Profetie 39

Gezalfde, Heilige Adelaars Kom Te Voorschijn!

Donderdag, 10 Augustus 2000

Urgent !!!!!!!!! SOS

 

Gezalfde, Heilige Adelaars kom te voorschijn. Dit is een roep van een Adelaar. Baby Adelaars, kom te voorschijn. Attentie alle Hindoes en Boeddhisten en alle andere godsdiensten, de GOD van de schepping roept u om naar deze profetie te luisteren. Wij verenigen ons of vallen samen, al onze godsdienstige vrijheden zijn in gevaar. Wij aanbidden een verschillende god maar op dit gebied van godsdienstige vrijheid wanneer één genomen wordt zullen allen genomen worden. Gezalfde, Heilige Adelaars sta op. Kom te voorschijn in de NAAM van YAHUSHUA! Bestrijd de aanvallen van de onheilige gieren! Gezalfde, Heilige Adelaars van MIJ, IK heb je veilig verborgen weg van de ogen van deze wereld, weg van de kerksystemen. IK heb je verborgen en je onderwezen om te vliegen en te zweven voor een dergelijke tijd als deze. Je bent uit het nest geweest en bent niet langer baby Adelaars maar je bent geestelijk volwassen, onderscheidend met de ogen van de adelaar, en je kent MIJN stem.

Zij die dit lezen die nog baby Adelaars zijn, maak je niet ongerust. De meer geestelijk volwassen, gezalfde, Heilige Adelaars zullen jullie voeden, en jullie beschermen, en jullie zelfs onderwijzen hoe oorlog te voeren in het geestelijke rijk, in een hogere rijk dan jullie voordien gezweven hebben. Gezalfde, Heilige Adelaars wees gewaarschuwd! De onheilige gieren verzamelen zich tegen je en gaan proberen je te verslinden als prooi. Maar je zult geen prooi worden als je MIJN aangezicht zoekt en je vernedert en voor MIJN instructies zult bidden en hoger te zweven wanneer IK je vertel te zweven en de vijand in duikvlucht te bombarderen wanneer IK je vertel om te duiken. Zij zullen de prooi zijn in MIJN Heilige NAAM, YAHUSHUA ha MASHIACH. Gezalfde, Heilige Adelaars van MIJ, IK heb je voor een dergelijke tijd als deze verborgen en onderwezen. Zoek MIJN aangezicht op een nieuwe manier. Geloof dat je MIJN stem in de wildernis gehoord hebt want IK heb je geroepen en je hebt geweten wat te doen wanneer de tijd zou komen.

Gezalfde, Heilige Adelaars, IK heb je het scherpe zicht van een Adelaar gegeven. Je kunt je vijand en prooi van ver weg onderscheiden. IK heb je scherpe scheermestalons gegeven die MIJN tweesnijdend zwaard dragen. Gebruik het voor MIJN Glorie! Denk dat niets onmogelijk is wanneer je in MIJN NAAM, YAHUSHUA, roept. Wat voordien onmogelijk was zal het niet meer zijn, als je enkel kunt geloven zul je het met je eigen ogen zien. De onheilige gieren verzamelen zich tegen je en hebben tot doel om de noodzaak van het leven van je af te nemen water, voedsel, warmte, schuilplaats, financiën, elektriciteit, benzine, olie, kleren, communicaties. De onheilige gieren hebben tot doel om jouw godsdienstige vrijheden van je af te nemen. Zij bekijken je en bespotten de GOD die je dient. Gezalfde, Heilige Adelaars, zij hebben tot doel om je nesten te vernietigen die IK zo liefdevol met MIJN eigen handen gebouwd heb. Zij hebben tot doel om jouw jongelui te verslinden. De onheilige gieren verslinden nu jouw jongelui en je hebt werkeloos toegezien als je elk jaar meer vrijheden verloor, als je kinderen dat onderwezen wordt wat IK geen van hen onderwezen heb. Niet alle kennis is voor de jongelui nuttig.

Jouw jonge kinderen worden gedwongen vuiligheid te eten dat hun verstand, lichamen, geesten en, ja, zielen hebben verontreinigd! MIJN gezalfde, Heilige Adelaars hebben gezegd, "Wat moet ik doen want het is buiten mijn controle?" Je hebt naar MIJ, de Vader Adelaar, geroepen en IK zeg tot je, neem terug wat de vijand gestolen heeft. Neem terug wat de onheilige gieren gestolen hebben en stelen. IK heb je de vooruitziendheid gegeven hoe dit te doen. Je hebt gezegd dat het te moeilijk is. Is het niet moeilijk om jullie kinderen geleid te zien worden naar de hel? Je hebt jouw recht om jouw kinderen te disciplineren verloren en je hebt lijdelijk toegezien als de staten dicteren hoe je kinderen op te voeden en welke moraliteit hen te geven. Is het geen wonder dat de jongere generatie nu in opstand is? Waarschuwde IK je niet van te voren dat dit gebeuren zou door profeten en apostelen? Waarschuwde IK je niet van te voren dat dit gebeuren zou door MIJN Heilig Woord? Waarom bestrijd je de onheilige gieren niet? Is het omdat jullie denken dat zij jullie in aantal overweldigen?

Gezalfde, Heilige Adelaars je moet gaan verzamelen, vasten en bidden voor deze wereld. De onheilige gieren streven niet naar één godsdienst als de prooi, de onheilige gieren streven niet naar één natie of land of voorzienigheid. De onheilige gieren die zich tegen je verzamelen hebben tot doel om de VOLLEDIGE WERELD te verderven en te controleren. Er is geen godsdienst die in een God gelooft dat de onheilige gieren niet tot doel zullen hebben om als prooi te verslinden. Het is niet alleen MIJN kinderen die de onheilige gieren tot doel hebben om te verslinden maar waarschuw degenen die niet IK, YAHUVEH, YAHUSHUA, en RUACH ha KODESH aanbidden! De onheilige gieren zullen ook tot doel hebben te verslinden en zullen verslinden de Boeddhisten en de Hindoes, onder andere godsdiensten, hoewel zij zich niet aan MIJN gezag onderwerpen als zij hun godsdienstige vrijheden verliezen zo zullen jullie als jullie niet samen verzamelen en nu niet de onheilige gieren bestrijden die zich tegen jullie allen samen verzamelen.

Wanneer één hun godsdienstige vrijheden verliest, verliezen jullie allen het. Allen zullen hun vrijheid om te aanbidden verliezen. Nu, zul je om elkaar geven? Je hebt het goud en het zilver om idolen te creëren, gebruik het om de onheilige gieren te bestrijden. De idolen kunnen niet spreken of oorlog voeren maar zij die zich verzetten zullen spreken en tegen je oorlog voeren. Gebruik welke middelen ook dat IK je gegeven heb, niet alleen geestelijk maar juridisch en financieel. Satan heeft tot doel om voor MIJN timing te gaan. Satan heeft tot doel om te vernietigen vóór de tijd die IK heb gezet. IK zal dit toestaan als je niet samen verzamelt en bidt dat je geen voedsel voor de onheilige gieren zult worden. Laat ras, credo, tong of godsdienstig geloof je niet afbrengen van het bestrijden van dit beest dat in de vorm van een onheilige gier komt maar een beest van grote proportie is. Want het is als een vetgemest beest dat beetje bij beetje jullie vrijheden op alle manieren opgegeten heeft tot het woord vrijheid niet meer van vrijheid spreekt maar slavernij in vermomming is.

De onheilige gieren komen in deze vorm om MIJN RUACH ha KODESH te bespotten, die in de vorm van een duif kwam. De onheilige gieren vergiftigen zelfs de lucht dat je inademt en zullen je markeren op manieren dat je het minst verwacht, je apart plaatsend van anderen, want zij weten wie MIJN Gezalfde, Heilige Adelaars zijn en wie aan de onheilige gieren de jongelui zijn. Pas op, jouw eigen bloed zal je verraden en zal gedwongen worden om uit te roepen en te identificeren wie je bent. Geen ras of nationaliteit zal geheim gehouden worden zodra het bloed gedwongen wordt uit te roepen. Wees voorzichtig met alle chirurgische procedures want jouw eigen lichaam zal uitroepen en je verraden. Leer van MIJN natuurlijke geneesmiddelen en zoek naar de verborgen, Gezalfde, Heilige Adelaars die IK opgeleid en verzorgd en opgevoed heb voor een dergelijke tijd als deze. Spot niet met hun wijsheid, want het is IK, YAHUVEH, die hen onderwezen heeft hoe je leven te redden wanneer je niet meer naar de artsen kunt gaan want zij zullen geen deel meer uitmaken van de Heilige Adelaars maar zullen tot de onheilige gieren behoren zodat zij de geneeskunde kunnen uitoefenen.

Het zal zeldzaam zijn wanneer de artsen niet zullen doen wat de onheilige gieren hen bevelen om te doen. Je bent gewaarschuwd. Pas op voor om het even welk type van injecties want de onheilige gieren hebben plannen om dit als wapen tegen jou en jouw jonge Adelaars te gebruiken. Word niet met wanhoop vervuld en heb geloof wanneer IK je vertel om te zweven wanneer de Adelaar zweeft om ergens te vliegen. Betwijfel ME niet. Beweeg enkel wanneer IK zeg te bewegen. Kan een Adelaar stil staan in de lucht? NEEN, net zomin jij. Al MIJN Gezalfde, Heilige Adelaars zullen elkaar volgen en zelfs niet begrijpen wat zij doen wanneer zij in perfecte formatie vliegen, geen één vleugel overlapt de vleugel van de andere, allen zullen dezelfde prooi omcirkelen, de onheilige gieren, en zullen onderscheiden wie een gezalfde, Heilige Adelaar is en wie een onheilige gier. De baby Adelaars die niet alleen kunnen vliegen zullen op de vleugels van de meer geestelijk volwassen, gezalfde, Heilige Adelaars gedragen moeten worden. IK zal meer hierover spreken wanneer je behoudt wat IK hier reeds gesproken heb. Nog één ding, herinner dit en neem dit niet licht op. Je moet MIJN Zegen en bescherming vragen vanaf dit ogenblik, voor elke hap van voedsel je eet en elke drank je drinkt dank MIJ daarvoor. Maak dat de gewoonte nu want er komt een tijd wanneer je het noodzakelijk zult vinden om te eten wat je liever niet eet en te drinken wat je liever niet drinkt maar alles een zegen voor je lichaam zal zijn. Ja, zelfs dat waarvoor IK je van te voren gewaarschuwd heb als vuil het Bloed van MIJN Zoon YAHUSHUA zal het schoon maken wanneer het noodzakelijk is!

Leer dankbaar te zijn in kleine dingen nu en niets voor lief te nemen dat IK je gegeven heb. Zelfs je fruit en groenten hebben niet de voedingsmiddelen die IK daarin geschapen heb. Het water en de lucht hebben ze verontreinigd en de grond wordt uitgeput van de nodige mineralen. Je weet zelfs niet meer hoe een fruit of een groente zou moeten smaken. Het is zeldzaam als je het kunt. Wat vlees betreft, nogmaals zeg IK dat je niet begrijpt dat wat je gegeten hebt de onheilige gieren het op zo vele manieren vergiftigd hebben. Het water dat je drinkt, je weet zelfs niet waarom jouw lichaam niet naar water hunkert op de manier dat IK het schiep om te dorsten. Het is omdat zelfs het water niet op de manier is dat IK het schiep. Dat is waarom je op alles wat je eet en drinkt zegen moet bidden in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA. Vraag ME om het voedsel en de dranken te zegenen zodat het een zegen voor je lichaam en niet een vloek zal zijn.

Ten slotte vertel IK je dit, hoewel allen het niet begrijpen zullen, maar MIJN Gezalfde, Heilige Adelaars moeten MIJ op de ware Sabbat eren! IK zal tot hen spreken op deze dag als zij ME zullen erkennen en ME op een speciale manier aanbidden zullen op deze dag. Op deze dag leg je werk terzijde en heb Lief en eer MIJ zelfs meer dan alle andere dagen van de week. Laat dit onze tijd samen zijn. IK ben zo jaloers voor jouw tijd. Zelfs zij die MIJN werk doen, zet deze tijd terzijde voor MIJ. Het is gezond niet alleen voor jouw verstand, geest, en ziel, maar ook jouw lichaam. Vraag ME wat IK wil dat je doet die dag en betrek MIJ want dat is onze rustdag samen. Iedereen heeft een verschillende manier om in MIJ te rusten maar op de Sabbat enkel betrek MIJ. IK ben de Heer van de Sabbat en vergeet het niet! IK zal terugkeren op de Sabbat! En niet de ene die de onheilige gieren bepalen (Zondag).

Neem deze woorden nu en verteer ze als voedsel voor je verstand, lichaam, geest en ziel. Meer zal komen maar luister als IK de woorden door MIJN andere Gezalfde, Heilige, Adelaars spreek want niet één Gezalfde, Heilige Adelaar zal alle antwoorden hebben. Je hebt elkaar nodig en laat ME nooit een verwonde, Heilige Adelaar door een andere Heilige Adelaar verslonden zien worden. Help elkaar om hoog in de hemel te zweven en geloof te hebben. Psalm 91 is jouw geheime nest waar IK verblijf.

Zo is het gesproken, zo is het geschreven, gegeven aan één van MIJN gezalfde, Heilige Adelaars,

Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * *

URGENT!

ALSTUBLIEFT, HEILIGE ADELAARS, STA OP EN VERZAMEL IN GEBED OM GEESTELIJK TEGEN DE GIEREN TE VECHTEN DIE ZICH TEGEN ONS VERZAMELEN! 8/10/00

Op 9/9/99 was ik in Quebec, Canada en dat is wanneer de HEER me vertelde dat alles voor het Merk van het Beestsysteem opgezet was! Het wacht slechts op de juiste timing! Wij zijn nu één jaar later en GOD vertelt mij om de alarm uit te bazuinen en voorbereidingen te treffen voor een geestelijke oorlog en de gieren en hun plannen tegen te houden. Ik ben geen speciaal iemand, geloof me, denk niet dat ik dat ben. Ik heb geen idee waarom de RUACH ha KODESH me deze berichten geeft om aan het volk te geven wanneer HIJ een populairder en bekender iemand kon sturen naar wie het volk zal luisteren. Ik gehoorzaam slechts en spreek vooruit omdat ik weet dat ik verantwoordelijk gehouden zal worden voor wat ik weet dat GOD tot mij gezegd heeft.

Als u het ermee eens bent dat deze waarschuwingen belangrijk zijn dan, alstublieft, zult u om voorbede vragen en nu bidden dat de krijgswet niet ten uitvoer gebracht zal worden, dat ook onze eigendomsrechten niet weggenomen zal worden, en ook geen wereldoverheid, bedoelende de Verenigde Naties, die school, land, politie, voorzieningen, enz. overneemt, en de contantloze maatschappij niet tot stand komt Okt. 2000. Ik kan niet in veel detail hierop ingaan op de website om duidelijke redenen. Alstublieft, bid ook dat GOD de voorzieningsbedrijven waar wij afhankelijk van zijn zoals telefoon, water, elektriciteit, riool, gas, zal tegenhouden om de prijzen te verhogen totdat de gemiddelde persoon ze niet kan veroorloven. Dit is DRINGEND! Lees onze gastboek. Een Zuster in YAHUSHUA heeft me meegedeeld dat het reeds in Californië gebeurt. In Zuid-Carolina vertelde een andere Zuster me dat de waterrekening verdubbelt. Lees de droom op de Rode Plaag Droom pagina over onze Zuster van wie de echtgenoot in de gevangenis gezet was voor het beschuldigd worden van het NIET betalen van zijn waterrekening. Nu, ik begrijp dat YAHUSHUA ons zal beschermen maar ik weet ook dat HIJ veilige toevluchtsoorden heeft die voor een tijd tegen het bereik van het beestsysteem zullen worden beschermd. Aangezien ik Joods ben denk ik aan de Holocaust en de Joden die daar zitten te geloven dat YAHUVEH hen zou beschermen. Ik treur en vraag me af waarom HIJ dat niet deed. Anderen beschermde HIJ wel door hen te vertellen om te vluchten. Ziet u, geliefde, wanneer GOD de wolk van Glorie zendt bij dag dat wij ons moeten bewegen, en wanneer GOD de zuil van vuur zendt bij nacht dat wij ons moeten bewegen, wij moeten niet enkel daar zitten en niets doen en enkel veronderstellen dat dat is wat GOD wil. Er zijn veilige onderkomens van land voor een korte tijd. Ik probeer zo erg om te weten te komen waar zij op dit ogenblik zijn. Ik weet dat GOD me vertelde waar de bergen en de oceanen samenkomen... niet veel van een aanwijzing, weet ik... klimaat dat mild is, niet te koud of heet, meer van een afgezonderd gebied, en iemand komt die meer antwoorden zal hebben dan mij.

Geloof me, ik zal weten wanneer die man komt want hij is een strijder in het geestelijke rijk en vol van de wijsheid van de RUACH ha KODESH op zo vele gebieden. Voor al onze belangen, alstublieft, word ermee eens dat die man nu te voorschijn komt. Het zal Dec. 10 12 jaar zijn dat ik op die man gewacht heb, GOD noemt hem bij zijn geestelijke naam Nikomia. (Nikomia is ook een bepaald soort zalving, zei een andere profeet) ik kwam enkel dit jaar te weten dat in het Grieks dat "overwinning behoort mij toe" betekent?of in Hebreeuws klinkt het fonetisch ook als Nehemia. Vreemd, omdat God zegt dat ik als Nehemia op de muur van de Tempel ben en ik niet naar beneden moet komen vanwege de aanvallen van de vijanden. Ik voelde me geleid van de HEER om dit met u te delen.

Voor degenen die geloven dat zij geestelijke openbaring en de onderscheidingsvermogen, instructies hebben, alstublieft email mij snel onze tijd is kort om te doen wat wij moeten. Alstublieft, bid ook voor de vrijzetting van financiën aangezien mij verteld is dat ik voor de profeten moet helpen zorgen en die gezonden worden en nu op dit ogenblik geen extra financiën heb om dit te doen. Als, terwijl u bidt, u gelooft dat u weet waar de veilige toevluchtsoorden voor een korte tijd zullen zijn weg van het Beestsysteem, alstublieft neem meteen contact met me op. Ik moet aan u bekennen, ik ben zo bezig met het afweren van de aanvallen die uit elke richting komen dat het schijnt dat ik me niet totaal heb kunnen concentreren om hiervoor te bidden op de manier dat ik zou moeten. Ik keer me nu tot u voor voorbede niet alleen voor deze dienares, en bediening, maar voor wijsheid van de HERE YAHUSHUA ha MASHIACH. Want de bijbel zegt, "Als iemand gebrek aan wijsheid heeft laat hem daarom vragen en IK zal het vrij aan hem geven." Zo laten we ALLEMAAL samen vragen en dat iemand zal horen wat wij moeten weten en moge alle gaven van de RUACH ha KODESH opgewekt worden wanneer u dit leest. "Wanneer de vijand binnenkomt, als een vloed zal GOD een vaandel tegen hem opheffen."

Liefs, uw Zuster in YAHUSHUA ha MASHIACH,

Rev. Elisabeth (Elisheva) Elijah