Profetie 38

RODE PLAAG DROOM!

GOD spreekt en waarschuwt door visioenen, dromen, openbaringen en andere manieren.

Ik zag in de lucht een duistere rode mist toen ik opkeek en toen het dichterbij kwam en de wind waaide viel het op de mensen. Hun huid was bedekt in rode STOFFIGE mist (dieprood) en de mensen werden ERG ziek en er was een politieman die mij aan het bewaken was en hij kreeg deze rode mist op zich en hij sprong in een zwembad van cement buiten terwijl ik daar stond. Ik wist dat het zwembad besmet zou zijn maar hij wilde de rode stoffige mist van hem afkrijgen. Deze politieman was iemand waar ik heel veel om gaf. Ik treurde want het was niet genoeg. Het moment dat deze RODE MIST de huid aanraakt dan bedekt het de huid en grote ziekte komt en de huid begint te stikken. Ik keek naar mijn geliefde politieman die mijn bewaker was, hulpeloos om hem te helpen. Toen zag ik het komen in de lucht. Om een bepaalde reden was ik er niet bang voor maar ik kon het van ver zien aankomen. Het begon als een duistere mist ver weg hoog in de lucht en toen het korter bij kwam werd het rood van kleur. Mensen probeerden hiervan weg te rennen maar konden niet snel genoeg ervan weg rennen. Mensen probeerden het ervan af te wassen maar het was te laat als het eenmaal de huid raakt. Dit is waarom satan aan het proberen is om mijn stem op iedere manier die hij kan het zwijgen op te leggen. Laat de spotters spotten, ik ben verantwoordelijk voor wat ik zeg en wat ik niet zeg! Ezch 3:17-21

Hier is wat een andere Profeet Gary zei toen ik hem belde en hem onderscheiding vroeg over de droom. Ik weet waarom ik beschermd was en waarom de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH dat ook zal zijn.

Elisabeth,

Toen ik mijn ogen dicht deed zag ik de vinger van God een huis vasthouden in een bubbel alsof het beschermd werd voor de buitenwereld en veilig was in de bubbel.

Mijn gedachten gingen toen richting de Pesach waar het bloedverbond de mensen beschermde als zij in hun huizen bleven nadat ze zichzelf deden inwijden en het bloed van het lam op de deurposten deden. Als dit het geval is, dan moesten we inderdaad de menigten waarschuwen.

Gary, we zullen wachten op de getuige WANNEER het ramshoorn waarschuwingsalarm te laten klinken.

"Waar Uw Geloof Woont, Daar Woont Uw Pesach" (Profetie 31)

8 JUNI 2000

NIEUWE BOODSCHAP VAN

Rev. Elisabeth (Elisheva) Elijah

Vandaag toen ik YAHUSHUA vroeg om ZIJN schitterende RUACH ha KODESH de Bijbel te laten openen en de vraag te beantwoorden of Hij echt zeer binnenkort komt en misschien zo vlug als dit jaar toen opende het op

Open. 3:7-21. Het werk dat we hebben moet vlug gedaan worden voor de Glorie van YAHUSHUA ha MASHIACH. Niets anders zal er toe doen wanneer we deze wereld verlaten behalve wat we deden met YAHUSHUA en wat we deden voor YAHUSHUA en hoeveel zielen we leidden naar YAHUSHUA! Wat heeft u de laatste tijd voor YAHUSHUA gedaan?

Open.3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

BID dat u niet hier zult zijn om de RODE PLAAG DROOM realiteit te zien worden!