aan MIJN offer van het Bloed! Jeruzalem is zo gezegend want het was op deze grond dat de enige, zuivere, Heilige, genezende, herrijzende, bevrijdende Bloed van YAHUSHUA was uitgegoten op deze grond in Jeruzalem. Waarom denkt u dat satan dit land zo erg haat? Waarom denkt u dat dit land vecht om te overleven sinds haar geboorte? Waarom denkt u dat het door oorlog verscheurd is en elke natie op het oppervlak van deze aarde het wil controleren? Waarom denkt u dat MIJN Vader het op manieren heeft gezegend dat HIJ geen andere natie heeft gezegend? MIJN Bloed was vergoten en zal nu talloze geheime schatten voortbrengen in deze wereld! De boosdoeners zullen op hun tanden bijten en knarsen terwijl zij proberen de rijkdom te beheersen. Zij zullen onder mekaar debatteren over wie Israël naar haar knieën zal brengen en zij zullen oorlog voeren om de rijkdom en buit te grijpen. Maar MIJN Vader spreekt vooruit en zegt aan de vijanden u zult niet een natie blijven verdelen en een volk veroveren die IK geroepen heb, voorbeschikte als de MIJNE!

U zult er NIET in slagen te stelen van een volk die IK geroepen heb, voorbeschikte als de MIJNE. Zij betalen een prijs enkel voor het dragen van de naam van Jood en IK zal deze natie, Israël genoemd, op manieren beschermen die niemand ooit voor mogelijk heeft gehouden. IK zal iedereen met een liefde voor Jeruzalem beschermen! Hoewel zij MIJN Zoon YAHUSHUA ontkennen, is er nu een tijd komende wanneer de naam van YAHUSHUA opnieuw vereerd zal worden. Dit is waarom het kwaad nu wetten probeert goed te keuren die verbieden zullen dat de naam zelfs gesproken wordt onder sanctie van gevangenis, marteling en dood. Satan controleert nu de overheid van deze natie en naties de wereld rond. U moet u aan de overheden onderwerpen slechts zoveel als zij zich onderwerpen aan YAHUVEH en YAHUSHUA. Want de overheid is op de schouders van YAHUSHUA HIJ alleen betaalde de prijs! MIJN volk moet de GOD die zij dienen gehoorzamen en niet de Mens. Bid dat de corrupte overheden verslagen zullen worden en de Heiligen op zullen staan terugnemend wat gestolen was.

Het land Israël is als MIJN kledingstukken verdeeld, vergokt en verkocht aan de meestbiedende. Maar IK, YAHUSHUA, zal aan Israël teruggeven wat gestolen is en haar vijanden zullen in zeven verschillende richtingen vluchten! Oh Wee aan u die uw hand naar de appel van MIJN oog opheft hoewel in deze natie de NAAM van YAHUSHUA nu veracht is, zal IK hen terug voeren naar hun eerste liefde, en dan zullen zij realiseren door hun lijden dat zij en YAHUSHUA Mijn Geliefden zijn en Mijn Geliefden zijn de MIJNE! Israël zal gebrek aan water hebben want zij hebben het Levende Water niet waarnaar IK anderen zal zenden, om dat Levende Water te brengen en aan allen die drinken zal hun dorst gelest worden, niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk. Allen die MIJN Zoon YAHUSHUA weigeren, hun tongen zullen eruit hangen als die van een uitgedroogde man in de woestijn. Zoals YAHUSHUA dorstte, zo zullen zij die zijn gift op Calvarie verwerpen. Hoeveel zal vooruit gaan als de vrouw bij de put? Hoeveel zal bereid zijn om de natie van Israël MIJN Levend Water aan te bieden? Want zij dorsten en weten niet waarnaar zij dorsten? Zij worden een Heilig Land genoemd doch slechts een klein overblijfsel is Heilig vóór MIJ.

IK zal deze dienares vooruit zenden door wie IK nu profeteer met de beker van MIJN Levend Water. Zij zal met anderen die vóór haar gaan gezalfd zijn op manieren die deze wereld nog moet zien, terwijl zij de hongerigen voedt en aan degenen die dorsten naar rechtmatigheid het levend water aanbiedt. Zult u één zijn om haar te helpen? Zult u één zijn om haar te belemmeren? Elk een van u zou moeten herinneren ware het niet door dat uiterst kleine natie, Israël genoemd, waar zou uw heiland geboren, gediend hebben, gestorven en opgestaan worden? Het was voor uw belang en uw belang alleen dat Israël deze prijs betaalt. Want satan haat Jeruzalem en Israël met een haat als geen ander! Hij brengt zijn antichrist om in Jeruzalem te beslissen en te regeren. Pas op want allen die niet de enige, ware, levende GOD aanvaarden zullen onder de macht van de kwade regering vallen dat komen zal. Zij die naar MIJN Zoon YAHUSHUA zoeken zullen verborgen voedsel en verborgen water hebben wanneer zij in behoefte zijn. MIJN Kinderen zullen een verborgen schat, verborgen manna van de Hemel vinden wanneer zij in behoefte zijn. Kijk niet naar deze corrupte wereld om voor u te zorgen, maar in plaats daarvan kijk naar de GOD van Abraham, Izaak, en Jakob en herinner hoe IK altijd een Mozes heb gehad die vóór MIJN volk uitgaat om hen uit de slavernij te leiden, zoals het toen was zo zal IK het opnieuw doen. Mirakelen tot nu toe niet verteld, u die tot YAHUVEH en YAHUSHUA behoren zullen aanschouwen!

Beperk ME niet, betwijfel ME niet slechts geloof in de NAAM van MIJN Zoon, YAHUSHUA ha MASHIACH en schreeuw naar MIJ uit en mirakelen en zegeningen zal IK van u niet onthouden. Als u slechts in geloof kunt geloven. IK heb een openbaring voor de zogenaamde "Heidenen", als u een gelovige bent, liefhebt, aanbidt en aanvaardde YAHUSHUA als HEER en HEILAND bent u aangeënt en BENT U NET ZO VEEL EEN JOOD ALS MIJN ZOON YAHUSHUA IS. Niet langer zijn daar Jood en Heiden. Niet langer zijn de feesten JOODSE FEESTEN en Heilige Dagen genoemd zij en de Sabbat zijn ook voor u! IK heb een openbaring voor de volbloed "Joden", hoor MIJ! U verwerpt YAHUSHUA want u denkt dat HIJ voor de Heidenen is maar YAHUSHUA was geboren van een Joodse dienares en YAHUSHUA is een JOOD! Oh Israël, MIJN NAAM is "IK BEN!" IK heb u gezegend. Vervloek HEM niet meer want "IK BEN" is geen helft van HEM, WIJ zijn één! Zij die MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA vervloeken, verwerpen en ontkennen, vervloeken, verwerpen en ontkennen de grote GOD "IK BEN". Hiervoor is er geen vergiffenis van zonde, u hebt uw kuil in de hel gegraven waar u zult verblijven.

Zij die MIJN RUACH ha KODESH verwerpen VERWERPEN beide Vader en Zoon want er is geen andere manier om gered te worden tenzij MIJN RUACH ha KODESH u trekt in de liefdevolle, bevestigende kennis dat YAHUSHUA alleen redt en voor de Hemel is er geen andere manier, geen Heiliger NAAM. IK kom voor MIJN Bruid om tot MIJN zijde opgenomen te worden! Maar u moet naar MIJ verlangen niet uit vrees maar uit diepe LIEFDE! De vrees is het tegengestelde van geloof. De vrees eert MIJ niet, uw geloof dat IK, YAHUSHUA, zal zorgen voor degenen die de MIJNE zijn, dit is wat MIJ eert. Omdat MIJN Bruid in vrees is geweest en niet in geloof en liefde geschreeuwd hebt, ben IK nog niet gekomen. IK kom voor MIJN Bruid met een zuiver hart, loyaliteit en motivaties, niet egoïstische trots of gebrek aan geloof dat IK zal verstrekken. Dit is voor een deel waarom MIJN Bruid nog niet aan MIJN zijde is.

Zoek MIJ, leer van MIJ, verlang naar MIJ; gehoorzaam MIJ, meer elke dag. Kom in de schuilplaats van de vleugels van MIJN Vader zoals een babykuiken en u zult MIJ zien. Realiseer dat niets gebeuren kan dat MIJN Vader niet verordend heeft. HIJ zal een ontkoming verstrekken op die kwade dag wanneer het schijnt alsof alles verloren is. Kijk omhoog uw verlossing nadert. Kijk omhoog en zie MIJ komen in de oostelijke hemel. Hearken uw oren en ken geen vrees, u zult de shofar hoorn van de verlosten horen, met uw ogen zult u MIJN Glorie zien als u slechts kunt geloven.

Gesproken, geschreven door deze Dienares van YAHUVEH en YAHUSHUA onder de zalving van de RUACH ha KODESH, 7:00 v.m. op 19/10/99.

Rev. Elisabeth (Elisheva) Elijah